| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 105
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
21.
ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST MLADIH ŽENSK
Jana Frlic, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Zaposlovanje je v sodobnem svetu pereč problem za oba spola, saj ne pomeni le boja za preživetje, temveč je zaradi izjemne vloge v življenju med (naj)pomembnejšimi vprašanji posameznika in družbe. Ob vprašanju, ali sta oba spola enakovredno obravnavana, se soočimo s spolno diskriminacijo. Še vedno je dokaj razširjeno prepričanje, da je gospodinjenje in skrb za družinske člane "naravna" ženska vloga, čeprav so mnoge ženske zaposlene - in torej delajo za plačilo zunaj doma. Problem razlik se pojavlja tudi ob zaposlitvi, saj delodajalci pogosto v ženskah vidijo cenejšo in hitro zamenljivo delovno silo. V tem diplomskem delu smo poleg nekaterih teoretičnih vprašanj s tega področja predvsem raziskali tematiko zaposlenosti in brezposelnosti mladih žensk v Republiki Sloveniji (RS) v daljšem časovnem obdobju, in sicer na osnovi uradnih, javno dostopnih podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in Statističnega urada Republike Slovenije. V tem okviru smo v empiričnem delu raziskali veljavnost dveh hipotez.
Keywords: Brezposelnost, Zaposlovanje, Ženske, Spolna diskriminacija, Izobraževanje
Published: 05.01.2011; Views: 2204; Downloads: 278
.pdf Full text (1,17 MB)

22.
ZLORABA PREVLADUJOČEGA POLOŽAJA NA TRGU GOVORNE TELEFONIJE - analiza odločbe UVK v primeru Telekom
Neva Starc, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Zlorabo prevladujočega položaja ureja Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence in je ena izmed treh oblik podjetniškega omejevanja konkurence. Avtorica se v diplomski nalogi ukvarja z vprašanjem prevladujočega položaja in zlorabe tega položaja v konkretnem primeru zlorabe prevladujočega položaja s strani Telekoma. Na začetku diplomske naloge avtorica poda analizo obravnavanega primera zlorabe iz leta 1997, kjer je bila s strani Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence, ugotovljena zloraba prevladujočega položaja s strani Telekoma z zavrnitvijo dobave in bojkotom podjetij K2.net in Quantum, v nadaljevanju pa opredeljuje prevladujoči položaj in elemente zlorabe prevladujočega položaja. Avtorica ugotavlja, da je Telekom z diskriminacijo konkurenčnih podjetij in posledično dajanjem prednosti lastnemu sistemu SiOL na način, da je le slednjemu omogočil uporabo cenejše številke za dostop do interneta, zlorabil svoj prevladujoč položaj. Zadeva, katero avtorica obravnava, sega v leto 1997 in je prvi primer odločbe Urada za varstvo konkurence o zlorabi prevladujočega položaja.
Keywords: varstvo konkurence, prevladujoč položaj, zloraba prevladujočega položaja, telekomunikacije, Telekom, diskriminacija z zavrnitvijo dobave, bojkot podjetja.
Published: 22.12.2010; Views: 2998; Downloads: 420
.pdf Full text (446,38 KB)

23.
DISKRIMINACIJA V PROCESU ZAPOSLOVANJA
Ajda Marinčič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diskriminacija v zaposlovanju je čedalje bolj pogost pojav na trgu dela. Delodajalci in žrtve se velikokrat ne zavedajo problema diskriminacije, saj je večinoma skrit in žrtve o njem nočejo govoriti ali pa diskriminacije ne prepoznajo, jo opravičujejo in razumejo kot povsem običajno ravnanje. Teoretični del diplomskega dela obravnava pojem diskriminacije v zaposlovanju, zakonsko ureditev diskriminacije v Sloveniji in ukrepe proti diskriminaciji na delovnem mestu. V raziskovalnem delu smo zbrali splošno mnenje anketirancev o diskriminaciji, o trenutnem stanju in ukrepih v primeru diskriminacije, ter podali pozitivne in negativne ugotovitve raziskave. Opozorili smo na resnost problema z namenom, da bi delodajalce in žrtve seznanili s pojavom diskriminacije in s posledicami takega ravnanja. Podali pa smo tudi možnosti preprečevanja takšnega vedenja.
Keywords: Diskriminacija, žrtev, zakonodaja
Published: 09.03.2011; Views: 1665; Downloads: 261
.pdf Full text (1,05 MB)

24.
PRAVNI IN ETIČNI VIDIKI TRANSSEKSUALNOSTI IN SPREMEMBE SPOLA
Staša Grom, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Transseksualci so nekakšna spolna manjšina, o kateri smo večinoma premalo poučeni, saj mnogo ljudi še zmeraj meni, da gre za hud in perverzen odklon od »normalnega«, ne glede na to, kaj to sploh pomeni. Po mnenju raznovrstnih strokovnjakov je transseksualnost motnja spolne identitete oziroma želja osebe, da bi bila nasprotnega spola, zato svoje počutje najpogosteje opisuje kot neprijetno stanje oziroma občutek, da v telesu biva oseba »napačnega« spola. Transseksualnost v najožjem smislu pomeni pojav, ko oseba (operativno) spremeni biološki spol. Vendar termin vključuje tudi stanja, pri čemer osebe upajo na spremembo spola, vendar se ta dejansko (še) ni zgodila, ter stanja, ko osebe le čutijo določeno diskrepanco med biološkim in družbenim spolom. Pri transseksualnosti se odpira več pomembnih značilnosti in vprašanj v sodobni družbi. Eno najbolj perečih vprašanj transseksualnosti in druge problematike različnosti spolov je pravno priznanje novega spola transseksualne osebe. To vključuje tudi spremembo imena v uradnih dokumentih in spremembo spola v evidencah. Ta in podobna pravna vprašanja so v različnih državah različno urejena, pravna praksa pa kaže, da morajo posamezne države na tem področju še veliko storiti. Opazne so tudi razlike glede sprejemanja in priznavanja oseb s spremenjenim spolom v Evropski uniji. Odprta so tudi pomembna vprašanja, ki se nanašajo na prepoved in preprečevanje diskriminacije transseksualnih oseb. To vključuje tako diskriminacijo zaradi biološkega kot spremenjenega spola. Diskriminacija zaradi spola oziroma druge osebne okoliščine je tako kot v večini držav po svetu prepovedana tudi v Sloveniji, praksa pa dokazuje, da temu le ni vedno tako. Osebe, ki so spremenile svoj spol, so pogosto izpostavljene diskriminaciji na delovnem mestu, v družbi ipd., dokazujejo izsledki raziskav.
Keywords: transseksualnost, biološki spol, družbeni spol, spolna identiteta, sprememba spola, diskriminacija
Published: 01.06.2011; Views: 3312; Downloads: 606
.pdf Full text (666,00 KB)

25.
PRIMERJAVA IZRAŽANJA VERSKIH VSEBIN V SLOVENSKIH IN INDIJSKIH OSNOVNIH ŠOLAH
Urška Grenko, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo obravnavali problematiko izražanja verskih čustev v indijskih in slovenskih osnovnih šolah. V raziskavo smo v obeh omenjenih državah vključili otroke osnovnih šol, ki pripadajo štirim različnim verskim skupinam. Te skupine so: hinduizem, islam, Jehovove priče in rimskokatoliška cerkev.
Keywords: Slovenija, Indija, verska čustva, pravice, diskriminacija, hinduizem, islam, Jehovove priče, rimskokatoliška cerkev
Published: 27.06.2011; Views: 2232; Downloads: 126 
(1 vote)
.pdf Full text (923,21 KB)

26.
27.
AVTOBIOGRAFSKI ELEMENTI IN TEMA DISKRIMINACIJE V ROMANU NE UBIJAJ SLAVCA
Vesna Zidar Antlej, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom Avtobiografski elementi in tema diskriminacije v romanu Ne ubijaj slavca je sestavljena iz dveh delov in analizira roman ameriške avtorice Harper Lee. Prvi del diplomske naloge dokazuje, da so nekateri dogodki oziroma osebe, ki se pojavljajo v romanu, vzeti iz avtoričinega življenja. Analiza je usmerjena v primerjavo resničnega in fiktivnega sveta. Vzporednice z resničnostjo so dokazane s primerjavo življenjskih razmer, šolskega sistema, določenih dogodkov, črnskih služkinj ter nekaterih literarnih likov. Primerjave življenjepisov nekaterih ljudi in literarnih likov dokazujejo, da so liki matere, Atticusa, Dilla, Toma Robinsona in Booja zasnovani po resničnih osebah. V drugem delu diplomske naloge je analizirana tema diskriminacije v romanu. Pri tem je posebna pozornost namenjena analizi prisotnosti diskriminacije glede na raso, diskriminacije glede na spol in diskriminacije glede na družbeni oziroma socialni status. Natančna analiza dokazuje, da je v romanu najbolj poudarjena diskriminacija glede na raso – črnci so diskriminirani v vseh točkah raziskovanja, najbolj pa izstopa (ne)enakost pred zakonom. Zelo izrazita je tudi diskriminacija glede na družbeni oziroma socialni status – ljudje v fiktivnem Maycombu so namreč uvrščeni v štiri skupine. Diplomska naloga dokazuje, da je prisotnost diskriminacije glede na spol prisotna, a ne tako izrazita kot prvi dve, saj so ženske, razen nekaj izjem, predstavljene predvsem v tradicionalni vlogi.
Keywords: Harper Lee, Ne ubijaj slavca, avtobiografija, ameriška književnost, diskriminacija
Published: 05.09.2011; Views: 2152; Downloads: 170
.pdf Full text (2,15 MB)

28.
KULTURNA RAZNOLIKOST V PODJETJIH
Maja Videčnik, 2011, master's thesis/paper

Abstract: Globalizacija po vsem svetu podjetjem prinaša številne spremembe na področju poslovanja. Turbulentno okolje in velika konkurenca na vseh trgih vodi sleherno podjetje v prilagajanje na različne kulturne raznolikosti držav, kjer posluje. S tem se posledično tudi povečuje število raznolikih zaposlenih na delovnem mestu. Da je podjetje uspešno in učinkovito, mora najti najboljšo možno kombinacijo posameznikov z različnimi lastnostmi, ki se med seboj dopolnjujejo. Za sam uspeh podjetja je bistveno upravljanje raznolikosti zaposlenih. Najlažje je zaposlovati raznolike zaposlene glede na njihovo raznolikost vendar pa je izziv za managerje ustvariti takšno delovno okolje, ki vsem zaposlenim omogoča maksimalni izkoristek svoje nadarjenosti, znanj, izkušenj, vrednot ipd. in vse te raznolike sposobnosti integrirati v delovno okolje podjetja. Pomen kulturne raznolikosti zaposlenih v podjetjih raste iz leta v leto predvsem zaradi pospešene globalizacije. Posledično bodo preživela ter rasla in se razvijala samo tista podjetja, katera se bodo naučila delati z raznoliko delovno silo in izkoristila medkulturne kompetence.
Keywords: raznolikost, diskriminacija, kultura, komunikacija, kulture sveta, globalizacija, kulturna raznolikost, medkulturne kompetence
Published: 27.10.2011; Views: 1999; Downloads: 362
.pdf Full text (1,84 MB)

29.
DISKRIMINACIJA IN MOBBING NA DELOVNEM MESTU
Nina Repolusk, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Z globalizacijo, vse hitrejšim tempom življenja in s tem povezanim stresom, se na delovnih mestih vse več pojavljata pojava diskriminacija in mobbing. Pojava sta zelo podobna, vendar pa med njima obstajajo pomembne razlike. Diskriminacija je neupravičeno postavljanje drugega v slabši položaj glede na katero izmed osebnih okoliščin (spol, spolna usmerjenost, starost, rasa, vera ali prepričanje, invalidnost …). Da lahko govorimo, da je delavec diskriminiran, je dovolj, da se to zgodi enkrat, medtem ko mobbing pomeni dalj časa trajajoče trpinčenje (psihično, verbalno, fizično). Da lahko govorimo o mobbingu, se mora neželeno ravnanje nad nekom izvajati najmanj 6 mesecev in najmanj enkrat tedensko. Vendar pa so posledice tako diskriminacije kot mobbinga podobne in se kažejo v slabši storilnosti delavca, vse pogostejši odsotnosti delavca z dela ter predvsem v psihičnih težavah delavca, osebni stiski. Na delovnopravnem področju je bilo glede prepovedi diskriminacije in mobbinga storjeno že veliko, zlasti z direktivami in usmeritvami Evropske unije, kot delovanjem mednarodnih organizacij (OZN, MOD, Svet Evrope) in ne nazadnje na nacionalni ravni z zakonodajo, nevladnimi in vladnimi organizacijami (Urad za enake možnosti, Varuh človekovih pravic) itd. Temeljne človekove pravice in svoboščine so ena izmed najpomembnejših vej, ki jih mora pravo nasploh zaščititi in se z vsemi možnimi sredstvi boriti proti vsem oblikam kršitev le-teh.
Keywords: diskriminacija, mobbing, delovno pravo, delavci, temeljne človekove pravice
Published: 14.12.2011; Views: 2158; Downloads: 383
.pdf Full text (516,15 KB)

30.
UREDITEV DISKRIMINACIJE V VELJAVNI ZAKONODAJI TER KONVENCIJAH, NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA IN DELA, V RAZMERJU S TUJIM ELEMENTOM
Jasna Ribaš, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Prepoved diskriminacije in načelo enakih možnosti pri zaposlovanju je kot splošno načelo obravnavano v številnih mednarodnih ter nacionalnih dokumentih, ki urejajo posebej področje dela in zaposlitve. Dokumenti izhajajo iz prepovedi diskriminacije na podlagi različnih osebnih okoliščin. V nalogi se poleg problema diskriminacije pri zaposlovanju in delu, osredotočam tudi na diskriminacijo pri zaposlovanju in delu v razmerjih, ki vsebujejo mednarodni element. Za okvirno sliko problema se je potrebno najprej ozreti po zgodovini problema in stoletnim naporom različnih neodvisnih organizacij (kot MOD), držav in regionalnih povezav, ter si ustvariti pregled nad njihovimi bogatimi rezultati dela iz tega področja. Prav tako je ureditev problematike potrebno obravnavati na različnih nivojih. Izhajam iz opredelitve pojmov na nacionalni ravni, ter ureditve problematike na ravni zakonov in ustave. Napredujem na raven Evropske zakonodaje, kateri sledi pregled obstoječe sodne prakse Sodišča ES, ki je pomembna tudi s stališča evroavtonomne interpretacije zakonodaje. Na koncu sledi še pregled organizacij, aktivnih na tem področju.
Keywords: Ključne besede: diskriminacija, delovno razmerje, tuj element, zgodovina prepovedi diskriminacije, zakonodaja in konvencije
Published: 06.10.2011; Views: 1369; Downloads: 91
.pdf Full text (696,32 KB)

Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica