| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 37
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
POSLOVNI NAČRT ZA USTANOVITEV DOMA STAREJŠIH OBČANOV
Ana Malešič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Dejstvo je, da se prebivalstvo stara in tempo življenja nas prisili v to, da se moramo odreči staršem in jih namestiti v dom starejših občanov, vendar to ni vedno lahko. Ko starši izvedo, da morajo v dom starejših občanov, se navadno upirajo na vse možne načine, saj morajo v okolje, ki ga niso navajeni. Zato smo se odločili, da to spremenimo in izgradimo dom starejših občanov na vasi v kmečkem vzdušju z možnostjo zmanjšanja mesečne cene bivanja glede na udeležbo pri poslovanju doma. Osredotočili smo se na ljudi starejše od 65 let, na ljudi, ki potrebujejo delno ali popolno nego, in na finančno šibke osebe, katerim bi radi pomagali. V pričujoči diplomski nalogi smo na kratko opredelili osnovno dejavnost doma starejših občanov, katera je izvajanje institucionalnega varstva za starejše, ter definirali obseg trga in odjemalce. Odjemalci so osebe starejše od 65 let, katere razdelimo v tri skupine glede na zmožnost opravljanja osnovnih življenjskih funkcij, in finančno šibke osebe. Pozanimali smo se, kako sta zadnji dve leti poslovala nam konkurenčna domova starejših občanov v Metliki in Črnomlju. Osredotočili smo se na ekonomiko poslovanja predvidenega doma starejših občanov, v katero smo vključili fiksne, variabilne in polvariabilne stroške ter naredili bilanco stanja predvidenega doma. Določili smo najprimernejšo lokacijo podjetja na vasi ter predviden videz poslovnih prostorov. S terminskim načrtom smo določili čas, potreben za ustanovitev doma, urejanje bivalnih prostorov in tako določili mesec odprtja doma starejših občanov. Sestavili smo tudi finančni načrt, v katerem smo zajeli: - vire financiranja investicije, - predvideno prodajo in prihodke iz poslovanja, - stroške zaposlenih ter druge stroške, - finančne in poslovne obveznosti. S tem smo potrdili upravičenost našega projekta. S finančnim načrtom pa smo prišli do zaključka, da se ustanovitev doma starejših občanov zagotovo izplača.
Keywords: oskrba, institucionalno varstvo, starejši, donosnost, poslovni načrt
Published: 20.07.2009; Views: 6868; Downloads: 1361
.pdf Full text (809,23 KB)

2.
UPRAVLJANJE INVESTICIJSKEGA PORTFELJA BANKE
Alma Šljivar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Ne glede na to, za kakšno vrsto investicij se banka v nekem danem trenutku odloča, je pomembno, da preudarno določi cilje in namen, ki jih želi z investiranjem doseči. Končni cilj vsakega investicijskega portfelja je maksimizirati dobiček ob danem tveganju. Z ohranitvijo kapitala želijo banke kot investitorji ohranjati kupno moč svojih investicij in zato opravljajo nakupe tistih vrednostnih papirjev, kjer je tveganje manjše. Eden pomembnejših ciljev banke je likvidnost, ki je pomembna za opravljanje vseh tekočih plačilnih obveznosti. Da pa bi lahko vse obveznosti izpolnjevala, mora razpolagati z zadostno količino likvidnostnih rezerv. Le-te se lahko na podlagi zahteve centralne banke spreminjajo. Če želi banka oz. njeni strokovnjaki zadolženi za upravljanje investicijskega portfelja, racionalno in optimalno upravljati s portfeljem, morajo poznati značilnosti in vsebino tako dolžniških kot lastniških vrednostnih papirjev, da bi lahko ustrezno presodili kateri instrument znotraj posamezne kategorije lahko za banko v danem trenutku pomeni najboljšo investicijo. Pri investicijah z dolžniškimi vrednostnimi papirji, namenjenih za financiranje raznih projektov, morajo banke jamčiti za izpolnitev svojih obveznosti. Gibanje investicij v vrednostne papirje bo banka vsakoletno na podlagi tržnih trendov razporejala glede na ročnost-kratkoročne ali dolgoročne, glede na valuto-domačo ali tujo in pa glede na njihov namen pridobitve-sredstva, ki so namenjena trgovanju ali prodaji, sredstva, ki jih poseduje do zapadlosti ali pa sredstva, ki so pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida.
Keywords: Ključne besede: • investicijski portfelj, • banka, • vrednostni papirji, • donosnost, • tveganje.
Published: 22.02.2010; Views: 1522; Downloads: 96
.pdf Full text (807,58 KB)

3.
POSEBNOSTI PREUČEVANJA USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI DEJAVNOSTI STROJNEGA KLJUČAVNIČARSTVA PRI MIKRO PODJETJIH V SLOVENIJI
Mirjana Horvat, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo analizirali poslovanje mikro podjetja, ki se ukvarja s strojnim ključavničarstvom, v primerjavi s tremi konkurenti. Namen analize je bolje odločati, izvajati in nadzirati poslovanje podjetja. Za analizo smo se odločili zato, ker gre za družinsko podjetje in je analiza lahko za podjetje zelo uporabna. V nalogi najprej predstavimo nekatere posebnosti podjetij z dejavnostjo strojnega ključavničarstva in analiziranja njihovega poslovanja. Sledi analiza delovanja konkretnega podjetja za obdobje treh let in primerjava s konkurenčnimi podjetji in predlogi za izboljšanje poslovanja.
Keywords: analiza poslovanja, uspešnost, učinkovitost, strojno ključavničarstvo, kazalniki, produktivnost, donosnost, bilanca stanja, poslovni izid, denarni tokovi.
Published: 21.01.2010; Views: 1986; Downloads: 175
.pdf Full text (588,94 KB)

4.
OBRESTNA MERA - VRSTE IN FUNKCIJE
Jadranka Bencek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Bistvo današnjega sveta je, da živimo v času, ko ljudje pri uresničevanju svojih ciljev potrebujemo pomoč. Po pomoč pa se najraje zatekamo k institucijam kot je banka. Eni z namenom da bi presežek denarja, katerega v določenem trenutku ne potrebujejo, naložili v bankah, zato, da bi si lahko ob določeni obrestni meri v prihodnosti privoščili več za svoj denar. Na drugi strani pa so ljudje, ki si nekaj zelo močno želijo (stanovanje, avto, dopust…) in si tega s svojimi dohodki ne morejo privoščiti in se zato zatečejo k bankam. Te so jim ta denar pripravljene posoditi, ob pogojih plačila obrestne mere. Obrestne mere torej vplivajo na naše odločitve tako v privatnem kot tudi v poslovnem življenju, ter so kazalec nekega splošnega gospodarskega stanja v državi. Velikokrat smo poudarili, da zaradi pomanjkanja znanja lahko pride do občutka prevare, zato se ob poznavanju osnovnih pojmov, s katerimi se srečujemo pri obrestni meri, počutimo veliko varneje. Prebiranje različne literature na področju obrestnih mer, omogoča da si kot bralci razširimo besedni zaklad na področju obrestnega računa, da se naučimo razlikovati osnovne metode obrestnega računa in načinov za ohranjanje nedotaknjene realne vrednosti glavnice. Pomembno je tudi, da nas nepoznavanje bančnega žargona ne bo več postavilo v položaj, ko si zaradi slabega obvladovanja »slovarčka« ne bomo upali niti vprašati za podrobnejša pojasnila in da bomo lažje prepoznali skrite pasti.
Keywords: Ključne besede: obresti, teorija obrestnih mer, sedanja vrednost, donosnost do dospetja, navadni obrestni račun, obrestnoobrestni račun, hranilna vloga, depozit, tekoči račun, kredit
Published: 16.08.2010; Views: 3095; Downloads: 449
.pdf Full text (1,50 MB)

5.
ANALIZA TEORETIČNEGA KONCEPTA MENEDŽMENTA ODNOSOV Z ODJEMALCI- CRM
Selvedin Mujagić, 2010, final seminar paper

Abstract: V globalno tržnem okolju se organizacije dnevno srečujejo s problematiko prilagajanja in zadovoljevanja odjemalcev z različnimi zahtevami in nakupnimi navadami. Odjemalci so pri svojih odločitvah nepredvidljivi, saj se vedno znova ne odločajo za izdelke iste blagovne znamke, istega okusa, videza itd. Na njihovo odločitev in s tem na razpolaganje kupne moči pri nastali potrebi, vplivajo številni za organizacijo nepredvidljivi, včasih celo nevarni tržni dejavniki. Funkcija menedžmenta odnosov je tako zmanjšati in obvladovati tovrstne dejavnike, nastale potrebe pa pravočasno predvideti in reagirati v obliki ponudbe pravega izdelka ob pravem času ter, na pravem mestu in s tem poskrbeti za zadovoljstvo odjemalca. Izhodišča koncepta so torej postavljena v osnovni zakona menjalnega odnosa t.j. daj —dam s poudarkom na ustvarjanju t.i. ''win- win'' odnosa. Tovrstno razmerje je možno doseči le v primeru, če obe strani čutita, da sta pri menjavi dobili vsaj toliko kot sta pričakovali ali celo več. V vsakem primeru gre za ustvarjanje obojestranskega zadovoljstva, kar se pri podjetju odraža kot povečanje deleža prihodkov, pri odjemalcu pa kot lojalnost do podjetja. Vzpostavljanje dolgoročnih in dobičkonosnih odnosov z vsemi odjemalci, pa se po izkušnjah mnogih organizacij ne kaže kot najdonosnejša poteza. Prav zato je potrebno pri graditvi odnosov z namenom dolgoročnega sodelovanja, deliti odjemalce na donosne in manj donosne. Namreč, z donosnimi odjemalci bo podjetje sodelovalo in razvijalo odnos temelječ na zaupanju, medtem ko bo manj donosnim oz. nedonosnim posvečalo bistveno manj pozornosti. Podporo pri odločanju in pravilnem vlaganju resursov organizacije nudi pomemben sestavni del CRM- ja t.j. informacijska tehnologija in z njo vse povezane programske rešitve. Informacijska tehnologija s pomočjo podatkovnih baz omogoča analiziranje, obdelavo in pripravo podatkov, s katerimi lahko podjetje prispeva k uspešnejšemu in učinkovitejšemu oblikovanju odnosa in z njim povezanega zadovoljstva s podjetjem. Pri tem je nujno omeniti, da koncept CRM ne gre enačiti s tehnologijo, temveč ga je potrebno opredeljevati kot strategijo ter način razmišljanja in poslovanja, ki gradi konkurenčne prednosti na uspešnem menedžmentu odnosov z odjemalci.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: - Menedžment odnosov z odjemalci - Zadovoljstvo in zvestoba odjemalcev - Donosnost - Informacijska tehnologija - Strategija - Konkurenčne prednosti
Published: 27.01.2011; Views: 1802; Downloads: 184
.pdf Full text (1,03 MB)

6.
ANALIZA ZAPOSLOVANJA IN NEKATERIH KAZALNIKOV USPEŠNOSTI SLOVENSKIH GAZEL
Alen Solina, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Pričujoče diplomsko delo obravnava gazele skozi izbrane dimenzije proučevanja – zaposlovanje, viri financiranja, dobičkonosnost in donosnost kapitala. Obravnavo smo, razdelili na dva dela. V prvem delu opredeljujemo gazele (dinamična podjetja), podajamo nekatere ključne informacije o gazelah, poudarjamo pomen tovrstnih podjetij za gospodarstvo ter navajamo pogoje za razvoj le-teh. V tem delu torej teoretično opredeljujemo problem in se na podlagi sekundarnih virov osredotočimo na dinamična podjetja skozi omenjene dimenzije proučevanja. Na podlagi sekundarne raziskave smo se seznanili z ozadjem problema in izpopolnili znanje o gazelah ter delovanju kot tudi vplivu teh na gospodarstvo. Empirična raziskava temelji na statistični populaciji 500 najhitreje rastočih podjetjih v Sloveniji v letu 2009. Lestvico teh podjetij je pripravila časopisna hiša Dnevnik, d. d. v sodelovanju z družbo Bisnode. Rezultati so pokazali, da so slovenska dinamična podjetja veliki zaposlovalci, predvsem podjetja v razredu MSP. Ta podjetja so tudi nadpovprečno poslovno uspešna in učinkovita v primerjavi s povprečjem vseh slovenskih podjetij. Ena izmed bolj presenetljivih ugotovitev pa je, da so ta podjetja v skladu z dosedanjimi raziskavami nekaterih slovenskih akademikov, v zadnjih letih hitro rast v večji meri, na račun lastniških, financirala z dolžniškimi viri.
Keywords: gazela, dinamično podjetje, zaposlovanje, viri financiranja, dobičkonosnost, donosnost kapitala (ROE)
Published: 09.05.2011; Views: 1992; Downloads: 248
.pdf Full text (8,03 MB)

7.
KROVNI SKLADI
Mitja Kisevic, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem pisal o novosti na finančnem trgu v Sloveniji, to je o krovnih skladih. V praktičnem delu naloge sem natančneje analiziral delovanje krovnega sklada Probanke upravljanje d.o.o.. V začetnem delu diplomske naloge sem najprej opredelil vzajemne sklade, opisal vrste vzajemnih skladov, njihove prednosti in slabosti, najpomembnejše dejavnike pri izbiri vzajemnega sklada, njihovo donosnost ter tveganja, povezana z vlaganjem v vzajemne sklade. V nadaljevanju diplomske naloge sem na kratko opisal zgodovino in razvoj vzajemnih skladov, natančneje seveda njihov nastanek in razcvet v Sloveniji, ter prikazal gibanje števila vlagateljev po letih ter sestavo premoženja vzajemnih sladov od leta 2005 do konca leta 2009. V osrednjem delu svoje naloge sem se poglobil v opis krovnih skladov, tako sem natančneje opisal pojem krovnega sklada, kako so nastali, njihove prednosti in morebitne pomanjklivosti. Poseben pomen sem dal poglavju o obdavčitvi krovnih skladov, kjer sem navedel postopek obdavčitve v primeru, da je stranka, ki vlaga, pravna oseba ter kakšna je obdavčitev v primeru, da je le- ta fizična oseba. V zadnjem delu diplomske naloge pa sem podrobneje predstavil krovni sklad Probanke upravljanje d.o.o., navedel sem, kakšna so njegova naložbena pravila, obdavčenje, investicijske kupone ter izplačila in vplačila Krovnega sklada. Prav tako sem opisal delovanje vseh petih podskladov Krovnega sklada Probanke upravljanje d.o.o., torej Probanka Alfo, Probanka Beto, Probanka Gamo, Probanka Nove trge in Probanka Sigmo.
Keywords: krovni sklad, vzajemni sklad, donosnost, tveganje, naložbena pravila, investicijski kuponi
Published: 31.08.2011; Views: 1159; Downloads: 97
.pdf Full text (815,71 KB)

8.
ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA PODJETJA SLOVENSKE ŽELEZNICE D.O.O. V PRIMERJAVI Z NEMŠKIMI ŽELEZNICAMI (DEUTSCHE BAHN A.G.)
Stanislava Švelc, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo pod drobnogled postavili podjetje Slovenske železnice, d.o.o. Na podlagi poslovne analize smo s pomočjo dobljenega vpogleda v poslovanje Slovenskih železnic ugotovili premoženjsko finančni položaj in poslovno uspešnost izbranega podjetja. S pomočjo primerjalne analize med podjetjema Slovenske železnice, d.o.o., in Deutsche Bahn AG smo ugotovili negativne spremembe poslovne in finančne uspešnosti v obeh podjetjih, ki so posledica svetovne gospodarske krize. Poslovanje Slovenskih železnic je skoraj v vseh proučevanih vidikih poslovanja manj uspešno kot poslovanje konkurenčnega nemškega podjetja.
Keywords: poslovna analiza, poslovna uspešnost, finančni položaj, primerjalna analiza, denarni tok, donosnost kapita, čisti denarni tok
Published: 23.01.2012; Views: 2381; Downloads: 288
.pdf Full text (1,19 MB)

9.
ISKANJE IN REALIZACIJA NOVIH POSLOVNIH IDEJ ZA REŠEVANJE »GRADBENEGA PODJETJA« V TEŽAVAH
Marija Cerovec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Stalne spremembe na trgu vplivajo na podjetja, da neprenehoma ustvarjajo nove proizvode ali storitve. Podjetja, ki tem spremembam sledijo, v njih prepoznavajo nove priložnosti za svoj razvoj. Razvoj podjetja je povezan z dejstvom, da podjetje spodbuja inovatinovst v svojih poslovnih procesih in ustvarja dodano vrednost v svojih izdekih in storitvah. Prvi pogoj za ustvarjalnost v podjetju je ustvarjalni in inovativni vodstveni kader ali podjetnik, ki bo znal prepričati svoje zaposlene, da sprejmejo njegovo vizijo razvoja. V diplomskem delu sem želela dokazati, da je razvoj podjetja vedno povezan z inovatinostjo in novimi idejami. Zato sem v prvem poglavju diplomske naloge najprej preučila pomen novih idej za uspešen razvoj podjetja. K iskanju novih idej lahko v veliki meri prispevajo tudi zaposleni s svojo ustvarjalnostjo. Zato morajo take ljudi v podjetju podpirati in spodbujati, ker so prav oni lahko glavni vir inovacij. Menim, da je inovativnost osnova za razvoj novih izdelkov ali storitev, le ti pa predstavljajo konkurenčno prednost podjetja na tržišču. Da bi vedeli ali poslovna ideja pomeni tudi priložnost za podjetje, je nujno idejo presoditi tudi iz tega vidika. Da ne bi bilo presojanje poslovne priložnosti prepuščeno naključju sem raziskovala tržne potrebe in bodoče konkurente, ugotavljala inovativnost ideje, njeno privlačnost za kupce ter izvedljivost in donosnost. Te raziskave sem predstavila v drugem poglavju. Na osnovi pridobljenih rezultatov menim, da bi uvedba ideje o uvajanju novega proizvoda iz področja obnovljivih virov energije lahko bila priložnost za podjetje in njeno vključitev v grozd proizvajalcev vetrnih turbin. Povpraševanje po teh proizvodih je opaziti predvsem v tujini, manj pa v Sloveniji, ki še ni pričela z gradnjo vetrnih elektrarn. Ko idejo presodimo in ovrednotimo lahko pričnemo z njeno realizacijo. Za to pa potrebujemo ljudi in finančne vire. Preverjanje ideje z vidika kadra in denarja sem predstavila v tretjem poglavju diplomske naloge. Preučevala sem pomembnost kadrovske strukture in finančnih sredstev, ki sta nujna in odločilna za realizacijo poslovne ideje. Zato v podjetju potrebujejo oboje. Prepričana sem, da sta kader in finančna sredstva enako pomembna, kajti sposobni kader bo pridobil tudi ugodne finančne vire. Zatavljene cilj moje diplomske naloge sem dosegla kljub temu, da so v podjetju tehtali med dvema možnostima - sprejeti realizacijo nove ideje ali ne sprejeti. Vedeli so, da je proizvodnja nosilnih stolpov za vetrne elektrarne dolgoročno obetavna ideja zaradi pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov, ki so neizčrpni. Vendar realizacija poslovne ideje zahteva oblikovanje strategije uveljavljanja nove ideje z več vidikov. V današnjem času največji problem predstavlja oblikovanje strategije z denarnega vidika. Zato se bodo o realizaciji ideje odločili po razgovorih z potencialnimi vlagatelji in banko.
Keywords: 1. IDEJA, 2. NOTRANJE PODJETNIŠTVO, 3. NOVI IZDELEK, 4. KRIZA V PODJETJU, 5. POSLOVNA PRILOŽNOST, 6. TRŽNA ANALIZA, 7. INOVTIVNOST, 8. IZVEDLJIVOST, 9. DONOSNOST, 10. PODJETJE, 11. KADRI, 12. FINANCIRANJE.
Published: 29.05.2012; Views: 1860; Downloads: 101
.pdf Full text (722,30 KB)

10.
DETERMINANTE RAZVOJA DELNIŠKIH TRGOV V TRANZICIJI
Domen Solina, 2012, master's thesis

Abstract: Razvoj delniškega trga v državah tranzicije je odvisen od številnih makroekonomskih in mikroekonomskih faktorjev. Proces preoblikovanja iz centralno planskega v tržno gospodarstvo, je za številne države predstavljal osrednji izziv na gospodarskem področju. Predvsem preoblikovanje oz. privatizacija državnih družb, je pravzaprav pomenila začetek borznega trgovanja v državah tranzicije. Številni posamezniki so tako pridobili lastniške deleže v pomembnih domačih poslovnih družbah, s katerimi se je začelo trgovati na organiziranih trgih ali borzah. Za poslovne subjekte pa je vendarle najpomembnejši vir financiranja predstavljal bančni sektor oz. medbančni trg, ki je predstavljal osrednjo vlogo pri razvoju borznih trgov v Evropi, medtem ko so v ZDA to vlogo prevzeli kapitalski trgi. Zato je stopnja razvitosti bančnega sistema v državah tranzicije temeljnega pomena in bistveno zaznamuje začetek razvoja posameznega borznega trga. V magistrski nalogi smo opredelili temeljne dejavnike razvoja delniških trgov skozi zgodovino, ki so pozitivno povezani z rastjo BDP-ja na prebivalca v posamezni državi. S preučevanjem stopnje koncentracije smo nato preverili homogenost in posledično konkurenčnost borznega trga v državah tranzicije. Predvsem nas je zanimalo primerjava najrazvitejših trgov in trgov v tranziciji glede na vlogo, ter posledičen vpliv največjih družb (TOP 5 – tržna kap.), ki kotirajo na borznem trgu posamezne države. Stopnjo povezanosti smo prikazali s Pearsonovim koeficientom korelacije, kjer smo primerjali donosnost borznih indeksov v obdobju konjunkture in obdobju finančne krize. S pomočjo Gaussove krivulje smo nato v obliki histogramov prikazali donosnost borznih indeksov v obeh obdobjih. V zadnjem delu naloge smo se posvetili tveganju in institucijskim dejavnikom tveganja na ravni države. Tveganje za posamezne borzne indekse smo opredelili z metodo VaR (ang. Value at Risk), kjer smo analizirali obdobje pred in med finančno krizo. Za posamezne borzne indekse smo pridobili vrednosti pri 99 %, 95% in 90% intervalu zaupanja.
Keywords: trgi v tranziciji, delniški trgi, borzni trgi, borzni indeksi, delnice, dejavniki razvoja, stopnja povezanosti, Pearsonov koeficient korelacije, donosnost, koncentracija, tveganje, tveganju prilagojena donosnost, VaR, institucijski dejavniki tveganja, ICRG, PRS, finančna kriza, DAX, in VaR.
Published: 23.08.2012; Views: 1522; Downloads: 147
.pdf Full text (1,67 MB)

Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica