| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


91 - 100 / 302
First pagePrevious page6789101112131415Next pageLast page
91.
ANALIZA ETIKE V RAČUNOVODSKEM ODDELKU SREDNJE VELIKEGA PODJETJA
Ana Timošek, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Delo diplomskega projekta se nanaša na analizo etike v računovodskem oddelku srednje velikega podjetja. Poudarek je na etiki, poslovni funkciji računovodstvo in podjetju Gorenje Orodjarna, d.o.o., katerega oddelek financ in računovodstva smo analizirali. Teoretični del diplomskega projekta smo začeli s preučevanjem etike in etike podjetja, kamor smo vključili vse njune pomembne dejavnike. Nadaljevali smo s poslovno funkcijo računovodstvo, kjer je bila najpomembnejša predstavitev dveh kodeksov etike, ki se v računovodstvu uporabljata. Praktični del diplomskega projekta temelji na analizi etike v oddelku financ in računovodstva srednje velikega podjetja Gorenje Orodjarna, d.o.o. S predstavitvijo podjetja smo prikazali vse pomembne lastnosti podjetja, s poudarkom na oddelku financ in računovodstva, kjer smo analizirali predvsem organizacijo, delo in uporabljene računovodske funkcije. Zadnji, najpomembnejši del diplomskega projekta so ugotovitve o etiki v oddelku financ in računovodstva srednje velikega podjetja Gorenje Orodjarna, d.o.o., in priporočila za prakso. Glavni vir informacij o etiki v oddelku financ in računovodstva je bil intervju z vodjo oddelka. Ugotovili smo, da ima Skupina Gorenje oblikovan Kodeks ravnanja z vsemi potrebnimi načeli, ki omogočajo etično ravnanje. Vse ugotovitve so bile pozitivne, zato lahko podjetje Gorenje Orodjarna, d.o.o., zagotovo štejemo med podjetja, ki imajo dobre etične navade in so lahko za zgled drugim.
Keywords: etika, računovodstvo, oddelek financ in računovodstva, etični kodeks
Published: 27.10.2015; Views: 754; Downloads: 132
.pdf Full text (763,87 KB)

92.
HIERARHIJA PRAVNIH AKTOV IN PRAVIL RAČUNOVODENJA
Nina Pulko, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Računovodstvo se zaradi tehnoloških sprememb vedno bolj modernizira, kar pomeni, da prehajajo na izvajanje aktivnosti preko računalnikov in spleta. Podjetniki lahko vse potrebne zadolžitve opravijo na daljavo, uporablja se e-bančništvo, uvedeni so e-računi, ki zmanjšujejo ročnost in podobno. Računovodska stroka je v svetu nujno potrebna dejavnost za vse, ki želijo delovati na gospodarskem trgu. Da bi bili vsi subjekti, ki delujejo na trgu enakopravno obravnavani, računovodje izvajajo aktivnosti, pri katerih morajo sledijo pravilom in zakonom, ki jih narekuje stroka. Tako so v računovodski stroki vsa moralna in etična pravila razvrščena in opredeljena v treh različnih kodeksih, ki jih mora upoštevati vsak, ki odgovorno deluje v računovodstvu. V diplomskem projektu bom uvodoma pojasnila pojem in delitev računovodstva ter za boljše razumevanje vsako od »podzvrsti« računovodstva tudi podrobno opisala. V sklopu diplomskega projekta bom preučila pravne podlage, ki jih je potrebno upoštevati v računovodski stroki. Prav tako bom preučila kodekse, povezane z računovodstvom in raziskala njihove pravne podlage. V nadaljevanju jih bom medsebojno primerjala. V praktičnem delu bom podala primere različnih kršitev pravnih pravil ali kodeksov z opredelitvijo zadeve, postopkom in zaključno odločitvijo sodišča. Na podlagi vseh ugotovitev bom prikazala hierarhičnost (razvrstitev po pomembnosti) vseh pravil in kodeksov, ki jih računovodja upošteva pri svojem delovanju.
Keywords: računovodstvo, računovodski kodeksi, etika, zakoni, kršitve, računovodski standardi
Published: 22.10.2015; Views: 1101; Downloads: 133
.pdf Full text (627,07 KB)

93.
VPLIV POSLOVNE MORALE NA POSLOVNO USPEŠNOST SLOVENSKIH PODJETIJ
Alma Paščanović, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V zadnjih letih smo priča čedalje večjemu prikazu neupoštevanja etike. Etično ravnanje postaja vse pomembnejše tako na zasebnem kot na poslovnem področju saj se zavedamo, da so pomembni tudi drugi dejavniki za dolgoročno uspešnost podjetja. Mnenja različnih avtorjev so si skupna v tem, da se etika splača in pozitivno vpliva na poslovno uspešnost podjetja. Pa je temu res tako? V prvem delu diplomskega seminarja smo najprej opisali etiko na splošno. Teoretično smo opisali kaj je poslovna etika, poklicna etika in do kakšnih etičnih dilem prihaja v podjetju. Razložili smo pojem poslovne uspešnosti in njeno merjenje s pomočjo različnih kazalnikov. Teorijo smo preverili na praktičnem primeru 169 slovenskih podjetij. Cilj diplomskega seminarja je bil raziskati vpliv poslovne etike na poslovno uspešnost. Ugotovili smo, da je etika2, katere trditev se je glasila da je dober računovodja lahko samo visoko moralna osebnost ki mu resničnost in poštenost pomenita glavni načeli delovanja, pozitivno statistično povezana s poslovno uspešnostjo, merjeno kot rast PI v letih od 2008 do 2013 (korelacijski koeficient 0,207). To pomeni, da z etiko lahko pojasnimo približno 4% razlik v poslovni uspešnosti opazovanih podjetij.
Keywords: etika, poslovna etika, poklicna etika, etične dileme, uspešnost podjetja, kazalniki poslovne uspešnosti
Published: 20.10.2015; Views: 564; Downloads: 82
.pdf Full text (684,01 KB)

94.
UPORABA KUPLJENIH FOTOGRAFIJ V OGLAŠEVALSKE NAMENE
Ajda Vernik, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljena profesionalna etika in njena vloga na področju digitalnih medijev. Opisana so glavna etična načela, ki jih je potrebno upoštevati pri uporabi kupljenih fotografij v oglaševanju. Na podlagi dveh oglaševalskih kampanj so prikazane nepravilnosti in možnosti manipulacije, ki se lahko v tem kontekstu pojavijo. Skozi analizo virov in primerjavo obeh kampanj so predstavljene posledice nepravilne uporabe in možne rešitve, s katerimi bi se lahko kršitvam izognili.
Keywords: etika, digitalni mediji, oglaševanje, fotografija
Published: 14.10.2015; Views: 888; Downloads: 90
.pdf Full text (1,91 MB)

95.
MANAGERSKI VIDIKI KADROVANJA V LUKI KOPER D. D.
Milovanka Šilec, 2015, master's thesis

Abstract: Nemalo strokovnjakov in laično javnost popade apatično razpoloženje, ko je govora o uspešnosti slovenskega gospodarstva in podjetij. Vzrokov te apatičnosti ni mogoče iskati le v svetovni finančni krizi, ki je poleg Amerike, t. i. velesile, prizadela skoraj vse evropske države, izvzeta ni (bila) niti Slovenija. Torišče današnjega pesimističnega stanja ima izvor tudi v Sloveniji, torej v domačem gospodarstvu, v naših podjetjih, politiki ipd. Še pred nekaj meseci smo bili oz. smo ponovno priča državni negotovosti in vsakodnevnim napovedim uresničitve različnih scenarijev, kot so padec Vlade Republike Slovenije, bančni stresni testi in zlorabe iz dokapitalizacij bank, krčenje plač in omejevanje pravic delavcem, formiranje slabe banke, odpuščanje delavcev zaradi prodaje gospodarskih družb v državni lasti, dvig brezposelnosti itd. Ob vsem tem si nemalo ljudi postavlja vprašanje, ali slovenska skupnost ne premore dovolj strokovno usposobljenih posameznikov, ki bi uspešno in učinkovito vodili državo in gospodarske družbe v državni lasti. Mnogi se sprašujemo, kje je oz. ali je bila etika, pri čemer imamo v mislih etiko v najsplošnejšem pomenu, torej tisto, ki posameznika in družbo usmerja v sožitje, tj. v skupno dobro, v blaginjo skupnosti. Dejstvo je, da morajo odgovornost za takšno klimo skupnosti oz. stanje v določeni meri prevzeti tudi gospodarske družbe oz. tisti, ki imajo odločilen vpliv, tj. management, skupaj z lastniki oz. člani nadzornih svetov, ki skupaj sprejemajo odločitve o zaposljivosti ljudi, njihovih pravicah in učinkovitem razvoju same gospodarske družbe. Gospodarska družba ima znaten vpliv na državo, na bruto družben proizvod s svojo proizvodnjo, z davki, s prispevki in z zaposljivostjo državljanov ter na sam razvoj, na katerega vpliva zlasti z inovativnostjo, infrastrukturo ipd. Strokovnemu ravnanju vodstev v slovenskih gospodarskih družbah, predvsem v dejavnostih bančništva, financ oz. energetike, torej prav v gospodarskih družbah v državni lasti, oporekajo številni strokovnjaki. Nekdanji guverner banke Slovenije je v ta namen javno izpostavil, da so zasebne gospodarske družbe v primerjavi z javnimi bolj etične oz. imajo višje etične standarde. Tudi predsednik Gospodarske zbornice Slovenije priznava, da je v Sloveniji etično delovanje vodilnih v gospodarskih družbah na nekoliko nižji ravni, ob tem pa prevzema tudi soodgovornost za takšno stanje, saj priznava, da Gospodarska zbornica Slovenije ni pravočasno prepoznala »negativnega« ravnanja vodilnih managerjev (Hribar Milič v Čeh 2013). Ne glede na »de iure de facto status«, tj. položaj oz. funkcijo, ki jo imajo člani organov, tj. managerji in člani nadzornih svetov v družbi, se morajo ti prvenstveno zavedati, da njihovo delovanje ni izključno v korist lastnika, temveč v korist vseh udeležencev, ki stopajo v stik z gospodarsko družbo. Ne le poslovni svet, temveč celotno človeštvo bi se moralo poenotiti ob vprašanju univerzalnega etosa, ki naj bi zagotovil osnovne etične standarde, saj je to edini način prebroditve krize sodobne civilizacije. Etičnost je tista razsežnost človekove zavesti, po kateri človek postaja humano bitje, torej je etično ravnanje tisto, ki skupnost kot humano šele vzpostavlja. Nosilec etične zavesti je oseba, torej posameznik, in prav od njegove moralne drže je odvisna humanost življenja. Etično zavest posameznik oblikuje v odnosu z drugim in v tem sodelovanju izraža moralno ravnanje, saj je človek soodnosno bitje (Kovačič Peršin 2012).
Keywords: delniška družba in družba v državni lasti, organi delniške družbe, upravljanje družb v državni lasti, izbira kadrov, poslovna etika, Luka Koper, d. d.
Published: 24.08.2015; Views: 1724; Downloads: 165
.pdf Full text (2,63 MB)

96.
ETIKA V POSLOVNIH POGAJANJIH
Sanja Popič, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Poslovna etika je pomembna v vseh današnjih organizacijah, saj današnja podjetja zajemajo vedno višje etične standarde, saj so izkušnje pokazale, da vedno več podjetji zaide v težave ali celo propad. Tako poslovno etiko zelo težko definiramo, se pa nanaša na delovanje in poslovanje v organizaciji. Besedo etika bi lahko opredelili tudi kot skupek pravil, ki jih bi naj pogajalci na pogajanjih upoštevali. Kar je etično lahko zlahka postane neetično, saj je med njima zelo tanka meja, ki se jo zlahka da prečkati. Tako, nas tudi kot etika spremljajo povsod v življenju pogajanja. Pogajamo se na ulici, z partnerji kot tudi na delovnem mestu in seveda tudi pri sklepanju poslov z drugimi organizacijami. Pogajanja so večinoma reševanje konfliktov med dvema ali več strankami. Poslovna pogajanja imajo seveda svoja pravila in postopke, ki bi se jih naj pogajalci zavedali in jih upoštevali, torej bili etični. Vendar se to velikokrat ne izide tako, saj imajo vsi pogajalci svoje interese na pogajanjih, ki jih želijo doseči če se le da. Pogajalci morajo tako na pogajanjih znati poslušati sogovornika, ne smejo biti vzkipljivi ter morejo znati tudi popuščati. V današnjem času lahko spremljamo res veliko pogajanj in tako lahko opazimo tudi, da so izidi teh pogajanj zelo različni. Tudi postopki pogajanj se zelo razlikujejo, odvisno je seveda od tega kaj želijo pogajalci na pogajanjih doseči in za kaj se pogajajo. Ker je Slovenija še vedno v krizi, vidimo trenutno največ pogajanj glede denarne pomoči od druge države, ali jo bomo sprejeli ali je Slovenija dovolj močna, da sama pride iz krize. Menim, da če bi sprejeli pomoč, bi se naše gospodarstvo lahko dvignilo, saj trenutno smo v gospodarstvu ena izmed najslabših držav v Evropi. Dajmo času čas pravijo.
Keywords: Etika, pogajanja, pogajalski proces, etičnost procesa pogajanj, strategije pogajanj.
Published: 04.08.2015; Views: 993; Downloads: 82
.pdf Full text (403,72 KB)

97.
UGOVOR VESTI V ZDRAVSTVU V RS
Lea Fabjan, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Uvodoma so predstavljeni pojmi s katerimi sem se najpogosteje srečala ob branju literature in drugih virov nanašajoč se na dotični predmet raziskovanja t.j. ugovor vesti v zdravstvu v Republiki Sloveniji. V nadaljevanju sem se posvetila zgodovinskemu aspektu ugovora vesti t. j. kako je ugovor vesti postal ena izmed ustavno priznanih temeljnih človekovih pravic v sistemu zdravstva oziroma se je razvijal do te stopnje tako na mednarodni ravni kot tudi na nacionalni ravni. Podana in pojasnjena je pozitivna zakonodaja v Republiki Sloveniji, ki umešča ugovor vesti kot pravico v zdravstvenem sistemu. Predstavljen je tudi postopek uveljavljanja dotične pravice in pa njena problematičnost glede na konflikt interesov med posameznimi subjekti. V diplomski nalogi je obravnavana ureditev uveljavljanja ugovora vesti na posameznih področjih zdravstva, ki izhaja iz poklicnoetičnih kodeksov. Izpostavljeni so primeri medicinskih posegov na posameznih zdravstvenih področjih, kjer se najbolj pogosto udejanja pravica do ugovora vesti. V sklepu so podane ugotovitve, da je pravica do ugovora vesti v zdravstvu v konfliktu s pravico do zdravstvenega varstva in da je v slovenski zakonodaji določena relativno ohlapno, vendar dovolj določno, da se jo lahko zagotavlja. Institut je urejen tako v Ustavi RS kot v področnih zakonih in drugih predpisih. Predstavljene so tudi rešitve, ki bi morda odpravile problematiko uporabe ugovora vesti.
Keywords: Etika, vest, ugovor vesti, moralna pravica, objektivizacija morale, pravica zdravstvenega osebja, zdravstveni poseg.
Published: 16.07.2015; Views: 1618; Downloads: 493
.pdf Full text (666,53 KB)

98.
Udejanjanje etičnega kodeksa bibliofilije
Vladimir Sruk, 1999, professional article

Keywords: etika, knjižnice, knjižničarstvo
Published: 10.07.2015; Views: 606; Downloads: 19
URL Link to full text

99.
Družbena odgovornost trajnostnega podjetja
Vojko Potočan, Matjaž Mulej, 2007, original scientific article

Abstract: Delovanje družbe je odvisno od ravni odgovornosti njenih organizacij, še posebej podjetij kot najvplivnejših institucij sodobne družbe. Podjetja lahko zahteve sodobne družbe izpolnijo, kadar delovanje temelji na trajnostnem razvoju. Prispevek razpravlja o dveh tezah: (1) kako trajnostno delovanje podjetij vpliva na celovito družbeno odgovornost; (2) trajnostna etika ima osrednjo vlogo in pomen za doseganje družbene odgovornosti podjetja in s tem celotne družbene odgovornosti.
Keywords: odgovornost, družbena odgovornost, etika, podjetje, trajnostni razvoj, razvoj
Published: 10.07.2015; Views: 718; Downloads: 68
URL Link to full text

100.
Ali si želimo otroke vzgajati v državljane s kritičnim razmišljanjem?
Smiljana Gartner, 2007, original scientific article

Keywords: mišljenje, kritično mišljenje, etika, država, posameznik
Published: 10.07.2015; Views: 824; Downloads: 95
.pdf Full text (95,58 KB)
This document has many files! More...

Search done in 0.33 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica