SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 7 / 7
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
AKREDITIV KOT MOŽNOST ZAVAROVANJA PRED TVEGANJI MEDNARODNEGA POSLOVANJA
Urška Žagar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je izpostaviti tveganja, ki se pojavljajo v mednarodnem poslovanju in predstaviti dokumentarni akreditiv, kot plačilni inštrument in inštrument zavarovanja, ter v primeru predstaviti standby akreditiv. Slovenija je majhna svetovna ekonomija, zato si mora prizadevati, da bi še povečala svoj izvoz. Izvoz je namreč eden glavnih generatorjev gospodarske rasti in dvigovanja konkurenčnosti države. Vsako sodelovanje na tujem trgu pa pomeni tudi tveganje, saj pomeni poslovanje v poslovno manj znanem okolju. Za podjetja je zato pomembno, da se zavedajo kakšnim tveganjem so izpostavljena in kako jih obvladovati. Dokumentarni akreditiv je varen plačilni inštrument, zato je tudi najbolj pogosto uporabljenih elementov financiranja. Uporabo dokumentarnega akreditiva ureja sklop pravil (Enotna pravila in običaji za dokumentarne akreditive), ki jih je izdala Mednarodna trgovinska zbornica. Osnova pri poslovanju z dokumentarnim akreditivom so dokumenti. Za nemoten potek dokumentarnega akreditiva je potrebno, da so dokumenti pravilni in popolni. Banka se kot udeleženec v akreditivnem poslu lahko pojavi v različnih vlogah. Glavna naloga banke, ki je odprla akreditiv je, da prevzame obveznost, da bo plačala akreditivni znesek upravičencu. Po nalogu akreditivne banke ta znesek lahko izplača tudi izplačilna banka, banka pa se pojavlja tudi kot obvestilna banka (korespondent).
Keywords: tveganja v mednarodnem poslovanju, dokumentarni akreditiv, standy akreditiv, akreditivna banka
Published: 10.07.2009; Views: 1895; Downloads: 294
.pdf Full text (1,24 MB)

2.
AKREDITIVNI DOKUMENTI
Petra Šušterič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Začetki enotne ureditve dokumentarnega akreditiva segajo v leto 1933, ko so bila na zasedanju Mednarodne trgovinske zbornice na Dunaju sprejeta prva Enotna pravila in običaji za dokumentarne akreditive, trenutno pa je v veljavi že njihova šesta revizija iz leta 2006 (EPO 600), ki se uporablja od 1. julija 2007. V mednarodnem poslovanju se za plačilo največkrat uporablja dokumentarni akreditiv. Definiramo ga kot nalog kupca oziroma nalogodajalca svoji banki (akreditivni banki), da naj ob predložitvi dokumentov, ki dokazujejo, da je prodajalec, ki je upravičenec iz akreditiva, izpolnil s pogodbo dogovorjene obveznosti, izplača prodajalcu (upravičencu) znesek, ki je naveden v akreditivu. Poslovanje z dokumentarnim akreditivom zahteva dobro poznavanje veljavnih pravil EPO in njihovih temeljnih načel ter tudi samega poteka akreditivnega posla. Temeljna načela, na katerih sloni celotni akreditivni posel so štiri in sicer načelo poslovanja z dokumenti in ne z blagom; načelo avtonomnosti, ki je imenovano tudi načelo ločenosti akreditiva od temeljnega posla; načelo ločenosti notranjih akreditivnih razmerij; ter načelo pregledovanje in bančne strogosti pri pregledovanju dokumentov. Poznavanje teh načel je nujno potrebno pri razumevanju akreditiva in pri problematiki z dokumenti. Za pravilno in nemoteno odvijanje akreditivnega posla je bistvenega pomena točna navedba vrste, števila in vsebine posameznih dokumentov, ki jih mora upravičenec predložiti banki, da mu ta izplača akreditivni znesek. Dokumenti, ki jih je pred izplačilom potrebno predložiti, so navedeni v akreditivu. Stranke same določijo, kateri so ti dokumenti, morajo pa biti natančno določeni. V praksi se največkrat zahtevajo transportne listine, zavarovalne police, certifikati o količini in kakovosti blaga ter trgovske fakture. To so tudi štiri glavne skupine akreditivnih dokumentov, katere pa še spremljajo razna potrdila. Banka, ki izplača akreditivni znesek, mora po predložitvi dokumentov le te skrbno pregledat in honorirat. Pri pregledu dokumentov ne sme preverjati ali je temeljni posel izvršen v skladu z dogovorom med strankama. Njena naloga je samo, da ugotovi formalno pravilnost dokumentov, to je njihovo striktno ujemanje s pogoji iz akreditiva. Nalaga se jim, da dokumente pregledajo z razumno skrbnostjo, da ugotovijo, če so ali niso po svojem izgledu skladni z akreditivnimi določili in pogoji. Skladnost dokumentov z določili in pogoji pa se ugotavlja po mednarodni standardni bančni praksi. Dokumenti morajo biti predloženi pravočasno in morajo biti skladni z roki in pogoji iz akreditiva, če to ni izpolnjeno, obveza banke ugasne. Upravičenec predloži dokumente akreditivni, potrdilni banki ali banki, ki je v akreditivu navedena kot pooblaščena banka. Rok za predložitev dokumentov se običajno navede v akreditivu. Če predložitveni rok v akreditivu ni naveden, znaša ta rok 21 dni od datuma prevoznega dokumenta. Če akreditiv ne zahteva prevoznega dokumenta pa je predložitveni rok enak roku veljavnosti akreditiva. Banka je dolžna zavrniti dokumente, ki niso skladni z roki in pogoji iz dokumentarnega akreditiva. Če dokumente zavrne mora o tem obvestiti predlagatelja z enim samim obvestilom, ki mora vsebovati določila, ki jih navaja čl. 16/c EPO 600. Če banka ne bo opravila vseh dejanj glede zavrnitve ki so določeni v imenovanem členu, ji kasneje, če bo prišlo do spora, ne bo dovoljeno trditi, da dokumenti ne pomenijo ustrezne predložitve. Akreditivne banke oziroma potrdilne banke pa imajo pravico, da od izplačilne banke, ki je predložene dokumente honorirala in se za izplačani znesek reimbursirala, da zahtevajo vračilo reimbursnega zneska, če je akreditivna ali potrdilna banka predložene dokumente izplačilni banki utemeljeno reklamirala. Izplačilna banka, ki ugotovi, da dokumenti v določenih podrobnostih niso popolnoma skladni z določili akreditiva lahko take dokumente kljub vsemu honorira s pridržkom ali proti predložitvi garancije upravičenca, ki krije morebitno
Keywords: • Dokumentarni akreditiv • Akreditivni dokumenti • Enotna pravila in običaji za dokumentarne akreditive • Akreditivni posel • Akreditivni znesek • Nalogodajalec • Upravičenec • Akreditivna banka
Published: 16.09.2009; Views: 2864; Downloads: 338
.pdf Full text (594,98 KB)

3.
TVEGANJA V MEDNARODNEM POSLOVANJU IN TERMINSKA POGODBA TER AKREDITIV KOT NAČINA ZAVAROVANJA PRED FINANČNIMI TVEGANJI
Andrej Šram, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Ker se vsako podjetje pri svojem poslovanju srečuje z najrazličnejšimi tveganji, kot so na primer valutno, obrestno, tveganje neizpolnitve nasprotne stranke, likvidnostno tveganje, itd., je v njihovem interesu se izogniti le tem oziroma jih omejiti ali celo odpraviti. Vsako podjetje, ki posluje mednarodno bi moralo proučiti trg na katerem se nahaja oziroma na katerega vstopa. Proučiti njegove zakonitosti, posebnosti in tveganja s katerimi se bo srečevalo v času poslovanja. Podjetja bi tako lažje našla pravi način kako zmanjšati ali celo odpraviti tveganje. Podjetja so v tem času svetovne gospodarske krize še bolj občutljiva, saj so tveganja še večja. V diplomskem delu so predstavljena tveganja v mednarodnem plačilnem prometu, podrobneje so predstavljena finančna tveganja in instrumenti obvladovanja le teh. Od instrumentov obvladovanja tveganj je predstavljena terminska pogodba kot način zavarovanja pred valutnim tveganjem, ter nepreklicni dokumentarni akreditiv kot način zavarovanja pred tveganjem neizpolnitve nasprotne stranke.
Keywords: tveganja, finančno tveganje, instrumenti obvladovanja tveganj, terminska pogodba, dokumentarni akreditiv.
Published: 22.09.2010; Views: 1924; Downloads: 227
.pdf Full text (3,16 MB)

4.
TVEGANJA IN ZAVAROVANJA MEDNARODNIH PLAČIL V PODJETJU IMPOL D.O.O.
Bojan Gril, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Neustavljiv vrtinec, v katerem se vrti današnji trg je neusmiljen boj med konkurenco. Zaradi vse večje konkurence in boja med izvozniki so le-ti prisiljeni v nudenje najbolj konkurenčnih pogojev. Da bi zapolnili svojo proizvodnjo zmogljivost in si zagotovili delo in pozicijo na trgu, se morajo dostikrat izpostaviti velikim tveganjem. Ključnega pomena pri sklepanju mednarodnega posla je plačilo, saj je le v primeru prejetega plačila, lahko uspešen. Toda gospodarska kriza v kateri se je znašel svet, je še bolj zaostrila plačilno nedisciplino in povečal tveganja, zato je od vsakega posameznika odvisno, kako bo poskrbel za zaščito plačil pri poslovanju s tujino. Izvoz nudi veliko možnosti pri povečevanju dobička in prodaje, prepoznavanju in povečevanju konkurenčnosti na svetovnem trgu, vendar mnoga podjetja na žalost ne izkoristijo vseh priložnosti. Pri vseh pozitivnih straneh pa se srečujejo tudi z določenim tveganjem predvsem pri plačilih, tečajnih spremembah valut, preverjanju bonitet kupcev. Podjetja so izpostavljena tveganjem pred nepoznavanjem kupcev s katerimi poslujejo. Na trgu poznamo velik različnih zavarovanj, s katerimi se lahko zaščitimo pred neplačili tujih podjetij. Potreba po zaščiti pri poslovanju s tujino je še toliko večja, ker imamo poleg komercialnega tveganja tudi nekomercialno ali deželno tveganje. Slednje predstavljajo tveganja pred nepričakovani dogodki, ki jih podjetje ne more niti predvideti niti nadzirati.. V diplomskem delu smo predstavili podjetje Impol, ki je izrazito mednarodno podjetje, z dolgoletno prakso. Iz predstavljenega lahko razberemo zelo dovršeno in izdelano strategijo poslovanja in zavarovanja pred tveganji v mednarodnem poslovanju. Tako smo s primeri različnih bonitet kupcev želeli približati bralcu fleksibilnost njihovega poslovanja. Zaslugo za učinkovito, usklajeno in uspešno delovanje podjetja na tem področju so vpleteni različni oddelki, ki morajo sodelovati med seboj. Država je z ustanovitvijo Slovenske izvozne družbe (SID) ponudila našim podjetjem veliko podpore. Njena angažiranost pri financiranju in zavarovanju izvoza se je v podjetju Impol pokazala kot zelo zanesljiva možnost za zavarovanje terjatev.
Keywords: mednarodno poslovanje, tveganje, zavarovanje pred tveganjem, dokumentarni akreditiv, bančna garancija, SID, Impol.
Published: 11.07.2011; Views: 1344; Downloads: 224
.pdf Full text (3,07 MB)

5.
DOKUMENTARNI AKREDITIV
Katja Šumak, 2011, final seminar paper

Abstract: Skozi diplomski seminar smo ugotovili, da je poslovanje z dokumentarnim akreditivom urejeno z mednarodnimi enotnimi pravili. Akreditiv je najvarnejša in učinkovita oblika plačilnega instrumenta, zato ker predstavlja nepreklicno obvezo banke, da bo akreditivnemu upravičencu izplačala pravočasno določen znesek. Akreditiv je dokument oziroma vsak pismeni dogovor, ki ga banka izstavi na zahtevo uvoznika. Da akreditivna banka izpolni svojo obveznost mora akreditivni upravičenec izpolniti določene pogoje v akreditivu in predložiti dogovorjene listine. Funkcija akreditiva je zmanjšanje raznih tveganj tako za kupca (nalogodajalca) kot za prodajalca. Prav tako smo izvedeli, da v dokumentarnem akreditivu nastopajo štirje udeleženci, in ti so: nalogodajalec (kupec), akreditivna banka (nalogodajalčeva banka), korespondenčna banka (prodajalčeva banka) in akreditivni upravičenec (prodajalec). Ne glede na to kakšne vrste je dokumentarni akreditiv, mora vsak vsebovati del v katerem je zapisano ali je akreditiv preklicen ali nepreklicen, ali je akreditiv vplačljiv na vpogled, z akceptiranjem, z odloženim rokom plačila in podobno. Banka lahko zavrne dokumente, če niso predloženi pravočasno, če niso pravilno izpolnjeni (napačna navedba podatkov) ali če prodajalec prepozno odpremi blago. Zakasnitev (akreditiv je pretekel) pa je večkrat tudi najpogostejši vzrok, da banka dokumente zavrne. Ker je zavrnitev odvisna od prodajalca ter tudi od tega ali ima na voljo prostor (na primer prosto na ladji za prevoz), je zelo pomembno, da prodajalec načrtuje vsak korak, ki je potreben za izpolnitev akreditivnih obveznosti (pravočasno rezerviranje prostora na ladji, pravočasna predaja dokumentov in podobno).
Keywords: dokumentarni akreditiv, mednarodno poslovanje, plačilni instrumenti, akreditivna banka, akreditivni upravičenec
Published: 01.12.2011; Views: 1461; Downloads: 280
.pdf Full text (6,02 MB)

6.
DOKUMENTARNI AKREDITIV
Marko Vlah, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Predstavili smo področje akreditivov, ki se nanaša na mednarodno trgovanje z zavarovanjem plačila. Kot prednost akreditiva je najpogosteje izpostavljeno zavarovanje tveganja, medtem ko med slabostmi najpogosteje najdemo stroškovni vidik. Poznamo več vrst akreditivov, ki jih prav tako delimo po različnih kriterijih, pomembno je, da se pogodbeni stranki predhodno dogovorita glede vrste akreditiva, kot tudi glede načina plačila. Udeleženci, ki nastopajo v akreditivu so lahko različni, vedno pa so prisotni nalogodajalec in upravičenec ter akreditivna in avizirna banka. Pomembno je prav tako dejstvo, da banke poslujejo le z dokumenti, ter se v osnovni posel ne vmešavajo. Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti akreditivu, morajo prav tako biti opredeljeni v osnovni pogodbi. Akreditivno poslovanje poteka na osnovi pogodbe iz osnovnega posla med nalogodajalcem in upravičencem. Na osnovi te pogodbe se v posel vključujejo še druge stranke ter izvedejo naloge, ki so jim bile naložene. Gre za celovit pristop k zavarovanju posla pri mednarodnem trgovanju. S tem se doseže stabilnost in zaščitijo pogodbeni interesi strank v poslu. Poslovanje z akreditivom vsebuje več faz, ki jih na kratko lahko opredelimo kot otvoritev akreditiva, aviziranje akreditiva, sprememba akreditiva ter predložitev in pregled dokumentov. Praktičen primer poteka akreditiva smo predstavili na osnovi Nove KBM d.d., kjer je predstavljeno delovanje s stališča akreditivne banke, od otvoritve akreditiva, aviziranja, predložitve in pregleda dokumentov pa do plačila.
Keywords: dokumentarni akreditiv, Nova KBM d.d., akreditivna banka, avizirna banka, potek akreditiva, nalogodajalec, upravičenec
Published: 21.06.2013; Views: 2694; Downloads: 136
.pdf Full text (2,79 MB)

7.
UPORABA DOKUMENTARNEGA AKREDITIVA KOT INSTRUMENTA ZAVAROVANJA PLAČILA
Marta Zorec, 2015, master's thesis

Abstract: S pojavom globalizacije in udejstvovanjem na tujih trgih so podjetja izpostavljena številnim tveganjem. Najpomembnejše med njimi je zagotovo tveganje, da podjetje za prodano blago ali storitev ne bo prejelo plačila, kar bo vplivalo na finančni tok in morebiti celo ogrozilo obstoj podjetja. Zato je pomembno, da vodstvo ta tveganja prepozna in sprejme ustrezne ukrepe zavarovanja plačila. Namen dela je bil raziskati instrumente zavarovanja plačil, ki poslovna partnerja ustrezno zaščitijo pred tveganji in ugotoviti, ali je dokumentarni akreditiv res najvarnejši instrument zavarovanja plačila. Glede na to, da varuje interese tako prodajalca kot kupca, obvezo plačila pa pod pogojem, da so izpolnjeni vsi v akreditivu navedeni pogoji, prevzame banka, smo prišli do zaključka, da je akreditiv najprimernejši in najvarnejši instrument zavarovanja plačila in tako potrdili zastavljeno H1. Hkrati smo ugotovili, da ne obstaja instrument zavarovanja plačila, ki bi nudil popolno zaščito tako prodajalcu kot kupcu. Na podlagi analize zbranih podatkov smo potrdili tudi H2, kjer nas je zanimalo poslovanje z akreditivi v obdobju od 2007 do 2013. Ugotovitve so potrdile naše domneve, da se je obseg poslovanja z akreditivi v omenjenem obdobju zmanjšal. Čeprav akreditiv velja za najvarnejši instrument zavarovanja plačila, pa se v praksi ne uporablja toliko kot bi pričakovali. Zato smo s H3 predvidevali, da se podjetja ne odločajo za njegovo uporabo, ker ga slabo poznajo oziroma celo ne poznajo. Rezultati anket so pokazali, da ga podjetja poznajo precej dobro, zaradi česar smo H3 ovrgli. Poslovanje z dokumentarnim akreditivom navzven mogoče deluje enostavno, vendar smo skozi nalogo nanizali številna dejstva, ki govorijo ravno nasprotno in dokazujejo, da so pri uporabi akreditiva potrebni velika skrbnost, natančnost in poznavanje materije.
Keywords: Mednarodno poslovanje, tveganja v mednarodnem poslovanju, instrumenti zavarovanja, dokumentarni akreditiv
Published: 24.08.2015; Views: 560; Downloads: 90
.pdf Full text (5,62 MB)

Search done in 0.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica