| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 32
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Postavljanje meja otrokom
Mateja Podgorelec, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Otroci se ne rodijo disciplinirani. Tega se dobro zavedo tako starši kot vzgojitelji, ko jih otrok enostavno ne uboga več. Na robu potrpežljivosti se včasih zazdi najbolj enostavno poseči po fizični prisili, zapovedi, vpitju ipd., vendar je danes splošno znano, da so ti načini preizkušeno neuspešni. Pravi način vzgoje ni samo eden. Vsaka družina ima svoj način, ki je lahko dober, če imajo starši posluh in znajo stvarno oceniti značaj in zmožnosti svojega otroka in sebe. V teoriji pa sta najbolj razpoznavna dva skrajna in zato neprimerna načina vzgoje. Diplomsko delo obravnava seznanitev s pojmom disciplina, z disciplinskimi metodami, ki se najpogosteje oziroma najredkeje uporabljajo v praksi in katere nam teorija priporoča oziroma odsvetuje. V delu smo preučili uporabo disciplinskih metod in zaznavanje kršitev pravil. Podrobneje je opisan pomen restitucije kot sodobne in povsem uspešne disciplinske metode. Prav tako diplomsko delo zajema poglavitne značilnosti vzgoje ter njeno povezanost z disciplinskima metodama, pohvalo in kaznijo. Po zbranih podatkih se ti primerjajo glede na spol, poklic in izobrazbo ter se prikažejo v frekvencah, odstotkih in se rangirajo glede na pogostost.
Keywords: vzgoja, vzgojne metode, restitucija, pohvala, kazen, disciplina
Published: 25.02.2009; Views: 4234; Downloads: 988
.pdf Full text (949,24 KB)

2.
KAZNOVANJE PREDŠOLSKIH OTROK
Vladka Tot, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Kaznovanje predšolskih otrok je v teoretičnem delu napisano nekaj besed iz različne literature o tem kaj sploh je kaznovanje, kako kaznovati, kakšno je učinkovito kaznovanje in kako se lahko izognemo kaznovanju. Napisanih je nekaj predlogov za sodobno kaznovanje, zraven tega pa smo napisali nekaj besed o tem, kdaj je kazen lahko vzgojna. Dotaknemo se različnih nagrad kot so pohvale, ali druge materialne nagrade ter napišemo nekaj o mejah, ki jih je potrebno jasno postavljati otroku. V empiričnem delu pa želimo preko vprašalnikov, ki jih posredujemo staršem predšolskih otrok, ugotoviti dejansko stanje današnjega kaznovanja in ugotoviti, kako so bili kaznovani starši. Vprašalniki so zajemali vprašanja kako, koliko, na kakšen način starši kaznujejo otroka in kaj menijo o telesnem ali kakršnem koli drugem kaznovanju. Zadali smo si nekaj vprašanj in dobili želene odgovore ter ovrgli ali potrdili določene hipoteze.
Keywords: kaznovanje, ljubezen, avtoriteta, vzgoja, meje, nagrade, kritika, spoštovanje, disciplina, učinkovitost, doslednost.
Published: 13.08.2009; Views: 2587; Downloads: 420
.pdf Full text (1,42 MB)

3.
ZGODOVINA ŠOLSKE KAZNI S POSEBNIM OZIROM NA TELESNO KAZEN
Tamara Lorenčič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Družba kot širša skupnost ljudi se je skozi zgodovino spreminjala, prav tako pa so se spreminjali odnosi med ljudmi. Od posameznika kot pripadnika družbe se je pričakovalo in zahtevalo, da bo njegovo ravnanje skladno s postavljenimi normami, vrednotami ter vzorci vedenja in obnašanja. Norme in vrednote družbe, na katere so nedvomno vplivali zgodovinski procesi, so se zrcalile v šolski zakonodaji in postavljenih vzgojnih smotrih. Skozi zgodovino se niso spreminjali le vzgojni smotri, pač pa tudi sistem nagrajevanja in kaznovanja učencev (šolske kazni). Do leta 1869 je šolska zakonodaja dovoljevala uporabo telesne kazni, po prepričanju tedanjih šolnikov edino učinkovito sredstvo discipliniranja učencev. S spreminjanjem pogledov na otroka pa so se pogledi na disciplino in načini doseganja le-te sčasoma spremenili. V šoli so se po prvi svetovni vojni uveljavile upravno-administrativne kazni in poudarjati se je pričela prostovoljna disciplina. Telesna kazen je v sodobni, demokratično naravnani šoli, nedopustna.
Keywords: šolska zakonodaja, vzgojni smotri, kaznovanje, šolska kazen, telesna kazen, disciplina, discipliniranje, upravno-administrativne kazni, prostovoljna disciplina
Published: 21.05.2010; Views: 3509; Downloads: 606
.pdf Full text (603,74 KB)

4.
UPRAVLJANJE IN OBVLADOVANJE KREDITNEGA TVEGANJA V BANKI
Tanja Coklin, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Banke se pri svojem poslovanju srečujejo s številnimi tveganji. Ker je ena od njihovih osnovnih dejavnosti dajanje kreditov, so najbolj izpostavljene kreditnemu tveganju. Kreditno tveganje je tveganje nastanka izgube zaradi neizpolnitve obveznosti dolžnika do banke. Kreditnemu tveganju se ni mogoče izogniti, ga pa je mogoče zmanjšati. S tem namenom banke upravljajo in obvladujejo kreditno tveganje, ki so mu izpostavljene. Pri tem so omejene z zakonskimi predpisi. Oba procesa morata potekati kontinuirano. Upravljanje s kreditnim tveganjem zajema identifikacijo, merjenje oziroma ocenjevanje, prenos in zavarovanje kreditnega tveganja, ki mu je ali bi mu banka pri svojem poslovanju lahko bila izpostavljena. Politika obvladovanja kreditnega tveganja zahteva celostni pristop analiziranja in spremljanja posameznega posojilojemalca skozi celotno dobo trajanja posojila. Zajema ugotavljanje kreditne sposobnosti in bonitete dolžnika, razvrščanje terjatev po tveganosti v skupine ter oblikovanje splošnih in posebnih rezervacij. Poleg tega mora banka tudi zagotoviti, da glede na vrsto in obseg poslov ter tveganja, ki jim je izpostavljena, vedno razpolaga z zadostno količino kapitala. Pomembne novosti na področju ravnanja s tveganji prinaša Novi kapitalski sporazum, ki je sestavljen iz treh stebrov. To so minimalna kapitalska zahteva, regulativni nadzor in tržna disciplina. Osrednji steber, imenovan minimalne kapitalske zahteve, predvideva izračun minimalnih kapitalskih zahtev na dva načina. To sta standardizirani pristop in pristop temelječ na internih sistemih razvrščanja komitentov. Regulativni nadzor je kritičen kvalitativen dodatek prvemu stebru kapitalskega sporazuma, saj predstavlja formalizacijo obstoječega nadzora kapitala in kapitalske ustreznosti bank. Tretji steber, tržna disciplina, predstavlja nekakšno zaokrožitev prvih dveh stebrov. Bankam nalaga javno razkritje določenih podatkov iz poslovanja, kar tržnim udeležencem omogoča realnejšo izbiro med bankami. Cilj vsake banke je, da z ustreznimi celostnimi ukrepi in upoštevanjem vseh notranjih in zunanjih predpisov, do določenih okvirov zajezi kreditno tveganje. Kajti le to ji lahko omogoča obstanek in uspešno poslovanje.
Keywords: banka, kredit, kreditno tveganje, kreditna analiza, prenos kreditnega tveganja, terjatve, kapitalska ustreznost, Novi kapitalski sporazum, minimalne kapitalske zahteve, regulativni nadzor, tržna disciplina, CRM tehnike za zmanjševanje kreditnega tveganja
Published: 12.07.2010; Views: 3891; Downloads: 430
.pdf Full text (680,99 KB)

5.
PRESOJANJE BONITETE PODJETJA Z UPORABO FINANČNIH IN NEFINANČNIH KAZALNIKOV
Boštjan Platovšek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Poznavanje poslovnega partnerja in njegove bonitete je eden ključnih načinov za zmanjševanje informacijske asimetrije ter tveganj, ki izvirajo iz nje. Preverjanje bonitete podjetja postaja poslovna praksa, ki se je izkazala za zelo učinkovito doma in v svetu. Prav tako pomeni mnogo lažji in predvsem hitrejši način dostopa do kakovostnih informacij, ki jih za učinkovito presojo potrebujemo o določenem poslovnem subjektu. S tem zmanjšujemo nepotrebno izgubo časa, energije, volje, interesa za fizično iskanje informacij, ki nas v končni fazi (ne)pripeljejo do želenega cilja. Motivacija izhaja iz želje po čim boljšem obvladovanju tveganj in izrabljanju poslovnih priložnosti. Če o teh nismo dovolj in pravočasno informirani, lahko prezremo podjetje, ki bi nam kot poslovni partner pripomoglo k učinkovitejšemu doseganju ciljev. Razumevanje analize bonitete podjetja in njenega celotnega pojma pojasnjuje cel spekter finančnih in nefinančnih kazalnikov, ki skupaj tvorijo bonitetno analizo. Tradicionalni pristopi k presoji bonitete podjetja niso več primerni, saj se znova in znova uveljavljajo dodatna, nova merila, ki posodabljajo modele ter teorije moderne analize. Razgiban razvoj sili podjetja k upoštevanju aktualnih dejavnikov, torej od številnih panožnih do okoljskih in drugih specifičnih dejavnikov, ki jih je potrebno prilagoditi vsaki presoji posebej. Zaradi tega so novejši načini presojanja bonitete podjetja podatkovno zahtevnejši in gradijo na večji pripravljenosti podjetij za razkrivanje informacij ter za praktično sodelovanje. Vse dejavnike je potrebno presojati v njihovi medsebojni povezanosti, torej v času, prostoru, med podjetji, panogami, itd. Kakovostno presojanje bonitete podjetja je v veliki meri odvisno ne le od razpoložljivih podatkovnih osnov, temveč tudi od znanja, veščin, osebnih in strokovnih lastnosti presojevalca. Pri tem mislimo predvsem na lastnosti, kot so odločnost, dinamičnost, kreativnost, poštenost, strokovnost in temeljitost. Ob dobri strokovni podkovanosti, dolgoletnih izkušnjah in raziskovalnih sposobnostih, je presojevalec pomembnejši od računalnika, hkrati pa je sama poklicna usmerjenost zelo zaželjena in iskana ter prinaša velik zaposlitveni potencial. V diplomski nalogi smo teoretično definirali in ugotavljali boniteto izbranih podjetij. Vsi izračuni so temeljili na uporabi količinskih in kakovostnih dejavnikov, ki zagotavljajo uspeh podjetja. Opozorili smo tudi na vrsto dejavnikov, ki zahtevajo posebno pozornost in podrobnejšo obdelavo, da se podjetje v največji možni meri izogne oviram in pastem. V današnjem stresnem in razgibanem internem ter eksternem dogajanju je v podjetju potrebno nenehno sledenje novim oblikam pridobivanja informacij, modelov analiz in drugih oblik presoje. Predstavljeni način presojanja bonitete podjetja je primeren za podjetja v mednarodni špedicijski dejavnosti, z izpopolnitvami in prilagoditvami novim spoznanjem pa lahko koristi tudi drugim praktičnim izkušnjam.
Keywords: boniteta podjetja, bonitetna analiza, obvladovanje tveganj, informacijska asimetrija, poslovni partnerji, plačilna (ne)disciplina, finančni in nefinančni kazalniki, presojevalec bonitete podjetja.
Published: 04.10.2010; Views: 3168; Downloads: 614
.pdf Full text (1,58 MB)

6.
BASEL II IN FINANČNA KRIZA
Vesna Grabnar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V okviru prvega stebra Basla II banka z bolj ali manj sofisticiranimi sistemi za merjenje tveganj izračunava minimalni (regulatorni) kapital za kreditno, tržno in operativno tveganje. Namen drugega stebra je zagotoviti, da bodo banke razpolagale s kapitalom, ki ustreza njihovi tveganosti in poslovni strategiji. Poleg tveganj zajetih v prvem stebru (kreditno, tržno, valutno, obrestno in operativno tveganje), naj bi banke spremljale še druga tveganja (obrestno tveganje iz bančne knjige, tveganje koncentracije, likvidnostno tveganje, tveganje poravnave in strateško tveganje). Glede na zahteve tretjega stebra pa se morajo banke bolj transparentno predstaviti javnosti oziroma svoje poslovanje bolje razkriti. V času finančne krize so se pojavile številne pomanjkljivosti Basla II. Pred več kot letom in pol se je začela finančna kriza. Na milijone ljudi je izgubilo delo, pojavili pa so se naslednji veliki problemi. Prenapihnjene cene vrednostnih papirjev na borzah, prenapihnjene cene nepremičnin, nezmožnost odplačevanja hipotekarnih posojil prebivalstva in podjetij (prezadolženost), vključevanje tradicionalnega komercialnega bančništva v nove, visoko tvegane oblike financiranja, veliko neravnovesje na področju trgovine, nastanek novih finančnih skladov brez nadzora, ki so izdajali raznovrstne tvegane vrednostne papirje. Za preprečitev vnovične finančne krize so potrebne reforme finančnih regulacij. Med krizo so se pokazale številne slabosti in pomanjkljivosti Basla II, njegova nadgradnja naj bi te pomanjkljivosti odpravila. Banke so nagnjene k procikličnemu obnašanju, vendar pa lahko vzpostavitev sistema dinamičnih oziroma statističnih rezervacij neželene učinke bistveno omeji ali pa celo povsem odpravi. Enostavna analiza novejših agregatnih podatkov potrjuje cikličnost oblikovanja rezervacij in njihove prociklične učinke na kreditno in s tem gospodarsko aktivnost. Že opravljene analize cikličnosti kreditne aktivnosti bank pri slovenskih bankah so pokazale, da cikličnost pri oblikovanju rezervacij obstaja tudi v slovenskem bančnem sistemu, ter da lahko govorimo tudi o obstoju učinka procikličnosti. Potrebno je oblikovanje sklada dinamičnih rezervacij, ki se polni v obdobjih pospešene kreditne rasti, v obdobjih upočasnjene kreditne rasti pa se iz njega črpa. Oblikovanje sklada je odvisno od kreditnega poslovanja posamezne banke.
Keywords: Basel I, Basel II, finančna kriza, procikličnost, minimalne kapitalske zahteve, regulatorni nadzor, tržna disciplina, CAD 3, dinamične rezervacije, Banka Celje.
Published: 11.11.2010; Views: 2219; Downloads: 232
.pdf Full text (679,49 KB)

7.
OPTIMIRANJE PROIZVODNJE S POMOČJO 5S METODE
Aleš Vršič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je bil prikazati, kako je mogoče proizvodnjo urediti s pomočjo metode 5S, kako se izboljša preglednost, varnost, zmanjšajo določeni časi ter znižajo stroški proizvodnje s prihrankom časa. Optimiranje proizvodnje s pomočjo 5S metode se je izvajala v sami proizvodnji, kjer se je tudi dejansko vpeljala ta metoda. Na osnovi končanja izvedbe je bilo ugotovljeno, da se je proizvodnja izboljšala postala preglednejša in čistejša, časi so se zmanjšali, delavci pa postali zadovoljnejši na svojem delovnem mestu. V prihodnosti se bo metoda še izvajala saj gre za trajno aktivnost. Priporočljiva je za vse proizvodne obrate v katerikoli industriji, saj izboljša veliko faktorjev za normalno in preglednejše delo.
Keywords: 5s, vzdrževanje, organizacija proizvodnje, red in disciplina, ureditev delovnega okolja.
Published: 01.10.2010; Views: 6323; Downloads: 1285
.pdf Full text (2,62 MB)

8.
MOTIVACIJSKI IN DISCIPLINSKI VIDIKI LIKOVNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI
Deja Dudić, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomi, ki se je ukvarjala s problemom discipline in motivacije pri likovni vzgoji v osnovni šoli, smo v teoretičnem delu obdelali razlage pojmov motivacija in disciplina različnih avtorjev, učno, notranjo in zunanjo motivacijo ter zavedno in nezavedno motivacijo. Osredotočili smo se na uvodno motivacijo pri likovni vzgoji, motiviranje najstnikov in vpliv motivacije na vedenje učencev med poukom likovne vzgoje. Prav tako nas je zanimal pomen discipline v razredu in kako lahko učitelji ukrepajo ob neprimernem vedenju oziroma kršitvah šolskega reda. S pomočjo učnega načrta za likovno vzgojo smo raziskali opredelitev in cilje tega predmeta, obdelali pa smo tudi psihološke značilnosti učencev tretje triade in njihov likovni razvoj. V empiričnem delu smo uporabili tehniko vezanega in nevezanega intervjuja, podatke pa smo kvalitativno obdelali s prikazom odstotnih frekvenc. Raziskavo smo izvedli junija 2011 na 14 slovenskih osnovnih šolah. Med intervjuvanjem smo raziskali motivacijo in disciplino pri likovni vzgoji in ugotovili, da večina učiteljev motivira učence za likovno-vzgojno delo. Težave z disciplino se najpogosteje pojavljajo v 8. razredu, bolj pogosto pa se neprimerno vedejo dečki. Učitelji priporočajo kvalitetno pripravo na pouk, zanimivo uvodno motivacijo in predvsem biti najprej človek, potem učitelj.
Keywords: motivacija, disciplina, neprimerno vedenje, likovna vzgoja, tretja triada, likovni razvoj, intervju
Published: 23.11.2011; Views: 1871; Downloads: 185
.pdf Full text (1,80 MB)

9.
10.
Mnenja strokovnih delavk o disciplini v vrtcu
Urška Šipec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Disciplina je pomembna tako doma kot v vzgojno-izobraževalnem procesu, kjer predstavlja sredstvo, ki omogoča doseganje ciljev. V teoretičnem delu je opisan moralni razvoja posameznika, skozi katerega otrok pridobiva znanje in izkušnje, ki mu omogočajo, da ravna v skladu z družbenimi pričakovanji. Predstavili smo temeljne značilnosti preventivne in kurativne discipline ter izpostavili vzroke oziroma dejavnike, ki vplivajo na pojavljanje disciplinskih težav. Ker je discipliniranje povezano s kaznovanjem, smo opredelili značilnosti kaznovanja in navedli slabosti in prednosti, ki jih prinaša kaznovanje. Namen empiričnega dela je bil ugotoviti, kakšno je mnenje strokovnih delavk o disciplini otrok v vrtcu, pri tem pa so nas zanimali najpogostejši disciplinski problemi, vloga dejavnikov, ki vplivajo na (ne)disciplino pri otroku, uporabljene kazni, kompetentnost za reševanje omenjenih težav, posvetovanje pri reševanju težav, pomembnost sodelovanja in enotnosti med strokovnima delavkama v paru za uspešno doseganje discipline ter dejavnosti preventivne discipline. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da so disciplinske težave pogost problem, s katerim se soočajo strokovne delavke, pri tem pa gre najpogosteje za neupoštevanje dogovorjenih pravil vedenja, kazni, ki jih ob kršitvah izrekajo strokovne delavke, pa so vzgojne in temeljijo na restituciji. Strokovne delavke so kot najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na nedisciplino, izpostavile starše. Pomembno je, da se strokovne delavke počutijo zelo kompetentne za reševanje disciplinskih težav, kadar pa težave rešujejo skupaj z drugimi, to najpogosteje počnejo s sodelavko znotraj skupine. K preprečevanju disciplinskih težav prispevajo z izvajanjem številnih dejavnosti preventivne discipline, ob tem pa dajejo velik poudarek sodelovanju in enotnosti obeh strokovnih sodelavk v paru.
Keywords: Moralni razvoj, disciplina, neprimerno vedenje, preventivna in kurativna disciplina, kazen
Published: 18.11.2011; Views: 2270; Downloads: 933
.pdf Full text (1,24 MB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica