| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


71 - 80 / 230
First pagePrevious page45678910111213Next pageLast page
71.
72.
73.
Izboljšanje organizacije vzdrževanja raketnega sistema Roland : magistrska naloga
Andrej Šijanec, 2009, master's thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo vsebinsko obsega več delov. Prvi del zajema predstavitev problema, okolja in omejitve samega dela, drugi pa obsega splošne teoretične osnove o vzdrževanju s poudarkom na predstavitvi različnih metod vzdrževanja ter organizacije sistema vzdrževanja. Vključuje tudi pojme glede razpoložljivosti, zanesljivosti in učinkovitosti tehničnih sistemov ter problematiko s področja zagotavljanja varnosti pri vzdrževalnih delih. V nadaljevanju je predstavljeno obstoječe stanje na področju organizacije vzdrževanja v enoti ter potek izvajanja preventivnega in kurativnega vzdrževanja. Pri tem je izpostavljena problematika na področju organizacije sistema vzdrževanja, vzdrževalne dokumentacije in zagotavljanja varnosti pri vzdrževanju. V sklopu prenove so z različnimi predlogi na področju organiziranosti vzdrževanja z upoštevanjem elementov celovitega produktivnega vzdrževanja podane rešitve, ki bi pripomogle k izboljšanju obstoječega stanja. Opozoriti velja na potrebo po prenovi vodenja vzdrževalne dokumentacije, bolj sistematičen pristop pri obnavljanju zaloge rezervnih delov ter določanju zanesljivosti in razpoložljivosti raketnih orožij.
Keywords: preventivno vzdrževanje, kurativno vzdrževanje, zanesljivost, razpoložljivost, vzdrževalna dokumentacija
Published: 03.09.2009; Views: 2098; Downloads: 218
.pdf Full text (1,34 MB)

74.
PRESOJA PRIMERNOSTI ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA RAČUNOVODSKE DOKUMENTACIJE V BANKI CELJE D.D.
Katica Hrastnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Arhiviranje dokumentov je ena bistvenih nalog za uspešnost podjetja. Elektronski način arhiviranja skrajša čas iskanja želenih dokumentov, s čimer pridobimo čas in zmanjšamo število zaposlenih v arhivu. Zmanjša se tudi možnost izgube posamezne dokumentacije, saj je tovrstno arhiviranje varnejše, če so za to uporabljeni ustrezni načini varovanja. Pri elektronskem arhiviranju prihaja do sprememb na področju tehnologije, ki se za to uporablja in zakonodaje s tega področja. Vse to je potrebno pri delu upoštevati, da ne prihaja do ne želenih izgub ali napak. K temu pripomorejo tudi usposobljeni delavci. Na podlagi presojanja primernosti elektronskega arhiviranja računovodske dokumentacije Banke Celje d.d. smo ugotovili, da se večina teorije v praksi potrdi. Večina pomanjkljivosti klasičnega arhiviranja se z uvedbo elektronskega arhiviranja lahko odpravi. Potrebno pa je upoštevati prej omenjene spremembe in jim slediti. V primeru, da se elektronsko arhiviranje ne izvaja pravilno in natančno in se tehnologija za arhiviranje v podjetju ne posodablja, lahko pride do velikih izgub.
Keywords: Računovodska dokumentacija, arhiv, digitalizacija, klasično arhiviranje, elektronsko arhiviranje, Banka Celje d.d., čas hrambe
Published: 22.01.2010; Views: 1741; Downloads: 408
.pdf Full text (533,63 KB)

75.
PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV IZ STRUKTURNIH SKLADOV ZA MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA
Martina Pavše, 2009, undergraduate thesis

Abstract: EU tistim članicam in regijam, pa tudi državam kandidatkam, ki zaostajajo v razvoju, nudi finančno pomoč, da bi le te lahko enakovredno sodelovale pri uresničevanju skupnih politik EU. Državam kandidatkam je bilo tako na voljo predpristopna pomoč skozi programe PHARE, ISPA in SAPARD, ki služijo za postopno prilagajanje kandidatk na članstvo ter s ciljem čim hitrejše gospodarske in socialne kohezije. S članstvom v EU je Slovenija dobila možnost koriščenja evropskih sredstev v strukturnih skladih, ki podpirajo razvoj tistih evropskih regij, ki zaostajajo v razvoju. Njihov cilj je zmanjšati te razlike in ustvariti okolje za enakomeren in uravnotežen razvoj vseh držav in regij EU. Z novo finančno perspektivo 2007-2013 se je izvedla reforma strukturne politike, ki je preoblikovala strukturne sklade ter način delitve sredstev iz njih. V posameznem programskem obdobju so delovanje skladov in njihovi cilji prilagojeni trenutnim razmeram. V prejšnjem programskem obdobju so bila na voljo sredstva iz 4 strukturnih skladov v sedanjem obdobju v okviru strukturne politike pa delujeta ESRR in ESS, ohranjen pa je tudi Kohezijski sklad. Poleg teh dveh sta v prejšnjem programskem obdobju od leta 2000-2006 obstajala še dva strukturna sklada, ki v prihodnje ne sodita več pod okrilje evropske strukturne politike. Preden pa lahko koristimo ta sredstva se moramo prijaviti na razpise za evropski denar. Na njih se lahko prijavijo tudi manjša podjetja, vendar je najbolj vprašljiva njihova administrativna usposobljenost, za končni pregled projektne dokumentacije pa se navadno obrnejo na svetovalne hiše, ta strošek pa se ob uspešni prijavi delno povrne. Informiranje in obveščanje o strukturnih sredstvih je pomembno za aktualno programsko obdobje 2007-2013 in za uspešno realizacijo operativnih programov, ki opredeljujejo ključna področja, v katera bodo usmerjena sredstva. Za uspešno črpanje sredstev v tem programskem obdobju bosta morala strukturna politika in sam pomen strukturnih skladov postati pomemben element gospodarske politike, da bodo evropska sredstva v polni meri izkoriščena za razvoj in napredek MSP, kar pripomore k razvoju celotne države.
Keywords: predpristopna pomoč, evropska sredstva, finančna perspektiva 2007-2013, strukturna politika, strukturni skladi, projektna dokumentacija, operativni programi, MSP.
Published: 08.06.2010; Views: 2042; Downloads: 244
.pdf Full text (666,55 KB)

76.
PRIMERJAVA ORODIJ ZA PODPORO AGILNI METODI SCRUM
Vid Konšak, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo se najprej posvetili pravilni izbiri metodologije za razvoj programske opreme. V nadaljevanju smo opisali principe agilne metodologije in se podrobneje posvetili metodi Scrum, ki smo jo tudi natančneje preučili. Izbrali smo tri različna orodja, ki podpirajo metodologijo Scrum in jih natančneje opisali ter jih med seboj primerjali. Na podlagi ugotovitev smo naredili načrt za lastno orodje.
Keywords: agilne metode, Scrum, informacijski sistem, dokumentacija, programska orodja, delo v skupinah
Published: 21.10.2009; Views: 1735; Downloads: 417
.pdf Full text (5,15 MB)

77.
PRENOVA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE Z VOZNIM PARKOM ZA POTREBE DAVČNE UPRAVE RS
Alojz Peklaj, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so obravnavani postopki dela v voznih parkih Ministrstva za finance, Davčne uprave Republike Slovenije, ki v mnogih pogledih niso optimalni, poleg tega pa opredeljujejo veliko birokratskih postopkov in evidenc. Pogosto se zahtevani dokumenti tudi podvajajo ter tako zmanjšujejo preglednost evidentiranja in poslovanja. V diplomskem delu so predstavljeni veljavni predpisi, ki so, kolikor je mogoče, poenostavljeni in optimizirani, seveda ob upoštevanju predpisov, ki so v veljavi, s čimer je poenostavljeno delo odgovornih delavcev voznih parkov oziroma pooblaščencev, prav tako pa tudi uporabnikov službenih vozil. Ugotovitve bodo prispevale tudi k preglednosti evidenc in poslovanja voznega parka.
Keywords: - prenova - vozni park - organizacija voznega parka - dokumentacija - Davčna uprava Republike Slovenije
Published: 03.12.2009; Views: 2110; Downloads: 182
.pdf Full text (1,58 MB)

78.
INTEGRACIJA PLM SISTEMA AGILE 9 V PODJETJU TELSIMA D.O.O.
Primož Prevodnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi predstavljam potek prenove obstoječega informacijskega sistema za potrebe pridruževanja manjšega podjetja k večji korporaciji. Prenova informacijskega sistema pa ni zajemala samo posodobitev programske opreme in tehnologije, ampak tudi spremembo razmišljanja in načina dela. Tako smo bili ob prenovi informacijskega sistema prisiljeni razmišljati tudi o vplivu le-te na končne uporabnike prenovljenega sistema. Prenova je zajemala vpeljavo novih delovnih procesov in integracijo PLM (Product Lifecycle Management System) sistema Agile 9 v podjetje ter opustitev uporabe obstoječega sistema. Prikazani so procesi pred vpeljavo PLM sistema Agile 9 in po njej. Pridruževanje k večji korporaciji je pripeljalo do povečanja količine informacij ter vse večjo uporabo računalniško podprtih tehnologij tako, da se je vpeljava PLM sistema pokazala kot nekaj neizbežnega. Prikazano je tudi kako integriran PLM sistem uspešno rešuje nastali položaj. Podrobno je prikazana tudi uporabnost PLM sistema Agile 9 kot osrednjega informacijskega sistema v podjetju ter prenos dokumentov iz PLM sistema Agile 9 v ERP sistem Oracle, kateri je po združitvi z večjo korporacijo prevzet tudi v manjšem podjetju. Z vpeljavo PLM sistema smo skrajšali posamezne procese ter posledično zmanjšali stroške, predvsem pa smo iz verige odstranil človeški faktor, kot enega izmed glavnih razlogov za vse več napak pri prenosu informacij med sistemi. Na koncu naloge je predstavljen odziv zaposlenih in zunanjih pogodbenih partnerjev na uvedbo spremembe ter tudi prvi rezultati integracije, za katero se je na podlagi le-teh PLM sistem Agile 9 izkazal kot zelo dobra izbira za nadzor nad življenjskim ciklom izdelka, sledenje spremembam, hranjenje podatkov ter prenosa dokumentacije med različnimi sistemi.
Keywords: Prenova informacijskega sistema, PLM sistem Agile 9, Poslovni procesi, Projektna dokumentacija, Uporabniški vmesnik
Published: 05.01.2010; Views: 2562; Downloads: 228
.pdf Full text (2,36 MB)

79.
POSTOPEK S KONKURENČNIM DIALOGOM
Alen Bernard, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V Sloveniji sta bila na podlagi Direktive 2004/18/ES in Direktive 2004/17/ES sprejeta dva zakona, ki urejata področje javnega naročanja. V Zakonu o javnem naročanju je bil kot novost urejen tudi konkurenčni dialog, kot postopek oddaje javnega naročila, ki je uvedel na področje oddaje javnih naročil bistveno spremembo v primerjavi s prejšnjimi ureditvami, in sicer je pri oddaji javnega naročila z njegovo pomočjo naročniku in potencialnim ponudnikom v fazi priprave razpisne dokumentacije omogočeno, da med seboj sodelujejo, kar je bilo dotlej nedopustno. V drugem, na novo sprejetem zakonu, ki ureja oddajo javnih naročil na področju gopodarske infrastrukture, Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, trasnportnem področju in področju poštnih storitev konkurenčni dialog ni urejen, vendar ga je vseeno mogoče uporabiti vedno, kadar so podane predpostavke za izvedbo postopka s pogajanji po predhodni objavi. Konkurenčni dialog lahko naročnik uporabi v primeru oddaje posebno zahtevnih javnih naročil, ko brez ustreznih informacij ali rešitev, pridobljenih od potencialnih ponudnikov, ne more opredeliti tehničnih, pravnih ali finančnih elementov predmeta javnega naročila ter pod pogojem, da ni mogoče uporabiti odprtega ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in da je merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika ekonomsko najugodnejša ponudba.
Keywords: konkurenčni dialog, postopek, javno naročilo, razpisna dokumentacija, komuniciranje, Zakon o javnem naročanju, kandidat, ponudnik, naročnik
Published: 14.12.2009; Views: 3465; Downloads: 250
.pdf Full text (370,71 KB)

80.
ORGANIZACIJA PROCESOV IZVAJANJA ZIMSKE SLUŽBE
Matjaž Zalokar, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: Podjetje Komunala Radovljica, d. o. o., opravlja dejavnost gospodarske javne službe na področju občine Radovljica. Ena izmed dejavnosti je vzdrževanje javnih površin, ki jo na podlagi odloka opravljamo od leta 2009. Vzdrževanje javnih površin delimo na dva osnovna procesa: letno in zimsko vzdrževanje. V diplomskem delu se bomo omejili le na proces zimskega vzdrževanja javnih površin, ki je ena težjih nalog vsakega vzdrževalca cest, saj samega izvajanja del ne moremo vnaprej načrtovati in smo v večji meri odvisni od vremenskih razmer. V diplomskem delu bomo s pomočjo procesnega diagrama prikazali potek procesa, pripravo izvedbenega programa zimske službe, izvedbo pripravljalnih del na zimsko službo in proces izvajanja zimske službe. Modele procesov bomo uporabljali pri opravljanju dejavnosti. Omogočali nam bodo nadgradnjo obstoječega sistema procesov z namenom zagotavljanja varnosti vsem udeležencem v cestnem prometu v primeru nastanka zimskih razmer, ko je zaradi snega, poledice ali žleda ogrožena varnost. Drugi pomemben namen modeliranja procesov je zasledovanje ciljev podjetja, ki so zapisani v poslanstvu, strategiji in viziji podjetja. Za dosego teh ciljev moramo procese razumeti, jih obvladovati in nenehno izboljševati.
Keywords: organizacija podjetja, organizacija procesov, procesni diagram, dokumentacija, kontrola
Published: 28.01.2015; Views: 867; Downloads: 82
.pdf Full text (3,41 MB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica