| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 99
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
61.
MEDNARODNOPRAVNI VIDIKI VARSTVA OKOLJA S POUDARKOM NA ONESNAŽEVANJU ZRAKA, ATMOSFERE IN VESOLJA
Rok Pleskovič, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo govori o mednarodnopravnem varstvu onesnaževanja okolja s poudarkom na onesnaževanju zraka. Razdeljeno je na uvod in štiri poglavja. V uvodu se seznanimo z osnovnimi pojmi onesnaževanja okolja, emisijami kot primarnimi onesnaževalci okolja in posledicami emisij kot sekundarnimi onesnaževalci okolja. V prvem poglavju opredelimo bistvene mednarodne instrumente varstva okolja, ki so relevantni za preprečevanje onesnaževanja okolja kot so Ženevska konvencija o daljnosežnem čezmejnem onesnaževanju zraka iz leta 1979, kot prva večstranska pogodba o ravnanju z onesnaževali zraka. Nadalje Dunajska konvencija o zaščiti ozonske plasti in Montrealski protokol o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč, ki je nastala na podlagi znanstvenih dognanj znanstvenikov, ki sta odkrila kako CFC v povezavi s sončnimi žarki negativno vpliva na ozonski plašč. Okvirna konvencijo ZN o spremembi podnebja v povezavi s Kjotskim protokolom ureja zmanjšanje emisij TGP in Aarhuško konvencijo, ki je pomembna predvsem z vidika dostopa do informacij in pravice udeležbe javnosti pri odločanju o okoljskih zadevah. Na koncu omenimo še bilateralni Sporazum o kakovosti zraka med Kanado in ZDA, s katerim sta državi želeli omejiti onesnaževanje zraka prek meja ter omiliti posledice le tega. V drugem poglavju obdelamo pravne norme varstva okolja EU s poudarkom na direktivah, katere je Republika Slovenija tudi implementirala v svojo zakonodajo. Tretje poglavje govori o varstvu okolja v Republiki Sloveniji. Osredotočimo se predvsem na Ustavo in Zakon o varstvu okolja in na koncu obravnavamo še dva primera okoljevarstvene problematike. Četrto poglavje so sklepne misli o celotni problematiki onesnaževanja okolja.
Keywords: varstvo okolja, onesnaževanje zraka, atmosfera, emisije, trgovanje z emisijami
Published: 06.02.2014; Views: 1306; Downloads: 227
.pdf Full text (1,17 MB)

62.
"OZELENITEV" VOZNEGA PARKA PODJETJA AVTOBUSNI PREVOZI JOŽICA CAFUTA S.P.
Davorin Lesjak, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu »Ozelenitev« voznega parka podjetja Jožica Cafuta s. p., smo reševali problematiko ozelenitve voznega parka podjetja. V uvodu smo predstavili izhodišča diplomskega dela, predstavljen je opis problema, cilji in teze diplomskega dela. Nadaljevali smo s predstavitvijo okolja, predpostavkami in omejitvami ter metodami dela. V teoretičnem delu smo navedli nekaj definicij logistike in opisali razliko med prometom in transportom. Opisali smo različne vrste komercialnih potniških prevozov, predvsem avtobusni promet. Predstavili smo tudi okoljski vidik v povezavi s cestnim prometom. V osrednjem delu smo opisali obstoječe stanje podjetja Avtobusni prevozi Jožica Cafuta s. p. Opisali smo dejavnosti podjetja in delo zaposlenih v njem. Predstavili smo velikost voznega parka, porabo goriva vozil, onesnaženost vozil v smislu emisij TGP in stroške delovnih sredstev. V tem delu smo predstavili tudi stanje emisij TGP v Sloveniji in Evropi. Prav tako smo predstavili tudi dosedanje ukrepe namenjene zmanjševanju TGP. V tretjem poglavju smo podali predloge izboljšav v smeri zakonske regulative zmanjšanja emisij z ozelenitvijo voznega parka v podjetju. Podali smo predlog posodobitve znanja in spretnosti voznikov in uvedbo nove tehnologije v administraciji, ki bi avtobusnemu podjetju Cafuta pripomogla k obstojnosti in konkurenčnosti na trgu.
Keywords: cestni promet, transport, prevoz potnikov, ozelenitev, avtobus, emisije.
Published: 21.07.2014; Views: 1259; Downloads: 127
.pdf Full text (1,27 MB)

63.
Učinek fizikalno-kemijskih parametrov na rezultate emisijskih meritev.
Robert Rudolf, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo opisuje učinek fizikalno-kemijskih meritev analitov ter podrobno študijo vplivov posameznih parametrov na rezultate emisijskih meritev. Merilne postopke je potrebno v skladu z zahtevami standardov validirati in s tem potrditi njihovo pravilnost oziroma veljavnost. V študijo je vključena ocena merilne negotovosti in rezultati so podani v obliki validacije merilnega postopka, ki je nujna za bodočo akreditacijo metode v podjetju, kjer so bile meritve opravljene. V diplomskem delu je zajeta predstavitev emisij v zrak, trenutna zakonodaja, učinek na zdravje ljudi in način analiznega merjenja emisij. Cilj diplomske naloge je ugotoviti ustreznost merjenja emisij, kako vplivajo posamezni parametri na izvedbo meritev, rezultate in postopke izvajanja. Pomemben del predstavlja gravimetrično določanje mase filtrov, ki je potrebno pred in po zajemanju emisijkih meritev. Poseben poudarek je na presoji učinka določenih parametrov s terenskih meritev, ki so bile izvedene na objektu Ekosistemi d.o.o. Ugotovili smo, da ima vsak posamezen parameter določen vpliv na izmerjene vrednosti. Učinek vsakega parametra na merilni rezultat se povečuje z intenziteto izbrane spremembe.
Keywords: zrak, emisije, merilna negotovost, validacija, varnost
Published: 23.05.2014; Views: 788; Downloads: 67
.pdf Full text (1,45 MB)

64.
ENERGETSKA OBNOVA POČITNIŠKE HIŠE
Dušan Jankovič, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Gospodinjstva so poleg industrije in prometa eden največjih porabnikov energentov v Sloveniji. Torej vsi znatno prispevamo k povišani porabi energentov in posledično onesnažujemo okolje ter segrevamo ozračje. Ocenjuje se, da obstaja veliko število stanovanjskih stavb, v katerih je možno znižati porabo energije z enostavnimi ukrepi tudi za več kot 30 %. V nalogi bomo zato naredili izračun porabe UNP-ja pred energetsko sanacijo in po njej na povsem enostavnem objektu – bivalnem vikendu in se prepričali o dejanskih izgubah in posledično izpustih CO2 zgradbe pred energetsko obnovo in po njej.
Keywords: emisije, toplotne izgube, energetska sanacija
Published: 17.10.2014; Views: 1278; Downloads: 98
.pdf Full text (1,69 MB)

65.
Smotrnost uporabe električnega avtomobila na področju dostave hrane v mestu Celje
Igor Grofelnik, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomska naloga temelji na raziskavi uporabe klasičnega dostavnega vozila v piceriji Verona in smotrnosti njegove zamenjave z električnim vozilom. V nalogi smo predstavili električno vozilo, njegov razvoj, uporabo, lastnosti in prednosti v primerjavi s konvencionalnim vozilom. Opredelili smo trenutne razmere na področju razvoja in finančnih spodbud EU. S pomočjo GPS-sistema smo naredili posnetek trenutnega stanja in s primerjalno analizo ugotovili, da bi bila uporaba električnega vozila v piceriji Verona smotrna tako z okoljskega, ekonomskega in logističnega vidika. Raziskava je pokazala, da je po preteku treh let strošek električnega vozila bistveno nižji, ne glede na visoko ceno menjave iztrošene baterije in nakupa električnega avtomobila. Ugotovili smo, da električno vozilo ne proizvaja emisij CO2. Posredno se emisije proizvajajo le pri proizvodnji električne energije, s katero ga polnimo. Dejstvo je, da so slednje emisije bistveno nižje kot emisije, ki jih proizvede konvencionalno vozilo. Prav tako uporaba električnega vozila zadovolji logistične potrebe, med katere spadajo domet, hitrost in polnjenje vozila.
Keywords: električno vozilo, dostavno podjetje, emisije, trajnostna rast
Published: 26.01.2015; Views: 737; Downloads: 257
.pdf Full text (1,33 MB)

66.
ZAHTEVE ZA POSTAVITEV PROMETNE SIGNALIZACIJE V URBANIH OKOLJIH – PRIMER POSTAVITVE ZA POTREBE OKOLJSKE CONE V MARIBORU
Matevž Jelenko, 2014, diploma project paper

Abstract: Postavitev prometne signalizacije je potrebna in zahtevna naloga. Moramo se zavedati pomembnosti pravilnega načrtovanja in postavljanja prometne signalizacije, ki predstavlja ključni element za varno odvijanje prometa. Pred vzpostavitvijo novega prometnega režima (npr. pilotna okoljska cona) je potrebno skrbno načrtovanje označevanja le teh in usklajevanja prometne signalizacije s pravilnikom. Nujen je tudi pregled dejanskega stanja na terenu, s čimer je mogoče novo prometno signalizacijo umestiti varno, pregledno in nemoteče glede na že obstoječo signalizacijo in glede na druge udeležence v prometu. V projektni nalogi je na primeru predloga okoljske cone na desnem bregu Drave v Mariboru prikazana in analizirana potrebnost postavitve prometne signalizacije, s katero se ustrezno uredi oz. vzpostavi prometni režim na vstopnih točkah v okoljsko cono. Predlog postavitve prometne signalizacije je usklajen z obstoječo prometno signalizacijo in je v skladu z zahtevami, ki jih opredeljuje veljavni Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
Keywords: prometna signalizacija, zahteve za postavitev, emisije PM10, okoljska cona, vpliv na okolje
Published: 10.09.2014; Views: 852; Downloads: 89
.pdf Full text (25,69 MB)

67.
Moderni vidiki transportnih sredstev v javnem potniškem prometu
Luka Hošnjak, 2014, diploma project paper

Abstract: V projektni nalogi sem preučil gradivo o alternativnih pogonih v avtobusnem prometu. Poiskal sem različne možnost pogonov, ki bodo v prihodnosti močno krojile to vrsto transporta, kateri imajo vsekakor veliko potenciala, čeprav trenutno kaže nasprotno. Poiskal sem infrastrukturne pogoje ter finančne vložke za posamezen pogon, primerjal sem njihove prednosti in slabosti. Vključil sem tudi trenutno mariborsko stanje.
Keywords: Avtobus, alternativni pogon, emisije, izbira možnosti
Published: 08.09.2014; Views: 575; Downloads: 98
.pdf Full text (933,71 KB)

68.
Uvedba električnih vozil v Pošti Slovenije, d.o.o.
Jelka Urh, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: Pošta Slovenije d. o. o. si že nekaj let na različnih področjih poslovanja prizadeva za različne ekološke uvedbe tehnologij. Nove tehnologije uporablja pri izgradnji stavb, pri ogrevanju, prodaji storitev, transportu in seveda pri uporabi voznega parka. Pri tem si želi zmanjšati vplive škodljivih snovi v okolje. Začela je z uvajanjem in testiranjem različnih vozil na električni pogon. V prvi vrsti so to električna kolesa in električna dostavna vozila. Trenutno imajo v tako imenovanem ekološkem voznem parku skupno 158 vozil na alternativni pogon. Po eni strani torej zahteva po zeleni prihodnosti, po drugi pa tudi dober marketing, s katerim lahko gradijo podobo sodobnega, ekološkega in v prihodnost uprtega podjetja. Le na ta način je možno pričakovati obstoj ob sedanji liberalizaciji trga in še večji pričakovani konkurenci na področju poštnih storitev.
Keywords: Pošta Slovenije d. o. o., električna vozila, okolje, emisije
Published: 22.01.2015; Views: 671; Downloads: 136
.pdf Full text (1,47 MB)

69.
Analiza in optimizacija zajema CO2 v termoelektrarni na premogov prah
Mitja Križnik, 2014, master's thesis

Abstract: Na osnovi okoljske problematike, ki danes predstavlja enega izmed največjih globalnih izzivov, so v magistrskem delu predstavljene tehnologije zajemanja ogljikovega dioksida iz procesa pridobivanja električne energije v termoelektrarni na premogov prah. Glede na različne možne načine prigraditve sistema za zajem CO2 v osnovni krožni proces, se bo ugotavljal vpliv na končni izkoristek celotne termoelektrarne. Največji poudarek je na sistemu zajemanja CO2 po zgorevanju. Predstavljen je realni model zajemanja CO2, vračanje pare v kotel na ponovno pregrevanje, turbinski odvzemi pare za regenerativno gretje napajalne vode in vpliv tega na termični izkoristek termoelektrarne. Vse skupaj je računsko predstavljeno na osnovi realnih podatkov ene izmed termoelektrarn. Glede na definirano energetsko učinkovitost sistema za zajemanje in njegove izboljšave ter vpliv na termični izkoristek termoelektrarne je podana tudi ocena ekonomske upravičenosti integracije tovrstnih sistemov.
Keywords: emisije CO2, termoelektrarna na fosilna goriva, zajemanje CO2 iz dimnih plinov, termični izkoristek.
Published: 29.10.2014; Views: 944; Downloads: 126
.pdf Full text (3,12 MB)

70.
Okoljski vplivi logističnih procesov v Celjski kotlini
Maruša Gmajner, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: Celjska kotlina se je po izgradnji Južne železnice začela intenzivno gospodarsko razvijati, glavno vejo gospodarskega razvoja je predstavljala industrija. Predstavili smo večja industrijska podjetja in razložili njihov vpliv na okolje. Logistični procesi, ki se odvijajo v takšnih podjetjih, so pustili precejšnje posledice v Celjski kotlini. Izpostavili smo proizvodne procese ter njihov vpliv na zrak, tla in vodotoke. Poiskali smo informacije o stanju vodotokov v sedemdesetih in osemdesetih letih, predstavili delovanje in infrastrukturo čistilnih naprav ter analizirali izboljšano stanje vodotokov po izgradnji čistilnih naprav. Analizirali smo onesnaženost zraka, preverili obstoječo zakonsko podlago in podali predloge omejevanja emisij žveplovega dioksida in prašnih delcev. Na tem področju smo izpostavili podjetje »Cinkarna, Metalurško-kemična Industrija Celje, d.d.«, ki predstavlja dober primer prestrukturiranja podjetja iz okoljsko neodgovornega v okolju prijaznejše podjetje z jasnimi zavezami za izboljšanje stanja. Raziskali smo zakaj je prišlo do močne degradacije tal na celotnem območju Celjske kotline, izpostavili najbolj kritično območje stare Cinkarne, preverili kaj se na tem področju trenutno dogaja ter podali različne možnosti remediacije s težkimi kovinami kontaminiranih tal.
Keywords: Celjska kotlina, logistični procesi, emisije, žveplov dioksid, prašni delci, degradacija tal
Published: 20.01.2015; Views: 932; Downloads: 139
.pdf Full text (2,95 MB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica