| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 11
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
VLOGA IZOBRAŽEVANJA PRODAJNEGA OSEBJA V PODJETJU LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D.
Petra Alič, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: V podjetju je dober prodajalec ali prodajna ekipa velikega pomena. Dober prodajalec se ne rodi, pač pa se skozi leta izkušenj in izobraževanja, tako formalnega kot neformalnega, nenehno izoblikuje in nadgrajuje. Njegova odličnost in sposobnost pa se merita in ocenita lahko le finančno. Izpostavili smo nekaj ključnih sposobnosti, ki jih potrebuje prodajno osebje za uspešno prodajo. Predstavili smo tudi pomen ključnega kupca ter ga s Swot analizo umestili na pravilno mesto. Pogledali smo pogajalske trike, ki jih kupci največkrat uporabljajo v pogajanjih s prodajalci, proizvajalci uporabljajo ter najboljše odzive nanje. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov: teoretičnega in raziskovalnega dela. Pri raziskovalnem delu smo izvedli anonimno anketo o potrošniških navadah kupcev. Rezultati ankete so nam lahko v pomoč pri nadaljnji usmeritvi prodaje v podjetju.
Keywords: prodajno osebje, prodaja, kupec, prodajna ekipa, izobraževanje
Published: 22.05.2015; Views: 883; Downloads: 114
.pdf Full text (1,80 MB)

2.
VLOGA IN KOMPETENCE REŠEVALCA V PREHOSPITALNEM OKOLJU
Dorijan Zabukovšek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega dela in raziskovalnega (empiričnega) dela. V teoretičnem delu smo najprej predstavili vlogo reševalca, njegovo delo in kompetence ter dileme, s katerimi se srečuje pri svojem delu. Prav tako smo predstavili življenjsko ogrožajoča stanja, ob katerih bolnik potrebuje izvedbo nujnih ukrepov, zdravnik pa ni dosegljiv. Predstavili smo opremo reševalca in vozila, v katerih dela, ter komunikacijo med ekipo in pacientom na terenu ter samo organizacijo nujne medicinske pomoči. Predstavljena so tudi najpogostejša nujna stanja, s katerimi se zdravstveni reševalci srečujejo na terenu. Za empirični del diplomske naloge smo potrebne podatke dobili s pomočjo ankete, ki so jo izpolnili reševalci, zaposleni na prehospitalnih enotah po vsej Sloveniji. Anketa je bila izvedena v mesecu decembru 2009. V anketi je sodelovalo 70 zdravstvenih reševalcev, raziskava je bila anonimna, uporabili smo deskriptivno metodo. Rezultate ankete smo analizirali in interpretirali.
Keywords: nujna medicinska pomoč, medicinska sestra / zdravstvenik, zdravstveni reševalec, prehospitalna ekipa, prehospitalna enota.
Published: 31.03.2010; Views: 3889; Downloads: 1108
.pdf Full text (2,36 MB)

3.
POMEN POSLOVNEGA NAČRTA IN ANALIZA NJEGOVIH KLJUČNIH ELEMENTOV NA PRAKTIČNEM PRIMERU DOMA ZA OSTARELE
Janja Mlakar, 2010, final seminar paper

Abstract: Glavni problem, ki smo ga v diplomskem seminarju izpostavili se nanaša na odločitev podjetnikov o pisanju poslovnega načrta ali ne. Namen dela diplomskega seminarja je bil predstaviti kaj je poslovni načrt, komu je namenjen, zakaj ga pišemo in kako ga napišemo. V prvem delu, smo predstavili teoretične vidike o poslovnem načrtu. Pomeni, da smo predstavili kaj je poslovni načrt, kdo ga sestavlja in komu je namenjen. Sledila je pot do poslovnega načrta, v kateri so zajete priprave na poslovni načrt, napake ki se pojavijo pri pisanju le tega, izjave o poslanstvu in poslovno podjetniške mreže. Naslednja točka zajema samo izdelavo poslovnega načrta. Tukaj smo opisali kakšne so oblikovne in vsebinske lastnosti dobrih poslovnih načrtov. Podrobneje smo predstavili tudi sestavine poslovnega načrta in vsako izmed teh sestavin opredelili na več točk, ki jih mora le ta vsebovati, da bo poslovni načrt uspešen in zanimiv za vlagatelje. V praktičnem delu smo predstavili naš že izdelan poslovni načrt Doma upokojencev. Opisali smo izkušnje, ki smo jih pridobili z samo izdelavo in postopke izdelave. Povedali zakaj smo ga delali. Pojasnili smo kje so nastajali problemi in kje smo dobili orodje za izdelavo.
Keywords: Poslovni načrt, podjetniške mreže, poslanstvo, načrt trženja, terminski plan, kritična tveganja, finančni načrt, managerska ekipa, poslovno načrtovanje, vlagatelji, poslovni angeli.
Published: 30.11.2010; Views: 2829; Downloads: 448
.pdf Full text (352,38 KB)

4.
VODENJE USPEŠNIH PROJEKTOV
Marinka Čančar, 2011, master's thesis/paper

Abstract: Organizacije se v splošnem primarno ukvarjajo z izvajanjem določenih del, katerih rezultat so izdelki ali storitve. Vse pogosteje se organizacije za razliko od ponavljajočih se rutinskih opravil srečujejo z deli, ki so začasna in enkratna. Pomen enkratnih procesov, projektov, je zelo velik na vseh področjih delovanja organizacije. Z uspešno vodenimi projekti se lažje dosegajo največji možni dosežki, kar je še posebej pomembno danes, ko živimo v obdobju neprestane konkurenčnosti. Hitro prilagajanje in obvladovanje sprememb je na sodobnem tržišču postalo vitalnega pomena. Vloga vodenja projekta zagotavlja med drugim tudi sprotno vrednotenje opravljenega dela in iskanje alternativnih poti k isti rešitvi. Naj se gre za ponavljajoče se aktivnosti ali projekte imamo opravka s skupnimi značilnostmi: delo izvajajo ljudje, omejeni smo z viri in delo je med izvajanjem planirano in kontrolirano. V magistrskem delu želim pokazati vodenje kot enega pomembnejših dejavnikov vplivanja, motiviranja, spodbujanja in usmerjanja projektne ekipe, da bi učinkovito izvajala naloge in tako pripomogla k doseganju zastavljenih ciljev, zato je cilj dela dokazati hipotezo, da je uspešnost izvedbe projekta povezana z ustreznim vodenjem projektne ekipe, še posebej v fazi uveljavljanja projekta. Na primeru uvedbe elektronskega poštnega predala se bom predvsem osredotočila na projekt, ne pa tudi na vzporedne vplive, ki so sicer tudi prisotni, ne bodo pa del mojega proučevanja. Osnovne predpostavke, na katerih bo temeljil primer projekta so, da bodo informacije, ki jih bom dobila v Pošti Slovenije točni. Omejitve, na katere bom naletela pri pisanju so predvsem podatki, ki so poslovna skrivnost podjetja, zato jih ni mogoče v celoti predstaviti v magistrskem delu. Magistrsko delo je sestavljeno iz petih poglavij. V prvem poglavju, ki sledi sem najprej opredelila vodenje in predstavila različne načine vodenja ter vodij. Podrobneje sem predstavila potek komunikacij v procesu vodenja; opredelila sem tudi vlogo vodje pri motiviranju podrejenih sodelavcev. V drugem poglavju sem predstavila projekt in ravnanje projektov. Podrobneje sem predstavila faze življenjskega cikla projekta s poudarkom na uveljavljanje projekta. V tretjem poglavju je poudarek na vodenju projekta, opisala sem pomembnost sodelovanja vodje pri kadrovanju članov v projektno ekipo, pri njihovem motiviranju, komuniciranju ter pri vodenju, še posebej pri vodenju, ki je za delo pri projektih najustreznejše, s poudarkom na osebnostnih lastnostih vodje. V četrtem poglavju sem opisala ključno vlogo vodje projekta pri njegovi izvedbi V petem poglavju pa sem prikazala kako zgleda projekt v organizaciji in sicer projekt uvedbe elektronskega poštnega predala. Pošta posluje na številnih različnih trgih, saj se poleg osnovnih dejavnosti, kot so prenos pošiljk, plačilni promet in denarne storitve, ukvarja še z drugimi raznolikimi dejavnostmi. S konkurenco se srečuje pri trženju vseh navedenih storitev, s tem da gre običajno za konkurente specializirane za posamezno vrsto storitev. Pri prenosu pošiljk pa se srečuje s posredno konkurenco (telefon, telefaks, internet, direktna pošta ki jo podjetja pošiljajo posameznikom in gospodinjstvom v reklamne namene,..) in neposredno konkurenco, katero predstavljajo podjetja, ki se ukvarjajo s prenosom različnih vrst pošiljk (DHL, GLS-General Logistics System, Intereuropa/UPS, Yellogisics, City Express, Door to Door, Slovenske železnice,..). V več kot 22 državah že uporabljajo elektronski sistem za dostavo poštnih pošiljk ByBox. Ta sistem se je izkazal za zelo učinkovitega in praktičnega. Slovenija si prizadeva slediti razvoju in trendom najrazvitejših držav Evropske unije in je pri tem tudi dokaj uspešna. Sistem elektronskih poštnih okenc bi bil v Sloveniji uspešen prav tako kot se je izkazal v drugih državah po Evropi.
Keywords: planiranje, organiziranje, vodenje, kontroliranje, usmerjanje zaposlenih, vplivanje zaposlenih, motiviranje zaposlenih, projekt, ekipa, ByBox, Pošta Slovenije d.o.o.
Published: 05.07.2011; Views: 2036; Downloads: 360
.pdf Full text (1,82 MB)

5.
KLJUČNE DILEME PODJETNIKOV V PROCESU IZGRADNJE STARTUP-OV
Matej Marič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Podjetništvo je gonilna sila vsakega gospodarstva. Uspeti v današnjem času je izjemno težka naloga. Na začetku ustanavljanja podjetja je pomembno, da vemo, katere so najpomembnejše odločitve, ki jih bomo morali sprejeti. Pri tem moramo narediti čim manj napak. Zaradi pomembnosti teh odločitev za sam nadaljnji razvoj podjetja smo se odločili, da bomo proučili in predstavili dileme, ki se najpogosteje pojavljajo v začetkih ustanavljanju podjetij. V prvem delu diplomskega seminarja smo se osredotočili na pojem start-up podjetništva. Predstavili smo kaj je start-up podjetništvo, kakšen je pomen start-up podjetništva, kaj je podjetniški trikotnik ter posamezne elemente podjetniškega trikotnika. To so ideja, kapital in ekipa. V drugem delu diplomskega seminarja smo se osredotočili na našo temo ključnih dilem v začetkih ustanavljanja start-up podjetništva. Predstavljene so tri ključne dileme, in sicer dileme povezane s kariero, dileme povezane z iskanjem ekipe in dileme povezane po ustanovitvi ekipe. Vsaka izmed dilem ima še vrsto drugih pod dilem. Tudi te smo natančneje predstavili. Sem lahko štejemo odločitve o vlogah, nagradah, razmerjih, soustanoviteljih, lastniških deležih, zaposlovanju in investiranju. Na vse te odločitve pa po navadi vpliva družina, kultura in drugi dejavniki, s katerimi smo odraščali. Na koncu drugega dela smo predstavili še sklepna spoznanja o dilemah, s katerimi se bo, ali pa se je že srečal vsak podjetnik pri ustanovitvi podjetja. V tretjem delu diplomskega seminarja smo predstavili intervju z glavnim ustanoviteljem podjetja Ocean Orchids trgovina in storitve d.o.o.. Glavni ustanovitelj tega podjetja je Roman Ferenčak, ki ima tudi največji lastniški delež podjetja. Podjetja je ustanovil s pomočjo soustanovitelja Tomaža Jevšnika. Podjetje najdemo v Dobrovniku v Prekmurju, ukvarjajo pa se s proizvodnjo orhidej. Na koncu tretjega dela diplomskega seminarja smo naredili primerjavo med teoretičnimi spoznanji in praktičnimi izkušnjami podjetnika, kar je prikazano tudi v tabeli 7.
Keywords: start-up, ključne dileme, podjetnik, proces izgradnje, ideja, kapital, ekipa, kariera, vloga, nagrada, lastniški delež, zaposlovanje, investiranje.
Published: 22.11.2013; Views: 1393; Downloads: 107
.pdf Full text (995,70 KB)

6.
NUJNA STANJA V URGENTNI AMBULANTI
Danilo Tošić, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga je sestavljena iz petih vsebinskih delov. Opis in predstavitev urgentne ambulante Zdravstvenega doma Trbovlje dajeta v pogled v delovno okolje ekip za nujno medicinsko pomoč. Predstavitev medicinske sestre in njena vloga v ambulanti sta pomembni za nemoteno in kakovostno delo celotne ekipe. Nujna stanja, s katerimi se srečujemo v urgentnih ambulantah, so predstavljena po sklopih za boljše razumevanje in pregled nad različnimi znanji in veščinami, ki jih mora obvladovati celotna ekipa nujne medicinske pomoči. Specifičnost nekaterih primerov ne zajema le znanj in veščin posameznika v ekipi, ampak zahteva tehtno in premišljeno obnašanje ter skrb za pomoč sočloveku. V raziskavi smo želi povzeti delo z nujnimi stanji v urgentni ambulanti Zdravstvenega doma Trbovlje. Osredinili smo se na polletno obdobje od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013, v katerem smo opredelili, koliko je bilo med obravnavanimi primeri nujnih, kako so nujni primeri ločeni po spolu, s katerimi nujnimi primeri smo se srečevali ter kam smo paciente napotili na nadaljnje zdravljenje. Podatke smo z dovoljenjem vodstva Zdravstvenega doma Trbovlje dobili iz baze podatkov informacijskega programa IRIS.
Keywords: Nujna zdravstvena stanja, urgentna ambulanta, ekipa nujne medicinske pomoči, medicinska sestra in ukrepi pri nujnih stanjih.
Published: 20.10.2015; Views: 2327; Downloads: 425
.pdf Full text (1,48 MB)

7.
Pomen ustrezne podjetniške ekipe in njene motivacije za uspeh start-up podjetja
Špela Kumer, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem projektu smo podrobneje preučevali vpliv podjetniške ekipe in njene motivacije na uspeh start-up podjetja. V teoretičnem delu smo najprej razložili osnovne pojme, povezane s start-up podjetji ter opisali načine dela, ki se v takih podjetjih uporabljajo. Na kratko smo opisali tudi podjetniški proces, katerega sestavni del je med drugim podjetniška ekipa. Podjetniško ekipo smo raziskovali podrobneje – navedli smo njeno optimalno sestavo, potrebne lastnosti ekipe in izkušnje njenih članov, ki vplivajo na uspešnost start-up podjetja. Ukvarjali smo se tudi z vprašanjem, kaj sploh je podjetniška ekipa in ali je start-up podjetje bolje ustanoviti sam ali v ekipi. Prav tako smo zelo podrobno raziskali tudi motivacijo ekipe v start-up podjetju. Primerjali smo motivacijo v ustaljenih podjetjih z motivacijo v start-up podjetjih, preučevali vpliv vodje na motivacijo članov ekipe za delo ter ugotavljali, kaj najbolj motivira člane podjetniške ekipe. V praktičnem delu smo izvedli intervjuje z dvema slovenskima start-up podjetnikoma in ugotovili, da zagovarjata delo v ekipi in ga tudi sama uporabljata ter da motivirata člane svoje ekipe na načine, ki smo jih obravnavali v teoretičnem delu.
Keywords: Start-up podjetje, podjetniški proces, podjetniška ekipa, motivacija
Published: 10.11.2015; Views: 601; Downloads: 127
.pdf Full text (761,29 KB)

8.
Upravljanje sprememb za prestrukturiranje poslovnih procesov v proizvodnji duroplastov s pomočjo generičnega modela
Gregor Vedenik, 2016, doctoral dissertation

Abstract: Slovensko gospodarsko okolje je v zadnjih desetletjih doživelo ogromno tranzicijskih, lastniških, tržnih, političnih in tudi finančnih sprememb. Podjetja, ki teh sprememb niso pravočasno upoštevala pri oblikovanju in izvajanju strategij, so se hitro znašla v težavah oziroma sploh niso preživela. Obvladovanje sprememb je ključnega pomena za konkurenčno delovanje podjetij, organizacij. Podjetja lahko za podporo uporabljajo različne pristope, tehnike, orodja, modele, ki pa niso prilagojeni zahtevam, ki izhajajo iz strategije in okolja ter tipu podjetja, še posebej, če so ta mala in srednje velika. V disertaciji je predstavljena zasnova in na študiju primera prikazano delovanje generičnega modela za obvladovanja sprememb, ki na osnovi simulacij menedžmentu v malih in srednje velikih podjetjih nudi podporo pri zaznavanju problemov, definiranju rešitev in implementaciji nujnih sprememb v poslovnih procesih. Uporaba generičnega modela za upravljanje sprememb statično podjetje spreminja v dinamično, ki je sposobno hitrih prestrukturiranj, ko je to potrebno.
Keywords: change management, poslovni procesi, življenjski ciklus, patološki problemi, ekipa spremembe, cilj spremembe, merjenje spremembe, model za upravljanje s spremembami, duroplasti
Published: 27.07.2016; Views: 887; Downloads: 118
.pdf Full text (11,91 MB)

9.
ORGANIZACIJSKI IN STROKOVNI MODEL DELA Z IGRALCI MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ V ROKOMETNEM KLUBU
Primož Hönigmann, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomskega dela smo povzeli različne opise ciljev pri delu z mladimi ter opredelili organizacijski in strokovni model in njuno uporabo v praksi. Pri delu z mladimi sta zastavljanje in izpolnjevanje ciljev zelo pomembna, saj tako lahko klub preverja kakovost in napredek dela z mladimi na vseh starostnih nivojih. Ena izmed najvišjih prioritet kluba je, da delo z mladimi poteka kakovostno, nadzorovano in strokovno. Model dela z igralci smo razdelili na organizacijski in strokovni model, ki so jima dodani še predlogi izvedbe v praksi. Organizacijski model pripomore k lažjemu in preglednejšemu načinu izvajanja nalog, zastavljenih v mladinskem programu, strokovni model zagotavlja lažje načrtovanje in izvajanje strokovnega dela, možnost nadzora in evalvacije, transparentnost, preglednost, sistematičnost dela ter standardov in pričakovanja, ki naj bi jih dosegali trenerji, igralci in zaposleni. Oba modela skupaj predstavljata temelj uspešnega dolgoročnega dela z mladimi v rokometu. Predlagane so bile izvedbe organizacijskega in strokovnega modela na primeru RK Maribor Branik. Upoštevanje predlogov izvajanja teh dveh modelov bi izboljšalo delo z mladimi in bi predstavljalo dobre temelje za dvig prepoznavnosti kluba pri delu z mladimi. S tem bi lahko postali konkurenčnejši in bolj prepoznavni na področju tekmovanj pod okriljem organizacije RZS in v tujini, še posebej v primerjavi s klubi, ki že delujejo na višjem organizacijskem in strokovnem nivoju. Prednost tega modela je, da omogoča sprotno evalvacijo dela in s tem takojšno povratno informacijo, ali delo z mladimi poteka dobro.
Keywords: rokomet, organizacijski model, strokovni model, mladi, selekcija, klub, igralci, ekipa
Published: 12.08.2016; Views: 858; Downloads: 84
.pdf Full text (1,63 MB)

10.
TESTIRANJE SPLETNE APLIKACIJE Z ORODJEM SAHI
Blaž Jovan, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Testiranje je dejavnost, s katero dokažemo in dosežemo zaupanje, da programska oprema dela, kot bi morala, in v skladu z zahtevami, ki so jih določili uporabniki. V diplomskem delu želimo raziskati področje testiranja programske opreme na primeru programskih rešitev za podporo zavarovalnih procesov. Opisani so osnovni pojmi testiranja, predstavljene so različne vrste testov, ki jih uporabljamo v procesu razvoja programske opreme. V obravnavanem primeru smo za podporo testiranja programske opreme uporabili orodje Sahi, ki omogoča lažje in predvsem hitrejše testiranje programske opreme. Izpostavljeni so ključni elementi v procesu testiranja programske opreme, ki izhajajo iz ustrezno pripravljenega načrta testiranj. Cilj predstavljenega projekta je zagotoviti čim hitrejši in učinkovitejši način testiranja in omogočiti zanesljivo in brezhibno delovanje programske opreme. Na osnovi podanih zahtev predlagamo vpeljavo regresijskih testov, s katerimi zagotovimo boljšo funkcionalnost programske opreme. V zaključku so podane ugotovitve in priporočila za posodobitev postopkov testiranja programske opreme.
Keywords: testiranje, testna ekipa, regresijski testi, testiranje programske opreme
Published: 12.10.2016; Views: 468; Downloads: 30
.pdf Full text (2,07 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica