| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 22
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Ponudbeni predračun za gradnjo montažnih večstanovanjskih stavb v Medlogu
Gal Rednak, 2021, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo na praktičnem primeru gradnje dveh montažnih večstanovanjskih stavb s pomočjo križno lepljenih plošč prikazali, kako se izdela ponudbeni predračun s pomočjo računalniškega programa 4BUILD. Najprej smo opisali splošna teoretična načela ter na podlagi tehničnega poročila predstavili predviden objekt. Sledila je izdelava ponudbenega predračuna v kombinaciji računalniškega programa 4BUILD in izkustvenih podatkov ter s tem izračun rekapitulacije vrednosti gradbenih in obrtniških del za predvidena objekta.
Keywords: Ponudbeni predračun, diplomsko delo, gradbeništvo, 4BUILD, lesena montažna gradnja, križno lepljene plošče
Published: 09.09.2021; Views: 84; Downloads: 30
.pdf Full text (7,10 MB)

2.
FINANČNI VIDIK SPROSTITVE BLAGA V PROST PROMET PO POSTOPKU 42 V OKVIRU CARINSKIH POSTOPKOV
Antonija Zvonka Lipavšek, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava carinski postopek pri uvozu blaga, poudarek je na postopku 42. V teoretičnem delu naloge se zaradi lažjega pregleda opisujejo carinski postopki in njihove sestavine. Proučijo se listine, ki se uporabljajo pri teh postopkih. V praktičnem delu se opiše postopek in v nalogi je bil raziskan in ugotovljen finančni vidik carinskega postopka 42 glede na uvoznika carinjenja in s strani posrednika carinjenja-špediterja. Uporaba postopka 42 za uvoznika prinaša zmanjšanje stroškov carinjenja, večjo hitrost poslovanja, fleksibilnost in konkurenčno prednost pred ostalimi podjetji, ugled pri tujih partnerjih. Podobni zaključki prinašajo prav tako tudi carinskemu posredniku- špediterju.
Keywords: Diplomsko delo obravnava carinski postopek pri uvozu blaga, poudarek je na postopku 42. V teoretičnem delu naloge se zaradi lažjega pregleda opisujejo carinski postopki in njihove sestavine. Proučijo se listine, ki se uporabljajo pri teh postopkih. V praktičnem delu se opiše postopek in v nalogi je bil raziskan in ugotovljen finančni vidik carinskega postopka 42 glede na uvoznika carinjenja in s strani posrednika carinjenja-špediterja. Uporaba postopka 42 za uvoznika prinaša zmanjšanje stroškov carinjenja, večjo hitrost poslovanja, fleksibilnost in konkurenčno prednost pred ostalimi podjetji, ugled pri tujih partnerjih. Podobni zaključki prinašajo prav tako tudi carinskemu posredniku- špediterju. Ključne besede : carinski postopek, carinjenje, dokument, carina, Slovenija, Evropska unija
Published: 27.09.2016; Views: 792; Downloads: 63
.pdf Full text (509,34 KB)

3.
Idejna zasnova večstanovanjskega objekta in študentskega bivališča za študentske družine ob Strossmayerjevi ulici v Mariboru
Žiga Erlač, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava idejno zasnovo večstanovanjskega objekta in študenstkih bivališč za študentske družine ob Strossmayerjevi ulici v Mariboru. Razlaga idejne zasnove novega projekta, ki bi se vključil v mestno jedro. Predstavljen je zgodovinski razvoj mesta in vidik potreb mladih študenstkih družin. V nadaljevanju so podani referenčni primeri iz sveta in Slovenije. Rezultat je nova arhitektura, ki bo povezovala novo lokacijo z obstoječim mestnim jedrom. Na luksozni lokaciji mesta smo ustvarili neluksuzna stanovanja in študentska bivališča, katera so predstavljena v postopku od analize lokacije danega področja do prostorskih, arhitekturnih in funkcionalnih zasnov.
Keywords: Arhitektura, diplomsko delo, večstanovanjski objekt, študentska bivališča
Published: 30.09.2015; Views: 942; Downloads: 148
.pdf Full text (55,62 MB)

4.
EMBALAŽA BLAGOVNE ZNAMKE COCKTA SKOZI ŽIVLJENJSKI CIKEL
Matic Deželak, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Osnovni namen embalaže je predvsem nositi in varovati, ohraniti vrednost in izdelek zaščititi ter olajšati njegovo uporabo. Diplomsko delo obravnava embalažo blagovne znamke Cockta skozi življenjski cikel. Cilji diplomskega dela so bili proučiti embalažo blagovne znamke Cockta skozi njen življenjski cikel. Diplomsko delo zajema pet poglavij. V uvodnem poglavju je opredeljeno področje problema, opis problema, predstavljeni so cilji, predpostavke in omejitve ter metoda dela. V drugem poglavju se seznanimo s teoretičnimi spoznanji o embalaži, njenim pojmom, kako je sestavljena, katere vrste poznamo in kakšna je njena funkcija. Tretje poglavje smo namenili življenjskemu ciklu izdelka in predstavitvi posameznih stopenj. V četrtem poglavju smo predstavili pojem blagovne znamke, njene kratkoročne in dolgoročne cilje, njeno označevanje, varstvo znamk in vpliv embalaže na uporabnika. V petem, zaključnem poglavju, je bilo predstavljeno podjetje Droga Kolinska d.d. v sklopu katerega smo podrobneje predstavili blagovno znamko Cockta, spreminjanje njene embalaže skozi čas in prodajne rezultate Cockte v opazovanem obdobju.
Keywords: embalaža, blagovna znamka, Cockta, Droga Kolinska d.d., življenjski cikel izdelka, diplomsko delo
Published: 07.07.2015; Views: 1171; Downloads: 219
.pdf Full text (808,50 KB)

5.
6.
Izobraževalna debata kot metoda makro-didaktične komponente preverjanje z ocenjevanjem pri pouku KEMIJE in NARAVOSLOVJA v osnovni šoli
Davorin Horvat, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Hiter napredek znanosti in informacijske tehnologije ter dostopnosti do informacij preko medmrežja silijo k drugačnemu, alternativnemu načinu poučevanja (Pisar, 2006). Učence je potrebno uvajati v interdisciplinarno povezovanje aktualnih predmetnih področij. Aktivno učenje s pomočjo različnih metod dela ima pri vzgojno–izobraževalnem procesu čedalje večji pomen. Z metodo izobraževalne debate pridobijo učenci nekatere veščine, potrebne za uspešno soočanje z izzivi današnjega časa. Ta metoda, uporabljena v makro – didaktični komponenti preverjanja z ocenjevanjem, vodi učence, ob dejavnem razvijanju široke palete kompetenc (od splošnih do predmetno – specifičnih), do najvišjih kognitivnih stopenj, kakor tudi prenekaterih stopenj njihovega psihomotoričnega in konativnega osebnostnega razvoja. Takšen pristop učenja je zanimiv tudi z učenčevih vidikov, saj se nekateri znajdejo tudi v t.i. vlogi ocenjevalcev, ko učitelj učencu dodeli »pravico« do ocenjevanja sošolca po vnaprej zapisanem, prirejenem evalvacijskem listu. Hkrati pa učinkovito učenčevo doseganje procesnih in vsebinskih ciljev, spretnosti ter stališč oz. kompetenc od učenca zahteva dobro načrtovanje, organizacijo (delitev dela) in konstruktivno izvedbo raziskovane metode dela. Ključna cilja opravljene empirične raziskave sta bila osredotočena na vidike vrednotenja kakovosti usvojenih splošnih ciljev/kompetenc (opredeljenih v veljavnih učnih načrtih) in motivacijske uporabe izobraževalne debate kot preverjalno – ocenjevalne metode na področju naravoslovnega izobraževanja. V raziskavi so sodelovali učenci šestih osnovnih šol tako urbanega kot ruralnega območja na Ptujskem (OE Maribor Zavoda RS za šolstvo). Predloženo diplomsko delo obsega, za potrebe učiteljev kemije in naravoslovja, skrbno izdelane evalvacijske liste (uporabne pri osnovnošolskih predmetih naravoslovje in kemija) kakor tudi izbor debatne vsebine z aktualnimi debatnimi temami.
Keywords: Aktivno učenje, cilji, izobraževalna debata, kemija, kompetence, naravoslovje, preverjanje in ocenjevanje, diplomsko delo.
Published: 08.01.2014; Views: 2413; Downloads: 164
.pdf Full text (3,87 MB)

7.
Pajki (Arachnida: Araneae) na izbranih travnikih subpanonske biogeografske regije Slovenije
Davorin Horvat, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Členonožci (Arthropoda) predstavljajo velik del celotnega bogastva vrst na travniških ekosistemih. Kot plenilci so pomemben člen v prehranjevalni verigi, hkrati pa so hrana mnogim vretenčarjem. Študije so pokazale, da so pajki bioindikatorji vrstne pestrosti kopenskih členonožcev. So tipična, številčno in vrstno zelo bogata živalska skupina, ki jo najdemo v vseh kontinentalnih ekosistemih, še zlasti na travnikih. Obsežna košnja le-teh prispeva k zmanjševanju populacij in osiromašenju tako živalskih kot rastlinskih vrst. Na diverziteto pajkov vpliva več biotskih dejavnikov, kar sem v diplomskem delu opredelil kot kompleksnost vegetacije. Ta vključuje zastopanost različnih rastlinskih združb, gostoto in višino vegetacije ter njeno pokrovnost. Namen diplomskega dela je ugotoviti razliko v biodiverziteti pajkov vlažnih in suhih travnikov subpanonske biogeografske regije glede na kompleksnost vegetacije. Ugotavljam, da je bila favna pajkov na izbranih lokalitetah relativno revna zaradi kratkega časa vzorčenja: zaradi omejenega obdobja (samo v mesecu septembru) in zaradi časovne omejitve (pol ure vzorčenja). Prav tako so opazne razlike v zastopanosti rodov pajkov glede na tip travnika in raziskovane biotske dejavnike. Raziskava, opravljena na štirih izbranih lokalitetah subpanonske biogeografske regije Slovenije, izkazuje, da na biodiverziteto pajkov vplivata višina vegetacije in tip travnika.
Keywords: Pajki, Araneae, biodiverziteta, kompleksnost vegetacije, travniki, subpanonska regija, diplomsko delo.
Published: 05.12.2013; Views: 1626; Downloads: 216
.pdf Full text (2,99 MB)

8.
VPLIV RAZPONA ETAŽ NA UPORABNOST RAZLIČNIH MODELOV STAVB ZA ANALIZO NIHAJNIH ČASOV
Tina Ugulin, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je obravnavana jeklena konstrukcija s šestimi etažami. Za to konstrukcijo smo izračunali togosti, pomike in prve nihajne čase. Namen diplomskega dela je bilo opazovanje obnašanja različnih ravninskih modelov konstrukcij glede na dolžino prečk. Uporabili smo različne modele in metode, in sicer dve metodi iz Slovenskega standarda SIST EN 1998-1, dva modela po Buchholdtu in računalniški program Tower 7. V zaključku smo izvedli primerjavo dobljenih togosti, pomikov in nihajnih časov, ter na osnovi izračunanih vrednosti podali komentarje posameznih modelov. Rezultati so pokazali, da se pojavijo opazne razlike v izbiri modelov stavb.
Keywords: gradbeništvo, diplomsko delo, potresno inženirstvo, nihajni čas
Published: 09.09.2013; Views: 1017; Downloads: 108
.pdf Full text (1,79 MB)

9.
VERIFIKACIJA RAZLIČNIH MODELOV STAVB ZA ANALIZO NIHAJNIH ČASOV GLEDE NA ŠTEVILO ETAŽ
Andrej Gril, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Pri potresni analizi konstrukcij se lahko uporabljajo različni modeli in metode, s katerimi lahko analiziramo obnašanje konstrukcije. Glede na stopnjo pravilnosti konstrukcije je tudi predpisana izbira računskega modela in metode, ki se uporabita za izvedbo potresne analize. Namen diplomskega dela je bilo opazovanje obnašanja različnih ravninskih modelov konstrukcij glede na število etaž konstrukcije. Zato smo v diplomskem delu uporabili konstrukcijo iz strokovnega članka, za katero smo izračunali pomike in nihajne čase. Glede na to, da je konstrukcija tlorisno pravilna in po višini tudi smo lahko uporabili dva modela po Buchholdtu, dve metodi iz Slovenski standard SIST EN 1998-1 in računalniški program Tower 7. V zaključku smo izvedli primerjavo dobljenih pomikov in nihajnih časov, ter na osnovi izračunanih vrednosti podali komentarje posameznih modelov.
Keywords: gradbeništvo, diplomsko delo, potresna analiza, okvirna konstrukcija, nihajni čas
Published: 09.05.2013; Views: 1330; Downloads: 156
.pdf Full text (2,00 MB)

10.
BIVALIŠČA V PRIMERU NARAVNIH KATASTROF: ZASNOVA MANJŠEGA MOBILNEGA OBJEKTA
Tadej Junger, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo se osredotoča na iskanje prostorskih rešitev začasnih bivališčv primeru naravnih katastrof. V prvem delu so opisane vrste naravnih katastrof in primeri reševanje prostorske problematike s pomočjo šotorskih, kontejnerskih postavitev. V nadaljevanju je predstavljena idejna zasnova manjšega mobilnega bivališča za štiričlansko družino. V diplomskem delu se poglobimo v zasnovo notranjosti mobilne enote z vsemi pripadajočimi elementi, kakor tudi z zunanjim izgledom.
Keywords: Mobilna arhitektura, začasna bivališča, naravne katastrofe, arhitektura, diplomsko delo...
Published: 27.09.2012; Views: 1504; Downloads: 121
.pdf Full text (20,60 MB)

Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica