| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 9 / 9
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Možnost uvedbe turizma na lastni ekološki kmetiji-študija primera
Nuša Tifengraber, 2021, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je bila analizirana možnost uvedbe turizma na ekološki kmetiji kot dopolnilne dejavnosti. Osrednja tema raziskave je ocena višine naložbe v izgradnjo infrastrukture kampa na kmetiji. Analizirana je bila tudi ekonomika poslovanja. Z metodo ocene parametra neto sedanje vrednosti (NSV) smo kot diskontno stopnjo upoštevali 5,5-odstotno obrestno mero. Pričakovano je bilo, da se bo ob predpostavljenih parametrih naložba povrnila v 8 letih, vendar finančna ocena kaže, da se bo naložba povrnila v 5 letih obratovanja v primeru 45-odstotne zasedenosti kampa (NSV: 3.438,48 €). Interna stopnja donosa ob obdobju vrnitve znaša 8,70 % (neto sedanja vrednost je pri tej interni stopnji 5,23 €). Interna stopnja donosnosti je bila višja od individualne diskontne stopnje. S SWOT-analizo se je izkazalo, da je več prednosti in priložnosti kot slabosti in nevarnosti.
Keywords: naložba, turizem na ekološki kmetiji, ekološka kmetija, kamp na kmetiji
Published: 06.04.2021; Views: 66; Downloads: 12
.pdf Full text (822,13 KB)

2.
Preusmeritveni načrt konvencionalne kmetije Brancelj z gozdarsko dopolnilno dejavnostjo v ekološko kmetijo
Urška Brancelj, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: Ekološko kmetijstvo je način kmetovanja, ki pridobiva v slovenskem kmetijskem prostoru vse večji pomen. V diplomskem delu je bil izdelan preusmeritveni načrt za konvencionalno kmetijo Brancelj. Upravičenost pridelave smo ovrednotili z oceno ekonomskih parametrov. Ekonomska ocena kaže, da kmetija kljub manjšim spremembam po preusmeritvi v ekološko kmetovanje posluje ekonomsko uspešno (FR = 3.668,16 €). Ker se na kmetiji ukvarjajo tudi z gozdarsko dopolnilno dejavnostjo, smo s pomočjo ocene investicije analizirali, v katerem letu bi se investicija v to dejavnost tudi povrnila. Ugotovili smo, da se celotna investicija ob predpostavljenih parametrih analize povrne že v drugem letu (ocenjena vrednost neto sedanje vrednosti je 103.027,34 € pri 5,5-odstotni obrestni meri).
Keywords: ekonomika, ocena investicije, ekološka kmetija, dopolnilna dejavnost
Published: 11.06.2018; Views: 624; Downloads: 56
.pdf Full text (2,59 MB)

3.
Ocena ekonomike pridelave in predelave na lastni kmetiji
Florjan Klavž, 2017, bachelor thesis/paper

Abstract: Na lastni kmetiji je bila proučevana ekonomika ekološke kmetijske pridelave in predelave za leto 2014. S pomočjo simulacijskega modela so bili ocenjeni ekonomski indikatorji za vsako kmetijsko pridelavo. V modelu so na podlagi metodologije kalkulacij skupnih stroškov ocenjeni skupni stroški, skupni prihodki, lastna cena, koeficient ekonomičnosti in finančni rezultat. Slednji prikazuje (FR = 8.164,22 €) upravičenost kmetijske pridelave in predelave na analizirani kmetiji. Ocenjeni parametri so nadalje služili kot pomoč za finančno analizo investicije. Uporabljena je bila metoda »Cost – Benefit« CBA analiza. Izvedena je bila investicija v predelovalni obrat za razsek in predelavo mesa s skupno višino investicije 7.536,36 €. Ob predpostavki uspešne prodaje je bil ocenjen letni denarni tok (LDT = 3.095,73 €) in koeficient ekonomičnosti predelovalnega obrata (Ke = 1,43). Kot glavni finančni parameter je bila ocenjena neto sedanjo vrednost (NSV = 815,71 €); ob upoštevanju 5,5 % obrestne mere se investicija povrne v tretjem letu. Kot pomožni indikator je bila ocenjena interna stopnja donosnosti (ISD = 11,21 %). Zaključujemo, da je investiranje v obrat za razsek in predelavo mesa na vzorčni ekološki kmetiji finančno upravičeno.
Keywords: ekonomika, simulacijsko modeliranje, CBA analiza, ekološka kmetija, predelava mesa
Published: 28.02.2017; Views: 971; Downloads: 188
.pdf Full text (1,19 MB)

4.
FINANČNA ANALIZA ZA NATURA RAB - ŠTUDIJA PRIMERA
Matija Kaštelan, 2015, master's thesis/paper

Abstract: Na 4.000 kvadratnih metrih zemljišča se v vasi Barbat na južnem koncu otoka Rab razprostira unikatna ekološka kmetija Natura Rab. To je družinsko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo, vzgojo značilnih zdravilnih rastlin in zelišč, čebelarstvom in prodajo lastnih proizvodov na posestvu. Leta 2015 je Natura Rab izvedla tri zelo pomembne investicije, ki bodo močno spremenile in olajšale bodoče poslovne dejavnosti. To velja predvsem za prvi projekt. Ekološka kmetija, analizirana v nalogi, je želela z investicijami izboljšati prodajo in proizvodne pogoje. Ves napredek je bil v duhu povišanja ekonomske uspešnosti družinskega podjetja. Prvi in hkrati največji investicijski projekt je izgradnja nove ekološke trgovine Natura Rab. Drugi investicijski projekt je zasnova oljčnega nasada v izmeri 2.500 kvadratnih metrov. Tretja investicija v družinskem podjetju je povezana s čebelarstvom in se navezuje med drugim na nabavo nove čebelarske opreme in delovnega vozila. Za nadaljnjo oceno investicij na podlagi primerjalne analize skupnih stroškov in prihodkov – CBA in parametrov neto sedanje vrednosti; NPV in interne stopnje donosnosti; IRR, so bili v prvi fazi ocenjeni nekateri pomembnejši ekonomski parametri. Investicija v ekološko trgovino znaša EUR 38 315.88, pri čemer je ocenjena vrednost letnega denarnega toka EUR 13 288. Neto sedanja vrednost pri 5,5-odstotni diskontni stopnji v četrtem letu znaša EUR 8.260,55. Interna stopnja donosa dosega vrednost 14,51%. Investicijska vrednost drugega projekta (oljčne plantaže) je EUR 6.620, dosežen letni denarni tok je v vrednosti EUR 2.664,02. Neto sedanja vrednost pri 5,5-odstotni diskontni stopnji v tretjem letu znaša EUR 567,35. Interna stopnja donosa drugega projekta dosega vrednost 10,04%. Investicijska vrednost za čebelarske dejavnosti je ocenjena na EUR 18.428,50, pri čemer letni denarni tok znaša EUR 41.537,20. Neto sedanja vrednost pri 5,5-odstotni diskontni stopnji po prvem letu dosega vrednost EUR 20.943,25.
Keywords: ekološka kmetija, investicija, projekt, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti
Published: 13.11.2015; Views: 1084; Downloads: 99
.pdf Full text (1,18 MB)

5.
6.
Ekonomika pekovskih izdelkov na ekološki kmetiji
Jasmina Ponjević, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Cilj raziskave je analizirati ekonomsko in finančno upravičenost pekek pekovskih izdelkov na ekološki kmetiji. V ta namen je bil razvit simulacijski model s pripadajočo kalkulacijo skupnih stroškov. Rezultati ekonomske analize kažejo, da so proizvodnje analiziranih ekoloških pekovskih izdelkov ekonomsko upravičene. Modelna ocena parametrov finančne smotrnosti v proizvodnjo pekovskih izdelkov kaže, da je s finančnega vidika po 10 letih in ob predvideni 14 % letni obrestni meri ter ob predpostavki konstantnega letnega denarnega toka na kmetiji investicija upravičena.
Keywords: ekonomska analiza, finanča analiza, pekovski izdelki, ekološka kmetija
Published: 11.04.2012; Views: 1737; Downloads: 133
.pdf Full text (275,04 KB)

7.
LOGISTIČNA UMESTITEV AKTIVNEGA HLEVA V EKOLOŠKO KMETIJO
Lidija Novak, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Danes je reja konj zelo razširjena in v mnogih primerih neprimerna tako za konje kot za človeka. Največji vpliv na neprimerno rejo konj ima tradicija in nepripravljenost ljudi za spremembe. Zakonodaja natančneje ne določa pogojev za rejo konj, določbe so le splošne. Odločili smo se, da najdemo rešitev, ki bo konjem omogočala optimalno življenje. Oskrbnik bo prihranil čas, med tem ko bo lastnik konja spoznal svojo žival v popolnoma drugi luči in imel možnost nadgrajevanja svojega odnosa s konjem. Zadovoljstvo pri delu z zadovoljnimi konji je neprimerno večje, saj ni neželenega vedenja, tako je rokovanje z njimi veliko lažje in varnejše. V nalogi smo se oprli na izkušnje lastnika konj, oskrbnika hleva in strokovnjakinje za ekološko kmetovanje. Na koncu smo podali optimalno rešitev, ugotovitve in predloge.
Keywords: konjeništvo, ekološka kmetija, aktivni hlev
Published: 27.11.2011; Views: 1566; Downloads: 248
.pdf Full text (731,90 KB)

8.
ANALIZA PONUDBE EKOLOŠKEGA TURIZMA V SLOVENIJI NA PRIMERU EKOLOŠKE TURISTIČNE KMETIJE
Aleš Ekselenski, 2010, final seminar paper

Abstract: V diplomskem seminarju smo predstavili značilnosti ekološkega turizma in značilnosti ekološko pridelane in predelane hrane. Kot primer ekološke turistične kmetije v Sloveniji smo si izbrali ekološko turistično kmetijo Ramšak, katero smo tudi podrobneje predstavili in opisali kako poslujejo in delujejo in kakšne zahteve morajo kot kmetija izpolnjevati, da so lahko ekološka turistična kmetija. Namen diplomskega seminarja je bil pripraviti spisek priporočil za ukrepe ekološkega managementa in s pomočjo ankete ugotoviti, ali so ekološke turistične kmetije te ukrepe pripravljene izvajati. Ugotovili smo, da nekatere ukrepe na določenih ekoloških turističnih kmetijah že izvajajo, hkrati pa smo ugotovili tudi, da določenih ukrepov ne izvajajo, sodeč po anketi pa bi ti ukrepi nekaterim ekološkim turističnim kmetijam koristili. Ugotovili smo tudi, da ekoturizem še vedno premalo promovirajo in, da ljudje še vedno dokaj malo poznajo prednosti ekološkega turizma, saj je lahko ekološki turizem velika priložnost za razvoj slovenskega turizma.
Keywords: Turizem, ekološki turizem, dolinski svet Solčave, Logarska dolina, Evropska destinacija odličnosti, ekološki management, kulturna dediščina, ekološka turistična kmetija Ramšak, ekološko živilo.
Published: 25.01.2011; Views: 3200; Downloads: 599
.pdf Full text (477,09 KB)

9.
ANALIZA OKOLJEVARSTVENEGA ZAVEDANJA DVOJE IZBRANIH EKOLOŠKIH KMETIJ
Mateja Lepej, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi preverjamo, v kolikšni meri so kmetije že uvedle ekološki management in za katere okoljevarstvene ukrepe so se odločili. Na osnovi ugotovitev iz intevjuva smo izdelali priporočila. Naslov diplomske naloge se glasi Analiza okoljevarstvenega zavedanja dvoje izbranih ekoloških kmetij. Naloga je razdeljena na pet poglavij. Po uvodnem delu, ki opisuje problem in področje raziskovanja, osnovne teze in trditve, predpostavke in omejitve raziskav, sledi drugo poglavje, kjer smo podrobneje opredelili ekoturizem in ekološki management. V tretjem poglavju sta predstavljeni slovenska Ekološko počitniška kmetija Lešnik in avstrijska Bio kmetija zdravja Willibald Gamsjäger. Ponudbo obeh kmetij smo natančno opisali; podatke smo pridobili na osnovi intervjuja. V četrtem poglavju smo na osnovi spoznanja iz intervjujev lastnikov kmetij ter pregleda strokovne literature na temo ekološkega managementa izdelali priporočila za ravnanje na področju surovin, vode, energije, odpadkov in transporta. Predlagali smo tudi nekaj novosti, ki jih lahko uporabijo na svojih kmetijah. V zadnjem poglavju so podane še končne ugotovitve v zvezi z diplomsko nalogo.
Keywords: ekoturizem, ekološki management, Quebeška deklaracija, okoljevarstveni ukrepi, ekološko drevo, BIODAR, ekološka turistična kmetija, Počitnice na kmetiji, varčevanje z energijo, varčevanje z vodo, varčevanje s surovinami, zmanjševanje odpadkov, zmanjševanje transporta.
Published: 20.10.2009; Views: 2673; Downloads: 303
.pdf Full text (1,13 MB)

Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica