| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 34
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Telemedicina in telenega; prednosti in slabosti
Sonja Bertalanič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo zajema področje telemedicine, telenege ter informacijsko tehnologijo s strojno in programsko opremo. Predstavljena in opisana je zgodovina, sedanjost in prihodnost telemedicine in telenege. Tretje poglavje diplomske naloge predstavlja prednosti in slabosti uporabe telemedicine in telenege v praksi, zajete in opisane so tudi etične dileme, ki se pojavljajo na področju prakse telezdravstva. V empirični del diplomske naloge smo vključili grafično analizo podatkov anketne raziskave. Anketo v elektronski obliki smo posredovali bivšim in sedanjim študentom Fakultete za zdravstvene vede. Na podlagi dvajsetih anketnih vprašanj smo zbrali različna mnenja o uvedbi telemedicine in telenege v prakso, zanimala nas je tudi ozaveščenost anketirancev s tega področja. Namen in cilj raziskave je bil ugotoviti poznavanje pojma telemedicina in telenega ter pridobitev mnenja glede uporabe telemedicine in telenege v praksi. Prav tako so nas je zanimalo kakšen je vidik anketirancev glede prednosti in slabosti ter njihova opredelitev in opredelitev etičnih dilem s področja telemedicine in telenege v praksi. Rezultati raziskave so pokazali, da so anketiranci večinoma le bežno seznanjeni s pojmom telemedicina in telenega, so dokaj pozitivno naravnani glede uporabe telemedicine in telenege v praksi, vendar imajo določene etične in moralne zadržke glede uvedbe prakse telemedicine in telenege v vsakdanjo rabo.
Keywords: telemedicina, telenega, e-zdravje, telezdravje, informacijska tehnologija, prednosti, slabosti, etične dileme
Published: 10.06.2010; Views: 5996; Downloads: 1540
.pdf Full text (3,21 MB)

2.
ETIČNE DILEME PRI SPREJEMU PACIENTA Z DUŠEVNO MOTNJO
Nataša Rojko, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Izhodišče: V diplomskem delu smo predstavili duševne motnje in njihove značilnosti. Osredotočili smo se na najpogostejše etične dileme, ki se pojavljajo pri medicinskih sestrah in ostalih zdravstvenih delavcih ob sprejemu pacienta z duševno motnjo. Metode: Uporabili smo deskriptivno metodo dela, študij domače literature in elektronske vire. Namen: Predstaviti najpogostejše etične dileme, katere se porajajo medicinskim sestram in ostalim zdravstvenim delavcem pri sprejemu pacienta z duševno motnjo, predstaviti etični vidik dela v zdravstveni negi pacienta z duševno motnjo, predstaviti Zakon o duševnem zdravju iz leta 2008 ter poudariti pomen komunikacije s pacientom, ki ima duševno motnjo. Cilj: Predstavili smo sprejem pacienta z duševno motnjo v psihiatrično bolnišnico in izpostavili vlogo medicinske sestre pri prepoznavanju najpogostejših etičnih dilem. Zaključek: Ugotovili smo, da se medicinske sestre in zdravstveni tehniki pogosto srečujejo z etičnimi dilemami, med katerimi je zelo pogosta sprejem pacienta brez njegove privolitve. Pomembna in bistvena sprememba, ki jo prinaša novi zakon o duševnem zdravju, je vsekakor zagovorništvo pacienta z duševno motnjo.
Keywords: pacient, duševna motnja, sprejem, etika, etične dileme.
Published: 05.10.2010; Views: 2886; Downloads: 819
.pdf Full text (421,89 KB)

3.
ORGANIZACIJSKA KULTURA ORGANIZACIJE IN ETIČNO DELOVANJE RAČUNOVODIJ
Andrea Brlič, 2010, final seminar paper

Abstract: Organizacijska kultura je zelo kompleksen pojem, ki odraža zgodovino podjetja in ne nastane čez noč. Ustvari se ob ustanovitvi podjetja in se skozi njegovo zgodovino spreminja. Organizacijska kultura vpliva ne vedenje članov organizacije ter na uspešno delovanje podjetja in je zelo dragoceno premoženje organizacije, ki mu morajo vodje nameniti veliko pozornosti. Organizacijska kultura organizacije ima močan vpliv na etično delovanje organizacije. Organizacije, katerih kultura organizacije podpira etično delovanje zaposlenih, so ekonomsko učinkovitejše, kot tiste, ki delujejo neetično. Etika je za organizacijo potrebna iz več razlogov. Organizacija, ki ravna v skladu z merili, vrednotami, pričakovanji in potrebami okolja, lahko računa na pozitiven odziv okolice. Organizacija, ki deluje etično si od okolice in javnosti pridobi zaupanje in podporo, ki je temelj za uspešnost poslovanja. Dolžnost vsakega računovodja je komunicirati z javnostjo s predanostjo njihovemu interesu, čeprav to nasprotuje njihovemu lastnemu, dajanje resničnih informacij in razkritje pomembnih informacij, čemur pa je pod pritiski iz okolice težko slediti. Računovodja v svoje delo vnese svoje osebne vrednote, ki jih je pridobil v svoji družini in bivalnem okolju. Te vrednote se skozi njegovo delovanje spreminjajo v skladu z vrednotami svojih strokovnih sodelavcev, pričakovanji organizacije, v kateri deluje, računovodskega poklica in izkušenj, ki jih pridobiva med delom. K nepravilnim oz. neetičnim odločitvam računovodij velikokrat botrujejo tudi pritiski poslovodstva, ki želijo javnosti prikazati lepšo sliko finančnega stanja podjetja iz različnih razlogov kot so, pridobivanje investitorjev, pridobivanje posojil, izplačevanje nagrad ipd.
Keywords: etika, etičnost, poslovna etika, etične dileme, organizacijska kultura, škandali, afere, organizacija, podjetje, osebne vrednote, računovodja, etika računovodij
Published: 03.12.2010; Views: 2904; Downloads: 381
.pdf Full text (514,44 KB)

4.
ETIČNI PROBLEMI RAČUNOVODIJ IN ŠTUDENTJE RAČUNOVODSTVA
Mojca Šketelj, 2010, final seminar paper

Abstract: V diplomskem seminarju sem predstavila etične probleme računovodij in študente računovodstva, kakor tudi njihov pogled na etičnost. Zato sem predstavila etiko računovodij njihove kodekse, ter dileme, grožnje in varovala s katerimi se srečujejo. Nato sem s pomočjo tujih člankov ugotovila, da so ženske bolj etične kot moški, kakor tudi, da posamezniki z leti in izkušnjami pridobijo na etičnosti. Primerjava treh držav je proti pričakovanju pokazala, da so države, ki so še v razvoju manj podvržene korupciji. Študentje računovodstva imajo določene vrednote, ki so zelo različne od tistih, ki jih imajo računovodje. Trenutna generacija zaposlenih daje večji pomen ekonomski komponenti, medtem ko naj bi naslednja bila bolj občutljiva na etične probleme, kar pa je posledica današnjih študentov, ki so bolj idealistični in socialno aktivni kot prejšnje generacije. Vendar ti rezultati ne pomenijo, da bodo študentje resnično bolj etični ko bodo stopili v poslovni svet, saj računovodje pridobijo na etičnosti oz. etičnem obnašanju z zrelostjo in izkušnjami.
Keywords: etika, računovodja, študentje računovodstva, etične dileme, etičnost študentov
Published: 22.12.2010; Views: 2314; Downloads: 278
.pdf Full text (464,82 KB)

5.
ETIČNE DILEME V ŽIVLJENJSKO STILNIH REVIJAH
Katja Pavlič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Življenjsko stilne revije imajo pomemben vpliv na oblikovanje posameznikovega življenjskega stila, zato je pomembno, da upoštevajo etične norme. V diplomskem delu definiramo življenjsko stilne revije in življenjsko stilno novinarstvo ter se na kratko dotaknemo tudi razvoja in zgodovine tega področja. V nadaljevanju teoretsko opredelimo še novinarsko etiko in etične dileme, v ospredje pa postavljamo vprašanje, ali se etični dilemi prikritega oglaševanja in neustreznega navajanja virov informacij v življenjsko stilnih revijah pojavljata pogosteje kot v splošnih revijah. Na podlagi ustrezne teoretične podlage skozi lastno raziskavo ugotavljamo, da je pojavnost najbolj perečih etičnih dilem v specializiranih življenjsko stilnih revijah večja kot v splošnih revijah.
Keywords: življenjsko stilne revije, življenjsko stilno novinarstvo, oglaševanje, viri informacij, etika, etične dileme
Published: 31.03.2011; Views: 10977; Downloads: 277
.pdf Full text (2,48 MB)

6.
Uporaba posebnih varovalnih ukrepov v Socialno varstvenem zavodu
Silva Gosak, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljena uporaba posebnih varovalnih ukrepov in njihove značilnosti. Posebno poglavje je namenjeno duševnemu zdravju in vlogi medicinske sestre pri uporabi posebnih varovalnih ukrepov. V nalogi je za predstavitev teoretičnih izhodišč uporabljena deskriptivna metoda dela. V empiričnem delu je bila izvedena raziskava, ki je temeljila na kvantitativni metodologiji. Raziskava je bila izvedena v Socialno varstvenem zavodu Hrastovec (SVZ Hrastovec) s pomočjo delno odprtega vprašalnika. V raziskavo je bilo vključenih 50 zaposlenih v tej ustanovi. Rezultati so pokazali, da so zaposleni v SVZ Hrastovec seznanjeni s smernicami o varni uporabi posebnih varovalnih ukrepov in z Zakonom o duševnem zdravju, vendar se pri svojem delu srečujejo z različnimi etičnimi dilemami. Najpogostejša etična dilema, ki se pojavlja je, ali so uporabili vse strokovne metode dela, da uporaba posebnih varovalnih ukrepov ne bi bila potrebna. Rezultati so pokazali, da 35 % anketirancev meni, da izvedba posebnih varovalnih ukrepov zanje predstavlja težavo oziroma skrb. Ugotovili smo, da v SVZ Hrastovec ob uporabi posebnih varovalnih ukrepov uporabljajo vso potrebno dokumentacijo zdravstvene nege in 96 % anketirancev meni, da ni potrebe za dopolnitev obstoječe dokumentacije. Vsi anketiranci se strinjajo, da je v zdravstveni negi zelo pomembno timsko delo ter dobra komunikacija med zdravstvenimi in strokovnimi delavci.
Keywords: posebni varovalni ukrepi, psihiatrična zdravstvena nega, duševno zdravje, agresivnost, etične dileme.
Published: 13.07.2011; Views: 3308; Downloads: 506
.pdf Full text (1,15 MB)

7.
ETIČNO ODLOČANJE V MEDNARODNEM POSLOVANJU
Heidi Letonja, 2011, final seminar paper

Abstract: V diplomskem seminarju smo obravnavali etiko v mednarodnem poslovanju. Pomembno je, da vemo kako se obnašati v določenih situacijah, kaj je primerno vedenje in kaj ne. Vendar se lahko sami odločimo kakšno poslovanje bomo izbrali in ali je za nas to etično ali ne. Vemo, da je vse težje ignorirati etično obnašanje v poslovanju, saj se vedno bolj govori o tem. Vsak narod ima svojo kulturo in pravila obnašanja, zato odločitve v mednarodnem okolju ne morejo temeljiti le na zakonih, marveč tudi na moralnih načelih in merilih. V podjetju so pri odločitvah etičnega ravnanja odločilni managerji, saj sprejemajo pravila, ki morajo biti etično pravilna. Vendar se le ti premalo zavedajo kako pomembna je etika pri poslovanju. Pri odločanju se pogosto srečujejo s poslovnimi dilemami in problemi, saj so v poslovanje vključene številne osebe, katere imajo vsaka svoje stališče. Dejstvo je, da etično poslovanje močno vpliva na ugled podjetja in če poslujemo etično se nam to kratkoročno in dolgoročno najbolj obrestuje. V poslovnem svetu je etika pomembna za gospodarski razvoj, saj bi le ta bil brez zaupanja in poštenosti nemogoč. Hitri poslovni uspehi in etično pravilno obnašanje so si pogosto v nasprotju. Zato velikokrat zasledimo besedo korupcija, saj si ljudje želijo hitre poslovne uspehe in delajo zato neetično.
Keywords: Ključne besede: etika, poslovna etika, morala, poslovna morala, mednarodno poslovanje, etično odločanje, etične dileme, kultura, etični kodeksi, neetično odločanje, etični kodeksi, družbena odgovornost.
Published: 25.11.2011; Views: 2055; Downloads: 471
.pdf Full text (247,12 KB)

8.
ETIKA V OGLAŠEVANJU
Mateja Bračko, 2011, final seminar paper

Abstract: Oglaševanje je vsekakor eden najboljših načinov za komuniciranje z možnimi odjemalci. Z oglaševanjem lahko dosežemo veliko število ljudi in jim tako prenesemo želeno sporočilo. To lahko dosežemo s pomočjo različnih medijev, kot so televizija, radio, časopisi, revije, plakati, itn. Glavni elementi oglasa so naslov, slika, besedilo, logotip in slogan. Veliko oglaševalcev pogosto uporablja za osrednjo sliko prav figuro otroka in za marsikoga je to moralno in etično sporno. Kljub urejeni zakonodaji in uveljavljenem Slovenskem oglaševalskem kodeksu še velikokrat zasledimo kakšen oglas, ki je etično sporen. Najbolj sporni so seveda tisti, kjer nastopajo otroci in oglašujejo zanje neprimerne izdelke. Največji problem se dogaja ravno pri zakonodaji, ki je urejena preveč ohlapno. Etika je nekaj, kar zahteva pošteno ravnanje tako v poslovnem svetu kot tudi v zasebnem življenju, tako da menimo, da oglaševalci ne bi smeli zlorabljati zaupanja mladih in njihove neizkušenosti z namenom, da bi zaslužili.
Keywords: oglaševanje, oglas, mediji, otroci, mladostniki, etika, etično poslovanje, etične dileme, zakonodaja, slovenski oglaševalski kodeks, samoregulativa
Published: 25.11.2011; Views: 1928; Downloads: 346
.pdf Full text (1018,22 KB)

9.
ETIČNI KODEKS KOT MOŽNO PRAVILO O RUTINSKEM ODLOČANJU: PRIMER IZBRANE ORGANIZACIJE
Alen Vogrinčič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Kodeks poklicne etike računovodje je najpomembnejšo sodilo za rutinsko etično odločanje in spada v skupino pomembnih moralnih vodil, ki posamezniku nakažejo, kako ravnati pri določenih etično spornih situacijah. Skozi diplomski seminar smo poskušali s teoretičnega vidika opredeliti poslovno etiko, temeljna pravila odločanja, s poudarkom na rutinskem etičnem odločanju in naloge etike podjetja. Predstaviti smo želeli etične problemske ravni, etične dileme in razlogi za neetično ravnanje, s katerimi se srečujejo računovodski strokovnjaki pri opravljanju svojega poklica. Naš namen je bil, da prikažemo tudi nevarnosti, s katerimi se srečujejo računovodski strokovnjaki pri svojem delu. V praktičnem delu diplomskega seminarja smo na organizaciji XXX, d.o.o. izvedli raziskavo o etiki in etičnih odločitvah. Ugotovili smo, da je kodeks poklicne etike največkrat uporabljeno sodilo za rutinsko etično odločanje računovodskih strokovnjakov. Ugotovilo smo tudi, da računovodski strokovnjaki zavestno sodelujejo v nezakonitih in nedovoljenih dejavnostih. S takšnim ravnanjem mečejo slabo luč na njihov poklic in na Zvezo računovodij, finančnikov in revizorjev.
Keywords: poslovna etika, etične dileme, neetična delovanja, pravila odločanja, Kodeks poklicne etike računovodje
Published: 13.12.2011; Views: 2082; Downloads: 462
.pdf Full text (476,40 KB)

10.
ETIKA V PRODAJI
Matevž Fak, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Etika je področje, ki je v razvitem svetu že dolgo znana in je pogosto predmet razprav in raziskovanj. Ožje področje etike je poslovna etika, ki nam daje iztočnice nekega vedenja, obnašanja, ravnanja in ukrepanja v poslovni praksi. Vse več podjetij se zanima za poslovno etiko, saj sta etika in poslovanje močno prepletena. Vsakdanje življenje je polno etičnih in moralnih dilem, tudi v podjetjih se pogosto srečujejo z etičnimi problemi in dilemami. Etične dileme so sestavni del vsake poslovne odločitve in so povezane s vprašanjem kaj je prav in kaj ne? Za omejitev oziroma zmanjšanje je potrebno te dileme najprej spoznati. Vedno več ljudi govori o etiki in vedno težje je za podjetja, da bi ignorirala poslovno etiko. Menimo, da je poslovna etika vsekakor potrebna in da predstavlja tisti dejavnik, ki odločilno vpliva na uspešno poslovanje podjetij. Navsezadnje je slabo za vsako gospodarstvo in njegov razvoj, če se managerjev, ki vodijo podjetja, drži slab sloves. Managerji se pogosto premalo zavedajo potrebe po poslovni etiki. V podjetjih se pogosto srečujejo z etičnimi problemi in dilemami, saj so v poslovanje vpletene številne osebe. Vsaka od teh oseb zagovarja svoja stališča, ki pa so si pogosto v medsebojnem nasprotju. Naloga managerjev je, da uskladijo interese različnih interesnih skupin v podjetju in zunaj njega. Etika managementa v vsakem pogledu torej prinaša korist tako za ljudi kot tudi organizacije oziroma družbene sisteme. Ob tem je potrebno dodati tudi to, da se bodo etična vprašanja pojavljala neprenehoma, četudi ob vsaki dilemi ravnamo prav. Ob diskusiji etičnosti prodaje pa lahko povzamemo le eno; potrebno je biti zaupanja vreden, se prilagajati strankam in njihovim željam in tako vzpodbujati prodajne aktivnosti.
Keywords: management prodaje, marketing, osebna prodaja, kompetence managementa, etika, poslovna etika, dileme, etične odločitve
Published: 17.12.2012; Views: 1805; Downloads: 253
.pdf Full text (624,46 KB)

Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica