| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 273
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
11.
Projekt razvoja izdelka inteligentnega pohištva z raziskavo marketinškega spleta izdelka
Vid Glinšek, 2018, undergraduate thesis

Abstract: K inovacijam stremi vsak posameznik in vsako podjetje. Prinašajo ključno prednost na neizprosnem novodobnem trgu. Inovativnost lahko spodbujamo na različne načine. Na primeru razvoja intuitivne postelje lahko vidimo preizkušene metode, s katerimi lahko pridemo do željenih inovacij. V diplomskem delu bomo predstavili potek inovacijskega projekta »Product innovation project«, rezultate naše skupine in raziskavo marketinškega spleta izdelka, ki pa je nerazdružljivo povezana s smernicami sodobnega marketinga.
Keywords: razvoj izdelka, metode generiranja idej, aditivne tehnologije, marketinški splet, cena, izdelek, distribucija, marketinško komuniciranje, prototipiranje
Published: 27.09.2018; Views: 462; Downloads: 79
.pdf Full text (2,76 MB)

12.
Analiza dostave paketov Pošte Slovenije v primerjavi s konkurenti
Sara Kure, 2017, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi bomo predstavili podjetje Pošta Slovenije d.o.o. ter storitve, ki jih nudi svojim uporabnikom. Največji poudarek bomo namenili dostavi paketov v notranjem prometu. Naš glavni cilj je bil, analizirati dostavo paketov Pošte Slovenije v primerjavi s konkurenco in podati predloge izboljšav. Opisali bomo, kako poteka organizacija dostave na Pošti Slovenije, kakšne posebnosti pri dostavi lahko uporabimo, pogostost dostave ter našteli alternativne možnosti prevzema paketov. Dostavo paketov Pošte Slovenije v notranjem prometu bomo primerjali z nekaterimi drugimi ponudniki dostave paketov. Za primerjavo bomo izbrali podjetja DPD, GLS, Tine d.o.o. ter City Express, vsakega izmed teh bomo na kratko opisali ter predstavili, kako v posameznem podjetju poteka dostava paketov. Opravili bomo tudi anketiranje, iz analize anketnih vprašalnikov pa bo razvidno, v kolikšni meri so uporabniki seznanjeni z dostavo paketov. V zaključnem delu bomo predstavili rezultate raziskave, ovrednotili hipoteze, ki smo si jih na začetku diplomske naloge zastavili ter predlagali predloge izboljšav pri dostavi paketov.
Keywords: logistika, dostava paketov, distribucija, Pošta Slovenije, primerjalna analiza konkurence
Published: 02.08.2018; Views: 656; Downloads: 171
.pdf Full text (11,47 MB)

13.
Obvladovanje tveganj v farmacevtski industriji v sloveniji
Nina Bucalo, 2017, master's thesis/paper

Abstract: Farmacevtska industrija z vrednostjo enega trilijona ameriških dolarjev predstavlja velik delež celotne industrije in je ena izmed najkonkurenčnejših industrij na svetu (»Top 10 biotech and pharmaceutical companies based on market value 2014« [Statista], b. d.). Oskrbovalne verige v farmacevtski industriji so bile usmerjene k proizvodnji velikih serij s težnjo po izogibu pomanjkanja zalog in doseganju zakonskih zahtev, četudi je to pomenilo visoko raven zalog, visoke stroške in na koncu odpis zalog zaradi pretečenega roka ali katerega drugega razloga. Ker se farmacevtska industrija v zadnjih letih sooča z velikimi spremembami in izzivi, kot so, na primer, intenzivni globalizacijski procesi, povečanje konkurence in novosti na področju tehnologije (Kesic, 2011), so se posledično razširila in poglobila tudi tveganja v oskrbovalni verigi. V okviru magistrske naloge smo izvedli raziskavo med petimi slovenskimi farmacevtskimi podjetji, v kateri smo analizirali tveganja v distribuciji. Namen magistrske naloge je bil opozoriti na tveganja, ki se pojavljajo v oskrbovalnih verigah, poudariti pomembnost njihovega obvladovanja in predstaviti model za učinkovito ocenjevanje tveganj v podjetjih, ki je bil razvit na Fakulteti za logistiko.
Keywords: tveganje, distribucija, obvladovanje tveganj, katalog tveganj, farmacevtska
Published: 02.08.2018; Views: 500; Downloads: 95
.pdf Full text (2,38 MB)

14.
Prenova sistema skladiščenja v podjetju Vigros d.o.o.
Bojan Matuš, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu predstavljamo podjetje Vigros, d. o. o., in njegovo skladiščno poslovanje. V prvem delu smo predstavili vsa sredstva, ki so potrebna za izvajanje skladiščnih procesov – od infrastrukture, kadrov, delovnih sredstev do informacijskega sistema. Potek procesov skladiščenja smo podrobno opisali in se osredotočili predvsem na skladiščenje zamrznjenega blaga. V drugem delu pričujočega dela smo analizirali pomanjkljivosti skladišča, ki so povezane predvsem s prenatrpanostjo skladišča in namembnostjo hladilniške celice 2. Na podlagi teh pomanjkljivosti smo poiskali primerne rešitve in jih podrobno opisali. Glede na predlagane izboljšave smo izračunali prihranek na času, ki je za logistične procese pomemben dejavnik.
Keywords: skladišče, logistika, distribucija, širitev
Published: 24.05.2018; Views: 408; Downloads: 88
.pdf Full text (2,27 MB)

15.
Distribucija signala v brezžičnem komunikacijskem omrežju v šumnem okolju
Andraž Šilak, 2018, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo izvedli distribucijo signala v šumnem okolju. V delu je predstavljen teoretičen del moduliranja signala, tehnike sodostopa in standardi za prenos brezžičnega signala. Najprej so predstavljene analogne modulacijske tehnike, ki jim sledijo še digitalne tehnike, ki so za to delo tudi pomembnejše. Pregledali smo tudi teoretično podlago tehnik sodostopa in tehnik razširjenega spektra. Za zaključek teoretičnega dela smo se lotili še standardov za prenos signala. V nadaljevanju so skozi teste predstavljeni vplivi različnih konfiguracij za doseganje prenosnih hitrosti med točkami in za končnega uporabnika. Na koncu so vsi testi obrazloženi in med seboj primerjani.
Keywords: MikroTik, distribucija signala, Nv2, TDMA, komunikacijsko omrežje
Published: 20.03.2018; Views: 903; Downloads: 82
.pdf Full text (2,94 MB)

16.
Filmska produkcija: od ideje do distribucije
Špela Škofič, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Filmska produkcija nam prikazuje ustvarjanje filmov. Z razvojem tehnologije in digitalizacijo se je spreminjal tudi celoten proces ustvarjanja filma. Zaradi tega lahko dandanes ustvarimo dober film z zelo nizkim filmskim proračunom, prav tako pa so v zadnjih enajstih letih zaradi razvoja v uporabi posebnih učinkov ustvarili najdražje filme vseh časov. Proračun se lahko razlikuje glede na zvrst filma. Filmi s posebnimi učinki so dražji v primerjavi s tistimi, ki posebnih učinkov nimajo. Prav tako je igrani film v večini dražji od dokumentarnega, saj ustvarjanje slednjega ne zajema vseh faz, ki jih najdemo pri igranem filmu. Poznamo določene specifike financiranja, značilne posebej za ZDA, Evropo in Slovenijo, kot tudi razvoj novejših platform, kot sta Kickstarter in Indiegogo, ki sta skupna vse trem. Po številu ustvarjenih filmskih uspešnic še zmeraj prevladujejo ZDA in hollywoodska industrija.
Keywords: film, filmska industrija, produkcija, financiranje, distribucija, promocija
Published: 27.11.2017; Views: 877; Downloads: 136
.pdf Full text (51,05 MB)

17.
Optimizacija energetske učinkovitosti hladilnega sistema sanitarne toplotne črpalke gorenje
Tjaša Kišek, 2017, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo opisali potek in rezultate optimizacije hladilnega sistema sanitarne toplotne črpalke. Vpliv na enakomerno distribucijo hladiva v uparjalnik smo ugotavljali z meritvami povečanja hitrosti hladiva pred distributorjem. Ugotovili smo, da s povečanjem hitrosti nismo izboljšali distribucije hladiva. Z zamenjavo radialnega ventilatorja z aksialnim smo ugotavljali ali je radialni ventilator razlog za neenakomeren dovod zraka na uparjalnik. Ugotovili smo, da je z aksialnim ventilatorjem boljša izkoriščenost uparjalnika. V drugem delu magistrske naloge smo z različnimi vzorci kondenzatorja izvedli meritve segrevanja vode ter s spremljanjem različnih parametrov določili optimalno velikost kondenzatorja.
Keywords: distribucija hladiva, kondenzator, uparjalnik, COP, toplotna črpalka, energetska učinkovitost
Published: 11.10.2017; Views: 704; Downloads: 14
.pdf Full text (4,67 MB)

18.
Problematika uveljavljanja terjatev iz naslova neporavnanih plačil distribucije toplote
Klara Krajčič, 2016, master's thesis

Abstract: Distribucija toplote ali tudi daljinsko ogrevanje je v Sloveniji določeno kot gospodarska javna služba. Na območjih, kjer se izvaja, za izvajalca javne službe, lastnike in najemnike velja dolžnost sklenitve pogodbe o dobavi toplote, oziroma dolžnost izvajanja in uporabe organzirane javne službe. Pomembna značilnost predmetne javne službe je tudi nemožnost odklopa posameznega stanovanja v skupnih sistemih ogrevanja večstanovanjskih stavb in predpisana delitev skupnih stroškov, ki ne omogoča izvzetja posameznega lastnika ali najemnika iz participacije v skupnih stroških. V takšnem sistemu je zato izjemnega pomena zakonska opredelitev odgovornosti lastnikov za neplačane stroške najemnikov. Takšne določbe namreč bolj pravično porazdeljujejo rizik neplačil najemnikov, ki bi ga sicer morali nositi ostali uporabniki javne službe, preko povišane cene javne službe zaradi odpisov. Ne glede na izrecne določbe slovenskih normativnih aktov, pa se pri uveljavljanju teh določb v praksi izvajalci javnih služb srečujejo s težavami. Glavna tema magistrskega dela je tako predstaviti slovenske pravne podlage odgovornosti lastnikov, sodno prakso in še vedno odprta vprašanja, zlasti pri uveljavljanju odgovornosti lastnikov neprofitnih stanovanj v večstanovanjskih stavbah. Bistveno vprašanje pri tem je, ali vse te pravne podlage predstavljajo zakonito poroštvo in posledično ugodnejšo obravnavo terjatev glede zastaranja proti lastnikom. Kot se je v praksi izkazalo, je izključevanje lastnikov neprofitnih stanovanj iz zakonsko določene odgovornosti lastnikov povzročilo neskrbnost pri odpovedovanju pogodb, s tem pa se pojavlja vprašanje učinkovitosti nadzora nad izpolnjevanjem pogojev za tovrstne socialne pravice. Postavlja pa se tudi vprašanje primernosti politike socialne zakonodaje, saj so se namesto transparentno in nadziranega postopka izplačil iz javnih sredstev stroški socialno ogroženih kopičili pri izvajalcih javnih služb. Iz navedenih težav se je potrebno učiti in tudi vnaprej paziti pri sprejemanju ukrepov, ki bi ponovno omogočili tovrstno prakso. Posebna problematika pa je tudi položaj izvajalcev javnih služb v postopkih insolventnosti.
Keywords: Daljinsko ogrevanje, distribucija toplote, skupen sistem ogrevanja, odgovornost lastnikov za neplačano ogrevanje najemnikov, poroštvo, zastaranje, prekluzija, insolventnost.
Published: 09.12.2016; Views: 945; Downloads: 140
.pdf Full text (1,53 MB)

19.
Paketna distribucija Pošte Slovenije d.o.o., primer: poštni logistični center Maribor
Dajana Bandelj, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo se osredotočili na paketno poslovanje in storitev Pošte Slovenije d. o. o. (PS) v primerjavi z ostalimi konkurenčnimi ponudniki na slovenskem trgu ter zadovoljstvo uporabnikov paketnih storitev s poslovanjem PS v primerjavi s sedmimi konkurenčnimi ponudniki. Podrobno smo predstavili ponudbo paketnih storitev PS, posamezne faze prenosa paketnih pošiljk in distribucijo ter delovanje poštnega logističnega centra v Mariboru. Sledil je empirični del, v katerem smo predstavili konkurenčne ponudnike, s katerimi smo primerjali PS. V empiričnem delu smo prav tako predstavili rezultate anketnega vprašalnika o zadovoljstvu uporabnikov poštnih storitev, kjer smo analizirali vsak posamezen odgovor ter jih razvrstili na posamezne manjše kategorije, katere smo medsebojno tudi primerjali. Sledila je podaja morebitnih predlogov rešitev, ki bi glede na obravnavano problematiko izboljšale delovanje in obstoj PS na trgu poštnih storitev. Na podlagi primerjave med največjimi konkurenčnimi ponudniki v Sloveniji in PS ter na podlagi opravljene analize ankete smo ugotovili, da je najbolj učinkovita rešitev sledenje uporabnikom in njihovim željam. Pomembno je, da PS pri svojem poslovanju pravočasno zazna prednosti in pomanjkljivosti ter sledi modnim, tehničnim in tehnološkim napredkom.
Keywords: logistika, distribucija, pošta, paketne storitve.
Published: 22.11.2016; Views: 1518; Downloads: 250
.pdf Full text (2,41 MB)

20.
PRENOS PRISTOJNOSTI IZVAJANJA LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB S PODROČJA ENERGETIKE NA DRŽAVO
Janja Tkavc Smogavec, 2016, master's thesis

Abstract: Na evropskem trgu je v zadnjih dvajsetih letih poraba zemeljskega plina močno porasla. V državah so se oblikovali tako imenovani naravni monopoli, ki so imeli ekskluzivne pravice v dejavnosti dobave zemeljskega plina. Evropska unija je s sprejetjem treh zakonodajnih svežnjev želela vzpostaviti konkurenčen trg, do katerega bi imeli dostop vsi uporabniki. Direktive Evropske unije je Slovenija, z malo zamude, dokaj uspešno prenesla v slovenski pravni red. Leta 2014 je sprejela nov Energetski zakon /EZ-1/, v katerem je implementirala tretji zakonodajni sveženj in pravno uredila področje energetike v Sloveniji. Področje dobave in distribucije toplote s strani Evropske unije ni tako podrobno regulirano kot dobava ter distribucija zemeljskega plina. Razlog za to je v drugačni naravi dejavnosti distribucije in dobavi toplote, saj je le-ta vezana na manjša zaokrožena območja. Sistemska ureditev izvajanja lokalnih gospodarskih javnih služb s področja energetike na lokalni ravni je slaba. Kljub pozitivnim učinkom novega Energetskega zakona /EZ-1/ se pojavljajo težave s podzakonskimi (občinskimi) predpisi, ki posegajo bodisi v pravice uporabnikov in se jim nalaga dodatne obveznosti, bodisi v pravice izvajalcev in se jim nalagajo prekomerne obveznosti. Pri morebitnem prenosu pristojnosti na drugo, višjo raven največ težav predstavlja lastništvo gospodarske javne infrastrukture in prenos izvajalcev gospodarske javne službe na drugo raven. Kljub vsem pravnim, tehničnim, ekonomskim, administrativnim in drugim oviram se ugotavlja, da bi bilo dejavnost distribucije zemeljskega plina smiselno prenesti na višjo raven, medtem ko dejavnost distribucije toplote in drugih energetskih plinov ni primerna za prenos na državo ali drugo višjo raven. Razlog je v naravnih značilnostih dejavnosti distribucije toplote, ki je vezana na manjše zaokroženo območje, ki v večini primerov ne presega meja občine. Prav tako je iz analize pravne urejenosti izvajanja distribucije zemeljskega plina na občinski ravni mogoče ugotoviti, da občine ne sledijo v celoti slovenski in evropski zakonodaji, sistemska urejenost gospodarskih javnih služb po občinah je različna in v določenih občinah neustrezna oziroma nezakonita. Še slabše je urejeno področje distribucije toplote in drugih energetskih plinov v vseh občinah, vendar je narava izvajanja gospodarske javne službe takšna, da prenos izvajanja na višjo raven ne bi bil sprejemljiv. Na področju distribucije toplote bi bilo to dejavnost nujno potrebno pravno urediti in poenotiti na občinski ravni.
Keywords: lokalne gospodarske javne službe, lokalna skupnost, energetika, distribucija zemeljskega plina, distribucija toplote, gospodarska javna infrastruktura, izvajalci gospodarskih javnih služb
Published: 18.11.2016; Views: 970; Downloads: 87
.pdf Full text (1,23 MB)

Search done in 0.32 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica