| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 127
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Vpliv interne tržne naravnanosti in tržne naravnanosti na družbeno odgovorno ravnanje organizacij
Ana Jelen, 2022, master's thesis

Abstract: Številni avtorji so si neenotni pri opredelitvi, kakšen je odnos med konceptom marketinga in tržno naravnanostjo, se pa strinjajo, da se tržna naravnanost nanaša na obravnavo odjemalcev in njihovega zadovoljstva, dobrih izkušenj in nenazadnje na izkazano zvestobo dani organizaciji. Trdimo lahko, da je tržno naravnana organizacija tista, katere dejavnosti so skladne s konceptom marketinga. Poleg tržne naravnanosti je pomembno tudi, da je organizacija družbeno odgovorna, kar pomeni, da mora sprejemati svoje odločitve in dejavnosti, povezane z organizacijo in okoljem, ter s svojim etičnim ravnanjem prispevati k trajnostnemu razvoju ter upoštevati pričakovanja deležnikov v skladu z veljavno zakonodajo in normami delovanja, hkrati pa vse to izraža v medsebojnih odnosih. V celotnem delovanju organizacije ne smejo pozabiti na skrb za zaposlenega, ga motivirati in spodbujati. V empiričnem delu magistrskega dela smo ugotovili, da tržna naravnanost ne vpliva na družbeno odgovornost organizacij. Zaposleni si želijo, da bi vodstvo prepoznalo njihov trud in uvidelo, da lahko pomembno prispevajo k večjemu zadovoljstvu odjemalcev. V nadaljevanju smo ugotovili, da na družbeno odgovorno ravnanje organizacij vpliva interna tržna naravnanost. Pri tem je pomembno poudariti, da sta respondentom najpomembnejša dejavnika spremljanje trga za trajnostni razvoj v organizaciji in finančna stimulacija zaposlenih. Ugotovili smo, da sta interna tržna naravnanost in tržna naravnanost med seboj povezani, saj je naravnanost na odjemalce pozitivno statistično povezana z dejavniki tržne naravnanosti. Prav tako je naravnanost na odjemalce pozitivno povezana z dejavnikom spremljanja aktivnosti zaposlenih kot tudi s spremljanjem trga dela.
Keywords: interna tržna naravnanost, tržna naravnanost, družbena odgovornost, organizacija.
Published in DKUM: 01.12.2022; Views: 209; Downloads: 50
.pdf Full text (2,01 MB)

2.
Družbeno odgovorno poslovanje družb v odvisnosti od strukture lastništva in velikosti družbe
Amadeja Podlesnik, 2022, master's thesis

Abstract: V današnjem času več ne velja, da glavni cilj družbe prestavlja ustvarjanje dobička in delovanje v smeri zgolj za dobrobit lastnikov oz. delničarjev. Dandanes se je poleg tega pričelo upoštevati tudi interese deležnikov in interesnih skupin, ob enem pa tudi dajati velik poudarek na gospodarsko in okoljsko politiko. Vsa ta dejanja predstavljajo v družbah trajnostno upravljanje. V ospredje svojega poslovanja pa družbe vse več postavljajo družbeno odgovornost, predvsem tista podjetja, ki se zavedajo, da jim odgovoren odnos do zunanjih in notranjih deležnikov, tukaj govorimo o zaposlenih, dobaviteljih, kupcih ter lokalni in širši skupnosti prinaša zgolj prednosti in koristi. Na podlagi dejstev, da je v današnjem času za dober ugled in dobro finančno poslovanje družbe pomembno tako družbeno odgovorno poslovanje kot trajnostno upravljanje smo s pomočjo literature najprej pregledali definicije obeh pojmov ter se pobližje spoznali z teoretični vidikom obeh pojmov. Za raziskavo v praktičnem delu naloge pa smo pregledali še kako družbe poročajo o družbenem poslovanju in trajnostnem upravljanju. Zanimalo nas je kako družbe v Sloveniji, ki se razlikujejo v strukturi lastništva in velikosti družbe ta dva koncepta vpeljujejo in udejanja v svojem poslovanju. Zato smo analizirali poročanje družbene odgovornosti v vsakem izbranem podjetju, s pomočjo letnih poročil in tako ugotovili katere družbe posvečajo temu več pozornosti. Na podlagi osnovnih podatkov o družbah kot so osnovni kapital, število zaposleni smo ugotavljali kakšna je velikost družbe. Ker pa nas je zanimalo tudi, če imajo finančno stanje družbe vpliv na odločitev o družbenem poslovanju pa smo primerjali čiste dobičke iz prodaje vseh izbranih družb. Dobljene podatke smo s pomočjo hipotez analizirali v sklepnem delu magistrske naloge.
Keywords: Družba, družbena odgovornost, družbeno odgovorno poslovanje trajnostni razvoj, trajnostno upravljanje
Published in DKUM: 27.10.2022; Views: 127; Downloads: 38
.pdf Full text (1,41 MB)

3.
Proučevanje povezave med nefinančnim poročanjem, verodostojnostjo in korporativne družbene odgovornosti proučevanega podjetja
Boštjan Lukman, 2022, master's thesis

Abstract: Zahteve družbenega okolja po informacijah glede poslovanja podjetij postajajo vse večje. Družba od podjetij zahteva posredovanje in poročanje tudi izven tistih osnovnih finančnih aspektov, na katere smo bili dolga leta navajeni. Trendi in interesi povprečnega človeka ter družbe se pomikajo k večjemu ohranjanju naravnega okolja kot tudi socialnega. Podjetja so te trende nekaj časa nazaj opazila in začela svoje poslovanje premikati k trajnostnemu poslovanju na podlagi korporativne družbene odgovornosti. S tem premikom pa se je v podjetjih pojavila tudi obveza ali želja po poročanja korporativne družbene odgovornosti oziroma nefinančnih informacij. Nekatera podjetja so to storila sama z namenom zagotavljanja konkurenčnih prednosti oziroma razlikovanja. Ostala podjetja pa so to storila, ko je nefinančno poročanje za določene subjekte postalo obvezno s sprejetjem Direktive o nefinančnem poročanju v Evropski uniji ter posledično pripadajoči zakonodaji posameznih članic. Za namen poročanja nefinančnih informacij in korporativne družbene odgovornosti pa mora podjetje poročati verodostojne in preverljive informacije. Le tako lahko podjetju družba zaupa in verjame, kaj dela, govori oziroma poroča. Podjetje mora svojo verodostojnost kot tudi korporativno družbeno odgovornost nenehno negovati. Ne gre za en poslovni proces, ampak za konstantno razvijanje in spremljanje aktivnosti za doseganje želenega. Poročanje nefinančnega poslovanja je postalo za določena podjetja, ki izpolnjujejo kriterije, obvezno z letom 2018 za letna poročila poslovnega leta 2017. Evropska komisija je izdelala priporočila in smernice, ki jih lahko podjetja uporabijo za poročanje o korporativni družbeni odgovornosti oziroma nefinančnem poslovanju. Smernice so nezavezujoče, podjetja sama izberejo način, po katerem bodo nefinančno poslovanje poročala. Za namen tega predstavljamo tudi trenutno še najbolj priljubljene standarde Global Reporting Initiative. Letno poročilo predstavlja podjetjem osnovno komuniciranje pregleda poslovanja. Za izbrano podjetje smo pregledali poslovna poročila in njegovo komuniciranje za poslovna leta 2018, 2019 in 2020. Prav tako smo pregledali, ali je bilo proučevano podjetje vključeno v konsolidirano letno poročilo matične družbe za vsa izbrana poslovna leta. Pregledali smo način poročanja in informacije, ki se v posameznih letih pojavijo znotraj teh poročil, in ali je podjetje izpolnilo svoje zakonske zaveze in morda tudi priporočila Evropske komisije. Ugotavljamo, da so zahteve zakona bile izpolnjene, vendar je pri poročanju informacij prišlo do nekaterih večjih razlik, nekaj jih je podjetje tudi čez potek pregledanih let odpravilo oziroma svoje poročanje delno nadgradilo. Postavili smo se v vlogo javnosti, ki je želela o izbranem podjetju pridobiti čim več kakovostnih in preverljivih informacij o nefinančnem poslovanju. V zaključnem delu naloge podamo tudi predloge izbranemu podjetju glede možnih izboljšav v skladu s pričakovanimi prihodnjimi zahtevami razvoja poročanja na tem področju.
Keywords: verodostojnost, korporativna družbena odgovornost, nefinančno poročanje, NFRD, CSRD
Published in DKUM: 11.08.2022; Views: 342; Downloads: 81
.pdf Full text (2,43 MB)

4.
Vloga šolskega pedagoga kot svetovalnega delavca pri razvoju družbene odgovornosti učencev
Maša Kolenko, 2017, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga predstavlja vključenost družbene odgovornosti v šolsko prakso s strani pedagogov šolskih svetovalnih delavcev. Delo šolskih svetovalnih delavcev temelji na zakonih, pravilnikih in smernicah ter sledi sprejetim nacionalnim vrednotam. Ostaja pa vprašanje, v kolikšni meri se delo pedagogov šolskih svetovalnih delavcev sklada s šolsko doktrino in njenim konceptom ter v kolikšni meri je družbena odgovornost vpeta v njihovo delo. Empirično zaključno delo je zasnovano na šestih intervjujih pedagogov šolskih svetovalnih delavcev iz osnovnih in srednjih šol. Namen je bil preučiti pojmovanje družbene odgovornosti pedagogov šolskih svetovalnih delavcev, pomen družbene odgovornosti, kakor jo zaznavajo pedagogi in oceno šolske prakse z vidika družbene odgovornosti. Uporabljena je deskriptivna metoda empiričnega pedagoškega raziskovanja. Raziskava je pokazala, da pedagogi velik poudarek pri družbeni odgovornosti dajejo prenosu vrednot na otroke, uresničujejo pa jo ali sami ali v sodelovanju z drugim svetovalnim delavcem, ravnateljem in s starši. Zavedajo se odgovornosti v svojem delu, vendar ločijo med doprinosom družbene odgovornosti v okviru pristojnosti in lastnim doprinosom. Znatnega pomena so jim tudi človeška solidarnost, zavzemanje za lastno avtonomnost, uporaba lastnih načel, postavljanje mej v sodelovanju z drugimi ter sprejemanje in potrditev njihovega dela. Srečujejo se tudi z neodgovornimi praksami v šoli, ki jih rešujejo dolgoročno, preventivno ali kurativno, kot oviro pa navedejo čas in vladavino prava, ki senči bistvo pedagoškega dela.
Keywords: šolski svetovalni delavec, pedagog, vzgoja, družbena odgovornost, osnovna šola, srednja šola
Published in DKUM: 14.04.2022; Views: 411; Downloads: 17
.pdf Full text (1,70 MB)

5.
Trajnostno poročanje in družbena odgovornost v Krki in Leku ter skladnost s predlogom CSRD
Aljaž Grlica, 2022, master's thesis

Abstract: Dandanes se vedno več podjetij zaveda, da za uspeh ni pomembno samo dobro finančno poslovanje, ampak tudi nefinančno. Slednje podjetja dosegajo ter dvigujejo s trajnostnim poročanjem in družbeno odgovornostjo. Na takšen način se podjetja približajo ljudem ter lokalni skupnosti, s čimer posredno dvigujejo svoj ugled ter dosegajo dobre dolgoročne finančne rezultate. Boljša je tudi konkurenčna prednost podjetja v panogi. V magistrskem delu smo v prvem delu opisali vse osnove nefinančnega poročanja, torej teoretične ugotovitve trajnostnega razvoja, kako je do njega prišlo ter kako ga vidijo številni raziskovalci, tako domači kot tuji. Obravnava in podaja informacije tako o ekonomskih, socialnih ter okoljskih dejavnikih. V nadaljevanju smo podrobno opisali družbeno odgovornost, njen zgodovinski razvoj, opredelitev ter kakšne so zunanje ter notranje dimenzije družbene odgovornosti. Sledila je predstavitev predloge nove direktive o korporativnem poročanju (CSRD), ki bo spremenila predlogo o nefinančnem poročanju (NFRD). Ključne pri poznavanju direktiv in sprememb so tudi opisane osnove nefinančnega poročanja. V Sloveniji imamo kar nekaj podjetij, ki so prepoznale dodano vrednost nefinančnega poročanja, s katerim deležnikom posredujejo informacije o svojem družbeno odgovornem ravnanju. Prav zaradi tega smo si v empiričnem delu izbrali dve zelo razviti in uspešni farmacevtski podjetji iz Slovenije, Krko d. d. in Lek d. d., ter analizirali njuna trajnostna poročila ter kako odgovorni sta do družbe in okolja. Ugotovili smo, da Lek kot odvisna družba poroča na drugačen način kot Krka, ki je neodvisna družba. Namreč Krka objavlja letna poročila, medtem ko Lek samostojna trajnostna poročila, ki so manj obsežna ter ne podajajo toliko informacij. Nobeno podjetje ne podaja negativnih informacij, ampak zgolj pozitivne. Predvsem poročata o družbi, zaposlenih, okolju, izobraževanju zaposlenih, itd. Ugotovili smo, da podjetji deloma že poročata v skladu s predlogom nove direktive CSRD, tako da zanju nov predlog ne bo predstavljal dodatnega bremena. Primerjava trajnostnih poročil med preučevanima podjetjema kaže, da Krka nekoliko bolj natančno informira svoje deležnike in javnost. S tem jim omogoča, da dobijo jasno sliko o stanju in dogajanju v podjetju.
Keywords: nefinančno poročanje, trajnostni razvoj, družbena odgovornost, Direktiva NFRD, predlog direktive CSRD, izjava o nefinančnem poslovanju
Published in DKUM: 01.03.2022; Views: 691; Downloads: 225
.pdf Full text (1,82 MB)

6.
Primerjava družbenih odgovornosti med izbranimi slovenskimi, francoskimi in danskimi transportnimi podjetji
Tea Knez, 2021, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo obravnavali tematiko družbene odgovornosti in ugotovili, da se začetki družbeno odgovornega vedenja kažejo že v starodavnih rimskih zakonih. Pri proučevanju tematike smo prišli do spoznanja, da ni enotne definicije družbene odgovornosti, saj si jo vsak avtor razlaga po svoje. Vsem definicijam je skupno prizadevanje za odgovorno družbeno, ekonomsko in okoljsko ravnanje. Teoretično spoznanje smo nato nadgradili z analizo kriterijev družbene odgovornosti v desetih slovenskih, francoskih in danskih transportnih podjetjih. Za vsako izbrano transportno podjetje smo pregledali tudi spletne medije in ugotovili, ali podjetje dejansko posluje družbeno odgovorno. Na osnovi dobljenih ugotovitev smo primerjali, kakšno je dojemanje družbene odgovornosti v posamezni državi. Spoznali smo, da transportna podjetja v Sloveniji, Franciji in na Danskem tej tematiki posvečajo veliko pozornosti. Vsa podjetja se zavedajo pomembnosti družbeno odgovornega vedenja do vseh, ki so neposredno ali posredno vključeni v poslovanje, saj pozitivno vpliva na dobičkonosnost in konkurenčnost podjetij.
Keywords: družbena odgovornost, transportna podjetja, ključni deležniki v podjetjih, notranja dimenzija, zunanja dimenzija
Published in DKUM: 26.11.2021; Views: 633; Downloads: 45
.pdf Full text (2,71 MB)

7.
Skladnost izjave o nefinančnem poslovanju s politiko podjetja na primeru podjetja telekom slovenije, d.d.
Maša Škorjanc, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Organizacijam je za uspešno poslovanje, doseganje zastavljenih ciljev ter rast ključnega pomena ustrezno zastavljena politika podjetja, ta opredeljuje splošne in temeljne dolgoročnejše značilnosti podjetja. Na njeno oblikovanje imajo vpliv interesi, etika, kultura in filozofija pomembnejših udeležencev. Politika podjetja vključuje oblikovano vizijo, poslanstvo, namen obstajanja ter vrednote organizacije, te sestavine so ključne za uspešno izvajanje procesa vodenja in upravljanja organizacije. Politika podjetja se uresničuje na ravni strateškega managementa njeno izvajanje je potrebno kontrolirati. Slovenska podjetja se zavedajo odvisnosti od svojih zaposlenih, okolja, skupnosti, poslovnih partnerjev in dobrega vodenja. To spoznanje je prisililo organizacije, da se zavedajo pomena družbene odgovornosti v obliki vplivov, ki jih imajo s svojim poslovanjem na družbo. Zaradi družbene odgovornosti organizacije upoštevajo soodvisnost z družbo ter z uravnoteženim poslovanjem na vseh ključnih področjih izkazujejo vložen trud. Organizacije so v zadnjih desetletjih pričele velik delež investicij namenjati trajnostnem razvoju. Po letu 2017 so zaradi prenosa Direktive 2014/95/EU z novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J) organizacije, ki kotirajo na borzi dolžne prikazovati informacije o okoljskih, družbenih, ekonomskih, upravljalskih učinkih ter o vplivih teh na samo delovanje organizacije. Poročanje o družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju služi organizacijam kot graditelj na zaupanju obstoječih in potencialnih udeležencev podjetja, naj bo to kupec, zaposleni ali poslovni partner. Za neuspeh organizacij je velikokrat krivo neskladje politike podjetja z izjavo o nefinančnem poslovanju, saj podjetja ne aplicirajo zadane vizije, poslanstva, smotra ter temeljnih ciljev v izvajanje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Nefinančna poročila pomagajo podjetjem s pomočjo merljivih učinkov spremljati uspešnost poslovanja organizacije in vplive na trajnostni razvoj. V diplomskem projektu zgoraj omenjene pojme bolje spoznamo na osnovi teorije, nato ugotovitve utemeljimo na primeru slovenskega podjetja Telekom Slovenije, d.d. V raziskovalnem delu spoznamo način poslovanja organizacije ter na podlagi letnega poročila za leto 2019 in 2020 ugotovimo načine izvajanja družbene odgovornosti na podlagi okoljske, družbene in kadrovske politike. Kot celovit zaključek diplomskega projekta podamo ugotovitve analizie skladnosti politike podjetja z izjavo o nefinančnem poslovanju organizacije.
Keywords: politika podjetja, nefinančno poročanje, trajnostni razvoj, politika raznolikosti, družbena odgovornost.
Published in DKUM: 04.11.2021; Views: 498; Downloads: 37
.pdf Full text (832,10 KB)

8.
Trajnostni razvoj in družbena odgovornost v skupini Domel, d. d.
Darija Meolic, 2021, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu preučujemo trajnostni razvoj in družbeno odgovornost ter matriko marketinškega spleta v soodvisnosti le-teh skozi tri dimenzije trajnostnega razvoja oz. koncepta trojnega izida (angl. Triple Bottom Line). V teoretičnem delu se osredotočimo predvsem na opredelitve trajnostnega razvoja in naštejemo ter opišemo njegove globalne cilje, ki so bili sprejeti leta 2015 kot Agenda 2030. Kot pomemben del trajnostnega razvoja, predstavimo vse tri dimenzije koncepta trojnega izida. Ker sta trajnostni razvoj in družbena odgovornost povezana in enega brez drugega ni, se osredotočimo na opredelitve družbene odgovornosti, na njene koristi in konkurenčne prednosti ter opišemo na kakšne načine je lahko podjetje družbeno odgovorno v vseh treh dimenzijah koncepta trojnega izida, torej do družbe, okolja in gospodarstva. V teoretičnem delu magistrskega dela preučujemo opredelitve marketinga in marketinškega spleta 7 marketinških P-jev, katerega prikažemo tudi v obliki matrike. Teoretični del magistrskega dela nadgradimo ob primeru skupine Domel, d. d., ki je znana po tem, da stremi k trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti. Najpomembnejše vrednote skupine so ustvarjalnost in ambicioznost, odgovornost in gospodarnost, spoštovanje in sodelovanje, skrb za stranke in zaposlene ter pripadnost. V skupini Domel, d. d., te vrednote oživijo v vsakdanjem poslovanju in se izražajo v močni povezanosti z okolico, v skrbi za njene najšibkejše člane in v spoštovanju naravne dediščine. Poskušamo ugotoviti, na kakšne načine in s katerimi aktivnostmi skupina Domel, d. d. stremi k trajnostnemu razvoju, na kakšne načine izkazuje svojo druženo odgovornost in skrb do družbe, okolja ter gospodarstva. Oblikujemo marketinški splet 7 marketinških P-jev skupine Domel, d. d., in raziščemo kako skupina uporablja trajnostni razvoj in družbeno odgovornost kot marketinški pristop na svojem Facebook profilu. V magistrskem delu predstavimo zadrugo Mondragon kot primer dobre prakse in jo primerjamo s skupino Domel, d. d. Poskušamo ugotoviti katerim globalnim ciljem trajnostnega razvoja izbrana skupina sledi in kakšne koristi oz. konkurenčne prednosti prinaša družbena odgovornost podjetij.
Keywords: trajnostni razvoj, cilji trajnostnega razvoja, dimenzije trajnostnega razvoja, družbena odgovornost, marketing, marketinški splet
Published in DKUM: 26.10.2021; Views: 879; Downloads: 218
.pdf Full text (4,26 MB)

9.
Generacije in družbena odgovornost
Ana Vilar, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Družbena odgovornost v sodobnem času pridobiva vse večji pomen. Ljudje se moremo zavedati, da življenje na Zemlji ni prostor vsakega posameznika, temveč vseh ljudi, ki si ta prostor delimo. Za skupno življenje je pomembno, da se zavedamo negativnih posledic vpliva na okolje, ki ga lahko z neodgovornim ravnanjem ustvarijo tako velika podjetja kot sleherni posameznik. Do današnjega časa poznamo 5 različnih generacij, ki jih ločujemo glede na obdobje, v katerem smo rojeni. Te generacije so veterani, baby boom, X, Y in Z. Med naštetimi smo raziskali lastnosti oz. splošne osebnostne značilnosti, po katerih jih ločujemo. Pomen družbene odgovornosti smo v diplomskem delu raziskovali gledano skozi oči generacije X in Y, saj se je pojavilo vprašanje o poznavanju družbene odgovornosti med generacijami ter njihovem mnenju o tej. S pomočjo raziskave smo oblikovali smernice za podjetja, ki delodajalcem pripomorejo k boljšem razumevanju oz. sodelovanju z zaposlenimi. Pri raziskavi statističnih razlik kljub različnemu časovnemu obdobju rojstva med generacijama nismo opazili. Ugotovili smo, da sta generacijama X in Y najbolj pomembni dobri odnosi s poslovnimi partnerji, nakazilo plač zaposlenim ob predpisanem datumu, varovanje okolja in izobraževanje kadra. Največje razlike, čeprav statistično neznačilne med generacijama, se pojavijo pri naslednjih trditvah: podjetje skrbi le za doseganje dobička, ohranjanje pozitivnega ekonomskega stanja oz. seznaniti podrejene z uspešnostjo podjetja ter se izogibati kršenju zakonov zaradi doseganja poslovnih ciljev. Pri navedenih statistično neznačilnih razlikah so bolj pozitivno naravnani pripadniki generacije Y, v primerjavi z generacijo X, kar pomeni, da so bolj dovzetni k ravnanju v smeri družbene odgovornosti.
Keywords: Družbena odgovornost, generacije, podjetja.
Published in DKUM: 15.10.2021; Views: 550; Downloads: 103
.pdf Full text (1,07 MB)

10.
Trajnostno poročanje v farmacevtski industriji
Tea Rezec, 2021, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo predstavili trajnostno poročanje podjetij iz farmacevtske industrije, ki prihajajo iz Evrope in Amerike. Podjetja trajnostno oz. nefinančno poročajo o okoljskih, socialnih in ekonomskih vidikih. S poročili dajejo informacije deležnikom o trajnostnem delovanju podjetja. Zelo pomembno je, da se podjetja lotevajo okoljskih in družbenih izzivov, saj le tako lahko prispevajo svoj delež. Podjetja morajo prepoznati pozitivne in negativne vplive na okolje, družbo in gospodarstvo. Na podlagi pregleda literature smo v teoretičnem delu predstavili osnove trajnostnega poročanja. V tem pregledu so bile vsebinsko pojasnjene definicije trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti. Predstavljeni so bili dokumenti in zakoni na podlagi katerih podjetja poročajo o trajnostnem razvoju. Podrobneje so bili predstavljeni standardi GRI in cilji trajnostnega razvoja, saj jih podjetja pri poročanju o trajnostni uporabljajo najpogosteje. V drugem delu naloge smo podrobneje analizirali vsebine trajnostni poročil izbranih podjetij. V analizo je bilo zajetih osem multinacionalnih podjetij, ki spadajo med najuspešnejša farmacevtska podjetja na svetu. Zanimalo nas je po katerih standardih podjetja poročajo, katera podjetja poročajo obsežneje in na katere vidike dajejo poudarke. Ugotovljeno je bilo, da podjetja poročajo po različni zakonih in predpisih. Razlikuje se vsebinski obseg poročil in poudarek dajejo predvsem okoljskim in socialnim vidikom. S socialnega vidika se podjetja trudijo izboljšati razmer v družbi, pri tem pa se vsako podjetje loteva na svoj način. Nekatera podjetja vlagajo v razvoj mladega kadra, druga dajejo najrazličnejše donacije. Vse več podjetji se zaveda kako pomembno je biti okolju prijazen in upoštevati zakonske predpise. Podjetja zmanjšujejo odpadke, emisije, plastiko in vodo. Zavedajo se pomena izkoriščanja obnovljivih virov v čim večjem obsegu.
Keywords: trajnostno poročanje, trajnosti razvoj, družbena odgovornost, okoljski vidik, socialni vidik
Published in DKUM: 13.07.2021; Views: 1020; Downloads: 173
.pdf Full text (1,61 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica