| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 100
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Obdavčitev dobička iz kapitala po ZDoh-2
Žan Horvat, 2021, master's thesis

Abstract: Dobiček iz kapitala zakon uvršča v širšo kategorijo dohodkov iz kapitala, ki predstavljajo relativno novost v slovenskem davčnem sistemu. Zakonodajalec je za obdavčitev dohodkov iz kapitala predvidel t. i. cedularni način obdavčitve. Dobiček iz kapitala zakon opredeljuje kot dobiček, dosežen z odsvojitvijo kapitala. Za odsvojitev kapitala se šteje vsaka odsvojitev kapitala ali dela kapitala, kot sta zlasti prodaja ali menjava kapitala. Zakon vsebuje različne določbe, ki v praksi zagotavljajo neobdavčenost določenih transakcij s kapitalom. Kot obliko davčne olajšave je šteti tudi institut odloga ugotavljanja davčne obveznosti. Tehnična narava določb o obdavčitvi kapitala (in v glavnem dohodninskega zakona kot takega) dopušča kaj malo možnosti različne razlage in aplikacije vsebujočih pravil, kar je ključno za zadoščenje načela pravne varnosti.
Keywords: dobiček, kapital, dohodnina, davek, davčna stopnja
Published: 18.10.2021; Views: 94; Downloads: 17
.pdf Full text (501,87 KB)

2.
Potek razvoja proti-piratske zaščite videoiger skozi čas
Luka Kovačič Budiša, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Dandanes imamo na voljo veliko število medijev, kot so na primer knjige, glasba in film. V skupini najuspešnejših medijev najdemo videoigre. Znano je, da za vsako uspešno franšizo videoiger, stojijo ogromni založniki, katerih cilj je zagotoviti čim več dohodka. Tukaj pa se pojavijo posamezniki, ki ne želijo plačati ne za videoigre niti za ostale vrste medijev. Seveda v takšnem primeru, pride do konflikta med posameznikom in založnikom. V tej diplomski nalogi raziščemo kako piratstvo vpliva na delovanje založnikov ter na kakšne načine se založniki borijo proti piratstvu.
Keywords: dobiček, piratstvo, programska oprema, videoigre, zaščita
Published: 18.10.2021; Views: 69; Downloads: 4
.pdf Full text (905,51 KB)

3.
Obdavčitev trgovanja ter ostalih oblik ustvarjanja dohodka s kriptovalutami
Gianluca Holderjan, 2021, master's thesis

Abstract: Tradicionalne metode obdavčitve teh dohodkov zmeraj niso več primerne, tako da sem se odločil skozi magistrsko delo prikazati, na kak način se je s tem problemom soočila predvsem Republika Slovenija. Gre za eno novejših davčnih problematik, saj sama možnost trgovanja v 24-urnem, 7 dni na teden trajajočem trgu prinaša nove izzive za učinkovito in pošteno davčno regulacijo. Visoka volatilnost kriptovalutnega trga prinaša možnost trgovalcu, da v kratkem času izvede večje število nakupov in prodaj, kar hkrati pomeni težave za finančni organ, da bi kriptovalute ustrezno prilagodila v že obstoječo, tradicionalno davčno zakonodajo. Namen magistrske naloge je bil raziskati in predstaviti, kako poteka obdavčitev različnih oblik ustvarjanja dohodka s kriptovalutami. Magistrsko delo je primarno osredotočeno na Bitcoin kot osrednjo figuro tehnologije veriženja blokov. Zaradi popolnejšega pregleda sem skozi osnove tehnologije veriženja blokov prikazal pomen te tehnologije, kakšne prednosti in slabosti prinaša v moderno računalniško, finančno in davčno dobo. Nadalje je prikazano kako, za koga in kdaj se je slovenski davčni organ - FURS odločil obdavčiti trgovanje, rudarjenje ter ostale načine pridobivanja dohodka s kriptovalutami. Primerjalno je prikazana tudi davčna ureditev kriptovalut v ZDA, v Nemčiji, na Hrvaškem ter še nekaterih drugih državah.
Keywords: Kriptovalute, Bitcoin, Ethereum, davki, trgovanje, dobiček, izguba, rudarjenje.
Published: 11.10.2021; Views: 117; Downloads: 29
.pdf Full text (1,83 MB)

4.
PRIMERJAVA OBDAVČITVE KAPITALSKIH DOBIČKOV FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB MED SLOVENIJO IN SRBIJO
Zlatko Djuričić, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Za državo je pobiranje davkov izrednega pomena, za zavezance pa je le-to povečini neugodno, saj so davčne stopnje visoke. Z institutom davčnih olajšav država poskuša omiliti negativni učinek pobiranja davkov pri zavezancih ter jih vzpodbuditi k prijavi in plačilu davkov. Pomemben vir Slovenskega in Srbskega državnega proračuna je tudi davek od kapitalskih dobičkov fizičnih in pravnih oseb. Pomemben je predvsem z vidika gospodarskega razvoja, saj v današnjem času globalizacije in mednarodne trgovine vedno več subjektov (fizičnih in pravnih oseb) poskuša prodreti na tuje trge z namenom povečanja konkurenčnosti ter zaradi doseganja dobičkov z vlaganji na tuje trge. Zakonodaja s področja davkov ima velik pomen pri odločitvi posameznika ali pravne osebe ali in v katerih državah bo ustvarjal svoj kapital. Osnovni interese vsakega subjekta je zagotovo ustvarjanje čim večjega kapitalskega dobička obremenjenega s čim nižjimi davki. Davčni ureditvi obdavčitve kapitalskih dobičkov v Sloveniji in Srbiji sta si deloma različni, kar povzroča različne davčne obremenitve zavezancev za davek iz dobička ter posledično tudi drugačne finančne učinke, ki jih imata za proračune obeh držav. Za vse države, tudi Slovenijo in Srbijo, je v času recesije ter finančne in gospodarske krize pomembno, da s ciljem gospodarskega razvoja in zmanjševanjem stopnje brezposelnosti ustvarijo ugodno davčno klimo tudi za ustvarjanje kapitalskih dobičkov.
Keywords: davek, dohodnina, davek od dohodka pravnih oseb, dobiček iz kapitala, dvojna obdavčitev
Published: 18.03.2021; Views: 167; Downloads: 12
.pdf Full text (426,57 KB)

5.
Davek od dobička iz kapitala nepremičnin in oddajanja premoženja v najem v Sloveniji, Rusiji in Veliki Britaniji
Sabina Težak, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Davek od dobička iz kapitala in davek od dohodka iz oddajanja premoženja v najem sta pomembna davka, ki ju upoštevamo pri prometu nepremičnin. Zakonu o dohodnini je pravna podlaga teh zakonov in nam pove kdo so zavezanci za plačilo davka, predmeti obdavčitve in olajšave ter oprostitve plačila davkov. V tem delu diplomskega projekta se osredotočamo na davek od dobička iz kapitala in na davek od dohodka iz oddajanja premoženja v najem v Sloveniji, Rusiji in Veliki Britaniji. Davčni in pravni sistemi se v teh državah razlikujejo, prav tako pa so velike razlike v davčnih stopnjah. V sistemih zasledimo razne olajšave, ki zmanjšujejo davčne stopnje in s tem znižajo samo plačilo davka. Posebnost te diplomske naloge je v tem, da v nobeni državi ni enak davčni sistem in ni enake davčne stopnje. Diplomski projekt tako odgovori na vprašanja posebnostih višine davčnih stopenj in katere olajšave in oprostitve lahko zasledimo v posameznih državah. Izdelali smo primerjalno analizo davka od dobička iz kapitala in davka od dohodka iz oddajanja premoženja v najem med Slovenijo in Rusijo ter med Slovenijo in Veliko Britanijo.
Keywords: davek, dobiček iz kapitala, dohodek iz oddajanja premoženja v najem, davčna stopnja
Published: 23.11.2020; Views: 316; Downloads: 64
.pdf Full text (622,10 KB)

6.
Izzivi pri merjenju uspešnosti poslovanja v gostinskem podjetju
Nena Pukšič, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo se soočali z izzivi merjenja uspešnosti poslovanja v gostinskem podjetju. Najprej smo predstavili namen in pomen merjenja ter uspešnosti podjetja, nato pa smo se seznanili s finančnimi in nefinančnimi kazalniki ter z metodami in izzivi merjenja uspešnosti podjetja. Predstavili smo dejavnost gostinskega podjetja, strategijo in vizijo ter naredili tržno in finančno analizo, za obdobje med leti 2016-2018. V letu 2014 si je podjete zastavilo določene cilje, ki jih je želelo doseči v obdobju petih let. S finančno analizo smo ugotovili, da je nekatere cilje celo preseglo, kar kaže, da je gostinsko podjetje poslovalo uspešno, učinkovito in gopodarno. Da je gostinsko podjetje poslovalo z dobičkom, je jasno razvidno tudi iz letnega poročila poslovnega izida.
Keywords: uspešnost, učinkovitost, gospodarnost, merjenje, dobiček
Published: 18.11.2020; Views: 230; Downloads: 47
.pdf Full text (1014,30 KB)

7.
Celovita sinteza trajnostnih (bio)kemijskih in drugih procesnih oskrbovalnih mrež
Žan Zore, 2019, doctoral dissertation

Abstract: V zadnjih letih je netrajnostni razvoj človeške družbe povzročil degradacijo okolja in velike ekonomske ter družbene probleme. Za omenjene probleme obstaja več vzrokov, poglavitna med njimi sta pospešena rast svetovnega prebivalstva in s tem vse hitrejša rast potreb prebivalstva. Za obrnitev tega trenda je pomembno, da so trenutne in nadaljnje naložbe čim bolj trajnostne. Trajnostne naložbe morajo biti sprejemljive tako iz ekonomskih, okoljskih kot socialnih vidikov. Za pravilno izbiro med trajnostnimi alternativami moramo imeti ustrezne kriterije, ki nam ponudijo rešitve, katere odražajo optimalen kompromis med gospodarsko in okoljsko učinkovitostjo ter socialno pravičnostjo. V doktorski disertaciji predstavljamo na novo razvit trajnostni kriterij ˝trajnostni dobiček˝, ki enakovredno uravnoteženo vključuje vse tri trajnostne dimenzije. Poleg ekonomskega dobička, v okoljski komponenti enakovredno obravnava neposredne obremenilne in posredne razbremenilne učinke na okolje. Socialna komponenta pa zajema vplive na zaposlene in lokalno prebivalstvo. Vsi parametri so zasnovani na monetarni osnovi, ki omogoča njihovo enostavno združevanje v končni sestavljen kriterij in je razumljiva tudi širši javnosti. Razvit trajnostni kriterij omogoča ocenjevanje naložbe tako z vidika podjetja, širše regije kot nacionalnega vidika. Določitev dolgoročnih projektov je velik izziv, zato smo trajnostni dobiček nadgradili v koncept trajnostne neto sedanje vrednosti. V doktorski disertaciji smo z novo razvitim kriterijem ˝trajnostno neto sedanjo vrednostjo˝ raziskali tudi vpliv časovne komponente na vrednotenje trajnosti. Zasnova sestavljenih kriterijev omogoča reševanje večjih sinteznih problemov, saj se večkriterijsko optimiranje z matematičnim programiranjem pri uporabi sestavljenega kriterija spremeni v enokriterijsko. Za prikaz aplikacije na novo razvitih trajnostnih kriterijev smo razvili manjši demonstracijski model energetske oskrbovalne mreže in dodelali koncept (bio)kemijske oskrbovalne mreže. Nadgradnja (bio)kemijskih oskrbovalnih mrež v širok sistem oskrbovalnih mrež predstavlja odziv na izziv izvedbe celovite večnamenske sinteze, ki temelji na trajnostnih načelih z uporabo obnovljivih virov od molekularne ravni do ravni procesnih obratov in njihovih povezav na regionalni ali celo globalni ravni. Poleg (bio)kemijske smo vključili tudi kmetijsko in energetsko oskrbovalno mrežo. Sinteza sistema oskrbovalnih mrež s svojo širino in kompleksnostjo ponuja praktično neomejeno število možnih rešitev. Ker je sinteza sistema oskrbovalnih mrež na splošno zapletena in obsežna za modeliranje, smo uporabili učinkovite dekompozicijske tehnike in tehnike za zmanjševanje velikosti modela. V okviru doktorske disertacije smo razvili metodologijo za načrtovanje novih, okolju prijaznih procesov in produktov. V povezavi z globalnim ocenjevanjem življenjskega kroga smo razvili učinkovita orodja za načrtovanje in ocenjevanje novih spojin in sintezo inovativnih procesov v procesnih industrijah. Glavna vizija koncepta je z uporabo matematičnega programiranja hkratne sinteze sistema mrež temeljito preoblikovati procese in druge sisteme, da bi dosegli trajnejšo proizvodnjo in porabo, kar ima znaten potencial za inovacije in nova odkritja.
Keywords: Trajnostni dobiček, trajnostna neto sedanja vrednost, trajnostni kriterij, sinteza oskrbovalnih mrež, širok sistem oskrbovalnih mrež, večnamenska optimizacija, kemijska oskrbovalna mreža, trajnostna oskrbovalna mreža
Published: 24.04.2019; Views: 692; Downloads: 80
.pdf Full text (3,61 MB)

8.
Nakupi blaga in storitev za neposlovno rabo in njihov vpliv na poslovni izid
Gašper Krulc, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Tema diplomske naloge so nakupi blaga in storitev za neposlovno rabo in njihov vpliv na poslovni izid. Nakupi blaga in storitev za neposlovno rabo lahko ob nezadostnem poznavanju zakonodaje in predpisov predstavljajo past za številna podjetja, ki se soočajo z nakupi le-teh. Ob nepravilni davčni obravnavi nakupov blaga in storitev za neposlovno rabo lahko pride do nepravilnosti in napak, ki lahko negativno vplivajo na poslovni izid podjetja. V primeru davčnih inšpekcij, ki ugotovijo nepravilnosti, pa lahko to pomeni tudi denarno kazen in kratenje dobrega imena podjetja. Da lahko pravilno (davčno) obravnavamo nakupe blaga in storitev za neposlovno rabo, pa je potrebno dobro poznavanje osnov računovodstva. Zato je predmet obravnave na začetku diplomskega dela računovodski in davčni vidik obdavčitve pravnih oseb, kjer je skozi ta dva vidika opredeljeno kaj je predmet obdavčitve pravnih oseb, kateri zakoni pridejo v poštev pri tovrstni obravnavi, katere so dolžnosti pravnih oseb z davčnega in računovodskega vidika in opredelitev poslovnega izida. Prav tako sta v tem poglavju obravnavni in opredeljeni davčna in poslovna bilanca ter davčna in davčno-bilančna politika podjetja. V naslednjem poglavju so predmet obravnave odhodki, kjer je na podlagi zakonov opredeljeno kateri odhodki so davčno priznani, kateri so davčno nepriznani in kateri so delno davčno priznani. V nadaljevanju sledi razlaga davčne obravnave nakupov blaga in storitev za neposlovno rabo z vidika Zakona o davku na dohodek pravnih oseb (ZDDPO-2), Zakona o dohodnini (ZDoh-2) in Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). V sklepnem delu diplomske naloge pa je predstavljeno in davčno obravnavano pet konkretnih primerov nakupov blaga in storitev, za katere se podjetja pogosto odločajo.
Keywords: neposlovna raba, odhodki, davčna obravnava, dobiček, izguba
Published: 22.10.2018; Views: 457; Downloads: 33
.pdf Full text (1,39 MB)

9.
Ekonomski vidiki določanja odškodnin v primeru kršitev pravil konkurenčnega prava
Tanja Bratina, 2012, original scientific article

Abstract: Zasebno uveljavljanje kršitev pravil konkurenčnega prava v Sloveniji še ni razvito v zadostni meri. K temu zagotovo prispeva tudi dejstvo, da je samo vprašanje višine škode, ki nastane zaradi kršitve pravil konkurence, izrazito kompleksno in zahtevno. Z namenom olajšanja določanja višine škode, ki je povzročena z omejevalnimi ravnanji, je Evropska komisija strankam in sodiščem junija 2011 dala v javno posvetovanje Osnutek smernic za ocenjevanje škode v odškodninskih tožbah zaradi kršitve člena 101 ali 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Namen tega prispevka je orisati ekonomske in pravne predloge, ki jih vsebuje Osnutek smernic, ter predstaviti zakonske rešitve in prakso na tem področju.
Keywords: modeli določanja škode, škoda zaradi omejevalnih ravnanj, določanje višine škode, izgubljeni dobiček
Published: 01.08.2018; Views: 301; Downloads: 20
.pdf Full text (229,13 KB)

10.
Fuzzy optimization for portfolio selection based on embedding theorem in fuzzy normed linear spaces
Farnaz Solatikia, Erdem Kiliç, Gerhard-Wilhelm Weber, 2014, original scientific article

Abstract: Background: This paper generalizes the results of Embedding problem of Fuzzy Number Space and its extension into a Fuzzy Banach Space C(Ω) × C(Ω), where C(Ω) is the set of all real-valued continuous functions on an open set Ω. Objectives: The main idea behind our approach consists of taking advantage of interplays between fuzzy normed spaces and normed spaces in a way to get an equivalent stochastic program. This helps avoiding pitfalls due to severe oversimplification of the reality. Method: The embedding theorem shows that the set of all fuzzy numbers can be embedded into a Fuzzy Banach space. Inspired by this embedding theorem, we propose a solution concept of fuzzy optimization problem which is obtained by applying the embedding function to the original fuzzy optimization problem. Results: The proposed method is used to extend the classical Mean-Variance portfolio selection model into Mean Variance-Skewness model in fuzzy environment under the criteria on short and long term returns, liquidity and dividends. Conclusion: A fuzzy optimization problem can be transformed into a multiobjective optimization problem which can be solved by using interactive fuzzy decision making procedure. Investor preferences determine the optimal multiobjective solution according to alternative scenarios.
Keywords: investiranje, dobiček, portfelj, optimiranje, metode
Published: 30.11.2017; Views: 423; Downloads: 310
.pdf Full text (844,36 KB)
This document has many files! More...

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica