| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 15
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
3.
CELOVITA PRENOVA ENODRUŽINSKE STANOVANJSKE STAVBE (UPORABA PRAVILNIKA O UČINKOVITI RABI ENERGIJE V STAVBAH 2008)
Jure Tikvič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu bomo prikazali prenovo enodružinske stanovanjske stavbe na osnovi uporabe Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah. Najprej bomo obravnavali zakonodajne ter dokumente s področja toplotne zaščite in učinkovite rabe energije v stavbah v Republiki Sloveniji. V nadaljevanju bomo detajlneje predstavili Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energiji v stavbah in Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, ki temeljita na dokumentih Evropske skupnosti o rabi energije v stavbah. Kot študijo primera bomo s pomočjo kazalcev Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah po metodologiji energetske in arhitekturne prenove prenovili obstoječo enodružinsko stanovanjsko stavbo v vasi Gornja Bistrica v občini Črenšovci.
Keywords: analiza dokumentov, energetska učinkovita prenova, enostanovanjska družinska stavba
Published: 11.01.2010; Views: 2559; Downloads: 284
.pdf Full text (1,74 MB)

4.
5.
TEHNIČNI IN EKONOMSKI VIDIKI PRENOVE VEČSTANOVANJSKE HIŠE V SKLADU S PURES-OM
Nataša Fras, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga opisuje energetsko potraten objekt, potreben celovite prenove. Prenova starejših zgradb je zahtevnejša od novogradnje, potrebno je sodelovanje različnih strokovnjakov in upoštevenje obstoječih predpisov. Pogoj za celovit pristop k prenovi je poznavanje objekta s preučitvijo obstoječega stanja. Na podlagi analiz in ugotovitev se izdela predlog celovite obnove s pripadajočimi načrti za izvedbo sanacijskih del. Stroški so ocenjeni za prenovo ovoja stavbe in podrobnejše za JV stanovanja. Za predvidene stroške se prikaže možnost financiranja.
Keywords: prenova stavb, učinkovita raba energije, energetska izkaznica, financiranje
Published: 06.04.2011; Views: 2747; Downloads: 333
.pdf Full text (36,88 MB)

6.
UČINKOVITOST REZERVNEGA SKLADA PRI ENERGETSKI PRENOVI STAVB
Simona Gorenc Zorko, 2016, master's thesis

Abstract: Živimo v času, ko je naš obstoj močno odvisen od energije. Ta vedno večja odvisnost od energije je skozi čas pokazala tudi svojo slabo plat v smislu izkoriščenosti neobnovljivih virov energije, energetske odvisnosti in onesnaževanje okolja. Z zavedanjem vseh teh negativnih učinkov poskuša Evropska unija (v nadaljevanju EU) s svojimi članicami prek različnih programov preprečiti čezmerne izpuste toplogrednih plinov v ozračje ter v okviru evropske energetske strategije povečati energetsko učinkovitost. Med večje potrošnike energije spadajo stavbe, saj le-te porabijo skoraj 40 % energije. Da bi zmanjšali porabo energije v stavbah in s tem posledično zmanjšali tudi negativne učinke porabe, si je EU med prioritetne cilje postavila učinkovito energetsko prenovo obstoječega stavbnega fonda. Članice so se zavezale, da bodo do leta 2020 povečale energetsko učinkovitost za 20 % glede na raven iz leta 1990 in da bodo do konca istega leta vse nove stavbe skoraj ničenergijske. V Sloveniji velik del prebivalstva živi v starejših stavbah, ki so energetsko potratne. Ker med njihovo gradnjo še niso veljali poostreni predpisi glede toplotne zaščite, so le-te sedaj preslabo toplotno izolirane ali pa sploh neizolirane. Blaga zakonodaja na področju toplotne zaščite in družbenoekonomske spremembe v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ki so povzročile spremembe lastništva stanovanjskega fonda in miselnosti lastnikov, so vodile do zastarelosti stavb. Največji razlogi za neizvedbo sicer potrebnih energetskih prenov v večstanovanjskih stavbah se skrivajo v pomanjkanju finančnih sredstev, v nepoznavanju vračilne dobe gradbenih posegov na področju toplotne zaščite in ne nazadnje v nepovezanosti med etažnimi lastniki večstanovanjskih stavb in upravniki stavb. Z noveliranim stanovanjskim zakonom v letu 2003 je bil v slovenski prostor z namenom zagotavljanja sredstev za nemoteno vzdrževanje večstanovanjskih stavb uveden instrument rezervnega sklada. Tako je bilo zakonsko določeno, da morajo v rezervni sklad, ki je skupno premoženje vseh lastnikov, vplačevati vsi lastniki večstanovanjskih stavb starejših od deset let, ki imajo več kot dva lastnika in več kot osem posameznih delov. Z mesečnim vplačevanjem sredstev v rezervni sklad večstanovanjske stavbe se tako zagotovi oziroma izboljša vzdrževanje stavb in se hkrati porazdeli finančna bremena lastnikov na daljše časovno obdobje. Namen tega magistrskega dela je poiskati povezavo med energetsko prenovo stavb in rezervnim skladom kot enim od najpogosteje uporabljenih finančnih instrumentov energetskih prenov v Sloveniji. Preučili smo učinkovitost tega instrumenta pri zagotavljanju osnovnih pogojev za izvedbo energetskih prenov večstanovanjskih stavb in njegovo vlogo pri spodbujanju takšnih prenov. Izsledki raziskav na trgu namreč kažejo, da energetska sanacija stavb prinaša pozitivne učinke, ki se kažejo v zmanjšani rabi energije, povečanem bivalnem ugodju, povečani vrednosti stavb in v povečanem številu delovnih mest na državni ravni. Energetska učinkovitost in stanovanjska politika sta zelo obsežni in povezani področji, pa vendar ostaja še vedno veliko nejasnosti, kako optimizirati njuno prepletenost. Optimizacija je še posebej pomembna za instrument rezervnega sklada. Uporaba le-tega je namreč v svojih 12 letih prinesla tako pozitivne učinke v smislu večjega vzdrževanja stavb kot po drugi strani pomanjkljivosti predvsem z vidika njegove zakonsko določene višine in ostalih zakonsko določenih pogojev njegove ustanovitve. Namen empiričnega dela je zato bil prikazati, katere so slabosti instrumenta rezervnega sklada in kako bi ga lahko izboljšali. Predlagane spremembe bi lahko povečale energetsko učinkovitost stavb in tako vodile do trajnostnega razvoja Slovenije.
Keywords: energetska učinkovitost, energetsko učinkovita prenova, večstanovanjska stavba, rezervni sklad
Published: 30.05.2016; Views: 532; Downloads: 80
.pdf Full text (5,22 MB)

7.
ENERGETSKA PRENOVA KULTURNEGA DOMA LETUŠ
Bogdan Trop, 2016, master's thesis

Abstract: V zaključnem delu smo opisali energetsko stanje stavbe – Kulturni dom Letuš. Stavba je starejše izdelave in je energijsko potratna. Opisane so smernice in podlage v zakonodaji, tako v evropski kakor slovenski, za učinkovito rabo energije v stavbah. Za stavbo smo z računalniškim programom KI Energija izračunali energijske kazalnike, kateri uvrščajo stavbo v energijski razred G. Predlagali in opisali smo ukrepe energetske prenove stavbe. Za ugotovitev učinkovitosti predlaganih ukrepov smo izvedli ponoven izračun energijskih kazalnikov. Na koncu je predstavljena še analiza ekonomske učinkovitosti ukrepov. Naloga ima uporabno vrednost, saj se bo lahko lastnik na podlagi izsledkov naloge lažje odločil za nujno potrebne ukrepe prenove. V sklopu naloge je izdelana tudi EI.
Keywords: učinkovita raba energije, energetska prenova stavbe, energijski kazalniki, potrebna toplota za ogrevanje, toplotna prehodnost
Published: 11.05.2016; Views: 1207; Downloads: 96
.pdf Full text (1,81 MB)

8.
Celovita zasnova projekta vzdrževalnih del s prikazom na primeru večstanovanjske stavbe v Mariboru
Jože Dolenc, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo na podlagi veljavne zakonodaje ter teoretičnih preučevanj na konkretnem praktičnem primeru prikazali problematiko neustreznega vzdrževanja in upravljanja večstanovanjske stavbe v Mariboru, ki je bila povzročena s strani upravnika stavbe, zaradi nestrokovnega in nenačrtovanega vzdrževanja stavbe. Prikazani in opisani so zakonodajni okvirji pri upravljanju in vzdrževanju večstanovanjskih stavb in rezultati uvedbe projektnega pristopa pri prevzemu večstanovanjske stavbe v upravljanje ter pri izvajanju vzdrževalnih del. Na praktičnem primeru na večstanovanjski stavbi Kopitarjeva ulica 8, Dominkuševa ulica 4, Maribor je prikazan potek celovitega projektnega pristopa od postopkov zamenjave upravnika, do prevzema stavbe v upravljanje s strani novega upravnika, prikaza stanja pred prevzemom stavbe v upravljanje, do priprave in planiranja zastavljenih projektov, ki skupaj predstavljajo program projektov, do prikaza rezultatov po končanem projektu energetske prenove toplotnega ovoja fasade stavbe, ki si jih je nov upravnik zastavil ob prevzemu stavbe v upravljanje.
Keywords: Vzdrževanje stavb, upravljanje stavb, obratovanje stavb, projektni management, programi projektov, zagonski elaborat, gradbeni projekti, projektno vodenje, energetska prenova stavb, orodje za upravljanje stavb (iBuilding).
Published: 07.07.2016; Views: 564; Downloads: 127
.pdf Full text (4,43 MB)

9.
PRISTOPI K TRAJNOSTNI PRENOVI TURISTIČNIH NASTANITVENIH OBJEKTOV
Ana Milosavljević, 2017, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga zajema tematiko trajnostne prenove turističnih nastanitvenih objektov v arhitekturi. Vsebuje opredelitev problemov vsake gradnje ali prenove obstoječih objektov skozi življenjski cikel stavbe, ki nam podaja jasno razdelitev posameznih področij načrtovanja stavbe. Podane so kratke obrazložitve za lažje razumevanje trajnostne gradnje in razvoja s pomočjo okoljskega, socialnega in ekonomičnega vidika. Na podlagi besede "trajnostnost" so opisane prednosti za uporabnika. V arhitekturi se srečujemo z različnimi materiali. Ob ustrezni uporabi je skoraj vsak material lahko trajnosten. V podpoglavju so predstavljeni organski, anorganski in sintetični materiali. Prav tako so obravnavani različni sistemi aktivnega delovanja stavb z rabo obnovljivih virov tako za novogradnjo kakor tudi za prenovo potratnih objektov. V naslednjih poglavjih so na kratko predstavljeni še koncepti načrtovanja energetsko učinkovitih stavb, primeri turističnih nastanitvenih objektov iz Slovenije in tujine ter zakonodajni okvir, ki so se upoštevali pri prenovi objekta. Naloga se zaključuje z analizo izbranega obstoječega objekta, in sicer hotela Areh. Praktični del vključuje energetsko, arhitekturno in funkcionalno prenovo, pri čemer so opisani tehnični podatki obstoječega in prenovljenega objekta, primerjalne analize v tehnični zasnovi in izračuni toplotne prehodnosti ovoja stavbe v obeh primerih.
Keywords: trajnostnost, trajnostni razvoj, trajnostna arhitektura, trajnostna gradnja, trajnostni materiali, energetska učinkovitost stavbe, prenova, obnova, rekonstrukcija, turistični nastanitveni objekti
Published: 06.03.2017; Views: 597; Downloads: 202
.pdf Full text (52,89 MB)
This document has many files! More...

10.
Investicijska študija energetske prenove stavbe Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem
Maša Rožej, 2017, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je obravnavana investicijska študija energetske prenove javne stavbe Zdravstveni dom Ravne na Koroškem. Predstavljena je zakonodaja, pravilniki in smernice, ki veljajo na področju energetske učinkovitosti. S pomočjo programa PHPP so izračunani energijski tokovi v stavbi pred in po njeni prenovi. Na podlagi izračuna smo ugotovili kako energetsko potratna je stavba in koliko prihrankov lahko dosežemo z izvedbo predlaganih ukrepov energetske prenove. Za predviden investicijski projekt energetske prenove stavbe je bila izdelana investicijska študija, ki obravnava analizo potreb za izvedbo projekta, usklajenost projekta s strateškimi dokumenti, terminski plan izvedbe, finančno in ekonomsko upravičenost projekta ter analizo tveganj in vplivov, ki bi jih izvedba projekta imela na okolje. S pomočjo pripravljenega popisa del s predizmerami je ocenjena celotna vrednost investicije, nato pa izračunana finančna in ekonomska upravičenost projekta. Investicijska študija služi investitorju za sprejetje odločitve ali naj se projekt izvede ali pa se zaključi s fazo izvedbe študije.
Keywords: energetska prenova, energetsko učinkovita stavba, energijski tokovi v stavbi, investicijska študija, upravičenost projekta
Published: 02.10.2017; Views: 458; Downloads: 67
.pdf Full text (5,85 MB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica