| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 97
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
PRIMERJAVA OBDAVČITVE KAPITALSKIH DOBIČKOV FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB MED SLOVENIJO IN SRBIJO
Zlatko Djuričić, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Za državo je pobiranje davkov izrednega pomena, za zavezance pa je le-to povečini neugodno, saj so davčne stopnje visoke. Z institutom davčnih olajšav država poskuša omiliti negativni učinek pobiranja davkov pri zavezancih ter jih vzpodbuditi k prijavi in plačilu davkov. Pomemben vir Slovenskega in Srbskega državnega proračuna je tudi davek od kapitalskih dobičkov fizičnih in pravnih oseb. Pomemben je predvsem z vidika gospodarskega razvoja, saj v današnjem času globalizacije in mednarodne trgovine vedno več subjektov (fizičnih in pravnih oseb) poskuša prodreti na tuje trge z namenom povečanja konkurenčnosti ter zaradi doseganja dobičkov z vlaganji na tuje trge. Zakonodaja s področja davkov ima velik pomen pri odločitvi posameznika ali pravne osebe ali in v katerih državah bo ustvarjal svoj kapital. Osnovni interese vsakega subjekta je zagotovo ustvarjanje čim večjega kapitalskega dobička obremenjenega s čim nižjimi davki. Davčni ureditvi obdavčitve kapitalskih dobičkov v Sloveniji in Srbiji sta si deloma različni, kar povzroča različne davčne obremenitve zavezancev za davek iz dobička ter posledično tudi drugačne finančne učinke, ki jih imata za proračune obeh držav. Za vse države, tudi Slovenijo in Srbijo, je v času recesije ter finančne in gospodarske krize pomembno, da s ciljem gospodarskega razvoja in zmanjševanjem stopnje brezposelnosti ustvarijo ugodno davčno klimo tudi za ustvarjanje kapitalskih dobičkov.
Keywords: davek, dohodnina, davek od dohodka pravnih oseb, dobiček iz kapitala, dvojna obdavčitev
Published: 18.03.2021; Views: 35; Downloads: 4
.pdf Full text (426,57 KB)

2.
Davek od dobička iz kapitala nepremičnin in oddajanja premoženja v najem v Sloveniji, Rusiji in Veliki Britaniji
Sabina Težak, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Davek od dobička iz kapitala in davek od dohodka iz oddajanja premoženja v najem sta pomembna davka, ki ju upoštevamo pri prometu nepremičnin. Zakonu o dohodnini je pravna podlaga teh zakonov in nam pove kdo so zavezanci za plačilo davka, predmeti obdavčitve in olajšave ter oprostitve plačila davkov. V tem delu diplomskega projekta se osredotočamo na davek od dobička iz kapitala in na davek od dohodka iz oddajanja premoženja v najem v Sloveniji, Rusiji in Veliki Britaniji. Davčni in pravni sistemi se v teh državah razlikujejo, prav tako pa so velike razlike v davčnih stopnjah. V sistemih zasledimo razne olajšave, ki zmanjšujejo davčne stopnje in s tem znižajo samo plačilo davka. Posebnost te diplomske naloge je v tem, da v nobeni državi ni enak davčni sistem in ni enake davčne stopnje. Diplomski projekt tako odgovori na vprašanja posebnostih višine davčnih stopenj in katere olajšave in oprostitve lahko zasledimo v posameznih državah. Izdelali smo primerjalno analizo davka od dobička iz kapitala in davka od dohodka iz oddajanja premoženja v najem med Slovenijo in Rusijo ter med Slovenijo in Veliko Britanijo.
Keywords: davek, dobiček iz kapitala, dohodek iz oddajanja premoženja v najem, davčna stopnja
Published: 23.11.2020; Views: 191; Downloads: 32
.pdf Full text (622,10 KB)

3.
Izzivi pri merjenju uspešnosti poslovanja v gostinskem podjetju
Nena Pukšič, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo se soočali z izzivi merjenja uspešnosti poslovanja v gostinskem podjetju. Najprej smo predstavili namen in pomen merjenja ter uspešnosti podjetja, nato pa smo se seznanili s finančnimi in nefinančnimi kazalniki ter z metodami in izzivi merjenja uspešnosti podjetja. Predstavili smo dejavnost gostinskega podjetja, strategijo in vizijo ter naredili tržno in finančno analizo, za obdobje med leti 2016-2018. V letu 2014 si je podjete zastavilo določene cilje, ki jih je želelo doseči v obdobju petih let. S finančno analizo smo ugotovili, da je nekatere cilje celo preseglo, kar kaže, da je gostinsko podjetje poslovalo uspešno, učinkovito in gopodarno. Da je gostinsko podjetje poslovalo z dobičkom, je jasno razvidno tudi iz letnega poročila poslovnega izida.
Keywords: uspešnost, učinkovitost, gospodarnost, merjenje, dobiček
Published: 18.11.2020; Views: 132; Downloads: 20
.pdf Full text (1014,30 KB)

4.
Celovita sinteza trajnostnih (bio)kemijskih in drugih procesnih oskrbovalnih mrež
Žan Zore, 2019, doctoral dissertation

Abstract: V zadnjih letih je netrajnostni razvoj človeške družbe povzročil degradacijo okolja in velike ekonomske ter družbene probleme. Za omenjene probleme obstaja več vzrokov, poglavitna med njimi sta pospešena rast svetovnega prebivalstva in s tem vse hitrejša rast potreb prebivalstva. Za obrnitev tega trenda je pomembno, da so trenutne in nadaljnje naložbe čim bolj trajnostne. Trajnostne naložbe morajo biti sprejemljive tako iz ekonomskih, okoljskih kot socialnih vidikov. Za pravilno izbiro med trajnostnimi alternativami moramo imeti ustrezne kriterije, ki nam ponudijo rešitve, katere odražajo optimalen kompromis med gospodarsko in okoljsko učinkovitostjo ter socialno pravičnostjo. V doktorski disertaciji predstavljamo na novo razvit trajnostni kriterij ˝trajnostni dobiček˝, ki enakovredno uravnoteženo vključuje vse tri trajnostne dimenzije. Poleg ekonomskega dobička, v okoljski komponenti enakovredno obravnava neposredne obremenilne in posredne razbremenilne učinke na okolje. Socialna komponenta pa zajema vplive na zaposlene in lokalno prebivalstvo. Vsi parametri so zasnovani na monetarni osnovi, ki omogoča njihovo enostavno združevanje v končni sestavljen kriterij in je razumljiva tudi širši javnosti. Razvit trajnostni kriterij omogoča ocenjevanje naložbe tako z vidika podjetja, širše regije kot nacionalnega vidika. Določitev dolgoročnih projektov je velik izziv, zato smo trajnostni dobiček nadgradili v koncept trajnostne neto sedanje vrednosti. V doktorski disertaciji smo z novo razvitim kriterijem ˝trajnostno neto sedanjo vrednostjo˝ raziskali tudi vpliv časovne komponente na vrednotenje trajnosti. Zasnova sestavljenih kriterijev omogoča reševanje večjih sinteznih problemov, saj se večkriterijsko optimiranje z matematičnim programiranjem pri uporabi sestavljenega kriterija spremeni v enokriterijsko. Za prikaz aplikacije na novo razvitih trajnostnih kriterijev smo razvili manjši demonstracijski model energetske oskrbovalne mreže in dodelali koncept (bio)kemijske oskrbovalne mreže. Nadgradnja (bio)kemijskih oskrbovalnih mrež v širok sistem oskrbovalnih mrež predstavlja odziv na izziv izvedbe celovite večnamenske sinteze, ki temelji na trajnostnih načelih z uporabo obnovljivih virov od molekularne ravni do ravni procesnih obratov in njihovih povezav na regionalni ali celo globalni ravni. Poleg (bio)kemijske smo vključili tudi kmetijsko in energetsko oskrbovalno mrežo. Sinteza sistema oskrbovalnih mrež s svojo širino in kompleksnostjo ponuja praktično neomejeno število možnih rešitev. Ker je sinteza sistema oskrbovalnih mrež na splošno zapletena in obsežna za modeliranje, smo uporabili učinkovite dekompozicijske tehnike in tehnike za zmanjševanje velikosti modela. V okviru doktorske disertacije smo razvili metodologijo za načrtovanje novih, okolju prijaznih procesov in produktov. V povezavi z globalnim ocenjevanjem življenjskega kroga smo razvili učinkovita orodja za načrtovanje in ocenjevanje novih spojin in sintezo inovativnih procesov v procesnih industrijah. Glavna vizija koncepta je z uporabo matematičnega programiranja hkratne sinteze sistema mrež temeljito preoblikovati procese in druge sisteme, da bi dosegli trajnejšo proizvodnjo in porabo, kar ima znaten potencial za inovacije in nova odkritja.
Keywords: Trajnostni dobiček, trajnostna neto sedanja vrednost, trajnostni kriterij, sinteza oskrbovalnih mrež, širok sistem oskrbovalnih mrež, večnamenska optimizacija, kemijska oskrbovalna mreža, trajnostna oskrbovalna mreža
Published: 24.04.2019; Views: 536; Downloads: 67
.pdf Full text (3,61 MB)

5.
Nakupi blaga in storitev za neposlovno rabo in njihov vpliv na poslovni izid
Gašper Krulc, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Tema diplomske naloge so nakupi blaga in storitev za neposlovno rabo in njihov vpliv na poslovni izid. Nakupi blaga in storitev za neposlovno rabo lahko ob nezadostnem poznavanju zakonodaje in predpisov predstavljajo past za številna podjetja, ki se soočajo z nakupi le-teh. Ob nepravilni davčni obravnavi nakupov blaga in storitev za neposlovno rabo lahko pride do nepravilnosti in napak, ki lahko negativno vplivajo na poslovni izid podjetja. V primeru davčnih inšpekcij, ki ugotovijo nepravilnosti, pa lahko to pomeni tudi denarno kazen in kratenje dobrega imena podjetja. Da lahko pravilno (davčno) obravnavamo nakupe blaga in storitev za neposlovno rabo, pa je potrebno dobro poznavanje osnov računovodstva. Zato je predmet obravnave na začetku diplomskega dela računovodski in davčni vidik obdavčitve pravnih oseb, kjer je skozi ta dva vidika opredeljeno kaj je predmet obdavčitve pravnih oseb, kateri zakoni pridejo v poštev pri tovrstni obravnavi, katere so dolžnosti pravnih oseb z davčnega in računovodskega vidika in opredelitev poslovnega izida. Prav tako sta v tem poglavju obravnavni in opredeljeni davčna in poslovna bilanca ter davčna in davčno-bilančna politika podjetja. V naslednjem poglavju so predmet obravnave odhodki, kjer je na podlagi zakonov opredeljeno kateri odhodki so davčno priznani, kateri so davčno nepriznani in kateri so delno davčno priznani. V nadaljevanju sledi razlaga davčne obravnave nakupov blaga in storitev za neposlovno rabo z vidika Zakona o davku na dohodek pravnih oseb (ZDDPO-2), Zakona o dohodnini (ZDoh-2) in Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). V sklepnem delu diplomske naloge pa je predstavljeno in davčno obravnavano pet konkretnih primerov nakupov blaga in storitev, za katere se podjetja pogosto odločajo.
Keywords: neposlovna raba, odhodki, davčna obravnava, dobiček, izguba
Published: 22.10.2018; Views: 360; Downloads: 30
.pdf Full text (1,39 MB)

6.
Ekonomski vidiki določanja odškodnin v primeru kršitev pravil konkurenčnega prava
Tanja Bratina, 2012, original scientific article

Abstract: Zasebno uveljavljanje kršitev pravil konkurenčnega prava v Sloveniji še ni razvito v zadostni meri. K temu zagotovo prispeva tudi dejstvo, da je samo vprašanje višine škode, ki nastane zaradi kršitve pravil konkurence, izrazito kompleksno in zahtevno. Z namenom olajšanja določanja višine škode, ki je povzročena z omejevalnimi ravnanji, je Evropska komisija strankam in sodiščem junija 2011 dala v javno posvetovanje Osnutek smernic za ocenjevanje škode v odškodninskih tožbah zaradi kršitve člena 101 ali 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Namen tega prispevka je orisati ekonomske in pravne predloge, ki jih vsebuje Osnutek smernic, ter predstaviti zakonske rešitve in prakso na tem področju.
Keywords: modeli določanja škode, škoda zaradi omejevalnih ravnanj, določanje višine škode, izgubljeni dobiček
Published: 01.08.2018; Views: 236; Downloads: 18
.pdf Full text (229,13 KB)

7.
Fuzzy optimization for portfolio selection based on embedding theorem in fuzzy normed linear spaces
Farnaz Solatikia, Erdem Kiliç, Gerhard-Wilhelm Weber, 2014, original scientific article

Abstract: Background: This paper generalizes the results of Embedding problem of Fuzzy Number Space and its extension into a Fuzzy Banach Space C(Ω) × C(Ω), where C(Ω) is the set of all real-valued continuous functions on an open set Ω. Objectives: The main idea behind our approach consists of taking advantage of interplays between fuzzy normed spaces and normed spaces in a way to get an equivalent stochastic program. This helps avoiding pitfalls due to severe oversimplification of the reality. Method: The embedding theorem shows that the set of all fuzzy numbers can be embedded into a Fuzzy Banach space. Inspired by this embedding theorem, we propose a solution concept of fuzzy optimization problem which is obtained by applying the embedding function to the original fuzzy optimization problem. Results: The proposed method is used to extend the classical Mean-Variance portfolio selection model into Mean Variance-Skewness model in fuzzy environment under the criteria on short and long term returns, liquidity and dividends. Conclusion: A fuzzy optimization problem can be transformed into a multiobjective optimization problem which can be solved by using interactive fuzzy decision making procedure. Investor preferences determine the optimal multiobjective solution according to alternative scenarios.
Keywords: investiranje, dobiček, portfelj, optimiranje, metode
Published: 30.11.2017; Views: 335; Downloads: 287
.pdf Full text (844,36 KB)
This document has many files! More...

8.
Primerjava obdavčitve dobička delniških družb v Sloveniji in Avstriji
David Črešnik, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Davčna zakonodaja ima v državah pomemben vpliv na gospodarstvo. Pobiranje davkov je glavni vir financiranja državnega proračuna, v katerem davek na dohodek pravnih oseb ne predstavlja največji delež davčnih prihodkov. Za državo ta davek ni toliko pomemben v smislu višine prejetega davka, kot v samem vplivu na rast gospodarstva, saj lahko podjetja več zaposlujejo ter vlagajo v davčno manj obremenjenem okolju. Pravna oseba, ki je davčni rezident Slovenije ali Avstrije, je davčni zavezanec za svoj svetovni dohodek, ki ga določa slovenska oz. avstrijska davčna zakonodaja. Pravna oseba pripravi davčno bilanco, v kateri navede vse obdavčljive prihodke ter odhodke. Pravni osebi v obeh državah pripadajo tudi davčne olajšave. Davek na dohodek oz. dobiček se po davčni stopnji obračuna od osnove za davek, ki se določi v davčni bilanci. Davčni dobiček oz. osnova za davek se razlikuje od čistega poslovnega dobička iz izkaza poslovnega izida, ki je pripravljen v skladu z računovodskimi standardi. Diplomska naloga prikazuje direktno primerjavo obdavčitve dohodka delniške družbe v Sloveniji in Avstriji. Med Zakonom o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-2) in avstrijskim ekvivalentnim zakonom Körperschaftsteuergesetz (KStG) je veliko skladnosti, ključne razlike pa so opazne pri davčni stopnji in davčnih olajšavah. Odhodki podjetij, ki so povezani z zaposlitvijo invalidov, z vlaganjem v raziskavo in razvoj, z donacijami in podobnimi odhodki, se v posameznih državah davčno obravnavajo različno. Običajno je ugodnost takšnega odhodka v obliki davčne olajšave, ki v davčni bilanci podjetja zmanjšuje davčno osnovo ter manjša obveznost za davek podjetja. Slovenija in Avstrija sta članici Evropske unije, zato je davčna obravnava čistega poslovnega izida podobna. Določeni poslovni prihodki in odhodki se zaradi svojega vira sploh ne priznajo ali pa se priznajo le delno. Z vidika davčnega rezidenta je obdavčitev dohodka delniške družbe v Sloveniji ugodnejša kot v Avstriji. Slovenski davčni zavezanec lahko uveljavlja več davčnih olajšav, prizna pa se mu tudi več poslovnih odhodkov. Razlike so vendarle majhne, kar je zaradi članstva v EU tudi pričakovano. Za nemoteno delovanje trga Evropske unije je potrebna harmonizacija, saj posamezne davčne politike ne smejo povzročati večjih neskladnosti in posledično davčno diskriminacijo. Obravnavano podjetje SI d.d. je v davčni bilanci izkazalo nižjo osnovo za davek v primerjavi z podjetjem AT AG, ki predstavlja avstrijskega davčnega zavezanca. Razlog leži v tem, da je v obravnavanem primeru več davčnih olajšav, kot tudi več davčno priznanih odhodkov pripadalo slovenskemu davčnemu zavezancu. Davčna stopnja davka od dohodka pravnih oseb je za davčno obdobje 2016 v Avstriji za 6% višja kot v Sloveniji. Iz ugotovitev lahko sklepamo, da je obdavčitev dobička delniških družb oz. pravnih oseb v Sloveniji ugodnejša kot v Avstriji.
Keywords: Davek od dohodka, pravna oseba, davčna olajšava, davčni zavezanec, čisti dobiček, davčna bilanca
Published: 30.10.2017; Views: 619; Downloads: 133
.pdf Full text (1,43 MB)

9.
Slovenski podjetniški observatorij 2000
Miroslav Rebernik, Dijana Močnik, Matej Rus, 2001, final research report

Abstract: Pomen malih in srednjih podjetij je zelo velik in teh podjetij je v evropskem in svetovnem merilu vse več, v njih pa je tudi zaposlenih vse več ljudi. Nobenega dvoma tudi ni, da bo pomen malih in srednjih podjetij še nadalje naraščal, ne nazadnje tudi zaradi tega, ker se z digitalizacijo poslovanja bistveno spreminjajo meje podjetja, razvoj tehnologije, globalizacija poslovanja in splošno zniževanje transakcijskih stroškov pa pripomorejo k temu, da so tudi mala in srednja podjetja vse bolj konkurenčna večjim. Skladno z naraščanjem pomena malih in srednjih podjetij pa seveda narašča tudi potreba po rednem spremljanju njihovega razvoja in po primerjavi med državami. Slovenski podjetniški observatorij je prva tovrstna publikacija v Sloveniji, ki se v celoti posvetila proučevanju tega fenomena. V prvem delu podajamo analizo slovenskih podjetij za leto 1999 po regijah, dejavnostih in velikostnih razredih. V drugem delu primerjamo slovensko gospodarstvo z evropskim gospodarstvom, v tretjem delu pa smo razgrnili nekatere pomembnejše izide terenske raziskave, ki smo jo opravili med slovenskimi podjetji. Publikacija je dvojezična (slovenščina in angleščina).
Keywords: Slovenija, podjetništvo, podjetje, poslovni rezultati, zadolženost, podatki, informacije, statistični podatki, ocenjevanje, mala podjetja, srednja podjetja, zaposlenost, dodana vrednost, dobiček, reševanje problemov, birokracija, uporaba računalnika, Internet, inovacijska dejavnost, primerjave, mednarodne primerjave, Evropa, Evropska unija, Slovenski podjetniški observatorij, poslovna analiza, ovire za poslovanje
Published: 18.01.2017; Views: 629; Downloads: 100
.pdf Full text (1,93 MB)
This document has many files! More...

10.
Kapitalski dobiček pri razpolaganju z nepremičninami
Maja Salmič, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Razpolaganja z nepremičninami so po trenutno veljavni pravni ureditvi, tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah, podvržena določeni davčni obravnavi. Pojem nepremičnine je enak pojmu zemljišča oziroma zemljiške parcele, kot jo opredeljuje zemljiškoknjižno pravo. Osrednja stvarna pravica, ki jo ima neka oseba na nepremičnini, je lastninska pravica. Ta pravica daje imetniku pravico posedovati stvar, jo rabiti in uživati ter z njo razpolagati. Z nepremičninami oziroma z lastninsko pravico na nepremičninah je mogoče razpolagati popolno ali omejeno, vendar v obeh primerih ne preko meja lastnikovih upravičenj (nemo plus iuris ad alium transfere potest, quam ipse haberet). Trg nepremičnin v Sloveniji je reguliran s strani države, tudi po davčni plati, saj nepremičnine predstavljajo dobrino, ki je zaradi njenega pomena ni mogoče oziroma je država ne želi prepustiti zgolj zakonitostim ponudbe in povpraševanja, ampak želi njihov promet nadzorovati oziroma vsaj usmerjati. Razpolaganje z nepremičninami je (med drugim) podvrženo tudi obdavčitvi z davkom na kapitalski dobiček. Kapitalski dobiček je dobiček, ki je (morebiti) dosežen z odsvojitvijo kapitala. V slovenskem pravnem sistemu predstavlja kapitalski dobiček razliko med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in njegovo vrednostjo ob pridobitvi. Med kapital, od katerega se ugotavlja kapitalski dobiček, med drugim štejemo tudi nepremičnine. Za celovit pregled obdavčitve kapitalskih dobičkov, doseženih pri razpolaganju z nepremičninami, je uvodoma v nalogi podana opredelitev pojma nepremičnine ter analiza možnih načinov razpolaganja z nepremičninami. V nadaljevanju je poudarek na davčni obravnavi kapitalskega dobička, ki je (morebiti) dosežen pri razpolaganju z nepremičninami (opredelitev davčne osnove, določitev časa obdavčitve, izračun višine davka, obravnava neobdavčljivih dobičkov in oprostitev, možnost odloga ugotavljanja davčne obveznosti, postopek odmere davka). Predstavljen je tudi primerjalno-pravni prikaz ureditve obdavčitve kapitalskih dobičkov, doseženih pri razpolaganju z nepremičninami, v nekaterih evropskih državah.
Keywords: davčno pravo, nepremičnina, razpolaganje z nepremičninami, davki, kapitalski dobiček, obdavčitev kapitalskega dobička
Published: 10.12.2016; Views: 741; Downloads: 100
.pdf Full text (1,02 MB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica