| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


81 - 90 / 230
First pagePrevious page567891011121314Next pageLast page
81.
MODEL UVEDBE NAJPRIMERNEJŠEGA NAČINA ARHIVIRANJA RAČUNOVODSKE DOKUMENTACIJE V LUKI KOPER D.D.
Anja Dolenc, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Podjetja morajo v današnjem času, ko se borijo za obstanek, biti sposobna se prilagajati in uporabljati najsodobnejše informacijske sisteme. V našem diplomskem delu smo se osredotočili na elektronsko arhiviranje, ki postaja že nuja, saj v podjetje prihaja vse več elektronske dokumentacije. Z ustreznim načinom arhiviranja lahko v podjetju znižamo stroške povezane z iskanjem in dostopanjem do informacij, z izgubo, poškodovanjem ali fizično zlorabo pomembnih dokumentov ter z zasedanjem prostora. Spremembam pa se morejo prilagajati tudi zakonodajalci ne samo podjetja, zato je leta 2006 prišlo do sprejetja Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, s katerim so poskrbeli za pravno veljavnost elektronskih dokumentov. Seveda, elektronsko arhiviranje ima tudi svoje slabosti in nevarnosti, kot jih ima vsak sistem, vendar s pravilno izgradnjo sistema prednosti in priložnosti elektronskega arhiviranja pretehtajo slabosti in nevarnosti.
Keywords: arhiviranje, računovodska dokumentacija, elektronsko arhiviranje, mikrofilmsko arhiviranje, hibridno arhiviranje, ZVDAGA, Enotne tehnološke zahteve, Luka Koper d.d., sprejemna pisarna, notranja pravila
Published: 04.08.2010; Views: 1523; Downloads: 337
.pdf Full text (374,67 KB)

82.
83.
84.
IMPLEMENTACIJA SISTEMA ZA ELEKTRONSKO UPRAVLJANJE Z DOKUMENTI V PODJETJE
Simon Klinc, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava obvladovanje dokumentacije sistemov vodenja podjetja. Predstavlja način obvladovanja dokumentacije sistemov vodenja v Premogovniku Velenje. Dokumentacija se obvladuje na internem spletnem portalu. Predstavljena je nadgradnja SharePoint portala na novejšo različico z upoštevanjem novih funkcionalnosti, ki jih le-ta ponuja. Nadgradnja nudi izboljšave področja varovanja podatkov, področja skupinskega dela, omogoča izdelavo enostavnih delotokov za dokumentacijo, lažje obveščanje uporabnikov ter še veliko dodatnih izboljšav, ki lahko povečujejo učinkovitost dela. Drugi del predstavlja implementacijo sistema za elektronsko upravljanje z dokumenti ODOS na področje dokumentacije sistemov vodenja. Predstavljeno je okolje dokumentacijskega sistema in podane rešitve za prenos dokumentacije sistemov vodenja v sistem ODOS.
Keywords: Nadgradnja, Intranet, Sistem za elektronsko upravljanje z dokumenti, SharePoint portal, Dokumentacija sistemov vodenja.
Published: 08.04.2010; Views: 2091; Downloads: 255
.pdf Full text (3,22 MB)

85.
SISTEMSKI PRISTOP K OBLIKOVANJU E-DOKUMENTACIJE ZDRAVSTVENE NEGE
Uroš Rajkovič, 2010, dissertation

Abstract: Učinkovito dokumentiranje procesov zdravstvene nege je eden ključnih problemov zdravstvene nege kot temeljne sestavine celovitega sistema zdravstvenega varstva. Ustreznost dokumentiranja se nanaša na obvladovanje velikega števila zahtevnih informacij, ki jih medicinska sestra srečuje pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju zdravstvene nege. Gre za pripomoček pri ocenjevanju zdravstvenega stanja pacienta, pri odločanju o negovalnih diagnozah in intervencijah ter pri ocenjevanju rezultatov zdravstvene nege. Pri tem je smiselno izrabiti možnosti, ki jih ponuja sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija ne le v administrativnem, ampak tudi v kognitivnem smislu. Osrednji prispevek doktorske disertacije predstavlja model e-dokumentacije zdravstvene nege, ki na osnovi sistemskega pristopa informatizira proces le-te, tako s stališča celovite obravnave pacienta, kot tudi spremljanja procesa samega v smislu zagotavljanja njegove kakovosti. Model zajema interaktivno uporabo ocene zdravstvenega stanja pacienta, ki je medicinski sestri v pomoč pri odločitvah, ki jih mora sprejeti pri svojem delu, obenem pa zmanjšuje možnost napak. Model je prototipno implementiran, preizkušen v praksi in kritično ovrednoten. V disertaciji je najprej predstavljen sistem zagotavljanja zdravstvene nege s posebnim poudarkom na procesni metodi dela in njenih fazah. Temu sledi poglavje o sodobnih načinih dokumentiranja. Predstavljen je razvoj dokumentiranja, zapis o pacientu in klasifikacije v zdravstveni negi. Poglavje se zaključi s pregledom nekaterih rešitev po svetu. Analiza obstoječe negovalne dokumentacije v Sloveniji je izvedena na osnovi anketne analize na vseh treh ravneh zdravstvene dejavnosti, kar je podrobno opisano v naslednjem poglavju. Sledi predlagani model e-dokumentacije, ki je najprej predstavljen s strani podatkovnega modela, za tem pa še s strani programske rešitve. Poseben poudarek je na funkcionalnostih, in sicer od zajemanja podatkov, njihove celovite obdelave, uporabe modelov, do predstavitve rezultatov v pogledu dodane vrednosti, ki jo rešitev prinaša v dokumentiranje in izvajanje zdravstvene nege. Posebno poglavje je posvečeno testiranju rešitve v praksi. Rezultati testiranja so povzeti v obliki analize SWOT. Pričujoče raziskovalno delo odpira številne možnosti za nadaljnje raziskave, kot je npr. uporaba ekspertnega znanja za pomoč pri odločanju, ocenjevanje tveganj, zmanjšanje števila neželenih dogodkov in aktivnejše vključevanje pacienta v procese zdravljenja.
Keywords: organiziranje, zdravstvena nega, e-dokumentacija, sistemski pristop, proces zdravstvene nege
Published: 13.09.2010; Views: 8889; Downloads: 1954
.pdf Full text (1,45 MB)

86.
ORGANIZACIJA SKLADIŠČA GOTOVIH IZDELKOV V PODJETJU METREL MEHANIKA
Irena Žvokelj, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Pri analizi skladišča gotovih izdelkov smo ugotovili, katera področja so neustrezno urejena ter potrebna prenove. Ugotovili smo precejšnje pomanjkanje sistematičnega urejanja skladiščnega poslovanja. Glavne pomanjkljivosti nesistematičnega dela so predvsem neučinkovita izraba razpoložljivega prostora, nepreglednost in nedosegljivost uskladiščenih izdelkov, neprimerno označevanje izdelkov in nedoločena nahajališča posameznih izdelkov. Lokacija in prostorska ureditev skladišča je za njegovo delovanje neugodna, zato bomo rešitve iskali predvsem v notranji ureditvi skladišča. Težavo predstavljajo tudi pomanjkljiva delovna navodila, predvsem pomanjkanje interne dokumentacije, vezane na kakovost pakiranja. Cilj diplomske naloge je ureditev neustrezno urejenih področij v skladišču gotovih izdelkov. Z učinkovitimi rešitvami bomo skušali znižati stroške skladiščnega poslovanja, izboljšati kvaliteto pakiranja ter zmanjšati poškodbe izdelkov pri manipulaciji in skladiščenju. S strokovnim vodenjem skladišča bomo skušali izboljšati tudi delovne pogoje. Zavedamo se, da je dobra organizacija skladišča pomembna za podjetje, v končni fazi pa je najpomembnejše zadovoljstvo kupca.
Keywords: skladišče gotovih izdelkov, nahajališče izdelka, pakiranje, organizacija, dokumentacija
Published: 13.09.2010; Views: 2859; Downloads: 478
.pdf Full text (6,02 MB)

87.
RAČUNALNIŠKO PODPRTO KONSTRUIRANJE ORODJA ZA RAZREZ PLOČEVINE
Janez Temnikar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava praktičen primer računalniško podprtega konstruiranja orodja za razrez pločevine za pripravo prireza z uporabo programskega paketa CATIA V5. V diplomskem delu je na začetku opisan teoretični del, določeni so tudi parametri, potrebni za konstruiranje. Sledi opis konstruiranja orodja od zajemanja pravil naročnika in uporabe standardov do izdelave tehniške dokumentacije. Predstavljeni so tudi nekateri problemi, ki so se pojavili med montažo.
Keywords: Orodjarstvo, razvoj orodja, CAD/CAM/CAE, CATIA V5, tehniška dokumentacija, vodeno orodje.
Published: 28.05.2010; Views: 2498; Downloads: 368
.pdf Full text (8,64 MB)

88.
UPRAVLJANJE Z MATERIALOM V OBLAČILNI INDUSTRIJI
Katja Ovnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo se ukvarja s problematiko upravljanja z materialom v podjetju Elkroj d.d. Ker zavzema upravljanje z materialom v oblačilni industriji pomembno vlogo, saj predstavlja material okoli 40 % vseh stroškov, je bila izvedena analiza upravljanja z materialom za celoten proces izdelave oblačil. Za ta namen so bile proučene aktivnosti na področju ravnanja z materialom pri pripravi proizvodnje, skladiščenju in posameznih procesov izdelave oblačil. Na podlagi izvedene analize, so bile opredeljene pomembnejše pomanjkljivosti na področju vseh tistih aktivnosti, ki vplivajo neposredno ali posredno na gospodarno ravnanje z materialom. Za opredeljene pomanjkljivosti so bili na podlagi poznavanja racionalnega ravnanja z materialom, podani predlogi za odpravo posameznih pomanjkljivosti. Rezultati analize obstoječega stanja upravljanja z materialom so pokazali, da je za uspešno rešitev problematike potrebno uvesti spremembe na organizacijskem in tehnološkem področju, kjer med pomembnejše aktivnosti sodi potreba po uvedbi vhodne kontrole, dopolnilnem izobraževanju zaposlenih, s poudarkom na upravljanju z materialom in samokontroli ter vzpostavitvi ustrezne organizacije na področju tehnološke dokumentacije in odgovornosti. Prihodnost ima torej podjetje, ki lahko ponudi inovativne, visoko kakovostne in cenovno ugodne izdelke. To je podjetje, ki se vseskozi ukvarja s vprašanjem predelave materiala, s čim manjšo možno porabo in stroški materiala.
Keywords: Oblačilno inženirstvo, upravljanje z materialom, tehnično tehnološka dokumentacija.
Published: 12.07.2010; Views: 1169; Downloads: 100
.pdf Full text (13,18 MB)

89.
INVESTICIJSKI PROJEKT GRADNJE ZA TRG
Gregor Čas, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava celoten investicijski projekt gradnje za trg. Je vrsta projekta pri kateri mora investitor ob gradnji skrbeti še za prodajo. Predstavljene so vse faze projekta in njihove aktivnosti, od začetne ideje do prodaje zadnje stanovanjske ali poslovne enote. V uvodnem delu je opredeljen vpliv projektnega menedžmenta, ter možnosti financiranja in investiranja udeležencev pri projektih gradnje za trg. Predstavljeni so zakoni in vsa potrebna dokumentacija ter značilni stroški in kazalniki ekonomske upravičenosti. Sledi predstavitev življenjskega cikla gradnje za trg, kjer je prikazan vpliv trženja oz. prodaje. V zaključku je predstavljen celoten investicijski proces gradnje za trg, s podanimi predlogi za večanje konkurenčnosti investitorjev na trgu in izdelan je zagonski elaborat za stanovanjsko — poslovni objekt Kondominij Tivoli.
Keywords: gradbeništvo, projektni menedžment, nepremičnine, investicijski projekt, gradnja za trg, zagonski elaborat, investiranje, financiranje, stroški, upravičenost projektov, dokumentacija, ...
Published: 27.08.2010; Views: 3683; Downloads: 508
.pdf Full text (2,04 MB)

90.
Logistični procesi v podjetju Geneplanet : diplomsko delo
Matej Rotvajn, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Pomen skrbi za zdravje se je v zadnjem času zelo povečal. Ljudje hočemo zdravo in kakovostno preživeti čas, ki nam je na voljo. Podjetje Geneplanet nam s svojo storitvijo osebne genetike omogoča predvideti statistično verjetnost za nekatere bolezni in na podlagi tega si lahko s pravilnim načinom življenja zmanjšamo verjetnost, da bi za to boleznijo tudi dejansko zboleli. Ker je storitev osebne genetike nova na slovenskem trgu, so se pri podjetju Geneplanet soočali z nemalo težavami. Dokaj hitro so ugotovili, da je za uspešnost podjetja pomembno zaupanje v njihove storitve, le-to pa se da pridobiti le s kakovostnimi storitvami. Pomemben delež k njihovi uspešnosti pri izvajanju njihovih storitev pa ima tudi logistika. In te vloge logistike se v podjetju dobro zavedajo, zato so svoje logistične storitve dali v upravljanje logističnemu podjetju. Mi bomo te logistične procese v podjetju Geneplanet analizirali in poskušali poiskati še boljše rešitve, kjer bo to mogoče.
Keywords: logistika, osebna genetika, FedEx, transportna dokumentacija
Published: 03.09.2010; Views: 2693; Downloads: 393
.pdf Full text (1,61 MB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica