| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 302
First pagePrevious page3456789101112Next pageLast page
61.
Etične dimenzije socialnega podjetništva
Tjaša Teržan, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Podjetništvo močno vpliva na življenje v sodobni družbi. Ustvarja potrebe, jih uresničuje, potencira in s svojim načinom podjetniškega delovanja daje zgled, ki vpliva na družbene vrednote. Klasično podjetništvo z mnogimi sporočili spodbuja miselnost, da se je pomembno ukvarjati predvsem s seboj in svojo koristjo. Ko pa na dan pridejo negativne posledice njegovih poslovnih odločitev, ki se kažejo v obliki propadlih lokalnih skupnosti, obsežnih družbenih problemih in v obliki okoljevarstvenih katastrof, se v strahu pred izgubo podpore potrošnikov in izgubo dobička, opravičuje z družbeno odgovornimi akcijami. V orisanih razmerah se na podlagi razočaranja družbe in njene odločnosti, da je potrebno nekaj korenito spremeniti, pojavlja zamisel socialnega podjetništva. Socialno podjetništvo s svojimi etičnimi načeli in cilji, ki v ospredje postavljajo pozitivno družbeno spremembo in delovanje v dobro ljudi, prinaša upanje za postopno in vztrajno preoblikovanje družbenih vrednot. V diplomskem delu nas je zanimalo, katere so osnovne razlike med klasičnim in socialnim podjetništvom, ali je socialno podjetništvo res družbeno koristno podjetništvo, ki deluje primarno v skladu z etičnimi načeli, in ali socialno podjetništvo v primerjavi s klasičnim podjetništvom uspešneje rešuje najpogostejše etične dileme v podjetniškem svetu.
Keywords: podjetništvo, klasično podjetništvo, socialno podjetništvo, družbena odgovornost, etika, poslovna etika, etične dileme, moralni cilji
Published: 06.10.2016; Views: 1258; Downloads: 69
.pdf Full text (903,34 KB)

62.
Altruizem med študenti Univerze v Mariboru
Anton Koželj, 2016, master's thesis

Abstract: Izhodišča: V magistrskem delu smo želeli raziskati stopnjo altruizma in posledično pripravljenost nudenja pomoči sočloveku med študenti fakultet Univerze v Mariboru. V teoretičnem delu naloge smo predstavili altruizem kot pojem, njegov etični, filozofski, biološki in humanistični pomen. V raziskovalnem delu naloge smo anketirali 836 študentov Univerze v Mariboru in ugotovili, njihov odnos do altruizma. Metode dela: Za izvedbo ankete smo uporabili anketni vprašalnik zaprtega tipa, ki je skupno vseboval 53 vprašanj. Anketirane študente smo razdelili v dve skupini. Prvo skupino so predstavljali študentje zdravstvenih fakultet, drugo pa študentje ostalih fakultet Univerze v Mariboru. Izvedli smo primerjavo odgovorov obeh anketiranih skupin študentov. Raziskovalni rezultati: Anketni vprašalnik je izkazal sodelovanje in članstvo anketiranih študentov v dobrodelnih organizacijah, nudenje raznovrstne pomoči, udeležbe na humanitarnih akcijah, itd. Primerjava odgovorov anketiranih študentov zdravstvenih in ne-zdravstvenih fakultet Univerze v Mariboru je pokazala statistično pomembno razliko v odnosu do altruizma, ki je bil v večji meri izkazan pri študentih zdravstvenih fakultet. Diskusija in zaključek: V zaključku naloge smo potrdili zastavljene raziskovalne hipoteze, in ugotovili, da imajo študentje Univerze v Mariboru pozitiven odnos do altruizma, ki ga še vedno doživljajo kot vrednoto.
Keywords: Altruizem, empatija, etika, humanost, očividci, nujna stanja, prva pomoč, pripravljenost nudenja pomoči; študenti, Univerza v Mariboru.
Published: 05.10.2016; Views: 1408; Downloads: 177
.pdf Full text (1,45 MB)

63.
POJASNILNA DOLŽNOST ZDRAVNIKA ANESTEZIOLOGA
Matej Koželj, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga govori o medicinsko-pravnih pogledih na pojasnilno dolžnost zdravnika anesteziologa in analizira dejavnike, ki vplivajo na njo. Analiza je opravljena glede na slovensko zakonodajo, v kateri je izpostavljen Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) in prakso opisane doktrine v skladu z anesteziološkimi standardi. Vključuje določene globalne poglede in možne rešitve za izboljšanje dejanske realizacije v praksi. Predstavljeni so etični, pravni in strokovni vidiki pojasnilne dolžnosti in nanjo vezane zavestne privolitve ali odklonitve zdravljenja. Ob enem predstavlja konstruktivno kritiko na zdravstveni sistem in samo politiko ter služi splošnemu ozaveščanju. Predstavlja specializirano obliko pravice do samoodločanja, ki je odraz človekove avtonomnosti. V diplomskem delu so predstavljeni, zapleti, posebni primeri in stik s sodno prakso povezano z odgovornostjo poklica zdravnika anesteziologa. Izpostavlja se aktualen problem nedoločenosti časovnega okvira pojasnilne dolžnosti povezane s kadrovsko in prostorsko stisko v bolnišnicah. K diplomski nalogi so priloženi privolitveni obrazci, ki se predložijo pacientu za veljavno privolitev v postopek zdravljenja z anestezijo.
Keywords: pojasnilna dolžnost, anesteziologija, Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP), avtonomnost pacienta, medicinska etika, zavestna privolitev, zavrnitev zdravljenja, privolitveni obrazec
Published: 21.09.2016; Views: 1006; Downloads: 149
.pdf Full text (2,29 MB)

64.
EKOLOŠKA USMERJENOST PREBIVALCEV MESTNE OBČINE MARIBOR - S POSEBNIM POUDARKOM NA VRTIČKARJIH
Martina Vidovič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu Ekološka usmerjenost prebivalcev Mestne občine Maribor (MOM) s posebnim poudarkom na vrtičkarjih smo v teoretičnem delu opredelili razlike med antropocentrično in ekocentrično usmerjenostjo ter opisali različne opredelitve urbanega vrtičkarstva in mestnega kmetijstva drugod po svetu in v Sloveniji. Ekološka usmerjenost ali pogled na svet posameznika namreč pomembno vplivata na njegov odnos do okolja, prav tako pa mesto z okoljsko razvojno politiko vpliva na svoje prebivalce in mestno okolje. V empiričnem delu smo preverjali ali H1: MOM sledi trajnostnemu razvoju na področju urbanega vrtnarstva in spodbuja urbano vrtičkarstvo, katero smo ovrgli. Uporabljali smo naslednje metode: interviju z uradnimi osebami, terensko opazovanje in fotointerpretacija ter primerjava mesta Dunaj in Maribor. H2: Obstaja razlika v ekološki usmerjenosti med vrtičkarji in ne-vrtičkarji, in sicer vrtičkarji so bolj ekocentrično usmerjeni, ne-vrtičkarji pa so bolj antropocentrično usmerjeni. in H3: Obstaja razlika med vrtičkarji Urbanega eko vrta in vrtičkarji na Teznu, in sicer vrtičkarji Urbanega eko vrta so bolj ekocentrično usmerjeni, vrtičkarji na Teznu pa bolj antropocentrično usmerjeni. smo s pomočjo anketnih vprašalnikov in terenskega opazovanja ocenjevali ekološko usmerjenost anketirancev z izdelano kvalitativno mersko lestvico o ekološki usmerjenosti. Posebej smo naredili analizo vprašalnika Nove ekološke paradigme R. Dunlopa, s pomočjo katerega smo ocenili ekološko usmerjenost štirih skupin. Dobljeno oceno ekološke usmerjenosti smo nato primerjali z rezultati anketnih vprašalnikov in podali končno oceno ekološke usmerjenosti štirih skupin. Na podlagi končne ocene smo ovrgli obe hipotezi, saj nismo našli nobenih pomembnih odstopanj v ekološki usmerjenosti med vsemi štirimi skupinami.
Keywords: okoljska etika, ekocentričnost, antropocentričnost, urbano kmetijstvo, mestno kmetijstvo
Published: 16.09.2016; Views: 764; Downloads: 110
.pdf Full text (6,57 MB)

65.
VREDNOTE ŠTUDENTOV PREDŠOLSKE VZGOJE
Mojca Fujan, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava vrednote in njihov vpliv na oblikovanje osebnosti in delovanje posameznika, kako nas vodijo skozi življenje. Podrobneje predstavimo Muskovo in Schwartzovo klasifikacijo vrednot, kjer se univerzalne vrednote delijo glede na motivacijo, ki je podlaga za razvoj vrednot. Vrednote se sprva razvijejo v okviru družine in kasneje v stiku otroka z ožjim in širšim družbenim okoljem. S pravim poučevanjem vrednot v predšolskem obdobju, z raznolikimi didaktičnimi strategijami in metodami, lahko v vrtcu vplivamo na sam razvoj vrednot pri predšolskem otroku. Vrednote pomembnih odraslih se torej prenašajo na otroke, zato smo v empiričnem delu analizirali vrednote študentov predšolske vzgoje. V raziskavi je sodelovalo 194 študentov. Analizirali smo, katere vrednote so pri študentih predšolske vzgoje najbolj izražene ter kakšne so razlike v vrednotah glede na starost in vrsto študija. Rezultati kažejo, da sta pri študentih predšolske vzgoje najvišje cenjeni vrednota dobrota in vrednota univerzalizem. Starejši študenti višje ocenjujejo vrednote tradicija in varnost, mlajši pa hedonizem. Ugotovili smo tudi, da se vrednote izrednih študentov bistveno ne razlikujejo od vrednot rednih študentov. Razlike glede na vrsto študija se nakazujejo pri vrednoti samousmerjanje in varnost, najmanjša razlika se kaže pri vrednoti dobrota. Pridobljeni rezultati so lahko smernice pri načrtovanju, oblikovanju študija predšolske vzgoje, za vključevanje vsebin, ki vplivajo na sam razvoj vrednot pri študentih predšolske vzgoje in seznanjajo prihodnje vzgojitelje s pomenom vrednot pri njihovem delu.
Keywords: vrednote, študenti predšolske vzgoje, vzgoja predšolskih otrok, etika, moralni razvoj
Published: 13.09.2016; Views: 1175; Downloads: 143
.pdf Full text (840,59 KB)

66.
PRIMERJAVA ETIKE KNJIGOVODJE V MALI DRUŽBI Z NEPRIDOBITNO DEJAVNOSTJO V PRIMERJAVI Z ETIKO KNJIGOVODJE V RAČUNOVODSKEM SERVISU S PRIDOBITNO DEJAVNOSTJO
Sandra Planinčić, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Etika je del vsakega posameznika, osebna etična stališča se prenašajo tudi v poslovni svet. V računovodstvu je pomen etike še posebej izrazit, saj je računovodja vpet v poslovno ravnanje in odgovarja različnim interesnim skupinam. Etično ravnanje računovodij je bistveno za ustrezen položaj in verodostojnost računovodske stroke zato se vse več pozornosti posveča samemu delovanju računovodske stroke ter upoštevanju njenih etičnih standardov. Kodeks poklicne etike računovodij predstavlja napotek in obvezo za poklicno delovanje računovodij. Računovodjem nudi oporo pri delovanju v skladu z osebnimi vrednotami in vrednotami okolja ter pomoč pri doseganju zaupanja nadrejenih in lastnikov. Opravili smo empirično raziskavo o odnosu do etike dveh ciljnih skupin računovodij, in sicer tisti, ki opravljajo svoje poklicno delo v nepridobitni dejavnosti in drugi, ki delo opravljajo v računovodskem servisu s pridobitno dejavnostjo. Na podlagi rezultatov raziskave lahko sklepamo, da računovodje pri opravljanju svojega poklicnega dela niso svobodni in neodvisni. Rezultat je vsekakor zaskrbljujoč, saj je posledično lahko vprašljivo ravnanje računovodij v skladu s pravili stroke in lastnim poklicno- etičnim prepričanjem.
Keywords: etika, računovodja, neodvisnost, kodeks poklicne etike
Published: 25.08.2016; Views: 548; Downloads: 56
.pdf Full text (1,93 MB)

67.
PRIMERJAVA ETIKE LASTNE KNJIGOVODJE Z ETIKO ZUNANJEGA KNJIGOVODJE V MALI DRUŽBI S PRIDOBITNO DEJAVNOSTJO
Katja Kauzar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava ravni etičnosti knjigovodij in računovodij, s poudarkom na primerjavi ravni etičnosti lastnih knjigovodij, ki opravljajo knjigovodska dela v svojem podjetju, ter zunanjih knjigovodij. Poklic knjigovodje zahteva visoko mero etičnosti in temelji na zaupanju, saj stranka knjigovodji posreduje zelo občutljive podatke o svojem podjetju. Knjigovodje se morajo zato držati visokih etičnih standardov, saj je od tega odvisno tudi poslovanje njihovih strank. V diplomskem delu smo primerjali ravni etičnosti lastne in zunanje knjigovodje v podjetju Academus d.o.o., kjer knjigovodenje poteka v okviru podjetja, vendar pod nadzorom zunanje knjigovodje. V okviru dela smo postavili hipotezo in podhipotezo, in sicer, da bo med ravnjo etike lastne knjigovodje in ravnjo etike zunanje knjigovodje prišlo do razhajanja v etičnosti glede na zastavljene dejavnike, vendar to razhajanje ne bo veliko, ter da bo raven etike lastnega knjigovodje večja, saj nima toliko izkušenj in strokovnega znanja kot zunanji knjigovodja. Raziskavo smo opravili s pomočjo vprašalnika in pogovorov, pri čemer smo ravni etičnosti merili glede na lestvico etičnosti vodstva, prototipičnost in vedenje na organizacijski ravni. Pri raziskavi smo se oprli na osnovnih pet načel, ki jih mora vsak računovodja in knjigovodja upoštevati, in sicer neoporečnost, nepristranskost, strokovno usposobljenost in potrebno skrbnost, zaupnost ter poklicu primerno obnašanje. Rezultati so pokazali, da je bila glavna hipoteza potrjena, saj je prišlo do razhajanj med etičnostjo enega in drugega opazovanega subjekta, vendar je bilo to razhajanje minimalno. V nasprotju s hipotezo pa je bila podhipoteza ovržena, saj se je izkazalo, da je imel zunanji knjigovodja zaradi svojega strokovna znanja in izkušenj višjo raven etičnosti kot lastni knjigovodja. Kljub temu smo pri obeh knjigovodjih zaznali visoko raven etičnosti, kar dokazuje, da se ljudje, ki se odločijo za ta poklic, zavedajo tega, da je visok nivo etičnosti zelo pomemben za kakovostno delo.
Keywords: knjigovodja, etika, etičnost
Published: 18.08.2016; Views: 732; Downloads: 35
.pdf Full text (327,24 KB)

68.
Zavarovalniška etika
Suzana Kraner, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Zavarovalnice s svojo dejavnostjo prodajajo zaupanje v svojo storitev. S sklenitvijo zavarovanja ne morejo dati ničesar oprijemljivega, razen obljube, da bodo v primeru nastanka zavarovalnega primera izplačale dogovorjeno zavarovalno vsoto. Da lahko delujejo na trgu, si morajo pridobiti zaupanje širšega okolja, v katerem delujejo, predvsem pa strank. Poleg tega, da upoštevajo vse zakonodajne vidike, se morajo ravnati in delovati tudi po standardih etike, saj postaja etičnost delovanja in vedenja eden pomembnejših dejavnikov, ki lahko vpliva na oblikovanje zaupanja strank do zavarovalnice. Etika zagotavlja stabilnost, integriteto, zaupanje in dolgoročno uspešnost organizacije. V nalogi smo opredelili osnovne pojme iz področja etike, morale, poslovne etike, etičnih dilem, etičnega kodeksa in se podrobneje usmerili na poslovno etiko v zavarovalništvu. V okviru izbranega področja smo podrobneje pojasnili problem etičnih dilem, njihove vloge in pomena, vzrokov za nastanek ter jih nekaj tudi našteli in analizirali. Cilj naloge je bil izpostaviti tipične možne etične dileme v zavarovalništvu in poudariti, da se neetično ravnanje ne izplača in da je možna tudi drugačna pot, ki je v korist zavarovalnice in stranke. V tem okviru smo preučili, kako etični kodeksi izbranih zavarovalnic rešujejo tipično izpostavljene etične dileme v zavarovalništvu, navedli smo nekaj le-teh, ki se nanašajo na vsebino kodeksov, hkrati pa predstavili možne izboljšave za dvig ravni etičnosti delovanja in vedenja zavarovalnic, na osnovi podajanja predlogov za izboljšanje etičnih kodeksov. Zavarovalnice, ki etično ravnajo na vseh nivojih svojega poslovanja, so uspešnejše od tistih, ki jim primanjkuje etične zavesti. Posledično uživajo večje zaupanje okolja, saj je etično ravnanje s spodbujanjem realnih pričakovanj ključno za zagotavljanje stabilnosti, integritete in zaupanja v zavarovalništvo.
Keywords: Etika, etični kodeks, vrednote, etične dileme, zavarovalnica, zavarovalniška storitev.
Published: 08.08.2016; Views: 1053; Downloads: 98
.pdf Full text (885,02 KB)

69.
Družbena odgovornost multinacionalnih podjetij
Maja Pavlović, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava koncept družbene odgovornosti v multinacionalnih podjetjih. Uvodni del zajema teoretična izhodišča vezana na mednarodno poslovanje in globalizacijo. Sledi predstavitev koncepta družbene odgovornosti, njene zgodovine, področij, prednosti, integracije ter poročanja. V nadaljevanju družbeno odgovornost podjetij razčlenimo na notranjo in zunanjo dimenzijo. Ker je etika zelo prepletena z družbeno odgovornostjo, so v nalogi predstavljeni tudi etični kodeksi ravnanja ter standardi, ki se uporabljajo za presojo družbene odgovornosti. Praktični del naloge pa predstavlja analizo primera družbene odgovornosti v multinacionalnem podjetju National Instruments. Primer predstavlja strukturiran pristop k družbeni odgovornosti ter programe ter aktivnosti, ki jih podjetje izvaja na tem področju.
Keywords: družbena odgovornost podjetja, multinacionalna podjetja, trajnostni razvoj, poročanje o družbeni odgovornosti, etika.
Published: 03.08.2016; Views: 1111; Downloads: 197
.pdf Full text (923,90 KB)

70.
ZAŠČITA POSKUSNIH ŽIVALI V EVROPSKI UNIJI IN V SLOVENIJI
Maja Bela, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Direktiva 2010/63/EU, ki je razveljavila Direktivo 68/609/EGS, je povzročila spremembe tudi v slovenskem pravnem redu. Revizija Direktive 68/609/EGS je zagotovila večjo zaščito poskusnih živali z izboljšanjem dobrobiti živali, doslednim upoštevanjem načela 3R (replacement, reduction, refinement), razvojem alternativnih metod in procesom etičnega presojanja poskusov na živalih. Zaradi sodobne tehnologije se alternativne metode razvijajo zelo hitro, zaradi česar se število poskusnih živali iz leta v leto zmanjšuje. Že v času renesanse so mnogi filozofi razpravljali o etičnih teorijah o uporabi živali v poskusih. Najbolj odmevna sta bila Peter Singer s svojo utilitaristično teorijo in Tom Regan s svojo deontološko teorijo. Ti etični teoriji spadata na področje praktične etike.
Keywords: poskusi na živalih, novosti v zakonodaji, načelo 3R, alternativne metode, etika, morala, etična presoja uporabe živali v poskusih
Published: 23.06.2016; Views: 515; Downloads: 72
.pdf Full text (777,26 KB)

Search done in 0.31 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica