| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 13
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Izmenjava elektronskih računov s pomočjo tehnologije veriženja blokov in umestitev v procese organizacije
Patrik Ahej, 2018, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu bomo razvili informacijsko rešitev za izmenjavo elektronskih računov med deležniki s pomočjo tehnologije veriženja blokov. Najprej si bomo pogledali uporabljene tehnologije, s katerimi smo informacijsko rešitev implementirali. Nato bomo spoznali nujne pojme za razumevanje področja in delovanja rešitve za izmenjavo, kot so: elektronski račun, ovojnica, razmerje med deležniki ipd. Sledil bo korak, kjer bomo rešitev za izmenjavo elektronskih računov tudi implementirali. Na koncu pa si bomo pogledali še umestitev rešitve v organizacijo MBILLS d.o.o. ter postopek, ki privede to tega.
Keywords: elektronski račun, veriženje blokov, izmenjava datotek, hyperledger fabric, interplanetarni datotečni sistem
Published: 07.11.2018; Views: 476; Downloads: 71
.pdf Full text (3,11 MB)

2.
UVEDBA E-RAČUNA V PODJETJU TELEMACH D.O.O
Kristina Šifrar, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Uvedba elektronskega poslovanja in s tem e-računa v podjetju Telemach d.o.o., je pomembna poslovna odločitev, ki podjetje postavlja ob bok drugim konkurenčnim podjetjem, zlasti v svetu, v katerem so informacije in nujnost biti v koraku s časom izrednega pomena. Prehod na e-poslovanje vpliva na način poslovanja organizacije, predvsem v smislu optimizacije procesov ter znižanja stroškov. Sprejetje dopolnila k Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 111/13 - ZOPPSPU-A), ki določa, da so od 1. 1. 2015 proračunski uporabniki zavezani k prejemu računa in spremljajočih dokumentov izključno v elektronski obliki, je podjetje Telemach d.o.o., spodbudilo k vzpostavitvi informacijske rešitve, ki je omogočila izdajanje in distribuiranje e-računov po različnih kanalih, v prihodnosti pa bo omogočila tudi prejemanje zakonsko skladnih e-računov.
Keywords: elektronsko poslovanje, e-račun, elektronski račun
Published: 07.10.2016; Views: 829; Downloads: 72
.pdf Full text (1,23 MB)

3.
Uporaba elektronskih računov na primeru podjetja Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.
Nataša Fošnarič, 2016, master's thesis

Abstract: Zaradi vedno večjega razvoja informacijskih tehnologij in predvsem elektronskega poslovanja so podjetja primorana v svoje poslovanje uvesti novitete, predvsem na področju informatike. Predvsem zaradi konkurenčnosti na trgu je pomembno, da podjetja čim bolje izkoristijo prednosti, ki jim jih prinaša e-poslovanje. Elektronsko poslovanje predstavlja prehod iz klasičnega načina poslovanja, ki je potekal po telefonu in s pomočjo podatkov, informacij na papirju v elektronsko obliko sporazumevanja in poslovanja. Pojem elektronsko poslovanje izhaja iz angleškega izraza »electronic commerce« in obsega celoto procesov, ki podpirajo trgovsko, poslovno dejavnost in lahko vključujejo potrošnike, proizvajalce, ponudnike storitev in posrednike (Đurić 2011, str. 8, povzeto po Pavliha 2002, str. 24). Spremembe v poslovanju, ki jih prinaša e-poslovanje, so po večini nižji administrativni stroški, krajši čas obdelave podatkov, nižji stroški tiskanja računov in boljši odnos s strankami, saj jim je omogočen lažji način poslovanja oziroma plačevanja računov. Elektronski račun je račun, izdan v standardni elektronski obliki v skladu s tehničnimi in drugimi pogoji, ki so določeni s posebnimi predpisi. Enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki, ki ga izdajatelj posreduje prejemniku za opravljeno storitev ali dobavljeno blago (BASS, d. o. o., 2012, str. 1). V magistrskem delu smo obravnavali področje e-poslovanja, natančneje smo opredelili e-račune ter različne modele. Glavni cilj magistrskega dela je obravnavati tematiko e-računov, predstaviti njihove prednosti in slabosti, obrazložiti tematiko zakonodaje, ki zajema e-račune ter opisati različne modele e-računov. Na koncu magistrskega dela smo predstavili praktičen primer uporabe e-računov v podjetju Mariborski vodovod, javno podjetje, d. d. Predstavili smo programsko rešitev podjetja Bass, d. o. o., ki je uvedlo programsko rešitev eRačun v že obstoječi informacijski sistem Mariborskega vodovoda, javno podjetje, d. d. Predstavili smo celoten postopek uporabe rešitev izdajanja e-računa ter postopek plačila prejetih e-računov.
Keywords: elektronsko poslovanje, elektronski račun, zakonodaja elektronski računov, modeli elektronskih računov, programska rešitev eRačun
Published: 22.08.2016; Views: 725; Downloads: 123
.pdf Full text (2,39 MB)

4.
UVEDBA E-RAČUNOV V PODJETJE
Evgen Strniša, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Od 1. 1. 2015 dalje morajo proračunski uporabniki prejemati račune izključno v elektronski obliki. V diplomski nalogi smo iskali stroškovno najugodnejšo rešitev pošiljanja e-računov v malem podjetju. Predstavili smo e-račune in njihov vpliv na poslovanje. Glede na malo količino izdanih računov podjetja LES design, d. o. o., smo prišli do ugotovitve, da je najboljša in najhitrejša rešitev uporaba portala UJP (Uprava Republike Slovenije za javna plačila). Ta način je brezplačen za uporabnike, ki izdajo največ 60 e-računov letno. Informacijski sistem podjetja smo tehnično pripravili. Na konkretnem primeru smo izvedli izdajo e-računa proračunskemu uporabniku. Zaposlene v podjetju smo seznanili z elektronskimi računi in jim predstavili, kako jih pripraviti in izdati. Rešitev se je izkazala za preprosto in cenovno ugodno. V prihodnosti bodo e-računi igrali še večjo vlogo v poslovnem svetu.
Keywords: elektronski račun, elektronsko poslovanje, eSlog, UJP, eRačun
Published: 07.07.2016; Views: 1019; Downloads: 180
.pdf Full text (1,33 MB)

5.
INFORMATIZACIJA UPRAVLJANJA Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM V JAVNI UPRAVI
Silvo Kotnik, 2016, master's thesis

Abstract: Informatizacija poslovnega sistema predstavlja medsebojno povezane in prepletene sisteme, ki z uvedbo informacijske tehnologije v postopkih oblikovanja, shranjevanja, obdelave in iskanja informacij omogočajo prilagoditev informacijskih tokov in informacijskih povezav novim tehnološkim možnostim, spremembo organizacije dela in organizacijskih struktur ter prenovo poslovnih procesov. Upravljanje z informacijami in informacijskimi viri sodi v področje managementa informatike. Javni sektor je tako pomemben kot zasebni sektor in v veliki meri vpliva na izvajanje gospodarskih procesov in naše vsakdanje življenje. Obdobje informacijske družbe se razvija nadvse hitro in dinamično. Ta razvoj prinaša številne novosti, tako na področju ponudbe, kot povpraševanja po novih storitvah in sprememb v sodobni družbi in posledično tudi v delovanju državnega sektorja. Elektronsko poslovanje je realnost in postaja čedalje bolj pomemben vezni člen. Elektronsko poslovanje in moderne informacijske tehnologije so vse bolj prisotne v vsakdanjem delu javne uprave. Omogočajo lažje, hitrejše in kakovostnejše delo in posledično tudi večje zadovoljstvo strank. Namen elektronskega poslovanja elektronskih računov je opustitev papirnate oblike poslovanja in papirnatih računov ter poenostavitev ter pohitritev celotnega toka informacij. Uporaba informacijske tehnologije omogoča doseganje strateških ciljev, ki se bodo odvijali hitreje, ceneje in bolj kakovostneje. V javni upravi zlasti v državni upravi nastajajo dokumenti, ki so dokumentarno gradivo in zahtevajo podporo informacijskega sistema za ustvarjanje organiziranje, posredovanje in hranjenje v elektronski obliki. Implementiran sistem predstavlja podporo za poenotenje informatiziranih poslovnih procesov finančnega poslovanja in upravljanja dokumentarnega gradiva. V magistrski nalogi smo v teoretičnem in empiričnem delu s pomočjo študije primera obravnavali informacijski sistem pisarniškega poslovanja, ki predstavlja ogrodje elektronskega poslovanja organa državne uprave in informacijski sistem, ki se uporablja za standardizirane in formalizirane postopke, kot jih zahtevajo računovodski predpisi. Implementacija upravljanja z dokumentnim gradivom in finančnega poslovanja predstavlja ključno povezavo za spremljavo internih postopkov delovanja državnih organov, kar predstavlja osnovo kakovosti delovanja in celovito podporo procesom v javni upravi. Poenotenje postopkov državnih organov (e-odredbe, e-račun, e-podpis) pomeni celovit in sodoben informacijski sistem za podporo sistema za upravljanje z dokumenti in finančnim sistemom. V raziskovalnem delu smo ugotavljali optimizacijo delovnih postopkov, spremembo poslovnih procesov, življenjski cikel dokumentov, sledljivost dokumentov ter nadzor nad procesi. Magistrska naloga celovito odgovarja na zastavljena raziskovalna vprašanja ali informacijski sistem omogoča zanesljivost in povezljivost, informacijsko varnost, sledljivost dokumentov v elektronski obliki ter njihovo upravljanje in nadzor.
Keywords: javna uprava, elektronski dokumentni sistem, dokumentarno gradivo, elektronski račun, elektronsko podpisovanje, študija primera
Published: 30.06.2016; Views: 1135; Downloads: 197
.pdf Full text (1,71 MB)

6.
Pošiljanje in prejemanje eRačunov gospodarskih družb po 01.01.2015
Urška Pavšek, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Večji prelom pri uvedbi e-računov je bilo sprejetje Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1G), ki je začel veljati 1. 1. 2013. Tako sta postala izenačena papirnati in elektronski račun. Pred sprejetjem omenjenega zakona sta elektronsko poslovanje urejala Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) ter Zakon o varovanju dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih (ZVDAGA). Na spremembo zakona je vplivala Direktiva Sveta 2010/45/EU, katero so morala države članice Evropske unije vključiti v svojo zakonodajo najpozneje do 31. 12. 2012. Kaj pomeni to za Slovenijo? Vse gospodarske družbe so imele od takrat možnost vzpostavitvi sistem posredovanja e-računov do končnega prejemnika e-računa ne glede na to, ali je ta proračunski uporabnik ali ne. Pri vzpostavitvi sisteme e-računa so morale gospodarske družbe pomislite tudi na vse sedanje in bodoče prejemnike e-računa. Pri tem je ključnega pomena izbira posrednika pri posredovanju in prejemanju e-računov. Ovira pri tem je, da vsi posredniki ne vključujejo vseh možnosti posredovanja e-računa in glede na trenutno Zakonodajo je obvezno pošiljanje e-računa proračunskim uporabnikom, ne pa preostalim gospodarskim družbam.
Keywords: - e-račun - elektronski račun - elektronsko poslovanje - elektronsko arhiviranje - e-hramba - e-arhiv
Published: 20.04.2016; Views: 884; Downloads: 147
.pdf Full text (498,88 KB)

7.
E-RAČUNI V VELIKEM PODJETJU
Anja Ferenčak, 2015, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo obravnavali problematiko e-računov v velikem podjetju. V delu smo obravnavali področje elektronskega poslovanja, saj poslovanje z e-računi spada pod B2B (ang. Business to Business) vrsto poslovanja. Gre za elektronsko izmenjavo dokumentov izključno med podjetji in ne med posamezniki ali raznimi državnimi institucijami. E-račun je po zakonu enakovreden računu, ki je izdan v papirni obliki. Prednosti izdaje in prejemanja e-računov so znižanje raznih vrst stroškov (stroški tiskanja, stroški poštnih storitev, stroški dela in stroški pisarniškega materiala), povečata se prilagodljivost in odzivnost podjetja na spremembe v okolju, kar pozitivno vpliva tudi na kupce, poslovne partnerje in dobavitelje. Optimizirajo se poslovni procesi in odpravijo se ozka grla poslovanja. Glavni cilj magistrske naloge je obravnavati tematiko e-računov v velikem podjetju. S tem smo želeli predstaviti zakonodajo na področju e-računov, standarde potrebne za izdajo in prejemanje e-račun, način elektronskega arhiviranja in predstaviti prednosti in slabosti uvedbe e-računov. Na koncu magistrske naloge smo predstavili praktičen primer uvedbe e-računov v veliko podjetje. Navedli smo vzroke za uvedbo in predstavili praktični primer izdajanja in prejemanja e-računa ter spremembe poslovnih procesov.
Keywords: elektronsko poslovanje, elektronski račun, uvedba elektronskih računov, standardi elektronskih dokumentov, zakonodaja elektronskih računov.
Published: 09.03.2015; Views: 1632; Downloads: 283
.pdf Full text (1,35 MB)

8.
UVAJANJE E-RAČUNA IN E-ARHIVIRANJA NA PRIMERU MALEGA PODJETJA
Petra Majcen, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Elektronsko poslovanje zajema tehnične, tehnološke, ekonomske, pravne in organizacijske vidike. Definiramo ga lahko kot poslovanje s pomočjo interneta, ki omogoča distribucijo, trženje, prodajo ali dobavo blaga in storitev z elektronskimi sredstvi. Majhna podjetja si težje privoščijo lastne rešitve, temelječe na sodobni računalniški in telekomunikacijski opremi, zaradi pomanjkanja ustrezno usposobljenega kadra ali pomanjkanja finančnih sredstev. Elementa elektronskega poslovanja sta elektronsko arhiviranje in elektronsko bančništvo (vključno z elektronskim računom), ki sta proučevana na primeru podjetja Opti - Com d.o.o. Cilj diplomskega dela je bil opredeliti omenjena elementa poslovanja, njuno vlogo in pomen za majhna podjetja ter njuno konkretno uporabo v podjetju Opti – Com d.o.o. Na podlagi kritične analize optimalnosti uporabe elektronskega poslovanja smo ugotovili, da ima podjetje dobro vzpostavljen sistem elektronskonskega arhiviranja, ki ga odlikujejo visoka varnost, zanesljivost in nadgradljivost. Elektronsko bančništvo je urejeno v okviru družine programskih izdelkov Hal E-Bank, kar zagotavlja celovito in učinkovito rešitev. Na podlagi omenjenih ugotovitev lahko zaključimo, da podjetje večjih posegov v strategijo elektronskega arhiviranja in uvajanja elektronskega računa ne potrebuje.
Keywords: elektronsko poslovanje, elektronsko arhiviranje, elektronski račun, Opti – Com d.o.o.
Published: 03.04.2014; Views: 2382; Downloads: 644
.pdf Full text (1,32 MB)

9.
E - RAČUNI
Staš Matoh, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V delu diplomskega seminarja z naslovom E-računi (E-Billing) smo želeli spoznati sisteme za elektronsko izdajanje in plačevanje računov. V ta namen smo predstavili elektronsko poslovanje kot osnovo za implementacijo teh sistemov in to povezali z managementom odnosov s strankami. Nato smo si pogledali, kaj elektronski računi so, kaj so njihove prednosti ter ovire, kaj je za njihovo uspešno uporabo potrebno (digitalni podpis, digitalni certifikat, časovni žig, elektronsko arhiviranje, ipd.), slovensko zakonodajo, ki podpira izdajo elektronskih računov ter nekaj primerov podjetij, ki so vključena v proces elektronskih storitev. Omenili smo tudi pobudo in prijeme slovenskih vladnih organov pri vzpodbujanju in širjenju sprejetja ter uporabe elektronskega poslovanja in elektronskih računov pri nas.
Keywords: elektronsko poslovanje, elektronski račun, management odnosov s strankami, e-SLOG, digitalni podpis, digitalno potrdilo, časovni žig, elektronsko arhiviranje
Published: 18.11.2013; Views: 1622; Downloads: 212
.pdf Full text (842,31 KB)

10.
Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica