| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


71 - 80 / 105
First pagePrevious page234567891011Next pageLast page
71.
DELOVNOPRAVNO VARSTVO ŽVIŽGAČEV
Katarina Jeraj Podlesek, 2016, master's thesis

Abstract: Naloga obravnava delovnopravno zaščito žvižgača - delavca oz. javnega uslužbenca, ki na podlagi utemeljenih razlogov razkrije nezakonito, koruptivno, nepravilno ali škodljivo ravnanje delodajalca. Žvižgaču, ki na podlagi razumnih razlogov verjame v točnost razkritih obremenilnih informacij o delovanju njegove organizacije, je potrebno nuditi zaščito. Žvižgaštvo je eden izmed mehanizmov transparentnega delovanja javnega in zasebnega sektorja ter krepitve demokratične odgovornosti, poleg tega pa predstavlja temeljni vidik svobode izražanja in svobode vesti. Za uveljavitev žvižgaštva je potrebna jasna zakonodaja, ki nudi tudi učinkovito zaščito žvižgačem pred povračilnimi ukrepi delodajalca. V nalogi je na podlagi analize pravnih virov mednarodnega prava, slovenskih pravnih virov, ustrezne znanstvene in strokovne literature ter slovenske sodne prakse, najprej analizirana zaščita žvižgačev pred povračilnimi ukrepi, ki jo nudi obstoječa slovenska zakonodaja. V nadaljevanju so prikazane nekatere rešitve v drugih pravnih sistemih ter proučena pravna vprašanja, ki se nanašajo na ureditev delovnopravnega varstva žvižgačev. Na koncu naloga prinaša tudi nekatere predloge, ki bi pripomogli k učinkovitejši ureditvi področja žvižgaštva.
Keywords: žvižgač, whistleblowing, razkritje nepravilnosti, korupcija, povračilni ukrepi, diskriminacija, odpoved pogodbe o zaposlitvi, zaščita
Published: 20.09.2016; Views: 1190; Downloads: 309
.pdf Full text (1,62 MB)

72.
KRAJŠI DELOVNI ČAS
Helena Polič Kosi, 2016, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi obravnavam delovno razmerje za krajši delovni čas. Slovenska zakonodaja ureja dve obliki delovnega razmerja s krajšim delovnim časom. Prva oblika je klasična part-time zaposlitev, do katere pride na podlagi soglasja volj delavca in delodajalca. Razlogi za takšno delovno razmerje so lahko tako na strani delavca, kot tudi na strani delodajalca. Bistveni za to obliko sta načelo sorazmernosti ter prepoved diskriminacije. Druga oblika so primeri dela s krajšim delovnim časom, ko posebni zakoni določajo pravico delavca, da dela s krajšim delovnim časom, bodisi zaradi invalidnosti, zdravstvenih razlogov ali starševstva. Za to obliko je značilno, da se to razmerje približuje delovnemu razmerju za polni delovni čas. Sama pravica do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva je posebni ukrep, v sodni praksi poimenovan pozitivna diskriminacija. V nalogi obravnavam odprta vprašanja, ki se nanašajo na krajši delovni čas, med katerimi so delo nad dogovorjenim krajšim delovnim časom, plačilo za delo nad dogovorjenim krajšim delovnim časom ter opravljanje dela poleg sklenjene pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas. V nalogi sem posebej poudarila primere zlorab, ki se dogajajo v praksi. Za obe obliki delovnega razmerja za krajši delovni čas sem v nalogi primerjalno prikazala ureditev v Avstriji.
Keywords: Krajši delovni čas, krajši delovni čas zaradi starševstva, načelo sorazmernosti, prepoved diskriminacije, delo nad dogovorjenim krajšim delovnim časom, prikrito delovno razmerje, posebni ukrepi kot pozitivna diskriminacija
Published: 20.09.2016; Views: 1576; Downloads: 272
.pdf Full text (1,30 MB)

73.
Diskriminacija pri delu in zaposlovanju v Sloveniji
Andreja Pesjak, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diskriminacija je vsako negativno razlikovanje, ki nekoga na podlagi osebnih okoliščin postavlja v slabši položaj kot drugega. Je protizakonita in krivična, saj prizadeto osebo prikrajša za temeljne pravice in svoboščine. Doleti lahko kogarkoli in ima negativne posledice za posameznika, skupine in nazadnje za celotno družbo. Kljub zakonodaji in boju proti diskriminaciji je zaradi stereotipov in predsodkov še vedno prisotna na vseh področjih družbenega življenja. Gospodarska kriza zaradi ekonomskega vidika povečuje predvsem diskriminacijo na trgu dela in prizadene večinoma pripadnike ranljivih skupin. Dosedanje protidiskriminacijske metode zavirajo njen razvoj, vendar niso dovolj učinkovite, da bi jo odstranile. Za hitrejši prelom je potrebno uvesti v prakso nov, učinkovitejši pristop. Cilj diplomskega dela je s prenovo dosedanjega protidiskriminatornega sitema doprinesti k uspešnejšemu zatiranju in preprečevanju neenakega obravnavanja pri delu in zaposlovanju, in morda celo izkoreninjenju v prihodnosti.
Keywords: diskriminacija, enake možnosti, delo, zaposlovanje, Slovenija
Published: 03.10.2016; Views: 337; Downloads: 31
.pdf Full text (1,40 MB)

74.
DISKRIMINACIJA PO STAROSTI V SODNI PRAKSI SODIŠČA EU
Tadej Doma, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja in analizira pomembnejše primere dosedanje sodne prakse Sodišča EU v zvezi z diskriminacijo po starosti. V delu je opredeljen pojem diskriminacije po starosti in primeri, v katerih je različno obravnavanje na podlagi starosti dopustno. Diplomsko delo se skupaj s sodno prakso Sodišča EU osredotoča na diskriminacijo po starosti pri zaposlitvi in delu. S staranjem prebivalstva je sodne prakse na tem področju vedno več. V diplomski nalogi ugotavljam, da je Sodišče EU prepoved diskriminacije po starosti izenačilo z ostalimi oblikami diskriminacije in ga zajelo v splošno načelo enakega obravnavanja. S preučevanjem sodne prakse sem prišel do zaključka, da čeprav Sodišče EU vztraja pri svoji strogi proti diskriminacijski politiki, je pripravljeno dopustiti različno obravnavanje na podlagi starosti, še posebej kadar je slednje utemeljeno z legitimnimi cilji zaposlovalne politike, delovnim trgom ali poklicnega usposabljanja in daje državam široko diskrecijsko pravico pri oblikovanju svojih nacionalnih politik na tem področju.
Keywords: diskriminacija, diskriminacija po starosti, različno obravnavanje na podlagi starosti, Direktiva 2000/78/ES, sodna praksa Sodišča EU, Sodišče EU, staranje prebivalstva, legitimen cilj
Published: 19.09.2016; Views: 559; Downloads: 40
.pdf Full text (953,77 KB)

75.
RAVNANJE S STAREJŠIMI ZAPOSLENIMI V PODJETJU
Vanja Bokša, 2016, master's thesis

Abstract: Zaradi starajočega se prebivalstva in posledično starejše delovne sile se morajo podjetja prilagoditi tej ciljni skupini in jo posebej obravnavati. To pa je zelo zahtevno in zato so potrebni posebni ukrepi za starejše zaposlene. Ta ciljna skupina spada med ranljivejše skupine, zato bi jim podjetja morala nameniti posebno pozornost. Velik problem je zaposlovanje starejših zaposlenih, saj ko enkrat delo izgubijo, se težko spet vpeljejo nazaj. Zato morajo delodajalci poskrbeti, da starejši zaposleni čim dlje ostanejo v podjetju, saj so bogat vir izkušenj, znanja in dolgoletne prakse. Velika prednost pa je tudi v tem, da lahko svoje znanje prenašajo na mlajše zaposlene. Magistrsko delo z naslovom Ravnanje s starejšimi zaposlenimi v podjetju je sestavljeno iz dveh delov. V teoretičnem delu smo raziskovali mnenja različnih avtorjev o tem, kakšna je problematika staranja prebivalstva, kakšne so osebnostne lastnosti starejših zaposlenih. V poglavju o ravnanju s starejšimi zaposlenimi v podjetju smo podrobneje opisali pravni okvir zaposlovanja starejših zaposlenih, kako se izobražujejo, medgeneracijsko sodelovanje ter ukrepe za to ciljno skupino. V empiričnem delu pa smo predstavili raziskavo, s pomočjo katere smo ugotavljali, kako ravnajo s starejšimi zaposlenimi v podjetju v štajerski regiji in te podatke interpretirali.
Keywords: staranje prebivalstva, diskriminacija, zaposlovanje, medgeneracijsko sodelovanje, ravnanje s starejšimi zaposlenimi
Published: 18.11.2016; Views: 540; Downloads: 130
.pdf Full text (2,05 MB)

76.
PODELJEVANJE DRŽAVLJANSTEV DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE NA PODLAGI INVESTICIJSKIH SHEM KOT OBLIKA DISKRIMINACIJE
Alma Štulanović, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava problematiko podeljevanja državljanstev na podlagi investicijskih shem in s tem povezano diskriminacijo. Nacionalno državljanstvo znotraj Evropske unije (EU) vljučuje tudi državljanstvo EU. Sodišče EU v sodni praksi širi obseg pravic iz naslova državljanstva EU, sprva je pravice priznavalo le ekonomsko aktivnim osebam, kasneje vključi tudi pravice socialne narave. V letih po finančno-gospodarski krizi so zaradi primanjkljajev v proračunih nekatere države znotraj EU sprožile posebne investicijske programe, v skladu s katerimi v zameno za finančne vložke v proračune držav podeljujejo državljanstva, med tovrstnimi državami sta tudi Malta in Ciper. Običajno so programi nedorečeni in ne zajemajo pogoja pristne vezi med državljanom in državo. Investicijski programi rušijo zaupanje med državami članicami, saj država, ki odobri državljanstvo, pobere koristi, preostale države članice pa bodo morda v skladu z načelom nediskriminacije in pravico do prostega gibanja morale prevzeti bremena. Diplomska naloga izpostavlja, da pomanjkanje kriterijev pri podeljevanju državljanstev kaže na diskriminacijo v odnosu do prosilcev za državljanstvo, ki morajo skozi dolgotrajne postopke naturalizacije, v katerih morajo izkazati znanje jezika, poznavanje običajev ter prebiti določeno obdobje na ozemlju države v kateri vlagajo prošnje. Diplomska naloga zaključuje, da je zgolj finančni kriterij pri podeljevanju državljanstev nezadosten, saj se ne ustvari pristna vez med državljanom in državo, tematika pa postaja aktualna tudi v luči migrantske oziroma begunske krize, ko na zunanjih mejah EU čakajo množice prosilcev za azil.
Keywords: Državljanstvo, Evropska unija, naturalizacija, diskriminacija, Sodišče EU, državljanstvo EU, Malta, Ciper, pristna vez.
Published: 21.09.2016; Views: 531; Downloads: 35
.pdf Full text (223,90 KB)

77.
VLOGA MEDNARODNIH ORGANIZACIJ PRI PREPREČEVANJU TRGOVINE Z LJUDMI
Petra Hroval, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vloga mednarodnih organizacij pri preprečevanju trgovine z ljudmi obravnava problematiko trgovine z ljudmi in »vlogo«, ki so jo imele mednarodne organizacije pri pravni ureditvi tega globalnega problema. V diplomskem delu so predstavljeni vsi najpomembnejši mednarodnopravni dokumenti, ki so nastali v okviru predstavljenih mednarodnih organizacij in se neposredno ali posredno nanašajo na obravnavano tematiko. Trgovina z ljudmi pomeni novodobno obliko suženjstva in hudo obliko kaznivega dejanja. Žrtvam trgovine z ljudmi so v samem procesu (trgovina z ljudmi je proces z namenom izkoriščanja) kršene človekove pravice. V diplomskem delu so prav tako predstavljeni nadzorni mehanizmi, ki sta jih razvili mednarodni organizaciji za nadzor držav nad izvajanjem sprejetih mednarodnih obveznosti in predstavljena je možnost pravnega varstva v primeru kršitev. Diplomsko delo sem zaključila s predstavitvijo Mednarodne organizacije dela.
Keywords: mednarodne organizacije, trgovina z ljudmi, človekove pravice, prisilno delo, diskriminacija, otrokove pravice
Published: 18.11.2016; Views: 311; Downloads: 42
.pdf Full text (667,96 KB)

78.
KONVENCIJA O ODPRAVI VSEH OBLIK DISKRIMINACIJE ŽENSK
Tjaša Godunc, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljena diskriminacija žensk ter njena zakonodajna ureditev. Podrobno je analizirana Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in njeno sovpadanje s slovensko zakonodajo (Zakon o enakih možnostih žensk in moških, splošni Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja, Zakon o delovnih razmerjih). Analizirana je diskriminacija žensk na področju izobraževanja (pri čemer je ugotovljeno, da te v Sloveniji ni) in zaposlovanja (ugotovljena je razlika v dohodku med moškimi in ženskami). Ključna ugotovitev na področju slovenske zakonodaje in področja zaposlovanja je, da Slovenija spada med države z najnižjo razliko le-tega glede na ostale evropske države.
Keywords: konvencija, slovenska zakonodaja, diskriminacija žensk, zaposlovanje, izobraževanje
Published: 09.03.2017; Views: 367; Downloads: 64
.pdf Full text (1,13 MB)

79.
Model motivacijskega ravnanja s starejšimi zaposlenimi v velikem proizvodnem podjetju
Suzana Štumpfl, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Staranje prebivalstva prinaša nove izzive, s katerimi se bomo morali spopasti vsi: posamezniki, skozi celoten proces aktivnega staranja, država ter podjetja. V magistrskem delu smo se osredotočili na raven organizacije in motivacijsko ravnanje s starejšimi zaposlenimi znotraj nje. Z raziskavo smo želeli preveriti povezavo med staranjem zaposlenih in upadanjem delovne sposobnosti, vpliv staranja na zapostavljenost starejših v podjetju, zadovoljstvo starejših zaposlenih s pogoji dela ter povezavo med morebitno diskriminacijo starejših delavcev in motivacijo. Pri delodajalcih je pogosto še vedno prisoten negativni stereotip zaposlovanja starejših delavcev in najpogostejši ukrep vidijo v zmanjševanju njihovega števila. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kateri so motivacijski dejavniki za posamezne starejše zaposlene, da bi si želeli in seveda tudi zmogli ostati produktivni v delovnem procesu tudi v prihodnje. Na podlagi preučitve obstoječih raziskav in teoretičnih podlag in analize obstoječega stanja v raziskanem podjetju smo razvili model motivacijskega ravnanja s starejšimi zaposlenimi. Pri razvoju modela smo se osredotočili na medgeneracijsko sodelovanje vseh zaposlenih generacij. V primeru implementacije motivacijskega modela ravnanja s starejšimi zaposlenimi v raziskovano podjetje, bo le ta predstavljal primer dobre prakse ter pomenilo konkurenčno prednost podjetja. Model bi lahko prenesli na nivo celotne skupine ter tudi v ostala podjetja. Dobre prakse so pokazale, da tudi ukrepanje samo na določenem področju, ki je za podjetje in njegove zaposlene najbolj relevantno, pripelje do dobrih rezultatov, ki kasneje postanejo navdih za nadaljnje razvijanje managementa starejših zaposlenih na vseh ostalih nivojih.
Keywords: motivacijski model ravnanja s starejšimi zaposlenimi na delovnem mestu medgeneracijsko sodelovanje aktivnih na trgu delovne sile diskriminacija starejših delavcev človeški kapital aktivno staranje
Published: 17.10.2016; Views: 723; Downloads: 82
.pdf Full text (3,65 MB)

80.
ČLOVEKOVE PRAVICE - NEGATIVNA IN POZITIVNA DISKRIMACIJA
Franc Breznik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo se v svojem bistvu ukvarja s človekovimi pravicami in njihovim zgodovinskim razvojem. Opisuje začetke razvoja človekovih pravic, ki sežejo daleč nazaj v obdobje pred našim štetjem, in izpostavlja Dekalog v obdobju krščanstva, ki predstavlja prvi pisni vir z idejo o enakosti vseh ljudi. V nadaljevanju so navedeni pomembni mejniki v obdobju od srednjega veka do 20. stoletja, ki jih predstavljajo kodificirane listine, kot so Magna Charta Libertatum, Habeus Corpus, Virginjska deklaracija ter druge. Diplomsko delo nadalje razlikuje pravno urejenost na evropski, regionalni in nacionalni ravni ter ugotavlja kakšna je korelacija, na področju varovanja človekovih pravic, med slovenskim nacionalnim pravnim redom in pravnim redom Evropske unije. Za temeljni problem v okviru varstva človekovih pravic v zgodovini kot tudi v današnjih družbenih razmerah izpostavlja diskriminacijo. V svojem zadnjem delu razloži pojma negativna in pozitivna diskriminacija, poda strokovno razlikovanje med različnimi oblikami in vrstami diskriminacije, ki so podkrepljene s primeri, ter poišče posamezne določbe v slovenskih pravnih aktih, ki bodisi negativno bodisi pozitivno diskriminirajo posameznike ali skupine ljudi. V sklepnem delu avtor diplomskega dela izpostavi ključne ugotovitve, do katerih je prišel s pomočjo raziskovanja človekovih pravic v okviru nastajanja diplomskega dela.
Keywords: človekove pravice, pozitivna diskriminacija, negativna diskriminacija, neenakost
Published: 18.11.2016; Views: 898; Downloads: 120
.pdf Full text (598,76 KB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica