| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 44
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
2.
POSREDOVANJE BESEDNEGA ZAKLADA S POMOČJO DIDAKTIČNIH IGER NA PRIMERU NEMŠKIH IMEN ZA TELESNE DELE IN BARVE
Veronika Bukovec, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Da bi učenci pri pouku tujega jezika čim hitreje dosegli želene učne rezultate, jim morajo učitelji nuditi takšne metode, ki bodo za učence zanimive, kajti le na ta način se bodo učenci z vnemo učili in učni uspeh ne bo izostal. S pomočjo testnih izidov v dveh osnovnošolskih razredih, kjer sem svoje praktično delo izvedla, sem hotela raziskati, ali dosežejo učenci, ki so se učili s pomočjo didaktičnih iger, boljše rezultate v primerjavi z drugim razredom, v katerem so se učenci učili brez didaktičnih iger. Z anketama sem hotela dokazati, da so se pri učencih, ki so se učili s pomočjo didaktičnih iger, razvili močnejši pozitivni občutki, lažje je stekla komunikacija, motivacija pa je bila višja kot pri učencih, ki so se učili brez didaktičnih iger.
Keywords: PRVI JEZIK, DRUGI JEZIK TER TUJI JEZIK, POSREDOVANJE BESEDIŠČA, DIDAKTIČNA IGRA
Published: 13.08.2009; Views: 1923; Downloads: 250
.pdf Full text (14,57 MB)

3.
PREGLED METODOLOŠKIH VIDIKOV POUČEVANJA IN UČENJA TEMELJNIH KEMIJSKIH KONCEPTOV NA SLOVENSKEM V PRETEKLOSTI IN DANES
Tadeja Ščavničar, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Namen pričujočega diplomskega dela je bil proučiti metodično-didaktično oblikovanost srednješolskih kemijskih publikacij za področje anorganske kemije — natančneje učbenikov in tudi prispevkov iz kemijskih revij — skozi različna obdobja. Najzgodnejši članek, ki sem ga obravnavala, je iz leta 1897, zadnji obravnavani članek pa je izšel leta 2002. Analizirala sem deset temeljnih abstraktnih kemijskih konceptov. Kriterij didaktično-metodološke oblikovanosti izbranih publikacij oz. v njih zajetih kemijskih konceptov so predstavljala splošna didaktična načela, ki sem jih opisala v prvem delu tega diplomskega dela. Sprotne ugotovitve sem nanizala na koncu vsakega od konceptov, v sklepnem delu pa sem zbrala skupne in nekoliko bolj posplošene ugotovitve primerjalne analize.
Keywords: kemija, učbenik, metodologija oblikovanja kemijskih konceptov, didaktična načela
Published: 10.03.2011; Views: 1750; Downloads: 95
.pdf Full text (1,99 MB)

4.
UVAJANJE GLASBENIH DEJAVNOSTI V PRVI TRIADI S POMOČJO DIDAKTIČNIH IGER
Silva Božičnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Uvajanje glasbenih dejavnosti v prvi triadi s pomočjo didaktičnih iger je obravnavana vloga ter pomen didaktičnih iger, pomen glasbe za učence ter razvrstitev glasbeno-didaktičnih iger glede na vsebino. Za vsak cilj glasbene vzgoje v prvi triadi je izbrana ter oblikovana didaktična igra, ki pomaga učitelju doseči želeni cilj pri učencih, hkrati pa je zanje zanimiva. V empiričnem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika želeli ugotoviti, kako pomembne so za učitelje didaktične igre pri pouku glasbene vzgoje, kako pogosto jih vključujejo, v katerem delu učne ure jih najpogosteje izvajajo ter iz kje jih črpajo. Zanimalo nas je tudi, kakšno mnenje imajo o izbiri didaktičnih iger za pouk glasbene vzgoje ter ali obstajajo statistično značilne razlike v odgovorih med učitelji glede na razred poučevanja ter na leta delovnih izkušenj. Ugotovitve so pokazale, da se statistično značilne razlike pojavljajo pri pogostosti črpanja didaktičnih iger preko spleta, in sicer glede na leta delovnih izkušenj, prav tako se statistično značilne razlike pojavljajo pri izmenjevanju didaktičnih iger s sodelavci, in sicer glede na razred poučevanja. Statistično značilne razlike so se pokazale tudi v samostojnem oblikovanju didaktičnih iger za pouk glasbene vzgoje, in sicer glede na leta delovnih izkušenj. Pri analizi ostalih odgovorov statistično značilnih razlik glede na razred poučevanja ali leta delovnih izkušenj ni bilo. Glede na rezultate naše raziskave bi bilo dobro, da bi se učitelji medsebojno bolj povezovali ter si izmenjevali didaktične igre, saj bi tako nastal pester ter kvaliteten nabor didaktičnih iger za pouk glasbene vzgoje. Težave z njihovim pomanjkanjem bi se tako bistveno zmanjšale.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: igra, didaktična igra, glasbeno-didaktična igra, elementi glasbene vzgoje, glasbene dejavnosti.
Published: 04.04.2011; Views: 2423; Downloads: 480
.pdf Full text (644,17 KB)

5.
Didaktična in ergonomska zasnovanost prostorov za tehniko in tehnologijo (na študiju primera)
Mojca Korbus, Bernarda Voler, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljena didaktična in ergonomska zasnovanost prostorov in opreme za tehniko in tehnologijo na osnovnih šolah, ki spadajo v OE Zavoda RS za šolstvo Slovenj Gradec. Diplomska naloga obravnava ergonomijo kot široko znanost in vedo ter njene zakonitosti s poudarkom na prilagoditvah za šolske potrebe. Diplomska naloga v teoretičnem delu bralca podrobno seznani z ergonomijo, z njenim razvojem skozi čas, z njenimi definicijami in cilji, problematiko in znanstvenimi dognanji ter zakonodajo in predpisi s področja šolstva. Poseben poudarek daje zasnovanosti prostorov in opreme za tehniko in tehnologijo, ki jih točno določajo merila za opremljanje šolskih prostorov sprejeta na Ministrstvu za šolstvo in šport. V drugi polovici naloge, ki obsega empirični del, je z metodo triangulacije podrobno predstavljeno stanje na treh osnovnih šolah (Prvi in Drugi osnovni šoli Slovenj Gradec ter Osnovni šoli Šmartno pri Slovenj Gradcu). Podatki, pridobljeni s strani učiteljev in učencev, so predstavljeni v primerjavi s pravilniki o zasnovanosti prostorov in opreme za tehniko in tehnologijo, sprejetim na Ministrstvu za šolstvo in šport. Stanje ostalih šol je le okvirno predstavljeno s pomočjo rezultatov anket. V praktičnem delu so predstavljeni prostori za tehniko in tehnologijo ter različne postavitve miz in stolov v njih, prilagojene potrebam glede na uporabo različnih oblik in metod pedagoškega dela.
Keywords: ergonomija, tehnika in tehnologija, osnovna šola, zakonodaja in predpisi, zasnovanost prostorov, didaktična urejenost prostorov
Published: 23.05.2011; Views: 2521; Downloads: 185
.pdf Full text (4,78 MB)

6.
Uporaba interaktivne table pri poučevanju angleških sedanjih časov
Maša Šabeder, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Nove tehnologije so prinesle izboljšave sodobnih učnih pripomočkov in tako uporabo navadnih šolskih tabel nadomeščajo interaktivne table. Le-te so sodoben učni pripomoček in njihova integracija prinaša v poučevanje angleškega jezika mnoge novosti in spremembe tako za učence kot za učitelje. Preden učitelji začno uporabljati interaktivno tablo, se morajo sami poprej seznaniti z opremo, računalniškimi programi ter njihovo uporabo. Glavni cilj diplomske naloge je bil raziskati, kakšne so izkušnje in spoznanja učiteljev, ki interaktivno tablo pri poučevanju angleškega jezika uporabljajo redno. Diplomsko delo se deli na teoretični in empirični del. Teoretični del sestoji iz dveh segmentov, ki vključujeta študijo na osnovi obstoječe literature, ki govorita o didaktični uporabnosti interaktivnih tabel in poučevanju sedanjih časov v angleščini. Teoretični del je podprt z empirično raziskavo. Izpeljana je bila na osnovi intervjujev osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev, ki imajo z uporabo interaktivne table daljše izkušnje. Raziskava je pokazala, da je priprava in izvedba učne ure preko interaktivne table za večje število učencev možna ter uporaba multimedijski virov večja kot prej. Prav tako se je izkazalo, da je interaktivna tabla uporaben pripomoček pri poučevanju angleških sedanjih časov.
Keywords: angleška slovnica, sedanji časi, interaktivna tabla, didaktična uporaba
Published: 08.09.2011; Views: 2695; Downloads: 169
.pdf Full text (783,31 KB)

7.
DIDAKTIČNE IGRE PRI POUKU SPOZNAVANJA OKOLJA V DRUGEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Katja Petauer Vizjak, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Povzetek Didaktična igra je dejavnost, ki sledi točno določenim vzgojno-izobraževalnim ciljem, hkrati pa mora biti smiselno zastavljena, estetsko oblikovana, trpežna, uporabna in praktična. Pri njej je najpomembneje, da se učenci igrajo in ob tem pozabijo na učenje oziroma se ob igri učijo z veseljem in brez prisile. Ker je igra otroku prirojena dejavnost, ki je nujno potrebna za njegov kognitivni, afektivni in psiho-motorični razvoj, jo je priporočljivo vključiti v šolo, zlasti pri pouku v prvih razredih. V praktičnem delu diplomskega dela je predstavljenih 21 didaktičnih iger za različne tematske sklope, ki so nastale kot pripomoček k učenju ali utrjevanju v drugem razredu osnovne šole pri pouku spoznavanja okolja. Skozi diplomsko nalogo sem ugotovila, da imajo otroci pozitiven odnos in močan interes do takšnih iger.
Keywords: Ključne besede: spoznavanje okolja, igra, didaktična igra, razvoj otroka
Published: 07.11.2011; Views: 7917; Downloads: 1803
.pdf Full text (4,80 MB)

8.
MEDNARODNO LETO KEMIJE 2011 V SLOVENIJI: NAČRTOVANJE, PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI
Vanja Kocet, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Leto 2011 – razglašeno kot Mednarodno leto kemije pomeni globalno proslavljanje dosežkov na področju kemije v mnogih državah po svetu. V dogajanje je aktivno vključena Slovenija, kjer vodstveno funkcijo opravlja Slovensko kemijsko društvo, ki je v ta namen pripravilo zanimiv program aktivnosti. Z organizacijo delavnic za šolajočo mladino, učitelje in širšo javnost so v sklop aktivnosti »Veselje s kemijo« vključeni študentje-učitelji kemije. Cilj izvajanja promocijskih delavnic, je na osnovi aktivnih in atraktivnih strategij dela promovirati kanček kemije, ki se pojavlja v vsebinah naslednjih programskih sklopov: (1) Kemijski odgovori na vsakodnevne Kaj-e, Kako-je in Zakaj-e, (2) Koristi in zasluge kemijskega znanja, (3) Spoznavanje in razumevanje kurikularnih kemijskih pojmov in (4) Učinkovito poučevanje kemije za življenje. V teoretičnem delu diplomskega dela so podani motivi razglasitve, namen in cilji proslavljanja MLK 2011. Predstavljen je mednarodni in nacionalni program aktivnosti, primeri dogodkov ter programski načrt študentov-učiteljev kemije. V empiričnem delu je predstavljena metodologija dela, od načrtovanja in izdelave vse do izvedbe programskih aktivnosti. Elaborati dotičnih programskih sklopov so zbrani v prilogi A. V okviru empirične evalvacije je bila izvedena anketa, katere rezultati kažejo na zadovoljive izkušnje pripravljavcev-izvajalcev prispevkov. Opravljena je bila še didaktična analiza strategije dela, upoštevanih didaktičnih načel in pridobljenih kompetenc študentov-učiteljev kemije.
Keywords: Mednarodno leto kemije 2011, programske aktivnosti, promocija kemije, metodologija realizacije prispevkov, študenti-učitelji kemije, aktivne metode učenja, kompetence, didaktična analiza z evalvacijo
Published: 12.03.2012; Views: 1201; Downloads: 83
.pdf Full text (1,99 MB)

9.
DIDAKTIČNA ANALIZA UČITELJEVE PRIPRAVE
Jelka Veit, 2012, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK V diplomskem delu raziskujemo, kakšno vlogo ima učiteljeva priprava na kvalitetno izveden pouk, kako učitelji načrtujejo pouk, kaj zajema učiteljeva priprava, čemu v pripravi namenjajo največjo pozornost. Zanimala nas je vloga didaktične analize v učiteljevi pripravi. Ugotavljali smo, v čem in zakaj učitelji pri pouku odstopajo od načrtovanega v pripravi na pouk. Teoretične osnove smo osvetlili z metodo teoretičnega preučevanja ustrezne literature, učiteljeve priprave v praksi pa smo raziskali z deskriptivno metodo in kavzalno-neeksperimentalno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja. Rezultati so pokazali, da učitelji zelo natančno načrtujejo pouk, priprava jim je v pomoč in oporo, najpomembnejše sestavine pouka so jim cilji, vsebine in metode, a so tudi vse ostale sestavine pouka pomembne. Didaktično analizo v fazi načrtovanja pouka opravi 94 % vprašanih, vpliv analize na kvaliteto pouka se kaže predvsem pri ciljih, metodah in obliki pouka. Najpogostejši razlog, da učitelji pri pouku ravnajo drugače, kot so načrtovali v pripravi je, da so bili učenci drugače motivirani, kot je učitelj predvideval.
Keywords: Ključne besede: pouk, priprava na pouk, didaktična analiza, učitelj, cilji, vsebine, metode.
Published: 14.05.2012; Views: 1837; Downloads: 481
.pdf Full text (1,48 MB)

10.
NARAVOSLOVNE DIDAKTIČNE IGRE
Eva Kohne, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Naravoslovne didaktične igre je predstavljeno projektno delo v vrtcu, ki smo ga poimenovali Naravoslovni igralni dnevi. Namen projekta je ugotoviti, ali si lahko otroci razvijejo določene naravoslovne spretnosti in sposobnosti ob igranju naravoslovne didaktične igre. Z izvajanjem projekta smo otrokom želeli približati naravoslovje, izvajanje poskusov, obenem pa jih navajati na upoštevanje pravil igre in pomen sodelovanja v skupini. Na podlagi strokovne literature so v teoretičnem delu diplomske naloge opisani otroška igra, njene značilnosti, vrste in vloga odraslega, ki jo igra v njej. Podrobneje predstavimo tudi didaktično igro in njeno učinkovitost pri učenju otrok, v nadaljevanju pa pomen začetnega naravoslovja in projektnega dela. Empirični in praktični del temeljita na raziskavi, ki smo jo opravili v vrtcu ter posega na področje preverjanja in razvijanja otroških naravoslovnih spretnosti in sposobnosti. V tem delu diplomske naloge predstavimo napredek spretnosti in sposobnosti otrok, ki so jih uspešno razvili ob igranju naravoslovne didaktične igre. Spretnosti in sposobnosti smo preverili z začetnim in s končnim preizkusom, ki ga prav tako predstavljamo. Ugotavljamo, da je naravoslovne spretnosti in sposobnosti mogoče razviti ob igranju didaktične igre. Podrobneje predstavimo tudi naravoslovno didaktično igro.
Keywords: Naravoslovna didaktična igra, razvijanje spretnosti in sposobnosti, preverjanje spretnosti in sposobnosti, naravoslovje, igra, didaktična igra, projektno delo.
Published: 13.07.2012; Views: 3981; Downloads: 793
.pdf Full text (1,77 MB)

Search done in 0.32 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica