| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


91 - 100 / 230
First pagePrevious page6789101112131415Next pageLast page
91.
OPREDELITEV DOKUMETIRANJA TRANSFERNIH CEN ZA PODJETJE V TISKARSKI DEJAVNOSTI
Ksenija Kovačič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Transferne cene so za povezana podjetja pomembno sredstvo, s katerim lahko vplivajo na obdavčitev z davkom od dobička, države pa se zaradi transfernih cen velikokrat znajdejo v položaju, da poberejo manj davka, kot bi ga pri poslovanju mednarodnih podjetij lahko, če bi ta poslovala po tržnih načelih. Iz tega sledi, da so transferne cene za mednarodna podjetja in davčne uprave najpomembnejše davčno področje. Podjetja, ki poslujejo s povezanimi osebami, se morajo zavedati, kako pomembna je priprava dobre dokumentacije o transfernih cenah, s katero dokazujejo upravičenost uporabljenih transfernih cen. Dobra dokumentacija je predvsem takrat, ko ima davčni inšpektor na osnovi pripravljene dokumentacije zadostno količino informacij za identifikacijo pomembnih medpodjetniških transakcij in lahko na osnovi teh informacij oceni tveganje pri oblikovanju transfernih cen.
Keywords: transferne cene, mednarodno podjetje, povezane osebe, davčna uprava, dokumentacija, neodvisna tržno načelo, optimiranje dobička, davčna stopnja, davči nadzor, kazni.
Published: 20.12.2010; Views: 1865; Downloads: 0

92.
NABAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA V OBČINI ROGATEC
Andrea Esih, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Področje proučevanja v diplomskem delu so javna naročila kot način nabave v javnem sektorju. Postopki javnega naročanja so ena izmed najpomembnejših dejavnosti javnega sektorja, predvsem zaradi velike porabe javnih financ. Občina Rogatec je kot samoupravna lokalna skupnost naročnik in mora pri nabavi blaga, oddaji storitev in gradenj upoštevati pravila in predpise o javnem naročanju. Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij. Prvo poglavje je uvod, kjer je opredeljeno področje raziskave, namen, cilji, osnovne trditve, predpostavke, omejitve raziskave in predvidene metode. Drugo poglavje zajema teoretično opredelitev nabave ter naloge, obveznosti in cilje nabavne funkcije. V tretjem poglavju teoretično opredelimo javna naročila in spoznamo njihov razvoj, načela in postopke javnega naročanja. Četrto poglavje zajema predstavitev Občine Rogatec in praktičen primer oddaje naročila male vrednosti pisarniškega materiala. Tukaj spoznamo celoten potek in obrazce javnega naročanja male vrednosti s postopkom zbiranja ponudb ter vse potrebne obrazce za pripravo razpisne dokumentacije. Peto poglavje zajema sklep, zadnje, šesto, pa povzetek.
Keywords: Ključne besede: nabavna funkcija, javna naročila, temeljna načela, postopki oddaje javnega naročila, javni sektor, Občina Rogatec, javna naročila male vrednosti, razpisna dokumentacija
Published: 15.12.2010; Views: 1759; Downloads: 227
.pdf Full text (319,96 KB)

93.
IZBOLJŠANJE ORGANIZIRANOSTI SKLADIŠČNEGA POSLOVANJA
Špela Lešnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Skladiščenje je pomembno področje poslovanja vsakega podjetja, saj omogoča delovanje številnih funkcij v podjetju. Naloge skladišča so različne v vsakem podjetju; tako po svoji vsebini kot po obsegu. Vse te naloge mora podjetje nujno reševati, če hoče zagotoviti uspešno poslovanje skladišč in celotne materialne dejavnosti. V diplomski nalogi sem proučila pomen in vlogo skladiščnega poslovanja v družinskem podjetju TOPTAP iz Zgornje Ložnice. V teoretičnem delu sem obdelala področje skladiščenja poslovanja in opisala trenutno stanje v podjetju TOPTAP. V praktičnem delu pa sem predstavila predloge za izboljšanje problematike skladiščenja v samem podjetju. Na osnovi izbranih kriterijev sem predloge ovrednotila in poiskala najcenejšo, najenostavnejšo in najhitrejšo rešitev za odpravo zastavljenega problema.
Keywords: skladiščenje, naloge skladiščenja, skladiščna dokumentacija, zaloge, izboljšanje skladiščnega poslovanja
Published: 24.11.2010; Views: 1608; Downloads: 221
.pdf Full text (640,55 KB)

94.
NAČRTOVANJE TEHNOLOŠKEGA PROCESA IZDELAVE AVTOMATA ZA AVTOMATSKE KLEŠČE V PODJETJU SERPA D.O.O.
Maja Berložnik, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo predstavlja postopek načrtovanja tehnološkega procesa izdelave avtomata za 50 tonske avtomatske klešče v podjetju Serpa d.o.o. Ključna je analiza zatiča, za katerega je opravljena primerjava časov in stroškov med postopkoma načrtovanja s programom GoSoft in po knjigi Priprava proizvodnje za delo v praksi ter realiziranimi vrednostmi. Dejstvo je, da je priprava dokumentacije s programom Gosoft hitrejša, a manj natančna, zato bi bila priporočljiva kombinacija obeh sistemov. Po izvedbi del je bila opravljena pokalkulacija za celoten avtomat, ki je dodatno potrdila nezanesljivost sistema GoSoft, čeprav je bil ugotovljen dobiček. Pomembna pa je bila tudi posodobitev vrtanja na stružnici Puma 400LM, ki predstavlja inovativno optimizacijo.
Keywords: avtomat za avtomatske klešče, tehnološko načrtovanje, tehnološka dokumentacija, zatič, analiza in pokalkulacija, optimizacija, posodobitev vrtanja
Published: 11.10.2010; Views: 2097; Downloads: 227
.pdf Full text (3,55 MB)

95.
VZPOSTAVITEV ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA V PODJETJU
Bojan Sobočan, 2010, final seminar paper

Abstract: Cilja našega dela diplomskega seminarja je bil preveriti skladnost sistemov za elektronsko hrambo in arhiviranje poslovne dokumentacije z zakonskimi zahtevami ter njihovo ustreznost zahtevam podjetja MOL Slovenija d.o.o. Namen našega dela diplomskega seminarja pa je bil potrditi tezo, da je uvedba sistema za elektronsko hrambo in arhiviranje poslovne dokumentacije v našem podjetju finančno upravičena in smotrna, saj bo njegova uvedba prinesla veliko pozitivnih učinkov na delovanje našega podjetja.
Keywords: elektronsko arhiviranje, elektronska hramba, poslovna dokumentacija, arhiv, arhiviranje, dokumentarni sistem, zakonodaja
Published: 14.01.2011; Views: 1933; Downloads: 261
.pdf Full text (643,47 KB)

96.
ORGANIZACIJA GRADBIŠČA IN VODENJE GRADBIŠČNE DOKUMENTACIJE ZA NOVOGRADNJO VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA V POLJČANAH
Jernej Kuhar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je prikazana izdelava projekta organizacije gradbišča in predstavitev dokumentacije, ki je potrebna na gradbišču večstanovanjskega objekta Blok Poljčane. Vsebina diplomske naloge zajema predhodno preučevanje pogojev grajenja, dimenzioniranje gradbiščnih kapacitet, tehnično poročilo, shemo ureditve gradbišča in vsebino gradbiščne dokumentacije.
Keywords: gradbeništvo, gradbena dela, organizacija gradbišča, gradbiščna dokumentacija
Published: 12.11.2010; Views: 3424; Downloads: 413
.pdf Full text (2,28 MB)

97.
ZASNOVA GRADITVE VODOVODNEGA SISTEMA
Danijela Brglez, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so na osnovi prikazane potrebe po izgradnji novega vodovodnega sistema podrobneje predstavljene aktivnosti, ki spadajo v prvo fazo — fazo zasnove graditve negospodarskega gradbenega objekta. Predstavljena je investicijska in projektna dokumentacija, ki spada v to fazo graditve objektov in je podlaga za odločanje o investicijskih vlaganjih in za ocenitev projekta o upravičenosti financiranja po predpisih, ki urejajo javne finance. Delo vključuje tudi vse možne vire financiranja investicij za oskrbo s pitno vodo in vire polnjenja proračunov. V zadnjem delu diplomskega dela je izdelan prvi dokument investicijske dokumentacije — Dokument identifikacije investicijskega projekta za vodovodni sistem. Ta dokument je podlaga za izbor investicije, hkrati pa tudi osnovni dokument za črpanje nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Keywords: vodovodni sistem, zasnova graditve, financiranje, evropska kohezijska sredstva, investicijska dokumentacija.
Published: 15.11.2010; Views: 1859; Downloads: 165
.pdf Full text (1,75 MB)

98.
Analiza skladiščnega poslovanja v humanitarni organizaciji : diplomsko delo
Renata Veternik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je podrobneje predstavljena analiza skladiščnega poslovanja humanitarne organizacije Škofijska karitas Celje, oz. delovanje njihovega humanitarnega skladišča v Vrbju pri Žalcu. V tej organizaciji je veliko dela pri prevzemu blaga, izdaji blaga, skladiščenju blaga in komisioniranju blaga, kar pomeni da je potrebna velika natančnost pri vodenju in urejanju skladiščne dokumentacije. Problem je v obsežni dokumentaciji, ki bi jo radi zmanjšali, oz. radi bi poskrbeli, da bi bilo skladiščno poslovanje bolj pregledno. Kot glavno rešitev smo predlagali uvedbo črtne kode, saj se nam zdi, da bi bila najbolj primernejša, saj bi omogočila večjo preglednost skladiščenja in boljši nadzor nad materialom. Predlagali smo tudi novo poimenovanje določene skladiščne dokumentacije.
Keywords: skladiščno poslovanje, skladiščna dokumentacija, skladiščne evidence, tehnologija črtne kode, RFID tehnologija
Published: 30.11.2010; Views: 1983; Downloads: 218
.pdf Full text (1,21 MB)

99.
PREDMETI TEHNIŠKE DEDIŠČINE V FUNKCIJI PRIDOBIVANJA NOVIH ZNANJ IN STALIŠČ
Peter Trbuc, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga PREDMETI TEHNIŠKE DEDIŠČINE V FUNKCIJI PRIDOBIVANJA NOVIH ZNANJ IN STALIŠČ je sestavljena iz treh delov: teoretičnega, empiričnega in praktičnega. V teoretičnem delu je predstavljen pojem tehniške kulturne dediščine in pomen ohranjanja le te. Predstavljeno je tudi, kdo danes vse skrbi za ohranjanje tehniške kulturne dediščine, kakšne težave se pojavljajo pri tem in kakšna je uporabnost tehniške kulturne dediščine. V empiričnemu delu je predstavljena raziskava s hipotezami, spremenljivkami, populacijski vzorec in postopki zbiranja podatkov. Raziskava ugotavlja ali učenci vidijo potrebo po ohranjanju tehniške kulturne dediščine, spoznajo pomembnost vključitve šole v ta proces in imajo izkušnje z ohranjanjem tehniške kulturne dediščine. Podatki so bili pridobljeni s pomočjo opazovanja in ankete. Rezultati so prikazani tabelarično in grafično. V praktičnem delu je predstavljena učna priprava za sklop ur, za izdelavo izdelka iz lesa v 6. razredu devetletke, pri predmetu tehnika in tehnologija. V analizi ankete se predstavljeni rezultati ankete. Analiza je opremljena z grafikoni in komentarji rezultatov. V zadnjem delu pa so podana navodila za izdelavo mlina na veter, ki se nahaja na Stari Gori in priložena je dokumentacija s tehničnimi risbami.
Keywords: tehniška kulturna dediščina, mlin na veter, tehnika in tehnologija, izdelek iz lesa, tehnična dokumentacija
Published: 23.12.2010; Views: 1943; Downloads: 136
.pdf Full text (16,11 MB)

100.
VZDRŽEVANJE TEHNIŠKE DOKUMENTACIJE V ELEKTROENERGETSKIH PODJETJIH
Tomaž Stenšak, 2010, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je predstavljen celovit model razvoja postopkov upravljanja z dokumentacijo v elektroenergetskih podjetjih. Poudarek je na tehnični dokumentaciji. Osnovni namen je združiti vse ključne postopke in analize, ki so potrebne za vzpostavitev sistema za učinkovito upravljanje z dokumenti in informacijami. Tehnična dokumentacija je vezana na objekte in naprave z izrazito dolgo življenjsko dobo, kar je pomembno pri snovanju strategije dolgoročnega hranjenja dokumentov. V ta namen je del vsebine posvečen temi zagotavljanja pogojev, da bodo dokumenti v digitalni obliki, ki so tvorjeni s tehnologijami, ki so trenutno na voljo, uporabni, dostopni in avtentični tudi po preteku več deset let. Predstavljena je analiza obstoječe dokumentacije v enem izmed petih slovenskih podjetij za distribucijo električne energije. Na osnovi pridobljenih podatkov je izvedena tudi ocena stroškov pretvorbe obstoječe papirne dokumentacije v digitalno obliko. Za lažje razumevanje so predstavljeni formati digitalnih preslikav. Kot rezultat so digitalne slike, katerih prednost je enostaven in hiter dostop s pomočjo računalniških tehnologij. Predstavljen je tudi predlog enostavnega urejanja elektrotehniških načrtov v digitalni obliki, ki so del tehnične dokumentacije. Za lažje upravljanje z dokumenti v digitalni obliki so podrobneje predstavljeni delovni postopki upravljanja z dokumenti. Podani so predlogi razdelitve pristojnosti in nalog vpletenih oseb ter postopkov za vzpostavitev vseh procesov, ki so potrebni za učinkovito delo. Upravljanje velike količine dokumentov v digitalni obliki je mogoče le z dokumentnimi sistemi. Ti sistemi na kratko predstavljeni s poudarkom na njihovih lastnostih, na katere je smiselno biti pozoren pred njihovo uvedbo v podjetju. Takšen sistem se gradi dolgoročno in je pred njegovo uvedbo potrebno natančno definirati zahteve in izbrati takšnega, ki najbolj odgovarja specifiki in potrebam posameznih podjetij. Glede na to, da je delo osredotočeno na tehnično dokumentacijo v elektrogospodarstvu je bil v okviru raziskav razvit tudi dokumentni sistem z lastnostmi, ki pokrivajo potrebe teh podjetij. Poudarek je zlasti na dokumentaciji, ki se skozi njen življenjski cikel pogosto posodablja, kar je posebej značilno za elektrotehniške načrte. Predstavljen je tudi način samodejnega prenosa določenih podatkov iz dokumentacije neposredno v dokumentni sistem. Digitalni dokumenti bodo vsaj deloma nadomestili papir samo v primeru, ko bo zagotovljeno, da bodo berljivi na prostorsko in časovno neodvisen način. Berljivost starejših digitalnih dokumentov ohranjamo z ustrezno migracijo. V delu so predstavljeni rezultati testiranja migracije dokumentov, ki so bili tvorjeni s starejšimi različicami urejevalnika Word. Pri migraciji dokumentov tvorjenih z urejevalnikom Word 5.5 (različica za DOS) se je popolnoma ohranilo le povprečno 20 % obravnavanih lastnosti. Testiranje je pokazalo, da je za te dokumente najbolj primerna postopna migracija. Zelo uspešno je bilo mogoče migrirati dokumente, ki so bili tvorjeni z urejevalnikom Word 2.0 (različica za Windows), kjer se je popolnoma ohranilo povprečno 89 % obravnavanih lastnosti.
Keywords: dokumentni sistem, projektna dokumentacija, baza podatkov, CAD, GIS, digitalni dokumenti, digitalizacija, hranjenje dokumentov, dokumentacija, migracija, vzdrževanje dokumentov
Published: 06.04.2011; Views: 2381; Downloads: 179
.pdf Full text (2,72 MB)

Search done in 0.46 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica