| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 105
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
31.
PRAVICA DO ENAKOPRAVNEGA DOSTOPA IN OBRAVNAVE PRI ZDRAVSTVENI OSKRBI
Ivana Čerkezović, 2011, undergraduate thesis

Abstract: S preučevanjem ene temeljnih človekovih pravic, tj. pravico do enakopravne obravnave in prepovedi diskriminacije na podlagi katerekoli osebne okoliščine, s svojim diplomskim delom utemeljujem pomen te pravice pri zdravstveni obravnavi pacientov. Ravno njen univerzalni pomen nas pripelje do zakonske ureditve in ustreznega pravnega varstva, ter postopkov v primeru kršitev te pravice pacienta. Neenakosti pri obravnavi in dostopu do zdravstvene oskrbe so sicer urejene s številnimi splošnimi in specialnimi mednarodnimi in evropskimi pravnimi akti, ki Sloveniji kot podpisnici le-teh, daje smernice in jo zavezuje k primerni zaščiti pacientovih pravic. Kljub temu je vprašanje tako pomembno, da zahteva tudi notranjo normativno ureditev, zato je bil leta 2008 sprejet Zakon o pacientovih pravicah, kot specialen zakon in ureja vprašanje, ki je splošno urejeno že z Ustavo RS. Vsebinski del diplomske naloge zato podrobno razčlenjuje ZPacP, ki določa pravice in dolžnosti pacientov in pred izvajalci zdravstvenih storitev ščiti zlasti ogrožene skupine pacientov. Po priporočilih Evropske listine o pacientovih pravicah, jim daje štirinajst pravic, med katerimi je tudi pravica do enakopravne obravnave in dostopa do zdravstvene oskrbe in je konkretizacija ustavnega načela prepovedi diskriminacije.
Keywords: Temeljne človekove pravice, ureditev prepovedi diskriminacije v EU in Sloveniji, Zakon o pacientovih pravicah, enakopravnost dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi, pozitivna diskriminacija, kršitev pacientovih pravic, postopki obravnave kršitev pacientovih pravic.
Published: 03.10.2011; Views: 2717; Downloads: 455
.pdf Full text (966,65 KB)

32.
OTROCI IMAJO TALENT- KJE SO NJIHOVE PRAVICE?
Maja Skočir, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem v ospredje postavila pojema talent ter pravice otrok. Temeljno načelo Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah, kakor tudi Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih predstavljata načelo koristi otroka in nam nalagata, da je potrebno na vseh področjih, ki zadevajo otroka, posvečati posebno pozornost otrokovi koristi. Preobširnost kršitev človekovih pravic, tako pri nas kot tudi drugod po svetu, posebno kršitev otrokovih pravic je problem, kateremu bom posvetila pozornost. Skozi diplomsko nalogo bom prikazala, da kjub temu, da je bilo na področju otrokovih pravic sprejetih mnogo predpisov, tako na nacionalni, evropski kot tudi na mednarodni ravni, še vedno prihaja do njihovih kršitev. Posebno poglavje bom namenila opredelitvi pojma talent, ki prvotno ni pomenil neke psihološke posebnosti, ampak je predstavljal denarno enoto. Ta okoliščina nakazuje, da pri vprašanju talenta ne gre samo za psihološki, temveč tudi ekonomski problem. V sociologiji se pod pojmom talent vse bolj poudarja pomen socialnega kapitala, kot katalizatorja kapitala človeka, ki šele omogoča realizacijo človeškega in posredno tudi fizičnega kapitala. Na podlagi tega lahko vidimo, da se obravnavanje talenta ne sme omejevati zgolj na psihološki ravni, temveč zahteva tesno sodelovanje psihologije, sociologije in ekonomije. Ločeno poglavje bom namenila socializaciji, tako primarni kot sekundarni. V procesu socializacije se posamezniki naučijo svoje kulture, v obdobju zgodnjega otroštva je pomembnejša primarna socializacija. Ker so v zadnjem času raznovrstni šovi obnoreli svet, v katerih otroci ne izkazujejo samo svoje talente, ampak tudi zmagujejo, sem poskušala prikazati, kako lahko takšna medijska izpostavljanost vpliva na otroka. Ali imajo njihovi starši pravico, da otroka tekom odraščanja medijsko izpostavljajo, hkrati pa sem prikazala tudi različna mnenja ljudi o nastopanju otrok v javnosti. Proti koncu diplomske naloge sem se dotaknila tudi more, ki jo je Natascha Kampusch preživljala kar osem let v milosti in nemilosti svojega ugrabitelja, kakor tudi odmevnih primerov, ko se duhovniki znašajo nad svojimi učenci, ki so bili v preteklosti medijsko odmevni.
Keywords: Ključne besede: talent, otrok, socializacija, varuh človekovih pravic, institucionalno varstvo, diskriminacija, oglaševanje, televizijske oddaje, lepotna tekmovanja, zakon o preprečevanju nasilja v družini.
Published: 03.10.2011; Views: 2480; Downloads: 170
.pdf Full text (380,64 KB)

33.
DISKRIMINACIJA NA TRGU DELA NA PODLAGI SPOLA
Polona Prnaver, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Boj proti diskriminaciji je danes velik izziv za države, katerih temelji slonijo na načelih svobode, demokracije in spoštovanja človekovih pravic. Zato morajo v svoj sistem sprejeti vse potrebne ukrepe za boj proti vsem oblikam diskriminacije, predvsem kadar te zadevajo zaposlitev in trg dela. Vendar je problem uravnoteženega zastopanja obeh spolov na trgu dela še vedno zelo prisoten. Diskriminacija glede na spola na trgu dela predstavlja celostno zakonsko urejeno področje, ki se navezuje predvsem na enake možnosti glede zaposlovanja, diskriminacije na delovnem mestu, glede plačila za delo in izobraževanja, spolne segregacije, pogojev za napredovanje itd. Odkrivanje razlik in njihovo sankcioniranje je za razvoj družbe temeljnega pomena, saj zagotavlja enake možnosti za vse in v veliki meri prispeva k polni udeleženosti državljanov v ekonomskem, socialnem in kulturnem življenju.
Keywords: Ključne besede: trg dela, diskriminacija, faze zaposlovanja, položaj na trgu dela
Published: 06.01.2012; Views: 2339; Downloads: 222
.pdf Full text (1,68 MB)

34.
Odnos družbe do invalidov
Martina Skralovnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Invalidnost in invalidi nas dandanes spremljajo že skoraj na vsakem koraku. Invalidi niso samo osebe, ki so na invalidskem vozičku, to so tudi slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, osebe z motnjami v duševnem razvoju,… So skupina, ki poleg žensk spadajo med najbolj diskriminirane ljudi v naši družbi. Posledično se srečujejo s številnimi ovirami pri zaposlitvi, izobraževanju, dostopu do različnih ustanov. Ko bo družba sprejela in razumela invalidne osebe ter njihove potrebe, se bo tudi odnos do njih bistveno spremenil. Namen: Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali se razlikuje odnos do invalidnih oseb med zaposlenimi na Občini Dravograd, OŠ NT Dravograd in Knjižnici Dravograd. Zanimalo nas je tudi, ali imajo invalidne osebe omogočen dostop do navedenih ustanov. Metode: Uporabili smo kvantitativno metodo raziskovanja s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil anonimen. Raziskavo smo opravili na Občini Dravograd, OŠ NT Dravograd in Knjižnici Dravograd. Vzorec raziskave so predstavljali naključno izbrani zaposleni. Rezultati in diskusije: Podatki, ki smo jih pridobili z raziskavo, kažejo, da se odnos do invalidnih oseb med zaposlenimi bistveno ne razlikuje. Ugotovili smo tudi, da invalidne osebe nimajo omogočenega dostopa do Knjižnice Dravograd in Občine Dravograd, kjer je invalidnim osebam prilagojen samo glavni vhod. OŠ NT Dravograd pa invalidnim osebam v celoti omogoča dostop do ustanove. Omogočen dostop do navedenih ustanov, bi morali imeti vsi ljudje oziroma občani. Vsak ima potrebo, željo in pravico, da bi sam obiskal knjižnico, predvsem pa Občino, kjer se urejajo različne formalne in osebne zadeve. Vendar v našem primeru to invalidnim osebam ni omogočeno.
Keywords: Invalidnost, invalidna oseba, odnos družbe, vloga medicinske sestre, diskriminacija.
Published: 12.06.2012; Views: 2131; Downloads: 384
.pdf Full text (776,16 KB)

35.
BOJ ZA ENAKOPRAVNOST ŽENSK NA SLOVENSKEM - OD PRVEGA DRUŠTVA DO USTANOVITVE AFŽ
Sanja Marjanović, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Prehod iz 19. v 20. stoletje je na področju gibanja za žensko enakopravnost prinesel velike spremembe. Žensko gibanje na slovenskih tleh ni imelo močnih temeljev, pa vendar so bile ženske dovolj zatirane in izkoriščane, da so stopile v boj. Predstave o podrejenem in neenakopravnem položaju žensk so bile neločljiva sestavina vsakdanje prakse in nastopli je čas, da se to spremeni. K temu jih je gnala življenjska situacija: svetovni vojni, pomanjkanje, brezposlenost. Ženska je vedno bolj prevzemala delo moških, vendar nikoli na enakopravni ravni. To jih je budilo iz pasivnosti in nezavednosti ter jih pognalo v boj. Ustanavljale so organizacije, društva, izdajale časnike in knjige, vodile šole in predavanja ter predvsem na vsakem koraku zahtevale enakopravnost in priznanje.
Keywords: Boj žensk za enakopravnost, marksistična teorija, feminizem, AFŽ, Angela Vode, Franja Tavčar, diskriminacija, društva in organizacije.
Published: 14.05.2012; Views: 3054; Downloads: 476
.pdf Full text (873,16 KB)

36.
DISKRIMINACIJA PRI ZAPOSLOVANJU IN DELU NA PODLAGI SPOLNE USMERJENOSTI
Polona Markovič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Ustavno zagotovljena pravica do enakosti, brez kakršnegakoli razlikovanja na podlagi osebnih okoliščin, predstavlja eno izmed temeljnih človekovih pravic. Za zagotavljanje enakega obravnavanja posameznikov in različnih skupin oseb na vseh področjih družbenega življenja je neizogibno potrebna natančna zakonska opredelitev varstva pred diskriminacijo. Prepoved diskriminacije je pravno regulirana v določilih mnogih dokumentov, sprejetih na mednarodni in nacionalni ravni. Diskriminacijo lahko najbolj splošno opredelimo kot kakršnokoli razlikovanje, ki ni objektivno utemeljeno ter je nerazumno in škodljivo za posameznika ali določeno skupino oseb. Do diskriminacije posameznikov, predvsem v sferi delovnega prava, lahko prihaja na podlagi različnih osebnih okoliščin. Ena izmed teh okoliščin je tudi spolna usmerjenost. Homoseksualnost v sodobni, izrazito heteroseksualno usmerjeni družbi, še vedno predstavlja tabu. Istospolno usmerjene osebe so zaradi množičnih predsodkov in negativnih stereotipov pogosto odrinjene na sam rob družbe. Zaradi svoje spolne usmerjenosti velikokrat postanejo tarča posmeha, zbadljivk, norčevanja, nadlegovanja in celo nasilja, in to predvsem v delovnem okolju, vse to pa nima negativnega vpliva samo na njihovo splošno počutje, samopodobo, samozavest, zdravje itd., pač pa lahko v skrajnih primerih celo ogrozi njihovo eksistenco. Posameznikova poklicna pot naj bi zrcalila njegovo strokovno usposobljenost, vložen trud in uspešnost pri opravljanju dela, nikakor pa ne bi smela biti odvisna od njegovih osebnih okoliščin. Potencialno nevarnost za diskriminacijo istospolno usmerjenih oseb predstavljajo skoraj vsa področja v procesu zaposlovanja in na trgu dela. Izsledki raziskav, opravljenih na nacionalni in evropski ravni, prikazujejo jasno sliko stanja razširjenosti homofobične diskriminacije v delovnem okolju. Navkljub obširni prepovedi tovrstne diskriminacije v nacionalnih in mednarodnih pravnih aktih, je v praksi neenakopravno obravnavanje istospolno usmerjenih oseb pri zaposlovanju in delu še vedno močno razširjeno. Prav zato se, predvsem z namenom zagotavljanja enakopravnosti pripadnikov spolnih manjšin, poudarja vedno večja vloga različnih nevladnih organizacij, ki delujejo na tem področju.
Keywords: Pravica do enakosti, diskriminacija, prepoved diskriminacije, istospolna usmerjenost, homofobija, zaposlovanje, delo, nevladne organizacije.
Published: 10.05.2012; Views: 2581; Downloads: 378
.pdf Full text (1,93 MB)

37.
38.
39.
40.
Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica