| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


91 - 100 / 144
First pagePrevious page6789101112131415Next pageLast page
91.
ENERGIJSKA UČINKOVITOST PRALNEGA STROJA
Dalibor Petrinjak, 2011, master's thesis/paper

Abstract: Poraba električne energije v Sloveniji in drugod po Evropi narašča. Z namenom zmanjševanja rasti so zahteve po varčevanju z energijo in vodo vse strožje. Zato so konec preteklega leta v veljavo stopile direktive za uvedbo novih energijskih nalepk za gospodinjske aparate, ki predvsem omogočajo dodajanje novih, varčnejših energijskih razredov. V uvodnem delu je predstavljeno gibanje porabe končne energije po sektorjih in trend energijske učinkovitosti gospodinjskih aparatov na trgu. V nadaljevanju je opisana nova energijska nalepka pralnega stroja z izpostavljenimi ključnimi spremembami in datumi veljavnosti. Glavni cilj magistrske naloge je predstaviti uporabo metode načrtovanja eksperimentov v razvojnem procesu. Opisani so koraki načrtovanja, izvedbe preizkusov in analize rezultatov z uporabo programske opreme Minitab. V zaključku je posebna pozornost namenjena izboru in preizkusu parametrov za izboljšanje energijske učinkovitosti pralnega stroja.
Keywords: energetika, raba končne energije, učinkovita raba energije, pralni stroj, energijska nalepka, načrtovanje eksperimentov
Published: 04.05.2011; Views: 3097; Downloads: 241
.pdf Full text (8,09 MB)

92.
INOVACIJE V ENERGETIKI V PODJETJU SIP D.D.
Dušan Košenina, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Poslovati v današnjem spreminjajočem se okolju zahteva sprejemanje sprememb in postavljanje novih trendov. V takšnem okolju se podjetja lahko razvijajo samo, če inovirajo in so dovzetna za inovacije. Cilj podjetja ni samo preživeti v turbulentnem okolju, ampak se tudi razvijati. Inovacije imajo pri tem glavno vlogo, saj prav one oblikujejo nove trende in so skupaj z inovacijskim managementom ključnega pomena za vsako sodobno podjetje, ki posluje v globalnem okolju. Nastanek in razvoj inovacij ni enostaven. V podjetju morajo težiti k ustvarjalnosti svojih zaposlenih ter morajo ustvariti ustvarjalno in inovativno delovno okolje za nastajanje novih zamisli, v katerem se le-te lahko raziskujejo in razvijajo s ciljem inovacije. Nastanek inovacije je obsežen inovacijski proces, ki vključuje še številne druge aktivnosti, kot so: postavljanje ciljev, izvajanje analiz, oblikovanje strategij za dosego ciljev inovacijskega procesa ter uvajanje inovacije na trg in njeno spremljanje. Z inovacijami podjetje pridobi strateško prednost pred konkurenti, kar mu omogoča boljšo pozicijo na trgu, večji dobiček, večji ugled, večjo prepoznavnost, boljši image ... Inovacije so torej nujna sestavina inovacijskega managementa. Iskanje novih rešitev na inovativen način, povezovanje s podjetji iz drugih panog v cilju ustvarjanja unikatnih rešitev sta nekatera od načinov, s katerimi bi lahko pritegnili nove odjemalce, dobavitelje in povečali zanimanje javnosti za naše podjetje.
Keywords: inovacijski management, inovativnost, ugled, prihranki, stroški, ekonomika, energetika, razsvetljava, avtomatika, tehniške izboljšave
Published: 19.01.2012; Views: 938; Downloads: 69
.pdf Full text (298,84 KB)

93.
REKONSTRUKCIJA IN POSODOBITEV TPP V SMISLU UČINKOVITE AVTOMATIZACIJE IN ZMANJŠANJA PORABE ENERGIJE
Borut Vodušek, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je prikazati učinkovitost rekonstrukcije toplotne podpostaje z vidika zmanjšanja porabe električne in toplotne energije. Predstavljeno je delovanje celotnega sistema daljinske oskrbe s toploto po segmentih. Podrobneje je opisana oprema in njeno delovanje pred rekonstrukcijo in po njej s poudarkom na črpalkah. Na osnovi meritev in zbranih podatkov o obstoječem stanju toplotne podpostaje bo prikazan izbor primerne črpalke z vidika učinkovitejše porabe električne energije. Ob tem bo prikazana analiza povrnitve stroškov naložbe zamenjave črpalke.
Keywords: komunalna energetika, daljinsko ogrevanje, sistem ogrevanja, toplotna podpostaja, črpalke, karakteristike črpalk, regulacija črpalk, učinkovita raba energije
Published: 14.06.2012; Views: 1511; Downloads: 164
.pdf Full text (9,74 MB)

94.
NIZKO ENERGETSKI BIVALNI SISTEMI
Marko Šebrek, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem na kratko predstavil vse nizkoenergetske bivalne sisteme s poudarkom na pasivni hiši, ki je dosledno izpeljana nizkoenergijska zgradba brez gradbeno fizikalnih pomanjkljivosti, kljub klasični zidavi. Prav tako smo del tega znanja z osnovnošolci uporabili v raziskavi o pomenu toplotnega ovoja stavbe. Diplomska naloga je tematsko sestavljena iz dveh delov. V prvem, teoretičnem, so predstavljene energijsko varčne stavbe (nizkoenergetska hiša, trilitrska hiša, pasivna hiša, ničenergijska hiša, energijsko samozadostna hiša in plusenergijska hiša), veliko o posebnostih gradnje pasivne hiše (toplotni ovoj, zrakotesni ovoj, kontrolirano prezračevanje z rekuperacijo, zgradba brez toplotnih mostov, nekonvencionalni ogrevalni sistem s toplotno črpalko, izkoriščanje sončne energije itd.). V drugem, empiričnem delu je predstavljena raziskava o pomenu umetnih gradiv in energijskih izgub skozi ovoj hiše. V skupnem medpredmetnem projektu so z izvedbo, meritvami in rezultati sodelovali sedmošolci OŠ Kungota in OŠ Cerkvenjak-Vitomarci. Raziskava je bila izvedena v okviru rednega pouka tehnike in tehnologije ter likovnega snovanja, kjer je na koncu nastal uporaben predmet.
Keywords: Energijsko varčne zgradbe, pasivna hiša, osnovna šola, umetna gradiva, raziskava, energetika, toplotne izgube, maketa hiše, medpredmetno povezovanje, uporabni predmet.
Published: 11.07.2012; Views: 1747; Downloads: 192
.pdf Full text (3,22 MB)

95.
RAZVOJ PROTOTIPNE REŠITVE ZA UPRAVLJANJE ENERGETSKIH SISTEMOV
Milan Jungić, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Sistemi oskrbe s pitno vodo in sistemi daljinske energetike so javni kritični sistemi, ki do končnih odjemalcev dostavljajo pitno vodo in toploto (pozimi) ali hlad (poleti). Oskrba s pitno vodo se izvaja praktično v vseh naseljenih urbanih območjih, naloga sistema pa je odjemalcem dostaviti pitno vodo, ki jo načrpajo iz enega ali več vodnih virov. Sistemi daljinske energetike obsegajo sisteme daljinskega ogrevanja in daljinskega hlajenja. To je način ogrevanja ali hlajenja stavb, pri katerem toploto ali hlad prenašamo od večjega vira toplote ali hladu k porabnikom po cevnem distribucijskem omrežju. V diplomskem delu raziskujemo tehnologijo, izzive, primere in učinke, ki jih lahko dosežemo z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij v sistemih oskrbe s pitno vodo in sistemih daljinske energetike, ter načrtujemo in izvajamo prototipno rešitev za podporo upravljanju teh sistemov. S pomočjo prototipne rešitve se v centru za energetsko upravljanje zbirajo podatki o delovanju sistemov, potrošnji energentov in potrošnji pitne vode. Prototipna rešitev omogoča izvedbo ključnih procesnih indikatorjev in analiz o delovanju teh sistemov, ki nam omogočajo celovito in gospodarno upravljanje, poleg tega pa tudi izvedbo analiz že izvedenih ukrepov, s čimer je izvedena povratna zanka za stalno izboljševanje kakovosti.
Keywords: Daljinska energetika, sistemi oskrbe s pitno vodo, celovito upravljanje, analize, gospodarnost, kakovost
Published: 16.05.2012; Views: 1170; Downloads: 131
.pdf Full text (5,55 MB)

96.
ŠTUDIJ DEJAVNIKOV PRI MODELIRANJU RAZVOJA TRAJNOSTNE ENERGETIKE(dano v postopek 20.10.2010)imenovana komisija na senatu 18. 2. 2011
Matevž Obrecht, 2012, doctoral dissertation

Abstract: Disertacija je osnovana na aktualni energetski problematiki, kar zajema velik vpliv energetike na okolje, večanje globalnega povpraševanja po energiji, visoko uvozno odvisnosti Evropske unije (EU) od energije, rastoče cene energije in težnje po nadzoru nad viri energije. Disertacija je osnovana na aktualni energetski problematiki, kar zajema velik vpliv energetike na okolje, večanje globalnega povpraševanja po energiji, visoko uvozno odvisnost Evropske unije (EU) od energije, rastoče cene energije in težnje po nadzoru nad viri energije. Rešitev zapisanih problemov je zaznana v razvoju trajnostne energetike, ki ne temelji na masovnem povečevanju proizvodnje in rabe energije, temveč na učinkoviti in smotrni rabi energije, proizvedene iz konkurenčnih, okolju in družbi prijaznih virov. Ker je trajnostni razvoj energetike zelo kompleksen, mora biti premišljeno načrtovan ter podprt z znanstvenimi in s strokovnimi študijami s področja načrtovanja razvoja trajnostne energetike. Ena izmed slednjih je tudi študij dejavnikov pri modeliranju razvoja trajnostne energetike. Disertacija v prvem delu zajema pregled literature, specializiranih baz podatkov, statističnih podatkov, izsledke študij ter obstoječe situacije na področju energetike v svetu, EU in Sloveniji. To predstavlja okvir in meje disertacije. Drugi del raziskave predstavlja celovit pregled literature in analizo izsledkov s področja trajnostne energetike. V tem delu so identificirani in preučeni obstoječi predlogi in smernice posameznih raziskovalcev za razvoj trajnostne energetike, izvedena je primerjalna analiza konvencionalnih in obnovljivih virov energije z vidika trajnostnega razvoja, identificirani, preučeni in analizirani so tudi obstoječi modeli in orodja za načrtovanje energetike oziroma za vzpostavitev trajnostnega razvoja energetike. Pregled literature je dopolnjen še s primeri dobre prakse vzpostavitve razvoja trajnostne energetike. Tretji in najpomembnejši del raziskave predstavlja praktični del. V tem delu so preučeni ključni dejavniki, ki so pomembni pri modeliranju razvoja trajnostne energetike. Študija je izvedena na primeru vzorčne države – Slovenije. Najprej so preučeni t. i. temeljni dejavniki razvoja energetike, kamor so uvrščeni preučevanje povpraševanja po energiji in energetskih bilanc, analiza mešanice virov energije, ocena potencialov trajnostnih virov energije, predvidevanje bodočega povpraševanja po energiji in testiranje skladnosti potencialov trajnostnih virov energije z bodočimi potrebami po energiji. Poleg temeljnih dejavnikov, bistvenih za načrtovanje razvoja energetike, so preučeni še dejavniki trajnostnega razvoja, kamor uvrščamo ekonomske, okoljske in družbene dejavnike. V sklopu ekonomskih dejavnikov je izvedena študija odvisnosti obnovljivih virov energije od investicij v obnovljive vire energije, saj je ocenjeno, da je omenjena korelacija pomembna pri vzpostavljanju trajnostne energetike. V tem sklopu sta izvedeni tudi študija eksternih stroškov in primerjalna analiza izbranih obnovljivih in konvencionalnih virov energije, osnovana na primerjavi investicijskih, proizvodnih in eksternih stroškov. Identificirane so tudi inovativne metodologije za ocenjevanje energetskih projektov oziroma ukrepov v njihovem celotnem življenjskem ciklu. V študij okoljskih dejavnikov je zajeta implikacija ocene okoljskih vplivov energetike v fazi pridobivanja in distribucije energije. Na konkretnem primeru izbrane države so z okoljskega vidika natančno preučene energetske bilance in mešanica virov za proizvodnjo električne energije, identificirani in ocenjeni so tudi vplivi le-tega na okolje v fazi pridobivanja energentov in virov energije, proizvodnje, distribucije ter rabe energije. Preučevanje družbenih oziroma družbenopolitičnih dejavnikov je osnovano na analizi in oceni družbenega mnenja oziroma mnenja interesnih skupin (javnosti, aktivnih v energetiki, vrhunskih energetskih strokovnjakov) o družbeni primernosti energetike in energetske politike, o smi
Keywords: trajnostna energetika, energetska politika, obnovljivi viri energije, modeliranje energetike, dejavniki modeliranja razvoja trajnostne energetike, Delphi raziskava, trajnostni razvoj
Published: 03.06.2013; Views: 1632; Downloads: 218
.pdf Full text (6,74 MB)

97.
98.
99.
100.
Search done in 0.33 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica