| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 35
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Glasbeno-didaktične igre za razvoj melodičnega in ritmičnega posluha za otroke stare od 3 do 6 let
Nastja Pregl, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge z naslovom Glasbeno-didaktične igre za razvoj melodičnega in ritmičnega posluha za otroke stare od 3 do 6 let je oblikovanje in načrtovanje glasbeno-didaktičnih iger za otroke stare od 3 do 4 let in od 5 do 6 let ter izvedba le-teh v neposredni praksi. Glasbeno-didaktične enote so bile za obe starostni skupini vsebinsko enake, in sicer s cilji primernimi za otroke stare od 3 do 4 let, in glasbeno didaktične enote z zahtevnejšimi cilji, za otroke stare od 5 do 6 let. Med izvedbo glasbeno-didaktičnih iger smo s pomočjo opazovalnih listov spremljali otroke ter izvedli evalvacijo glasbeno-didaktičnih enot, glede na sodelovanje otrok, izražanje veselega razpoloženja in doseganje zastavljenih ciljev. Otroci so se različne glasbeno-didaktične igre zelo radi igrali. Nekatere otroke je predvsem pomembno ustrezno motivirati, da dosežejo cilje, ki si jih zadamo. Predvsem pa je pomembno, da smo pri izvedbi iger sproščeni in se imamo z otroki lepo.
Keywords: glasbeno-didaktične igre, melodični posluh, ritmični posluh, drugo starostno obdobje.
Published: 16.12.2020; Views: 188; Downloads: 74
.pdf Full text (1,56 MB)

2.
Didaktična igra Kreativke pri likovni umetnosti
Urša Vidmar, 2020, master's thesis

Abstract: Kako učencem približati ustvarjalnost? Kako jim na zanimiv način predstaviti ustvarjalno mišljenje in jih k temu spodbuditi? Učenci se najlažje spoznajo z ustvarjalnostjo v realni situaciji, ko sami nekaj doživljajo in se preizkušajo. V magistrskem delu na začetku opredeljujemo predmet likovna umetnost, katerega lahko povežemo z igro, ki je bistvena za razvoj otroka. Igre učence spodbujajo, hkrati pa jim približajo proces učenja na način, da se preko igre naučijo nekaj novega. Prav to prinaša izkustveno učenje, ki temelji na učenčevih lastnih doživljanjih in jih s tem spodbuja k večji ustvarjalnosti. Namen praktičnega dela je bil oblikovati didaktično igro pri likovni umetnosti za učence tretje triade. S tem bi spodbujali ustvarjalno izražanje pri učencih. Didaktično igro smo natančno načrtovali, izvedli in ocenili. Prišli smo do spoznanja, da so učenci nad didaktično igro navdušeni, da pri takšnem načinu izvajanja pouka uživajo in radi sodelujejo.
Keywords: likovna umetnost, izkustveno učenje, igrifikacija, didaktične igre, ustvarjalnost, kreativke
Published: 25.11.2020; Views: 276; Downloads: 53
.pdf Full text (2,16 MB)

3.
Didaktične igre kot sredstvo za razvoj gibalno plesnih sposobnosti predšolskih otrok
Maruša Leskovec, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Didaktične igre kot sredstvo za razvoj gibalno plesnih sposobnosti predšolskih otrok je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo opredelili značilnosti plesa, giba, gibanja in didaktičnih iger. V empiričnem delu smo raziskovali, kako didaktične igre vplivajo na razvoj gibalno-plesnih sposobnosti predšolskih otrok. Namen raziskave je bil pripraviti sklop didaktičnih iger z naslovom Čarobni gozd, s področja plesne vzgoje, in jih izvajati z otroki v šestih srečanjih. Raziskovalni vzorec je predstavljalo osem naključno izbranih otrok, starih od štiri do šest let, ki obiskujejo vrtec Krojaček Hlaček na Prevaljah. Želeli smo ugotoviti, ali se gibalno-plesne sposobnosti otrok izboljšajo z večkratnim izvajanjem določenega sklopa gibalnih motivov. Na osnovi opazovalnih listov smo ugotovili napredek v občutku za ravnotežje in orientacijo v prostoru, v preskoku iz ene na drugo nogo, v občutku za težko in lahko dobo, v skladnosti leve in desne polovice telesa, v gibalni zapomnitvi ter v izvajanju različnih načinov hoje.
Keywords: ples, didaktične igre, gibanje, ples in kurikulum, gibanje in kurikulum
Published: 13.11.2020; Views: 348; Downloads: 63
.pdf Full text (1,34 MB)

4.
Ekološka osveščenost učencev tretjega razreda v Obsotelju in na Kozjanskem
Sabina Božak, 2020, master's thesis

Abstract: V teoretičnem delu magistrskega dela je opredeljen pojem ekologija, predstavljene so značilnosti onesnaževanja in ravnanja z odpadki, zakaj je pomembno ekološko osveščanje ter kaj pomenita vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj. Predstavljen je geografski in komunalni oris Obsotelja in Kozjanskega, program Ekošola, učni predmet spoznavanje okolja, zastopanost ekoloških vsebin v učbenikih, delovnih zvezkih in priročnikih za učitelje ter nekatere dosedanje raziskave o ekološki osveščenosti. V empiričnem delu je predstavljena raziskava o ekološki osveščenosti učencev tretjega razreda na območju Obsotelja in Kozjanskega, ki je bila izvedena v šolskem letu 2019/2020. Rezultati raziskave so pokazali, da učenci ekološke pojme dobro prepoznavajo in ustrezno ubesedijo. Zelo dobro skrbijo za čisto okolje tako doma, kot tudi v šoli. Najpogosteje skrb posvečajo ločevanju odpadkov in zbiranju starega papirja. Pri varčevanju so še posebej pozorni pri umivanju zob, ko večina učencev vodo vedno zapre. Zelo spodbuden je bil rezultat, da skoraj vsi učenci, razen enega, ustrezno ravnajo z odpadki kadar niso v bližini koša za smeti. Pozitivno je tudi to, da je večina učencev že vsaj enkrat uporabila odpadni material in iz njega naredila nov, uporaben izdelek. V splošnem bi lahko rekli, da so učenci tretjega razreda osnovnih šol v Obsotelju in na Kozjanskem dobro ekološko osveščeni.
Keywords: didaktične igre, spoznavanje okolja, osnovna šola, učitelji
Published: 09.11.2020; Views: 218; Downloads: 41
.pdf Full text (1,33 MB)

5.
Prvine klasične plesne tehnike v didaktičnih igrah predšolske vzgoje
Manuela Šabeder, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Namen zaključnega diplomskega dela z naslovom Prvine klasične plesne tehnike v didaktičnih igrah predšolske vzgoje je raziskati, kako umestiti osnove klasičnega baleta v didaktične igre na področju plesne vzgoje. Diplomsko delo sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo na kratko predstavili zgodovino plesa in baleta ter razvoj baleta. Predstavili smo tudi, kako nastane baletna koreografija. Dotaknili smo se družabnih plesov. Opisali smo tudi razvoj slovenskega baleta in sistem baletnega šolanja v Sloveniji. V empiričnem delu smo pripravili osem priprav z dejavnostmi in cilji. Dejavnosti so temeljile na aktivnostih, povezanih s klasičnim baletom. Vsaka priprava vsebuje evalvacijo. Evalvirali smo na osnovi opazovalnega lista, v katerega smo zapisali ugotovitve izvedenih dejavnosti. V empiričnem delu smo potrdili, da so se otroci z veseljem odzvali na baletno tematiko, ki smo jo ponudili v obliki didaktičnih iger, da so usvojili elemente klasičnega baleta ter da didaktične igre otrokom omogočajo ustvarjalnost.
Keywords: klasični balet, predšolski otrok, didaktične igre
Published: 27.10.2020; Views: 204; Downloads: 49
.pdf Full text (2,19 MB)

6.
Glasbene didaktične igre: Analiza didaktičnih gradivih za glasbeno umetnost v osnovni šoli
Neža Justinek, 2020, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu so predstavljena teoretična izhodišča v povezavi z glasbenimi didaktičnimi igrami. Povzeta so stališča različnih avtorjev in delitev glasbenih didaktičnih iger glede na glasbeno vsebino, namen, dejavnosti in cilje. V osrednjem delu magistrskega dela z metodo komparacije ter analize in sinteze ugotavljamo zastopanost glasbenih didaktičnih iger v gradivih za glasbeno umetnost v posameznih vzgojno-izobraževalnih obdobjih osnovne šole. Glasbene didaktične igre so analizirane z vidika ciljev, ki omogočajo razvoj glasbenih sposobnosti, glasbenih spretnosti in glasbenih znanj, z vidika učnih oblik in z vidika pripomočkov, ki so potrebni za izvedbo posameznih glasbenih didaktičnih iger. V sklepnem poglavju so predstavljeni izsledki raziskave, s katero smo ugotovili, da so glasbene didaktične igre v didaktičnih gradivih za glasbeno umetnost v osnovni šoli večinoma zasnovane v obliki skupinske izvedbe. Po številčnosti je za prvo in drugo vzgojno-izobraževalno obdobje podanih največ glasbenih didaktičnih iger, ki omogočajo razvoj glasbenih sposobnosti in glasbenih spretnosti, za tretje vzgojno-izobraževalno obdobje pa največ glasbenih didaktičnih iger, ki omogočajo razvoj glasbenih znanj. Za izvedbo večine opisanih glasbenih didaktičnih iger ne potrebujemo pripomočkov. V analiziranih didaktičnih gradivih je največ glasbenih didaktičnih iger podanih za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje osnovne šole.
Keywords: glasbene didaktične igre, glasbena umetnost, osnovna šola
Published: 11.08.2020; Views: 432; Downloads: 101
.pdf Full text (1,16 MB)

7.
Uporaba analogije pri poučevanju verjetnosti v osnovni šoli
Marjeta Capl, 2020, master's thesis

Abstract: Analogija je kognitivni proces prenosa informacij ali pomena z določenega objekta na drug objekt. V magistrski nalogi preizkušamo uporabo analogije pri poučevanju verjetnosti v osnovni šoli, pri čemer analogijo razumemo kot posebni primer transferja znanja. Vzorec je sestavljalo 66 učencev devetih razredov osnovne šole. Za namen raziskave smo uporabili dve igri s področja verjetnosti, pri katerih učenci določajo vsoto/razliko padlih pik dveh igralnih kock. Prva igra je predstavljala vir analogije, druga pa tarčo analogije. Z vidika poučevanja je verjetnost zelo zahtevna, saj pri učencih pogosto prihaja do neskladja med intuitivnimi in kognitivnimi zaznavami ter posledično do napačnih predstav. Za učence osnovnih šol spada verjetnost med eno izmed najbolj zahtevnih snovi z vidika razumevanja. Zaradi tega je pomembno, da se jim snov predstavi izkušenjsko preko »igre« in izvajanja poskusov, saj si učenci tako pridobivajo izkušnje z napovedovanjem dogodkov in njihovih verjetnosti. Rezultati naloge povedo, da večina učencev sklepanja z analogijo ni uporabila, prav tako se le v majhni meri prikazuje transfer znanja med virom in tarčo. V delu podamo tudi nekaj primerov nalog, preko katerih bi pri vsebini verjetnosti lahko spodbujali uporabo analogije.
Keywords: verjetnost, analogija, transfer znanja, didaktične igre
Published: 02.03.2020; Views: 556; Downloads: 125
.pdf Full text (2,26 MB)

8.
Uporaba didaktičnih iger pri predmetu spoznavanje okolja
Maja Niedorfer, 2019, master's thesis

Abstract: V teoretičnem delu magistrske naloge so predstavljene splošne značilnosti predmeta spoznavanje okolja, sodobni didaktični pristopi poučevanja, opredeljen je pojem igra, njene značilnosti in vrste ter vpliv igre na pouk. Opredeljen je tudi pojem didaktična igra, njen pomen, klasifikacija, didaktične igrače in didaktične igre pri pouku spoznavanje okolja. V empiričnem delu je najprej predstavljena analiza opazovanih učnih ur predmeta spoznavanje okolja. V nadaljevanju je predstavljena raziskava o uporabi didaktičnih iger pri predmetu spoznavanje okolja, ki je bila izvedena v šolskem letu 2018/19. Zanimalo nas je, kako pomembno se zdi učiteljem vključevanje didaktičnih iger v pouk spoznavanje okolja, kako pogosto jih uporabljajo, katere vrste didaktičnih iger uporabljajo najpogosteje, v kateri del učne ure vključujejo igro, pri obravnavi katerih vsebin predmeta, ali ob koncu ure preverijo, če so učenci dosegli zastavljene cilje, kje najpogosteje dobijo didaktične igre, ki jih uporabljajo ter kakšni so razlogi, da iger v pouk ne vključujejo pogosteje. Na koncu nas je zanimala še stopnja strinjanja učiteljev s posameznimi trditvami o didaktičnih igrah. Rezultati analize opazovanih učnih ur predmeta spoznavanje okolja so pokazali, da večina učiteljev ni uporabila didaktične igre. Tisti učitelji, ki so igro uporabili, so najpogosteje izvedli igro s pravili, in sicer v učni etapi uvajanje. Rezultati raziskave pa so pokazali, da se učiteljem zdi vključevanje didaktičnih iger v pouk spoznavanje okolja pomembno, več kot polovica anketiranih didaktično igro pri pouku uporabi večkrat na mesec. Najpogosteje igro uporabijo pri učnih etapah ponavljanje in urjenje ter pri tematskih sklopih promet, človek in čas. Didaktične igre, ki jih učitelji uporabijo pri pouku, najpogosteje izdelajo sami, potreben material za izdelavo pa dobijo doma. Večina anketiranih učiteljev si želi didaktične igre pogosteje vključiti v pouk, med najpogostejše razloge, zakaj iger ne vključujejo pogosteje, so navedli pomanjkanje časa in preveliko število učencev v razredu. Z vsemi zapisanimi izjavami o didaktičnih igrah so se učitelji povečini strinjali oziroma popolnoma strinjali.
Keywords: didaktične igre, spoznavanje okolja, osnovna šola, učitelji
Published: 15.01.2020; Views: 857; Downloads: 347
.pdf Full text (1,66 MB)

9.
Vpliv didaktičnih iger na zlogovanje pri predšolskih otrocih
Iza Herega, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Poznamo več komunikacijskih sposobnosti, brez katerih bi komuniciranje težko potekalo. Osredotočili smo se predvsem na poslušanje, prvo dejavnost, s katero se otrok sreča takoj po rojstvu in ki je hkrati zelo pomembna za pridobivanje znanja. Z njim se uči maternega jezika pa tudi branja in pisanja. Za opismenjevanje je zelo pomembno glasovno zavedanje, ki ga je treba razvijati predvsem v predšolskem obdobju. Avtorji menijo, da na razvoj glasovnega zavedanja zraven vaje in trajanja pozitivno vplivajo tudi didaktične igre, zato smo z raziskavo želeli ugotoviti, ali to drži tudi v praksi. Ugotavljali smo torej, ali didaktične igre vplivajo na zlogovanje pri predšolskih otrocih. V empiričnem delu smo predstavili in interpretirali individualne rezultate vsakega posameznika. Namen raziskave je bil ugotoviti, ali didaktične igre pozitivno vplivajo na zlogovanje pri predšolskih otrocih. Raziskava je temeljila na neslučajnostnem, konkretnem vzorcu 20 predšolskih otrok. Sodelovalo je 12 dečkov in 8 deklic, starih 4–5 let. Rezultate smo pridobili s pomočjo dveh preverjanj, ki sta potekali v razmaku petih mesecev, in sicer tako, da smo predhodno po težavnosti pripravili dvanajst sličic, ki so jih morali nato po enakem zaporedju pravilno poimenovati in nato zlogovati. Med obema preverjanjema so imeli v skupini na voljo tri avtorske didaktične igre. Podatke smo zbrali s kvantitativno tehniko, in sicer s strukturiranim opazovanjem. Rezultate vsakega posameznika smo sproti zapisovali v tabelo. Rezultati so se pri končnem preverjanju izboljšali. Didaktične igre torej pozitivno vplivajo na zlogovanje pri predšolskih otrocih.
Keywords: predšolski otrok, didaktične igre, zlogovanje
Published: 22.11.2019; Views: 562; Downloads: 112
.pdf Full text (3,13 MB)

10.
Pomen glasbeno didaktičnih iger pri razvoju vokalne tehnike pri delu s pevskim zborom v vrtcu
Ana Lapornik, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Glasba je v otrokovem otroštvu izjemno pomembna. Temeljna glasbena aktivnost otrok je petje. Pri zborovskem petju otrok spozna svoj glas in odkrije, kaj lahko stori z njim. Ker je ena izmed potreb otroka tudi igra, je dobro, da pri vodenju pevskega zbora uporabljamo metodo igre. Z glasbeno-didaktično igro otroku omogočimo, da si z njo razvija neko določeno glasbeno zmožnost. V diplomskem delu smo se osredotočili na vključevanje glasbeno-didaktičnih iger v vodenje otroškega pevskega zbora v vrtcu. Z različnimi glasbeno-didaktičnimi igrami smo želeli vplivati na razvoj vokalne tehnike otrok. Eden izmed ciljev je bil tudi vzbujanje interesa za sodelovanje pri glasbeno-didaktičnih igrah. V teoretičnem delu so orisane sestavine zborovskega petja v vrtcu in vokalne tehnike. Beseda teče tudi o glasbi in glasbenih dejavnostih v vrtcu, glasbeno-didaktičnih igrah in razvoju glasbenih sposobnosti. Praktični del vsebuje deset vzročnih priprav za delo z otroškim pevskim zborom. Ugotovili smo, da je igra za otroka izjemno pomembna dejavnost, saj z njo otroke na neprisiljen način spodbudimo k opravljanju določenih nalog, ki so v našem primeru nujne za kakovostno petje in delovanje pevskega zbora. Otrokom omogočimo, da se ob glasbeno-didaktičnih igrah zabavajo, ob tem pa razvijajo pravilno vokalno tehniko.
Keywords: glasbene dejavnosti v vrtcu, glasbeno-didaktične igre, glasba v vrtcu, pevski zbor, vokalna tehnika
Published: 18.11.2019; Views: 482; Downloads: 124
.pdf Full text (810,74 KB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica