| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 31
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
VPLIVI DIDAKTIČNIH IGER NA UČENJE SLOVNICE PRI POUKU NEMŠKEGA JEZIKA
Daniela Bedernjak, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Moja diplomska naloga obravnava vplive didaktičnih iger na učenje slovnice pri nemškem jeziku kot tujem jeziku in primerjavo učnih ur z oziroma brez uporabe didaktičnih iger. V teoretičnem delu so osvetljena temeljna teoretična spoznanja, definicija termina didaktična igra, njeni elementi, funkcije ter igre, ki so primerne za poučevanje slovnice. Na kratko sem pojasnila tudi termin trpnika, ker sem to slovnično kategorijo poučevala v razredu. V diplomski nalogi so zapisana tudi spoznanja, pridobljena na podlagi praktične raziskave. Vsebujejo ugotovitve o uporabnosti didaktičnih iger pri poučevanju slovnice in rezultate primerjav s klasičnim poukom. Tako najdete odgovore na vprašanja glede uporabe, priljubljenosti in uspešnosti didaktičnih iger pri poučevanju slovnice.
Keywords: nemščina kot tuji jezik, srednja šola, slovnica pri pouku, trpnik, didaktične igre, igre za poučevanje slovnice, igre vlog, igre s pravili, konstrukcijske igre
Published: 25.11.2009; Views: 5532; Downloads: 594
.pdf Full text (3,61 MB)

2.
NAČRTOVANJE GLASBENO-DIDAKTIČNIH IGER V VRTCU
Tamara Bečan, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Igra je v času otroštva zelo pomembna. Brez igre bi bil otrok, kot ptica brez kril. Odvzeta bi mu bila svoboda, domišljija in igrivost. V diplomskem delu z naslovom Načrtovanje glasbeno-didaktičnih iger v vrtcu, je v teoretičnem delu predstavljena igra v splošnem pomenu. Predstavljene so njene značilnosti in klasifikacija. V širšem obsegu so obdelane glasbeno-didaktične igre, kjer so opisane značilnosti, metode ter razvrstitev glasbeno-didaktičnih iger. Namen diplomskega dela je bil, ugotoviti pogostost pojavljanja glasbeno-didaktičnih iger v vrtcu, katerim glasbeno-didaktičnim igram vzgojiteljice posvečajo največ pozornosti, katerim ciljem sledijo največkrat ter če ustvarijo kakšno glasbeno-didaktično igro tudi same. Rezultati raziskave so pokazali, da so glasbeno-didaktične igre pogosto vključene v delo vzgojiteljic, s predšolskimi otroki. Na osnovi teoretičnega dela in rezultatov raziskave so nastali primeri didaktičnih enot. Prestavljenih je deset primerov vzorčnih priprav glasbeno-didaktičnih iger, primernih za otroke v predšolskem obdobju.
Keywords: igra, kurikulum, predšolski otroci, glasbene igre, glasbeno-didaktične igre
Published: 15.12.2010; Views: 13599; Downloads: 3467
.pdf Full text (431,84 KB)

3.
POUČEVANJE IN UČENJE SOCIOLOŠKIH POJMOV PRI PREDMETU SPOZNAVANJE OKOLJA V 3. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Marija Preglav, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je bilo preučeno poučevanje in učenje socioloških pojmov pri predmetu spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole. V teoretičnem delu je predstavljena teorija pojma, še posebej so izpostavljeni sociološki pojmi. Nadalje so predstavljene učne strategije in učni proces. Znotraj učnega procesa sta izpostavljeni vloga učitelja in učni cilji. Posebna pozornost je namenjena metodam dela in didaktičnim igram. Pri empirični raziskavi je bila uporabljena deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalna metoda empiričnega pedagoškega raziskovanja. Učiteljem razrednega pouka je bila preko elektronske pošte posredovana spletna anketa. Nanjo se je odzvalo 69 učiteljev oziroma učiteljic iz vse Slovenije. Analiza rezultatov je temeljila na iskanju statistično značilnih razlik glede na število let poučevanja v 3. razredu in glede na stratum šole. Pokazalo se je, da so sociološki pojmi priljubljeni tako pri učiteljih kot učencih. Pogosta je tudi uporaba vseh metod dela. Didaktične igre večina učiteljev vključuje v svoje poučevanje, najpogosteje je to igra vlog.
Keywords: sociološki pojmi, vloga učitelja, učni cilji, metode dela, didaktične igre
Published: 23.12.2010; Views: 3325; Downloads: 202
.pdf Full text (639,22 KB)

4.
VLOGA DIDAKTIČNIH IGER PRI POUKU
Katja Zupančič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Didaktična igra je ciljno naravnano učenje. Njen osnovni namen je uresničevanje določenih vzgojno-izobraževalnih ciljev, ne da bi se učenci tega zavedali. Poleg tega pa so posledice uporabe didaktičnih iger tudi boljši medsebojni odnosi med učenci in v razredu nasploh. Klima v razredu je bolj sproščena in učenje postane zanimivo. Didaktične igre pa imajo prednosti tudi za učitelje. Z učenci vzpostavijo sproščen in odprt odnos ter z njihovo pomočjo pomagajo učencem priti do novega znanja. Veliko vlogo imajo pri motivaciji učencev za nadaljnje delo. Z njimi jih tudi umirijo, če je v razredu nemir. Torej, v razredu so zaznani pozitivni učinki, kadar učitelji didaktične igre vključujejo v pouk pri vseh učnih predmetih in artikulacijskih stopnjah učnih ur.
Keywords: osnovna šola, didaktične igre, prvo triletje, učni predmeti, artikulacijske stopnje učne ure
Published: 14.04.2011; Views: 7649; Downloads: 1648
.pdf Full text (891,91 KB)

5.
ZANIMIVI MOTIVACIJSKI NAČINI OZAVEŠČANJA UČENCEV O ZDRAVI PREHRANI V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE
Mojca Pečovnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Zanimivi načini ozaveščanja učencev o zdravem prehranjevanju v prvem triletju osnovne šole, smo v teoretičnem delu najprej zbrali in zapisali podatke o zdravi in uravnoteženi prehrani. Predstavili smo prehrambeno piramido, nato pa smo opisali najpomembnejše vrste živil. Ugotavljali smo njihovo sestavo in zakaj, oziroma na kak način pripomorejo k zdravemu prehranjevanju. Nadaljevali smo z didaktičnimi igrami, kjer smo opisali njihov pomen, organizacijo in utemeljili njihovo izbiro pri pouku. Nato smo didaktične igre še klasificirali in vsako od skupin opisali. V praktičnem delu je predstavljenih nekaj didaktičnih iger, ki jih učitelji lahko uporabijo pri svojem delu na temo zdravo prehranjevanje v prvem triletju devet- letne osnovne šole.
Keywords: Zdrava prehrana, uravnotežena prehrana, didaktične igre, izbira didaktičnih iger.
Published: 06.04.2011; Views: 2561; Downloads: 187
.pdf Full text (2,86 MB)

6.
UČENJE SKOZI IGRO NA ZAČETKU ŠOLANJA
Mojca Sotler, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Osnovni namen diplomske naloge je bil ugotoviti odnos staršev do igre otrok na začetku šolanja. Najprej sem hotela predstaviti pomen igre za otroka na začetku šolanja, saj menim, da je igra prilagojena otrokom. Igra omogoča otroku, da se razvija na vseh področjih. Pomembna je ne glede na to, ali gre za dojenčka, otroka v vrtcu ali šolskega otroka. Otrok se bo preko igre lažje učil, ker je bolj zbran, saj ga igra zanima in pritegne. Učenje skozi igro na začetku šolanja je posebej pomembno, saj se igra uporablja kot način učenja pri pouku. Šestletniki postopoma prehajajo od igranja k delovnim (šolskim) nalogam. Vendar, ker pa je šestletnik postal šolar, je potrebno poiskati tiste aktivnosti, ki bodo otroka zadovoljile. Od šestletnega otroka ne moremo zahtevati dolgotrajnega sedenja v klopi. Na začetku šolanja je igra pomembna za otrokov razvoj in učenje. V igri bo otrok šolar razvijal razne sposobnosti in delovne navade.
Keywords: otroška igra, didaktične igre, učenje skozi igro, vrste iger, igra šolskega otroka, šestletni otrok.
Published: 26.03.2012; Views: 4074; Downloads: 721
.pdf Full text (1,40 MB)

7.
VODENJE OTROŠKEGA PEVSKEGA ZBORA V VRTCU
Tamara Hren, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Glasba je v času otroštva zelo pomembna. Z glasbo lahko otroku vnesemo v življenje radost in veselje, s pesmijo ga sproščamo, čustveno plemenitimo in bogatimo, mu razvijamo glasbene zmožnosti in vplivamo na razvoj otrokovih dispozicij za glasbo. Otrokov posluh se lahko razvija in če bo otrok veliko pel, bo pel vedno bolje, vedno jasneje. Poleg veselja in radosti, ki jo pesem in glasba nudita otroku, pri otroku lahko vzgajamo tudi občutek pripadnosti. Pesem otroke združuje, otroci se pri petju v skupini dobro počutijo. Glasba skozi igro ima zelo velik pomen za otroka. Glasba v tem obdobju naj bo preprosta (otroške, ljudske pesmi), iz okolja, narave in stvari, ki so otrokom blizu. V tem obdobju otrok glasbo posluša, se igra glasbene igre, igra na improvizirane instrumente in poje. Diplomsko delo z naslovom Vodenje otroškega pevskega zbora v vrtcu obravnava pomen glasbe in zborovskega petja na otrokov razvoj, vlogo, pomen vodenja otroškega pevskega zbora, pevsko tehnične vaje in glasbeno-didaktične igre, ki so primerne za vodenje otroškega pevskega zbora v vrtcu.
Keywords: otroški pevski zbor, predšolski otrok, pevsko tehnične vaje, zborovsko petje, zborovodja, glasbeno-didaktične igre, glasbene sposobnosti.
Published: 10.01.2013; Views: 4599; Downloads: 925
.pdf Full text (305,77 KB)

8.
9.
SPODBUJANJE RAZVOJA GLASBENIH SPOSOBNOSTI V 1. IN 4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Daša Rožič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: S prebiranjem sodobne literature smo prišli do spoznanja, da se glasbene sposobnosti najintenzivneje razvijajo do otrokovega desetega leta starosti. Naš namen je bil raziskati, kako in na kakšen način učitelji razrednega pouka spodbujajo razvoj glasbenih sposobnosti pri učencih in ali obstajajo razlike glede na starost otrok. V teoretičnem delu so predstavljene teorije o razvoju glasbenih sposobnosti, stopnje glasbenih sposobnosti, elementi glasbene vzgoje, obravnavane pa so tudi glasbene didaktične igre. Sledi empirični del, v katerem smo uporabili deskriptivno neeksperimentalno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja. Vzorec izvedene raziskave zajema 100 učiteljev razrednega pouka, in sicer 50, ki jih poučuje 1. razred in 50, ki jih poučuje 4. razred. Uporabljen Mann-Whitneyjev preizkus je pokazal, da pri posvečanju pozornosti glasbenim dejavnostim kot so petje pesmi ter vokalno in instrumentalno ustvarjanje obstajajo statistično značilne razlike glede na starost otrok. Glasbena dejavnost kot sta vokalno in instrumentalno ustvarjanje se v 1. razredu ne uporablja tako pogosto kot v 4. razredu. Prav tako uporabljen hi-kvadrat preizkus je pokazal, da obstajajo razlike med razredoma glede pogostosti izvajanja glasbenih didaktičnih iger, saj so le-te v 1. razredu prisotne v večji meri. Prišli smo tudi do spoznanja, da glede spodbujanja razvoja melodičnega posluha ne obstajajo statistično značilne razlike med razredoma, medtem ko glede spodbujanja razvoja ritmičnega posluha obstajajo v korist pogostosti uporabe glasbenih didaktičnih iger. Vse razlike, katere smo ugotovili skozi izvedeno raziskavo, so ustrezne glede na razvojno stopnjo učencev.
Keywords: Glasbeni razvoj, glasbene sposobnosti, glasbene dejavnosti, glasbene didaktične igre, nadarjenost, talent.
Published: 25.07.2012; Views: 2374; Downloads: 510
.pdf Full text (901,89 KB)

10.
GLASBENE IN GLASBENO-DIDAKTIČNE IGRE V PRVEM STAROSTNEM OBDOBJU
Alenka Niedorfer, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Glasba stimulira ali spodbuja razvoj otrokovih možganov. Medsebojno povezuje obe hemisferi in vzpostavlja med njima trajne povezave. Otrokom tako omogočamo doživljanje glasbe, zbujamo veselje in sproščenost, razširjamo in razvijamo otrokov besedni zaklad, prostorsko predstavljivost, logično sklepanje, kreativnost, ustvarjalno mišljenje, motorične spretnosti in socialne interakcije, … V diplomskem delu Glasbene in glasbeno-didaktične igre v prvem starostnem obdobju je v prvem delu opisan razvoj otroka v tem obdobju, to je motorični, zaznavni, spoznavni, govorni in čustveni razvoj, opisana je otroška igra. V drugem delu je po starostnih obdobjih prvega starostnega obdobja opisana glasbena vzgoja. Podrobneje so opisane glasbene in glasbeno-didaktične igre, in sicer s primeri iger za posamezno starostno obdobje. Namen diplomskega dela je bil na osnovi teoretičnih spoznanj o glasbenih in glasbeno-didaktičnih igrah oblikovati nove primere glasbenih iger za prvo starostno obdobje in poudariti pomembno vlogo glasbenih in glasbeno-didaktičnih iger v prvem starostnem obdobju za nadaljnji otrokov razvoj. Na podlagi teoretičnega dela so tako nastali primeri glasbenih in glasbeno- didaktičnih iger za prvo starostno obdobje.
Keywords: glasbena vzgoja, glasbene igre, glasbeno-didaktične igre, prvo starostno obdobje, razvoj otroka v prvem starostnem obdobju
Published: 25.07.2012; Views: 11470; Downloads: 2733
.pdf Full text (1,15 MB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica