| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 25
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
2.
ORGANIZACIJSKA KLIMA PODJETJA YDRIA MOTORS D. O. O.
Adrijana Vampelj, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Ljudje so temeljni pogoj za obstoj in delovanje vsake organizacije. S svojim delovanjem omogočajo uresničevaje namena delovanja podjetja, njegovo poslovanje in doseganje uspešnosti. Uspešna podjetja so vedno korak pred konkurenco, so drugačna od nje. Drugačnost pa zagotavljajo ljudje. Vedenje posameznika je odvisno od številnih dejavnikov, vrednot, ki jih ima posameznik, in njegovih stališč. Vsi zaposleni v podjetju in hkrati vsak posebej ustvarjajo v podjetju organizacijsko klimo. Pojem organizacijske klime, njene dimenzije in vpliv na organizacijo so v diplomskem delu predstavljeni v teoretičnem delu. Ker že nekaj časa opažamo v podjetju Ydria Motors d.o.o. nihanja v razpoloženju zaposlenih, njihovo nejevoljo in nemotiviranost do dela, je naš cilj ugotoviti, kakšna organizacijska klima prevladuje v podjetju. Ugotoviti želimo dejansko stopnjo zadovoljstva zaposlenih v podjetju in opredeliti tiste dejavnike, ki ustvarjajo negativno klimo. V raziskovalnem delu je predstavljeno podjetje Ydria Motors d.o.o. Ta del temelji na predstavitvi rezultatov ankete, s katero smo pridobili mnenja oz. prepričanja zaposlenih o njihovem delu, delovnem okolju in pogojih dela ter sami organizaciji. S pomočjo analize rezultatov so podani predlogi vodilnemu osebju pri sprejemanju odločitev, katere izboljšave uvesti za dvig organizacijske klime in izboljšanju počutja zaposlenih.
Keywords: - Organizacijska klima - Zadovoljstvo pri delu - Dimenzije organizacijske klime - Merjenje organizacijske klime
Published: 03.06.2009; Views: 2948; Downloads: 591
.pdf Full text (12,81 MB)

3.
ORGANIZACIJSKA KLIMA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V PODJETJU BRAMAC D.O.O.
Jasna Zemljič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Preučevanje organizacijske klime je izrednega pomena, kajti klima lahko vpliva na zadovoljstvo zaposlenih in na uspešnost poslovanja. Pri raziskovanju klime izhajamo iz vizije in ciljev ter se sprašujemo, ali obstoječa organizacijska klima vspodbuja ali zavira doseganje razvojnih ciljev. Naš cilj je ustvariti takšno klimo, ki pospešuje in podpira doseganje razvojnih ciljev združbe. V diplomski nalogi smo predstavili in preučili organizacijsko klimo, njen vpliv na organizacijo ter predstavili pojem zadovoljstva zaposlenih z delom v podjetju BRAMAC d.o.o.. V teoretičnem delu smo povzeli opazovanja, stališča in sklepe o organizacijski klimi ter zadovoljstvu zaposlenih, do katerih so prišli domači in tudi avtorji. Podrobneje smo predstavili organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih. Pri sami predstavitvi podjetja BRAMAC d.o.o. pa smo se osredotočili predvsem na zgodovino in tradicijo podjetja ter na njihove cilje in vizijo v prihodnost. Praktični del je zajemal raziskavo, ki je temeljila na anketiranju zaposlenih. Kot sredstvo za zbiranje podatkov je bil uporabljen vprašalnik, sestavljen iz različnih trditev, ki se nanašajo na dimenzije in podkategorije klime. Zaposleni so s pomočjo priložene lestvice podali svoje odgovore oziroma so izrazili svoje strinjanje s trditvami oziroma njihovo ne strinjanje. Pridobljene podatke, ki so pripomogli k ugotovitvam smo statistično obdelali in sicer smo pri vsakem odgovoru izračunali povprečno vrednost, nato smo odgovore razvrstili po podkategorijah, zopet izračunali povprečne vrednosti podkategorij in jih razvrstili v šest glavnih kategorij. Trditve in vprašanja v vprašalniku so bila namerno pomešana saj smo s tem eliminirali napačne oziroma premišljene odgovore in na ta način prišli do bolj točnih podatkov za analizo. Na podlagi pridobljenih podatkov smo obrazložili hipoteze in pripravili predlagane rešitve.
Keywords: - Organizacijska klima, dimenzije organizacijske klime, zadovoljstvo pri delu, zaposleni, BRAMAC
Published: 04.12.2009; Views: 3876; Downloads: 478
.pdf Full text (892,42 KB)

4.
UGOTAVLJANJE KLIME V IZBRANI FINANČNI INSTITUCIJI
Sašo Vidovič, 2010, final seminar paper

Abstract: Organizacijska klima predstavlja način, kako zaposleni razumejo organizacijo kot celoto, ter se kaže kot delovno zadovoljstvo in vpliva na učinkovitost pri delu. Klima označuje vzdušje v delovni organizaciji, ki je posledica znanih in neznanih dejavnikov iz preteklosti in sedanjosti, iz širšega in ožjega okolja. Vpliva na vrednote ljudi in uporabo njihovih zmogljivosti. Če hočemo klimo v organizaciji spreminjati, moramo najprej ugotoviti njene značilnosti, preučiti je treba, zaradi česa je nastala in kakšne so njene posledice na zadovoljstvo zaposlenih in njihovo učinkovitost. Spremeniti klimo pomeni spremeniti doživljanje določenih ključnih situacij tako, da pri zaposlenih izzovemo želeni način reagiranja, ki omogoča doseganje postavljenih ciljev. Raziskovanje organizacijske klime s pomočjo anketnih vprašalnikov je učinkovit instrument za ugotavljanje stopnje zadovoljstva zaposlenih, odnosa vodstva do zaposlenih, sprejemanja odgovornosti in medsebojnih odnosov. Izbrana finančna institucija se je z vključitvijo v projekt raziskave organizacijske klime pridružila tistim podjetjem, ki jim ni vseeno, kako zaposleni dojemajo njihovo organizacijo in kako so cilji organizacije komplementarni s potrebami, željami in cilji zaposlenih. Pomembno je, da je izbrana finančna institucija pristopila k raziskavi z resnim namenom, da bo tisto, kar so sodelavci v anketah zaupali, tudi služilo uvedbi ukrepov za izboljšanje stanja.
Keywords: Organizacijska klima, dimenzije organizacijske klime, preučevanje in merjenje organizacijske klime, spreminjanje organizacijske klime, zadovoljstvo zaposlenih.
Published: 18.11.2010; Views: 1639; Downloads: 252
.pdf Full text (4,15 MB)

5.
PERCEPCIJA MERJENJA ORGANIZACIJSKE KLIME
Majda Končan, 2011, undergraduate thesis

Abstract: cilj merjenja organizacijske klime je spoznati trenutno organizacijsko klimo v podjetju. Rezultate organizacijske klime je potebno ustrezno analizirati in jih predstaviti vsem zaposlenim. Dobro ocenjene kategorije so prizanje in potrditev dobrega dela v preteklosti. Slabše ocenjene kategorije pa je potrebno vzeti kot izziv za naprej.
Keywords: percepcija, merjenje organizacijske klime, dimenzije organizacijske klime, zadovoljstvo delavcev, uspešnost podjetja
Published: 05.08.2011; Views: 1486; Downloads: 135
.pdf Full text (1,20 MB)

6.
ORGANIZACIJSKA KLIMA
Barbara Srebnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem prikazala in preučila organizacijsko klimo ter njene dimenzije. Povzela sem tudi različna mnenja avtorjev. Predstavila sem tudi različne tipe organizacijske klime, kako jo merimo, spreminjamo, kakšne so njene prednosti v podjetju in s kakšnimi problemi se lahko srečujemo pri razumevanju tega pojma. V diplomskem delu sem predstavila še sorodne pojme organizacijske klime, in sicer organizacijsko kulturo ter zadovoljstvo zaposlenih. V zadnjem poglavju sem za lažje razumevanje organizacijske klime predstavila primer, neimenovano podjetje, njihovo dejavnost, vizijo, poslanstvo in vrednote, politiko kakovosti ter njihov način soočanja s problemi. Opisala sem tudi, kako v podjetju urejajo in postavljajo ugodno organizacijsko klimo ter posledično, kako dosegajo zastavljene cilje.
Keywords: organizacijska klima, zaposleni, organizacijska kultura, zadovoljstvo zaposlenih, merjenje organizacijske klime, dimenzije organizacijske klime, tipi organizacijske klime
Published: 16.05.2011; Views: 2511; Downloads: 344
.pdf Full text (420,13 KB)

7.
ORGANIZACIJSKA KLIMA V SFERI GLASBENIH ŠOL
Darja Kolenc, 2011, master's thesis

Abstract: Organizacijska klima je temelj uspešnega poslovanja slehernega podjetja oziroma organizacije. Zadovoljni zaposleni s svojim znanjem, ustvarjalnostjo in zavzetostjo predstavljajo ključni dejavnik uspešnosti vsakega podjetja. V podjetju in organizacijah se vse bolj pojavlja vprašanje medosebnih odnosov, zaupanja in ustvarjanja primernega delovnega ozračja oziroma primerne organizacijske klime. V magistrskem delu smo obravnavali organizacijsko klimo najprej s teoretičnega vidika, njeno proučevanje, merjenje in spreminjanje. Po predstavitvi glasbenih šol je osrednji del naloge namenjen analizi in primerjavi organizacijske klime v proučevanih glasbenih šolah. Organizacijsko klimo smo primerjali na podlagi dimenzij: organiziranost, pripadnost organizaciji, poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev, vodenje, odnos do kakovosti, notranji odnosi, notranje komuniciranje in informiranje, strokovna usposobljenost in učenje, inovativnost in iniciativnost, razvoj kariere, motivacija in zavzetost, nagrajevanje, odnos učitelj - učenev (dijak) in zadovoljstvo pri delu. V zadnjem delu magistrskega dela je podana interpretacija rezultatov ter predlogi za izboljšanje organizacijske klime. Temeljno spoznanje magistrskega dela je, da se zaposleni v glasbenih šolah, ne glede na geografsko področje glasbene šole, odločajo za enake dimenzije organizacijske klime, ki kažejo na ustrezno organizacijsko klimo. Še bolj enotni pa so zaposleni, ne glede na glasbeno šolo, pri odločanju o tistih dimenzijah organizacijske klime, ki zahtevajo ukrepe za njeno izboljšanje. Ocenili so jih z najnižjimi ocenami.
Keywords: organizacijska klima, dimenzije organizacijske klime
Published: 18.11.2011; Views: 1495; Downloads: 255
.pdf Full text (484,62 KB)

8.
ORGANIZACIJSKA KLIMA V INŠPEKTORATU RS ZA NOTRANJE ZADEVE
Barbara Ščurec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Organizacijska klima predstavlja način, kako zaposleni razumejo sistem v organizaciji. Za vsako podjetje je zelo pomembna organizacijska klima, ki trenutno vlada. Organizacijska klima je skupno ime za način vedenja in zaznavanje medsebojnih odnosov v organizaciji. Klima predstavlja trenutno stanje v organizaciji in jo proučujemo na podlagi vprašalnikov. Pomaga nam spoznati različnost človekovega vedenja v organizaciji. Zato si podjetja prizadevajo uresničiti takšno klimo, ki bi nudila najboljše rezultate in ki bi jo lahko poimenovali ugodna. Diplomsko delo je sestavljeno iz štirih poglavij. V prvem poglavju je prikazana opredelitev področja in opis problema. V nadaljevanju sledijo namen in cilji diplomskega dela s predpostavkami in omejitvami raziskave ter raziskovalne metode. V drugem poglavju je opisana organizacijska klima, zgodovina raziskovanja organizacijske klime, merjenje in dimenzije organizacijske klime. Zanimalo nas je še spreminjanje organizacijske klime in problemi, ki nastanejo pri preučevanju in razumevanju organizacijske klime. V tretjem poglavju smo predstavili organizacijo, v kateri smo izvajali raziskavo organizacijske klime, njene naloge in procese s pomočjo ankete. V četrtem poglavju smo predstavili rezultate ankete, ki smo jih izvedli v Inšpektoratu RS za notranje zadeve (IRSNZ). Diplomsko delo smo zaključili z ugotovitvijo, da v IRSNZ prevladuje pozitivna organizacijska klima z občasnimi neželenimi odstopanji.
Keywords: organizacijska klima, dimenzije organizacijske klime, merjenje organizacijske klime, organizacijska klima v inšpektoratu za RS za notranje zadeve.
Published: 03.11.2011; Views: 1491; Downloads: 152
.pdf Full text (1,01 MB)

9.
VPLIV ORGANIZACIJSKE KLIME NA USPEŠNOST ORGANIZACIJE
Ines Pišek, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Povezanost med zadovoljstvom, klimo in uspešnostjo podjetja je tako močna, da je v praksi dejansko nemogoče zaslediti primer, kjer bi imela določena organizacija ali poslovni sistem neustrezno in nespodbudno organizacijsko klimo, obenem pa dosegla visoko stopnjo uspešnosti. Vse organizacije so namreč uspešne le toliko časa, dokler imajo ustrezno klimo in zadovoljne zaposlene. Pogosto je vodstvo organizacije mnenja, da so njihovi zaposleni dovolj motivirani in zadovoljni ter da je klima v podjetju ugodna. Toda vprašanje je, ali so tudi zaposleni enakega mnenja. Iz tega razloga preverjamo organizacijsko klimo v podjetjih. Na podlagi pridobljenih rezultatov analize, je nato potrebno sprejeti ukrepe na področjih, ki jih zaposleni doživljajo kot kritična in na teh področjih, oziroma dimenzijah, uvesti spremembe. Podjetje mora torej skrbeti za zadovoljstvo zaposlenih, saj bo podjetje uspešno le, če so uspešni zaposleni, zaposleni pa bodo uspešni, če so zadovoljni.
Keywords: Organizacijska klima, merjenje organizacijske klime, dimenzije organizacijske klime, zadovoljstvo zaposlenih
Published: 20.01.2012; Views: 2002; Downloads: 253
.pdf Full text (3,07 MB)

10.
ORGANIZACIJSKA KLIMA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH NA MINISTRSTVU ZA OBRAMBO
Boštjan Koprivnikar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Raziskava organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih omogoča vpogled v prepričanje in mnenje zaposlenih o organizaciji in njihovem delu. Hkrati je odlično diagnostično sredstvo za identifikacijo prednosti in kritičnih področij, zato je redna spremljava klime zelo pomembna. Področje raziskave diplomskega dela je bilo stanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije na Oddelku za prehrano in protokolarne storitve. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo opredelili klimo, njene osnovne dimenzije in zadovoljstvo zaposlenih pri delu. V empiričnem delu smo izvedli raziskavo o stanju klime in zadovoljstvu med zaposlenimi na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije na Oddelku za prehrano in protokolarne storitve s pomočjo vprašalnika, ki ga uporabljajo podjetja, ki so vključena v SiOK. Namen diplomskega dela je bil opozoriti, kako pomembna sta organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji, ter preučiti organizacijsko klimo in zadovoljstvo med zaposlenimi. Cilj diplomskega dela je bil odgovoriti na raziskovalna vprašanja, preučiti teoretična izhodišča o organizacijski klimi, primerjati rezultate raziskave v organizaciji z raziskavo SiOK in navesti predloge za izboljšavo. Klima na Oddelku za prehrano in protokolarne storitve je zelo ugodna, saj njena povprečna vrednost presega povprečno vrednost raziskave SiOK. Vse dimenzije razen nagrajevanja so zelo dobro ocenjene. Zaposleni imajo odlične medsebojne odnose in so zelo pripadni organizaciji. Na področju nagrajevanja je treba več pozornosti nameniti nedenarnemu nagrajevanju, kot so ustne pohvale, spodbude in podpora nadrejenih. Vodje se morajo redno usposabljati na področju motiviranja in komuniciranja z zaposlenimi.
Keywords: organizacijska klima, zadovoljstvo pri delu, dimenzije organizacijske klime, nagrajevanje, moriviranje.
Published: 09.11.2012; Views: 1311; Downloads: 137
.pdf Full text (545,08 KB)

Search done in 0.19 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica