| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 302
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
31.
Poslovna pogajanja med Slovenijo in Hrvaško
Jana Senica, 2018, master's thesis

Abstract: S pogajanji se danes srečujemo na vsakem koraku, in sicer tako v zasebnem življenju kot v poslovnem svetu. Pri pogajanjih sta vedno vpleteni vsaj dve strani, zato moramo znati uporabljati različne komunikacijske tehnike, saj nam bodo pri pogajanjih v prid in nam bodo ob zaključku prinesle zadovoljstvo in bomo dosegli želeni cilj. Pomembno je, da se znamo na pogajanja pripraviti, dodobra preučiti nasprotnikovo kulturo, izoblikovati pogajalske tehnike in se prilagajati različnim vrstam pogajalcev. V podjetjih potekajo pogajanja v domačem in tujem okolju. Ko predstavniki podjetij potujejo v tuje države, so pogosto presenečeni, kako lahko različni običaji narodov zapletejo njihovo poslovanje s tujimi državami. Na uspešnost medkulturnih pogajanj vpliva veliko dejavnikov, kot so jezik, religija, norme, vrednote, izobrazba, materialna kultura, življenjske razmere, etika, kultura, zato se morajo mednarodni pogajalci pred pogajanji prilagoditi na vse možne načine, da bi se lahko z nasprotno stranjo čim bolje razumeli. Magistrsko delo opisuje poslovna pogajanja med Slovenijo in Hrvaško. V prvem delu je predstavljena teorija o poslovnih pogajanjih, kakšen je sam proces pogajanj. Med Slovenijo in Hrvaško potekajo mednarodna pogajanja, zato je v delu opisano tudi, kaj vse je potrebno za uspešnost pogajanj v tujem okolju, na kaj mora biti pogajalec pozoren, kako se pripraviti na pogajanja v tujini ter kakšne so zaželene značilnosti pogajalcev. Podrobneje je opisana kultura in njen vpliv na poslovna pogajanja ter kako na potek samih poganjanj vpliva etika. Drugi del je empirični, kjer sem preučevala značilnosti pogajalskih slogov Hrvatov in Slovencev, in kje so razlike med slogoma. V drugi del sem vključila tudi intervju, ki sem ga izvedla z vodjo prodaje v podjetju Famteh d.o.o.
Keywords: poslovna pogajanja, proces poslovnih pogajanj, mednarodna pogajanja, pogajalski proces pri mednarodnih poslovnih procesih, etika, kultura, značilnosti pogajalskega sloga Hrvaške, značilnosti pogajalskega sloga Slovenije
Published: 14.06.2018; Views: 1330; Downloads: 115
.pdf Full text (1,11 MB)

32.
Poslovna etika in korupcija v mikro in malih podjetjih v Sloveniji
Anja Zečirovič, 2018, master's thesis

Abstract: Poslovna etika in z njo povezana korupcija sta dva zelo široka in med seboj povezana pojma o katerima se veliko piše in govori. Korupcija predstavlja na svetu zelo velik problem in se glede na vsa poročila tudi z leti povečuje. Posledično imajo ustanove, ki sodelujejo v boju proti tej vrsti kriminala, iz leta v leto več dela. Vendar je zaradi same narave korupcije, katero je zelo težko odkriti in dokazati, tudi boj zoper njo zelo dolgotrajen in zelo zahteven. Vsi, ki sodelujejo v tem boju imajo interes, da se koruptivna dejanja odkrije, vendar je že sam začetek zelo težek, saj se je ne da meriti in jo je zato tudi zelo težko odkriti. Na drugi strani pa imajo vsi sodelujoči v korupcijskih dejanjih interes, da se ta nikoli ne odkrijejo. Rezultati raziskave so pokazali, kakšen je odnos direktorjev slovenskih mikro in malih podjetij do korupcije, kako so kritični do neetičnih ravnanj, kako ocenjujejo delo institucij, ki se borijo zoper neformalne ekonomije in tudi, ali imajo v podjetju zapisan načrt integritete, kateri poudarja smernice za pošteno in etično poslovanje v podjetju. Ugotovili smo, da direktorji v splošnem ne preverjajo direktorjev in podjetji, preden vstopijo v poslovno sodelovanje z njim, ali so le ti bili obdolženi korupcijskega dejanja, ugotovili pa smo tudi, da imajo določena korupcijska dejanja velik vpliv na odločitev o tem ali bodo poslovno sodelovali v bodoče, ali bodo poslovanje prekinili. Žal smo ugotovili tudi, da še danes velika večina mikro in malih podjetij v Sloveniji nima zapisanega oz. izdelanega načrta integritete, kar pomeni, da bo potrebno še veliko narediti, da se bodo v poslovnem svetu začeli dejansko zavedati, kako pomembno je za vse, da so njihova dejanja moralno in etično nesporna ter ne vplivajo na večanje neformalne oz. sive ekonomije, saj ima le ta grozovite posledice(škodljive posledice) na celotno družbo in finančni status vseh državljanov.
Keywords: poslovna etika, korupcija, etično vedenje, integriteta, načrt integritete, etični kodeks
Published: 12.03.2018; Views: 783; Downloads: 160
.pdf Full text (2,13 MB)

33.
Korupcija v poslovanju
Mojca Babič, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V zadnjem času beležimo vedno več omemb korupcije in neetičnega ravnanja podjetij. Problem, ki nam je bil predstavljen le nekaj časa nazaj, nas dejansko spremlja že iz zgodovine, le da je takrat ponekod bil zaželen oziroma je bil del posamezne kulture, danes pa negativno vpliva tako na ugled posameznega podjetja kot tudi na državo. Stopnje indeksa korupcije so v porastu, posamezne države pa ne znajo pristopit k reševanju tega problema. Ukrepi, ki se uporabljajo v boju proti korupciji so zastareli in neučinkoviti, kazni pa prenizke in premile. Da bi vse skupaj lahko obrazložili, smo si v tem diplomskem delu zastavili osnovne trditve in raziskovalni vprašanji o korupciji v poslovanju. Le te smo lahko obravnavali in na njih odgovorili s pomočjo predstavljene teorije v teoretičnem delu naloge. Pri obravnavi teoretičnih izhodišč smo uporabili analizo sekundarnih virov ter izbrane raziskav in članke. Prav tako smo etična in neetična ravnanja prikazali na primerih, ki omogočajo lažje razumevanje problematike in večjo uporabnost spoznanj v poslovni praksi. V obravnavi smo se usmerili na stanje v Sloveniji ter izbrali primerov iz držav Evropske unije, Združenih držav Amerike in Japonske.
Keywords: etika, poslovanje, korupcija, posledice, obravnava, protiukrepi
Published: 07.12.2017; Views: 708; Downloads: 77
.pdf Full text (1,45 MB)

34.
Vpliv politike podjetja na njegov uspeh
Dino Ilić, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Za uspeh današnjih podjetij je zelo pomembna primerna organizacijska struktura, dober management oziroma vodstvo, etično in moralno poslovanje, kultura v podjetju, verodostojnost ter politika podjetja, pri kateri ločimo vizijo, poslanstvo, temeljne cilje in smotre. Etika, morala in kultura so pomembne sestavine, saj so ključne za dobro počutje zaposlenih v in izven podjetja ter na splošno za njeno moralno in etično delovanje. Vsako podjetje ima vzpostavljeno svojo politiko podjetja, ki jo oblikuje najvišje vodstvo oz. lastniki podjetja z namenom, da podjetje postane bolj prepoznavno, da je bolj odgovorno, da sami procesi znotraj podjetja potekajo lažje in nemoteno. Preden se politika ustvari in realizira, treba narediti veliko raziskav in analiz samega podjetja ter okolja, v katerem je podjetje, da bi se lažje sestavila in kasneje tudi vodila ter uresničila. Velikokrat pa pride do nesoglasij med zapisano politiko, etiko in izvajanjem dejavnosti podjetja. V tem primeru, kadar podjetje ne deluje po etičnih in ostalih načelih, lahko pride do izgube zaupanja odjemalcev, slabšega položaja na trgu in padec podjetja. Zaradi naštetih razlogov je vedno treba upoštevati svojo politiko, ki si jo podjetje zastavi ter delovati etično v svojem okolju.
Keywords: etika, morala, verodostojnost, politika, kultura, management, vizija, temeljni cilji, smotri.
Published: 05.12.2017; Views: 575; Downloads: 68
.pdf Full text (1,77 MB)

35.
Etični kodeksi v organizacijah
Sara Stavanja, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo najprej opredelili kaj sploh je etika in kaj poslovna etika ter kako ljudje in podjetja gledajo nanjo. Podjetja večinoma zagotavljajo etičnost delovanja in vedenja s pomočjo uporabe etičnih kodeksov, ki predstavljajo najpogostejši instrument za izvajanje zastavljenih načel delovanja in vedenja. Etični kodeksi so vodila, smernice in pravila nekega podjetja, ki temeljijo na njihovih vrednotah in ciljih. V njih naj bi bile povzete vse možne etične dileme in situacije v katerih se lahko zaposleni znajdejo v okviru svojega delovanja in vedenja v organizaciji. Izbrali smo naključne 4 etične kodekse, jih povzeli in analizirali ter prišli do ugotovitve, da imajo temeljne sestavine zelo podobne, vendar pa se z vidika dajanja poudarka na različnih sklopih medsebojno precej razlikujejo. Pomembnejši ponavljajoči se sklopi so odnos podjetja do zaposlenih in obratno, odnos do kupcev, dobaviteljev in poslovnih partnerjev ter tudi odnos do okolja. Glede na značilnosti analiziranih kodeksov smo sestavili nov etični kodeks, kateri bo na dolgi rok pripomogel k ugledu podjetja in analizirali, ali bi ta bil primeren tudi za ostala mala slovenska proizvodna podjetja. Na podlagi te analize smo prišli do zaključka, da bi to bilo le delno primerno. Sestavljen etični kodeks bi lahko služil le kot primerna podlaga za ostala mala slovenska proizvodna podjetja, vendar ga zaradi njegovih posebnosti ne moremo popolnoma kopirati.
Keywords: Etika, poslovna etika, etične dileme, etični kodeksi, primerjalna analiza
Published: 01.12.2017; Views: 2414; Downloads: 572
.pdf Full text (821,13 KB)

36.
Kako vrednote posameznikov vplivajo na poslovno etiko organizacije?
Tea Repotočnik, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem projektu sem obravnavala temo vpliva posameznikovih vrednot na poslovno etiko organizacije. Etika je za učinkovito poslovanje zelo pomembna. Pomembna je za organizacijo, kot tudi za vse udeležence organizacije. Organizacije morajo svojim udeležencem dati občutek, da so spoštovani in da je ravnanje organizacije etično. Etično ravnanje se pričakuje na vseh ravneh organizacije. Seveda pa je temelj vodstvo, saj če etičnosti ni pri vrhu, tudi od ostalih udeležencev ne moremo pričakovati, da bodo ravnali etično. Diplomski projekt sem razdelila na teoretični in empirični del. Teoretični del opisuje poslovno etiko organizacije, vedenje organizacije, na splošno etiko organizacije, vpliv zaposlenih na vedenje organizacije, vrednote zaposlenih ter vpliv osebnih vrednot na poslovno etiko. V empiričnem delu pa sem analizirala kako ljudje z izkušnjami pri zaposlovanju in opravljanju dela doživljajo vrednote in etiko povezano z organizacijo in ali lahko sami kaj prispevajo k večji etičnosti organizacije. Ugotovila pa sem, da si ljudje želijo kot posamezniki vplivati na organizacijo in se trudijo biti sami etični pri delu in delo dobro opravljajo. Osebne lastnosti in vrednote posameznika imajo pomembno vlogo pri izbiranju kadra, saj je danes v veliki meri pomembno, da se posameznik zlije z organizacijo ter obstoječimi zaposlenimi, in da so njegove vrednote skladne z vrednotami organizacije. Na ta način lahko zaposlenim določimo tudi domet dela. Vrednote se s starostjo spreminjajo, zato sem ugotovila, da lahko odločevalci, ki so že starejši in z več izkušnjami v mlajšem kadru iščejo tako dobre kot tudi slabe osebnostne lastnosti ali druge dobre in slabe kompetence. Skozi raziskavo pa sem ugotovila, da so ljudje mnenja, da bi se moral vodstveni kader bolj izobraževati na področju etike, saj je ključnega pomena, da v podjetju uvajamo etično klimo.
Keywords: etika organizacije, poslovna etika, etične dileme, osebne vrednote, organizacijske vrednote, organizacijsko vedenje
Published: 29.11.2017; Views: 932; Downloads: 228
.pdf Full text (1,52 MB)

37.
Davčna pravičnost
Anja Korošec, 2017, master's thesis

Abstract: Pojem pravičnosti se pojavlja v mnogih najpomembnejših pravnih aktih, vključno z Ustavo Republike Slovenije ter Pogodbo o delovanju Evropske Unije. Kljub temu, je njena natančna definicija razprava mnogih filozofov, teologov in pravnikov. Vsi pravni sistemi si morajo prizadevati ohraniti ideal pravičnosti s poštenim in pravilnim upravljanjem zakonodaje, pa vendar to predstavlja največji izziv vsake zakonodajne oblasti, tako danes kot v zgodovini. Zagotavljanje pravičnosti je predpogoj za dobro delovanje vsake države in njeno stabilnost. Nič ni bolj pomembno, kot zaupanje državljanov v sodne in zakonodajne procese, ki ščitijo temeljne človekove pravice in zagotavljajo enakopravnost ter pravično obravnavo. Pri obdavčitvi gre za plačilo v obliki uvedbe obveznih dajatev. Cena s katero se sofinancira infrastrukturo in storitve zagotovljene s strani države. Skoraj povsod po svetu je plačevanje davkov primarna obveza vseh davčnih subjektov. Gre za neizogibno davčno obremenitev, zato je nujno stremeti k temu da je le ta pravično porazdeljena. To pomeni da morajo vsi davčni subjekti (pravne in fizične osebe) plačati ustrezen znesek davka in s tem enako prispevati k delovanju družbe. Davčne pravičnosti ni mogoče doseči v absolutnem obsegu, vendar pa se je država dolžna nagibati k čim bolj optimalni obdavčitvi z vidika najbolj preprostega davkoplačevalca ter k preprečevanju davčnih zlorab, ki ustvarjajo vedno večje javnofinančne primankljaje. Davčna pravičnost danes predstavlja globalni problem predvsem zaradi odprtega trga in prostega pretoka kapitala, ki zaradi neusklajenih mednarodnih davčnih sistemov lahko hitro uide izpod nadzora. Nepravični davčni sistem, ki take zlorabe dopušča lahko ošibi socialno, ekonomsko in gospodarsko funkcijo države. Vprašanje s katerim se sooča tako Evropska Unija, Republika Slovenija in ostale države po svetu je kako zaščititi poštene davkoplačevalce z doseganjem večje davčne pravičnosti in izboljšati davčno politiko, ki bi se odražala v učinkovitem in pravičnem davčnem sistemu, višji stopnji davčne morale in boljšem gospodarstvu in socialni funkciji države. Najboljši odgovor po mnenju teoretikov je v pregledni in razumljivi davčni zakonodaji brez očitnih davčnih vrzeli v korist izbranim, vertikalni in horizontalni izenačenosti davčnih subjektov, postopkovni pravičnosti, odgovornem delovanju javne uprave, pravični izmenjavi med odvedenimi davki in pridobljenimi koristmi, učinkovitem davčnem nadzoru, zmanjšani davčni tajnosti ter primernem sankcioniranju velikih davčnih zlorab.
Keywords: Davek, obdavčitev, enakost, davčna pravičnost, davčna morala, etika obdavčitve, davčni sistem, davčna politika, davčni zavezanec, davčna zloraba
Published: 13.11.2017; Views: 1088; Downloads: 152
.pdf Full text (974,64 KB)

38.
Etično ravnanje in strategija verodostojnosti na primeru koncerna Volkswagen AG
Tadeja Stipar, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Diplomski projekt proučuje etično ravnanje in uveljavljanje strategije verodostojnosti koncerna Volkswagen AG. Nemški koncern je vodilni proizvajalec vozil na svetu, ki se je septembra 2015 zapletel v velik škandal zaradi prirejanja podatkov o emisijah. V diplomskem projektu smo spodbujeni s tem dogodkom preučili njihovo ravnanje in ocenjevali njihovo etičnost in verodostojnost. Diplomski projekt vsebuje splošni teoretični del, kjer so zajeta teoretična izhodišča o politiki podjetja, etiki, morali, etiki podjetja in strategiji verodostojnosti podjetja, ki smo jo skladno s teorijo razdelili na odgovorno-, komunikativno- in inovativno ravnanje. Nato smo v praktičnem delu diplomskega projekta predstavili koncern Volkswagen AG in njegovo politiko podjetja ter deklarirane odgovornosti. Raziskali smo odvijanje znanega škandala, ko so Američani odkrili, da vozila koncerna Volkswagen AG proizvajajo veliko več izpušnih plinov, kot je dovoljeno. Proučili smo, kako se je koncern odzval na te ugotovitve, koliko so bili pripravljeni probleme rešiti ter na kakšen način so jih reševali. Zanimala nas je predvsem njihova strategija verodostojnosti, ki jim je pomagala pri povrnitvi zaupanja kupcev. Proučili smo tudi poslovni izid in bilanco stanja, kjer smo videli kaj se je v letu 2015 in 2016 dogajalo z njihovim dobičkom.
Keywords: Volkswagen, škandal, emisije, izpušni plini, etika, verodostojnost.
Published: 08.11.2017; Views: 758; Downloads: 107
.pdf Full text (1,89 MB)

39.
Etika v bančništvu
Maja Tihole, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Med pisanjem diplomskega projekta smo se osredotočali na pomen in problem etičnosti znotraj finančno-bančnega poslovanja. Spoznali smo pojem etike in nove informacije glede etičnega bančništva, kako deluje, kakšen je njegov pomen in kje lahko najdemo etične banke. V izhodišču se zastavlja vprašanje, ali je banka kot finančna institucija sploh lahko etična glede na odgovornost bank pri nastanku in razvoju globalne finančne krize. Načeloma lahko trdimo, da ne, saj bi morala biti torej banka, kot taka etična vselej in povsod, pri vsaki odločitvi, na vsakem koraku. Bančne prakse pred krizo pa v velikih primerih niso bile. Tu se pojavi dilema, ali lahko tem bankam ljudje oziroma skupnost sploh kdaj zaupa in pozabi na dosedanjo morebitno neetično in nemoralno prakso. Toda, kljub vsemu bančni sektor še vedno uživa veliko stopnjo zaupanja, saj etičnost bančnega delovanja ni le politika naložb v bankah in njihovih poslovnih odločitev, ampak jo lahko razumemo precej širše. Tudi v kontekstu družbene odgovornosti. Etika v bankah se tako nanaša na vključevanje skupnosti, podpiranje trajnostnih projektov, zagotavljanje štipendij, sponzoriranje kulture, športnih društev in upoštevanje okoljskih vprašanj. Skratka, družbeno odgovorne banke delujejo tudi etično. V okviru dela si zastavljamo tri hipoteze, in sicer (H1), da v slovenskem bančnem sistemu ne deluje etična banka oziroma banka, temelječa na etičnih načelih, kot jo opredeljujeta združenji FEBEA in GABV in (H2), da banke v slovenskem bančnem sistemu pojem etike uporabljajo v javno dostopnih dokumentih. V okviru druge hipoteze smo preverjali še dve podtezi: H2a – Banke v slovenskem bančnem sistemu v svojih javno dostopnih dokumentih omenijo pojem etike, H2b – Banke v slovenskem bančnem sistemu v svojih javno dostopnih dokumentih definirajo pojem etike in H2c – Banke v slovenskem bančnem sistemu imajo svoje etične kodekse. Do zastavljenih tez smo se opredelili s pomočjo javno dostopnih dokumentov, ki so nam podali točne informacije. Za boljšo predstavo smo uporabili tabelarični prikaz, ki nam je potrditev ali ovržbo tez in podtez oljašal.
Keywords: etika, etika v bankah, etične banke, etični kodeks
Published: 07.11.2017; Views: 1112; Downloads: 187
.pdf Full text (1001,12 KB)

40.
Vpliv vrednot na davčno moralo
Mirha Kenjar, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem projektu smo opredelili pojme, kot so davčna morala, davčna etika, davčna utaja, davčna disciplina, davčna mentaliteta, ter dejavnike, ki oblikujejo davčno moralo. Davčno moralo lahko opišemo kot odnos davčnih zavezancev do plačevanja davkov. Vsaki državi je v interesu, da je davčna morala njenih davčnih zavezancev visoka, saj se državni proračuni financirajo iz davkov. Mnogi ljudje verjetno pridejo v skušnjavo, da bi utajevali davek, ampak pri tem bi morali že v oz. pred samim začetkom utajevanja vedeti, katere so koristi in posledice utajevanja davkov. Na davčno moralo vplivajo različni dejavniki, kot so spol, izobrazba, religija, zakonski stan, socialne norme, dohodek, zaupanje v pravni sistem ter različni makroekonomski dejavniki. V našem primeru nas je zanimalo, kako vrednote posameznikov vplivajo na davčno moralo. Prišli smo do sklepa, da imajo vrednote velik vpliv na davčno moralo. Posamezniki, ki imajo v ospredju prosocialne vrednote, so bolj davčno moralni, medtem ko imajo posamezniki, pri katerih so v ospredju proosebne vrednote, nižjo davčno moralo.
Keywords: davčna morala, davčna utaja, davčna etika, davčna kultura, davčna mentaliteta, vrednote davčnih zavezancev
Published: 07.11.2017; Views: 672; Downloads: 112
.pdf Full text (1,49 MB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica