| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 7 / 7
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Vpliv vlog spolov na etično temelječe menedžerske strategije odločanja v Srbiji
Milena Mladenović, 2022, master's thesis

Abstract: Etične dileme so situacije, v katerih so v skušnjavi ne le etične vrednote, ki jih zastopamo, zagovarjamo in v katere verjamemo, ampak tudi naša vztrajnost in odločnost, torej doslednost pri spoštovanju vrednot, ki jih zastopamo v procesu odločanja. V tej raziskovalni nalogi se ukvarjamo s preučevanjem sposobnosti integritete menedžerjev v procesu odločanja na podlagi etičnih vrednot. Namen te raziskave je bil preučiti neskladje med menedžerskimi vrednostnimi sistemi in vrednostnimi sistemi, ki jih predstavljajo menedžerjeve strategije odločanja. Cilj je bil vzpostaviti model, ki lahko zagotovi zanesljive in relevantne podatke, potrebne za dokaz obstoja neskladja med vrednostnimi sistemi menedžerjev in vrednotami, ki so zastopane v njihovih strategijah odločanja: model, s katerim lahko merimo stopnjo neskladja tako, da lahko dokažemo, da je njegova raven v povezavi s spremenljivko spola, pa tudi s spremenljivkami, kot sta raven etičnega ravnanja menedžerjev in organizacijska kultura. V teoretičnem delu naše raziskovalne naloge smo pregledali več ključnih področij, začenši s splošno definicijo etike, poslovne etike in organizacijske kulture. Za spoznavanje vrednostnega sistema menedžerjev smo izvedli teoretični pregled vrednot, ki jih priznavajo vodje podjetij ter pregled najpomembnejših seznamov človeških vrednot. V tem delu naše raziskave smo pregledali več modelov, ki pojasnjujejo razmerje med etiko in strategijami odločanja. Zadnje poglavje našega teoretičnega pregleda se dotika prejšnjih raziskav, ki so pojasnjevale razlike in podobnosti strategij vodenja glede na spol. Empirični del naše raziskave je temeljil na primerjalni analizi podatkov, pridobljenih od menedžerjev in zaposlenih. Za zbiranje podatkov smo uporabili kvantitativne in kvalitativne statistične metode tako, da smo izdelali dva vprašalnika in en intervju. Ankete so bile izvedene s pomočjo spletne anketne platforme 1ka.com, za statistične analize pa smo uporabili program IBM SPSS. Intervju je potekal večinoma na daljavo z uporabo videokonferenčnih programov, kot sta Zoom in Messenger. Zaradi socialnih razlik, ki se kažejo v družbeno pogojenih okoliščinah osebnostnega razvoja moških in žensk, spremenljivko spola preučujemo kot dejavnik doslednosti v procesu odločanja, na podlagi nabora etičnih vrednot, ki jih zastopa določen menedžer. Ali obstaja neskladje med vrednotami, ki jih zastopajo menedžerji in integracijo etičnih vrednot v strategije odločanja ter ali se stopnja neskladja med tema dvema komponentama razlikuje glede na spremenljivko spola, sta dve ključni vprašanji pri tej raziskovalni nalogi. Po opravljeni primerjalni analizi podatkov pridobljenih od menedžerjev in zaposlenih, smo ugotovili, da obstajajo neskladja med vodstvenim sistemom vrednot in vrednostnim sistemom, ki je zastopan v njihovih strategijah odločanja. Ugotavljamo tudi, da je stopnja neskladja povezana s spremenljivko spola, pa tudi v spremenljivkami etičnega ravnanja menedžerjev in organizacijske klime. Prepričani smo, da je naša raziskava dala vpogled v to, kako pomembna je doslednost menedžerjev pri usklajevanju svojih prepričanj in vrednot s svojimi strategijami za sprejemanje etično utemeljenih odločitev, pa tudi kot izhodišče za raziskovanje dejavnikov, ki so vzročno povezani z doslednostjo.
Keywords: etične vrednote, odločanje, doslednost, neskladje, spol
Published in DKUM: 21.04.2022; Views: 642; Downloads: 43
.pdf Full text (1,80 MB)

2.
Profesionalne vrednote dijakov srednjih zdravstvenih šol
Maja Gert, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Uvod: Vrednote so ideje in prepričanja posameznika in posameznih skupin ljudi. Usmerjajo ljudi k dejanjem, so motivacija ter so usmeritev, kaj je prav in kaj ne. Dijaki kot bodoči profesionalci zdravstvene neke izoblikujejo v procesu šolanja svoje lastne profesionalne vrednote. Namen zaključnega dela je opredeliti razliko med vrednotami dijakov prvih letnikov in dijakov četrtih letnikov dveh srednjih zdravstvenih šol. Metode: V zaključnem delu je bila uporabljena kvantitativna metodologija. V empiričnem delu je bilo uporabljeno spletno anketiranje. Za analizo podatkov smo uporabili opisne statistične metode. Statistično obdelavo podatkov smo izvedli s programom excel. Rezultati: Ugotovilo smo, da je pojem vrednota poznan dijakom. Dijaki se strinjajo, da se vrednote skozi življenje spreminjajo. Najpomembnejše vrednote so jim potenčne in moralne vrednote, pri tem so dijakom iz šole A pomembnejše potenčne vrednote, dijakom iz šole B pa moralne vrednote. Dijakom je najpomembnejša vrednota zdravje. Ugotovili smo, da se pomembnost nekaterih vrednot razlikuje med dijaki 1. in dijaki 4. letnikov. Razprava in Sklep: Dijaki se po večini vpisujejo na srednje zdravstvene šole po lastni volji. Dijaki svoje vrednote izoblikujejo tako pri teoretičnem delu izobraževanja kot pri praktičnem delu izobraževanja, nekatere prevzemajo od medicinskih sester, ki jih vodijo na kliničnih vajah.
Keywords: vrednote v zdravstveni negi, vrednote, vrednote skrbi, etične vrednote
Published in DKUM: 24.12.2020; Views: 717; Downloads: 79
.pdf Full text (513,82 KB)

3.
Kako vrednote posameznikov vplivajo na poslovno etiko organizacije?
Tea Repotočnik, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem projektu sem obravnavala temo vpliva posameznikovih vrednot na poslovno etiko organizacije. Etika je za učinkovito poslovanje zelo pomembna. Pomembna je za organizacijo, kot tudi za vse udeležence organizacije. Organizacije morajo svojim udeležencem dati občutek, da so spoštovani in da je ravnanje organizacije etično. Etično ravnanje se pričakuje na vseh ravneh organizacije. Seveda pa je temelj vodstvo, saj če etičnosti ni pri vrhu, tudi od ostalih udeležencev ne moremo pričakovati, da bodo ravnali etično. Diplomski projekt sem razdelila na teoretični in empirični del. Teoretični del opisuje poslovno etiko organizacije, vedenje organizacije, na splošno etiko organizacije, vpliv zaposlenih na vedenje organizacije, vrednote zaposlenih ter vpliv osebnih vrednot na poslovno etiko. V empiričnem delu pa sem analizirala kako ljudje z izkušnjami pri zaposlovanju in opravljanju dela doživljajo vrednote in etiko povezano z organizacijo in ali lahko sami kaj prispevajo k večji etičnosti organizacije. Ugotovila pa sem, da si ljudje želijo kot posamezniki vplivati na organizacijo in se trudijo biti sami etični pri delu in delo dobro opravljajo. Osebne lastnosti in vrednote posameznika imajo pomembno vlogo pri izbiranju kadra, saj je danes v veliki meri pomembno, da se posameznik zlije z organizacijo ter obstoječimi zaposlenimi, in da so njegove vrednote skladne z vrednotami organizacije. Na ta način lahko zaposlenim določimo tudi domet dela. Vrednote se s starostjo spreminjajo, zato sem ugotovila, da lahko odločevalci, ki so že starejši in z več izkušnjami v mlajšem kadru iščejo tako dobre kot tudi slabe osebnostne lastnosti ali druge dobre in slabe kompetence. Skozi raziskavo pa sem ugotovila, da so ljudje mnenja, da bi se moral vodstveni kader bolj izobraževati na področju etike, saj je ključnega pomena, da v podjetju uvajamo etično klimo.
Keywords: etika organizacije, poslovna etika, etične dileme, osebne vrednote, organizacijske vrednote, organizacijsko vedenje
Published in DKUM: 29.11.2017; Views: 1930; Downloads: 438
.pdf Full text (1,52 MB)

4.
Holistična obravnava motenj hranjenja
Pia Arzenšek, 2017, master's thesis

Abstract: Izhodišča: Stres, nepravičnost, nespoštljivost, mediji, kot socialni, ter biološko-genetski, družinski in psihološki dejavniki tveganja v kombinacijah vplivajo na razvoj različnih motenj, bolezni, tudi motenj hranjenja (MH). Najpogostejše med njimi so anorexia nervosa, bulimija nervosa in kompulzivno prenajedanje, kot duševne motnje po mednarodni klasifikaciji. V novejšem času se pojavljajo nove oblike MH (ortoreksija, bigoreksija…). O MH govorimo kadar hrana postane osrednja tema posameznikovega mišljenja, čustvovanja in delovanja. Namen naloge je ugotoviti in predstaviti značilnosti, razširjenost, nove rizične skupine, specifične dejavnike tveganja, holističen potek zdravljenja ter povečati razumevanje MH z različnimi vidiki MH, predstaviti probleme in morebitne rešitve v obravnavi na podlagi izkušenj in dobre prakse v tujini (ang. evidence based). Raziskovalna metodologija je kvantitativno-kvalitativna. Teoretična izhodišča so podkrepljena, nadgrajena z raziskavo s polstrukturiranimi vprašalniki za različne skupine. Analiza poteka v Microsoft Word 10 z deskriptivno in tematsko analizo. Rezultati raziskave in analiza so pokazali ključno vlogo genetike pri razvoju MH, ob sočasnih drugih dejavnikih. Vegetarijanstvo je pogosteje prisotno pri osebah z MH. Nadzor hranjenja, vloga MS, razumevanje, družinska terapija, urgentni sprejem poveča uspešnost zdravljenja. Nenadomestljiv vpliv ima skupina za samopomoč in sodelovanje staršev. Obravnava, zdravljenje zahteva holističen, individualen pristop. Sklep: Ozadje MH odkriva globlji pomen, klic k spoštovanju moralno-etičnih vrednot v družbi, ki se utapljajo pod prevlado materialnih vrednot. Vegetarijanstvo je sodobni dejavnik tveganja. Hrana pri MH je sredstvo izražanja čustvenih stisk, odziv na okolje, stres, odgovor na družbene norme v obliki obrambnih mehanizmov. Obstaja potreba po izboljšanju razumevanja, holističnem, individualnem pristopu za učinkovitejše prepoznavanje, preprečevanje oz. zdravljenje, kar vodi v hitrejše okrevanje, manj posledic, bolj kakovostno življenje posameznika z MH. Spoštovanje moralno-etičnih vrednot je ključno v življenju in odnosu do ljudi, živali in narave.
Keywords: holistični vidik, moralno-etične vrednote, kvaliteta življenja, senzibilnost, emocija v hrani, vegetarijanstvo, stres, dejavniki tveganja
Published in DKUM: 15.11.2017; Views: 2868; Downloads: 515
.pdf Full text (1,77 MB)

5.
Zavarovalniška etika
Suzana Kraner, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Zavarovalnice s svojo dejavnostjo prodajajo zaupanje v svojo storitev. S sklenitvijo zavarovanja ne morejo dati ničesar oprijemljivega, razen obljube, da bodo v primeru nastanka zavarovalnega primera izplačale dogovorjeno zavarovalno vsoto. Da lahko delujejo na trgu, si morajo pridobiti zaupanje širšega okolja, v katerem delujejo, predvsem pa strank. Poleg tega, da upoštevajo vse zakonodajne vidike, se morajo ravnati in delovati tudi po standardih etike, saj postaja etičnost delovanja in vedenja eden pomembnejših dejavnikov, ki lahko vpliva na oblikovanje zaupanja strank do zavarovalnice. Etika zagotavlja stabilnost, integriteto, zaupanje in dolgoročno uspešnost organizacije. V nalogi smo opredelili osnovne pojme iz področja etike, morale, poslovne etike, etičnih dilem, etičnega kodeksa in se podrobneje usmerili na poslovno etiko v zavarovalništvu. V okviru izbranega področja smo podrobneje pojasnili problem etičnih dilem, njihove vloge in pomena, vzrokov za nastanek ter jih nekaj tudi našteli in analizirali. Cilj naloge je bil izpostaviti tipične možne etične dileme v zavarovalništvu in poudariti, da se neetično ravnanje ne izplača in da je možna tudi drugačna pot, ki je v korist zavarovalnice in stranke. V tem okviru smo preučili, kako etični kodeksi izbranih zavarovalnic rešujejo tipično izpostavljene etične dileme v zavarovalništvu, navedli smo nekaj le-teh, ki se nanašajo na vsebino kodeksov, hkrati pa predstavili možne izboljšave za dvig ravni etičnosti delovanja in vedenja zavarovalnic, na osnovi podajanja predlogov za izboljšanje etičnih kodeksov. Zavarovalnice, ki etično ravnajo na vseh nivojih svojega poslovanja, so uspešnejše od tistih, ki jim primanjkuje etične zavesti. Posledično uživajo večje zaupanje okolja, saj je etično ravnanje s spodbujanjem realnih pričakovanj ključno za zagotavljanje stabilnosti, integritete in zaupanja v zavarovalništvo.
Keywords: Etika, etični kodeks, vrednote, etične dileme, zavarovalnica, zavarovalniška storitev.
Published in DKUM: 08.08.2016; Views: 1747; Downloads: 159
.pdf Full text (885,02 KB)

6.
ORGANIZACIJSKA KULTURA ORGANIZACIJE IN ETIČNO DELOVANJE RAČUNOVODIJ
Andrea Brlič, 2010, final seminar paper

Abstract: Organizacijska kultura je zelo kompleksen pojem, ki odraža zgodovino podjetja in ne nastane čez noč. Ustvari se ob ustanovitvi podjetja in se skozi njegovo zgodovino spreminja. Organizacijska kultura vpliva ne vedenje članov organizacije ter na uspešno delovanje podjetja in je zelo dragoceno premoženje organizacije, ki mu morajo vodje nameniti veliko pozornosti. Organizacijska kultura organizacije ima močan vpliv na etično delovanje organizacije. Organizacije, katerih kultura organizacije podpira etično delovanje zaposlenih, so ekonomsko učinkovitejše, kot tiste, ki delujejo neetično. Etika je za organizacijo potrebna iz več razlogov. Organizacija, ki ravna v skladu z merili, vrednotami, pričakovanji in potrebami okolja, lahko računa na pozitiven odziv okolice. Organizacija, ki deluje etično si od okolice in javnosti pridobi zaupanje in podporo, ki je temelj za uspešnost poslovanja. Dolžnost vsakega računovodja je komunicirati z javnostjo s predanostjo njihovemu interesu, čeprav to nasprotuje njihovemu lastnemu, dajanje resničnih informacij in razkritje pomembnih informacij, čemur pa je pod pritiski iz okolice težko slediti. Računovodja v svoje delo vnese svoje osebne vrednote, ki jih je pridobil v svoji družini in bivalnem okolju. Te vrednote se skozi njegovo delovanje spreminjajo v skladu z vrednotami svojih strokovnih sodelavcev, pričakovanji organizacije, v kateri deluje, računovodskega poklica in izkušenj, ki jih pridobiva med delom. K nepravilnim oz. neetičnim odločitvam računovodij velikokrat botrujejo tudi pritiski poslovodstva, ki želijo javnosti prikazati lepšo sliko finančnega stanja podjetja iz različnih razlogov kot so, pridobivanje investitorjev, pridobivanje posojil, izplačevanje nagrad ipd.
Keywords: etika, etičnost, poslovna etika, etične dileme, organizacijska kultura, škandali, afere, organizacija, podjetje, osebne vrednote, računovodja, etika računovodij
Published in DKUM: 03.12.2010; Views: 3521; Downloads: 455
.pdf Full text (514,44 KB)

7.
Ethische Werte in Lessings Dramen
Klaudija Felicijan, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Ethische Werte sind Werte der Gesinnung und des Verhaltens. Die Aufforderungen des menschlichen Daseins erfordern jedoch ständig neue Werte und einige scheiden dabei aus. Die Ethik gibt den Menschen die Möglichkeit, denjenigen Wert zu verwirklichen, der für ihn den höchsten Rang aufweist. Mein Ziel besteht darin, mit einer Kultur- und Textanalyse aus den Dramen Gotthold Ephraim Lessings bestimmte ethische Werte abzuleiten und kulturgeschichtlich zu interpretieren. Die vorliegende Arbeit ist ein Versuch, die Bedeutung der aufklärerischen ethischen Werte für Lessings Werke festzulegen.
Keywords: Gotthold Ephraim Lessing, razsvetljenstvo, etika, etične vrednote, Minna von Barnhelm
Published in DKUM: 15.07.2010; Views: 2224; Downloads: 153
.pdf Full text (348,90 KB)

Search done in 1.92 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica