| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


51 - 60 / 302
First pagePrevious page234567891011Next pageLast page
51.
ETIČNOST OGLAŠEVANJA V ŽENSKIH REVIJAH
Lea Milar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem seminarju sem obravnavala temo etičnosti oglaševanja v ženskih revijah, ki je precej aktualna tema v današnjem času, ko smo zasičeni z ogromnimi količinami takšnih in drugačnih vrst etično (ne)spornih oglaševanj. Ravno zaradi zasičenosti z oglasi se vse bolj srečujemo s problematiko vprašanja etičnosti posameznih oglasov, saj so nekateri oglasi na skrajni meji med etično sprejemljivim in etično spornim. K takšnim skrajnostim, ki so na meji sprejemljivega oglaševalce žene predvsem številčna konkurenca, v poplavi katere želijo s svojimi oglasi izstopati, da bi bili opaženi. Diplomski seminar smo razdelili na teoretični in analitični del. Teoretični del vsebuje razlago pojmov kot so etika, oglaševanje, etičnost oglaševanja in ostale pojme povezane s temi osnovnimi pojmi. V analitičnem delu pa smo analizirali oglaševanje v slovenskih ženskih revijah Cosmopolitan, Elle ter Grazia. V vseh treh ženskih revijah je največ moč zaslediti oglaševanja drugih sorodnih medijev (istih založnikov, kot pri revijah samih), kozmetičnih izdelkov, oblačil, raznoraznih storitev, nekaj pa je tudi oglaševanja prehranskih izdelkov, avtomobilov, izdelkov za dom ter tehnike. Ob analizi oglaševanja smo ugotovili, da večinski delež neetičnega oglaševanja predstavlja prav prikrito oglaševanje, ki je hkrati tudi težko dokazljivo kar se tiče etične spornosti. Vse odkrite oglase v vseh treh revijah smo analizirali tudi na podlagi členov Slovenskega oglaševalskega kodeksa ter prišli do ugotovitve, da je v revijah kar nekaj primerov kršitve teh členov, kar bi bilo seveda potrebno izboljšati. Pri oglaševanju v slovenskih ženskih revijah smo ugotovili, da presenetljivo ni moč opaziti hujših primerov kršitve etičnosti oglaševanja. Je pa precejšen problem v prikritem oglaševanj, ki je zelo pogosto v slovenskih ženskih revijah oziroma je le-to kar stalnica v tem oglaševalskem prostoru, kar bi bilo vsekakor potrebno spremeniti. Prav tako je problem napihovanje v oglasih ter preverjanje resničnosti in dokazljivost trditev, česar je tudi veliko zaslediti. Glede na zapisano smo ugotovili tudi, da mora biti oglaševanje etično, ustrezati mora vsem etičnim standardom, saj ima zelo močen vpliv na družbo in posameznike ter mora ravno zaradi tega biti v skladu z etičnimi načeli ter tudi odgovorno v svojem poslanstvu.
Keywords: etika, oglaševanje, etika oglaševanja, etične dileme, zakonodaja s področja oglaševanja, ženske revije
Published: 23.11.2016; Views: 660; Downloads: 83
.pdf Full text (859,67 KB)

52.
Poslovna etika v trgovskem podjetju AFP d.o.o. na lokaciji Celje
Mirjana Lazarevič, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Podjetja, ki želijo biti uspešna na dolgi rok, se morajo zavedati pomena poslovne etike. Ta pa je definirana kot pošten odnos do potrošnikov, dobaviteljev in drugih udeležencev na trgu. Predmet magistrskega dela je etika poslovanja z vidika potrošnika. Zanimalo nas je, kako potrošniki vidijo etično ravnanje prodajalca. Magistrsko delo smo razdelili na dva dela, in sicer na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo najprej definirali etiko, potem pa natančneje opredelili še poslovno etiko. Opisali smo proces osebne prodaje, v zadnjem poglavju pa smo prikazali etiko v osebni prodaji. Tu smo predstavili Evropski kodeks ravnanja v odnosu do potrošnikov na področju direktne prodaje in opisali varstvo potrošnikov. V empiričnem delu smo na podlagi teoretičnih izhodišč pripravili anketni vprašalnik zaprtega tipa. Ciljna skupina v anketnem vprašalniku so bili potrošniki podjetja AFP, d. o. o., na lokaciji Celje v obdobju od 25. 4. do 8. 5. 2016. Proučevano podjetje AFP, d.o.o., je bilo ustanovljeno leta 1990 in se ponaša s 40 let družinske tradicije podjetništva v tekstilni panogi. Maloprodajna mreža vključuje 12 lastnih prodajnih enot po Sloveniji, med katerimi je tudi proučevana poslovalnica v Celju.
Keywords: poslovna etika, osebna prodaja, prodajno osebje, kupec, potrošnik, varstvo potrošnikov, etični kodeks
Published: 16.11.2016; Views: 827; Downloads: 93
.pdf Full text (757,92 KB)

53.
DAVČNA MORALA SLOVENSKIH MALIH IN MIKRO PODJETIJ
Simona Mlinar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Plačevanje davkov je privilegij davkoplačevalcev in države, saj ravno davki so nujno potrebni za delovanje države. V delu ugotavljamo ali davčni zavezanci prilagajo svoje davčne osnove.
Keywords: , slovenska mala in mikro podjetja, davki, računovodska etika, obdavčenje, optimiranje, stroški, prihodki, zbiranje podatkov, kvantitativne metode
Published: 02.11.2016; Views: 539; Downloads: 59
.pdf Full text (1,60 MB)

54.
OPREDELITVE ETIKE POSLOVANJA V MEDNARODNIH ORGANIZACIJAH
Nuša Pačnik, 2016, master's thesis

Abstract: Opredelitev etike v mednarodnih podjetjih je zelo pomembna, saj s takšnim načinom podjetja izkazujejo pripadnost svojim ciljem in kar je najbolj pomembno svojim zaposlenim, kupcem in dobaviteljem. To, da je etika podjetja normativno opredeljena tudi v poslanstvu in viziji podjetja, pa pomembno vpliva tudi na uspešno poslovanje organizacije, saj s tem povezuje zaposlene med seboj in jih motivira pri skupnem doseganju zadanih ciljev. Etika v poslovanju vedno obstaja, od podjetij pa je odvisno, v kolikšni meri bodo etiko normativno opredelili in vodili v poslovanju. Etika v podjetju predstavlja ozaveščenost o etičnem ravnanju, saj si vsak želi biti moralno in etično obravnavan. Večina podjetij zato izda kodeks etičnega poslovanja podjetij, da si zaposleni, dobavitelji in kupci oziroma poslovni partnerji lažje predstavljajo, kakšno naj bi bilo obnašanje zaposlenih ter poslovnih partnerjev v podjetju in kakšnih pravil se morajo držati, da bo podjetje lažje dosegalo zastavljene cilje in uspešno poslovalo. Opredelitev norm in pravil podjetja postaja vse pomembnejši dejavnik, saj si lahko le s tem podjetja zagotovijo pošteno poslovanje, kar pa vpliva na njihovo uspešnost. Poleg pričakovanega upoštevanja norm in pravil zaposlenih in poslovnih partnerjev organizacije zaposleni od podjetja pričakujejo poslušnost za njihove probleme oziroma vprašanja, če jih imajo, saj na ta način podjetje izkazuje pripadnost njihovim zaposlenim. Vsaka organizacija pa se mora zavedati, da ima pravilno opredeljena poslovna etika v njej pomemben vpliv na motivacijo zaposlenih, zato je pomembno, da organizacije etiko večkrat omenjajo, jo spremljajo in po potrebi spreminjajo. Magistrsko delo je sestavljeno iz šestih delov. V prvem so opisani namen, cilj ter teze in omejitve magistrskega dela. V drugem in tretjem delu smo opisali poslovno etiko in etiko mednarodnih organizacij, kamor spadajo temeljni pojmi etike, etične dileme ter družbene odgovornosti organizacij, v četrtem poglavju smo podrobneje opisali normativno zagotavljanje poslovne etike, v petem poglavju pa smo teoretično opisali etične kodekse, njihove prednosti in slabosti ter samo uporabo le-teh, saj smo nato v šestem poglavju obravnavali etične kodekse štirih naključno izbranih organizacij po lestvici Fortune 500 (Fortune 2015) ter jih na koncu primerjali med seboj in podali sklepne ugotovitve.
Keywords: poslovna etika, neetično ravnanje, moralna načela, etični kodeks
Published: 26.10.2016; Views: 610; Downloads: 114
.pdf Full text (1,43 MB)

55.
ETIKA MANAGEMENTA V MEDNARODNEM OKOLJU
Franc Zapečnik, 2016, master's thesis

Abstract: V današnjem času sta globalno in multikulturno poslovanje neločljivi in tesno povezani enoti. Zaradi tega dejstva je vse pomembnejša kultura kot razsežnost in dejavnik uspešnosti mednarodnega poslovanja podjetja. Posebno pozornost je treba nameniti komunikaciji in etiki poslovanja, saj je poslovanje na mednarodni ravni nedvomno zahtevnejše kot na domači ravni. Danes se od organizacij zahteva in pričakuje odgovorno ravnanje, ne samo glede ekonomskih učinkov iz poslovanja, temveč tudi glede njihovega širokega in strukturiranega ravnanja v družbi. Pri iskanju učinkovitih odgovorov za zadovoljevanje vedno večjega obsega zahtev in potreb se mora vsaka organizacija zavedati dejstva, da v okviru produkcijskih ciklov in razvijajočih produktov vpliva ne samo na stranke/kupce, ki želijo zadovoljiti neko ekonomsko potrebo, ampak tudi na pripadnike družbe, v kateri deluje. Te potrebe so povezane z ohranitvijo našega naravnega okolja, zdravja, zaposlitve, prihodnosti, blaginje celotne družbe in z zaščito sistema socialnih odnosov v družbi. Z obsegom in raznovrstnostjo delovanja podjetja narašča tudi število oseb, ki so v odnosu z gospodarsko družbo in je potrebno z njimi vzdrževati odnose − deležnike. Kot deležnike je potrebno opredeliti vse notranje in zunanje posameznike, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem gospodarske družbe, bodisi ker na kakršenkoli način prispevajo k njenemu izpolnjevanju ciljev ali ker poslovanje organizacije pomembno vpliva na njihovo blaginjo in s tem posamezniki prevzemajo del tveganja poslovanja organizacije. Med deležnike spadajo stranke/kupci, delničarji, zaposleni, dobavitelji, okolje in nenazadnje celotna skupnost. Kot smo že omenili, podjetja vedno pogosteje poslujejo istočasno na različnih geografskih področjih ter se tako soočajo z različnimi ureditvami in predpisi. Zaradi navedenega je zelo pomembna samodisciplina organizacije, saj si mora le-ta ob upoštevanju veljavnih predpisov in pravil postavljati vedno višje standarde poslovanja in le-te tudi spoštovati. Gre za etična merila in standarde, torej vrednote, v katere podjetje verjame in se jim zavezuje. Magistrsko delo tako predstavlja analizo etičnih meril, postavljenih etičnih standardov in etičnih kodeksov v desetih analiziranih mednarodnih (multinacionalnih) podjetjih.
Keywords: kultura, mednarodna kultura, etika, etični standardi, etični kodeks.
Published: 21.10.2016; Views: 789; Downloads: 94
.pdf Full text (1000,28 KB)

56.
Ocena škodljivosti deviantnega vedenja policistov
Aljaž Hölzl, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Ljudje imamo različne poglede na ravnanja ali dejanja posameznika. Nekaterim je nekaj, kar je kaznivo, moralno, spet drugim pa se ta stvar oziroma dejanje zdi nemoralno ali nesprejemljivo. Deviantna ravnanja imajo še večjo težo, če jih hote ali nehote izvršijo ljudje na pomembnih položajih ali uslužbenci javnega sektorja, med katere spadajo tudi policisti. Opravili smo raziskavo, v kateri nas je zanimalo, kakšno mnenje imajo o različnih oblikah odklonskega vedenja policistov oni sami ter kaj si o tem mislijo prebivalci na območju Republike Slovenije. V teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili različne teme, ki se navezujejo na odklonsko vedenje. Kot prvo smo se za izhodišče dotaknili same legitimnosti policijskega dela ter javnega mnenja, kasneje pa smo predstavili dve zelo pomembni temi v policijski organizaciji, in sicer etiko in integriteto, kjer smo podrobneje opisali tudi moralo, norme ter vrednote policijskega dela. Poleg tega smo podrobneje opisali oziroma predstavili našo glavno temo, odklonsko vedenje policistov, kamor smo vključili tudi korupcijo ter policijsko subkulturo. Za konec pa smo opravili še pregled glavnih raziskav o korupciji in integriteti v Sloveniji. Empirični del predstavlja raziskavo, v katero smo vključili policiste in prebivalce Republike Slovenije. Za vzorec policistov smo uporabili predhodne podatke, medtem ko smo za prebivalce izvedli identično spletno anketo. Ta je zajemala štirinajst oblik odklonskega vedenja policistov, pri katerih smo zastavili tri podvprašanja. Ugotovili smo, da policisti v večji meri, napram prebivalcem, ocenjujejo opisana dejanja kot zelo resna, neprimerna in nevarna ter menijo, da bi jih kot taka ocenili tudi kolegi na njihovi policijski postaji, medtem ko prebivalci menijo, da policisti v njihovem kraju danih primerov ne bi šteli kot zelo resne. Prav tako so prebivalci mnenja, da večina policistov nikakor ne bi prijavila kolega, ki bi ravnal na opisan način, vendar odgovori policistov kažejo drugačno zgodbo.
Keywords: policija, policisti, etika, integriteta, kodeks policijske etike, odklonsko vedenje, korupcija, policijska subkultura, javnost, javno mnenje, stališča, vprašalniki, analize, diplomske naloge
Published: 21.10.2016; Views: 677; Downloads: 130
.pdf Full text (1,14 MB)

57.
Etiški vidiki genskega inženiringa rastlin in živali
Natalija Lovrenčič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Gensko inženirstvo spada med najbolj revolucionarne tehnologije druge polovice 20. stoletja in se uporablja na raznih področjih človekovega delovanja. Ob tem se odpirajo razna etično-moralna, družbena in ekološka vprašanja ter dileme. Namen diplomskega dela je zato obravnavati pozitivne in negativne vidike genskega inženiringa rastlin in živali ter jih oceniti s stališča etike, natančneje s pomočjo etiških teorij: utilitarizma, etike dolžnosti ter etike vrlin. V nalogi so podrobno predstavljeni argumenti in ugovori za oziroma proti genskemu inženiringu rastlin in živali na področju kmetijstva, prehrambene industrije in medicine. Ugotovljeno je, da navkljub številnim koristim, ki jih takšni organizmi ter njihovi produkti prinašajo, je potrebno biti pozoren na morebitne negativne posledice njihove uporabe. Po presojanju etiške (ne)pravilnosti genskega spreminjanja organizmov je uporaba Aristotelove prave mere najboljša pot.
Keywords: etika, utilitarizem, deontologija, etika vrlin, genski inženiring, gensko spremenjeni organizmi
Published: 18.10.2016; Views: 1364; Downloads: 179
.pdf Full text (765,53 KB)

58.
Kultura mešanih borilnih veščin - med nasiljem in etičnim vedenjem
Uroš-Dragoš Jurišić, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo predstaviti kulturo športa mešanih borilnih veščin. Poudarek je na raziskovanju njegove nasilnosti in etike. V teoretičnem delu smo opisali razvoj borilnih veščin, predvsem MMA, ki ima svoje zametke že v starogrškem pankrationu, ponovno pa je oživel in se preoblikoval v drugi polovici 20. stoletja. MMA je eden najmlajših borilnih športov z najhitrejšo rastjo popularnosti. Ker ni enako razvit povsod po svetu in se še razvija, tudi nadzor ni povsod dosleden in razmere v njem so precej različne. Mnogi so mnenja, da je MMA prenasilen in neetičen šport. Te očitke smo poskušali raziskati v empiričnem delu naloge skozi razmišljanja 98 borcev in bork iz 16 različnih držav po svetu, ki tekmujejo ali so tekmovali na različnih ravneh, amatersko, profesionalno in kar 12 jih je tekmovalo na najvišjem nivoju tega športa, v UFC. Poskušali smo spoznati, v kakšnem okolju so borci odrasli, kaj jih motivira za ta šport in kakšni so njihovi pogledi na očitke o nasilnosti izbranega športa. Ugotovili smo, da je večina odrasla v precej nasilnih okoliščinah in razvila neko posebno strast do borbe. Ta šport je te osebe umiril in discipliniral, tako da se zavedajo, da je mesto za nasilje le v organiziranih, nadzorovanih borbah. Šport se jim zdi etičen in ne vidijo razloga, da bi o tem sploh razpravljali, saj se borijo prostovoljno, s primerljivimi sposobnostmi in znanjem v okviru dogovorjenih pravil. Drug drugega spoštujejo in njihova želja ni trajno poškodovati nasprotnika, ampak publiki ponuditi atraktiven dvoboj in zmagati. Borba za večino ni nasilje, ampak taktično izpeljana igra. Neetični se jim zdijo le pojavi, ki se dogajajo okoli športa, kot so odnosi menedžerjev, način promoviranja športa, uporaba dopinga itd. Sam šport pa se zdi intervjuvanim borcem in avtorju diplomskega dela etičen, nasilen do mere, ki jo dovoljujejo pravila, kot je tudi v ostalih športih.
Keywords: borilne veščine, nasilje, etika, vprašalniki, diplomske naloge
Published: 18.10.2016; Views: 769; Downloads: 80
.pdf Full text (800,25 KB)

59.
SPOZNAVNE RAZSEŽNOSTI V KONTEKSTU LAŽI IN PREVARE V FIKCIJSKEM IN DEJANSKEM SVETU
Maja Trifunović, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Osrednja tema diplomske naloge je bilo ustvariti smiselno povezavo strokovnih vedenj s področij spoznavnega jezikoslovja, teorije govornih dejanj, klasičnih in sodobnih dinamičnih literarnih teorij, pa filozofsko literarnih pojmov, ki so za interpretacijo literarnih del ključnega pomena, tj. etike in estetike ter njune interakcije pri ustvarjanju umetniške izpovedi oz. tudi filozofskih diskurzov. Poskus takšne interdisciplinarne povezave tvori temelj za filozofsko-literarno razpravo o ubesediljenju laži in prevare v estetskem okolju. Slednjega predstavlja v nalogi Dürrenmattova drama Fiziki (Die Physiker). Analizirano literarno delo je bilo izbrano za empirično obdelavo zato, ker predstavlja zelo poveden primer estetskega dela, ki operira z lažmi in prevaro, kar pravzaprav tvori komično-groteskno ozračje dela, kljub temu pa sta ta dva – običajno negativno konotirana pojma - v navedenem delu etično motivirana. Etičnost pa je sicer ne neobhodna, vendar pa zelo pogostna in tipična lastnost umetniških besedil. Motiv za laganje protagonistov v Fizikih je torej plemenit, etičen, še več, v preobleki vedno aktualne besedno-igralske umetnine skuša z obema, v osnovi »ne-vrlinama« rešiti človeštvo. V nalogi sta pojma laž in prevara, katerih medsebojno ločevanje je zelo zabrisano, in ju ne ločujejo rigidne meje, najprej opisana kot jezikovno-kognitivna pojava z njunimi odtenki v odvisnosti od kulturnega/jezikovnega konteksta (slovensko, nemško in angleško kulturno ozadje), in sicer v njihovih vsakdanjih sporočevalnih situacijah. Pri tem je bilo opaženo minimalno razlikovanje v pomenskih odtenkih obeh opazovanih konceptov v omenjenih kulturnih prostorih. To utemeljujemo z okoliščino, da gre pri vseh treh za kulture/jezike, ki so (indo)evropskega izvora in jih druži mnogo kulturnih prvin. Ta okolnost kaže na univerzalnost opazovanega fenomena (neresnica kot (marko)komunikacijski cilj), ki pa se v konkretnih ubeseditvah v vseh treh jezikih pojavlja v bogati paleti pomenskih odtenkov, od katerih imajo eni celo etičen motiv, kot npr. prizanesti nekomu morebiti zanj uničujočo kruto resnico. Laž in prevaro nato postavimo v kontekst določenih besedilnih vrst, kot so politični, filozofski in predvsem literarni diskurz (empirično obdelan na primeru drame Fiziki), teoretsko-argumentativno pa s pomočjo literarne in filozofsko utemeljene pojavnosti tega fenomena. Povzete so bile naslednje ugotovitve: Kognitivne teorije, ki gradijo na konceptu integralne povezave vseh vedenj in občutenj vsakega posameznika posebej (individualne lastnosti) in vseh pripadnikov neke (kulturne, verske, strokovne, starostne, interesne ...) skupine (univerzalne lastnosti), so tista domena, ki na najbolj zaokrožen način razlaga kavzalne povezave med koncepti, ki smo jih obravnavali: laž in prevara v odnosu do resnice v vsakodnevnem sporočevalnem kontekstu (realnem, aktualnem) komunikacijskem okviru in fikciji, v kateri živijo besedilni svetovi literarnih besedil, po večini obogateni s komponentami esteskosti, ki pa praviloma, vendar ne nujno, črpa svojo izpovedno moč iz etičnosti. Ugotovili smo, da v obeh imenovanih besedilnih okolih (vsakdanjem in fikcijskem) opazovana koncepta laž in prevara učinkujeta na podoben način in sta ubesedena s primerljivimi jezikovnimi sredstvi. Razlog za to vidimo v okolnosti, da gre za univerzalni konceptualni kategoriji, ki se lahko z enako izpovedno močjo pojavljata v različnih besedilnih svetovih, predvsem zato, ker so ti v obeh primerih produkt univerzalno in hkrati individulno konstruiranega mentalnega sveta, ki predstavlja primerljiv mentalni prostor za konceptualizacijo in ubesediljenje laži, prevare, pa seveda tudi »resnice«.
Keywords: Jezik in spoznavanje, teorija govornih dejanj, sodobne literarne teorije, etika, estetika, fikcija, laž in prevara kot filozofski in literarni entiteti, kultura kot komunikacijsko ozadje.
Published: 14.10.2016; Views: 739; Downloads: 76
.pdf Full text (1,39 MB)

60.
PRIMERJAVA VREDNOT V SLOVENSKI OSNOVNI ŠOLI Z VREDNOTAMI V DELIH DR. ANTONA TRSTENJAKA
Slavica Trstenjak, 2016, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi smo raziskali, katere vrednote so slovenske osnovne šole vpisale v vzgojne načrte in o katerih vrednotah je Anton Trstenjak pisal ter jih tudi sam živel, da je kot človek, filozof, teolog, antropolog in psiholog izpolnjeval smisel svojega življenja – biti graditelj mostov med ljudmi. V teoretičnem delu smo vrednotno osmislili vzgojno-izobraževalne cilje, ki so zapisani v treh temeljnih strateških dokumentih za osnovno šolo; razmislili o vrednotnih usmeritvah v Delorsovih štirih stebrih vzgoje in izobraževanja ter opozorili na praktične pristope vrednotne vzgoje v osnovnih šolah, ki bi naj bili sestavni del pouka. Vrednost vzgojnih načrtov se kaže v njihovem udejanjanju. Glavni nosilci uresničevanja vzgojnih načrtov in vrednotne vzgoje so učitelji, ki morajo tudi sami vrednotno živeti, da so lahko zgledno prepričljivi. V empiričnem delu smo raziskovali vrednote, ki smo jih navezali na vzgojne načrte, saj se etična in vrednotna vzgoja uresničuje tudi preko njih. Zato je pomembno, da se glede na situacije in potrebe dejanskega vzgojnega stanja v šolah, vzgojni načrti spreminjajo. Ravnatelje smo vprašali, kateri vsebini v vzgojnem načrtu so posvetili največ časa, kakšno in kolikšno pozornost namenijo učitelji vzgojnim ciljem, kako jih pri izboru vrednot za vzgojno delovanje usmerjajo učni načrti ter kako zaznavajo in presojajo učinke vzgojnega delovanja po uvedbi vzgojnih načrtov. Ugotovili smo, da vzgojni načrti po šolah »živijo«. Kljub temu ostaja še vedno kakšna dilema, o kateri bi se bilo treba na nacionalni ravni pogovoriti. Verjetno bi bilo treba razmisliti o sistemski uvedbi etičnih vsebin že v predšolsko obdobje.
Keywords: vrednote, vzgoja za vrednote, moralne vrednote, vzgojni načrt, učitelj, Anton Trstenjak, etika
Published: 12.10.2016; Views: 977; Downloads: 192
.pdf Full text (2,82 MB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica