| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 25
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Organizacijska klima v preučevanem logističnem podjetju
Sara Kostrevc, 2017, master's thesis/paper

Abstract: Na uspešnost podjetij v veliki meri vplivajo zaposleni, zato je zelo pomembno, da so le-ti zadovoljni pri delu, saj so tako veliko bolj učinkoviti. Da pa bodo zaposleni zadovoljni pri delu, morajo imeti podjetja dobro zasnovano organizacijsko klimo. Organizacijsko klimo in zadovoljstvo pri delu smo preučevali v logističnem podjetju, ki je želelo ostati neimenovano. Ker je podjetje veliko in razpršeno po celotni Sloveniji, smo zajeli samo območje Ljubljane, kjer je 550 zaposlenih. V podjetju smo razdelili 80 anketnih vprašalnikov, kar predstavlja 14,55 % zaposlenih in na podlagi 64 vrnjenih, kar predstavlja 11,64 % zaposlenih, analizirali podatke ter tako preučili organizacijsko klimo in zadovoljstvo pri delu. V teoretičnem delu smo opredelili organizacijsko klimo in njene dimenzije ter zadovoljstvo zaposlenih pri delu. Sledi poglavje Metoda, kjer smo opisali uporabljene metode magistrskega dela. V poglavju Analiza in interpretacija smo analizirali rezultate organizacijske klime in zadovoljstva pri delu ter napisali njihove ugotovitve. Prav tako smo preverili tri postavljene teze. Delo smo zaključili s predlogi in priporočili za izboljšanje organizacijske klime in zadovoljstva pri delu.
Keywords: organizacijska klima, zadovoljstvo pri delu, dimenzije organizacijske klime
Published in DKUM: 04.06.2018; Views: 1062; Downloads: 160
.pdf Full text (1,61 MB)

2.
ORGANIZACIJSKA KLIMA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V PODJETJU
Anja Omladič, 2016, master's thesis

Abstract: V zadnjem času, predvsem v zadnjih letih, ko je gospodarska kriza močno pokazala svoje zobe in postavila podjetja pred nove izzive, so se le-ta še bolj začela zavedati pomembnosti organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih na njihovem delovnem mestu. Zaposleni danes namreč predstavljajo veliko konkurenčno prednost podjetja, njegovo uspešnost in odličnost. Tako organizacijska klima kot tudi zadovoljstvo zaposlenih sta dejavnika, ki sta kvantitativno merljiva, omogočata hitre odgovore in enostavno ter učinkovito analizo. Obstajajo številni vprašalniki, ki nam lahko dajo odgovore, ali so zaposleni zadovoljni, motivirani, dobro plačani in nagrajeni, ali v podjetju vladajo dobri odnosi med sodelavci (tudi v odnosu delavec – nadrejeni), ali je pretok informacij dober, ali je dober sistem nagrajevanja in podobno. Priporočljivo je, da se organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih meri vsaj enkrat letno, kajti le tako vodstvo razpolaga z ažurnimi informacijami, ki jim omogočajo, da se pravočasno in pravilno odziva in ustrezno ukrepa. V magistrski nalogi je obravnavana tema Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Era Good, d. o. o. Naloga je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. V prvem delu je na splošno predstavljena organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih. V drugem delu pa smo z anketnim vprašalnikom ter njegovo analizo in s pridobljenimi rezultati ugotovili, da je organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih ocenjena dokaj visoko. Podjetje bi lahko z večjo angažiranostjo in pozornostjo stanje še izboljšalo, tudi s pomočjo predlogov, ki so napisani na koncu tega magistrskega dela.
Keywords: organizacijska klima, dimenzije organizacijske klime, proučevanje in merjenje organizacijske klime, zadovoljstvo zaposlenih, dejavniki zadovoljstva zaposlenih, Era Good, d. o. o.
Published in DKUM: 13.12.2016; Views: 1526; Downloads: 304
.pdf Full text (653,95 KB)

3.
ORGANIZACIJSKA KLIMA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V PODJETJU T-2 D.O.O.
Mateja Kremžar, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Dobra organizacijska klima na delovnem mestu, je v današnjem času že skoraj prava redkost. V naglici življenja pozabljamo na bistvene vrednote, ki veljajo tako v zasebnem kot v poslovnem življenju. V diplomski nalogi ugotavljamo, da se vodilni vse bolj zavedajo problematike slabe organizacijske klime v podjetjih. Za izboljšanje le-te, pa si prizadevajo le redki in to tisti, ki se zavedajo, da so zaposleni največje bogastvo uspešnega podjetja. Z zadovoljnimi zaposlenimi in dobro klimo je doseganje ciljev in vizije lažje.
Keywords: Organizacijska klima, dimenzije organizacijske klime, zadovoljstvo zaposlenih, podjetje T-2 d.o.o.
Published in DKUM: 10.11.2016; Views: 991; Downloads: 118
.pdf Full text (642,44 KB)

4.
ORGANIZACIJSKA KLIMA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
Lidija Bernjak Sukič, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Organizacijska klima obstaja v vsakem podjetju in jo je moč prepoznati že ob prvem stiku z organizacijo. Ključni v vsaki organizaciji so zaposleni, ki jo s svojim delom tvorijo ter ustvarjajo neko vzdušje, ki jo določa in loči od ostalih. Zaposleni s svojim zadovoljstvom, motiviranostjo, zavzetostjo, strokovnostjo, pripadnostjo krojijo uspešnost in konkurenčnost organizacije. Ključ, ki odpira vrata uspešnosti, prepoznavnosti in obstoju organizacije, je dobra oziroma pozitivna organizacijska klima, ki jo ustvarijo zadovoljni in motivirani zaposleni. Diplomsko delo v uvodnem delu zajema predstavitev problema, okolja in metod dela. V teoretičnem delu je predstavljen pojem organizacijske klime in njenih dimenzij, kako jo merimo ter spremljamo, opisani so dejavniki zadovoljstva zaposlenih ter povezava med organizacijsko klimo in zadovoljstvom zaposlenih. Empirični del naloge je sestavljen iz predstavitve Javnega zavoda Krajinski park Goričko, analize anketnega vprašalnika in testiranja zastavljenih hipotez. V nadaljevanju je podana interpretacija rezultatov testiranja raziskovalnih vprašanj. Testirane so bile štiri predpostavljene hipoteze, za katere smo menili, da so za zavod zelo pomembne. Na koncu diplomskega dela smo vodstvu organizacije podali predloge izboljšav slabše ocenjenih dimenzij organizacijske klime.
Keywords: Organizacijska klima, zadovoljstvo zaposlenih, dimenzije organizacijske klime.
Published in DKUM: 05.10.2016; Views: 3043; Downloads: 815
.pdf Full text (1,50 MB)

5.
ORGANIZACIJSKA KLIMA V IGRALNEM SALONU CASINO DRIVE-IN
Janja Podgornik, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V današnjem času, ko so spremembe postale stalnica in je stres postal del vsakdanjega življenja, mora management v podjetjih še posebej skrbeti za dobro klimo in zadovoljstvo svojih zaposlenih. Že ob prvem vstopu v prostor namreč občutimo klimo in vzdušje, kar nam ogromno pove o usposobljenosti, izobraženosti in motiviranosti kadra v organizaciji. V teoretičnem delu bomo predstavili podrobnosti organizacijske klime, kaj je, katere dimenzije organizacijske klime poznamo, kako je organizacijska klima povezana z organizacijsko kulturo in zadovoljstvom zaposlenih, kako jo preučujemo in merimo ter kako se le ta lahko spreminja. V empiričnem delu diplomskega dela predstavimo igralni salon oziroma igralnico Casino Drive-in, in s pomočjo anketnega vprašalnika, povzetega po projektu SiOK, ugotavljamo organizacijsko klimo v igralnici Casino Drive-in. V tretjem delu sledita predstavitev rezultatov ankete ter interpretacija rezultatov. Na koncu naloge pa še podamo predloge za izboljšave organizacijske klime v organizaciji.
Keywords: Organizacijska klima, organizacijska kultura, zadovoljstvo zaposlenih, dimenzije organizacijske klime, Casino Drive-in.
Published in DKUM: 05.10.2016; Views: 1435; Downloads: 86
.pdf Full text (899,37 KB)

6.
METODOLOGIJA VPELJEVANJA IN MERJENJE ORGANIZACIJSKE KLIME NA KARDIOLOŠKEM ODDELKU
Danijela Glišović, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Organizacijska klima je tisti ključni dejavnik, ki vpliva na učinkovitost, pripadnost, lojalnost, motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih, hkrati pa zaposleni, kot glavni nosilci vseh aktivnosti vplivajo na stopnjo uspešnosti in razvoja organizacijskega sistema. Vsaka organizacija bi morala stremeti h konstantnemu preverjanju (merjenju) organizacijske klime, saj le na ta način lahko ugotovimo kritične točke oziroma dimenzije, ki jih je treba spremeniti, da bi se pravočasno izognili negativnim posledicam kot so nezadovoljstvo in nemotiviranost zaposlenih ter slabo poslovanje organizacije. Organizacijska klima se nanaša na skupino različnih dejavnikov, kot so: poznavanje poslanstva, vizije in ciljev, pripadnost in lojalnost organizaciji, organiziranost, vodenje, notranje komuniciranje in informiranje, notranji odnosi, inovativnost, motivacija in zavzetost, nagrajevanje, odnos do kakovosti, strokovna usposobljenost in učenje, možnost razvoja kariere, zadovoljstvo pri delu in zadovoljstvo z delovnimi pogoji. V teoretičnem delu diplomskega dela smo predstavili posamezne dimenzije, ki vplivajo na organizacijsko klimo ter pojasnili, kako organizacijska klima vpliva na zaposlene in uspešnost organizacije. V empiričnem delu diplomske naloge smo s pomočjo vprašalnika opravili raziskavo o organizacijski klimi na Kardiološkem oddelku, rezultate anket smo po posameznih kategorijah obdelali, jih analizirali z izračunom srednje vrednosti posameznih trditev ter jih opisno in grafično interpretirali. Temu sledi statistična analiza oziroma testiranje hipotez s pomočjo One Sample t-testa, pri čemer smo kot testno vrednost uporabili 3,5. Pri hipotezah, kjer smo računali t-test na sklopu trditev, ki merijo isti koncept smo s pomočjo Cronbachalphe metode preverili zanesljivost sklopov trditev. Dve navedeni hipotezi od šestih hipotez smo razstavili na tri podhipoteze, ker zajemajo tri različne kategorije in nato vseh deset hipotez posamezno testirali. Z rezultati testiranja smo lahko šest hipotez potrdili oziroma sprejeli, eno hipotezo smo lahko le delno potrdili in tri hipoteze smo ovrgli. Zaposleni so trditve in zadovoljstvo ocenjevali z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »popolnoma nezadovoljen/a«, 5 pa »popolnoma zadovoljen/a«. Aritmetična sredina vseh trditev vprašalnika znaša 4,13.   Zaposleni so najbolje ocenili kategorijo vodenje (4,68) in nadpovprečno ocenili kategorije: motivacija in zavzetost (4,57), poznavanje poslanstva, vizije in ciljev (4,25), odnos do kakovosti (4,25), organiziranost (4,25), notranje komuniciranje in informiranje (4,24) in notranji odnosi (4,14). Zaposleni so izrazili zadovoljstvo pri delu (4,08), z izjemo plače in možnosti napredovanja. Inovativnost je bila ocenjena s 4,05, podobno pa so zaposleni ocenili strokovno usposabljanje in učenje z oceno 4,03 in možnost razvoja kariere z oceno 3,97. S statistično analizo smo pokazali, da so zaposleni v povprečju zadovoljni ali popolnoma zadovoljni z delovnimi pogoji (3,86) z izjemo mikroklimatskih razmer in delovnih oblačil. Rezultati so pokazali, da zaposleni niso lojalni organizaciji (3,74) in niso zadovoljni z nagrajevanjem, ki je bila tudi najslabše ocenjena kategorija raziskave (3,7). Na podlagi analize rezultatov raziskave merjenja organizacijske klime smo prepoznali prednosti in pomanjkljivosti posameznih kategorij. Na prednostih mora organizacija graditi še naprej, za pomanjkljivosti pa smo ugotovili vzroke za nastanek, ki jih je potrebno odpraviti z radikalnimi spremembami, za katere smo pripravili predloge in jih na sestanku predstavili direktorju. Predlogi so bili v večini sprejeti, direktorjeva želja pa je, da bi se po realizaciji sprememb naslednje leto ponovno zmerila organizacijska klima na obravnavanem oddelku, kar bi bilo zelo smotrno, ker bi s tem lahko preverili učinke sprememb.
Keywords: organizacijska klima, zadovoljstvo zaposlenih na kardiologiji, dimenzije organizacijske klime.
Published in DKUM: 04.10.2016; Views: 764; Downloads: 90
.pdf Full text (1,86 MB)

7.
ORGANIZACIJSKA KLIMA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V PODJETJU OKP ROGAŠKA SLATINA
Petra Gajšek, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu smo opredelili organizacijsko klimo, zakaj je organizacijska klima pomembna in kaj pomeni zadovoljstvo pri delu. Povezava med organizacijsko klimo in zadovoljstvom pri delu je recipročna, tako kot organizacijska klima vpliva na zadovoljstvo, tako zadovoljstvo vpliva na to, kako zaposleni zaznavajo in doživljajo organizacijsko klimo v podjetju. Na zadovoljstvo pri delu vpliva veliko število dejavnikov, med drugim tudi: delo samo, možnosti napredovanja, osebne karakteristike, stil vodenja idr., vendar pa je morda ravno organizacijska klima tista, ki je najbolj neposredno povezana z zadovoljstvom zaposlenih. Zadovoljstvo pri delu se uvršča k naravnanosti do dela. Definira se kot želeno ali pozitivno čustveno stanje, ki je rezultat ocene posameznikovega dela ali doživetja in izkušenj pri svojem delu. V podjetju OKP Rogaška Slatina d. o. o. se zavedajo, da ugodna organizacijska klima vpliva na zadovoljstvo zaposlenih in vodstva ter uspešnost poslovanja in doseganja ciljev podjetja. Na podlagi rezultatov in ugotovitev merjenja organizacijske klime je bil oblikovan načrt izboljšav, saj želijo zaposleni v podjetju OKP Rogaška Slatina v prihodnje še bolje sodelovali, dosegati večje uspehe, z večjim veseljem prihajati v službo in se drug ob drugem počutiti bolje.
Keywords: Organizacijska klima, organizacijska kultura, dimenzije organizacijske klime, zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji, zadovoljevanje potreb.
Published in DKUM: 04.07.2016; Views: 1468; Downloads: 92
.pdf Full text (2,42 MB)

8.
VPLIV ORGANIZACIJSKE KLIME NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI
Anja Zorjan, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem času se vedno bolj, iz dneva v dan podjetja potegujejo in prilagajajo vedno bolj zahtevnemu tržišču. Ko govorimo o organizacijski klimi, ob enem govorimo o vzdušju zaposlenih v organizaciji, ki je posledica različnih znanih in neznanih dejavnikov iz preteklosti in sedanjosti, iz širšega in ožjega okolja, ki vplivajo na obnašanje ljudi in uporabo njihovih zmogljivosti. Organizacijska klima lahko prežema celotno organizacijo ali pa se nanaša bolj na okolje znotraj oddelka, obrata, sektorja. Za organizacijsko klimo velja, da je neoprijemljiva, a kljub temu prisotna v delovnem okolju in ima vpliv na vse, kar se znotraj organizacije dogaja. Za merjenje organizacijske klime se v podjetjih odločijo, ko želijo ugotoviti zadovoljstvo svojih zaposlenih v podjetju, na različnih področjih njihovega delovanja. V svoji diplomski nalogi sem se z anketnim vprašalnikom osredotočila predvsem na delo v maloprodaji, na razvoj kariere v podjetju Mercator d.d., kakšni so odnosi med zaposlenimi, kakšen je način nagrajevanja in napredovanja, kako je z izobraževanjem zaposlenih, kakšna je pripadnost zaposlenih organizaciji, če zaposleni poznajo vizijo, poslanstvo in cilje organizacije, kakšna je njihova pripadnost, kakšna je kultura podjetja in organiziranost. V svoji diplomski nalogi sem si za raziskavo izbrala podjetje Mercator d.d., v katerem sem tudi sama zaposlena. Ker so v današnjem času zadovoljni zaposleni ključ do uspešne organizacije in uspeha podjetja, bom v svoji nalogi opisala, zakaj je potrebno merjenje organizacijske klime, kako jo dojemajo zaposleni v organizaciji in kako jo lahko spremenimo. Moj cilj v diplomski nalogi je bil, da ugotovim, kakšna organizacijska klima se odraža v podjetju Mercator d.d., v Železnini Lenart. Na osnovi vprašalnika sem med zaposlenimi izvedla anketo, s katero sem želela ugotoviti, katere dimenzije so ocenjene slabo in katere dobro. Cilj je tudi, da se slabše izkazane dimenzije izboljšajo, medtem ko se dobro ocenjene dimenzije ohranijo na vsaj takšni ravni, kot so bile do sedaj. Znano je, da imajo zaposleni neomejene zaloge energije, ki pa jo lahko poljubno vložijo v delo, ali pa jo zadržijo zase. Prav tako, morajo imeti cilje, vrednote in prepričanja, saj je skupek vsega tega ključ do uspeha organizacije.
Keywords: organizacijska klima, merjenje organizacijske klime, dimenzije organizacijske klime
Published in DKUM: 09.06.2016; Views: 1273; Downloads: 203
.pdf Full text (1,63 MB)

9.
Organizacijska klima v mednarodnem trgovskem podjetu
Matjaž Radanovič, 2015, master's thesis/paper

Abstract: Cilj vsake organizacije je težnja po čim večji uspešnosti in učinkovitosti, kar je ob vedno ostrejši konkurenci tudi glavni pogoj za njen obstoj. Uspešnost podjetja je v veliki meri odvisno od njegovih zaposlenih, zato mora biti vlaganje v ljudi ena izmed glavnih prioritet vsakega podjetja. Ljudje bodo praviloma uspešnejši in učinkovitejši, če bodo prihajali na delo z veseljem, bili motivirani in se na delu tudi dobro počutili. Bolj kot so zaposleni zadovoljni, bolj so uspešni. Glavna naloga vodstva je torej vzpostavitev čim ugodnejše organizacijske klime in zadovoljstva pri delu. Magistrsko delo je sestavljeno iz štirih delov, od katerih prva dva prikazujeta opredelitve organizacijske klime, opredelitve posameznih dimenzij le te in opredelitev zadovoljstva zaposlenih pri delu. Tretji del prikazuje rezultate raziskave, ki smo jo izvedli med zaposlenimi v proučevanem podjetju. V četrtem oz. zadnjem delu pa smo predstavili ugotovitve in priporočila oz. predloge za nadaljnje izboljšave organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih.
Keywords: organizacijska klima, zadovoljstvo pri delu, dimenzije organizacijske klime
Published in DKUM: 09.11.2015; Views: 1260; Downloads: 144
.pdf Full text (1,51 MB)

10.
ORGANIZACIJSKA KLIMA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V PODJETJU SNEŽNIK D.D.
Simon Vukan, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: V današnjem času, ko so spremembe postale stalnica in je stres postal del vsakdanjega življenja, morajo podjetja še posebej skrbeti za dobro klimo v podjetju in zadovoljstvo svojih zaposlenih. Večina podjetij se tega zaveda in poskuša na različne načine doseči maksimalno motiviranost zaposlenih, želi, da se zaposleni dobro počutijo in so zadovoljni, saj je to korak do uspeha in doseganja zastavljenih ciljev podjetja. V teoretičnem delu diplomskega dela predstavljamo organizacijsko klimo, posamezne dimenzije le-te in kako se spreminja. Raziskali smo povezanost organizacijske klime in kulture ter razlike med njima. Ugotavljali smo tudi, kaj je zadovoljstvo zaposlenih in kako organizacijska klima vpliva nanj. V empiričnem delu diplomskega dela predstavimo podjetje Snežnik, d. d., in s pomočjo anketnega vprašalnika, povzetega po projektu SiOK – slovenska organizacijska klima, ugotavljamo organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Snežnik, d. d. Na koncu predstavimo rezultate ankete in podamo ugotovitve in predloge za izboljšanje.
Keywords: -organizacijska klima, -organizacijska kultura, -zadovoljstvo zaposlenih, -dimenzije organizacijske klime -podjetje Snežnik d. d.
Published in DKUM: 21.09.2015; Views: 854; Downloads: 155
.pdf Full text (1,22 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica