| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 105
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
11.
POZITIVNA DISKRIMINACIJA
Tina Pišek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Pozitivna disrkiminacija poskuša odpraviti preteklo disrkiminacijo in izboljšati položaj posameznikov družbenih skupin, ki so v slabšem položaju in jim tako zagotoviti višjo raven enakopravnosti v družbenih odnosih, s tem pa učinkovitejšo udeležbo v aktivnem družbenem življenju. Diplomska naloga naloga predstavlja pojma diskriminacije in pozitivne disrkiminacije, ter vsebuje primere pozitivne diskriminacije iz ZDA, Evrpske unije in Slovenije. Na koncu diplomske je anketa, na katero so odgovarjali slovenci različnih starosti o tem, kaj si oni mislijo o pozitivni diskriminaciji.
Keywords: pozitivna diskriminacija, diskriminacija, neenakost
Published: 25.01.2010; Views: 7448; Downloads: 1047
.pdf Full text (618,39 KB)

12.
NEKATERI VIDIKI PROBLEMATIKE (NE)RAZUMEVANJA VZGOJE PREDŠOLSKIH OTROK IZ ISTOSPOLNIH DRUŽIN
Katja Lendero, 2010, undergraduate thesis

Abstract: » Homoseksualnost je istospolna ljubezen; homoseksualci si torej želijo imeti oziroma imajo spolne stike z ljudmi istega spola.« (Požarnik, 1984: 160) V teoretičnem delu diplomskega dela je s pomočjo strokovne literature opredeljena istospolnost ali natančneje definirana homoseksualnost. Predstavljeni so homofobija, diskriminacija, pogled v zgodovinski čas, kakšna je legalizacija istospolnih partnerjev v naši državi, torej Sloveniji, bolezni, s katerimi se lahko srečujejo, različne teorije vezane na to temo, organizacije, katere združujejo istospolno usmerjene in pa družine s področja predšolske vzgoje. V raziskovalnem delu so predstavljeni namen, cilji in hipoteze, ki smo jih hoteli doseči v diplomskem delu. Raziskovalni del prikazuje rezultate raziskave, narejene med strokovnimi delavkami v vrtcu Tezno. V raziskavi so zastavljena predvsem vprašanja, ki predstavljajo današnjo problematiko nerazumevanja širše javnosti. V diplomskem delu smo prišli do pričakovanih rezultatov. Strokovnim delavkam predstavlja pogovor z otroki na temo istospolnosti nekakšno zavoro, morebiti celo strah, da bi starejšim otrokom v vrtcu povedali kaj o homoseksualnosti.
Keywords: homoseksualnost, istospolnost, istospolna ljubezen, homofobija, diskriminacija
Published: 13.05.2010; Views: 2450; Downloads: 315
.pdf Full text (1,03 MB)

13.
PRIMERJALNI PRIKAZ PRAVNE UREDITVE PREPOVEDI DISKRIMINACIJE NA PODLAGI VERSKE IN ETNIČNE PRIPADNOSTI V SLOVENIJI IN SRBIJI
Vesna Srdić, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo govori o etnični in verski diskriminaciji v Republiki Sloveniji in Republiki Srbiji. V nalogi je predstavljen pojem verske in etnične diskriminacije, pojmi, ki so z njo povezani ter vrste diskriminacije. Predstavljeni so razlogi in posledice verske in etnične diskriminacije. V nalogo je vključena tudi mednarodna ureditev diskriminacije na podlagi vere in etnične pripadnosti ter podroben pregled evropske zakonodaje, ki zajema to problematiko, kakor tudi institucije Evropske Unije in njihove pristojnosti v primerih etnične in verske diskriminacije. Temelj diplomskega dela pa je, kot rečeno, verska in etnična diskriminacija v Sloveniji in Srbiji, zato so podrobneje predstavljene verske in etnične skupnosti, ki živijo v teh državah ter diskriminacija v slovenski in srbski družbi. Poudarjeni so problemi, s katerimi se verske in etnične manjšine srečujejo v Sloveniji in Srbiji. Narejen je podroben pregled slovenske in srbske zakonodaje, ki ureja versko in etnično diskriminacijo, med drugim Ustava Republike Slovenije in Ustava Republike Srbije, bilatralni sporazumi ter ratificirani mednarodni dokumenti. V diplomski nalogi je narejena primerjava materialnega prava, ki zadeva versko in etnično diskriminacijo, avtonomnega telesa za reševanje vprašanj povezanih z etnično in versko diskriminacijo, primerjava procedur, ki so na razpolago žrtvam etnične in verske diskriminacije ter dosedanji sodni primeri v Sloveniji in Srbiji. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, ki sem jo izvedla s pomočjo anketnih vprašalnikov. V raziskavo je bilo vključenih štiristo oseb, od tega dvesto v Srbiji in dvesto v Sloveniji. Ankete so bile ločeno izvedene med večinskim prebivalstvom in pripadniki verskih in etničnih manjšin v Sloveniji in Srbiji. Želela sem ugotoviti, kolikšna je ozaveščenost ljudi v Sloveniji in Srbiji o diskriminaciji na podlagi vere ali etničnosti ter v kolikšni meri in ali sploh se pripadniki različnih verskih in etničnih skupnosti v Sloveniji in Srbiji počutijo, so ali so bili diskriminirani ter katera družba je bolj odprta do pripadnikov verskih in etničnih manjšin. Na podlagi analize pridobljenih rezultatov sem ugotovila, da ljudje v precejšnji meri niso ozaveščeni o verski in etnični diskriminaciji in da je bolj negativno nastrojena slovenska družba. Rezultati so pokazali tudi, da je delež diskriminiranih oseb, ki se v primeru verske ali etnične diskriminacije obrnejo po pomoč in vedo kam se po pomoč obrniti, zelo majhen.
Keywords: Verska diskriminacija, etnična diskriminacija, Slovenija, Srbija, Evropska Unija.
Published: 01.04.2010; Views: 2591; Downloads: 318
.pdf Full text (31,91 MB)

14.
PRAVICE OSEB Z DUŠEVNIMI MOTNJAMI S POUDARKOM NA PRAVICAH V POSTOPKU ZDRAVLJENJA OZIROMA OBRAVNAVE BREZ PRIVOLITVE
Katja Fratina, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Osebe z duševnimi motnjami so ranljiva skupina, saj zaradi vpliva duševnih motenj na njihovo mišljenje, zaznavanje, razsodnost, obnašanje, odločanje, ipd. niso sposobni sprejemati odločitev, kaj je v njihovem interesu in varovati svojih pravic. Te osebe so zaradi duševnih motenj stigmatizirane in diskriminirane, kar vpliva na kršenje njihovih pravic. Zato mednarodni in nacionalni pravni akti določajo pravice, ki jim pripadajo in njihovo varstvo. Še posebej so varovane pravice oseb z duševnimi motnjami v postopku zdravljenja brez privolitve, ki posega v pravico do prostovoljnega zdravljenja in pravico do osebne svobode. Zdravljenje brez privolitve mora imeti podlago v ustavi, zakon mora določiti natančne pogoje, odredi se s sodno odločbo in zagotovljena morata biti sodni nadzor in sodno varstvo. Zakon o duševnem zdravju je celovito določil pravice oseb z duševnimi motnjami ter njihovo varstvo, največ pozornosti pa je posvečene postopkom zdravljenja oziroma obravnave brez privolitve.
Keywords: Osebe z duševnimi motnjami, duševne motnje, zdravljenje brez privolitve, stigmatizacija, diskriminacija, pravice, Zakon o duševnem zdravju.
Published: 25.05.2010; Views: 2796; Downloads: 550
.pdf Full text (1,57 MB)

15.
16.
USTVARJANJE POGOJEV ZA DOSEGANJE ENAKIH MOŽNOSTI MED SPOLOMA V PODJETNIŠKI PRAKSI
Vesna Gerkšič, 2010, final seminar paper

Abstract: Slovenija kot demokratična država spodbuja načela, ki ne dopuščajo nobene oblike diskriminacije. V Ustavi Republike Slovenije je priznana enakost žensk in moških, kar je tudi osnovno načelo demokracije in spoštovanja človekovih pravic ter pogoj za socialno pravično in pravno državo. V Sloveniji se ves čas trudimo za dosego enakopravnosti med spoloma na trgu dela. Tako izvajamo razne projekte, programe, priročnike kateri se izvajajo v okviru ministrstev kot so Udejanjimo integracijo načela enakosti spolov, Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških in Program PROGRESS. Obravnavano področje je v Sloveniji pravno urejeno v; Zakonu o enakih možnostih žensk in moških, Zakonu o delovnih razmerjih in Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Vladne institucije skrbijo za izboljšanje pravic in enakopravnosti spolov ter skrbijo za odpravo kršitev. To so Varuh človekovih pravic, Urad za enake možnosti, Odbori v Evropskem parlamentu, Koordinatorice oziroma koordinatorji za enake možnosti ter Zagovornica oziroma zagovornik enakih možnosti žensk in moških. V okviru vladnih in nevladnih organizacij, izobraževalnih in raziskovalnih institucij v Sloveniji, se s svojimi aktivnostmi trudimo uresničevati, spodbujati in si prizadevati za izboljšanje položaja žensk v znanstvenih institucijah in na vodilnih mestih. Ene izmed najdejavnejših organizacij, ki se ukvarjajo z izboljšanjem položaja žensk so Helsinška skupina za ženske in znanost, Komisija za ženske v znanosti, Enwise — Enlarge Women in Science to East ter Srednjeevropski center za ženske in mlade v znanosti — CEC-WYS. V diplomskem seminarju smo predstavili nekatere nagrade in priznanja ter certifikat podjetja, ki so bile letos podeljene in spodbujajo podjetja k enakopravnosti spolov na delovnem mestu. To so bila priznanja in nagrade Managerkam prijazno podjetje, Artemida, Priznanje roža mogota in certifikat »Družini prijazno podjetje«. Gre za dober način in boj proti neenakosti med spoloma ter predstavlja pobudo podjetjem, da spodbujajo enakost spolov na delovnem mestu. Kot študijo primera smo v diplomskem seminarju izbrali certifikat »Družini prijazno podjetje« saj menimo, da je od obravnavanih priznaj in nagrad naredil največji korak k spodbujanju enakosti spolov na delovnem mestu. Tako smo pogledali kakšna so ozadja in cilji, načela delovanja in vsebina, kako je pobuda ocenjena, kako pobuda vpliva na podjetje ter kakšni so razvoj in obeti za prihodnost.
Keywords: enakost med spoloma, diskriminacija, zakonodaja, pobude za podjetja
Published: 06.01.2011; Views: 1711; Downloads: 146
.pdf Full text (296,15 KB)

17.
ŽENSKE V MANAGEMENTU-S KATERIMI OVIRAMI SE SREČUJEJO?
Diana Pernek, 2010, final seminar paper

Abstract: V nalogi obravnavamo ženske v managementu ter ovire, s katerimi se le-te srečujejo. Ženska manegerka se vsakodnevno srečuje z zelo težavno nalogo, kako uskladiti kariero in družinsko življenje. Poleg tega se v poslovnem svetu srečuje še z ovirami, ki jih moški v managementu ne poznajo. V nalogi se poglabljamo tudi v preučevanje teh ovir. Zgolj zaradi negativnih posledic stereotipov o ženskah lahko podjetja izgubijo veliko kadrovskih potencialov. Managerji v podjetjih bi morali zato postati pozornejši na managerske potenciale pri obeh spolih, ne le pri moških, in hkrati poskrbeti, da bi te potenciale spodbudili in razvili. Žensko v managementu lahko opišemo kot uspešno poslovno žensko oziroma uspešno osebo, ki svojega časa ne zapravlja za dokazovanje, da je dobra voditeljica, čeprav je ženska. Svoje moške kolege preučuje, a jih ne posnema. Uspešno usklajuje svoje številne vloge, katere so zlasti: ženska s kariero, zakonska družica, mati in gospodinja. Te težave, s katerimi se srečujejo ženske v managementu, so seveda od države do države nekoliko različne. K boljšemu položaju žensk v managementu ter k izogibanju oviram lahko pripomorejo reforme podjetij, zakonodaja in, nenazadnje, tudi spreminjanje žensk samih. Menimo, da moramo ženske, ki se odločijo za kariero na višjih položajih v podjetjih, če ne že občudovati, vsaj spoštovati in jih obravnavati enako, ne glede na spol.
Keywords: Management, manager, ženske, ženske v managementu, ovire, stekleni strop, stereoptipi, diskriminacija, mentorstvo, kariera, reforme podjetij, zakonodaja.
Published: 09.11.2011; Views: 2243; Downloads: 254
.pdf Full text (703,69 KB)

18.
OSEBE OKUŽENE S HIV IN OBOLELE ZA AIDSOM-pravni in etični vidiki
Nina Makovec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Osebe, okužene s HIV in obolele za aidsom, predstavljajo eno izmed najranljivejših skupin, saj so v družbi zaradi svoje bolezni pogosto deležne negativnih odzivov in preziranja. Takšne osebe so skorajda v vseh segmentih družbe žrtve stigmatizacije in diskriminacije, kar nedvomno pomeni resno kršenje njihovih človekovih pravic. Diplomska naloga se na eni strani vsebinsko nanaša na situacije, v katerih se HIV pozitivna oseba znajde kot potencialna žrtev različnih kaznivih dejanj, zaradi narave virusa HIV pa so na drugi strani obravnavane tudi možne inkriminacije v zvezi z ogrožanji in okužbami s HIV ter njihove legitimacijske podlage. Obravnavane tematike sem se lotila zato, ker je po mojem mnenju to tisto področje, ki je v Sloveniji premalo raziskano in definirano, kajti vedno znova se v zvezi s to boleznijo zaradi njene specifičnosti pojavljajo številna vprašanja, ki sprožajo nove in nove dileme. Posameznikovo zdravstveno stanje je gotovo tista dobrina, v povezavi s katero je potrebno urediti veliko spektrov, med katerimi je gotovo pomembno izpostaviti pravico do zasebnosti in varstva osebnih podatkov okuženega. Posebno področje zdravstvenega varstva in varovanje zasebnosti je sicer urejeno s predpisi in poklicnimi kodeksi, vendar tudi to prav zaradi specifičnosti, ki jo predstavlja okužba z virusom HIV, ni urejeno povsem absolutno. Tako torej ostajajo še odprta vprašanja, ki jih bo v prihodnosti potrebno čim prej urediti, saj je navsezadnje to bolezen, zaradi katere dnevno umre na tisoče ljudi in s katero se na žalost tudi čedalje pogosteje srečujemo.
Keywords: HIV/aids, okužene osebe, etika, kaznivo dejanje, diskriminacija, stigmatizacija, pravica do zasebnosti, poklicna molčečnost, pravice.
Published: 30.09.2010; Views: 2738; Downloads: 450
.pdf Full text (1,29 MB)

19.
SVOBODA OPRAVLJANJA STORITEV NA TRGU EU
Mojca Zagernik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo v šestih poglavjih analizirali svoboščino prostega pretoka storitev na trgu EU. V uvodnem delu smo predstavili namen, cilje in osnovne trditve diplomske naloge, opredelili predpostavke in omejitve ter določili metode raziskovanja. V drugem poglavju smo raziskali, kakšen je pomen skupnega trga v EU in predstavili vlogo storitev na trgu EU. Skozi pravne vire smo analizirali pravno podlago za razvoj svoboščine prostega opravljanja storitev ter ugotovili, da obstajajo ovire, ki omejujejo prosto opravljanje storitev ponudnikom storitev ter ovire, ki onemogočajo prosto sprejemanje storitev v EU. V tretjem poglavju smo natančneje analizirali in definirali posamezne vrste ovir, ki se kažejo kot diskriminatorna ravnanja ter posledično izboljšujejo položaj domačim ponudnikom storitev v primerjavi s ponudniki iz drugih držav članic. V četrtem poglavju smo podrobneje preučili nastanek in postopek razvoja najnovejše direktive s področja opravljanja storitev v EU, ki poleg sodne prakse Sodišča ES predstavlja najpomembnejšo pravno podlago na tem področju. V petem poglavju smo opredelili pravila za opravljanje storitev in v šestem poglavju razmejili omejitve in izjeme od pravila o prostem opravljanju storitev v EU. Sklenili smo, da so storitve eno najpomembnejših področij izgradnje skupnega trga EU in da so aktivnosti EU usmerjene k odpravljanju ovir na področju svobode opravljanja storitev.
Keywords: Evropska unija, Pogodba o Evropski Skupnosti, skupni trg EU, prost pretok storitev, svoboda do ustanovitve sedeža, sodna praksa sodišča evropskih skupnosti, diskriminacija, nediskriminatorne omejitve z diskriminatornim učinkom, osebne svoboščine, neposredni učinek, Direktiva 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu.
Published: 10.12.2010; Views: 2871; Downloads: 363
.pdf Full text (389,12 KB)

20.
ZAPOSLOVANJE ŽENSK NA VODILNIH MESTIH V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI
Petra Mihelič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo predstavili diskriminacijo žensk pri zaposlovanju, napredovanju in ostale prepreke, ki otežujejo žensko karierno pot. V teoretičnem delu smo predstavili diskriminacijo, spolno diskriminacijo, plačne razlike med spoloma. Predstavili smo tudi stereotipe o ženskah, njihovo družbeno moč ter njihov status, samo zaposlovanje žensk ter zaposlovanje žensk na vodilnih mestih, njihovo zastopanost na vodilnih položajih v Sloveniji, Evropski uniji ter Ameriki. Osredotočili smo se tudi na vodstvene sposobnosti ter kompetence žensk na vodilih mestih. V empiričnem delu smo izvedli anketo, in sicer smo anketirali zaposlene, ki zasedajo vodstvena mesta v podjetju. S pomočjo ankete smo analizirali odgovore glede prisotnosti diskriminacije žensk v osrednjeslovenskih podjetjih, in sicer ali je delež žensk na vodilnih položajih premajhen, ali se ženske težje povzpnejo na vodilna mesta, potrebujejo za to več časa ter zakaj potrebuje ženske več časa za dosego želene kariere, kaj je najbolj tehten razlog za majhno število žensk na vodilnih mestih, katera vodstvena kompetenca je najbolj izrazita ter katera sposobnost vodje prevladuje pri posameznemu anketirancu. Rezultati so pokazali, da je ključni vzrok za majhno število žensk na vodilnih mestih materinstvo. To prikazuje tudi dejstvo, da so ženske preobremenjene in da še vedno velja Slovenija za precej zaprto družbo, kjer vlada patriarhalni način razmišljanja.
Keywords: zaposlovanje žensk, diskriminacija, neenakost spolov
Published: 07.11.2011; Views: 1542; Downloads: 218
.pdf Full text (686,46 KB)

Search done in 0.33 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica