| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 12
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Primeri slabih in dobrih praks oskrbe s pitno vodo
Barbara Kitak, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo temelji na oskrbi s pitno vodo. Kot osrednji problem naj izpostavim moteno oskrbo s pitno vodo. V določenih predelih Slovenije se še v današnjem času srečujejo s to problematiko, kar pomeni, da kljub temu, da je naša država razvita, na področju pitne vode ni razrešila vseh problemov. Vodovodno omrežje je relativno dobro urejeno, tudi pitna voda je čista, ampak kaj pravzaprav storiti, da slabih praks več ne bo? Osredotočenost mojega dela je predvsem v slabih praksah oskrbe s pitno vodo. Te je v Sloveniji kar veliko, kljub temu, da je pravica do pitne vode vpisana že v samo Ustavo RS.
Keywords: oskrba s pitno vodo, pitna voda, vodovodni sistem, pravica do pitne vode, slaba praksa, dobra praksa, ustekleničena voda, javna služba, podzemna voda
Published: 24.09.2018; Views: 703; Downloads: 107
.pdf Full text (696,61 KB)

2.
KRITIČNA ANALIZA VPELJAVE CELOVITE PROGRAMSKE REŠITVE V HČERINSKA PODJETJA
Tomaž Praprotnik, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V vodilnem mednarodnem podjetju za proizvodnjo in distribucijo alkoholnih pijač prenavljamo celovite programske rešitve v hčerinskih podjetjih v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Pri tem poskušamo uporabljati čim bolj standarden pristop in tako znižati nivo tveganja, stroške ter poenostaviti kasnejšo podporo. Razlike med posameznimi hčerinskimi podjetji so večje, kot smo pričakovali, in tako smo primorani naše rešitve prilagajati oziroma dodajati nove zahtevane funkcionalnosti in procese prilagajati lokalnim zahtevam. K reševanju problema smo pristopili tako, da smo vse nove projekte začeli na osnovi najnovejše različice dobrih praks in funkcionalnosti. Nato smo pripravili primerjalno analizo (Fit-Gap), ki je tvorila osnovo za začetek vpeljevanja nove rešitve. Nove rešitve smo razvili in dodali v zbirko dobrih praks, ki smo jo tako nenehno izpopolnjevali. Pri tem smo se opirali na mednarodne standarde, izkušnje in pravila poročanja grupi, kjer je to bilo mogoče. Po začetnem počasnem napredovanju so se pokazali prvi učinki, ki kažejo da smo na pravi poti, saj od uporabnikov dobivamo vedno bolj pozitivne odzive na naše rešitve, poleg tega pa je vpeljevanje celovitih programskih rešitev veliko bolj gladko. O pristopu nam je uspelo prepričati tudi regijsko vodstvo, ki nam čedalje bolj pomaga z nasveti in s sodelovanjem, kljub temu pa še vedno noče prevzeti večje odgovornosti za standardizacijo. Naša prizadevanja so botrovala zmanjšanju potrebnega časa za vpeljevanje novih celovitih programskih rešitev, zmanjšala se je tudi kompleksnost, saj večina rešitev, ki jih zahtevajo uporabniki, že obstaja. Menimo, da je pristop z nenehnim izpopolnjevanjem in upravljanjem dobrih praks kot notranjim produktom pravi pristop, in zato ga nameravamo izvajati in dopolnjevati tudi v prihodnje. Še bolj se bomo morali potruditi za zadostno obveščanje ključnih uporabnikov o novih funkcionalnostih in dodajanju nove poslovne vrednosti v naše rešitve, saj menimo, da je to tisto, kar uporabnikom prihrani čas in dviga njihovo zadovoljstvo. Pri tem se zavedamo, da moramo biti pazljivi, ker še vedno želimo, da se uporabniki čutijo odgovorne za rešitev.
Keywords: NAV, Celovita programska rešitev, Dobra praksa, Vmesnik, Vpeljevanje
Published: 05.10.2016; Views: 878; Downloads: 52
.pdf Full text (1,83 MB)

3.
ANALIZA PROCESA OCENJEVANJA DOBAVITELJEV Z VIDIKA DOBRE PROIZVODNE PRAKSE – ŠTUDIJA PRIMERA
Darja Jelenkovič, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Današnji globalni trg je vedno bolj konkurenčen. Podjetja so pod nenehnim pritiskom, ki jih sili, da znižujejo stroške, da bi lahko preživela in ohranila svojo konkurenčno pozicijo. Doseganje naštetega se začne ravno pri izbiri kakovostnega dobavitelja. Proizvodna podjetja se vse bolj zavedajo pomena zagotavljanja kakovosti v skladu z ustreznimi standardi glede na njihov namen uporabe. Postavitev celovitega sistema kakovosti v skladu z mednarodnimi standardi kakovosti, kot so ISO 9001 in ostali, je pomemben pogoj za vstop na konkurenčni trg. Prav tako se zavedajo, da so partnerski odnosi z dobavitelji danes pomemben element poslovne politike uspešnega podjetja, izbira dobrega dobavitelja pa je ključnega pomena za uspešno poslovanje podjetja. Pogoj za pravilno izbiro dobavitelja je sistematična in natančna raziskava potencialnih dobaviteljev. Z ocenjevanjem dobav pa stalno nadziramo kakovost nabavljenega blaga in storitev za potrebe proizvodnje. Zbrani podatki so nam tako v pomoč pri odločitvah o izbiri in izvajanju korektivnih ukrepov pri dobavitelju. Brez dvoma imajo odločitve, ki se tičejo dobaviteljev, dolgoročen pomen za podjetje in vplivajo na celoten uspeh podjetja. S pričujočim delom želimo predstaviti, kako vsi ti procesi ocenjevanja in presoje dobaviteljev v skladu z dobro proizvodno prakso potekajo v praksi, kakšni so korektivni ukrepi in kakšne so možnosti za izboljšanje. Rezultati raziskave so pokazali, da dobavitelji kot največjo prednost, ki jo organizacija pridobi z izvajanjem dobre proizvodne prakse, vidijo v Izboljšanju sposobnosti organizacije glede zagotavljanja kakovosti in varnosti. Veliko prednost pa vidijo tudi v Izboljšanju kredibilnosti in ugledu organizacije. Z raziskavo smo ugotovili, da rezultati kažejo na možnost izboljšav, uvesti pa bo potrebno preventivne in korektivne ukrepe zlasti glede posodabljanja in izboljševanja tehnologije ter usposabljanja zaposlenih v skladu z dobro proizvodno prakso.
Keywords: ocenjevanje dobaviteljev, presoja dobaviteljev, dobra proizvodna praksa, kakovost, ISO
Published: 30.05.2016; Views: 695; Downloads: 107
.pdf Full text (1,97 MB)

4.
UVAJANJE ITIL PRIPOROČIL ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE V VEČJEM PODJETJU
Miha Habjan, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo obravnava implementacijo smernic Information Technology Infrastructure Library (v nadaljevanju ITIL) priporočil v večjem podjetju, ki se ukvarja s prenosom električne energije. Obstoječa rešitev je za potrebe podjetja neustrezna zaradi pomanjkanja funkcionalnosti in omejene sledljivosti. To predstavlja problem, ki ga poskušajo rešiti z implementacijo ITIL smernic. V nalogi so obširno predstavljena priporočila ITIL in programske rešitve, s pomočjo katerih so smernice vpeljane. Uporabljena programska rešitev je IMB Maximo, modul SmartCloud Control Desk. Zelo podrobno so predstavljeni moduli ITIL-a, ki jih upošteva obravnavano podjetje. Proučevali smo zadovoljstvo zahtevnih in naprednejših uporabnikov z novo rešitvijo ter prilagojenimi procesi. To predstavlja raziskovalni del naloge. Primarna metoda za raziskovalni del je anketa. Dodano vrednost naloge predstavlja analiza rezultatov anket.
Keywords: - informacijska tehnologija, - ITIL (angl. Information technology infrastructure library), - dobra praksa, - proces, - implementacija;
Published: 06.01.2015; Views: 1118; Downloads: 144
.pdf Full text (2,42 MB)

5.
PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV Z VIDIKA REŠEVANJA REKLAMACIJ V PODJETJU X
Dušanka Jurenec, 2013, master's thesis

Abstract: »Uspeh ni nikdar dokončen. Poraz ni nikdar usoden. Vse kar šteje, je pogum poskusiti znova.« John Wooden V podjetju želimo vzpostaviti želimo kulturo organizacije, kjer bodo ljudje želeli pomagati narediti dobro ekipo in organizacijo za najboljše delovno okolje, za delovno okolje zadovoljnih ljudi. Menimo, da zaposleni potrebujejo pogum in odločnost za ukrepanje z razumevanjem, kaj je prav in kaj narobe in ambicijo za stalno učenje. Ustvariti želimo okolje za razvoj sposobnosti organizacije in dolgoročno odpraviti slabosti in razviti prednosti, ustvariti razvoj znanja ljudi, osebnosti, vrednot. Navedene lastnosti so pomembne tudi pri izvajanju poslovnih procesov, saj gre za ponavljajoče se aktivnosti, zato mora uspešno podjetje razpolagati z vsemi potrebnimi resursi v zadostni količini, na pravem mestu ob pravem času, jih vsakič znova pretvoriti v nove učinke in te učinke vsakič znova prodati. Podjetje je živ sistem, ki mora vedno znova delovati in poslovati, saj brez delovanja ne more uresničiti svojega poslanstva, ki pa izhaja iz spoznanih potreb iz okolja. Verjamemo, da uspešnost podjetja temelji tudi na skupni strateški konkurenčni prednosti, ki omogoča trajno rast in razvoj podjetja. Pri vsem tem gre za uveljavitev integracije planiranja z vodstvenim kontroliranjem, motiviranjem in nagrajevanjem ter organizacijsko kulturo. Zelo pomembno vlogo ima tudi kontinuirano planiranje, ki je hkrati dolgoročno in kratkoročno usmerjeno k iskanju optimalnih rešitev v prihodnost podjetja. Gre za izbiro optimalne skladnosti med prihodnjimi možnostmi in zmožnostmi podjetja v prihodnosti pri čemer pa moramo izhajati iz preteklih pojavov, iz sprememb, ki spremljajo poslovanje podjetja in na poznavanju okoljskih možnosti. Ker podjetje deluje v okviru trgovinske dejavnosti, je zelo pomembno, da se ukvarjamo tudi z aktivnostmi po nakupu, občutki in razpoloženjem tistih, ki so kupili izdelke. Pomoč prodajalca je zelo na mestu, bodisi v obliki nasveta ali druge storitve, saj si bo prodajalec, ki bo uspešen v tej fazi po nakupu, zagotovil to osebo kot nadaljnjega potencialnega kupca, razen tega, pa bo ta oseba tudi priporočala to podjetje tudi drugim. Navedeno velja tudi za primer reklamacij. Ta skrb za popoln izdelek in storitev pri prodaji zagotovo vpliva na pozitivno nadaljnje razpoloženje kupca in dober sloves podjetja in možnosti dolgoročnega sodelovanja. To pomeni, da s prodajo izdelka ne sme biti konec prodajalčevih aktivnosti temveč moramo pozornost usmeriti na to, kako je kupljeno blago uporabljeno. Ljudje se že po naravi skušamo izogniti velikemu tveganju in negotovosti, zato so pri prodaji zelo pomembne informacije, nasveti, tako da bi kupec v čim večji meri pridobil zaupanje, da bo tisto, kar bo kupil, čim bolj prava odločitev in da bi v čim večji meri zadovoljil svoje potrebe. Zadovoljstvo naših kupcev pa lahko merimo s tako imenovanimi anketnimi vprašanji, kjer lahko raziskujemo potrošnika in njegove motive ali pa izdelke, ceno, embalažo, način distribucije, zadovoljstvo pri reševanju reklamacij, ipd.
Keywords: poslovni proces, proces nabave, proces skladiščenja, proces prodaje, reklamacija, dobra distribucijska praksa
Published: 11.06.2013; Views: 1582; Downloads: 298
URL Link to full text

6.
PODPORA UČITELJEV UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI PRI ANGLEŠKEM JEZIKU
Lea Bračko, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga se ukvarja s problematiko vzgojno-izobraževalnega dela z učenci z učnimi težavami v osnovnih šolah. Poudarek je na vodilnem strokovnem in političnem konceptu vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami – vključujoči šoli, v tem pa na dveh nepogrešljivih vlogah učitelja, in sicer učitelja kot osebnosti in učitelja kot strokovnjaka. V teoretičnem delu so z vidika različnih pedagoških disciplin uvodoma prikazane temeljne vloge današnjega učitelja, kar v osnovi zadeva tudi področje posebnih potreb. Posebej je izpostavljeno učenje in poučevanje tujega jezika. Nadalje so predstavljena pojmovanja učne neuspešnosti in učnih težav v preteklosti in danes, podana pa je tudi osnovna opredelitev skupine učencev z učnimi težavami. Sledi predstavitev inkluzivne vzgoje in izobraževanja v sodobnih šolskih sistemih ter odgovornosti in hkrati pomen pozitivnih stališč učitelja znotraj nje. V nadaljevanju je opisan kontinuum podpore učitelja učencem z učnimi težavami kot ga predvideva slovenski petstopenjski model s poudarkom na učiteljevi dobri poučevalni praksi. Glede na naslovno tematiko so podana tudi izbrana priporočila za nudenje podpore učencem z učnimi težavami pri angleškem jeziku. Empirični del raziskuje različne oblike podpore tem učencem glede na mestni in vaški okoliš osnovne šole. Podatki so zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika, v vzorec pa je vključenih 47 učiteljev angleškega jezika, ki poučujejo v mariborski regiji. Izsledki raziskave kažejo, da so nekatere splošne in specifične oblike pomoči, ki so v teoretičem delu predstavljene kot učinkovite, relativno slabo izkoriščene. Učitelji nadalje ocenjujejo delovanje tima na tem področju kot zelo dobro, medtem ko s sodelovanjem s starši niso najbolj zadovoljni. Kot najpogostejše ovire pri nudenju podpore zaznavajo slabe učne navade učencev, sposobnost reševanja vedenjskih, socialno emocionalnih problemov ter strokovno usposobljenost za izvajanje pomoči pri pouku. Pokazalo se je, da v tem okviru med mestnimi in vaškimi šolami ne prihaja do statistično pomembnih razlik. Izpeljani so nekateri predlogi za prakso.
Keywords: učitelj kot osebnost, konstruktivizem, učna ne/uspešnost, splošne in specifične učne težave, inkluzija, kontinuum podpore učitelja, dobra poučevalna praksa, angleški jezik
Published: 27.03.2013; Views: 2429; Downloads: 417
.pdf Full text (504,36 KB)

7.
VALIDACIJA HPLC METODE ZA KONTROLO KVALITETE INTERMEDIATA PRI SINTEZI TELMISARTANA
Sandra Zupančič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Za vsako novo razvito analizno metodo je potrebno dokazati ali je metoda ustrezna za ločevanje komponent nekega vzorca ter da daje zanesljive rezultate. To dokažemo z ovrednotenjem oziroma validacijo same analizne metode. Proces validacije zajema določitev validacijskih parametrov z izdelavo validacijskega načrta. Sledi eksperimentalna izvedba validacije ter ovrednotenje pridobljenih rezultatov s pomočjo statističnih metod. Za kontrolo kvalitete intermediata pri sintezi aktivne učinkovine Telmisartan je bila razvita nova metoda. Namenjena je določanju sorodnih substanc in kromatografske čistote prej omenjenega intermediata. S pomočjo postavljenih parametrov smo skušali ugotoviti ali je postavljena analizna metoda selektivna, linearna in robustna ter da daje pravilne in natančne rezultate. Določili smo tudi mejo zaznavnosti in mejo določljivosti analizne metode ter stabilnost analizne raztopine. Na podlagi vseh pridobljenih rezultatov glede na predpisane parametre smo dokazali, da je postavljena analizna metoda ustrezna za določanje sorodnih substanc in kromatografske čistosti intermediata pri sintezi Telmisartana.
Keywords: Intermediat, kromatografija, HPLC, dobra laboratorijska praksa, DLP
Published: 05.10.2012; Views: 2464; Downloads: 760
.pdf Full text (1,83 MB)

8.
PREDLOG PRENOVE PROCESA IZDELAVE PROIZVODNE DOKUMENTACIJE V KRKI D.D.
Melita Rudman, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V svoji diplomski nalogi bom spremljala prehod izdelave Tehnološkega postopka pakiranja in Zapisnika o pakiranju iz klasične papirne oblike v sodobni sistem elektronske dokumentacije. Oblikovanje in izvajanje elektronske dokumentacije zahteva drugačen pristop, pri čemer moramo še vedno spoštovati zahteve dobre proizvodne prakse za izdelavo zdravil. Zato je velikega pomena, da ohranimo dobre lastnosti obstoječega sistema, ki jih bo novi sistem še izboljšal.
Keywords: Tehnološki postopek pakiranja, Zapisnik o pakiranju, elektronska dokumentacija, dobra proizvodna praksa
Published: 05.01.2012; Views: 1611; Downloads: 433
.pdf Full text (1,11 MB)

9.
MANAGEMENT IT STORITEV S PRIPOROČILI ITIL V TELEKOMUNIKACIJSKEM PODJETJU
Mitja Kopina, 2010, master's thesis/paper

Abstract: Informacije so vedno pomenile pomemben vir prednosti v življenju ljudi. Podjetja pa so pravzaprav organizacije, kjer je pomen informacij za uspešno in učinkovito delo v današnjem času največji. Informacije ne odločajo le o uspešnosti, možnostih nadaljnjega razvoja ampak tudi o njihovem obstoju. Velike zahteve in velika količina informacij ter s tem povezan velik tehnološki napredek povečuje odvisnost poslovanja podjetja od informacijske tehnologije. V storitveni dejavnosti, kamor lahko pripišemo tudi IT, je znanje ključni element kvalitetnih storitev, pa tudi hitrega odločanja. Kako upravljamo s tovrstnim znanjem se pozna na vseh področjih organizacije. Storitvena dejavnost področja IT-ja, se počasi vse bolj usmerja k stranki, zagotavljanju pravih storitev, pravim odjemalcev v pravem času in za pravi denar. S strani uporabnikov pa se povečuje razumevanje IT-ja v ne več le kot »kup naprav in programov«, uporabniki IT dojemajo vse bolj le kot storitev. Za obvladovanje novih pristopov pa je potrebno tudi nekaj novega naučiti in ko to želimo, je verjetno ena najboljših pa tudi najstarejših metod učenje z vzgledom in ko iščemo vzgled, si poiščemo takega, ki to počne najbolje. Na IT področju je najpogosteje uporabljan skupek vzgledov strnjen v zbirko ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Zbirka ITIL, je zbrala sklop napak in dobrih praks po načelu »zdrave pameti« in nam tako pomaga pri hitrejšem pridobivanju znanj, brez potrebe, da bi se učili na svojih bolečih napakah. V tem delu smo proučili celotni okvir priporočil dobre storitvene prakse ITIL in možnosti že obstoječih praktičnih primerov uporabe. Ob pregledno ugotovljenih elementih in možnostih uporabe pa smo preverjali možnosti in smiselnost uporabe okvirov v konkretnem primeru telekomunikacijskega podjetja. Praktično prikazani primer, podkrepljen s primeri dobre prakse je dober vzorec, kako lahko dobro prakso, v tem primeru priporočila IT dobre prakse prenesemo v realnost. Izbrani so nekateri ključni procesi, ki so skozi primer uporabe modela in izvedbo v praktičnem primeru podjetja tudi lahko vzorec za primer dobre prakse v podobnih podjetjih. Prikazana uvedba in uporaba priporočil v obravnavanem telekomunikacijskem podjetju se je izkazala za smiselno in logično izbiro, prinaša in doprinese k uspešnemu in učinkovitemu poslovanju, zadovoljstvu strank in zaposlenih in hkrati povečuje tudi poslovno vrednost informacijskih storitev.
Keywords: ITIL, IT, IKT, management storitev, informacijski sistemi, informacijske storitve, dobra praksa, znanje, procesi, IKT, poslovna vrednost IT
Published: 30.06.2010; Views: 3411; Downloads: 683
.pdf Full text (4,88 MB)

10.
Validacija HPLC metode za medfazno spremljavo sinteze (S)-1-[3-(Dimetilamino)propil]-1-(4-fluorofenil)-1,3-dihidro-5-izobenzofurankarbonitrila
Bojan Smolkovič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bil ovrednotiti in validirati HPLC medfazni analizni metodi za določevanje enantiomerne čistosti intermediata in kromatografske čistosti produkta pri medfazni spremljavi sinteze (S)-1-[3-(dimetilamino)propil]-1-(4-fluorofenil)-1,3-dihidro-5-izobenzofurankarbonitrila. Poudarek je bil na določitvi validacijskih parametrov, izdelavi validacijskega načrta, validacije, ovrednotenju rezultatov s statističnimi metodami in na interpretaciji rezultatov. Obe metodi sta natančni, točni, linearni, selektivni in robustni. Določene so bile meje zaznavanja, meje določanja in stabilnost raztopin za obe metodi. Metodi sta primerni za rutinsko določanje enantiomerne čistosti intermediata in kromatografske čistosti produkta pri medfazni spremljavi sinteze (S)-1-[3-(dimetilamino)propil]-1-(4-fluorofenil)-1,3-dihidro-5-izobenzofurankarbonitrila.
Keywords: dobra laboratorijska praksa, DLP, validacija, HPLC, intermediat, enantiomer, enantiomerna čistost, kromatografska čistost
Published: 25.05.2010; Views: 2664; Downloads: 172
.pdf Full text (2,07 MB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica