| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 11
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Vpliv dodajanja zaposlitvenih predmetov na dobro počutje odstavljenih pujskov : diplomsko delo
Nejc Kuri, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Obogatitev okolja je ena od metod, ki se uporablja za ublažitev agresije pri odstavitvi mladih pujskov, ki običajno izbruhne, ko jih mešamo iz neznanih gnezd, ter negativno vpliva na rastnost in dobro počutje pujskov. V diplomskem delu smo preizkusili preprost pristop s povečanjem količine obstoječih obogatitvenih predmetov za ublažitev agresije po odstavitvi. V vsaki od 10 ponovitev (5 kontrolnih, 5 testnih) smo v odstavitveni boks skupaj odstavili 3 ali 4 gnezda. V kontrolni skupini smo za obogatitev uporabili en viseč plastični predmet rdeče barve in en kos smrekovega lesa. Pri testu je bila obogatitev pomnožena glede na število odstavljenih gnezd. Med poskusom smo spremljali parametre agresije (grizenje repov, poškodbe/rane, šepavost) in pogostost pojavljanja različnih vrst interakcij (pozitivne, negativne, ukvarjanje z opremo/predmeti za zaposlitev), in sicer 1., 3., 5., 7., 14. in 21. dan po odstavitvi. Na koncu poskusa (21. dan po odstavitvi) smo ocenili še splošno stopnjo dobrega počutja pujskov z uporabo protokola Welafre Quality®. V testni skupini smo zabeležili 4-kratno povečanje ukvarjanja pujskov s predmeti za zaposlitev. Posledično je bilo 5-krat manj negativnih interakcij in 50 % manj šepanja in ran/poškodb na telesu, vključno z znaki grizenja repov. Tudi splošna stopnja počutja pujskov je bila višja v testni skupini. Uporabljena obogatitev boksa, prilagojena številu odstavljenih gnezd, se je izkazala za učinkovit način izboljšanja dobrega počutja odstavljenih pujskov.
Keywords: pujski, odstavitev, zaposlitveni material, igrače, dobro počutje živali
Published in DKUM: 05.01.2024; Views: 277; Downloads: 16
.pdf Full text (2,58 MB)

2.
Ocena stanja dobrega počutja v rejah krav molznic : diplomsko delo
Ines Kramberger, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V rejah krav molznic se soočamo s številnimi problemi in izzivi, povezanimi z zagotavljanjem dobrega počutja živali. Predpogoj za spremembe in napredek je učinkovit sistem ocenjevanja. Razviti so bili različni protokoli, a imajo vsi pomanjkljivosti, ki ovirajo njihovo širšo uporabo v praksi. V naši raziskavi smo za ocenjevanje dobrega počutja krav molznic v prosti reji uporabili protokol Welfare Monitor, ki je poenostavljena in hitrejša različica protokola Welfare Quality®, pri katerem so nekatere meritve na živalih zamenjane z meritvami virov, hleva in menedžmenta. Protokol Welfare Monitor zajema opazovalna področja krmljenja, bivalnih pogojev, zdravstvenega stanja in obnašanja. Vsako področje je razdeljeno na 12 meril, ki jih preverimo z meritvami in ocenami v hlevu in na živalih. Opisan postopek smo izvedli na desetih kmetijah s prosto rejo krav molznic različnih velikosti, in sicer 16–90 krav molznic. Meritve in ocene, ki smo jih pridobili na kmetijah, cca. 30 meritev/ocen, smo uporabili za izračun ocen meril in te za izračun ocen opazovalnih področij, na osnovi katerih smo kmetijo uvrstili v eno izmed kategorij primernosti reje, in sicer neuvrščeno, sprejemljivo, izboljšano ali odlično. Čeprav so se kmetije glede ocen meril in opazovanih področij med seboj precej razlikovale, jih je bilo devet uvrščenih v kategorijo izboljšano, ena pa v kategorijo sprejemljivo. Rezultati, dobljeni v slovenskih rejah krav molznic, so spodbudni, a hkrati kažejo, da obstajajo številne možnosti za izboljšanje rejskih pogojev, kar pa se od reje do reje razlikuje. Na osnovi rezultatov bi bilo potrebno v rejah izvesti prilagoditve in spremembe in čez čas ponovno preveriti stanje dobrega počutja krav molznic.
Keywords: dobro počutje živali, krave molznice, prosta reja, ocenjevanje, protokol Welfare Monitor, protokol Welfare Quality.
Published in DKUM: 12.10.2023; Views: 375; Downloads: 29
.pdf Full text (1,27 MB)

3.
Primerjava kazalnikov dobrega počutja v vezani in prosti reji krav molznic : diplomsko delo
Doris Filipič, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Znano je, da se v rejah krav molznic pojavljajo težave z dobrim počutjem živali, še zlasti so pogoste kritike vezane reje krav molznic, pri čemer živalim ni omogočeno prosto gibanje, zaradi česar je omejeno izražanje naravnega obnašanja. V Sloveniji je vezana reja krav molznic prisotna na 65–70 % kmetij z mlečno proizvodnjo. Cilj diplomskega dela je bil preveriti stopnjo dobrega počutja krav molznic v vezani reji v primerjavi s prosto rejo. V raziskavo smo vključili pet kmetij z vezano in pet kmetij s prosto rejo krav molznic različnih velikosti (devet do 62 krav molznic) z območja SV Slovenije. Dobro počutje krav molznic smo ocenjevali s protokolom Welfare Monitor, ki je skrajšana različica protokola Welfare Quality®, s katerim ocenimo ustreznost krmljenja, nastanitve (bivalnih pogojev), zdravstvenega stanja in obnašanja živali. Glede na rezultate ne moremo potrditi izključne prednosti enega načina reje. V prosti reji so se kot ugodnejši izkazali bivanjski pogoji, delno tudi zdravstveno stanje (manj bolezni), po drugi strani smo v vezani reji ugotovili manj poškodb, prav tako se v manjši meri izvajajo rejski ukrepi, ki živalim povzročajo bolečine (odstranjevanje rogov). V obeh sistemih reje obstajajo številne možnosti izboljšav, ki vodijo v izboljšanje stanja počutja krav molznic. Za zagotavljanje dobrega počutja živali je ključnega pomena tudi rejski vidik (skrbnost rejca).
Keywords: dobro počutje živali, krave molznice, protokol Welfare Monitor, prosta reja, vezana reja
Published in DKUM: 06.10.2023; Views: 496; Downloads: 29
.pdf Full text (975,86 KB)

4.
Ocenjevanje dobrega počutja športnih konj in konj v ljubiteljskih rejah : diplomsko delo
Katja Senegačnik, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Dobro počutje živali je predpogoj za kakovostno rejo. V Sloveniji še nimamo zakonsko določenih normativov za pogoje uhlevitve konj. Uhlevljeni so v različnih sistemih reje, zato ni znano, kakšno je dobro počutje živali v njih. Namen diplomskega dela je bil oceniti in primerjati dobro počutje športnih konj in konj v ljubiteljskih rejah s pomočjo prosto dostopnega AWIN protokola, ki smo ga dopolnili z določenimi kazalniki iz Welfare Monitoring protokola za konje. Ocenjevanje smo izvedli v desetih športnih rejah, pri katerih so bili konji uhlevljeni le individualno in v desetih ljubiteljskih rejah z individualno in skupinsko uhlevitvijo konj. V ocenah posameznih kazalnikov dobrega počutja med športno in ljubiteljsko rejo nismo ugotovili značilnih razlik, izjemi sta bili relativna zračna vlaga in ocena čistosti napajalnika. Relativna vlaga ni bila ustrezna v nobeni od športnih rej, v ljubiteljskih rejah pa le v 25 % boksov vseh ocenjenih konj. Čist napajalnik je v ljubiteljskih rejah imelo 99 % vseh ocenjenih konj, v športnih rejah pa 83 % konj. Rezultati naše raziskave so bili primerljivi z rezultati drugih študij.
Keywords: dobro počutje živali, AWIN protokol, konji, ocenjevanje, kazalniki
Published in DKUM: 10.10.2022; Views: 663; Downloads: 75
.pdf Full text (2,54 MB)

5.
Popis in analiza dejavnikov tveganja za pojav grizenja repov pri prašičih pitancih : magistrsko delo
Tanja Voga, 2022, master's thesis

Abstract: Grizenje repov je resen problem v sodobni prašičereji, ki nastane kot posledica neustreznih rejskih razmer. Glavni preventivni ukrep je krajšanje repov, ki je sicer precej učinkovito, a za živali invazivno in ne prispeva k odpravi vzrokov grizenja repa. Alternativna pot je ocena dejavnikov tveganja za pojav grizenja repov in posledično ukrepanje. Cilj raziskave je bil ugotoviti obseg grizenja repov v proučevanih rejah (n = 16) ter v vsaki reji oceniti dejavnike tveganja s pomočjo podrobnega vprašalnika, ki omogoča natančen popis razmer v reji. Skupno smo v raziskavi ocenili 54 boksov in 916 prašičev pitancev. Vsi rejci, z izjemo enega, redijo prašiče s skrajšanimi repi. Vsi rejci imajo kljub krajšanju repov izkušnje s pojavom grizenja repov. Le-ta se v rejah pojavlja v manjšem obsegu; zabeležili smo 12 % boksov, v katerih so bili prašiči izločeni in 4 % boksov, v katerih so bili prašiči zdravljeni zaradi poškodb repov. Raziskava je pokazala, da se v slovenskih rejah pojavljajo številni dejavniki tveganja, še zlasti naslednji: pomanjkljiv nadzor nad klimatskimi razmerami v hlevu (odsotnost merilnih aparatur v 75 %), neustrezna velikost (zlasti proti koncu pitanja, 13 %) in struktura boksa (razporeditev elementov v boksu, 83 %), odsotnost nastila/slame (74 %), uporaba neoptimalnih predmetov za zaposlitev, premalo krmilnih mest (74 %) in napajalnih mest (27 %), neustrezen pretok vode (85 %), neustrezna meljava krme (v 85 %), pomanjkljiv nadzor nad sestavo krme (odsotnost analiz krmnih sestavin, v 54 %). V vseh rejah se pojavlja več različnih dejavnikov hkrati. Za vsako rejo je značilna drugačna kombinacija dejavnikov tveganja. Na osnovi rezultatov lahko zaključimo, da so izboljšave v rejah možne, v kolikor se reševanja problematike lotimo individualno. Če bi se rejci zavedali pomanjkljivosti, bi bilo možno marsikatero izmed težav odpraviti brez posebnih naporov in večjih finančnih vložkov.
Keywords: prašič, dobro počutje živali, grizenje repov, ocenjevanje, protokol
Published in DKUM: 06.10.2022; Views: 578; Downloads: 37
.pdf Full text (2,16 MB)

6.
Ekonomska analiza in tehnološko vrednotenje različnih vrst nastilja pri reji športnih konj
Nuša Kovačič, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: Namen diplomskega dela je ekonomska in tehnološka primerjava 4 različnih vrst nastilja: žagovine, slame, lesnih ostružkov, rezane slame. Raziskava zajema 2 ločena poskusa. Prvi poskus temelji na vsakodnevnem čiščenju boksa, kot je tudi najpogosteje v praksi. Drugi poskus pa temelji na vzdržljivosti nastilja. Vsak od navedenih poskusov je po modelnih kalkulacijah ovrednoten glede na stroške nastilja in stroške dela. Predstavljeni so skupni dnevni, mesečni in letni stroški kot tudi razmerje stroškov (nastilj : delo). Potrebne podatke o velikosti boksov ter višini, obsegu in dolžini konj smo pridobili z merjenjem. Prav tako smo z merjenjem pridobili podatke porabe nastilja in časa. Ugotovili smo, da vsi 4 različni materiali nastilja konjem zagotavljajo udobje, vendar ne pri enaki količini in niso vse vrste nastilja primerne za vse konje. Upoštevati moramo zdravstveno stanje konja, različne anomalije in navade konj.
Keywords: konji, nastilj, kalkulacije, stroški, dobro počutje živali
Published in DKUM: 02.10.2018; Views: 1216; Downloads: 165
.pdf Full text (5,33 MB)

7.
Zmanjševanje poodstavitvene agresije in stresa na osnovi imprintinga pujskov v obdobju laktaciji
Nikolina Mesarec, 2017, master's thesis/paper

Abstract: Odstavitev pujskov od svinje predstavlja eno najbolj stresnih faz reje prašičev. Da bi zmanjšali agresijo/stres ob odstavitvi in izboljšali rastnost pujskov, smo uporabili metodo imprintinga (vtisnjenja). Pujski so bili v obdobju laktacije izpostavljeni preprostim 2-D simbolom (črn križ na beli podlagi – ČK in bel krog na črni podlagi – BK). Vsaka odstavljena skupina je bila sestavljena iz pujskov dveh gnezd; polovica pujskov iz gnezda ČK, druga polovica pa iz gnezda BK. Odstavitveni boks testne skupine je bil virtualno razdeljen na polovico, pri čemer je bila vsaka označena z istovrstnim znakom, tj. ČK in BK del boksa. V boksu kontrolne skupine ni bilo nameščenih 2-D simbolov. Rezultati so pokazali boljše priraste v testnih skupinah (12–17 % višji dnevni prirast). Stopnja agresije (bojev) je bila nižja v testnih skupinah, pri čemer se je večina bojev (62–75 %) odvila med osebki različnih gnezd. Odstavljeni pujski so kazali značilno tendenco zadrževanja (grupiranja) na delu odstavitvenega boksa, označenim z znanim 2-D simbolom (p < 0,05). Ugotovili smo, da virtualna predeljenost odstavitvenih boksov s pomočjo preprostih 2-D simbolov predstavlja učinkovito metodo za spodbujanje teritorialnega obnašanja pujskov in posledično za zmanjšanje odstavitvene agresije in izboljšanje rastnosti odstavljenih pujskov v farmskih pogojih reje.
Keywords: domači prašič / vtisnjenje / odstavitev / dobro počutje živali / poodstavitvena agresija
Published in DKUM: 14.09.2017; Views: 2651; Downloads: 173
.pdf Full text (2,87 MB)

8.
OCENJEVANJE DOBREGA POČUTJA KRAV MOLZNIC S POMOČJO PROTOKOLA WELFARE QUALITY®
Janja Končar, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V raziskavi smo za ocenjevanje dobrega počutja krav molznic uporabili protokol Welfare Quality®. Gre za hierarhično zgrajen sistem, pri katerem se ocenjujejo štiri ocenjevalna področja (OP; Krmljenje, Način reje, Zdravstveno stanje in Obnašanje). Posamezno OP preverimo z 2 do 4 merili, oceno posameznega merila pa določimo na osnovi manjšega števila meritev, ki jih v večji meri izvedemo na nivoju živali. Ocene OP združimo v skupno oceno primernosti reje in rejo uvrstimo v eno izmed kategorij dobrega počutja: odlično, dobro, sprejemljivo in nerazvrščeno. Protokol smo uporabili na dveh kmetijah, usmerjenih v prirejo mleka: na kmetiji B z vezano rejo krav (n = 15) in na kmetiji G s prosto rejo krav (n = 220). Za OP smo na kmetiji B na lestvici od 0 (najslabše stanje) do 100 (najboljše stanje) dobili ocene: 19,0 za OP Krmljenje, 9,4 za OP Način reje, 26,6 za OP Zdravstveno stanje in 45,8 za OP Obnašanje. Kmetija B se je na podlagi teh ocen uvrstila v najnižjo kategorijo (nerazvrščeno). Za kmetijo G smo dobili ocene 34,0 za OP Krmljenje, 44,7 za OP Način reje, 15,7 za OP Zdravstveno stanje in 59,2 za OP Obnašanje. Kmetija G se je na podlagi teh ocen uvrstila v kategorijo sprejemljivo. V raziskavi smo ugotovili nizko stopnjo dobrega počutja živali, ocenjenega po protokolu Welfare Quality®, na izbranih kmetijah z mlečno proizvodnjo kljub številnim razlikam med kmetijama (velikost črede, menedžment, način reje).
Keywords: dobro počutje živali, krave molznice, protokol Welfare Quality®
Published in DKUM: 03.11.2016; Views: 3658; Downloads: 175
.pdf Full text (487,03 KB)

9.
Capacity building to implement good animal welfare practices : report of the FAO Expert Meeting, FAO Headquarters, Rome, 30 September - 3 October 2008
2009

Abstract: Animal welfare is recognized as highly relevant to programs to improve animal health, to develop livestock productions, to respond to natural disasters where animals are involved, and to improve the fit between the genetic constitution of animals and the environments in which they are kept. FAO decided to give more explicit and strategic attention to animal welfare and to guide its activities, and convened this expert meeting.--Publisher's description.
Keywords: domače živali, zaščita živali, zdravje, dobro počutje, objekti, standardi
Published in DKUM: 10.07.2015; Views: 1550; Downloads: 68
URL Link to full text

10.
Alternative kirurške kastracije prašičev v povezavi z vedenjem ter pojavom spolnega vonja in bolezni v čredi
Andreja Drevenšek, 2013, master's thesis

Abstract: Glede na predvideno prepoved kirurške kastracije pujskov brez anestezije in analgezije do leta 2018 je presoja alternativ kirurške kastracije aktualna tema. Osnovni cilj te raziskave je bil primerjati vedenje ter pojavnost spolnega vonja pri dveh alternativah, reji merjaščkov in imunokastratov. Izhodiščne hipoteze smo zaradi pojava bolezni v času poskusa dopolnili z raziskavo vpliva bolezni na vedenje in uspešnost imunokastracije. Vedenje smo spremljali preko kamer. Opazovali smo celodnevno dejavnost in posamezne vrste dejavnosti (stanje, sedenje, ležanje, agresija, naskakovanje, hranjenje). Po zakolu smo odvzeli vzorce maščobnega tkiva in v njem določili koncentracije skatola in androstenona ter težo testisov in akcesornih spolnih žlez. Ugotovili smo statistično značilno (P < 0,0001) spreminjanje dejavnosti znotraj dneva, z enim vrhom zgodaj zjutraj in drugim (večjim) popoldan. Sprememb v vedenju in hranjenju med alternativama, kot tudi pred in po cepljenju pri imunokastratih nismo dokazali. Vpliv bolezni na dejavnost ni bil statistično značilen, čeprav je bilo pri bolnih prašičih manj agresije (P = 0,12) in manj sedenja (P = 0,06). Značilna razlika med imunokastrati in merjasci v vrednostih androstenona in teže testisov je dokaz učinkovitosti imunokastracije navkljub bolezni. V skupinah kastratov smo našli posameznike z vrednostmi skatola, ki presegajo mejne senzorične vrednosti (0,20 μg/g), kar pripisujemo bolezni.
Keywords: imunokastracija prašičev, opazovanje vedenja, spolni vonj, vpliv bolezni, dobro počutje živali
Published in DKUM: 13.12.2013; Views: 2351; Downloads: 216
.pdf Full text (1,03 MB)

Search done in 0.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica