| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


51 - 60 / 273
First pagePrevious page234567891011Next pageLast page
51.
JEZIKOVNA USTREZNOST TURBOFOLK BESEDIL
Ksenija Vidali, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Cilj diplomske naloge je ugotoviti, ali so obravnavana turbofolk besedila jezikovno ustrezna, in sicer glede na sedem kriterijev besedilnosti: kohezijo, koherenco, namernost, sprejemljivost, informacijskost, situacijskost, medbesedilnost. Besedila sem preučevala in med seboj primerjala na nivoju mikro- in makrostrukture, pri čemer me je zanimala distribucija leksikalnih in skladenjskih enot, tematski izbor, komunikativno-pragmatične besedilne funkcije. S sondažno tehniko sem se osredotočila na dvajset izvirnih turbofolk besedil, kot protiutež teh besedil sem vzela še primer rokovskega besedila skupine Dan D »Voda«. Empirični podatki potrjujejo, da pri obravnavanih turbofolk besedilih obstaja tipična tematska struktura, ki se odraža tudi z zunanjo zgradbo. V izbranih besedilih je izbor tematike preprost, teme so vsakdanje, naslovniku znane, prisotno je močno razodevanje sporočevalca. Preučevana besedila so sestavljena iz 2–5 kitic in zmeraj zaokrožena z refrenom, ki ponavadi izraža glavno misel. Besedila so klišejska. Vzorci teh besedil so namerno zelo preprosti, da si jih poslušalec zelo hitro zapomni. Besedila so sporočilno in oblikovno nezahtevna (večstavčne, a nezapletene povedi, kratke kitice, ponavljanje vzorcev), izjemno jasna, gre za poenostavljanje (simplicizem). V obravnavanih besedilih prevladuje deskriptivni tematski razvoj (orisovanje, slog dinamične narave). Besedila so dinamična, saj vsebujejo veliko procesualne leksike, tj. glagolov, ki se ponavljajo. Pogosta je raba velelnika, avtor se želi z njimi neposredno približati naslovniku in vplivati na njegovo ravnanje. Besedila so zvrstno zaznamovana (izrazita narečna oz. pokrajinska obarvanost). Glede na jezikovna sredstva so videti približana govornemu oz. pogovornemu tipu besedila. V besedilih je močno prisotna kvalifikacijska in personalna deiktika. Obravnavana turbofolk besedila so peta besedila z glasbeno spremljavo, zato so jezikovna sredstva, zgradbena in oblikovna sredstva prirejena tako, da je uresničevan princip glasbenega ritma.
Keywords: Turbofolk besedila, jezikovna ustreznost, kriteriji besedilnosti, distribucija leksikalnih in skladenjskih enot, tematski izbor, simplicizem, zvrstna zaznamovanost, kvalifikacijska deiktika.
Published: 19.04.2013; Views: 1625; Downloads: 252
.pdf Full text (1,07 MB)

52.
Vpliv povečane koncentracije kovin v rastlinah na njihovo snovno in energijsko izrabo
Nadja Romih, 2013, doctoral dissertation

Abstract: Onesnažena tla s kovinami so posledica več stoletnega nekontroliranega antropogenega one-snaževanja v preteklosti. Kovine zaradi svoje nezmožnosti razgradnje, za razliko od večino organskih snovi, predstavljajo resno grožnjo za okolje, ljudi in živali in jih je potrebno primerno odstraniti. Eden od ukrepov revitalizacije onesnaženega ozemlja s kovinami je pozelenitev z energetskimi rastlinami in situ. V raziskavi smo z metodo fitoekstrakcije opazovali distribucijo kovin v rastlinskih delih juvenilnih in odraslih hibridov PR45 D01 in PR46 W31 oljne ogrščice (Brassica napus L. var. napus) in situ na različno onesnaženih tleh (Ponikva, Šentjur, Medlog, Proseniško, Škofja vas, Črna na Koroškem in Mežica). Rezultati raziskave kažejo, da je privzem Cd, Pb in Zn v nad-zemne dele odraslih rastlin do 56 %, 35 % in 52 % v zaporedju večji v primerjavi z nadzemnimi deli juvenilnih rastlin. Vsebnost kovin v rastlinah je predvsem odvisna od vsebnosti kovin v tleh in pH vrednosti tal. Hibrida oljne ogrščice privzemata kovine in As v svoje nadzemne dele in, predvsem pomembno, tudi v semena. Za vsako kovino je bil izračunan TF, to je razmerje med rastlinskimi deli, in BAF, to je razmerje med vsebnostjo tarčnega elementa v nadzemnem delu in vsebnostjo elementa v tleh. Rezultata TF(Cd) in BAF(Cd) > 1 kažeta, da lahko hibrid PR45 W31 uporabimo za fitoremediacijo na srednje onesnaženih tleh. Primerjava dveh metod pridobivanja olja iz semen je pokazala, da je superkritična ekstrakcija s CO2 bolj primerna metoda. Pogača po hladnem mehanskem stiskanju in po SC CO2 semen ni vsebovala povečanih vsebnosti kovin in je primerna v proizvodih za prehrano živali. Termična obdelava stebel in pogače pri 700 °C je pokazala, da so vsebnosti Cd, Pb in Zn v ostanku najmanjše in vsebnosti Cu, Ni, Co, Mo, As in Ba v ostanku pri 700 °C največje. Pri termični obdelavi na 850 °C so bile vsebnosti Cd, Pb in Zn v ostankih značilno večje od vsebnosti Cu Ni, Co, Mo, As in Ba. Kurilne vrednosti stebel in pogače so primerljive bitumenskemu premogu, lignitu in lesu. Vpliv povečane vsebnosti kovin v tleh ni vplival na snovno in energijsko izrabo oljne ogrščice. Uporaba enega od ukrepov remediacije, pozelenitev, ne samo, je ne le ekonomsko najbolj donosna sanacija, ampak bi tudi polepšala izgled krajine in izboljšala kvaliteto življenja ljudi, ki so izpostavljeni kontaminiranim področjem.
Keywords: Brassica napus L. var. napus, distribucija kovin, fitoekstrakcija kovin, snovna in energijska izraba
Published: 10.04.2013; Views: 1786; Downloads: 334
.pdf Full text (4,78 MB)

53.
VLOGA KINEMATOGRAFOV IN VPLIV SPREMEMBE TEHNOLOGIJE NA NJIH
Tina Arnuš, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Za prvi predvajan film v komercialne namene je veljal film bratov Lumière. Svoj film sta predvajala že pred 117. leti. Vrsta predhodnih tehničnih izumov na tem področju jima je omogočila predvajanje na napravi kinematograf. Tehnologija se nenehno razvija, v zadnjem desetletju zelo hitro in vpliva na kinematografe. Direktno ali indirektno so nekateri vplivali na število obiskovalcev kinematografov in s tem tudi na ekonomske rezultate. Interes kinematografov je pridobiti čim več obiskovalcev, kar pa dosežejo z uspešnim filmom. Uspešnost filma je odvisna od številnih dejavnikov, o katerih je potrebno razmišljati še pred njegovim predvajanjem oziroma na začetku projekta.
Keywords: Film, kinematografi, distribucija filma, filmski studio, digitalizacija kinodvoran, digitalna distribucija.
Published: 28.02.2013; Views: 4737; Downloads: 112
.pdf Full text (2,45 MB)

54.
Prenova procesa maloprodaje ter problematika varovanja osebnih podatkov v izbranem podjetju
Nina Polc, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V naši diplomski nalogi smo se osredotočili na maloprodajni proces v izbranem podjetju in varovanje osebnih podatkov znotraj tega procesa. V uvodnem delu smo opisali okolje, v katerem podjetje deluje in predstavili teoretično ozadje naše diplomske naloge. Izbrano podjetje na trgu nastopa kot proizvajalec in distributer prehranskih dopolnil, svoje proizvode pa preko maloprodajnega kanala prodaja tudi končnim kupcem. V diplomski nalogi je podrobno opisan in kritično analiziran celotni maloprodajni proces, s posebej izpostavljenimi ključnimi kritičnimi točkami znotraj tega procesa. Eno izmed teh kritičnih točk predstavlja problematika varovanja osebnih podatkov, kateri smo namenili tudi posebno pozornost. Na temo varovanja osebnih podatkov smo naredili raziskavo, katere rezultate smo predstavili v razpravi. Za vse kritične točke oziroma problematična področja, ki smo jih odkrili v samem procesu, smo podali rešitve, ki so v tistem trenutku predstavljale najboljšo možno optimizacijo opisanega procesa.
Keywords: logistika, distribucija, maloprodaja, varovanje osebnih podatkov
Published: 17.02.2013; Views: 1370; Downloads: 93
.pdf Full text (762,28 KB)

55.
UVEDBA LOGISTIČNE NALEPKE ZA DISTRIBUCIJO TRGOVSKEGA BLAGA V GORENJU D.D.
Janja Šeligo, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V začetku diplomskega seminarja smo opisali skladišča in njihova poslovanja. Nadaljevali smo s predstavitvijo standardov označevanja v logističnem poslovanju. Predstavili smo logistično poslovanje v Gorenju d.d. in opisali njihovo skladiščno poslovanje. Analizirali smo obstoječe stanje izdaje trgovskega blaga in podali primer logistične nalepke, ki bi jo lahko uporabljali pri izdaji blaga in predstavili njene prednosti.
Keywords: Logistika, skladiščenje, GS1 standardi, črtna koda, standard EAN.UCC, skladišče trgovskega blaga, skladišče NAVIS, distribucija, logistična nalepka, SSCC koda, sledljivost, homogena paleta.
Published: 23.11.2012; Views: 1753; Downloads: 169
.pdf Full text (894,15 KB)

56.
PROGRAMSKA OPREMA ZA GLASBENO PRODUKCIJO TER NEKATERI SODOBNI NAČINI ZA OBJAVO IN PRODAJO GLASBENIH DEL
Domen Repnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Digitalna revolucija se je zgodila tudi v glasbeni industriji in glasbeni produkciji. Spremenili so se načini ustvarjanja glasbe, ki jo lahko danes kreiramo že na vsakem osebnem računalniku. Prav tako se je spremenilo delovanje glasbene industrije in struktura njenih udeležencev. Spremenili so se tudi kanali distribuiranja glasbe, saj lahko, s pomočjo interneta, glasba dandanes doseže poslušalce na drugi strani sveta v samo nekaj sekundah. Pričujoče diplomsko delo se ukvarja s sodobno glasbeno industrijo, z njenimi spremembami in novimi distribucijskimi kanali za glasbo. Skozi njen potek je obdelana tematika programske opreme za produciranje glasbe, na koncu pa sta opisana in primerjana dva zelo popularna programa: Propellerheads Reason 5 in FL Studio 10. Diplomsko delo se zaključi z izborom enega izmed navedenih, in sicer tistega, za katerega mislimo, da je dovolj kakovosten za ustvarjanje uspešnih glasbenih del.
Keywords: Glasbena industrija, distribucija glasbe, digitalna glasba, internet, iTunes, Bandcamp, Myspace, Last.fm, ASIO, VST, MIDI, sekvencer, vzorčnik, DAW, Propellerheads Reason 5, FL Studio 10, aranžiranje, miksanje, mastering, MP3.
Published: 17.08.2012; Views: 1778; Downloads: 150
.pdf Full text (1,28 MB)

57.
ORGANIZACIJA PREVOZOV IN SKLADIŠČENJE NA PRIMERU PODJETJA MEJA ŠENTJUR D.D.
Tanja Špoljar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Meja Šentjur je kmetijsko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo jajc, sadja in žit. Podjetje se prilagaja zahtevam kupcev pri pripravi in distribuciji blaga. Potrošniki želijo kupiti poceni blago, zato je vodilo v podjetju tudi nizka stroškovna cena izdelka. Poleg primarnih stroškov proizvodnje je pomemben del kalkulacije izdelka tudi strošek skladiščenja, priprave in prevoza izdelka. Kvaliteta in nizka cena izdelka ustvarjata konkurenčnost na trgu, kjer podjetje prodaja. Podjetje se zaveda pomembnosti konkurenčnosti, zato je skozi svoje poslovanje fleksibilno tudi pri prevozih in skladiščenju izdelkov ter glede na trende trga usmerja svoje dejavnosti logistike na lastne ali zunanje resurse. Tudi sedanja oblika organizacije ni končna oblika, saj podjetje še vedno išče nove inovacijske in tudi stroškovne učinke za povečanje konkurenčnosti.
Keywords: prevoz, skladiščenje, distribucija, notranji viri, zunanji viri
Published: 21.06.2012; Views: 1769; Downloads: 142
.pdf Full text (2,53 MB)

58.
ELEKTRIČNI TRG IN ZAKONODAJA SLOVENIJE
Tomaž Ravbar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo opisuje trg električne energije v Sloveniji z načinom delovanja trga z električno energijo, proizvodnjo električne energije in odpiranje trga z električno energijo. Opisan je prenos električne energije kot tudi trgovanje vključno z čezmejnim trgovanjem. Predstavljena je cena električne energije, ki je v današnjem času še kako pomembna. Opravljena je analiza energetskega zakona in zakonodaja, ki opredeljuje električni trg. Diplomsko delo se zaključi s predstavitvijo do sedaj sprejete in predlagane razvojne strategije. Podan je lasten pogled o električni energiji, ki je dandanes nosilec razvoja sveta, misel kako ravnati z energijo v prihodnosti vezano na razvoj trga, predstavljeni so cilji Slovenske energetske politike, vizija prihodnosti v proizvodnji električne energije ter širitev trga električne energije z električnimi vozili, ki ji bomo nedvomno priča v bližnji prihodnosti.
Keywords: električna energija - proizvodnja, prenos, distribucija, trgovanje, cena, energetski trg, zakonodaja
Published: 14.06.2012; Views: 1772; Downloads: 257
.pdf Full text (1,08 MB)

59.
PRODUKCIJA DOKUMENTARNEGA FILMA
Katja Remic, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo opisuje produkcijo dokumentarnega filma od iskanja ideje do distribucije v kinodvoranah ali na televizijskih ekranih. Bralca vodi skozi postopke produkcije petdesetminutnega dokumentarno igranega filma V iskanju črnega zlata, v katerem je predstavljeno delo rudarjev nekoč in danes. Z diplomskim delom želimo ugotoviti, kateri postopki produkcije filma so najtežji in kakšne napake se lahko pojavijo ter kako jih odpravimo. Primerjava slovenskih dokumentarnih filmov s tujimi omogoča iskanje razlogov za zapostavljenost tovrstnih filmov v Sloveniji. Opredelitev razlogov vodi do cilja diplomskega dela, to je ugotoviti, kakšne so rešitve za izboljšanje položaja slovenskih producentov dokumentarnih filmov ter vnovičnega razmaha slovenske produkcije dokumentarnih filmov.
Keywords: dokumentarni film, predprodukcija, produkcija, postprodukcija, distribucija
Published: 07.06.2012; Views: 8451; Downloads: 423
.pdf Full text (2,88 MB)

60.
Search done in 0.31 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica