| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


41 - 50 / 273
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
41.
UPORABA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA UPRAVLJANJA V CENTRIH VODENJA
Franc Čebulj, 2014, master's thesis

Abstract: Elektroenergetska omrežja so kompleksna omrežja na določenih geografskih področjih z veliko razpršenimi napravami. Zanesljivost omrežja med drugim zagotavljamo z nadzorom in upravljanjem. Učinkovito upravljanje je mogoče samo z kvalitetnimi programskimi orodji. Cilj magistrskega dela je bil pregled zakonodaje, ostalih dokumentov in programskih funkcij za upravljanje elektroenergetskega omrežja, ki jih nudijo proizvajalci programske opreme, ter ugotovitev uporabnosti in morebitnih pomanjkljivosti funkcij. Ugotovili smo, da je večina ponujenih funkcij za upravljanje elektroenergetskega omrežja smiselnih in uporabnih ter olajšajo odločitve operaterjem. Nekatere funkcije so pogojno sprejemljive zaradi več dejavnikov. Ostale funkcije so bile na podlagi kriterijev izločene zaradi vpliva dejavnikov, ki jih je težko določiti zaradi raznih razlogov in bi na rezultate funkcij vplivale preveč zavajajoče. Ugotovili smo še, da pregledane funkcije ne zajemajo vseh nalog pri upravljanju, zato smo predlagali dodatne rešitve.
Keywords: elektroenergetsko omrežje, distribucija električne energije, nadzor in upravljanje, programske funkcije
Published: 20.06.2014; Views: 1138; Downloads: 71
.pdf Full text (3,08 MB)

42.
MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE ZA PODROČJE MEDICINSKIH PLINOV IN MEDICINSKE OPREME V PODJETJU MESSER SLOVENIJA D.O.O.
Saška Vodušek, 2013, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo predstavili družbo Messer Slovenija, d. o. o., ki je del mednarodno priznane korporacije Messer Group GmbH in Nemčije, ki posluje na različnih svetovnih trgih. Podjetje Messer Slovenija oskrbuje preko 3.000 kupcev in v Sloveniji pokriva 40 odstotkov potreb slovenskega tržišča za področje tehničnih in specialnih plinov. V magistrskem delu smo se osredotočili na področje medicinskih plinov in medicinske opreme, iz tega izhajajo tudi ključne ugotovitve. Pri preverjanju prve raziskovalne hipoteze smo se osredotočili na instrumente marketinškega komuniciranja, ki se jih poslužuje podjetje Messer Slovenija, ti so: oglaševanje, pospeševanje prodaje, osebna prodaja, odnosi z javnostmi in publiciteta, priporočila in posebne oblike marketinškega komuniciranja. Tako smo skozi prikaz vseh uporabljenih instrumentov za področje medicinskih plinov in medicinske opreme prikazali način marketinškega komuniciranja. Ugotovili smo, da je za podjetje najpomembnejše, da se pri marketinškem komuniciranju osredotoči na udeležence oz. ciljno skupino, ki jih zanima izdelek in storitev, ki ga podjetje ponuja, saj lahko tako usmeri vso delovanje le na njih. V ta namen je bilo za podjetje Messer Slovenija potrebno opredeliti ciljne skupine za medicinske pline in medicinsko opremo. Ugotovili smo, da podjetje Messer Slovenija uspešno izkorišča vsakega od navedenih instrumentov marketinškega komuniciranja, pri čemer daje velik poudarek osebni prodaji. Osebna prodaja velja za podjetje Messer Slovenija za najpomembnejši komunikacijski instrument, kar je predpostavka druge raziskovalne hipoteze. Razlika, ki jo predstavlja osebna prodaja glede na druge instrumente marketinškega komuniciranja, je dvostranska in osebna komunikacija. Na tak način komuniciranja se gradi dolgoročno sodelovanje s strankami in ponudba se prilagodi povpraševanju stranke. Prodajno osebje se lahko z vsako stranko posebej dogovarja o nakupnih pogojih in le tako pridejo do ustrezne rešitve, ki je sprejemljiva za obe strani. Podjetje Messer Slovenija posveča velik pomen izobraževanju prodajnega osebja. To se vsakoletno izobražuje z različnih področij, kot so: vloga prodajalca, različne tehnike prodaje, uspešna komunikacija s strankami, uspešna predstavitev ponudbe, uspešno reševanje ugovorov, ocena konkurence in drugo. Za področje medicinskih plinov in medicinske opreme se prodajno osebje srečuje z medicinskim osebjem, kot so medicinske sestre in zdravniki. Za usmerjanje prodajnega osebja je dobro poznati priporočila, ki zagotavljajo prodajnemu osebju lažjo pot do uspešne prodaje. Kot primer nekaterih napotkov za boljše sodelovanje z zdravniki lahko navedemo naslednje: zdravniki ne potrebujejo poglobljenega informiranja o izdelkih, ampak usmerjeno diskusijo o bolezni oz. terapiji, v pogovoru ne želijo standardnih opisov ali definicij, temveč prilagojene informacije, ki veljajo za njihovo področje dela. Od prodajnega osebja cenijo vse relevantne vire informiranja, prednost pred številom obiskov dajejo njihovi kakovosti. Če predpostavljamo, da ima prodajno osebje določene osebnostne lastnosti, kot so zanesljivost, poštenost, inovativnost, dinamičnost lahko v povezavi z ostalimi znanji, ki jih pridobijo skozi različna izobraževanja, zelo uspešno vodijo prodajni proces. Tako se še enkrat poudarja vloga in pomen osebne prodaje, ki velja za vsa prodajna področja v podjetju Messer Slovenija za najpomembnejši instrument marketinškega komuniciranja. V magistrskem delu smo prav tako prikazali razliko med prodajnima področjema medicinskih plinov in medicinske opreme, hkrati pa smo prikazali tudi njuno povezanost in prekrivanje. Področje medicinskih plinov zajema segment uporabnikov, ki so splošne bolnišnice, psihiatrične bolnišnice, zdravstveni domovi, kirurški centri, veterinarske ambulante in ostali. Za področje prodaje medicinskih plinov se podjetje ne posveča v tako veliki meri instrumentom marketinškega komuniciranja kot za področje medicinske opreme. V našem primeru so medicin
Keywords: medicinski plini, medicinska oprema, instrumenti marketinškega komuniciranja, oglaševanje, pospeševanje prodaje, osebna prodaja, odnosi z javnostmi in publiciteta, priporočila, posebne oblike marketinškega komuniciranja, cena, kakovost, garancija, distribucija, blagovna znamka
Published: 08.01.2014; Views: 1219; Downloads: 76
URL Link to full text

43.
Izboljšave procesa distribucije v podjetju DPD d.o.o.
Staš Višnić, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava razreševanje problema distribucije blaga od proizvajalca do končnega porabnika. Teoretičen del diplomske naloge podaja osnovno razumevanje pomena distribucijske logistike in njenih temeljnih nalog, distribucijskih kanalov, sodobnih transportno distribucijskih centrov in dejavnosti, ki se odvijajo v njihovem okvirju. Osnova za raziskavo in opis obstoječega stanja je transportno distribucijski center podjetja DPD d. o. o. Na podlagi informacij njegovega delovanja smo izdelali kritično analizo, ki se nanaša na slabosti distribucije med centri podjetja DPD d. o. o. Kritična analiza je podlaga za podajanje izboljšav distribucije v okviru omenjenega podjetja.
Keywords: Distribucija, transportno distribucijski center, DPD d. o. o.
Published: 21.10.2013; Views: 1426; Downloads: 156
.pdf Full text (1,82 MB)

44.
Fizikalno modeliranje jopiča z zračno blazino
Aleš Krumpak, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava zmanjševanje in preprečevanje poškodb z uporabo jopiča z zračno blazino. Predstavljena je zgodovina jopiča in ovire pri njegovi uporabi. Za boljše razumevanje so opisane teoretične osnove klasičnih zračnih blazin sledi pa podrobna obravnava jopiča z zračno blazino s primerjavo mehanskega in elektronskega sistema. Delovanje jopiča je pojasnjeno s funkcijsko strukturo, določeni pa so tudi fizikalni principi delovanja in njihova uporaba v drugih sistemih. Na koncu diplomskega dela so predstavljene možnosti za optimizacijo na podlagi vplivnih parametrov.
Keywords: zračna blazina, jopič z zračno blazino, nadzorna enota, mehanski sistem, elektronski sistem, Newtonov zakon, kinetična teorija plinov, jeklenka s plinom, Maxwell-Boltzmannova distribucija
Published: 17.10.2013; Views: 900; Downloads: 76
.pdf Full text (1,94 MB)

45.
Načrtovanje logističnega outsourcinga
Anže Podgoršek, 2013, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi opisujemo logistični outsourcing kot priložnost za ustvarjanje konkurenčne prednosti. Uvodoma smo spoznali nekaj teoretičnih osnov ter nato skozi kratko SWOT analizo opisali prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti najema logističnih storitev z vidika najemojemalca. V nadaljevanju smo ocenili možnosti za razvoj logističnih storitev na območju Slovenije in SAŠA regije. Tu smo med drugim predstavili nekatera tuja podjetja, ki na naših tleh že vrsto let uspešno poslujejo in ponujajo svoje logistične kapacitete. Na podlagi preteklih povpraševanj, ki jih je zabeležilo podjetje Pfeifer, d. o. o., smo nato pripravili podroben načrt izvajanja zunanje logistične oskrbe in na koncu ocenili še investicijo ter predstavili njen pomen za omenjeno podjetje.
Keywords: Outsourcing, skladiščenje, transport, distribucija.
Published: 17.10.2013; Views: 1126; Downloads: 169
.pdf Full text (2,46 MB)

46.
ANALIZA IN PRIMERJAVA VODILNIH DISTRIBUCIJ OPERACIJSKEGA SISTEMA LINUX
Andrej Belšak, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo opisuje razvoj operacijskega sistema Linux skozi zgodovino in obravnava najpogostejše distribucije tega operacijskega sistema. Glavna naloga diplomskega dela je podrobna analiza in primerjava med posameznimi distribucijami, tako s tehničnega oziroma strokovnega vidika, kot z vidika končnega uporabnika. Obravnava tudi posamezne tipe namizij oziroma grafičnih vmesnikov Linux okolja in nabor privzetih aplikacij v posameznih distribucijah. Cilj je bralcu predstaviti okolje operacijskega sistema Linux in mu s podanimi informacijami pomagati pri izbiri zanj najprimernejše distribucije.
Keywords: Linux, distribucija, grafični vmesnik, operacijski sistem
Published: 20.09.2013; Views: 1361; Downloads: 195
.pdf Full text (11,98 MB)

47.
NOTRANJI TRG EVROPSKE UNIJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO IN PLINOM TER POMEN ZA SLOVENIJO
Dejan Kramar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Energetska politika je ena izmed bistvenih politik EU. Notranji trg EU se je razvijal postopoma. Predmet raziskave diplomskega dela je notranji trg z električno energijo in plinom v EU. Vzpostavitev integracije na omenjenem področju je proces, ki poteka postopoma in še ni dokončan. Dejavnost oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom je služba v javnem interesu. To je pomemben vidik, ki ga ne smemo zaobiti. Za uspešno graditev elektroenergetskega in trga z zemeljskim plinom je potrebna zakonodajna aktivnost na ravni EU. Države članice pa morajo zakonodajo prenesti v nacionalne pravne rede. V omenjenih sektorjih je prevladovala zaprtost in nedovzetnost držav po integraciji. Težave pri prenosu pravnih aktov so aktualne še danes. V diplomski nalogi na podlagi analize zakonodaje predstavljam, kako naj bi se vzpostavil notranji energetski trg z električno energijo ter plinom na ravni EU. Predstavljam, kako poteka razvoj in kakšni so končni cilji na tem področju, kakšne koristi odprt in liberaliziran evropski energetski trg prinaša končnim uporabnikom. Upoštevati je potrebno tudi določbe konkurenčnega prava, v vedenju je potrebno imeti, da gre za izvajanje javnih služb oskrbe z električno energijo ter zemeljskim plinom. V drugem delu pa sledi dejanska in pravna analiza stanja na energetskem področju v Sloveniji. Predstavljam organizacijo in razvoj trga z električno energijo in plinom v zadnjih letih. Na podlagi analize sledi pregled trenutnega stanja in primerjava s smernicami, ki jih določa pravo EU. V zaključku ob povzetku zakonodajnega predloga novega Energetskega zakona EZ-1 predstavljam predvideno bodočo ureditev problematike v Sloveniji.
Keywords: notranji trg EU z električno energijo, notranji trg EU z zemeljskim plinom, Energetski zakon, omrežja, operaterji omrežij, javne gospodarske službe, konkurenčno pravo, proizvodnja električne energije, distribucija električne energije, distribucija zemeljskega plina, dobava električne energije, dobava zemeljskega plina
Published: 28.08.2013; Views: 2279; Downloads: 290 
(1 vote)
.pdf Full text (1,36 MB)

48.
MANAGEMENT MATIČNIH PODATKOV V KONCERNSKEM OKOLJU Z UVEDBO GLOBALNE DISTRIBUCIJE PODATKOV
Rudi Delopst, 2013, master's thesis

Abstract: Sistemsko obvladovanje podatkov materialov v koncerenskem okolju odvisnih družb ne pomeni samo vsebinskega obvladovanja matičnega podatka, ampak je potrebno obvladovanje celotnega procesa matičnega podatka skozi proces, strukturo in kulturo organizacije.
Keywords: Obvladovanje matičnih podatkov Master data management, poslovna enota v tujini, matični podatek, sistemsko obvladovanje, globalna distribucija
Published: 19.07.2013; Views: 1111; Downloads: 130
.pdf Full text (3,39 MB)

49.
VALIDACIJA STERILIZACIJE - DOLOČITEV ROKA UPORABE STERILIZIRANEGA MATERIALA
Damir Salajko, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bil z validacijo dokazati, da material (oprema), steriliziran po predpisanem postopku v parnem sterilizatorju - avtoklavu, ohrani sterilnost tudi po 30 dnevih hranjenja. V sklopu raziskav smo pripravili pakete z deli opreme, ki so nujno potrebni v proizvodnem procesu in jih vstavili v sterilizacijske posode poleg materiala (opreme), ki se uporablja v proizvodnem procesu. Te pakete smo nato izpostavili sterilizaciji s paro v avtoklavu. Po ohladitvi paketov na sobno tempeaturo smo izbrane dele steriliziranih paketov hranili v proizvodnih prostorih razreda čistosti D. Po 30 dnevih hranjenja smo na teh delih steriliziranih paketov določali sterilnost. Rezultati v diplomskem delu kažejo, da je ustrezno sterilizirane in zapakirane pakete materiala (opreme) možno hraniti 30 dni, ne da bi bila pri tem kakorkoli ogrožena njegova kvaliteta oz. sterilnost.
Keywords: validacija, sterilizacija, avtoklav, biološki indikatorji, distribucija temperature, rok uporabe, oprema
Published: 22.05.2013; Views: 2119; Downloads: 355
.pdf Full text (2,24 MB)

50.
METODOLOGIJA ZA NAPOVED ODZIVNOSTI UPORABNIKOV SISTEMA "PARK&RIDE" V MANJŠIH MESTIH
Bojan Križan, 2013, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je predstavljena metodologija za napoved odzivnosti uporabnikov sistema »Park&Ride«, ki podaja verjetnost izbire tega sistema na osnovi logistične distribucije oz. t.i. binarnega logit modela. Ciljne skupine raziskave za tovrstna potovanja so vozniki osebnih avtomobilov in njihovi spremljevalci, katerih delovna mesta se nahajajo v mestnem središču. Predstavljeni in izračunani so elementarni dejavniki izbire med dvema ponujenima možnostma, t. j. osebni avtomobil ali »Park&Ride«. Njuno medsebojno povezanost lahko najenostavneje izrazimo s pomočjo t. i. generaliziranega stroška, ki smo ga izračunali in prikazali v modelu, ki napoveduje odzivnost uporabe obeh ponujenih možnosti. V raziskavi smo se omejili na manjša in deloma srednje velika mesta, saj je vse več polemik, kako veliko mora biti mesto, da je smiselna uvedba sistema »Park&Ride«. Ne glede na velikost mesta se je potrebno zavedati, da »Park&Ride« celovito ne rešuje prometne problematike v mestnih središčih, kljub vsemu pa lahko prispeva pomemben del pri reševanju le-te.
Keywords: Park&Ride, metodologija, logistična distribucija, verjetnost izbire, generaliziran strošek, vrednost časa
Published: 25.04.2013; Views: 1679; Downloads: 117
.pdf Full text (2,09 MB)

Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica