| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 15
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
PROJEKTNI TEDEN NA TEMO ŽELEZARSTVO
Nevenka Črnko, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava projektni teden, ki je sestavljen iz štirih učnih ur pri naravoslovju in na koncu iz naravoslovnega dne. Delo je izdelano za kraj oziroma regijo, kjer ima železarstvo velik pomen in je zato toliko bolj pomembno, da se o tem seznani vse učence, ki s tem živijo, rastejo in se razvijajo. To je le primer dobre prakse – dobrega primera, saj ima takšen projektni teden svoj pomen in z njim dosežemo velik učinek. Vsebinsko diplomsko delo sestavljajo razvoj železarstva in s tem povezane obrti, rudarsko dejavnost ter možnosti tedensko usmerjenega pouka pri naravoslovnih predemetih na to temo. Pri dveh učnih urah naravoslovje in tehnika je poudarek na zgodovinskem razvoju železarstva ter predelavi kovin v domačem kraju. Učenci pri naslednjih dveh urah preko poskusov ugotavljajo tališča, temperature, ki pri tem nastajajo ter energijske vire, raztezanje in krčenje. Otroci izkustveno preko eksperimentov, interakcije učnih tem in na koncu z naravoslovnim dnevom celovito spoznajo pomen industrije oz. železarstva ter gospodarskih dejavnosti, ki so s tem povezane.
Keywords: Ključne besede: projektni teden, zgodovina, železarstvo, kovine, učne ure, eksperimenti, naravoslovni dan
Published: 04.06.2009; Views: 2656; Downloads: 180
.pdf Full text (9,96 MB)

2.
RAČUNALNIŠKO PODPRTA LABORATORIJSKA DELA PREDMETOV BIOLOGIJE IN KEMIJE S PODROČJA EKOLOGIJE
Gregor Sluga, 2010, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK V diplomski nalogi smo predstavili 17 računalniško podprtih laboratorijskih del predmetov biologije in kemije s področja ekologije. Uvedli smo nekaj šolskih eksperimentov iz ekologije tal in izdelali didaktično gradivo namenjeno učiteljem in dijakom/ učencem za namene poučevanja in učenja. Izdelali smo spletno stran z namenom lažje dostopnosti širšemu krogu šolske javnosti do didaktičnega gradiva. Podrobneje smo predstavili naslednje računalniško podprte eksperimente: 1. Koliko Sončne energije ostane na Zemlji; 2. Mrazišče in vegetacijski obrat; 3. Primarna in sekundarna produkcija; 4. Aktivnost talne favne v humusu v odvisnosti od pH vrednosti medija; 5. Aktivnost talne favne v humusu v odvisnosti od temperature; 6. Aktivnost talne favne v humusu v odvisnosti od vlage v tleh; 7. Zrak v tleh; 8. Koncentracija ogljikovega dioksida v tleh; 9. Vpliv vode na zračnost tal; 10. Veter in sonce: kateri hitreje izsuši tla; 11. Vpliv vlažnosti zraka na izhlapevanje vode iz tal; 12. Letno kroženje vode v jezeru; 13. Karbonati v tleh; 14. Kako mineralna gnojila vplivajo na pH zemlje; 15. Nitrati v zemlji; 16. Tla in kisli dež; 17. Zemlja in njen pH.
Keywords: Ključne besede: računalniško podprti eksperimenti, didaktično gradivo za učitelje, delovni listi, kompetence.
Published: 06.09.2010; Views: 2274; Downloads: 189
.pdf Full text (1,67 MB)

3.
Vpliv časa in pozornosti na zaznavo : diplomsko delo
Sanja Jereb, 2010, bachelor thesis/paper

Keywords: spomin, zaznavanje, pozornost, čas, analize, eksperimenti, diplomske naloge
Published: 05.05.2011; Views: 1478; Downloads: 100
.pdf Full text (688,53 KB)

4.
RAZVOJ SISTEMSKEGA MIŠLJENJA NA RAZREDNI STOPNJI IZOBRAŽEVANJA
Nives Ozis - Oprešnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Pri proučevanju sistemov v naravi in družbi imamo običajno opravka s kompleksnimi sistemi, ki zahtevajo skrbno obravnavo z vidika poznavanja teorije sistemov. Gre za proučevanja odnosov med posameznimi količinami tako z vidika matematičnega zapisa kot primerjave rezultatov matematičnega modela z rezultati eksperimenta. Pri tem je pomembno, da matematično modeliranje kot uspešno znanstvenoraziskovalno metodo prenesemo na področje izobraževanja. Na razredni stopnji izobraževanja to počnemo na kvalitativni ravni v smislu razvoja sistemskega mišljenja. Na osnovi tega so v diplomskem delu zbrani primeri obravnave kompleksnih sistemov. Primeri so razdelani po posameznih korakih v smislu postopne obravnave kompleksnih sistemov in so s tem v pomoč učitelju pri izvajanju pouka. Prikazana je kompleksnost sistemov, ločevanje sistemov od okolice, dinamika sistemov in celoten razvoj strukture sistemov. Poudarek je na vizualizaciji strukture in dinamike sistemov s tako imenovanimi »vzročno-posledičnimi diagrami«, ki v kvalitativnem smislu nakazujejo odnose med posameznimi členi znotraj sistema. Poudarjen je tudi pomen eksperimenta z vidika primerjave rezultatov modelnih napovedi z rezultati eksperimenta, kar v smislu ujemanja modelnih napovedi z eksperimentom vodi v razvoj strukture sistemov. Z zbranimi primeri smo pokazali, da lahko že na razredni stopnji izobraževanja obravnavamo kompleksnejše sisteme celovito. S tem postane obravnava sistemov realnejša, kar omogoča bistveno boljšo primerjavo z rezultati eksperimenta in učenca navaja na opazovanje realnih procesov v okolju.
Keywords: Kompleksni sistemi, sistemsko mišljenje, modeliranje, dinamika sistemov, eksperimenti, razvoj strukture sistema.
Published: 14.06.2011; Views: 1821; Downloads: 276
.pdf Full text (3,18 MB)

5.
VPLIV ABSTRAKTNOSTI IN DOLŽINE SAMOSTALNIKOV NA KRATKOROČNO POMNENJE
Mirjana Basarić, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga raziskuje, v kolikšni meri odpoklic jezikovnih stimulansov (samostalnikov) po njihovi sestavi (število zlogov) in pomenu (konkretnostma stopnja) vpliva na te. Uspeh odpoklica je odvisen od glasnega branja, saj je ovirana kapaciteta delovnega spomina. Opravljeni so bili trije različni eksperimenti in raziskano je bilo, ali so naše domneve in predpostavke pravilne. Predpostavk je bilo pet, in sicer kakšen je učinek glede na: dolžino samostalnikov, glede na konkretnost samostalnikov, zaporedje samostalnikov, zvočno podobnost samostalnikov in glede na pogostostno rabo samostalnikov. Izkazalo se je, da si krajše samostalnike lažje zapomnimo kot daljše, lažje jih prikličemo iz spomina (npr. oblast), lažje in hitreje iz spomina prikličemo konkretne samostalnike in ne abstraktnih (npr. grobar). Prav tako si lažje zapomnimo in hitreje prikličemo iz spomina samostalnike, ki se pojavijo na koncu (npr. smrtni udarec), in samostalnike, ki se pogosteje pojavljajo (npr. kmetijstvo).
Keywords: Delovni spomin, Baddely & Hitch, teorija kodiranja, shranjevanje, abstraktnost samostalnikov, eksperimenti, predpostavke.
Published: 26.10.2011; Views: 1789; Downloads: 88
.pdf Full text (703,73 KB)

6.
OGLED FIZIKALNIH EKSPERIMENTOV NA DALJAVO
Sašo Hladen, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Fizikalni eksperiment je najosnovnejše in najpomembnejše orodje za motivacijo, razlago snovi, utrjevanje in dokazovanje fizikalnih pojavov in zakonov. V drugem poglavju smo govorili o uporabi računalnika v izobraževanju in fiziki. Govorimo o zgodovinskem vključevanju računalnika v izobraževanje, o značilnostih fizikalnih eksperimentov in uporabi računalnika pri pouku fizike. Govorimo še o tipu aplikacij, ki omogočajo spremljanje in izvajanje fizikalnih eksperimentov na daljavo, ter spoznamo strategije, ki se uporabljajo za izobraževanje fizike s pomočjo računalnika. V tretjem poglavju govorimo o spletnih tehnologijah in spletnih jezikih, ki so potrebne za pripravo eksperimentov za ogled na daljavo. To so brskalniki, spletni jeziki HTML, CSS in JavaScript ter Flash. Četrto poglavje predstavi izbrane fizikalne eksperimente, njihovo fizikalno ozadje in pa postopek za pretvorbo in objavo na spletu. Spoznamo eksperimente, ki jih krmilimo med zgolj nekaj stanji, pa tudi take z veliko stanji, ki so nekoliko zahtevnejši za pripravo. Sledijo še eksperimenti, ki delujejo kot interaktivni video. Nadaljujemo s teoretičnim uvodom za pripravo eksperimentov za ogled v živo brez krmiljenja in pa taki, kjer eksperiment v živo lahko tudi krmilimo. Pripravo eksperimentov prikažemo tudi s faznimi diagrami.
Keywords: interaktivni multimedijski eksperimenti, fizikalni eksperimenti, fizika, računalništvo, HTML, CSS, Flash, Hookov zakon, curek elektronov v magnetnem in električnem polju, matematično nihalo
Published: 02.08.2012; Views: 1654; Downloads: 71
.pdf Full text (4,01 MB)

7.
Analiza konstrukcije sedeža Sitty z uporabo računalniških simulacij in eksperimentov
Tomaž Kastelic, 2014, master's thesis

Abstract: Predmet magistrskega dela je konstrukcija urbanega preklopnega sedeža Sitty, ki je oblikovno dovršen izdelek, pri katerem uporabnik s pomikom postavi sedalno površino v položaj za sedenje, po uporabi pa se le-ta samodejno vrne v pokončen položaj. Glavni cilj obravnavane tematike je analiza obstoječe konstrukcije sedeža Sitty z računalniškimi simulacijami in eksperimenti. Pri tem so uporabljene numerične simulacije po metodi končnih elementov, s katerimi je obravnavan nosilni del konstrukcije preklopnega sedeža. Statično analizo smo vrednotili na podlagi primerjalnih napetosti po von Misesu in pomikov, dinamične vplive pa smo upoštevali s hot spot stress analizo, ki služi določitvi življenjske dobe. Eksperimenti so izvedeni s pomočjo namensko skonstruirane preizkusne naprave. Glede na pridobljene rezultate je izpostavljeno najbolj kritično mesto konstrukcije. Merilo za primerjavo rezultatov je število teoretično pridobljenih ciklov z uporabo hot spot stress analize in dejansko število opravljenih ciklov s pomočjo eksperimentov. Rezultati eksperimentov so z dobrim ujemanjem z analitično rešitvijo potrdili pravilnost izračunov.
Keywords: preklopni sedež, računalniške simulacije, MKE analiza, hot spot stress analiza, eksperimenti, meritve
Published: 27.06.2014; Views: 1111; Downloads: 116
.pdf Full text (7,15 MB)

8.
EKSPERIMENTIRANJE S KUHINJSKIMI PRIPOMOČKI V VRTCU
Viktorija Hribernik, 2014, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Diplomsko delo z naslovom Eksperimentiranje s kuhinjskimi pripomočki v vrtcu je praktično diplomsko delo. Njegov poglavitni namen je predstavitev enostavnih eksperimentov s kuhinjskimi pripomočki s področja fizike, ki so primerni za izvajanje v vrtcu, ter pri tem navdušiti otroke za eksperimentalno delo in jim ob zanimivih eksperimentih približati fizikalne vsebine. Poudarek predstavljenih eksperimentov je na otrokovem samostojnem izvajanju, ob čemer otroci razvijajo sposobnosti opazovanja, problemskega razmišljanja in interpretacije rezultatov. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo podrobneje opredelili zgodnje naravoslovje in naravoslovne vsebine v vrtcu, predvsem vsebine s področja fizike. Podrobneje smo opisali tudi eksperimentalno delo in uporabo te metode v vrtcu. Praktični del vsebuje tri sklope eksperimentov, razdeljenih glede na fizikalno področje – statična elektrika, površinska napetost in zvok. V vsakem sklopu je opis fizikalne vsebine ter pet eksperimentov. Pri vsakem eksperimentu so navedene potrebščine, navodila za izvedbo, fizikalno ozadje ter evalvacija izvedbe v praksi. V drugem delu praktičnega dela so predstavljeni rezultati anketiranja otrok ter lastna opažanja ob izvajanju dejavnosti na oddelku otrok, starih od 3 do 6 let. Rezultati anket so pokazali, da je otrokom takšen način dela izredno zanimiv, in da si želijo v vrtcu še več eksperimentiranja. V zaključku smo ovrednotili zastavljene hipoteze ter opisali nadaljnje možnosti glede vpeljave eksperimentiranja in fizikalnih vsebin v dejavnosti v vrtcu.
Keywords: zgodnje naravoslovje, eksperimenti, fizika, statična elektrika, površinska napetost, zvok.
Published: 10.12.2014; Views: 1702; Downloads: 494
.pdf Full text (1,35 MB)

9.
Ulomki v vrtcu
Alenka Lipovec, Darja Antolin, Alenka Vaupotič, 2012, original scientific article

Abstract: V prispevku predstavljamo področje začetnih konceptov razumevanja racionalnih števil v vrtcu oz. vpeljevanje delov celot v vrtec. Na osnovi literature ugotavljamo, da je razvijanje zgodnjih konceptov ulomkov smiselno že v predšolskem obdobju, čeprav slovenski kurikul za vrtce te vsebine ne podpira. Pripravili smo nekatere kontekstualizirane naloge, ki so vključevale geometrijski in merljivi model ulomkov ter so se v tujini že izkazale kot učinkovite. V raziskavi, v katero smo vključili predšolske otroke, stare 5 let, so otroci naloge reševali individualno ob podpori odrasle osebe. Zanimalo nas je, kakšne so razlike pri reševanju nalog o delih celote med otroki, ki so imeli predhodne izkušnje z deli celot, in otroki, ki so se s to vsebino prvič srečali na končnem preverjanju en mesec po izvedenem eksperimentu z eksperimentalno skupino. Podatki, ki smo jih zbrali s pomočjo opazovalnega lista, so pokazali, da so otroci, ki so vsebino že poznali, naloge reševali brez večjih težav. Otroci iz eksperimentalne skupine so bili na končnem preverjanju sicer uspešnejši od otrok iz kontrolne skupine, ki so se s problemi spoprijemali prvič, kljub temu pa so tudi otroci iz kontrolne skupine prikazali dovolj znanja, da lahko sklepamo, da so bile naloge pripravljene primerno njihovi razvojni stopnji.
Keywords: predšolska vzgoja, predšolski otroci, otroški vrtci, matematika, ulomki, pedagoški eksperimenti
Published: 10.07.2015; Views: 989; Downloads: 87
.pdf Full text (187,03 KB)
This document has many files! More...

10.
PREPROSTI EKSPERIMENTI Z BALONI IN NJIHOVA UPORABA V OSNOVNI ŠOLI
Nina Rihter, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo sega na področje naravoslovja. Obravnava fizikalne vsebine, ki jih lahko s preprostimi eksperimenti z baloni dodatno popestrimo v osnovni šoli. Predstavljeni eksperimenti so primerni za razredno stopnjo osnovne šole. Diplomsko delo je praktične narave in je namenjeno učiteljem na razredni stopnji kot možno dodatno gradivo pri njihovem delu. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu je zajetih nekaj osnov o naravoslovju kot učnem predmetu na splošno, pomembnost eksperimentalnega dela pri pouku naravoslovja, nekaj osnov o balonih, igrah z njimi in nekaj zanimivosti o njih. Dodane so tudi fizikalne vsebine, ki nas spremljajo pri praktičnem delu. V praktičnem delu so predstavljeni izvedeni fizikalni eksperimenti, s katerimi želimo prikazati, kako lahko marsikatero učno vsebino pri pouku naravoslovja prikažemo na zanimivejši način s pomočjo eksperimentov. Fizikalni eksperimenti so urejeni po področjih, za vsak eksperiment je predstavljeno fizikalno ozadje in natančno je opisana njihova izvedba ter potrebni pripomočki, ki smo jih uporabili pri izvedbi le-teh. Na koncu so podane ugotovitve, do katerih pridemo s poskusi, dodali pa smo še nekaj didaktičnih priporočil za delo v šoli. Predvsem so izpostavljeni deli izvedbe eksperimentov, kjer je potrebno paziti na določene faze izvedbe, in poudarjene so možnosti za doseganje boljše izvedbe pouka, ki so se izkazale za uspešne v primeru naše izvedbe.
Keywords: Osnovna šola, naravoslovje, fizika balonov, eksperimenti.
Published: 24.10.2016; Views: 1408; Downloads: 266
.pdf Full text (1,36 MB)

Search done in 0.21 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica