| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 16
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Kultura in estetika v poslovnem komuniciranju : diplomsko delo univerzitetnega študija
Miha Bečan, 2007, undergraduate thesis

Keywords: poslovno komuniciranje, kultura, estetika
Published: 31.03.2008; Views: 3376; Downloads: 443

2.
3.
4.
Model inteligentne podpore pri ergonomskem in estetskem razvoju izdelkov
Jasmin Kaljun, 2011, dissertation

Abstract: Vsak izdelek, ki ga neko podjetje ponudi na trgu, mora zadovoljiti neko potrebo. Izdelek opravlja svojo glavno funkcijo v tehničnem smislu, hkrati pa mora zagotavljati tako uporabo, ki bo uporabniku nudila ugodje. V nasprotnem primeru, izdelek na trgu ne bo uspešen, kar so pokazale številne raziskave, nekatere omenjene tudi v tem delu. Na ugodje uporabnika vplivajo različni dejavniki, vsekakor pa sta to tako ergonomija kot tudi dojemanje oblike izdelka, njegove lepote, to je estetika izdelka. To je področje, ki ga obravnava pričujoča doktorska disertacija. Izsledki raziskav so namenjeni snovalcem novih izdelkov, ki bodo ob uporabi predlaganega modela inteligentne podpore v obliki izdelka lažje zajeli tako fiziološke karakteristike uporabnika, kot tudi njegove čustvene preference. Ob teoretičnem delu raziskav, katerih rezultat je zbrano in evidentirano znanje s problemskih področij, predložena doktorska disertacija obravnavna še sistematizacijo, formalizacijo in strukturiranje v obliki ontologije, katere osnovni model je bil razvit. Na osnovi zbranega znanja, pa je v jedru predstavljen model inteligentne podpore pri ergonomskem in estetskem razvoju izdelkov, katerega uporabnost je potrjena s praktičnimi testiranji. V zaključku strjene misli kratko povzemajo namen in pomen raziskovalnega dela, hkrati pa odpirajo nova vprašanja, ki nakazujejo nadaljnje znanstveno-raziskovalno delo na tem področju in obetajo izboljšanje že doseženih rezultatov.
Keywords: ergonomija, estetika, inženirsko oblikovanje, inteligentni sistem, ročna orodja, koncipiranje
Published: 27.07.2011; Views: 2120; Downloads: 179
.pdf Full text (3,39 MB)

5.
NOVINARSKA FOTOGRAFIJA V MNOŽIČNIH MEDIJIH
Alja Rems, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Vizualna vsebina predstavlja nepogrešljivi del sodobne množične komunikacije. Čeprav se je morda zdelo, da bo gibljiva slika povsem zasenčila statično fotografijo, je v kontekstu množičnih medijev prav slednja še zmeraj tisti element, ki nagovarja bolj osebno, ob tem pa pušča veliko prostora in predvsem časa za analizo in kontemplacijo. V diplomskem delu predstavljamo novinarsko fotografijo, katere sporočilnost in tematika presegata mimobežnost dnevnih novic. Obravnavamo jo kot medij sporočanja, ozaveščanja in manipulacije javnosti, ki s svojo specifično prepričljivostjo posega na področja etike, estetike, umetnosti in simbolnega, s čimer pomembno prispeva k ohranjanju vrednot in kulturne tradicije zahodne civilizacije.
Keywords: Množični mediji, propaganda, fotografija, novinarska fotografija, etika, estetika, vizualno sporočanje, vizualna pismenost, simbolize
Published: 11.06.2014; Views: 1298; Downloads: 187
.pdf Full text (9,58 MB)

6.
ESTETSKOST PLESNEGA IZRAŽANJA OTROK V STAROSTI OD 7 DO 9 LET
Tjaša Podvratnik, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela Estetskost plesnega izražanja otrok v starosti od 7 do 9 let je s pomočjo teoretičnih izhodišč, ob opazovanju plesnega izražanja otrok, poiskati tiste sekvence plesa, ki vplivajo na estetsko vrednotenje. Naloga je sestavljena iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu so predstavljene razsežnosti estetike nasploh in znotraj umetnosti, natančneje plesa. Zanimalo nas je, na kakšen način doživljamo in vrednotimo lepoto. Z vzgojno-izobraževalnega vidika smo se poglobili v iskanje pomena estetske vzgoje za otroke in vloge odraslih pri estetski vzgoji ter ugotavljali kateri so tisti dejavniki, ki dajejo plesu estetsko vrednost. O estetiki je več govora s filozofske perspektive, o prisotnosti in izraznih lastnostih estetike v plesu pa ni na voljo dovolj sodobne literature. Zato je bila uporabljena tudi literatura starejše izdaje, s pomočjo katere smo lahko podrobneje raziskali temo. V empiričnem delu smo z analizo plesov desetih deklic, starih od 7 do 9 let, ugotavljali, na katere elemente moramo biti pozorni za čim boljši vpogled v upoštevanje zakonitosti gibalnega gradiva pri plesnem ustvarjanju. Prav tako smo želeli odkriti ali uporaba gibalnega gradiva ključno vpliva na estetsko vrednotenje plesa. Raziskava je pokazala, da stopnja upoštevanja zakonitosti gibalnega gradiva vpliva na estetsko sodbo plesa, ni pa to zadosten segment. Poleg izurjenega gibalnega aparata moramo za vzbujanje estetskih čustev v gledalcu vsebino doživljati in se bogato čustveno izražati.
Keywords: estetika, umetnost, estetsko vrednotenje, gibalno gradivo, estetsko izražanje, estetska vzgoja
Published: 12.11.2014; Views: 894; Downloads: 108
.pdf Full text (765,56 KB)

7.
PRAVILA ESTETSKEGA POSEGANJA V PROSTOR
Polona Kek, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi so prikazana pravila estetskega poseganja v prostor. Potrjeno je, da ima oblikovanje pomembno mesto v sistemu prostorskega načrtovanja in je vključeno na vseh ravneh. Skozi filozofske in znanstvene razprave na začetku diplomske naloge je predstavljen razvoj spoznanj o estetiki v kontekstu načrtovanja prostora. Ugotovljeno je, da je estetika vizualna sodba oblikovnih pravil in standardov, ki pa je zgodovinsko, izkustveno, družbeno in politično pogojena. Pričujoče delo opaža velik razkorak med normativnimi oblikovnimi določili in njihovim upoštevanjem v dejanskem stanju. V luči novih razprav o estetskem dojemanju okolja so navedene poglavitne ugotovitve predvsem arhitekturne in tudi pravne stroke. Ti zahtevata učinkovito politiko prostorskega načrtovanja, usklajena in pravno domišljena oblikovalska merila ter učinkovit nadzor nad njihovim izvrševanjem, tako v upravnem kot tudi v civilnem postopku v okviru idealnih imisij, ki pa še vedno niso pravno dorečene.
Keywords: estetika, oblikovna pravila, prostorsko načrtovanje, idealne imisije.
Published: 07.07.2015; Views: 905; Downloads: 131
.pdf Full text (862,18 KB)

8.
Aesthetics and creativity in e-learning material
Matjaž Duh, Marjan Krašna, 2011, original scientific article

Abstract: We do know that new learning material must be interactive and actively involve students in the learning process. The idea is generally good but the implementation sometimes falls behind. During the analysis of e-learning materials that are publicly available, we discovered some noticeable and subtle flaws in the materials. The contemporary design paradigm of e-learning materials requires products that are didactically useful and aesthetically appropriate. The quality assured development of e-learning materials should be a part of education in all pedagogical studies. Students who study special didactical disciplines should acquire a critical view of the application of e-learning materials through their own prepared presentations. This article presents a discussion on the aesthetic conditions for designing of e-learning materials. The fundamental parameters for the assessment of aesthetically suitable e-learning materials will be reviewed as well as options for involving students in the learning process.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, e-gradiva, estetika, kompetence, education, e-learning materials, aesthetics, competences
Published: 10.07.2015; Views: 572; Downloads: 72
URL Link to full text

9.
O prevladovanju estetskega nad poučnim v mladinski književnosti
Dragica Haramija, 2014, original scientific article

Abstract: Helga Glušič zagovarja stališče, da sta v kakovostni mladinski književnosti etika in estetika pomembnejši od poučnosti. V razpravah zasleduje predvsem dvoje: depedagogizacijo mladinske književnosti ter igro (njen vsebinski in/ali oblikovni element) in humor kot pomembni sestavini tovrstnega slovstva. Z zagovarjanjem umetniške vrednosti literarnega dela pred poučno uporabnostjo je med prvimi vzpostavila standard vrednotenja mladinske književnosti, ki velja še danes.
Keywords: mladinska književnost, igra, humor, estetika v literaturi
Published: 21.12.2015; Views: 736; Downloads: 29
URL Link to full text

10.
SPOZNAVNE RAZSEŽNOSTI V KONTEKSTU LAŽI IN PREVARE V FIKCIJSKEM IN DEJANSKEM SVETU
Maja Trifunović, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Osrednja tema diplomske naloge je bilo ustvariti smiselno povezavo strokovnih vedenj s področij spoznavnega jezikoslovja, teorije govornih dejanj, klasičnih in sodobnih dinamičnih literarnih teorij, pa filozofsko literarnih pojmov, ki so za interpretacijo literarnih del ključnega pomena, tj. etike in estetike ter njune interakcije pri ustvarjanju umetniške izpovedi oz. tudi filozofskih diskurzov. Poskus takšne interdisciplinarne povezave tvori temelj za filozofsko-literarno razpravo o ubesediljenju laži in prevare v estetskem okolju. Slednjega predstavlja v nalogi Dürrenmattova drama Fiziki (Die Physiker). Analizirano literarno delo je bilo izbrano za empirično obdelavo zato, ker predstavlja zelo poveden primer estetskega dela, ki operira z lažmi in prevaro, kar pravzaprav tvori komično-groteskno ozračje dela, kljub temu pa sta ta dva – običajno negativno konotirana pojma - v navedenem delu etično motivirana. Etičnost pa je sicer ne neobhodna, vendar pa zelo pogostna in tipična lastnost umetniških besedil. Motiv za laganje protagonistov v Fizikih je torej plemenit, etičen, še več, v preobleki vedno aktualne besedno-igralske umetnine skuša z obema, v osnovi »ne-vrlinama« rešiti človeštvo. V nalogi sta pojma laž in prevara, katerih medsebojno ločevanje je zelo zabrisano, in ju ne ločujejo rigidne meje, najprej opisana kot jezikovno-kognitivna pojava z njunimi odtenki v odvisnosti od kulturnega/jezikovnega konteksta (slovensko, nemško in angleško kulturno ozadje), in sicer v njihovih vsakdanjih sporočevalnih situacijah. Pri tem je bilo opaženo minimalno razlikovanje v pomenskih odtenkih obeh opazovanih konceptov v omenjenih kulturnih prostorih. To utemeljujemo z okoliščino, da gre pri vseh treh za kulture/jezike, ki so (indo)evropskega izvora in jih druži mnogo kulturnih prvin. Ta okolnost kaže na univerzalnost opazovanega fenomena (neresnica kot (marko)komunikacijski cilj), ki pa se v konkretnih ubeseditvah v vseh treh jezikih pojavlja v bogati paleti pomenskih odtenkov, od katerih imajo eni celo etičen motiv, kot npr. prizanesti nekomu morebiti zanj uničujočo kruto resnico. Laž in prevaro nato postavimo v kontekst določenih besedilnih vrst, kot so politični, filozofski in predvsem literarni diskurz (empirično obdelan na primeru drame Fiziki), teoretsko-argumentativno pa s pomočjo literarne in filozofsko utemeljene pojavnosti tega fenomena. Povzete so bile naslednje ugotovitve: Kognitivne teorije, ki gradijo na konceptu integralne povezave vseh vedenj in občutenj vsakega posameznika posebej (individualne lastnosti) in vseh pripadnikov neke (kulturne, verske, strokovne, starostne, interesne ...) skupine (univerzalne lastnosti), so tista domena, ki na najbolj zaokrožen način razlaga kavzalne povezave med koncepti, ki smo jih obravnavali: laž in prevara v odnosu do resnice v vsakodnevnem sporočevalnem kontekstu (realnem, aktualnem) komunikacijskem okviru in fikciji, v kateri živijo besedilni svetovi literarnih besedil, po večini obogateni s komponentami esteskosti, ki pa praviloma, vendar ne nujno, črpa svojo izpovedno moč iz etičnosti. Ugotovili smo, da v obeh imenovanih besedilnih okolih (vsakdanjem in fikcijskem) opazovana koncepta laž in prevara učinkujeta na podoben način in sta ubesedena s primerljivimi jezikovnimi sredstvi. Razlog za to vidimo v okolnosti, da gre za univerzalni konceptualni kategoriji, ki se lahko z enako izpovedno močjo pojavljata v različnih besedilnih svetovih, predvsem zato, ker so ti v obeh primerih produkt univerzalno in hkrati individulno konstruiranega mentalnega sveta, ki predstavlja primerljiv mentalni prostor za konceptualizacijo in ubesediljenje laži, prevare, pa seveda tudi »resnice«.
Keywords: Jezik in spoznavanje, teorija govornih dejanj, sodobne literarne teorije, etika, estetika, fikcija, laž in prevara kot filozofski in literarni entiteti, kultura kot komunikacijsko ozadje.
Published: 14.10.2016; Views: 624; Downloads: 72
.pdf Full text (1,39 MB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica