| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 42
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
2.
RAZVOJ DEMOKRACIJE V AMERIKI: VPLIV JOHNA LOCKA NA TEORIJO THOMASA JEFFERSONA
Rebeka Dečman, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Večina sodobnih družb temelji na demokratičnem političnem sistemu, čigar izvore najdemo v tradiciji in praksi antične Grčije. Diplomsko delo se osredotoča na razvoj demokracije v Ameriki po nastanku Združenih držav v 18. stoletju. Antična oz. neposredna demokracija in moderna predstavniška demokracija imata popolnoma različna pogleda na posameznika. Antična demokracija vidi posameznika zgolj v kontekstu skupnosti, kateri pripada in njegovi dolžnosti do te skupnosti. Pomemben premik narejen na področju razvoja demokracije v času nastanka Združenih držav je osredotočenost na posameznika in njegove pravice. Temelji ameriške demokracije 18. stoletja ležijo v filozofiji Johna Locka in njegovi razsvetljenski miselnosti, ki je v veliki meri vplivala na politična razmišljanja in pisanja ameriškega politika Thomasa Jeffersona. Jefferson je s svojim demokratsko-republikansko usmerjenim razmišljanjem realiziral politiko liberalizma.
Keywords: demokracija, Združene države Amerike, svoboda, lastnina, toleranca, svoboda govora
Published: 29.08.2009; Views: 3243; Downloads: 406
.pdf Full text (946,96 KB)

3.
VLOGA LOKALNIH MEDIJEV V LOKALNI DEMOKRACIJI
Jernej Lasbaher, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Z večanjem pristojnosti in političnega vpliva lokalnih oblasti po načelu decentralizacije in večje možnosti ljudske participacije je postalo zanimivo vprašanje, kako v lokalnih skupnostih delujejo množični mediji. Ker slednji v demokratičnih sistemih igrajo odločilno vlogo, je treba njihov vpliv ovrednotiti tudi v lokalni demokraciji. Z empirično analizo, ki je temeljila na teoriji medijev, smo ugotovili, da so lokalni viri informiranja izredno pomembni, zaradi omejenih gmotnih in človeških virov pa v kakovosti precej omejeni in zato manj vplivni. Tako kot v velikih medijih tudi v lokalnih skupnostih osrednjo vlogo igra kapital, ki ohranja nadzor nad vsebinami. Anketna raziskava je pokazala, da občani niso zadovoljni s stanjem političnega informiranja v lokalnih oblasteh in da občani navadnih občin občutijo informacijski deficit, ki ga v mestih zaradi večjega števila komercialnih medijev ne občutijo tako izrazito.
Keywords: lokalna demokracija, lokalni mediji, lokalna skupnost, mediji in demokracija, medijske funkcije
Published: 11.11.2009; Views: 12144; Downloads: 253
.pdf Full text (494,20 KB)

4.
LOKALNA DEMOKRACIJA NA KONKRETNEM PRIMERU MESTNE OBČINE VELENJE
Elma Babić, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Z osamosvojitvijo Republike Slovenije, leta 1991, je bila uvedena parlamentarna demokracija, posledica le-te pa je, med drugim, tudi uvedba lokalne samouprave, s čimer se je Republika Slovenija pridružila tistim sodobnim državam v Evropi in zunaj nje, ki priznavajo pravico državljanov, da sodelujejo pri opravljanju javnih zadev. Ta pravica se najbolj neposredno uresničuje prav na lokalni ravni in je eno temeljnih načel demokratične ureditve. Ustava Republike Slovenije v 9. členu določa, da je v Sloveniji zagotovljena lokalna samouprava. Lokalna skupnost je torej eden od stebrov demokracije in je merilo za presojo demokratičnega razvoja posamezne države. Udeležba državljanov v lokalnem javnem življenju je način, da se uveljavijo demokratične vrednote in naraste podpora javnosti lokalnim organom. Predpogoj za zagotavljanje sodelovanja občanov v lokalnem javnem življenju sta javnost dela organov lokalne skupnosti in njene uprave ter učinkovit sistem zagotavljanja pravice do informacij javnega značaja v lokalni samoupravi. Sodelovanje občanov v lokalnem javnem življenju daje možnost državljanom neposrednega vplivanja na sprejemanje odločitev, ki so povezane z njihovimi vsakdanjimi interesi in potrebami, in pravico do sodelovanja pri izvajanju lokalnih javnih zadev. Poleg tega pa javna telesa dobijo zahtevano legitimnost, sredstva za učinkovito odločanje in podporo državljanov za doseganje posebnih ciljev. Lokalna samouprava predstavlja splet neposrednega odločanja prebivalcev in predstavniške demokracije. V teoriji ločimo dve osnovni obliki udeležbe državljanov v lokalni demokraciji. Prva oblika je neposredna lokalna demokracija, ki vključuje zbor občanov, referendum in ljudsko iniciativo. Druga vrsta lokalne demokracije je posredna lokalna demokracija, pri kateri gre predvsem za odločanje prek organov, izvoljenih na lokalnih volitvah. E-demokracija pa predstavlja modernejšo parcipatorno obliko lokalne demokracije.
Keywords: lokalna skupnost, participacija, posredna in neposredna demokracija, referendum, zbor občanov, ljudska iniciativa, lokalne volitve, e-demokracija.
Published: 15.12.2009; Views: 2960; Downloads: 307
.pdf Full text (1,98 MB)

5.
ARISTOTEL IN PARTICIPATIVNA DEMOKRACIJA
Marko Krulc, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V pričujočem diplomskem delu z naslovom Aristotel in participativna demokracija sem obelodanil Aristotelov koncept politične participacije in povezavo med etiko in politiko. Temelj diplomskega dela sestavlja analiza Aristotelove Politike in Nikomahove etike. Raziskano je bilo ozadje participativne demokracije in pomembnost krepostnosti pri političnem odločanju. Politika kot učenje dobrega in pravičnega je po Aristotelu logično nadaljevanje etike. Cilj politike je doseči dobro življenje, ki izpolnjuje telos. Aristotel razume politično participacijo kot sodelovanje v razpravi in udeležbo vseh (svobodnih) državljanov pri političnem odločanju. Veličastnost demokracije dosežemo le ob predpostavki kolektivnega sprejemanja odločitev v občo korist. Država je popolna, ko so vsi državljani svobodni, njihova dejanja krepostna in sprejete odločitve pravične. V diplomskem delu sem predstavil tudi Rousseaujev koncept in Webrovo kritiko neposredne demokracije, obrazložil Marxovo obliko diktature proletariata (pariško komuno) in predstavil Kardeljevo samoupravno demokracijo. Raziskava diplomskega dela je temeljila na deskriptivni in analitični metodi.
Keywords: Politika, participacija, demokracija, vrline, samoupravljanje.
Published: 11.02.2010; Views: 3859; Downloads: 462
.pdf Full text (467,67 KB)

6.
7.
ANALIZA SPLETNIH PORTALOV OBČIN IN NJIHOV POMEN
Boštjan Kohne, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi opredelimo vlogo in pomen spletnih portalov občin. Pri tem jih obravnavamo v kontekstu elektronske uprave ter elektronske demokracije. Osrednji del naloge obsega študija možnosti ocenjevanja in ovrednotenja spletnih portalov občin. Na podlagi ugotovitev izdelamo večkriterijski model za ocenjevanje spletnih portalov občin. Model uporabimo za ovrednotenje spletnih portalov občin Maribor in Koper, ki ju podrobneje analiziramo in na podlagi ocen tudi medsebojno primerjamo.
Keywords: spletni portali občin, e-demokracija, e-uprava, ocenjevanje spletnih predstavitev, uporabnost spletnih predstavitev, večkriterijski modeli, MAUT
Published: 04.03.2010; Views: 11201; Downloads: 242
.pdf Full text (2,39 MB)

8.
SPLET KOT ORODJE POLITIČNE PARTICIPACIJE
Natalija Poš, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga prikazuje razvoj interneta v svetu in Sloveniji, njegov prehod iz funkcije povezovanja raziskovalnih omrežij v ponudnika participativnih orodji, ki državljanom omogoča vključenost v odločevalske procese v državi. Naloga se osredotoča na nove oblike e-demokracije in kako se le-ta vpenja v družbo na ravni državljanov. V analizi same naloge smo se osredotočili na spletne strani slovenskih političnih strank, ki imajo svoje mesto v Državnem zboru Republike Slovenije ter kako same politične stranke vplivajo na večjo participacijo državljanov, s tem ko ponudijo različna orodja e-participacije, s katerimi se lahko državljani lažje vključijo v procese odločanja na državni ravni.
Keywords: politične stranke, e-participacija, e-demokracija, internet.
Published: 28.06.2010; Views: 10773; Downloads: 294
.pdf Full text (1,90 MB)

9.
POLITIČNO DELOVANJE JANEZA JANŠE OD LETA 1988 DO LETA 1992
Karmen Kozmus, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga Politično delovanje Janeza Janše od leta 1988 do leta 1992 obravnava Janševo vlogo pri oblikovanju Slovenske vojske in pri osamosvojitvi Slovenije. Osredotoča se na njegovo prizadevanje za uveljavitev demokracije in padec komunizma. S pomočjo literature, internetnih virov, časopisnih člankov in mnenja volivcev in volivk oblikuje mnenje o političnem pomenu Janeza Janše. Na ta način pride do sklepa, da je Janša eden izmed voditeljev slovenske pomladi in eden glavnih tvorcev svobodne ter suverene Slovenije. K rezultatu prispeva tudi analiza ankete, ki so jo rešili vojni veterani. Več kot polovica jih je Janši pripisala pozitivno vlogo v omenjenem obdobju. V nalogi je omenjen tudi nasproten vidik posameznikov o Janševi vlogi in pomenu. Mnenje je osredotočeno predvsem na Janševe karakterne značilnosti. V sklepnem delu naloge je avtorica izpostavila lastno mnenje o omenjenem obdobju ter navedla nekatere možnosti drugačnega razpleta slovenskih teženj po osamosvojitvi in nekaj predlogov za ponovno enotnost političnega prostora, ki je bila prisotna med osamosvojitvijo Republike Slovenije.
Keywords: Janez Janša, slovenska pomlad, demokracija, Slovenska vojska, osamosvojitev Slovenije
Published: 04.01.2011; Views: 2781; Downloads: 525
.pdf Full text (861,04 KB)

10.
PRAVNA UREDITEV LOBIRANJA V SLOVENIJI IN V PRIMERJALNEM PRAVU
Anja Breznik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Lobiranje ima dolgoletno tradicijo in se nekoliko razlikuje od države do države, zaradi razlik v tradicijah in političnih sistemih. Sam pojem lobiranja ni tako enostaven, kot se morda na prvi pogled zdi. Kot aktivnosti, katerih namen je vplivati na javne organe s posebnim poudarkom na člane zakonodajnega telesa, promoviranje in zagotavljanje sprejetja določene zakonodaje z vplivanjem na javne organe in tudi poskusi spodbujanja javnih organov k določeni aktivnosti. V družbenem smislu predstavlja lobiranje dejansko sestavino vsakega demokratičnega zakonodajnega in političnega procesa. Proces lobiranja je tisti del vplivanja na odločevalce, ki se odvija med lobistom in je odločevalcem skrit pred očmi javnosti. Kljub stoletni tradiciji za posamezne primere ni natančno predpisan. Lahko je povsem preprost ali pa večplasten in zapleten. Predvsem želim predstaviti dejstva, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju in izvedbi lobistične kampanje, da bi le-ta prinesla želene rezultate. Pravilno načrtovanje strategije in taktike lobiranja namreč močno poenostavi razumevanje lobiranja kot procesa pogajanj. Lobiranje je lahko učinkovito le s pravilno zastavljenimi in izpeljanimi postopki, ki morajo biti usmerjeni v pravo ciljno publiko in prave politične odločevalce. Za to pa so potrebna različna znanja, veščine, metode in tehnike lobiranja, ki jih mora poznati vsak lobist. Samo pravilno postavljena strategija in dosledna izpeljava lobističnih procesov so ključ do želenih ciljev, dogovorjenih med lobistom in njegovim naročnikom. Pravno-formalna ureditev lobiranja lahko zagotovi, da bo lobiranje transparentno in bo zagotavljalo dopustno in želeno delovanje lobistov ter organizacij, povezanih z lobiranjem. Zato je nujno potrebno, da se v EU izpeljejo aktivnosti za ustrezno pravno ureditev področja uveljavljanja interesov na eni strani in delovanja odločevalcev na drugi strani. Lobiranje je tako nujno potrebna demokratična dejavnost, ki ob ustrezni pravni regulaciji, z močjo argumentov, zagotavlja širši vidik demokracije v interesu javnosti.
Keywords: Lobiranje, lobist, komuniciranje, proces lobiranja, pravna ureditev, demokracija, korupcija, etika.
Published: 01.02.2011; Views: 2512; Downloads: 245
.pdf Full text (6,88 MB)

Search done in 0.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica