| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


71 - 80 / 302
First pagePrevious page45678910111213Next pageLast page
71.
IZBOLJŠANJE ETIKE DELA MANAGERJEV V PODJETJU
Boris Mujović, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V sodobnem okolju so podjetja soočena z zahtevo okolja, da svoje poslovanje temeljijo na etičnih načelih delovanja. Kadar je ravnanja v podjetju ustrzeno etično se podjetje lažje vsestransko razvija na vseh ravneh. To se kaže tako tako v odnosu do okolja – npr. v sodelovanju s poslovnimi partnerji in bankami, kakor tudi v odnosu do notranjega okolju – npr. v odnosih med zaposlenimi in zadovoljstvu posameznikov na delovnem mestu. V prvem delu diplomskega dela smo preučili teoretična izhodišča za obravnavo etike ter njen vpliv na poslovanju. Ustrezno etično delovanje podjetja podpira celoviti razvoj organizacije – tj. z ekonomskega, socialnega ter okoljskega vidika. Za potrebne naše raziskave smo preučili normativna izhodišča za etično delovanje podjetja in se pri tem usmerili na obravnavo etičnih kodeksov. Za našo obravnavo smo izbrali primer etičnega kodeksa Združenje Manager, ki ga lahko podjetja uporabijo pri svojem delu. V drugem delu diplomskega dela smo preučili poslovno etiko na primeru dveh podjetij in sicer Mercatorja in Krke. Izbrani podjetji imata dolgo tradicijo na slovenskem trgu, ki s svojim delovanjem dajeta zgled ostalim udeležencem na trgu. Na osnovi obravnave stanja etike v preučevanih podjetjih smo oblikovali tudi predloge za izboljšanje etičnega delovanja slovenskih podjetij. Izboljšanje etičnosti poslovanja podjetij v največji meri podpirata izobraževanje zaposlenih in njihovo usposabljanje.
Keywords: etika poslovnja, poslovna etika, etika managementa, etičnost, vodenje, organizacija
Published: 23.06.2016; Views: 707; Downloads: 159
.pdf Full text (875,69 KB)

72.
Etično zaznavanje študentov računovodstva
Mateja Smodiš, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Namen moje diplomske naloge je bil pregledno predstaviti izsledke (izbranih) raziskav o etičnem zaznavanju študentov računovodstva. V prvem delu diplomske naloge sem predstavila definicije etike, etične kodekse poklicnih računovodij in etične dileme, ki se pojavljajo pri bodočih računovodjih. Drugi del pa se nanaša na etično občutljivost študentov na različne etične probleme ter na dejavnike, ki vplivajo na etično zaznavanje študentov računovodstva, kot so spol, stopnja študija, vključenost poučevanja etike v njihov študij, kulturno okolje in druge dejavnike. Nato sem s pomočjo tujih in domačih člankov predstavila različne rezultate raziskav o etičnem zaznavanju študentov računovodstva. Nekateri raziskovalci so ugotavljali, da so ženske bolj etične od moških, drugi da je ravno obratno, spet tretji, da ni razlik med spoloma. Tudi pri stopnji študija so bili rezultati empiričnih raziskav različni. Ene so pokazale, da izobraževanje vpliva na etično obnašanje posameznika, spet drugi pa, da ni pomembnih razlik med profesionalnim računovodjem in posameznikom, ki se izobražuje. Rezultati raziskav o kulturnem dejavniku so pokazali, da je za evropska ljudstva značilna velika mera soodločanja in odgovornosti, za razliko od ameriških, kjer kulturna dejanja vplivajo predvsem na poštenost.
Keywords: etika, kodeksi poklicne etike računovodij, etične dileme, etično zaznavanje.
Published: 21.06.2016; Views: 1024; Downloads: 54
.pdf Full text (662,73 KB)

73.
Elementi budističnih idej in praks v krščanstvu: vzroki in družbeni učinki
Alenka Koželnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava vpliv budizma na krščanstvo. Na osnovi primerjave med Jezusom in Budo ter med njunima naukoma poskuša najti vzroke za podobnosti med obema religijama, ugotoviti kako je do teh podobnosti prišlo ter kako so le-te vplivale na kasnejši razvoj krščanstva in na razvoj pretežno krščanskih družb. V teoretično zasnovani nalogi na osnovi izbrane literature ugotavljam prisotnost budističnih elementov v krščanstvu, ki so vidne predvsem v etičnih direktivah budističnega in krščanskega nauka. Z budističnimi misionarji, ki jih je v predkrščanskem obdobju po svetu pošiljal indijski kralj Ašoka, ter z osvajanji Aleksandra Velikega je na Zahod začela prihajati tudi vzhodnjaška miselnost. Veliko podobnosti se kaže med budističnim naukom in med judovskimi asketskimi sektami, ki so bile ob prihodu Jezusa del duhovnega okolja v Palestini in Egiptu. Predvideva se, da je najverjetnejša povezava med Jezusovim naukom in budizmom judovska verska sekta esenov. Krščanstvo se je kasneje z ustanovitvijo enotne cerkve in njene hierarhije ter s sklenitvijo zavezništva s politično oblastjo oddaljilo od budistične in vzhodnjaške miselnosti. Sociolog Max Weber je prepričan, da je bila protestantska etika s svojim 'odčaranjem sveta' tista, ki je odločilno prispevala k oblikovanju moderne kulture in kapitalistično naravnane družbe. V pretežno budističnih družbah takega razvoja ni zaslediti, saj religije Vzhoda opredeljuje tradicionalizem, misticizem in kontemplacija, kar onemogoča napredovanje v smeri racionalizacije, ki je za kapitalizem nujno potrebna. Kot izjemen primer se kaže Japonska, kjer se je po drugi svetovni vojni kljub pretežno budistični tradiciji razvil kapitalizem. Vendar začetkov modernizacije na Japonskem ne gre pripisati izključno vplivom Zahoda, kot mnogi zmotno mislijo. Zasluge za ta razplet gredo specifičnosti japonske religije, pod vplivom katere je prišlo do etične reforme preprostega ljudstva in s tem do njegove samoreformacije.
Keywords: budizem, krščanstvo, eseni, Max Weber, protestantska etika, Japonska
Published: 14.06.2016; Views: 926; Downloads: 121
.pdf Full text (516,33 KB)

74.
POUČEVANJE ETIKE V RAČUNOVODSKEM IZOBRAŽEVANJU
Anja Kramberger, 2016, master's thesis

Abstract: V zadnjih letih smo priča veliko računovodskim škandalom, ki so se zgodili pri nas in po svetu. Škandali so računovodsko pa tudi revizijsko stroko negativno zaznamovali, saj se je javnost začela spraševati o etičnosti izvajalcev računovodskega in revizijskega poklica. Za ponovno pridobitev zaupanja javnosti in ugleda obeh strok, so se pojavili strožji zakoni in pravila, računovodske organizacije pa so povečale poudarek etičnemu izobraževanju bodočih računovodij. Avtorji so različnega mnenja glede smiselnosti/koristnosti poučevanja etike v računovodskem izobraževanju. Nasprotniki tega poučevanja menijo, da se etike preprosto ne dá naučiti, saj je vsak posameznik etičen ali ne, podporniki pa menijo, da se študenti etike in etičnega razmišljanja lahko in morajo naučiti. Več razlogov za in proti vključevanju poučevanja etike v računovodsko izobraževanje opisujemo v magistrskem delu. Opisujemo tudi cilje, ki jih želimo doseči s poučevanjem etike. Poučevanje etike lahko vključimo na različne ravni študija. Ugotovili smo, da je pomembno vključevanje etike na dodiplomsko in podiplomsko raven študija. Na dodiplomskem študiju se študenti skupaj z začetnim spoznavanjem računovodske stroke naučijo, kako močno je s stroko povezana etika, ter razmišljati o osnovnih etičnih vprašanjih, kasneje, na podiplomskem študiju pa tudi o kompleksnejših etičnih vprašanjih in dilemah. Poleg vključevanja etike v različne ravni študija, smo opisali tudi različne oblike njenega vključevanja. Poznamo integrirano in diskretno obliko vključevanja. Pri integrirani obliki gre za vključitev etike v vse računovodske predmete, pri diskretni pa za vključitev etike kot samostojnega predmeta. Nekateri avtorji menijo, da je vključevanje etike v obeh oblikah najbolj priporočljivo, saj se tako študenti naučijo dovolj o teoriji etike in se hkrati zavedajo, da je etika v računovodstvu močno povezana z drugimi področji računovodstva. Ukvarjali smo se tudi z vprašanji primernih nosilcev poučevanja etike v računovodstvu. Lahko so to le računovodski strokovnjaki, le strokovnjaki iz etike ali pa kombinacija obojih. Nosilci poučevanja etike pa morajo izbrati primerni pristop in metode poučevanja. Odločijo se lahko med aktivnim in pasivnim pristopom, ter različnimi metodami poučevanja. O izbiri pristopa in metod morajo profesorji temeljito premisliti, saj obstajajo študenti, ki jim odgovarjajo različni stili poučevanja in zato je učinkovitost izbranih pristopov in metod različna. Priporočamo uporabo kombinacije obeh pristopov poučevanja, saj bodo tako zadovoljni študenti obeh stilov učenja in dosegli bomo željene cilje poučevanja etike v računovodskem izobraževanju. V praktičnem delu magistrskega dela smo izvedli raziskavo med dodiplomskimi in podiplomskimi študenti o obstoju in uporabljenih načinih poučevanja etike v računovodskem izobraževanju na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Z analizo rezultatov smo med drugim ugotovili, da študenti menijo, da je pomembno vključevanje etike v računovodsko izobraževanje in v povprečju tudi, da ga je v njihovo računovodsko izobraževanje vključeno malo premalo.
Keywords: Računovodski škandali, zaupanje javnosti, etika v računovodskem izobraževanju, pomen etike, cilji, pristopi in metode poučevanja etike.
Published: 14.06.2016; Views: 725; Downloads: 97
.pdf Full text (2,74 MB)

75.
Moralna in etična raznolikost držav članic v sodni praksi EU
Klemen Žugelj, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Evropska unija je družbeno-politična tvorba 28 držav članic z ravno toliko različnih predstav o morali in etiki. Poleg tega pa med državami članicami obstaja notranji trg in njegova pravila. Enoten notranji trg, ki ga urejata Pogodba o Evropski uniji (PEU) in Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU), temelji na štirih svoboščinah, in sicer prostem pretoku blaga, oseb, storitev in kapitala. Poznamo pa izjeme, ki lahko omejujejo te svoboščine in neekonomski razlog javne morale je ena izmed njih. V sodni praksi Sodišča EU se je do sedaj nabralo že precej primerov sodb, ki se dotikajo »moralno vprašljivih« področij, kot so mehke droge (marihuana), pornografija in pornografski izdelki, prostitucija, igre na srečo ter splav in umetna oploditev in prinašajo različne odločitve Sodišča EU. Pravila Evropske unije dovoljujejo argument samoodločbe držav članic, ki predstavlja situacijo, kjer se lahko demokratično zaščitijo nekatere moralne in etične vrednote v državah članicah, in argument pridržka, ki onemogoča določene odločitve nacionalnih politik. V bistvu je argument pridržka zrcalna slika argumenta samoodločbe. Očitna neenakost ukrepov samoodločbe in pridržka pomeni velik izziv za pravo EU. Porajajo se tri možne različice reševanja konflikta med tema dvema argumentoma, in sicer nagibanje k mednarodni morali in etiki, v smeri ločenosti narodne morale in etike ter uravnoteženost s pomočjo načela sorazmernosti.
Keywords: Morala, etika, javna morala, notranji trg, Sodišče EU, pravo EU, raznolikost, sodna praksa, sorazmernost.
Published: 12.05.2016; Views: 1487; Downloads: 128
.pdf Full text (185,72 KB)

76.
Poslovanje med etiko in korupcijo
Katja Lobnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem se osredotočila na dva pojma: etiko in korupcijo. V nadaljevanju sem raziskovala kako prva vpliva na odnos do druge. Preučila sem en primer korupcijskega ravnanja v Mariboru in njegove posledice. Na koncu diplomskega dela sem raziskala še kako z uporabo etike zmanjšat pojav korupcije na ravni posameznika, organizacije in družbe.
Keywords: etika, etična načela, etične dileme, korupcija, korupcijski posli, etično vedenje, neetična ravnanja, etika posameznika
Published: 15.04.2016; Views: 861; Downloads: 126
.pdf Full text (855,93 KB)

77.
VLOGA NAČEL V PRAVNI MISLI LARENZA IN DWORKINA
Jan Stajnko, 2015, master's thesis

Abstract: Pravna načela imajo predvsem v povezavi z razlago predpisov v slovenskem pravnem redu pomembno mesto. V prispevku zato obravnavamo vlogo načel v pravni misli avtorjev, ki sta pomembno vplivala na razvoj filozofije in teorije prava v tujini in doma. Najprej na podlagi monografije Richtiges Recht obravnavamo vlogo načel v pravni misli Larenza, pri čemer se srečamo s koncepti načel pravilnega prava, ideje prava in pravilnega prava. Dotaknemo se tudi različne vloge pozitivnopravnih in etičnih načel v okviru sodniškega odločanja, v ekskurzu pa se vrednostno opredelimo do Larenzove metode ugotavljanja vsebine načel pravilnega prava. Nato z opiranjem na prispevka Judicial Discretion in Hard Cases obrazložimo še tvorjenje pravnih načel vzdolž institucionalne zgodovine in politične morale v pravni misli Dworkina. Posvetimo se tudi razmerju med odločevalčevo politično moralo in družbeno moralo. Na koncu izpostavimo stičišča in razhajanja v teorijah obeh avtorjev. Na podlagi teh ugotovitev se vrednostno opredelimo do teze, da avtorja načela obravnavata iz popolnoma drugačnega gledišča, ker izhajata iz različnih pravnih krogov.
Keywords: Dworkin, Larenz, etika, morala, načela, filozofija prava, teorija prava, težki primeri, ideja prava
Published: 12.04.2016; Views: 758; Downloads: 191
.pdf Full text (966,59 KB)

78.
KONCEPT NARAVE IN ŽIVALI V CANKARJEVI LITERATURI
Tomaž Podbevšek, 2016, undergraduate thesis

Abstract: S tematiziranjem nasilja nad nečloveškimi bitji je Cankar razširil polje izkoriščanja, moralno obsodil vsakršno izkoriščanje in zatiranje Drugega ter s tem do skrajnosti utemeljil svoja temeljna moralna prepričanja. Njegova globalna pravičnostna drža, ki jo je Cankar zavzemal kot socialist, ni dopuščala nobenega redukcionizma, kar pomeni, da je izkoriščanje živali/narave povezal z izkoriščanjem ljudi. Obravnavane črtice dokazujejo, da se je na Rožniku radikalizirala Cankarjeva pozicija. V nalogi smo z vidika ekokritike analizirali koncepte narave in živali, ki jih je mogoče pripoznati kot moralne subjekte, kritično smo ovrednotili simbolne konstrukte narave/živali, s katerimi se krni njihova subjektivizacija in opozorili na stereotipne reprezentacije ter spolne označitve narave/živali kot ženske. V njej smo izpostavili miselno paradigmo dualizma, antropocentrizem, antropomorfizem, evgeniko, uporabo živali/narave kot metafore ali simbola, udomačitev (domestifikacijo), idealiziranje narave in animalistični ekofeminizem. Cankar v črticah izpostavlja različne zatiralne mehanizme, ki vzdržujejo in ohranjajo status živali/narave na nizki ravni ter omogočajo njihovo nadaljnje izkoriščanje. Spoznali smo, da Cankar ni problematiziral samo človekovega odnosa do živali, temveč tudi same koncepte živalskosti in človeškosti, s čimer je vzpostavil možnosti za radikalno transformacijo odnosov med ljudmi in živalmi. Črtice spodbujajo globljo refleksijo človekovega odnosa do živali in obsojajo izključitev živali/narave iz etično-politične sfere ter zahtevajo pripoznanje inherentne vrednosti vseh živih bitij.
Keywords: ekokritika, ekofeminizem, animalistična etika, moralni status živali/narave, Ivan Cankar, antropocentrizem, antropomorfizem, speciesizem, evgenika, koncepcije živalskosti/človeškosti, Jure Detela.
Published: 18.03.2016; Views: 1627; Downloads: 264
.pdf Full text (988,61 KB)

79.
VRLINE V POSLOVNEM SVETU: RADODARNOST
Darinka Sovinc, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava problematiko vrlin v poslovnem svetu, s posebnim poudarkom na radodarnosti. V teoretičnem delu je osnovni namen predstaviti pojem vrline in radodarnost kot ene izmed njih ter jo povezati z utilitarizmom in deontološko teorijo. Osredotočili smo se na poslovno etiko, ki smo jo poskušali povezati z nekaterimi etičnimi teorijami. Poskušali smo ugotoviti prisotnost vrlin v poslovnem svetu in ali je možno govoriti o prisotnosti radodarnosti v poslovnem svetu. Izhajali smo iz primerjave etičnih kodeksov in ugotavljanja, ali je vrlina radodarnosti prisotna oziroma zapisana v etičnih kodeksih. Trdimo lahko, da podjetja, ki oblikujejo in spoštujejo etični kodeks, prepoznavajo človeške odnose in etiko kot dodano vrednost. Podjetja, ki cenijo svoje zaposlene in jih spoštujejo, posledično od njih pričakujejo pripadnost in lojalnost, s čimer pa si na dolgi rok zagotovijo višjo delovno uspešnost in boljše poslovne rezultate.
Keywords: etika, morala, vrline, radodarnost, poslovna etika, etični kodeksi.
Published: 18.03.2016; Views: 943; Downloads: 162
.pdf Full text (715,70 KB)

80.
Moralne dileme Harrisove filozofije
Marija Švajncer, 2006, original scientific article

Abstract: Članek obravnava nekatere moralne dileme v filozofiji sodobnega analitičnega filozofa Johna Harrisa. Filozofa bi bilo mogoče uvrstiti med privržence konsekvencializma in meliorizma. Njegova stališča so skrajno liberalistična in zato v osnovi nesprejemljiva za religiozne bralce in bralke. Kot raziskovalec moderne bioetike dopušča različne posege v človeško telo in postopke, ki naj bi pomagali pri ohranjanju življenja. V filozofiji Johna Harrisa prevladuje humanizem, vseeno pa so nekatere njegove sodbe nekoliko ekskluzivistične.
Keywords: filozofija, etika, moralne dileme, konsekvencializem, meliorizem, liberalizem
Published: 21.12.2015; Views: 810; Downloads: 56
URL Link to full text

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica