| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 14
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Dojemanje ciljnega oglaševanja s strani mladih uporabnikov družbenih omrežij
Veronika Jakopič, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Ciljno oglaševanje je vrsta oglaševanja, ki omogoča boljše doseganje ciljne skupine, saj prikazani oglasi temeljijo na podatkih o uporabnikovih interesih in značilnostih. Tej vrsti oglaševanja je dandanes izpostavljen praktično vsak uporabnik svetovnega spleta, z množično uporabo družbenih omrežij pa so ciljnemu oglaševanju najbolj izpostavljeni mladi. V teoretičnem delu so predstavljeni ciljno oglaševanje na spletu, zbiranje podatkov in problematika zasebnosti v povezavi z zbiranjem podatkov. V empiričnem delu je bila s kvantitativno metodo izvedena raziskava mladih uporabnikov družbenih omrežij. Tako je bil pridobljen vpogled v dojemanje in mišljenje mladih o ciljnem oglaševanju, kar je bil tudi glavni namen diplomskega dela.
Keywords: ciljno oglaševanje, družbeno omrežje, dojemanje, mladi
Published: 18.10.2021; Views: 78; Downloads: 6
.pdf Full text (1,77 MB)

2.
Doživljanje nastopa učencev glasbenih šol pred občinstvom
Maja Zorič, 2018, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo je zasnovano kot empirično delo. V prvem delu je predstavljen teoretični del, ki obravnava načela javnega nastopanja. Proučuje pa tudi postopek priprave na javni nastop, doživljanje nastopa, izkušnje izvajalca glasbenika in pridobitve z nastopanjem. Psihologija glasbe in sproščanje v glasbi sta pomembna dejavnika pri ocenjevanju uspešnosti nastopanja, ki podpreta teoretični del v celoti. V drugem, empiričnem delu so predstavljeni rezultati anketnega vprašalnika, ki so ga učenci izbranih glasbenih šol reševali. Na podlagi le-teh smo izvedeli, koliko izkušenj imajo učenci glede na razred, v katerega hodijo, ali je prisoten strah, ko so izpostavljeni pred občinstvom, in kakšno je njihovo doživljanje glasbe med nastopanjem.
Keywords: Javno nastopanje, doživljanje nastopa, stres, trema, anksioznost, spomin, interpretacija, motivacija, izkušnje, glasbene sposobnosti, zavestno in podzavestno dojemanje glasbe, poslušanje in razumevanje glasbe
Published: 08.01.2019; Views: 758; Downloads: 128
.pdf Full text (598,15 KB)

3.
Zaznavanje in dojemanje barv
Lavra Smoljanović, 2018, master's thesis

Abstract: Barve spremljajo človeka skozi vso zgodovino in skozi vsa življenjska obdobja. V različnih obdobjih so bile tudi statusni simboli socialnih slojev ali mitoloških prepričanj. Barvne kombinacije, ki jih srečamo, nas čustveno nagovorijo, kajti dojemanje barve je vedno in izključno samo čutno doživetje. Različne barvne kombinacije lahko na nas delujejo prijetno, lahko pa nas pustijo hladne ali se nas celo neprijetno dotaknejo. To je bilo izhodišče za pisanje magistrskega dela. Z izbranimi dvanajstimi barvnimi odtenki in pripravljenim anketnim vprašalnikom sem opravila raziskavo o zaznavanju in dojemanju barv. V raziskavi je zajet vzorec populacije, ki zajema tako ženske kot moške različnih generacij. Iz raziskave je mogoče ugotoviti priljubljenost posameznih barv tako v materialnem, oblikovalskem, kot tudi duhovnem smislu. Rezultati raziskave so ovrednoteni in primerjani glede na starostna obdobja in spol udeležencev, saj se ti med seboj razlikujejo, narejena je tudi primerjava z raziskavami iz preteklosti.
Keywords: barve, zaznavanje barv, dojemanje barv, priljubljenost barv
Published: 01.10.2018; Views: 701; Downloads: 96
.pdf Full text (4,95 MB)

4.
Dojemanje enačaja pri slovenskih osnovnošolcih
Tjaša Matičko, 2018, master's thesis

Abstract: Razumevanje koncepta enačaja v algebri učencem predstavlja mnogo težav, zato smo se v magistrski nalogi odločili preučiti, kako uspešno slovenski osnovnošolci razumejo pomen enakosti, kaj jim predstavlja enačaj, in njihove rezultate primerjati z rezultati portugalskih osnovnošolcev. Podatke za raziskavo smo zbirali s pomočjo delovnih listov, na katerih je bilo podanih osem enačb seštevanja. V raziskavi smo zajeli 230 učencev Osnovne šole Neznanih talcev Dravograd. Prvošolcev je bilo 42, drugošolcev 37, tretješolcev 37, četrtošolcev 40, petošolcev 38 in šestošolcev 36. Preverili smo razumevanje pomena enačaja pri učencih glede na razred, najpogosteje podane odgovore pri posamezni nalogi ter uspešnost pri posamezni nalogi glede na matematično znanje učencev. Ugotovili smo, da učenci bolje razumejo pomen enačaja pri enostavnih tipih enačb, učenci višjih razredov (druga triada) pa celotno gledano bolje razumejo pomen enakosti kot učenci nižjih razredov. Večina učencev dojema znak za enakost v operacijskem smislu, kar pomeni, da vidijo enačaj kot »navodilo«, kateremu mora slediti odgovor. Rezultati razumevanja enačaja so pri učencih z višjo oceno matematičnega znanja boljši, pri čemer smo ugotovili, da se statistično značilne razlike glede na oceno matematičnega znanja pojavijo predvsem pri težjih tipu enačb. Nadalje smo ugotovili, da med slovenskimi in portugalskimi osnovnošolci ni večjih razlik v razumevanju pomena enačaja, saj so v večini primerov delali podobne napake. Vendarle pa je možno opaziti, da imajo portugalski učenci prve triade pri določenih primerih večji delež pravilno podanih odgovorov v primerjavi s slovenskimi. Iz tega lahko sklepamo, da morda učitelji na Portugalskem dajejo večji poudarek na dojemanje enačaja že pri učencih v nižjih razredih.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: enačaj, dojemanje enačaja, enakost, algebra, aritmetika, operativni pogled, relacijski pogled.
Published: 21.09.2018; Views: 892; Downloads: 109
.pdf Full text (1,86 MB)

5.
Pripovedovanje zgodb skozi fotografijo - foto eseji
Dragana Dodik, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Foto esej kot sredstvo za fotografsko interpretacijo predstavlja mnogo več kot serija fotografij, ki pripovedujejo zgodbo. Teoretični del diplomske naloge se osredotoča na izhodišče foto esejev, torej na pripovedovanje foto zgodb. Predstavljena je zgodovina foto esejev od samih začetkov, ko so se večinoma uporabljali v fotoreportaži, obenem pa so predstavljene vrste zgodb ter elementi, ki sestavljajo foto esej. Besedilo ali opisi pod fotografijami in zaporedje le-teh sta poudarjena kot ključna elementa v prenašanju prepričljive zgodbe. Na osnovi teoretično pridobljenih znanj v praktičnem delu je analiziran foto esej kot projekt, za tem pa je predstavljena kvalitativna in kvantitativna raziskava interpretacije le-tega.
Keywords: pripovedna fotografija, fotografske zgodbe, foto eseji, fotoreportaža, vizualno dojemanje
Published: 31.08.2017; Views: 1551; Downloads: 149
.pdf Full text (1,85 MB)

6.
POSEBNI RAZLOGI ZA ZAVRNITEV REGISTRACIJE TRIDIMENZIONALNIH BLAGOVNIH ZNAMK
Viktoria Vereš, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljen pravni položaj tridimenzionalnih blagovnih znamk. Poudarek je na podrobnejši analizi posebnih absolutnih razlogov za zavrnitev registracije tridimenzionalnih blagovnih znamk in na predstavitvi ovir, s katerimi se prijavitelji teh blagovnih znamk pri registraciji srečujejo. Posebni absolutni razlogi za zavrnitev registracije tridimenzionalnih blagovnih znamk prepovedujejo registracijo tistih znamk, ki so sestavljene izključno iz oblike, ki izhaja iz same narave blaga; iz oblike blaga, ki je nujna za dosego tehničnega učinka; in iz oblike, ki daje blagu bistveno vrednost. V kolikor so takšne oblike že registrirane kot znamke, jih je potrebno razveljaviti. Problem, ki se pojavlja v zvezi z navedenimi posebnimi razlogi za zavrnitev registracije tridimenzionalnih blagovnih znamk, pa je ta, da je besedilo določb, ki se nanašajo na posebne absolutne razloge za zavrnitev tridimenzionalnih blagovnih znamk, precej ohlapno in tako omogoča različno interpretacijo. Prijaviteljem so za boljšo opredelitev zadevnih posebnih razlogov za zavrnitev registracije v pomoč predvsem odločbe UUNT, obsežna sodna praksa nacionalnih sodišč, Splošnega sodišča EU in Sodišča EU. Odločbe, ki jih je sprejelo Sodišče EU na podlagi predhodnih vprašanj, so zelo pomembne za interpretacijo določb Direktive 2008/95/ES z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi in storitvenimi znamkami, Uredbe 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki EU, ki na ravni EU urejata pravni položaj blagovne in storitvene znamke; ter določb Zakona o industrijski lastnini, ki je temeljni pravni vir blagovnih in storitvenih znamk v Republiki Sloveniji. Pravni sistem blagovnih in storitvenih znamk je bil v zadnjih mesecih podvržen večjim spremembam, rezultat katerih sta Uredba (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015, ki bo stopila v veljavo 23. marca 2016, ter Direktiva (EU) 2015/2463 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami. Besedilo navedene direktive bodo države članice morale v roku treh let prenesti v nacionalno zakonodajo (najkasneje do 15. januarja 2019). V novem pravnem okviru blagovne znamke EU je opuščena zahteva po grafičnem prikazu znaka, ki mora biti za uspešno registracijo izpolnjena v sedanjem pravnem sistemu. To pomeni lažjo pot do uspešne registracije tridimenzionalnih blagovnih znamk, saj je prijaviteljem teh vrst blagovnih znamk nekoliko težje izpolniti navedeno zahtevo. Nadalje se je razširilo besedilo posebnih absolutnih razlogov za zavrnitev registracije, ki sedaj zajema tudi druge značilnosti znaka, in ne le obliko. Z drugimi besedami povedano, so v novem pravnem sistemu podvrženi zavrnitvi pred registracijo vsi znaki, ki izvirajo iz same narave blaga, ali so nujni za dosego tehničnega učinka, ali dajejo blagu bistveno vrednost. Iz tega lahko zaključimo, da so zadevnim posebnim izključitvenim razlogom v novem pravnem okviru podvržene vse vrste blagovnih znamk in ne le tridimenzionalne blagovne znamke.
Keywords: Netradicionalna znamka, tridimenzionalna znamka, registracija, znak, grafični prikaz, razlikovalni učinek, dojemanje povprečnega potrošnika, absolutni razlogi za zavrnitev tridimenzionalnega znaka.
Published: 17.05.2016; Views: 905; Downloads: 101
.pdf Full text (1,02 MB)

7.
DOJEMANJE RAZLIČNOSTI V PETIH RAZREDIH OSNOVNIH ŠOL V ZASAVJU
Tamara Jovičić, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Na osnovnih šolah v Zasavju je opaziti multikulturnost, saj učenci izhajajo iz različnih socialnih okolij. Zato je bil namen diplomske naloge ugotoviti, kako učenci dojemajo različnost, katere oblike različnosti v oddelku prepoznavajo in koga na podlagi dojemanja različnosti najbolj odklanjajo. Hkrati nas je zanimalo, koliko učenci vedo o medsebojni strpnosti in diskriminaciji. V teoretičnem delu diplomskega dela smo najprej predstavili nekatere izmed socialnih kategorij, po katerih se učenci razlikujejo: družbeni položaj družine, rasno in etnično poreklo, religija, narodnost. Nato smo opisali izvor stereotipov in predsodkov ter kaj je diskriminacija. V zadnjem delu teoretičnega dela smo opisali izhodišča interkulturne pedagogike kot primeren odgovor na soočanje z multikulturnostjo v razredu in šolskem sistemu. V empiričnem delu diplomske naloge smo predstavili izsledke kvantitativne raziskave. Uporabljeni so bili anketni vprašalniki, ki jih je izpolnilo 104 učencev 5. razredov treh zasavskih osnovnih šol. Rezultati so pokazali, da se učenci ne glede na etnične, narodnostne, verske, ekonomske in statusne različnosti med seboj, večinoma dobro razumejo in da starši ne vplivajo na otrokovo izbiro prijatelja. Učenci imajo razvito empatijo, tako da bi bili pripravljeni pomagati učencu, ki je različen od njih. Ugotovili smo, da učenci 5. razredov najbolj odklanjajo nagajive učence in tiste, ki se slabo učijo, kar sta pokazatelja, ki ne govorita o katerem koli dojemanju različnosti na podlagi klasičnih parametrov socialnega ali kakšnega drugega statusa. Rezultati raziskave so pokazali, da se učenci 5. razredov osnovnih šol v Zasavju slabo zavedajo socialnih različnosti ter ne poznajo vsebine in pomena besed strpnost in diskriminacija.
Keywords: različnost, dojemanje različnosti, 5. razred, multikulturnost, interkulturna pedagogika
Published: 27.05.2015; Views: 853; Downloads: 125
.pdf Full text (584,02 KB)

8.
TRIDIMENZIONALNE BLAGOVNE IN STORITVENE ZNAMKE: PRAVNA UREDITEV V EU IN ZDA
Maša Drofenik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga analizira pravni položaj tridimenzionalne znamke znotraj skupine netradicionalnih znamk in pogoje za njeno registracijo. Temeljna predpisa, ki na ravni Evropske Unije urejata tridimenzionalno znamko sta Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami ter Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki EU. Pri obravnavi tridimenzionalne znamke je avtorica upoštevala obsežno judikaturo Sodišča EU. Tridimenzionalno znamko je obravnavala tudi z vidika ZIL-1. Diplomska naloga vključuje primerjavo tridimenzionalne znamke v EU s pravnim institutom “trade dress”, ki se je razvil v Združenih državah Amerike. Njegova pravna podlaga je Lanham (Trademark) Act. Skozi diplomsko nalogo je ugotovljeno, da imajo prijavitelji tridimenzionalne znamke mnogo težav pri izpolnitvi zahtev za registracijo, zlasti pri dosegu zadostnega razlikovalnega učinka, ter da je v obeh pravnih sistemih, tako v EU kot tudi v ZDA, še prostor za izboljšave.
Keywords: Netradicionalne znamke, tridimenzionalna znamka, registracija, razlikovalni učinek, dojemanje povprečnega potrošnika, načelo funkcionalnosti, trade dress.
Published: 17.12.2012; Views: 1913; Downloads: 376
.pdf Full text (783,07 KB)

9.
DOJEMANJE REVIZIJE PRI RAČUNOVODJIH
Sara Kresnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Revidiranje je mlad poklic oziroma dejavnost, ki je mnogim še nepoznan, pa vendarle se podjetja s to dejavnostjo vse pogosteje srečujejo. Ob besedi revizija mnogim ni jasno, o čem je govora, mi pa smo v diplomskem seminarju spoznali, da je revidiranje po definiciji neodvisno preiskovanje računovodskih informacij podjetja, ne glede na to, ali je usmerjeno v doseganje dobička ali ne, kot je zapisal Odar. Sami pa lahko najprej pomislimo, da je to ponovni pregled nečesa, v našem primeru pa ponovni pregled računovodskih izkazov. Računovodstvo je dejavnost, ki je povsod po svetu dobro poznana, vendar pa osebe, ki s to dejavnostjo nimajo stika, menijo, da je to le nek zdolgočasen poklic, kjer samo sediš in prelagaš papirje. Če dobro pomislimo, temu le ni tako. Računovodstvo je za podjetja zelo pomembno, saj brez tega podjetje ne bi moglo dobro poslovati, saj je računovodstvo tisto, ki skrbi za računovodske izkaze in ki na koncu ugotovi poslovni izid. Tako računovodenje kot revizija pa sta med sabo tesno povezana. Na prvi pogled bi rekli, da sta to dejavnosti, ki se ne povezujeta,vendar pa kasneje spoznamo, da je revizor tisti, ki se neprestano ukvarja z računovodskimi izkazi, na drugi strani pa imamo računovodjo, ki te računovodske izkaze sestavlja. Diplomski seminar »Dojemanje revizije pri računovodjih« sem napisala tako, da sem najprej pregledala veliko literature, ki se je nanašala na revizijo in revizorja ter na računovodenje in računovodjo. Vse sem na kratko povzela, tako da sem dobila razumen opis vseh pojmov. Nato sem povzela nekatere podobnosti in razlike med revizijo in računovodenjem, ki so se mi zdele zanimive. Tako je nastal teoretični del mojega diplomskega seminarja. Več pozornosti pa sem namenila raziskavi o dojemanju revizije pri računovodjih, saj je le-ta bila ključnega pomena, da izvem, kar me zanima. Raziskave o tej oziroma podobni temi nisem zasledila, tako da vprašanj nisem mogla nikjer črpati, zato sem jih sestavila sama. Odločila sem se, da anketa ne bo vsebovala veliko vprašanj, saj bo tako prijaznejša do anketiranih oseb. Anketirala sem torej samo računovodje oziroma osebe, ki opravljajo računovodska dela, starostno nisem določevala meje. Rezultati v raziskavi, ki sem jih dobila, me niso presenetili, bili so neki pričakovani odgovori, za katere bi se v večini odločila tudi sama. Najprej sem analizirala rezultate splošno, torej, kako so odgovarjali vsi anketiranci, kjer sem odgovore tudi bolj obsežno predstavila tako grafično, kot tudi v tabeli. Nato pa sem se zgolj iz radovednosti odločila še, da analiziram dobljene rezultate tudi glede na stopnjo izobrazbe, saj sem po naključju dobila odgovore oseb, ki imajo izobrazbo V. stopnje, izobrazbo VI. stopnje in izobrazbo VII. stopnje. To analizo sem opravila zgolj na kratko in samo v grafični obliki. Najbolj so se razlikovali odgovori med osebami s V. in VII. stopnjo izobrazbe. Dobila sem občutek, da osebe s VII. stopnjo izobrazbe bolj cenijo delo revizorja, koristnejša pa se jim zdi tudi sama revizija.
Keywords: revizor, revizija, računovodenje, računovodja, koristnost revizije, dojemanje revizije
Published: 06.12.2012; Views: 1585; Downloads: 185
.pdf Full text (854,01 KB)

10.
ESTETSKA FORMA IN IZRAZ SKOZI REALNOST IN FIKCIJO PRI WOOLF IN BASHKIRTSEFF
Manuela Molnar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je osredotočeno na primerjavo estetskega prepričanja resnične umetnice iz 19. stoletja Marie Bashkirtseff, in fikcijske umetnice Lily Briscoe, katero je ustvarila Virginia Woolf leta 1927. V nalogi najprej podrobneje preučimo umetniški razvoj Bashkirtseffove, kar pa storimo z vpeljavo naturalizma in impresionizma, smeri, za kateri predpostavljamo, da se izražata v njenem delu. S pomočjo Dnevnika pridobimo vpogled v njeno željo po prepoznavnosti v moško dominiranem svetu umetnosti in, kako izraža dojemanje realnosti v pisanju in slikanju. V drugem delu diplomske naloge primerjamo Bashkirtseffovo s fikcijsko umetnico Lily Briscoe, katere življenje in misli so predstavljene skozi pisateljico Virginio Woolf v romanu K svetilniku. Predpostavimo, da na dojemanje realnosti Briscoeve vpliva formalistična teorija, katera natančneje trdi, da ima slikarstvo umetniški status le če prikaže značilno formo, ki vzbudi estetski učinek.
Keywords: Marie Bashkirtseff, Virginia Woolf, formalizem, naturalizem, impresionizem, dojemanje realnosti
Published: 16.04.2012; Views: 1665; Downloads: 122
.pdf Full text (1,27 MB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica