| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


71 - 80 / 609
First pagePrevious page45678910111213Next pageLast page
71.
ODPRTOKODNI SISTEMI ZA UPRAVLJANJE UČNE VSEBINE
David Horvat, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Predstavljeni so trenutno najbolj popularni odprtokodni sistemi za upravljanje učne vsebine na spletu z njihovimi prednostmi in pomanjkljivostmi. Podana je obrazložitev, kdaj in na kakšen način naj se organizacije odločijo za le-te. Na podlagi analize po metodi RUBIS je s pomočjo programa za podporo odločanju Decision Deck izbran najbolj primeren sistem za izgradnjo učnega spletnega mesta. Opisan je postopek, kako s pomočjo izbranega sistema izgraditi učno spletno mesto.
Keywords: e-učenje, sistemi za upravljanje učne vsebine, večkriterijska odločitvena analiza, metoda RUBIS, platforma Decision Deck.
Published: 21.10.2009; Views: 2323; Downloads: 148
.pdf Full text (2,18 MB)

72.
VARNO RAZISKOVANJE PRI POUKU V PRVEM IN DRUGEM TRILETJU KOROŠKIH OSNOVNIH ŠOL
Nina Rožej, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava varnostni vidik dela tekom učnega procesa na razredi stopnji pri naravoslovnih predmetih. V uvodnem delu so najprej predstavljene potencialne nevarnosti, na katere naj bi bil pripravljen učitelj, v nadaljevanju pa je raziskano, kolikšno pozornost namenjajo učitelji razrednega pouka sami varnosti pred in med samim učnim procesom, koliko so na nevarnosti, ki se lahko zgodijo, pripravljeni, ter v kolikšni meri predvidevajo (potencialne) nevarnosti, ki bi se med delom lahko zgodile. V empiričnem delu smo s pomočjo kavzalno-neeksperimentalne metode raziskali, kateri viri in v kolikšni meri vplivajo na samo znanje učiteljev glede varnosti v razredu in na terenu; kako učitelji ocenjujejo svoje znanje glede varnosti v razredu in na terenu ter v kolikšni meri se učitelji zavedajo (ne)varnosti oziroma so na le-to pripravljeni. Podatki so bili pridobljeni s pomočjo za to diplomsko delo pripravljenega vprašalnika. Anketni vprašalnik sta rešila 102 učitelja koroških osnovnih šol, ki poučujejo na razredni stopnji. Podatki teh anketnih vprašalnikov so bili analizirani glede na vrsto izobrazbe, trajanje pedagoške prakse, glede na razred poučevanja ter vrsto šole. Spremenljivka za spol ni bila vključena zaradi premajhnega števila učiteljev moškega spola. Ugotovljeno je bilo, da so učitelji pri oceni svojega znanja o varnosti v razredu in na terenu zelo samozavestni; pozorni so na samo varnost tekom učnega procesa, vendar ne v tolikšni meri, kot to stanje izražajo njihove ocene znanja glede varnosti. Njihovo znanje o varnosti velikokrat temelji na osnovi neformalnih virov.
Keywords: Varnost v razredu, varnost na terenu, prvo triletje, drugo triletje, kombiniran pouk, izkustveno učenje.
Published: 08.10.2009; Views: 2498; Downloads: 217
.pdf Full text (2,19 MB)

73.
NAPREDNI MODELI NEPLAČILA NA PRIMERU PREBIVALSTVA
Anja Colja, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Zavedamo se, da je za banko dodeljevanje kreditov fizičnim in pravnim osebam zelo pomemben in odgovoren proces. Zato želimo v diplomskem delu približati pomen in uporabo naprednih modelov neplačil na primeru prebivalstva. Diplomsko delo ločita dve področji. V prvem so predstavljena teoretična spoznan- ja strojnega učenja, klasifikacije, kreditnega točkovanja, metod strojnega učenja ter njihove ocene in mere. Drugo, analitično področje seznanja z raziskovalnim pro- gramom Orange in predstavitvijo ter obdelavo uporabljenih podatkov odobrenih in zavrnjenih kreditojemalcev. Izhodišče za analizo so podatki pridobljeni, iz nemškega inštituta za statistiko in ekonometrijo, zbrani leta 1994. Teoretična in empirična spoznanja metod strojne- ga učenja so pripomogla k nadaljnjim raziskavam in ugotovitvam. Poskušali smo napovedati kateri kreditojemalci bodo kredit vrnili. Iz pridobljenih rezultatov sklepamo, da bi za kakovosten in točen izid potrebo- vali sistematičen pristop (večjo količino aktualnih podatkov kreditojemalcev), saj z razpoložljivimi podatki klasifikacija novih kreditojemalcev ne bi bila uspešna. S pomočjo rezultatov metod in meril za strojno učenje smo izbrali najinformativnejše atribute. Dokazali smo, da dosežemo skoraj isto klasifikacijsko točnost z izbranimi osmimi atributi kot z vsemi dvajsetimi. Z združitvijo lastnih in izbranih karakteristik nam je uspelo zagotoviti smernice, ki bi slovenskim bankam omogočale izboljšanje sistema za odobritev kreditov. Zaključimo, da bi bilo koristno če bi banke uporabl- jale poenotena merila za dodeljevanje posojil. Zagotovile bi enakopraven, pregleden in učinkovit pristop k reševanju kreditne problematike.
Keywords: krediti, strojno učenje, klasifikacija, odločitveno drevo, metoda podpornih vektorjev, kreditno točkovanje.
Published: 11.02.2010; Views: 1835; Downloads: 251
.pdf Full text (2,60 MB)

74.
UPORABA METOD UČENJA PRI RAZLIČNIH OBLIKAH UČENJA V NOVI KREDITNI BANKI MARIBOR
Polona Majarič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Zaposleni in dobre vodje so ključ do tega, da podjetje v sodobnem času lahko preživi. Vodje podjetij morajo imeti veščine in spretnosti s katerimi omogočajo dobro vodstvo in nadzor nad svojimi zaposlenimi. Z večanjem vse večjih konkurenčnih zahtev se vedno bolj pojavlja potreba po širitvi in pridobivanju znanja na področju poslovanja. Zaposleni se morajo zavedati, da njihovo dosedanje znanje v prihodnosti ne bo več zadostovalo in na tem prepričanju morajo graditi. Poznamo veliko metod s katerimi si lahko pridobimo in nadgradimo svoje že osvojeno znanje. V diplomskem delu smo na podlagi metod učenja prikazali, katere metode učenja lahko uporabljamo v določenih primerih, ter kdo in kako jih lahko uporablja. V primeru smo podali podjetje Nove KBM d.d., kjer smo prikazali, katere metode učenja uporabljajo pri svojih zaposlenih. V Novi KBM d.d. se zavedajo, da so zaposleni ključ do njihovega uspeha zato tako njim, kot samemu izobraževanju namenjajo veliko truda in pozornosti.
Keywords: Učenje, metode učenja, oblike učenja, izobraževanje in usposabljanje
Published: 25.01.2010; Views: 2263; Downloads: 244
.pdf Full text (928,57 KB)

75.
JAVA APLETI V RAČUNALNIŠKEM IZOBRAŽEVANJU
Mojca Kramer, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Vključevanje apletov v izobraževanje vzpodbuja konceptualno poučevanje in učenje. Java Aplet je programček napisan v programskem jeziku Java, ki omogoča vizualno dinamiko in interaktivnost. Pri izdelavi apletov moramo, poleg znanja o sintaksi programskega jezika Java in zgradbi apletov, upoštevati še pedagoški vidik izdelave in uporabe apletov. Pri izdelavi apletov si lahko pomagamo tudi z učnim razvojnim okoljem BlueJ. Veliko apletov za področje izobraževanja pa je že narejenih in dosegljivih na spletu. V računalniškem izobraževanju lahko aplete uporabljamo za prikaz delovanja strojnih in programskih komponent, za kar so v nalogi izdelani tudi primeri.
Keywords: Java apleti, učno razvojno okolje BlueJ, konceptualno poučevanje, konceptualno učenje
Published: 17.11.2009; Views: 2393; Downloads: 120
.pdf Full text (1,69 MB)

76.
IZBIRA IN USPOSABLJANJE OBČINSKIH REDARJEV
Nina Debeljak, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in raziskovalni del. V teoretičnem delu smo opredelili pojem kadrovanje in razložili pomen kadrov v podjetju. Nato smo podrobneje opisali izbiro kadrov in njihovo usposabljanje. V raziskovalnem delu smo opravili analizo obstoječega stanja glede izbora in usposabljanja občinskih redarjev. Na podlagi ugotovitev smo naredili kritično analizo in podali predloge za izboljšanje obstoječega stanja.
Keywords: Kadrovanje, usposabljanje, učenje. izobraževanje, občinski redar.
Published: 04.12.2009; Views: 1554; Downloads: 207
.pdf Full text (316,11 KB)

77.
Računalniški simulatorji umetne ventilacije
Kristina Mlinar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo raziskali, kateri računalniški simulatorji so na voljo za učenje umetne ventilacije. Največ ustreznih simulatorjev smo našli na spletnih straneh proizvajalcev ventilatorjev. Opisali smo simulacijo ventilatorja EVITA 4, proizvajalca Dräger. Za simulacijo smo se odločili zaradi tega, ker je ventilator prisoten v mnogih kliničnih okoljih po državi. Ugotovili smo, da simulator podpira večino funkcij, ki jih najdemo na realnem aparatu. Glede na pregled literature smo ugotovili, da simulatorji pripomorejo k bolj učinkovitem pridobivanju znanja.
Keywords: računalniške simulacije, učenje s pomočjo simulacij, simulacijska tehnologija, umetna ventilacija.
Published: 21.12.2009; Views: 2077; Downloads: 361
.pdf Full text (2,37 MB)

78.
SODELOVALNO UČENJE PRI PREDMETU DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI
Mateja Trplan, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je govora o sodelovalnem učenju, metodi poučevanja, ki omogoča učencem aktivno pridobivanje znanja in spretnosti. Predstavljeni so njeni prvi zametki v šolstvu, teoretična izhodišča, ki so vplivala na njen razvoj, in razlogi za uveljavljanje takega načina dela pri pouku, prav tako pa tudi pomisleki o uporabi le-tega. Opisane so osnovne značilnosti, po katerih se sodelovalno učenje razlikuje od ostalih učnih metod in ključna načela, ki zagotavljajo njegovo uspešno izvedbo pri učnih urah. Sodelovalno učenje je v okviru šolske prenove priporočen način poučevanja pri vseh predmetih. V diplomskem delu je obravnavan v okviru dveletnega osnovnošolskega predmeta državljanske vzgoje in etike. Poleg analize vsebine in ciljev predmeta so navedeni konkretni primeri uporabe sodelovalnega učenja pri tem predmetu. Z namenom, da se ugotovi, kako je dejansko s poznavanjem in uporabo sodelovalnega učenja pri pouku državljanske vzgoje in etike, je delo dopolnjeno z analizo desetih intervjujev z učitelji, ki ta predmet poučujejo na osnovnih šolah v severovzhodnem delu Slovenije. Ugotovitve kažejo, da učitelji zagovarjajo uveljavljanje in uporabo te metode pri pouku, jo do neke mere poznajo in prakticirajo, v njej vidijo tako prednosti kot slabosti, se srečujejo z ovirami pri njenem izvajanju in bi si želeli dodatnega izobraževanja o njej. Ni pa bila ugotovljena povezava med deležem uporabe sodelovalnega učenja pri mlajši in bolj izobraženi generaciji učiteljev v primerjavi s starejšo in manj izobraženo.
Keywords: sodelovanje, sodelovalno učenje, državljanska vzgoja in etika, vloga učenca, vloga učitelja
Published: 07.01.2010; Views: 3573; Downloads: 419
.pdf Full text (876,76 KB)

79.
STROKOVNO USPOSABLJANJE ŽELEZNIŠKIH DELAVCEV SLOVENSKIH ŽELEZNIC, D.O.O.
Zdravko Zec, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Z vključevanjem v evropske prometne povezave in liberalizacijo mednarodnega železniškega prometa na skupnem trgu EU so se konkurenčne razmere poostrile. Kdor se zanaša na sedanje znanje, je kratkoročno lahko uspešen, dolgoročno pa vsekakor ne. Pomembno je, da ne spregledamo pomena vseživljenjskega učenja. Zaradi navedenega je nujno, da Slovenske železnice izvajajo kakovostno strokovno usposabljanja in izpopolnjevanje, saj samo tako lahko povečajo svojo konkurenčnost in zagotovijo izvajanje evropskih direktiv, ki so bile prenesene v Zakon o varnosti v železniškem prometu. Strokovno usposabljanje izvršilnih železniških delavcev je sistematično razvijanje znanj, vedenja in spretnosti, ki jih mora obvladati kandidat za opravljanje vseh potrebnih nalog v zvezi z varnostjo prometa v normalnih, poslabšanih in izrednih razmerah. Taka usposobljenost zajema strokovno znanje in sposobnost uporabe tega znanja v praksi. V diplomski nalogi smo v teoretičnem delu prikazali opredelitev pojma učenje, izobraževanje, usposabljanje in razvoj zaposlenih. Opisali smo proces usposabljanja in izpopolnjevanja v organizaciji. V raziskovalnem delu je opisan proces strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja izvršilnih železniških delavcev. Na podlagi ankete smo ugotovili ali izpopolnjevanje dosega želene rezultate, ali so anketiranci zadovoljni z načinom izpopolnjevanja in ali jim je sedanja oblika izpopolnjevanja v pomoč pri opravljanju njihovega dela. Na podlagi analize podatkov smo za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti predlagali možne izboljšave.
Keywords: učenje, strokovno usposabljanje, izpopolnjevanje, izvršilni železniški delavec, Slovenske železnice
Published: 07.01.2010; Views: 1891; Downloads: 248
.pdf Full text (2,22 MB)

80.
ENDOGENE TEORIJE RASTI IN VLOGA DRŽAVE PRI POSPEŠEVANJU RASTI
Anja Čobec, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Gospodarska rast je eden izmed procesov v ekonomiji, katero lahko spodbujamo z ukrepi tehnološkega razvoja, izobraževanja in usposabljanja. Dejavniki gospodarske rasti so predvsem delovna sila, človeški kapital, kapital in investicije ter tehnološki napredek. Endogene teorije rasti dajejo prednost predvsem tehnološkemu napredku, katerega lahko dosežemo z učenjem skozi delo ter raziskavami in razvojem, in človeškemu kapitalu. Endogene teorije rasti so se razvile iz neoklasičnih teorij rasti, katerih osnovni model je Solow-Swan model. V Solow-Swan modelu je agregatni proizvod funkcija treh proizvodnih faktorjev: fizičnega kapitala, delovne sile in razpoložljive tehnologije. Tehnološki napredek je v neoklasični teoriji rasti eksogena spremenljivka. Poglavitni model endogene teorije rasti je Uzawa-Lucas model. H gospodarski rasti lahko prispeva tudi država, predvsem z izboljšanjem učinkovitosti, spodbujanjem pravičnosti in z ohranjanjem makroekonomske stabilnosti in rasti. Poglavitne slabosti slovenske konkurenčnosti so predvsem nizek priliv tujih investicij, tehnološko sodelovanje med podjetji, nizek delež visokotehnološkega izvoza in nezadostno financiranje tehnološkega razvoja. Da bi izboljšali konkurenčnost slovenskega gospodarstva, je treba oblikovati spodbudno inovacijsko okolje. Prav tako je treba spodbujati raziskave in razvoj ter tehnološki razvoj.
Keywords: Tehnološki napredek, človeški kapital, raziskave in razvoj, učenje skozi delo, gospodarska rast, tranzicija, konkurenčnost, vloga države.
Published: 15.07.2010; Views: 3227; Downloads: 313
.pdf Full text (4,41 MB)

Search done in 0.19 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica