| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 318
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Hipokratova prisega
Dušica Pahor, 2022, preface, afterword

Keywords: medicinska etika, evtanazija, etika, smrt
Published in DKUM: 18.01.2023; Views: 64; Downloads: 10
.pdf Full text (2,90 MB)
This document is also a collection of 1 document!

2.
Poslovna etika managementa: primerjava med slovenskimi in japonskimi podjetji
Sara Breznik, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo se posvetili primerjavi poslovne etičnosti managerjev v Sloveniji v primerjavi z managerji na Japonskem. Izbira držav za primerjavo sicer izpostavlja njune določene lastnosti na zelo kontrasten način, neizbežne pa so tudi podobnosti med njima. Spoznavanje razvoja etičnosti različnih gospodarstev in seznanjanje s tem je tematika, ki ima v sodobnem svetu vedno večji pomen, in je področje, kjer sta nadgrajevanje znanja in izkušenj ključnega pomena za dolgotrajen obstoj tako podjetij kot države. Uspeh gospo-darske rasti pri tem ne izhaja toliko iz posnemanja aktivnosti ter lastnosti uspešne konku-rence, temveč temelji na razumevanju njenega samega nastanka in razvoja. Iz tega razlo-ga smo v nalogi izpostavili zunanje ter notranje dejavnike, ki v veliki meri vplivajo na etično odločanje. Izhajamo iz dejstva, da se gospodarsko upravljanje od države do države razlikuje, kot se posledično razlikujejo tudi etične aktivnosti in razsojanje. Razlikujemo se namreč v naših dejanjih ter pridobljenih naukih, ki so posledica zgodovine, geografije in politike lastne države in sveta ter ki oblikujejo naše kulturno, filozofsko in psihološko sta-nje in vedenje. Prav tako pa nas lahko na podlagi razumevanja te razlike tudi združujejo. Za boljše razumevanje samega koncepta poslovne etike smo teoretizirali izhodišča, ki so opisana na začetku diplomske naloge. Nadaljnje zajema osrednji del naloge opis ter opre-delitev zunanjih ter notranjih dejavnikov, ki vplivajo na etično odločanje slovenskega in japonskega managementa. Pri tem izhajamo iz medsebojnega vpliva in povezave med zu-nanjimi in posledično notranjimi dejavniki obeh držav, kar nakazuje na nenehno spremi-njanje ter prilagajanje med njimi. V tretjem delu naloge obravnavamo na podlagi teore-tične raziskave pridobljene informacije ter znanje in jih vključimo v analizno primerjavo, katere cilj je ugotoviti, kakšna je razlika med dejavniki in na kakšen način ti vplivajo na etično odločanje pri slovenskih ter japonskih managerjih. Iz opažanj je razvidna povezava med močnejšimi vrednotami in tradicijo ter načinom etičnega odločanja. Obravnavo za-ključujemo s temeljnimi ugotovitvami in predlogi, ki bi po našem mnenju lahko izboljšali integriteto etične dovzetnosti s strani slovenskega managementa, ter odprtimi problemi, s katerimi smo se seznanili tekom ustvarjanja diplomske naloge.
Keywords: Slovenija, Japonska, poslovna etika, management
Published in DKUM: 05.01.2023; Views: 163; Downloads: 91
.pdf Full text (1,21 MB)

3.
Ekonomske posledice vojne v Ukrajini in etični vidik poslovanja z Rusijo
Lana Helena Grujič, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V mesecu februarju se je začela vojna v Ukrajini, ki v času pisanja naloge še traja. Ta je prva vojna na tleh Evrope po drugi svetovni vojni. V odgovor so proti Rusiji kmalu po napadu države s celega sveta začele uvajati sankcije, da bi z njimi vojno končali v čim krajšem času. Zaradi različnih gospodarskih povezav med Rusijo in drugimi državami vsaka čuti drugačne posledice. Zaradi velike odvisnosti od ruske trgovine s plinom in drugimi dobrinami so države članice Evropske unije, poleg držav, ki sta med seboj v vojni, ene izmed tistih, ki najbolj čutijo gospodarske učinke vojne. Poleg držav pa so sankcije proti Rusiji uvedla tudi nekatera podjetja.
Keywords: vojna, poslovna etika, Ukrajina, Rusija, gospodarske posledice
Published in DKUM: 28.11.2022; Views: 151; Downloads: 46
.pdf Full text (640,07 KB)

4.
Vpliv izbranih mehkih dejavnikov na družinsko podjetje
Aneja Urška Podbregar, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Kar razlikuje družinska podjetja od drugih podjetij, je sam vpliv, ki ga ima družina na podjetje. Vsaka družina zase je edinstvena in ima različne cilje, preference, sposobnosti in predsodke. Bistvena sestavina notranje delovne sile v družinskem podjetju so po večini tudi nedružinski člani, ki so zaposleni v družinskem podjetju. Ti se lahko srečujejo s kompleksom manjvrednosti, kar privede do zmanjšanja motivacije in posledično slabega počutja v delovnem okolju. Družinska podjetja lahko kot svojo prednost pri trženju uporabijo svojo družinsko naravo in oblikujejo neponovljivo blagovno znamko. Vključno z mnogimi dejavniki, ki vplivajo na družinska podjetja, je eden izmed takih tradicija, ki se prenaša iz roda v rod in podjetjem pomaga, da se skozi čas ohranijo. Pomembno je, da se podjetje razvija in deluje s podporo družine, ki ima odločilno vlogo npr. pri doseganju poslovnih ciljev. Prav tako je v družinskem podjetju pomembna tudi rutina, ki se razlikuje glede na razsežnost komunikacije. Na podjetniške odločitve in etično vedenje vplivajo še trije mehki dejavniki, in sicer vrednote, religija ter duhovnost. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretični del smo vključili opis družinskih podjetij, njihove značilnosti in razlike med družinskim ter nedružinskim podjetjem. Opredelili smo tudi neenakost nedružinskih zaposlenih v družinskem podjetju in trženjem v družinskem podjetju. Prav tako smo opredelili mehke dejavnike, ki vplivajo na razvoj in poslovanje družinskega podjetja, kot so tradicija, etika, religija, duhovnost ter vrednote, in predstavili njihov pomen v družinskem podjetju. -Teoretični del zajema tudi opis pomena podpore družine v družinskem podjetju in rutine, ki je nasprotni pol ustvarjalnosti, a jo v podjetjih prav tako potrebujejo. Empirični del diplomskega dela sestavljajo ugotovitve, ki so rezultat opravljene anketne raziskave, ki je zasnovana na poudarku vpliva mehkih dejavnikov na družinsko podjetje. S pomočjo rezultatov, pridobljenih iz anketnega vprašalnika, smo oblikovali sintezo spoznanj, ki se nanašajo na družinska podjetja v Sloveniji, ter podali predloge za prakso.
Keywords: družinsko podjetje, družina, religija, vrednote, etika, marketing
Published in DKUM: 03.11.2022; Views: 109; Downloads: 19
.pdf Full text (1,82 MB)

5.
Vpliv kulture, etike in verodostojnosti na uspešnost podjetja EDEX, d.o.o.
Tim Ličen, 2022, master's thesis

Abstract: Podjetja se v današnjih nepredvidljivih tržnih razmerah ne morejo zanašati zgolj na učinkovitost izvajanja temeljne dejavnosti, temveč je ključnega pomena zavedanje o pomembnosti kulture, etike in verodostojnosti v podjetju. Podjetje se mora pri svojem poslovanju zavedati dejavnikov uveljavljanja verodostojnosti, saj imajo vpliv na uspešnost podjetja kot tudi na njegov nadaljnji razvoj. V tem magistrskem delu se osredotočamo na proučevanje vpliva kulture, etike in verodostojnosti na podjetje EDEX, d. o. o., družinsko mikro podjetje, ki se ukvarja s prodajo oblačil in obutve na drobno ter ima osem zaposlenih. V teoretičnem delu magistrskega dela podrobneje predstavimo teoretična izhodišča izbrane tematike. Usmerimo se na pojasnitev pojmov kultura, etika, verodostojnost in uspešnost podjetja. Predstavljana teoretična izhodišča predstavljajo pomembno osnovo za nadaljnje raziskovanje na praktičnem primeru izbranega podjetja. V empiričnem delu raziskujemo vpliv dejavnikov za uveljavljanje verodostojnosti na podjetje EDEX, d. o. o. Pred opravljeno raziskavo so zbrane osnovne informacije o proučevanem podjetju, kjer je predstavljena sestava podjetja, vodenje in zaposlei ter finančna slika podjetja. Raziskava je izvedena v treh sklopih, kjer je podrobneje raziskana prisotnost etičnih temeljnih vrednot, tip in moč kulture, etična klima podjetja ter prisotnost neformalnih in formalnih ukrepov za doseganje verodostojnosti podjetja EDEX, d. o. o. Raziskava je opravljena v razmiku dveh let, rezultati so zatem primerjani, podan je strukturiran predlog ukrepov za prihodnje poslovanje proučevanega podjetja. Ugotovljeno je, da se dobljeni rezultati ne razlikujejo bistveno v dveh opravljenih letih, se pa nakazuje pozitivni trend, ki pove, da se podjetje EDEX, d. o. o. na področju uveljavljanja verodostojnosti izboljšuje. Hkrati je ugotovljeno, da kultura, etika in verodostojnost posredno in neposredno vplivajo na uspešnost podjetja EDEX, d. o. o.
Keywords: kultura podjetja, etika podjetja, verodostojnost podjetja, uspešnost podjetja, MER model integralnega managementa.
Published in DKUM: 27.10.2022; Views: 153; Downloads: 42
.pdf Full text (3,10 MB)

6.
Novinarska etika na družbenih omrežjih : diplomsko delo
Žan Osim, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Družbena omrežja so postala pomembna sestavina našega vsakdana. Čeprav je njihov pojav pozitivno vplival na hitrost širjenja informacij, je razvoj družbenih medijev povzročil boj za pozornost uporabnikov in povečal obseg etično vprašljivih novic. Zaradi upadanja popularnosti tradicionalnih medijev in vzpona družbenih omrežij je na omenjenih platformah prisotnih vse več medijskih hiš, ki pogosto ustvarjajo neetične prispevke, s katerimi lovijo klike. Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, v kolikšni meri slovenski mediji na družbenem omrežju Facebook upoštevajo Kodeks novinarjev Slovenije in kakšne pristope uporabljajo za privabljanje pozornosti uporabnikov. Izvedli smo analizo in pregledali skupno 180 objav petih slovenskih medijev na izbranem družbenem omrežju, nato smo rezultate strnili, povzeli in analizirali. Ugotovili smo, da se na Facebooku s kodeksom ne sklada v povprečju 90,5 % medijskih objav ter da je najpogostejša kršitev nenavajanje virov in zamolčanje ključnih informacij za razumevanje določene teme.
Keywords: spletna družbena omrežja, novi mediji, novinarstvo, novinarska etika, spletne novice
Published in DKUM: 21.10.2022; Views: 118; Downloads: 35
.pdf Full text (1,68 MB)

7.
Vpliv etične zavesti poslovodij na davčne utaje
Laura Farič, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Etično vedenje posameznika se začne oblikovati že v otroštvu oziroma pri vzgoji. Etiko posameznika predstavljajo njegove vrednote, norme in pravila, etične odločitve pa temeljijo na lastni izbiri v različnih okoliščinah. Etika je sestavni del vsakodnevnega delovanja in predstavlja ključni faktor pri sprejemanju odločitev posameznika na zasebnih in poslovnih ravneh. Dandanes od podjetij pričakujemo, da bodo poleg ekonomske in pravne odgovornosti uresničevale tudi etično odgovornost. Pri tem so poslovodje tisti, ki imajo pomembno vlogo, saj s svojimi odločitvami vplivajo na celotno okolje podjetja. Ravnati se morajo po etičnih načelih in vrednotah podjetja ter delovati etično sprejemljivo, kar pomeni, da morajo v etičnih dilemah izbrati pravilne odločitve. Težava nastopi, kadar poslovodje iščejo neetične bližnjice za uresničevanje zastavljenih ciljev. Eden od takšnih načinov so davčne utaje, saj v splošnem veljajo za etično nesprejemljive. V teoretičnem delu diplomskega dela smo opredelili poslovodjo in naloge, s katerimi se ta srečuje v podjetju. Nato je sledila opredelitev etike, morale in poslovne etike. Natančneje smo predstavili ravni poslovne etike ter vzroke za neetično vedenje. Prav tako smo predstavili davčne utaje, njihove vzroke za nastanek in jih opredelili z vidika etičnosti. V empiričnem delu diplomskega dela smo s pomočjo anketnega vprašalnika opravili raziskavo o vplivu etične zavesti poslovodij na davčne utaje. Prišli smo do zaključkov, da imajo poslovodje v pomurskih podjetjih močno etično zavest, da davčne utaje ocenjujejo kot neetične ter niso nagnjeni k izvrševanju davčnih utaj.
Keywords: etika, etična zavest, davčne utaje, poslovodja
Published in DKUM: 20.10.2022; Views: 148; Downloads: 24
.pdf Full text (1,88 MB)

8.
Vpliv Covid-19 razmer na poslovno etiko in ustvarjanje dobička izbranega podjetja
Anja Mašera, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Vprašanje etike postaja v družbi v zadnjih letih vse bolj pomembno. Podjetja, ki imajo sloves etičnosti, delujejo pravilno, pošteno, fluktuacija zaposlenih je nizka, odnosi med dobavitelji in kupci temeljijo na medsebojnem zaupanju, njihova donosnost pa je dobra. Vse to še posebej pride do izraza v raznih kriznih razmerah, kot je bila na primer zadnja koronakriza. V takšnih situacijah se pogosto pojavi dilema o tem, koliko skrbi posvečati poslovni etiki, in na splošno etičnosti delovanja in vedenja, ko sta ogrožena delovanje in obstoj podjetja, oziroma bi se zaradi skrbi za etičnost delovanja lahko tudi zmanjševal dobiček. V diplomskem delu smo na primeru izbranega podjetja želeli ugotoviti vpliv razmer Covida-19 na poslovno etiko in ustvarjanje dobička. Zanimalo nas je, ali je bila v tem času etika za podjetje zgolj breme oziroma ali je vplivala tudi na ustvarjanje dobička. Poleg osnovnega namena smo želeli raziskati tudi, ali so koronski ukrepi vplivali na zaposlovanje in fluktuacijo zaposlenih v izbranem podjetju. Raziskava je pokazala, da je izbrano podjetje v času koronakrize vseskozi zelo dobro skrbelo za dobro organizacijsko klimo, zaposlene in etičnost delovanja in poslovanja, zato negativnih vplivov Covida-19 na poslovno etiko, oziroma zmanjšano skrb za etičnost delovanja in vedenja ni bilo zaznati. Je pa zaradi zmanjšanega obsega dela in popolnega zaprtja ene izmed dejavnosti podjetja v času koronakrize podjetje beležilo zmanjšanje dobička oziroma le-teh nekaj časa sploh ni bilo. Prav tako ni podjetje beležilo nobene prekinitve delovnega razmerja ali prehajanja med delovnimi mesti, razlog za to pa je po mnenju direktorja dobra korelacija med skrbjo za zaposlene in dobrimi odnosi v podjetju. Večji pomen, kot ga podjetje namenja poslovni etiki, se kaže tudi v izboljšani morali zaposlenih, le-ta pa vpliva na njihovo zavzetost za delo, kar ima za posledico boljše rezultate in dobičkonosnost podjetja. Zaključimo lahko, da kriza ni nujno slaba za podjetje in zaposlene, temveč je lahko priložnost bodisi za napredek bodisi za ponoven razcvet.
Keywords: Covid-19, poslovna etika, dobiček, zaposleni
Published in DKUM: 17.10.2022; Views: 102; Downloads: 27
.pdf Full text (1,52 MB)

9.
Etične dileme podjetništva v korona krizi
Jernej Krajšek, 2022, master's thesis

Abstract: Virus COVID-19 oziroma »koronavirus« je na svetovni ravni močno vplival na življenja ljudi. Le malokdo si je možnost izbruha epidemije takšne razsežnosti sploh uspel predstavljati, kaj šele da bi se na kaj takega lahko predhodno pripravil. Način vsakodnevnega življenja skoraj vsakega posameznika se je močno spremenil. Ob nenadnih spremembah, na katere se je težko pripraviti, se pogostokrat pojavljajo dileme, kako se na njih odzvati. Dileme so se pojavile tudi v podjetjih, saj se je trg povpraševanja v zelo kratkem času močno spremenil. Zaradi različnih ukrepov proti širjenju virusa po vsem svetu so se tako pojavile velike spremembe tako v ponudbi kot v povpraševanju. Pojavile so se motnje v dobavnih verigah, omejevanje osebnih stikov pa je ohromilo vsakdanje življenje, kar je močno vplivalo na povpraševanje po določenih storitvah in izdelkih. Zaradi pojava novega virusa so se standardni plani podjetij porušili. V podjetjih so se začele pojavljati dileme, kaj narediti. Mnogi podjetniki in vodstva podjetij so se morali soočiti s vprašanji, na katera niso imeli pripravljenih ustreznih odgovorov. Planiranje za nekaj dni v naprej je bilo zaradi negotovosti v mnogih situacijah zelo oteženo, planiranje za več mesecev ali let vnaprej pa skoraj nemogoče. V podjetjih so se je pojavile številne dileme, kako se na neko spremembo odzvati oziroma se z njo spoprijeti. Med dilemo o tem, kakšno odločitev podjetnik sprejme, se poraja tudi etično vprašanje oz. dilema, ali je ta odločitev etično sprejemljiva ali ne. Ker se etika nahaja med pravom in prosto izbiro, ima podjetnik možnost, da sprejme odločitev, ki ne sledi splošnim standardom, ki veljajo v določenem času na določenem območju. Etika tako edina teži k »pravilnemu« vedenju, ki ni urejeno z zakoni. Poslovne etične odločitve podjetnika oziroma vodstva se tako nahajajo med točno definiranim pravom na eni strani ter nujnostjo brezpogojnega podrejanja trgu z namenom učinkovitega poslovanja na drugi. Pri našem raziskovanju smo se osredotočili predvsem na etične dileme malih in srednje velikih podjetij v času korona krize. S pomočjo poglobljenih intervjujev izbranih podjetij smo ugotavljali, kako je sama kriza vplivala na posamezna podjetja, kako so se ta prilagajala različnim ukrepom za preprečevanje širjenja virusa in nenadnim spremembam na trgu. Pri tem smo preverjali tudi odziv podjetij na koronavirus in pojav etičnih vprašanj, ki so s tem povezana. V magistrskem delu smo raziskali tudi, ali se je več etičnih dilem pojavilo v podjetjih, na katera so spremembe in ukrepi vplivali bistveno močneje kot v podjetjih, kjer ukrepi niso bistveno vplivali na poslovanje. Ugotovili smo, da imajo podjetja, ki so osredotočena na poslovanje B2B, nekoliko drugačne etične dileme kot podjetja, ki so osredotočena na poslovanje B2C. Podjetja B2C so izpostavila večje število novih etičnih dilem v primerjavi s podjetji B2B. Najbolj pogoste etične dileme podjetij so bile, ali naj kot podjetje izkoriščajo pomoč, ki jo nudi država, kako ravnati v primeru, ko ukrepi onemogočajo potek dela ter, ali sploh in v kolikšni meri upoštevati ukrepe proti širjenju virusa. Zaradi specifičnosti posameznih intervjuvanih podjetij in njihovega delovanja so podjetja etične dileme različno reševala. Največ etičnih dilem pa se je pojavilo v podjetjih, kjer je pri njihovem poslovanju potrebnega več osebnega stika, ki ga ni mogoče ponujati preko spleta.
Keywords: Etika, etične dileme, podjetništvo, podjetja, korona kriza.
Published in DKUM: 07.10.2022; Views: 111; Downloads: 16
.pdf Full text (2,17 MB)

10.
Industrija 4.0 in spremembe učnega programa za računovodje in revizorje
Diana Špilak, 2022, master's thesis

Abstract: Industrija 4.0 prinaša na področje računovodstva in revizije številne spremembe, zaradi česar je eno izmed najpomembnejših vprašanj razprava o razvoju interdisciplinarnega znanja in veščin računovodij ter revizorjev. Namen magistrskega dela je bil raziskati, kakšne spremembe prinaša četrta industrijska revolucija na področje računovodstva in revizije ter kako bi v povezavi z le-temi bilo potrebno spremeniti učni program za omenjena poklica. Na podlagi pregleda literature ugotavljamo, da bodo v prihodnosti računovodje in revizorji morali razvijati veščine in znanja, ki se nanašajo predvsem na masovne podatke ter z njimi povezano podatkovno analitiko, umetno inteligenco, tehnologijo veriženja blokov, računalništvo v oblaku, spletno varnost, prav tako pa bo zaradi spremenjene vloge računovodij, ki bodo v večji meri nudili podporo poslovodstvu pri sprejemanju poslovnih odločitev, poudarek na razvoju mehkih veščin. V magistrskem delu ugotavljamo, da bi bilo potrebno glede na spremembe, ki jih prinaša Industrija 4.0, preoblikovati učni program za računovodje in revizorje na način, da bi navedene teme integrirali v že obstoječe predmete ali pa jih v učni program vključili kot samostojne predmete. Prav tako ugotavljamo, da bi v času študija moral biti večji poudarek na praktičnem izobraževanju in spodbujanju vseživljenjskega učenja.
Keywords: Industrija 4.0, računovodstvo, revizija, učni program, masovni podatki, podatkovna analitika, umetna inteligenca, tehnologija veriženja blokov, računalništvo v oblaku, etika, mehke veščine.
Published in DKUM: 03.10.2022; Views: 117; Downloads: 23
.pdf Full text (1,27 MB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica