| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 436
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Uporaba metodologije seecgan za družbe z omejeno odgovornostjo
Sergej Šadl, 2023, master's thesis

Abstract: V predmetnem delu smo se ukvarjali z vprašanjem uporabe indeksa SEECGAN na primeru družb z omejeno odgovornostjo. Indeks SEECGAN je metodologija za merjenje in ugotavljanje kakovosti korporativnega upravljanja podjetij, vendar je po svoji naravi in vsebini primarno prilagojen za javne delniške družbe. V Sloveniji v zadnjih letih opažamo trend zmanjševanja števila delniških družb. Zadnjih deset let se je število delniških družb zmanjšalo z 825 na 358, hkrati pa se povečuje število družb z omejeno odgovornostjo, ki spadajo med največje družbe v državi po obsegu prihodkov ali dobička. Tako so med petimi največjimi kar tri družbe z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju tudi: d. o. o.). Zaradi povečevanja pomembnosti d. o. o. jev v korporativnem svetu se postavlja vprašanje, ali je mogoče indeks SEECGAN uporabiti tudi za d. o. o. je in kakšne smiselne prilagoditve indeksa SEECGAN je treba opraviti, da bi zajel specifike narave d. o. o. ja, ki so na nekaterih področjih bistveno drugačne od delniških družb zaradi pravne ureditve po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1). Namen raziskave je bil identificirati in analizirati razlike med delniško družbo in d. o. o. jem z vidika sklopa tem in vprašanj indeksa SEECGAN, ki so relevantna za področje korporativnega upravljanja, ter ugotoviti, ali in kako je mogoče indeks SEECGAN prilagoditi, da bo smiselno ustrezno zaobjel tudi d. o. o je in njihove specifike. V nalogi smo kritično komentirali posamezna vprašanja indeksa SEECGAN z vidika njegove primernosti in ustreznosti z vidika d. o. o. jev, pri predlogih prilagoditev vprašanj indeksa pa smo izhajali predvsem iz Kodeksa upravljanja za nejavne družbe in Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. Ugotovili smo, da bi bilo treba vsa vprašanja indeksa oblikovati tako, da bi bila jasna in enoznačna ali pa bi bilo jasno razvidno, kako naj se vprašanje točkuje ter ali je možna alternativna ali kompozitna sestava vprašanja in odgovora. Pri predlaganih prilagoditvah vprašanj smo ugotovili, da so prilagoditve v glavnem možne, vendar ne pri vsakem vprašanju indeksa. Podali smo tudi oceno, da Kodeks upravljanja za nejavne družbe, ki naj bi sicer bil uporaben za vse vrste nejavnih družb, ni povsem optimalen za najmanjše (mikro) enoosebne d. o. o. je, saj še vedno predvideva precej nesorazmernih obvez za take mikro družbe. Za velike, srednje in majhne družbe z omejeno odgovornostjo, ki imajo več družbenikov, pa je indeks SEECGAN s prilagoditvami lahko uporaben, saj omogoča medsebojno primerjavo med d. o. o. ji in tudi relativno dobro primerjavo z delniškimi družbami.
Keywords: indeks SEECGAN, metodologija SEECGAN, družba z omejeno odgovornostjo, korporativno upravljanje, kakovost upravljanja
Published in DKUM: 16.02.2024; Views: 92; Downloads: 6
.pdf Full text (5,60 MB)

2.
Odlike vodenja v podjetju Autoclass d.o.o.
Irena Zmrzlikar, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Direktor podjetja je kot »vrh piramide« in s svojo prezenco, osebnostjo in usmeritvami vpliva na vse zaposlene. Namenili smo se ugotoviti, kako direktor podjetja Autoclass, d. o. o., g. Siniša Jović, vidi sebe kot vodjo in kako ga v tej vlogi vidita njegova najožja sodelavca, vodji g. Janez Mahne in g. Rok Pevec. V teoretičnem delu smo uporabili metodo deskripcije in metodo kompilacije. Raziskali smo pojme vodenja, preverili, katere so odlike dobrega vodje in katere stile vodenja poznamo. Dotaknili smo se tudi teme karizme in narcisizma ter potencialnega prepletanja teh lastnosti pri vodjih. Nekaj besed smo namenili tudi teoriji vodenja manjših podjetij. V raziskovalnem delu smo sprva predstavili okolje in postavili raziskovalna vprašanja. Odgovore, potrebne za kvalitativno analizo, smo pridobili z intervjuji. Predstavili smo vprašalnik in pridobljene odgovore/rezultate ter odgovore na intervjuje. Skozi lastno raziskavo smo ugotovili, da je podjetje Autoclass, d. o. o., lahko zgled dobrega vodenja in odnosa med zaposlenimi ter da so bili rezultati naše raziskave zelo koristni. Iz zgodbe podjetja Autoclass, d. o. o., se lahko veliko naučimo in poskusimo to uporabiti v svojem okolju. V diskusiji smo se opredelili do ugotovitev raziskave in podali predloge za naprej.
Keywords: vodenje, odlike, stili vodenja, karizma, narcisizem, manjša družba
Published in DKUM: 15.01.2024; Views: 77; Downloads: 18
.pdf Full text (1,27 MB)

3.
Pametna knjižnica
Špela Šuškovič, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Pametna knjižnica je nov model knjižnice 21. stoletja. V diplomski nalogi smo jo na podlagi pregleda literature poskusili opisati in določiti njene temeljne sestavine ter prepoznati njen pomen v sodobni družbi. Temelj pametne knjižnice so prebojne tehnologije, kot so umetna inteligenca, robotika, internet stvari in obogatena ter navidezna resničnost, vendar pa mora pametna knjižnica vključevati še nekatere druge ključne elemente, ki se nanašajo na storitve, knjižničarje in uporabnike ter prostor in okolje. V zadnjem delu naloge smo prikazali primere integracije modernih tehnologij v slovenskih splošnih knjižnicah.
Keywords: pametna knjižnica, prebojne tehnologije, digitalna družba, digitalne kompetence, pametno mesto
Published in DKUM: 24.11.2023; Views: 235; Downloads: 17
.pdf Full text (1,55 MB)

4.
Trajnostni razvoj za zmanjšanje družbene neenakosti s poudarkom na neenakosti spolov
Hana Frišek, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Trajnostni razvoj za zmanjšanje družbene neenakosti s poudarkom na neenakosti spolov smo se podrobneje seznanili z besedami, kot so trajnostni razvoj, družbene neenakosti, neenakosti med spoloma, krepitev ženske vloge, pravice žensk ipd. Osredotočili smo se na trajnostni razvoj ter ugotovili, da je pomemben za dobre možnosti za življenje in zadovoljevanje potreb naslednjih generacij z ekonomsko pravičnostjo, ohranjanjem okolja in virov ter družbene pravičnosti. Raziskovali smo ekonomsko, okoljsko in družbeno problematiko, s katerimi se srečujemo v današnjih časih, povezali smo problematiko s cilji trajnostnega razvoja in s tem možnosti reševanja teh problematik. Preučevano temo družbene neenakosti uvrstimo v družbeno problematiko in prav tako v ekonomsko, saj se neenakosti ne kažejo le med spoloma in v diskriminaciji, temveč tudi v ekonomskem smislu. Enakost žensk in moških ter krepitev ženske vloge ima velik vpliv v družbi, zato v diplomskem delu raziskujemo enakost spolov in s tem ciljev trajnostnega razvoja, ki zagotavljajo smernice za izboljšanje enakosti z interesi, ki se nanašajo na odpravo diskriminacije, z grajenjem na zdravih skupnostih s skupnimi cilji.
Keywords: trajnostni razvoj, neenakosti, neenakosti spolov, družba, krepitev žensk, pravice žensk
Published in DKUM: 02.11.2023; Views: 242; Downloads: 29
.pdf Full text (1,31 MB)

5.
Možnosti solastništva zaposlenih in primer družbe DEWESoft : magistrsko delo
Jan Peklar, 2023, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava temo možnosti solastništva delavcev v Sloveniji. Naloga in izbor teme je posledica seznanitve z modelom solastništva zaposlenih v družbi DEWESoft, kot ga poimenuje družba ter njena soustanovitelja. Pravno dosledno gre za možnost vključitve delavcev v osnovni kapital družbe, v kateri so zaposleni. Tako je namen naloge, da skozi posamezna poglavja, ki bi sicer vsako zase lahko predstavljalo homogeno osnovo za nadaljnjo obravnavo, poišče skupne točke, pomembne za solastništvo delavcev, in jih predstavi. Magistrska naloga prikaže možnosti vključitve delavcev v solastništvo pri delniški družbi in družbi z omejeno odgovornostjo, vse od osnovnih institutov pa do zahtevnejših pravnih vidikov, ki se dotikajo solastništva, ter opiše prednosti in omejitve, ki so posledica izbrane pravnoorganizacijske oblike družbe. Naloga nato pojasni pojem solastništva delavcev, ki zajema aspekte delavske participacije, soudeležbe delavcev v družbah in ekonomske demokracije, ter osvetli, zakaj je vključitev delavcev v lastništvo družb sploh smiselna. Osrednji del naloge se osredotoči na predstavitev treh možnih modelov vključitve delavcev v solastništvo družbe. Prikazana je ureditev delniških opcij, udeležba delavcev po Zakonu o udeležbi delavcev pri dobičku in model solastništva Employee Stock Ownership Plan. Prva dva načina vključitve delavcev v lastniški kapital družb sta v Sloveniji že dobro poznana, zato naloga izpostavi večino pomembnih vidikov vsakega ter pri tem povzame dobre in slabe lastnosti dosedanje ureditve. Pri modelu ESOP, ki v Sloveniji še ni pravno urejen, pa naloga predstavi možnosti za njegovo pravno ureditev in njegovo uporabo v trenutno veljavni zakonodajni ureditvi, ter se hkrati opredeli do boljših in slabših lastnosti tega načina soudeležbe delavcev. V zadnjem delu naloga predstavi unikaten model solastništva delavcev v družbi DEWESoft. Opisan je družbin model vključevanja delavcev, od osnovne filozofije družbe pa do dejanskih določb njihovih internih aktov in izvedbe njihovega načina solastništva delavcev. Predstavljene so tudi prednosti in pomanjkljivosti, s katerimi se družba spopada ob uresničevanju takšnega modela vključevanja delavcev v osnovni kapital družbe.
Keywords: delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, ekonomska demokracija, participacija delavcev, lastništvo delavcev, modeli solastništva, delavsko delničarstvo, delniške opcije, ESOP
Published in DKUM: 18.10.2023; Views: 375; Downloads: 61
.pdf Full text (4,58 MB)

6.
Ekskurzija po Pragerskem pri predmetu družba v 5. razredu : magistrsko delo
Špela Osrajnik, 2023, master's thesis

Abstract: Ekskurzija predstavlja pomemben del učnega procesa v osnovni šoli, saj v sklopu nje učenci pridobivajo praktična znanja in izkušnje, ki jih ne bi mogli pridobiti znotraj učilnice. Učenci med ekskurzijo lažje razvijajo svoje spretnosti, sistematično opazovanje, primerjanje, povezovanje dejstev, kar pa jim nenazadnje pomaga pri razvoju logičnega in kritičnega mišljenja. Prav vse našteto pa spodbuja tudi učni načrt za družbo, kjer je v didaktičnih priporočilih navedeno, da morajo učenci spoznavati prostor in značilnosti, povezane z njim, neposredno. V našem magistrskem delu smo v teoretičnem delu predstavili predmet družba v 5. razredu, nato pa se osredotočili na opredelitev ekskurzije in medpredmetno povezovanje, ki je povezano z njo. Predstavili smo tudi zgodovinske, sociološke in naravno geografske vidike Pragerskega. V praktičnem delu smo pregledali, v kolikšni meri predlagajo učbeniki, delovni zvezki in priročniki za učitelje, izvedbo ekskurzij. Ugotovili smo, da je gradiv, ki predlagajo izvedbo ekskurzije, malo. Prav tako smo pripravili podrobno učno pripravo za izvedbo ekskurzije. Ekskurzijo po domačem kraju smo skupaj z 21 učenci 5. razreda izvedli in jo tudi evalvirali. V sklopu empiričnega dela smo analizirali pridobljene podatke iz kviza (pred in po izvedbi ekskurzije) in anketnega vprašalnika. Naš namen je bil raziskati, kako vključevanje ekskurzij po domačem kraju, pripomore k boljšemu poznavanju domačega kraja. Ugotovili smo, da so učenci dosegli boljše rezultate pri ponovnem reševanju kviza (po ekskurziji), kar pomeni, da je ekskurzija pripomogla k boljšemu poznavanju domačega kraja. Prav tako so učenci v anketnih vprašalnikih navedli, da so se tekom ekskurzije dobro počutili in se zabavali, ter da bi si želeli takšne oblike pouka izvajati pogosteje.
Keywords: Pragersko, ekskurzija, družba, 5. razred
Published in DKUM: 10.10.2023; Views: 203; Downloads: 54
.pdf Full text (3,54 MB)

7.
Kulturni dnevnik na primeru mesta Lendava : magistrsko delo
Valentina Bažika, 2023, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo se ukvarjali s tematiko pouka na prostem, saj je takšen način poučevanja vedno bolj aktualen predvsem v tujih državah, zlasti v skandinavskih. Po pregledu teorije smo spoznali, kako lahko izvedemo pouk na prostem, preučili smo njegove prednosti in slabosti, primere pouka na prostem pri drugih šolskih predmetih, nato pa smo se v empiričnem delu posvetili Kulturnemu dnevniku na primeru mesta Lendava. Kulturni dnevnik je kulturni projekt, ki se je uveljavil v Mariboru, njegov namen pa je seznaniti osnovnošolce na področju kulture. Učenci med šolskim letom obiščejo različne kulturne prireditve, ustanove in se udeležujejo delavnic na tematiko kulture. V empiričnem delu smo oblikovali Kulturni dnevnik na primeru mesta Lendava in načrtovali dejavnosti za učence 1., 3. in 5. razreda. Pri načrtovanju dejavnosti smo sledili ciljem iz učnega načrta spoznavanja okolja in družbe. Načrtovane dejavnosti so raznoliko oblikovane, saj učenci med aktivnostmi spoznajo šolo ter bližnjo šolsko okolico, ustanove v svojem domačem kraju in poklice, ki jih opravljajo tamkajšnji zaposleni. Učenci se seznanijo z zgodovino Lendave, obiščejo turistične točke mesta ter Center za zaščito in reševanje Lendava. Za nekatere načrtovane dejavnosti smo oblikovali delovne liste in knjižico Kulturni dnevnik, kjer učenci zapisujejo in vodijo svoje obiske kulturnih ustanov.
Keywords: pouk na prostem, spoznavanje okolja, družba, kulturni dnevnik, Lendava
Published in DKUM: 28.09.2023; Views: 186; Downloads: 29
.pdf Full text (8,85 MB)

8.
Preoblikovanje podjetja iz s.p. v d.o.o. na primeru podjetja Transport Matjaž Kohn s.p.
Žana Mesner, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Organizacijska oblika samostojnega podjetnika predstavlja pogosto izbiro začetnega načina poslovanja podjetnikov v veliko dejavnostih. Oblika zagotavlja najbolj preprosti in najhitrejši način ustanovitve z možnostmi izbire dodatnih simplifikacij kot je pavšalno obračunavanje poslovnega izida in davka ter izključitev iz sistema plačevanja davka na dodano vrednost. Ob širjenju poslovanja pa postaja bolj primerna organizacijska oblika poslovanja družba z omejeno odgovornostjo. Ta oblika razmejuje poslovno in osebno odgovornost lastnika podjetja, hkrati pa zagotavlja ugodnejšo obračunavanje davščin ob višjih dobičkih ter več drugih možnosti davčne optimizacije z nudenjem različnih opcij deljenja dobička, obračunavanja stroškov dela, urejanja lastniških razmerij med podjetjem in lastnikom ipd. Simulacije z različnimi obsegu poslovanja kažejo, da družba z omejeno odgovornostjo ugodnejše obdavčevanje dobička zagotavlja že ob 10.000 evrih letnega dobička. Izbrano podjetje je s povprečnimi dobički 20.000 evrov že leta 2008 doseglo točko, ko bi lahko začelo z odločanjem o preoblikovanju, vendar še danes posluje kot samostojni podjetnik. Analiza vzrokov in proti preoblikovanju kaže, da se podjetje podobno kot številna druga za preoblikovanje odloča pozno, ker je na razpolago premalo enostavnih uradnih informacij glede preoblikovanja podjetij. Slovenski podjetniški sklad skuša preoblikovanja podjetij spodbujati z vavčerji za povračilo do 60 % strokov, vendar pa podjetjem niso na razpolago nobeni podatki o stroških, ki lahko dosežejo tudi več tisoč evrov. Podjetjem tudi niso na razpolago vzorci dokumentacij ali uradne smernice glede tega, da se za izvedbo preoblikovanja obrniti na pravne ali računovodske strokovnjake. Rezultati študije primera kažejo, da bi z javnim obveščanjem in informiranjem ključno pripomogli k spodbujanju slovenskih podjetij k preoblikovanju.
Keywords: samostojni podjetnik, družba z omejeno odgovornostjo, preoblikovanje podjetja, prenos podjetja, davčna optimizacija
Published in DKUM: 06.09.2023; Views: 284; Downloads: 31
.pdf Full text (1,10 MB)

9.
Didaktične igre pri predmetu družba za izbrani vsebinski sklop Ljudje v prostoru : magistrsko delo
Larisa Perša, 2023, master's thesis

Abstract: Pouk predmeta družba izhaja iz konstruktivistične teorije učenja in poučevanja, kar pomeni, da se osredinja na aktivno vlogo učenca med poukom in njegovo predznanje. Konstruktivizem je pristop, ki učencem omogoča, da si z lastnimi aktivnostmi pri pouku oblikujejo svoje znanje, o katerih razmišljajo in razpravljajo. Učitelj mora pri načrtovanju pouka uporabiti metode, ki bodo učencem pomagale spodbuditi njihovo miselno aktivnost in samostojnost. Izkušenjsko učenje, katerega najvidnejši predstavnik je David Kolb, učencem omogoča, da si s svojo aktivnostjo pri pouku pridobijo izkušnje iz resničnostnega sveta, posledično učenci povezujejo znanje, ki so si ga pridobili v razredu s situacijami iz življenja. Izkušenjsko učenje podpirajo različne metode, med drugimi tudi didaktična igra. Didaktična igra je igra, ki ima vnaprej postavljene cilje in hkrati vsebuje vse lastnosti igre. Namen magistrskega dela je bil načrtovati, oblikovati in izdelati didaktične igre za vsebinski sklop Ljudje v prostoru. Didaktične igre so načrtovane tako, da jih lahko učitelji uporabijo pri pouku družbe ter tako učencem omogočijo, da se celostno vključijo v pouk. Vsebini, ki smo ju vključili v didaktične igre, sta Prostorska orientacija in kartografija ter Slovenija – lega in značilnosti. Didaktične igre, ki smo jih načrtovali, imajo zapisane cilje, vsebino, etapo učne ure, pripomočke za izdelavo didaktične igre, navodila za uporabo in navodilo za učitelje. Cilje pri posamezni didaktični igri smo razdelili na globalne, etapne in operativne ter na koncu vsake igre dodali še fotografijo izdelane didaktične igre.
Keywords: didaktične igre, predmet družba, izkustveno učenje, osnovna šola, poučevanje
Published in DKUM: 05.09.2023; Views: 228; Downloads: 59
.pdf Full text (12,44 MB)

10.
Sodelovalno učenje in pouk na prostem pri predmetu spoznavanje okolja in družbe : magistrsko delo
Astrid Bukovšek, 2023, master's thesis

Abstract: Tradicionalno poučevanje, ki temelji na pasivnem prejemanju informacij in pomanjkanju medsebojnih interakcij, je priporočljivo nadomestiti z aktivnim sodelovanjem, kritičnim razmišljanjem in samostojno izgradnjo znanja pri učencih. V magistrski nalogi smo se osredotočili na uporabo aktivnih oblik sodelovalnega učenja in učenja na prostem kot učinkovitih učnih pristopov. Glavni namen magistrske naloge je bil izdelati priprave za pouk na prostem v povezavi s sodelovalnim učenjem od 1. do 5. razreda. V okviru naloge smo pripravo za 1. razred tudi izvedli. Evalvirali smo jo z mnenjem otrok ter prisotne učiteljice ter dodali lastna opažanja. Rezultati izvedbe so pokazali, da je sodelovalno učenje in učenje na prostem pozitivno vplivalo na motivacijo učencev, razvoj njihovih socialnih veščin, povečanje zavzetosti, globlje razumevanje in uporabo učne snovi.
Keywords: sodelovalno učenje, pouk na prostem, spoznavanje okolja, družba
Published in DKUM: 05.09.2023; Views: 244; Downloads: 53
.pdf Full text (16,09 MB)

Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica