| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN OTROKOVE PRAVICE
Darja Hrup, Breda Kidrič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava državljansko vzgojo in otrokove pravice. Vzgoja in izobraževanje v predšolskem obdobju dobiva nov pomen za vseživljenjsko učenje in vzgojo za aktivno državljanstvo. Vrtec je otrokov življenjski prostor, kjer se aktivno uči in pridobiva vrednote ter razvija sposobnosti za življenje v medkulturni družbi. V postmoderni družbi se ne pojavlja vprašanje ali bi morala družba zagotoviti ustrezno okolje za spoštovanje drugačnosti, temveč kako to na področju vzgoje in izobraževanja zagotoviti. V zgodnjem otroštvu se postavljajo osnove za uspešno pridobivanje vseh temeljnih spretnosti in veščin, ki jih bo otrok potreboval kasneje v življenju, ter temelj za sobivanje v družbi. Državljanska vzgoja dobiva vse večji pomen v sodobni medkulturni družbi, ki naj bi temeljile na načelu enakih možnosti in pravici posameznika do drugačnosti. Pomembna vloga vrtcev kot institucij in ob tem strokovnih delavcev (vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev) je, da vzgaja otroka za novo, sodobno družbo in pri tem poskrbi, da bo znal pozitivno razmišljati in se vključevati v interakcijo z drugimi, da bo sposoben kritičnega mišljenja in zavračanja stereotipov. Najin namen je predstaviti stališča strokovnih delavcev vrtca do demokratizacije prikritega kurikuluma in ob tem prikazati stališča otrok o možnosti soodločanja v skupini. Vloga odraslega je pri razvijanju znanj, spretnosti, stališč in vrednot pri otroku izredno pomembna, kar se kaže predvsem z uporabo različnih pristopov. Da bo imel otrok dovolj možnosti za soodločanje v skupini, je zelo odvisno od strokovnosti vzgojitelja. Ali se vzgojitelji zavedajo kako pomembno je, da ima otrok to možnost, ali se zavedajo kako vpliva to na otroka v kasnejšem življenju, kadar mu te možnosti ne nudijo. Morda se, morda pa tudi ne!
Keywords: KLJUČN BESEDE: otrokove pravice, državljanska vzgoja, družba, stališča strokovnih delavcev, stališča otrok, prikriti kurikulum, uresničevanje otrokovih pravic.
Published: 06.07.2009; Views: 4262; Downloads: 1065
.pdf Full text (457,14 KB)

2.
SODELOVALNO UČENJE PRI PREDMETU DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI
Mateja Trplan, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je govora o sodelovalnem učenju, metodi poučevanja, ki omogoča učencem aktivno pridobivanje znanja in spretnosti. Predstavljeni so njeni prvi zametki v šolstvu, teoretična izhodišča, ki so vplivala na njen razvoj, in razlogi za uveljavljanje takega načina dela pri pouku, prav tako pa tudi pomisleki o uporabi le-tega. Opisane so osnovne značilnosti, po katerih se sodelovalno učenje razlikuje od ostalih učnih metod in ključna načela, ki zagotavljajo njegovo uspešno izvedbo pri učnih urah. Sodelovalno učenje je v okviru šolske prenove priporočen način poučevanja pri vseh predmetih. V diplomskem delu je obravnavan v okviru dveletnega osnovnošolskega predmeta državljanske vzgoje in etike. Poleg analize vsebine in ciljev predmeta so navedeni konkretni primeri uporabe sodelovalnega učenja pri tem predmetu. Z namenom, da se ugotovi, kako je dejansko s poznavanjem in uporabo sodelovalnega učenja pri pouku državljanske vzgoje in etike, je delo dopolnjeno z analizo desetih intervjujev z učitelji, ki ta predmet poučujejo na osnovnih šolah v severovzhodnem delu Slovenije. Ugotovitve kažejo, da učitelji zagovarjajo uveljavljanje in uporabo te metode pri pouku, jo do neke mere poznajo in prakticirajo, v njej vidijo tako prednosti kot slabosti, se srečujejo z ovirami pri njenem izvajanju in bi si želeli dodatnega izobraževanja o njej. Ni pa bila ugotovljena povezava med deležem uporabe sodelovalnega učenja pri mlajši in bolj izobraženi generaciji učiteljev v primerjavi s starejšo in manj izobraženo.
Keywords: sodelovanje, sodelovalno učenje, državljanska vzgoja in etika, vloga učenca, vloga učitelja
Published: 07.01.2010; Views: 3641; Downloads: 432
.pdf Full text (876,76 KB)

3.
4.
5.
6.
RAZVIJANJE NACIONALNE IN EVROPSKE ZAVESTI PRI UČENCIH OŠ(MEDPREDMETNO POVEZOVANJE PRI POUKU NEMŠKEGA JEZIKA IN DDE)
Anita Taužič, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu: Razvijanje nacionalne in evropske zavesti pri učencih OŠ (Medpredmetno povezovanje pri pouku nemškega jezika in DDE) smo proučevali izoblikovanost nacionalne in evropske zavesti pri učencih osnovne šole. Pri proučevanju nacionalne in evropske zavesti smo najprej pojasnili pojem identitete in se nato osredotočili na razvoj nacionalne in evropske identitete. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo predstavili pojme identitete, nacionalne in evropske identitete ter razvoj posameznih identitet. Pojasnili smo tudi pomen jezika pri oblikovanju identitet. Predstavili smo koncept EU, pomen vključenosti Slovenije v EU, simbole, ki prispevajo k razvoju evropske identitete, evropsko ideologijo oz. kako Evropska unija pripomore k razvoju evropske identitete ter učne načrte, kjer bi bila možna medpredmetna korelacija s predmetom državljanska in domovinska vzgoja ter etika. Izoblikovali smo učni pripravi za predmet državljanska in domovinska vzgoja ter etika v korelaciji z učnim predmetom nemščina in učno pripravo pri predmetu nemščina. V obeh primerih učnih priprav smo vzpostavili medpredmetno koleracijo. V empiričnem delu diplomske naloge smo izvedli anketo, s katero smo ugotavljali izoblikovanost nacionalne in evropske identitete pri učencih osnovne šole, tako da smo preverjali poznavanje EU, lastne države, kulture in jezika, pri čemer smo želeli izvedeti, ali imajo učenci osnovne šole na podlagi teh znanj izoblikovano nacionalno in evropsko identiteto. Temeljna ugotovitev empiričnega dela diplomske naloge je, da je pridobljeno znanje izraz pomena, ki ga družina pripisuje izobraževanju in šolskemu sistemu, ki zahteva določeno znanje pri določenem predmetu. Znanje učencev tretje triade ni utrjeno v dolgoročni spomin, temveč je predalčkano v posamezne sklope. Nacionalna zavest pri učencih tretje triade je že oblikovana, medtem ko lahko za razvoj evropske zavesti trdimo, da so z relativno kratkim obdobjem vključenosti Republike Slovenije v EU, tj, od leta 2004, izoblikovani le njeni zametki.
Keywords: identiteta, nacionalna identiteta, evropska identiteta, osnovna šola, učni načrt predmeta državljanska in domovinska vzgoja ter etika, učni načrt predmeta nemščina
Published: 24.02.2014; Views: 1199; Downloads: 175
.pdf Full text (5,95 MB)

7.
KRITIČNI POGLED NA FILOZOFIJO ZA OTROKE
Lucija Hercog, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V navezavi na filozofijo edukacije (Egan) in oponente filozofije za otroke (Biesta, Vansieleghem, Kennedy) je razdelan kritični pogled na tradicionalne programe filozofije za otroke. V filozofiji za otroke je prepoznana instrumentalizacija filozofije za namene produkcije določene vrste človeške subjektivnosti. V programu smo prepoznali redukcijo filozofije na znanstveno metodo in na uporabno vednost, kot tudi neoliberalne in evrocentrične tendence ter podali obsežno kritiko. Problematizirana je pretirana socializacijska vloga, ki jo filozofiji za otroke pripisujejo njeni zagovorniki, in prepoznane sorodnosti programa s sociotehničnim početjem tistega tipa, ki ga Popper označi kot utopični socialni inženiring in okarakterizira kot moralno spornega. Pokažemo na nezanemarljiv manko kritičnosti in na dogmatičnost nepreverjenih ali celo napačnih predpostavk, na katerih program temelji. Opravljena je analiza delovnih zvezkov, predpisanih v učnem načrtu za predmet Filozofija za otroke. V predmetu ter v tradicionalnih programih je kljub njihovi domnevni vrednotni nevtralnosti prepoznano delovanje v funkciji opresije. Kritičnemu premisleku sledi premislek o namenu vzgoje, izobraževanja in filozofije, pri čemer se navezujemo na starogrško filozofijo, kritično teorijo in kritično pedagogiko, obenem pa podamo idejno zasnovo o možnih oziroma potrebnih spremembah programa. Posebna pozornost je namenjena alternativni obliki kritično-pedagoške filozofije za otroke.
Keywords: Filozofija za otroke, kritika, instrumentalizacija, opresija, neoliberalizem, socializacija, državljanska vzgoja.
Published: 09.12.2014; Views: 2119; Downloads: 190
.pdf Full text (681,91 KB)

8.
Prikaz medpredmetnega povezovanja na primeru implementacije sodobne umetnosti v osmi razred osnovne šole
Katja Kozjek, Matjaž Duh, 2017, original scientific article

Abstract: V prispevku je predstavljen primer implementacije sodobne likovne umetnosti v pouk likovne umetnosti v osmem razredu osnovne šole. V raziskovalnem procesu so nas zanimali različni pristopi (trije koraki), ki so učencem omogočali spoznavanje in razumevanje sodobne likovne umetnosti. Zadnji korak je predstavljal medpredmetno povezovanje z namenom realizirati učne cilje vključenih predmetov. Učenci so skozi likovnoustvarjalno delo izražali odnos do vsakodnevnih situacij. Različni pristopi pri načrtovanju in realiziranju likovnih nalog so učencem predstavljali izziv za kreativno likovno izražanje in oblikovanje lastnega odnosa do določene problematike. V raziskavi smo skozi izvirnost idej zaznali napredek pri ustvarjalnosti. Hkrati smo zaznali večjo senzibilnost učencev pri doživljanju in razumevanju nekaterih sodobnih likovnih del.
Keywords: likovna vzgoja, sodobna umetnost, metodika, učne metode, medpredmetno povezovanje, državljanska vzgoja, osnovne šole
Published: 23.04.2018; Views: 507; Downloads: 47
.pdf Full text (877,09 KB)
This document has many files! More...

Search done in 0.21 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica