| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 17
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
FIPRA - navodila za izvedbo eksperimentov
Anita Prapotnik Brdnik, Jasmin Kaljun, Aljaž Štrukelj, Nika Goršič, Jan Žnidarič, Žiga Teržič, Medina Ćatović, Vita Zorec, Jure Zupančič, Žiga Lugarič, Žiga Voga, Jasna Štampfer, Damijana Zlatolas, 2020, dictionary, encyclopaedia, lexicon, manual, atlas, map

Abstract: Priročnik vsebuje navodila za izvedbo eksperimentov, ki so nastali v sklopu ŠIPK projekta FIPRA. Navodila se navezujejo na set eksperimentov, ki je bil izdelan v okvirju projekta in vsebujejo teoretično podlago ter navodila za samostojno izvedbo seta 6-tih eksperimentov namenjenih učencem tretje triade osnovnih šol ter dijakom srednjih šol. Priročnik prav tako vsebuje navodila za učitelje za uporabo seta 5-tih eksperimentov namenjenih učencem prvih dveh triad osnovnih šol.
Keywords: didaktični pripomočki, fizika
Published: 08.04.2021; Views: 182; Downloads: 9
.pdf Full text (4,00 MB)

2.
Zamaški kot pripomočki za razvijanje matematičnih sposobnosti predšolskega otroka
Sabina Boltes, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Zamaški kot pripomočki za razvijanje matematičnih sposobnosti predšolskega otroka teoretično, praktično in empirično opisuje plastične zamaške, ki nam lahko služijo kot didaktični pripomoček pri matematičnih vsebinah, dejavnostih in igrah s skupino predšolskih otrok. V teoretičnem delu diplomskega dela predstavijamo kako pomembno je zgodnje poučevanje in učenje matematike za razvoj njegovih matematičnih sposobnosti. Namen našega raziskovalnega dela je prikazati, kako uporabi plastične zamaške kot didaktični pripomoček pri razvijanju matematičnih sposobnosti predšolskih otrok, in sicer skozi aktivnosti in igre, v povezavi z matematičnimi vsebinami. Želimo ugotoviti, ali lahko s preprostim plastičnim materialom, kot je zamašek, razvijamo osnovne matematične pojme (urejanje in razvrščanje, relacije, simetrija in aritmetika). V empiričnem delu naloge smo predstavili rezultate raziskave, ki smo jo izvedli v vrtcu s skupino 38 otrok, starih med 4 in 5 let. V praktičnem delu naloge smo z otroki izvedli začetno opazovanje, s katerim smo preverili njihovo predznanje. Nato smo z vsakim otrokom izvedli še končno opazovanje s sedmimi aktivnostim in dvema igrama, na osnovi česar smo ocenili napredek otrok ob spoznavanju vsebin matematike preko aktivnosti. Ugotovili smo, da ob didaktični uporabi zamaška predšolski otrok razvija matematične sposobnosti skozi aktivnosti in igro.
Keywords: predšolski otroci, matematika, zamaški, didaktični pripomočki
Published: 22.12.2020; Views: 364; Downloads: 49
.pdf Full text (2,18 MB)

3.
Vloga trenerja plavanja pri delu z mlajšimi selekcijami
Tina Jerman, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Vloga trenerja plavanja pri delu z mlajšimi selekcijami smo predstavili pomembnost plavanja in kakšno vlogo imajo pri tem trenerji plavanja. Zanimalo nas je, kako trenerji načrtujejo in vodijo treninge ter kako se spopadajo s samo motivacijo otrok. Ker sta pri plavanju, kot pri vsakem športu, pomembni tudi varnost in oprema, smo predstavili tudi to. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. Teoretični del zajema pomembnost plavanja za mlajšo selekcijo, vlogo trenerja ter uporabo pripomočkov in metod dela pri svojem delu, v drugem, empiričnem delu, pa smo predstavili ugotovitve rezultatov, ki smo jih razbrali na podlagi anketnega vprašalnika. Naš vzorec sestavljajo trenerji plavanja različnih plavalnih klubov: PK Fužinar (Ravne na Koroškem), PK Velenje, PK Rudar Trbovlje in Hrastnik, PK Branik Maribor ter PK Terme Ptuj. V vzorec je bilo torej vključenih 35 trenerjev plavanja. V raziskavi smo uporabili neslučajnostni vzorec, podatke pa smo pridobili s pomočjo kvantitativne tehnike zbiranja podatkov. Pridobljene podatke smo nato obdelali z deskriptivno statistiko in jih prikazali v preglednicah. Na podlagi teh smo lahko predpostavljene hipoteze potrdili ali ovrgli.
Keywords: plavanje, trenerji plavanja, delo trenerjev, mlajša selekcija, didaktični pripomočki, motivacija otrok
Published: 27.10.2020; Views: 280; Downloads: 27
.pdf Full text (844,74 KB)

4.
Komplet tipnih slikanic na temo čustev za delo s slepimi in slabovidnimi otroki v vrtcu
Anja Čoderl, 2019, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo z naslovom Komplet tipnih slikanic na temo čustev za delo s slepimi in slabovidnimi otroki v vrtcu je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili vid in njegov pomen, slepoto in slabovidnost, zgodnjo obravnavo slepih in slabovidnih otrok v vzgoji in izobraževanju, socialni in čustveni razvoj slepih in slabovidnih otrok, tipne slikanice in tehnike za njihovo izdelavo. V praktičnem delu pa smo izdelali štiri tipne slikanice z avtorskimi zgodbami na temo žalost, strah, veselje in jeza, prilagojene slepim in slabovidnim otrokom. Namen izdelave magistrskega dela je bil pridobiti izdelek za zgodnje opismenjevanje v brajici ter razvijanje in trening tipa in vida slepih in slabovidnih otrok. Komplet tipnih slikanic smo v praksi preverili na CUDV Črna na Koroškem ter pri 18-letni dijakinji. Pripomočke smo evalvirali na osnovi strukturiranega opazovanja in ocenjevalne lestvice za vsak pripomoček posebej. Na podlagi rezultatov smo ugotovili, da so zgodbe in čustva predstavljena zanimivo in dovolj tipno »zgovorno«, da so pri vseh izdelkih upoštevane tipne zakonitosti, da so pripomočki kakovostno in funkcionalno izdelani, tako da so primerni za slepe in slabovidne otroke.
Keywords: tipne slikanice (tipanke), čustva, slepi in slabovidni otroci, didaktični pripomočki, brajica
Published: 05.06.2019; Views: 651; Downloads: 166
.pdf Full text (7,81 MB)

5.
Kamišibaj, prilagojen slepm in slabovidnim otrokom
Mihaela Škof, 2018, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo z naslovom Kamišibaj, prilagojen slepim in slabovidnim otrokom je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili vid ter okvare in bolezni vida, razvoj in obravnavo slepih in slabovidnih otrok v vzgoji in izobraževanju, čutno zaznavo pri slepih in slabovidnih otrocih, tipne slikanice in tipne tehnike ter nazadnje še kamišibaj, kako ga uporabljamo in kako ga izdelamo. V praktičnem delu smo izdelali avtorski kamišibaj in tipno slikanico z avtorsko zgodbo, ki smo ju prilagodili slepim in slabovidnim otrokom. Glede na to, da je kamišibaj v Sloveniji še precej neznana oblika pripovedovanja pravljic, sploh za slepe in slabovidne, smo se odločili, da ga podrobneje spoznamo in z njim seznanimo tudi slepe in slabovidne otroke. Namen izdelave magistrskega dela je bil pridobiti pripomočka za zgodnje opismenjevanje v brajici ter urjenje tipa in vida slepih in slabovidnih otrok. Na centru IRIS (Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne) smo preverili uporabnost obeh pripomočkov v praksi. Oba pripomočka smo evalvirali na osnovi strukturiranega opazovanja in preverili ustreznost po merilih oblikovanja tipnih prikazov s pomočjo ocenjevalne lestvice. Na podlagi le-te smo ugotovili, da so bile pri obeh pripomočkih upoštevane tipne zakonitosti, in prišli do sklepa, da sta tako tipanka kot kamišibaj kakovostna, funkcionalna in primerno oblikovana za slepe in slabovidne otroke. Z njima slepi in slabovidni pridobijo nova pripomočka za urjenje tipa in vida, hkrati pa s kamišibajem tudi novo obliko izražanja in povezovanja med slepimi ter slabovidnimi otroki.
Keywords: kamišibaj, tipna slikanica (tipanka), slepi in slabovidni otroci, didaktični pripomočki, zgodnje opismenjevanje, brajica
Published: 30.01.2018; Views: 1137; Downloads: 420
.pdf Full text (5,64 MB)

6.
Izobraževanje otrok z motnjo sluha in izdelava didaktičnih pripomočkov pri pouku geografije
Anja Čelan, 2017, master's thesis

Abstract: Gluhi in naglušni učenci spadajo med otroke s posebnimi potrebami (OPP), katerim so namenjene prilagoditve v vzgojno-izobraževalnem procesu. V preteklosti so striktno ločevali otroke na tiste, ki so »normalni«, in tiste, ki imajo kakršnokoli okvaro. Šlo je za popolno segregacijo (Opara, 2011). Danes poznamo več oblik izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Še vedno obstaja segregiran način za tiste, za katere stroka meni, da v redni šoli ne bi bili uspešni. Kot odgovor na segregacijo pa sta se pojavila koncepta integracije in inkluzije. Slednja predvideva vključevanje OPP v redne šole, kjer se okolje prilagaja učencu in ne obratno (Vršnik, 2003). Ta način je danes pogost, tudi pri vključevanju učencev z motnjo sluha, in ugotovimo, da je na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana bolj malo takšnih učencev, katerih ime nosi šola. To je seveda v prid učencem z motnjo sluha, saj to pomeni, da jih je ZGN uspešno rehabilitiral do te mere, da so se lahko vključili v redno šolo, ob tem pa izvajajo še mobilno surdopedagoško obravnavo integriranih otrok. Gluhi in naglušni so skupina OPP in po podatkih ministrstva so v šolskem letu 2016/17 predstavljali 1,8 % OPP, kar ni zanemarljivo (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2016). Vsi učenci imajo pravico do šolanja in izobrazbe ter želenega poklica. Dejstvo pa je, da so učni rezultati učencev z motnjo sluha vedno manjši od pričakovanih in stroka stremi k izboljšanju. Največjo oviro pri tem predstavlja nezmožnost slišanja ali oteženo slišanje kljub tehničnim pripomočkom. Tako so prikrajšani za informacije. Slišeči učenci marsikatero informacijo dobijo »mimogrede«, pri gluhih in naglušnih pa ta »zleti« mimo njih. Učitelj mora zato dobro poznati učenca in okvaro sluha nasploh, da lahko okoli tega načrtuje in izvede kvalitetne učne ure. V učnem načrtu za prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne otroke (2003) so zapisane smernice za poučevanje otrok z motnjo sluha predmeta geografije. Dokument je splošen in ni konkretnih navodil. Je pa dejstvo, da kakršnihkoli navodil ne gre posploševati na vso populacijo učencev z okvaro sluha. Vendar, kakorkoli gledano, je dokument prilagoditev preskop z informacijami za učitelja redne šole, ki je pravkar postal učitelj gluhega in naglušnega učenca. Potrebne bi bile zbrane konkretne smernice učiteljev, ki imajo na tem področju veliko izkušenj. V okviru raziskovalnega dela je bil cilj izdelati in preizkusiti didaktične pripomočke za učence z motnjo sluha pri predmetu geografije v 6., 7., 8. in 9. razredu. Pripomočki so oblikovani glede na operativne cilje posamezne učne enote. Preizkusili smo jih v treh šolskih urah geografije, mnenje o njih so podali učenci in tudi učiteljica geografije Tatjana Vidergar.
Keywords: gluhota in naglušnost, inkluzija, pouk geografije, didaktični pripomočki
Published: 24.11.2017; Views: 677; Downloads: 161
.pdf Full text (3,86 MB)

7.
Numicon pri matematiki v vrtcu
Andreja Slavic, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom Numicon pri matematiki v vrtcu je sestavljena iz teoretičnega, empiričnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili matematiko v vrtcu, se osredotočili na pomen didaktičnih pripomočkov, jih nekaj opisali ter predstavili načine njihove uporabe. Pregledali smo tudi raziskave in podali dosedanje ugotovitve o uporabi pripomočkov na predšolskem področju. Poseben poudarek pa smo namenili Numiconu. Opisali smo njegove začetke, ga predstavili in poudarili njegovo vlogo pri prenašanju matematičnih vsebin, posebej tistih s področja aritmetike in algebre, na predšolske otroke. Zapisali smo matematične koncepte, katere lahko dosegamo z njim v predšolskem obdobju ter predstavili raziskavo o učinkovitosti pripomočka v prvem in drugem razredu osnovne šole. V empiričnem delu smo predstavili raziskavo, ki smo jo izvedli s pomočjo vodenega intervjuja, z vzgojiteljicami iz različnih vrtcev. Namen je bil prikazati pomen in uporabo didaktičnih pripomočkov vzgojiteljicam na področju matematike, večjo pozornost pa smo namenili Numiconu, kjer nas je zanimalo, na kakšen način in zakaj bi ga vzgojiteljice vključile v svoje delo in ali pri tem vidijo kakšne omejitve. Ker je v slovenščini malo gradiva za uporabo Numicona v predšolskem obdobju, smo v praktičnem delu podali nekaj primerov za uporabo tega pripomočka s predšolskimi otroki na področju matematike.
Keywords: Numicon, matematika v vrtcu, predšolska vzgoja, didaktični pripomočki, matematične aktivnosti
Published: 27.10.2017; Views: 1040; Downloads: 200
.pdf Full text (3,60 MB)

8.
UPORABA DIDAKTIČNIH PRIPOMOČKOV PRI UČENJU SMUČANJA
Aleksandra Kovačič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je bil ugotoviti, ali učitelji smučanja poznajo didaktične pripomočke, ki se uporabljajo pri učenju smučanja. Zanimalo nas je, ali so učiteljem didaktični pripomočki na voljo in ali jih uporabljajo pri svojem delu. V teoretičnem delu smo poleg didaktičnih pripomočkov obravnavali tudi gibalni razvoj otrok, didaktične osnove učenja smučanja, igro, vlogo učitelja in zakonodajo. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika. Vzorec je obsegal 59 učiteljev smučanja, ki smučanje učijo na različnih slovenskih smučiščih. Pri raziskovalnem delu smo uporabili kombinacijo deskriptivne in kavzalno-neeksperimentalne metode pedagoškega raziskovanja. Z raziskavo smo ugotovili, da so učiteljem smučanja didaktični pripomočki na voljo, njihova uporaba se jim zdi smiselna in jih uporabljajo pri učenju smučanja. Učitelji smučanja sicer ne dobijo dovolj teoretičnih in praktičnih znanj o uporabi didaktičnih pripomočkov na kadrovskih tečajih, njihove uporabe se naučijo med aktivnim poučevanjem smučanja. Didaktične pripomočke učitelji smučanja uporabljajo tudi za postavljanje poligonov. Zakonodajo, ki ureja področje postavljanja poligonov in uporabe didaktičnih pripomočkov, pozna le dobra polovica anketiranih učiteljev smučanja. Zakonske omejitve o uporabi didaktičnih pripomočkov in postavljanju poligonov pa učiteljev ne ovirajo in omejujejo pri njihovem delu.
Keywords: otrok, učenje smučanja, igra, didaktični pripomočki, smučarski poligon
Published: 12.08.2016; Views: 1304; Downloads: 152
.pdf Full text (3,00 MB)

9.
Didaktični pripomočki in oprema za vzgojno-izobraževalni proces otrok s posebnimi potrebami
Majda Pšunder, Suzana Bračič, 2010, review article

Abstract: Otroci s posebnimi potrebami pri vzgojno-izobraževalnem procesu zaradi razvojnih značilnosti potrebujejo drugačen, individualiziran pristop, njim prilagojene metode in učne tehnologije. Predstavili bomo novosti in možnosti uporabe didaktičnih pripomočkov in opreme za otroke s posebnimi potrebami. Izredno pomembno je, upoštevati želje, zahteve in potrebe otrok s posebnimi potrebami, k temu pa dodati še prilagoditev učnih procesov, učnih gradiv, dodatno usposabljanje pedagoškega kadra in uporabo ustrezne didaktične opreme s specialnimi pripomočki, ki so prilagojeni uporabnikom s posebnimi potrebami. Sodobni didaktični pripomočki in razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij omogočajo otrokom s posebnimi potrebami, da se na vseh ravneh izobraževanja dodatno izpopolnjujejo in razvijajo.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, otroci s posebnimi potrebami, didaktični pripomočki, didaktična oprema, pouk, razvoj
Published: 10.07.2015; Views: 2329; Downloads: 514
.pdf Full text (330,17 KB)
This document has many files! More...

10.
UPORABA DIDAKTIČNIH PRIPOMOČKOV PRI POUKU KNJIŽEVNOSTI NA IZBRANIH OSNOVNIH ŠOLAH (V 7. IN 8. RAZREDU)
Jasna Jelušič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je bila obravnavana uporaba didaktičnih pripomočkov pri pouku književnosti v 7. in 8. razredu na dveh izbranih osnovnih šolah. Obravnavana tema temelji na teoretičnih spoznanjih, podkrepljenih z izvedbo dveh raziskav ter njuno analizo in primerjavo. Dandanes si pouka oz. procesa izobraževanja ne moremo predstavljati brez uporabe številnih didaktičnih pripomočkov, ki nam močno olajšajo proces pridobivanja znanja. Profesorji slovenščine opažajo, da je v zadnjih letih prišlo do upada zanimanja za književnost in za branje književnih del na splošno. Kljub porastu različnih didaktičnih pripomočkov za pouk književnosti, je književnost pri učencih nepriljubljena. Strokovnjaki ugotavljajo, da so vzroki za nepriljubljenost: nemotiviranost za branje, nerazumevanje besedil, prevelika količina besedil in velik porast uporabe svetovnega spleta, kjer lahko učenci najdejo marsikaj. V času opravljanja pedagoške prakse smo ugotovili, da se mnogi učenci pri pouku uporabljajo didaktične pripomočke, ki jim olajšajo učenje književne snovi. V sklopu diplomskega dela želimo ugotoviti, katere didaktične pripomočke učenci uporabljajo, kdaj jih uporabljajo in katere pripomočke največkrat uporabijo v vseh fazah pouka književnosti (razen motivacije). Isto želimo izvedeti tudi za učiteljice slovenščine. V sklopu tega pa nas zanima tudi, če prihaja do razlik med mestom in podeželjem.
Keywords: didaktika, književnost, didaktični pripomočki, osnovna šola, 7. in 8. razred.
Published: 05.12.2013; Views: 2582; Downloads: 271
.pdf Full text (2,86 MB)

Search done in 0.19 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica