| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
STRATEŠKE MOŽNOSTI IN STRATEGIJE DRUŽINSKEGA PODJETJA
Rok Erjavec, 2010, final seminar paper

Abstract: Delo diplomskega seminarja sem zasnoval tako, da sem se v prvem delu naloge posvetil teoretičnim izhodiščem in opredelitvam družinskega podjetja. Obdelal sem prednosti in slabosti družinskih podjetij, predstavil pomen družine v družinskem podjetju, nato pa sem se posvetil vrstam strategij podjetja. Predstavil sem proces strateškega planiranja, navedel razloge zakaj v malih podjetjih ni dovolj strateškega planiranja in razdelal pomembnost strateškega načrta za uspešno delovanje podjetja. Nadaljnje sem se lotil področja iskanja strategij in strateški možnosti. Obdelal sem temeljne in poslovne strategije, nato pa sem se posvetil še področju prodajnih trgov in možnih dejavnosti podjetja, področju oskrbnih trgov s surovinami, materiali, energijo in delovnimi sredstvi ter potrebami podjetja po teh resursih, področju trga delovne sile in potrebnih sodelavcev podjetja ter področju trga kapitala in potrebnih vrst kapitala. V drugem delu diplomskega seminarja sem se lotil praktičnega primera družinskega podjetja Vrtnarstvo in gradnje Rogaška d.o.o. Najprej sem predstavil podjetje, opisal s čim se ukvarja, ter izdelal organizacijsko shemo. Sledilo je proučevanje strateških možnosti podjetja, kjer sem najprej preučil stanje celotnega podjetja, nato sem preučil posamezna področja delovanja, kasneje pa sem se lotil izdelave SWOT analize. SWOT analiza mi je dala odgovore o prednostih in slabostih podjetja, ter o priložnostih in nevarnostih v okolju. Na podlagi pridobljeni podatkov sem nato oblikoval temeljno strategijo podjetja. Odločil sem se za strategijo nadaljnjega razvoja in rasti, ki predvideva, da naj bi podjetje v svojem okolju delovanja veljalo za celovitega ponudnika vseh vrst okrasnih rastlin, sadnega drevja in vseh ostalih pripomočkov za urejen vrt in dom, prav tako pa naj bi podjetje Vrtnarstvo in gradnje Rogaška d.o.o. veljalo za celovitega in zanesljivega ponudnika in izvajalca gradbenih storitev ter storitev urejanja okolja. Razvoj podjetja bo usmerjen v vsa glavna področja njegovega delovanja. Na področju proizvodnje in prodaje bo podjetje napore usmerilo v razširitev ponudbenega asortimenta izdelkov, prizadevalo si bo za visoko kakovost izdelkov in storitev, vrtni center pa bodo naredili strankam čim bolj prijazen in domač. Nato sem opredelil še poslovno strategijo podjetja Vrtnarstvo in gradnje Rogaška d.o.o. Izbral sem strategijo diferenciacije proizvodov. Kot predmet obravnave sem si izbral vrtni center s svojim proizvodnim asortimentom. Prišel sem do ugotovitve, da v vrtnem centru trenutno nimajo dovolj proizvodov, ki izstopajo in privabljajo zahtevnejše kupce, zato morajo v prihodnje ta asortiment proizvodov razširiti. . Preučil sem tudi sektor prodajnih trgov in marketinga in prišel do zaključka, da je potrebno podjetju dosedanjo ponudbo izdelkov povečati z raznimi tehničnimi pripomočki, da se mora podjetje lotiti agresivnejšega oglaševanja svoje ponudbe tudi izven regije delovanja in da mora podjetje več časa posvetiti promoviranju, obnavljanju in osveževanju spletne strani. Pri preučevanju področja oskrbnih trgov, sem prišel do spoznanj, da je za podjetje dobro, da naveže neposredne stike z dobavitelji iz Zahodne Evrope in se tako izogniti dragim provizijam. Glavna ugotovitev, ki sem jo sprejel za področje trga delovne sile in potrebnih sodelavcev podjetja je, da je potrebno poiskati, ustrezno pripraviti in nato zaposliti novega vodjo proizvodnje, saj je trenutni vodja tik pred upokojitvijo, zato je treba izkoristiti priložnost, da lahko s svojim znanjem in izkušnjami bodočega vodjo še marsikaj nauči. Za področje trga kapitala in potrebnih vrst kapitala pa lahko rečem, da je v prihodnje priporočljivo zmanjšati delež bančnih posojil, na račun pridobivanja državnih subvencij in črpanja sredstev iz evropskih skladov.
Keywords: družinsko podjetje, značilnosti družinskega podjetja, strategije, strateške aktivnosti, okolje, udeleženci, razvoj.
Published: 02.12.2010; Views: 1911; Downloads: 279
.pdf Full text (621,33 KB)

2.
VPLIV DRUŽINSKEGA OKOLJA NA GIBALNE SPOSOBNOSTI IN TELESNE ZNAČILNOSTI OTROK
Katja Muršec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Vpliv družinskega okolja na gibalne sposobnosti in telesne značilnosti otrok smo želeli z empiričnimi rezultati testov gibalnih sposobnosti ugotoviti stanje gibalnih sposobnosti otrok in s pomočjo anketnega vprašalnika raziskati vpliv družinskega okolja na gibalne sposobnosti in telesne značilnosti otrok. V teoretičnem delu so predstavljene telesne značilnosti in gibalne sposobnosti predšolskih otrok ter njihova gibalna znanja. Opisan je pomen gibalnih dejavnosti za celosten razvoj otroka, življenjska okolja otroka v predšolskem obdobju, vloga okolja pri gibalnem razvoju otroka ter vpliv gibalnih dejavnosti za celosten razvoj otroka. Predstavili smo organizirane športno gibalne dejavnosti za predšolske otroke v Slovenskih goricah. V empiričnem delu diplomskega dela so prikazani rezultati testov na vzorcu 63 otrok ter rezultati anketnega vprašalnika njihovih staršev. Rezultati testov gibalnih sposobnosti so pokazali, da so bili starejši otroci uspešnejši kot mlajši otroci, otroci z nižjim indeksom telesne mase (ITM) so dosegli boljše rezultate kot otroci z višjim indeksom telesne mase (ITM) ter da so otroci, s katerimi se starši veliko ukvarjajo s športnimi dejavnostmi, dosegli boljše rezultate na testih gibalnih sposobnosti kot otroci, s katerimi se starši manj ukvarjajo s športnimi dejavnostmi. Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali, da se otroci staršev, ki se sami ukvarjajo s športnimi dejavnostmi, več ukvarjajo s športom kot otroci staršev, ki se s športnimi dejavnostmi ne ukvarjajo, ter da se mlajši starši več ukvarjajo s športom skupaj z otrokom kot starejši starši.
Keywords: predšolski otrok, gibalne sposobnosti, telesne značilnosti, gibalna znanja, družinsko okolje
Published: 27.06.2011; Views: 1837; Downloads: 194
.pdf Full text (1,06 MB)

3.
VPLIV STARŠEV PRI USTVARJANJU GIBALNIH KOMPETENC OTROKA
Žana Vraz, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Vpliv staršev pri ustvarjanju gibalnih kompetenc otroka smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri starši s svojim delovanjem, izkušnjami in možnostmi spodbujajo ustvarjanje gibalnih kompetenc otroka. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov: iz teoretičnega dela in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili gibalni in telesni razvoj otroka, gibalne kompetence ter gibalno izkušenjsko družinsko okolje. V empiričnem delu diplomskega dela smo zajeli ugotovitve raziskav, ki smo jih izbrali s pomočjo anketnega vprašalnika. Anketirali smo 39 staršev otrok iz vrtca Hajdina, starih od 2 do 6 let ter 58 staršev otrok iz vrtca Markovci, prav tako starih od 2 do 6 let. Ugotavljali smo vpliv staršev pri ustvarjanju gibalnih kompetenc otrok, pri tem pa smo upoštevali starost, izobrazbo in okolje bivanja anketirancev. Pri obdelavi podatkov smo prišli do naslednjih ugotovitev: starši so sami, kakor tudi skupaj s svojimi otroki gibalno aktivni večkrat na teden; da so starši športno aktivni zaradi boljšega počutja; starši se v veliki meri zavedajo pomembnosti gibalnih aktivnosti svojih otrok in da te pripomorejo k hitrejšemu razvoju tudi na drugih področjih; da najpogosteje skupaj z otroki izvajajo igre z žogo; da staršem gibalno neaktivnost skupaj z otroki onemogoča pomanjkanje časa; vključenost otrok v organizirano športno vadbo je odvisna od športne aktivnosti staršev; da velika večina otrok ni vključenih v organizirano športno vadbo; starši ne vplivajo v zadostni meri na ustvarjanje gibalnih kompetenc otrok.
Keywords: predšolski otrok, gibalni razvoj, telesni razvoj, družinsko okolje, gibalne kompetence
Published: 01.07.2011; Views: 1774; Downloads: 184
.pdf Full text (437,72 KB)

4.
PROCESNE IN INŠTRUMENTALNE POSEBNOSTI PLANIRANJA POLITIKE DRUŽINSKEGA PODJETJA
Martina Vrzel, 2011, master's thesis/paper

Abstract: Družinska podjetja predstavljajo velik delež podjetij v gospodarstvu. Njihov uspeh pa je odvisen od vizije in politike podjetja. Izhajajoč iz razvojne vizije smo opredelili politiko podjetja (poslanstvo, smotre in temeljne cilje). Za podjetje so izrednega pomena vrednote (ključnih udeležencev) podjetja, poznavanje priložnosti in nevarnosti kot tudi prednosti in slabosti. Usklajeni interesi lastnikov in vseh zaposlenih so prav tako pomemben dejavnik uspešnega poslovanja, kajti za uspešno poslovanje je potrebno zadovoljstvo obojih. Naloga je strukturirana v šest poglavij. Uvodnemu poglavju sledi drugo poglavje, v katerem smo opredelili značilnosti družinskega podjetja ter prednosti in slabosti. Pojasnili smo tudi življenjski cikel podjetja in lastništvo. V tretjem poglavju smo predstavili MER-ov model integralnega managementa ter posebnosti procesa in metod planiranja politike družinskega podjetja. Poglavje se končuje z družinsko ustavo. V četrtem poglavju smo predstavili proučevano podjetje Stiv-Horvat d.o.o. V petem poglavju smo proučili vrednote ključnih udeležencev, prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti za podjetje iz okolja. V tem poglavju smo tudi na osnovi raziskovalno-prognostičnih izhodišč oblikovali in zapisali predlog vizije in politike podjetja. Zadnje šesto poglavje pa je sklepno poglavje v katerem navajamo ključne ugotovitve magistrske raziskave.
Keywords: družinsko podjetje, značilnosti družinskega podjetja, življenjski cikel podjetja, MER-ov model integralnega managementa, politika podjetja, vizija, vrednote ključnih udeležencev, prednosti in slabosti, priložnosti in nevarnosti, okolje podjetja
Published: 22.02.2012; Views: 1546; Downloads: 404
.pdf Full text (737,17 KB)

5.
VLOGA DRUŽINSKEGA OKOLJA PRI GIBALNEM RAZVOJU OTROKA
Urška Kaker, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Vpliv družinskega okolja pri gibalnem razvoju otroka smo želeli na osnovi teoretičnih virov ugotoviti, kako vpliva družinsko okolje na otrokov gibalni razvoj. Ker je diplomsko delo teoretično, smo podrobneje opredelili gibalni razvoj in gibalne sposobnosti otroka. Opredelili smo dejavnike otrokovega razvoja, ki pomembno vplivajo na otrokov gibalni razvoj. Predstavili smo družino, ki je temelj otrokovega gibalnega razvoja in je spodbuda za otrokovo gibalno udejstvovanje. Vloga družine je ta, da vpliva na gibanje otrok ter da gibanje otroci sprejemajo kot vrednoto. Poseben izziv nam je predstavljalo gibalno izkušenjsko okolje, ki različno vpliva na oblikovanje otrokovih gibalnih navad. Raziskovali smo pozitivne in negativne stvari, ki jih prinaša gibalno izkušenjsko okolje. Pri tem smo ugotavljali vpliv staršev in družine pri gibalnih aktivnostih otroka in njihov vpliv na gibalni razvoj. Potrdimo lahko ugotovitve, da različna gibalna izkušenjska okolja različno vplivajo na gibalni razvoj otroka ter da okolja, v katerem otrok odrašča in družina, ki otroka venomer spodbuja h gibanju, bistveno pripomoreta h gibalnemu razvoju ter boljši kvaliteti življenja.
Keywords: gibalni razvoj, gibalne sposobnosti, gibalne aktivnosti, družinsko okolje
Published: 24.09.2013; Views: 1981; Downloads: 383
.pdf Full text (632,44 KB)

6.
MEDNARODNOPRAVNO VARSTVO DRUŽINE
Nuša Gorenjak, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi so izbrane mednarodne konvencije katerih vsebina sega na področje varstva družine. Posamezne konvencije so naštete, na kratko opisane, izpostavljeni pa so členi, katerih vsebina se nanaša na varstvo družine. Na splošno pa je opisano na kakšen način te konvencije varujejo družino in posameznike. Ločene so konvencije ter možnost sklicevanja nanje na območju Evropske unije ter konvencije, katerih podpisnice so tudi države izven evropskega območja. Opisane so sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, pri katerih je šlo za domnevno kršitev 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah. Izpostavljeni sta dve sodbi, pri katerih kot ena izmed strank nastopa Slovenija, ter dve sodbi tujih držav, Hrvaške in Nemčije. Zelo na splošno pa je opisan tudi CEFL, kot organizacija, ki postavlja smernice za razvoj družinskega prava v Evropi.
Keywords: mednarodno okolje, mednarodna konvencije, Evropsko sodišče za človekove pravice, družina, varstvo otrok, človekove pravice, družinsko pravo
Published: 25.09.2013; Views: 1366; Downloads: 136
.pdf Full text (382,80 KB)

7.
The development of four-year-old child's competences with the help of information-communication technology
Jurka Lepičnik-Vodopivec, Pija Samec, 2012, original scientific article

Abstract: Nowadays it is very difficult to avoid the information-communication technology. It is present everywhere: in the business world, civil services, education, at home. The ability to search, choose and use relevant data and information among endless choices, offered by the modern technology, is also seen as a key competence. This article presents the influence which the ICT has on the development of four-year-old children's competences. The present issue is a part of an extensive study which also deals with children's access to the ICT and its usage at home. The data was gathered with the help of 130 parents, who filled out a questionnaire and provided us with their opinions about their children's usage of the ICT at home. We discovered that the ICT influences the development of certain competences to some extent. We also tried to see if there are any differences based on the child's gender and parents' level of education.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, predšolski otroci, informacijsko-komunikacijska tehnologija, IKT, družinsko okolje, education, preschool children, information-communication technology, ICT, home environment
Published: 10.07.2015; Views: 580; Downloads: 19
URL Link to full text

8.
Medsebojna povezanost inteligentnosti, glasbenih aktivnosti in družinskega okolja pri devetošolcih
Barbara Kopačin, 2014, original scientific article

Abstract: Inteligentnost postaja vse bolj zaželena človekova lastnost, zato ji znanstveniki z različnih področij posvečajo veliko pozornosti. Nas je zanimala medsebojna povezanost inteligentnosti, glasbenih aktivnosti in družinskega okolja pri devetošolcih. Povezanost smo ugotavljali z razlikami v dosežkih učencev pri merjenju eduktivnih komponent splošnih intelektualnih sposobnosti s standardnimi progresivnimi matricami (SPM). Rezultati raziskave so potrdili, da so inteligentnost, glasbene aktivnosti in družinsko glasbeno okolje medsebojno pomembno povezani. V raziskavi je sodelovalo 177 naključno izbranih devetošolcev iz šestih primorskih osnovnih šol.
Keywords: Ravenove progresivne matrice, inteligentnost, glasbeno družinsko okolje, glasba, glasbena vzgoja, glasbene dejavnosti, družina, formalno glasbeno izobraževanje
Published: 21.09.2017; Views: 265; Downloads: 91
.pdf Full text (107,26 KB)
This document has many files! More...

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica