| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 57
First pagePrevious page123456Next pageLast page
31.
ŠIRITEV PONUDBE SEZONSKIH TURISTIČNIH KAPACITET
Jasmina Popič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Predmet analize diplomskega dela je širitev ponudbe sezonskih turističnih kapacitet. Predstaviti želimo delovanje turističnega centra Kope, za katerega so značilne močne sezonske variacije. Da bi zagotovili celoletno delovanje, je potrebno določiti aktivnosti oziroma vsebine, ki bodo privlačile goste tudi izven obdobja sezone, te aktivnosti pa je potrebno tudi primerno tržiti. Koncept širitve ponudbe sezonskih turističnih kapacitet smo opredelili na teoretični ravni in predstavili pomen turizma in značilnosti turističnega trga. Podrobno smo predstavili bistvo marketinga v turizmu in posebnosti njihovega marketinškega spleta. V nadaljevanju smo predstavili turistični center Kope in zanj izdelali marketinški splet. Podrobneje smo opredelili njihovo cenovno politiko in izvedli analizo poslovanja ter ugotovili, kako je trženjski načrt oglaševanja vplival na zimsko sezono. Na podlagi ugotovitev smo podali predloge, ki bi pripomogli k večji izrabi namestitvenih zmogljivosti v času izven sezone, v času sezone pa bi bil njihov izkoristek maksimalen.
Keywords: turizem, turistična destinacija, marketinški splet, Kope
Published: 20.06.2016; Views: 339; Downloads: 36
.pdf Full text (1,33 MB)

32.
PRILOŽNOSTI ZA RAZVOJ KOLESARSKEGA TURIZMA V DESTINACIJI DEŽELA CELJSKA
Lidija Aškerc, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Trend aktivnega preživljanja prostega časa in zdravega načina življenja se kaže v povečanju zanimanja za trajnostne oblike turizma, kamor sodi tudi kolesarski turizem. V diplomskem delu smo zato raziskali obstoječo ponudbo s področja kolesarjenja in kolesarskega turizma v vseh 21 občinah znotraj destinacije Dežela Celjska. V teoretičnem delu sta predstavljena pojma turistična in kolesarska turistična destinacija ter njune poglavitne značilnosti. Prav tako je opredeljen tudi pojem kolesarski turizem, njegove prednosti in zvrsti. Predstavljeni so še profili kolesarskih turistov in kolesarski standardi. V praktičnem delu so najprej predstavljene glavne značilnosti in nosilci turizma destinacije Dežela Celjska, sledi analiza obstoječe kolesarske infrastrukture, specializiranih kolesarskih nastanitev ter podpornih storitev kolesarske destinacije. Analizirali smo še odgovore anketiranih kolesarjev, ki smo jih ustrezno komentirali in jih prikazali s pomočjo tabel. V sklepnem delu so povzete ugotovitve analiz ter predstavljeni predlogi za razvoj kolesarskega turizma v destinaciji Dežela Celjska.
Keywords: turistična destinacija, kolesarjenje, kolesarski turizem, Dežela Celjska
Published: 27.10.2016; Views: 864; Downloads: 39
.pdf Full text (1,05 MB)

33.
ANALIZA MOŽNOSTI RAZVOJA TURIZMA V OBČINI DUPLEK
Manja Duh, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo analizirali potencialne možnosti razvoja turizma v občini Duplek. V prvem poglavju smo opredelili področje raziskave in problem, ki je pritegnil našo pozornost, namen, cilje in osnovno trditev, ki smo jo skozi pisanje preverjali v diplomskem delu. V drugem poglavju, ki predstavlja teoretični okvir naloge, smo podrobneje opredelili pojma destinacijski management in segmentacija trga. Tretje poglavje je bilo namenjeno predstavitvi ponudbe v občini Duplek. Na začetku poglavja smo predstavili naravne znamenitosti občine, kjer smo pisali o krajinskem parku Drava in Kamenščak ter o reki Dravi. Nato smo opisali še kulturne in druge znamenitosti, ki jih občina ponuja in hkrati podali nekaj predlogov, ki bi po našem mnenju izboljšali turistično ponudbo v občini Duplek. Zadnje poglavje je namenjeno kratkemu povzetku celotne diplomske naloge.
Keywords: turistična destinacija, segmentacija, občina Duplek, krajinski park Drava, grad Vurberk, nastanitvene zmogljivosti
Published: 27.10.2016; Views: 900; Downloads: 62
.pdf Full text (1,46 MB)

34.
PREDLOG NADGRADNJE TURISTIČNE PONUDBE HOTELA JAKEC RTC TRIJE KRALJI
Peter Tomažič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V prvem poglavju smo opisali in opredelili problem podeželske destinacije hotela Jakec na Treh Kraljih. Zastavili smo si cilje, postavili trditev, predpostavke ter omejitve in opredelili metode raziskovanja. V drugem poglavju smo teoretično, s pomočjo literature različnih avtorjev, predstavili podeželsko destinacijo. Predstavili smo delovanje družinskih hotelov in športno rekreativnih storitev, ki so zanimive za turiste. Izbirali smo med storitvami in dejavnostmi, ki so povezane s športom ter rekreacijo v naravi, kot so pohodništvo, kolesarjenje in lahko vplivajo na boljše počutje, torej tudi na zdravje ljudi. V tretjem poglavju smo predstavili hotel Jakec na Bistriškem Pohorju in hotel Gundolf v kraju Pitztal v Avstriji. Predstavili smo njuno gostinsko in športno rekreativno ponudbo. S pomočjo tabel in metodo primerjalne analize smo ugotavljali, kakšne so podobnosti in razlike med hoteloma v ponudbi in podali svoje predloge. V četrtem poglavju, ki predstavlja sklep diplomske naloge, smo predlagali nadgradnjo turistične ponudbe hotela Jakec, ki bi pripomogla k večji tržni uspešnosti in boljši zasedenosti družinskega hotela.
Keywords: podeželska destinacija, družinski hotel, športno-rekreativne dejavnosti, zdravje, hotel Jakec, hotel Gundolf
Published: 27.10.2016; Views: 288; Downloads: 24
.pdf Full text (977,71 KB)

35.
KARTUZIJANSKE VREDNOTE KOT TEMELJ INOVATIVNEGA MODELA RAZVOJA PODEŽELSKE TURISTIČNE DESTINACIJE
Tjaša Kangler, 2016, master's thesis

Abstract: Sodobne turistične destinacije morajo na vedno bolj zahtevnem turističnem trgu iskati svoje priložnosti s pomočjo inovativnih pristopov in s poudarjanjem svojih konkurenčnih prednosti, saj se sicer zlijejo s povprečjem in slej ko prej izginejo s turističnega zemljevida. Manjše, podeželske turistične destinacije še toliko bolj. Pomembno pa je, da znajo edinstvene razlikovalne elemente, ki jih delajo drugačne od drugih in zato tudi zanimive ter konkurenčne, poiskati v svojih tradicijah, preteklostih, domačinih, lokalnih zgodbah in ne skušajo slepo kopirati receptov drugih uveljavljenih destinacij, saj to na dolgi rok ne prinaša uspeha. To magistrsko delo predstavlja inovativni model trajnostnega razvoja podeželske turistične destinacije, ki smo ga razvil na zgodovini kraja, ki ga je močno zaznamovala prisotnost kartuzijanskega reda. Kartuzijansko filozofijo/miselnost smo vpletli v model in ga oblikovali na podlagi kategorij učinkov trojnega izida, ki so v sozvočju z vrednotami kartuzijanov. Vrednote smo opredelili na podlagi poznavanja kartuzijanskih pravil, nato poiskali indikatorje teh vrednot v destinacijah danes in opredelili pomembnost indikatorja za destinacijo, razlog za njegovo vključitev v raziskavo in način njegovega merjenja. Model smo nato preskusili na turistični destinaciji Žička kartuzija z okolico. Delo ima splošno teoretični in empirični del. V prvem je predstavljen teoretični okvir, ki se dotika destinacijskega menedžmenta, trajnostnega razvoja turističnih destinacij, družbene odgovornosti, zgodovine kartuzijanskega reda in za zaključek predstavi izdelan splošni model trajnostnega razvoja podeželske turistične organizacije, osnovan na kartuzijanski misli. V drugem delu pa ta model testiramo v praksi. Model smo preskušali s pomočjo kvalitativne analize polstrukturiranih globinskih intervjujev, izvedenih s sedemindvajsetimi sogovorniki, izbranimi glede na aktivnosti v destinaciji, ki jih tako ali drugače lahko povežemo s kartuzijanskimi vrednotami. Na istem vzorcu smo nato izvedli tudi kvantitativno analizo. Pridobljene podatke smo nato analizirali, povzeli in predstavili, z njihovo pomočjo preverili zastavljene hipoteze in podteze, ter podali zaključne izsledke raziskave. Upamo, da bo izdelan model uporaben pripomoček prihodnjim snovalcem razvoja turistične destinacije Žička kartuzija z okolico in navdih drugim manjšim podeželskim turističnim destinacijam po Sloveniji (in v tujini), ki še iščejo svoje edinstvene razlikovalne lastnosti. Morda jih to delo navdahne, da jih poiščejo v svoji bogati in edinstveni preteklosti.
Keywords: turistična destinacija, destinacijski menedžment, trajnostni razvoj, družbena odgovornost, kartuzijanski red, model razvoja podeželske turistične destinacije
Published: 13.09.2016; Views: 443; Downloads: 95
.pdf Full text (1,54 MB)

36.
Konceptualni model transformacije potovalnih agencij v dobi hitrih sprememb vedenja turistov in tehnologije
Vesna Zagoda Peperko, 2016, master's thesis

Abstract: Potovalne agencije so del globalno delujočega turističnega sistema. Tega v sedanjosti zaznamujejo pospešene spremembe predvsem zaradi hitrega razvoja tehnologije in demografskih sprememb. Potovalne agencije, predvsem tradicionalne, se zato soočajo s številnimi izzivi oziroma z novonastalimi situacijami (med drugim rastoča grožnja, da bodo izločene iz verige ustvarjanja vrednosti turističnega produkta, velika konkurenca v obliki avtomatizacije, kompleksne spremembe v vedenju odjemalcev/turistov), zaradi česar se morajo hitro prilagajati in posledično pogosto celo spreminjati svojo strukturo in svoje ključne kompetence. Strokovna javnost prepoznava prihodnost potovalnih agencij v razvoju ključnih kompetenc v več smereh, od katerih smo dve izbrali in smiselno povezali. Prva smer predlaga nadgradnjo potovalnih agencij v specializirane organizatorje potovanj, ki ponujajo lastne produkte. Vsebinsko se njihova ponudba navezuje na turistične destinacije, v katerih delujejo in tako dopolnjujejo ponudbo te destinacije (oz. ji dodajajo vrednost) ter postanejo aktivni del ustvarjanja celovitega produkta destinacije. To jim omogoča uporabo strategije osredotočanja na posebne interese ali niše, kar tesno povezujemo s kakovostjo ter z neponovljivostjo ponudbe destinacije. Govorimo torej o kompetencah, ki so tesno povezane s poznavanjem destinacije in z znanjem o njej ter posledično o vhodnih potovalnih agencijah. Na tem mestu smo zato uvedli pojem »specializirana vhodna potovalna agencija«. Druga sprememba nakazuje potrebo po sistematičnem razvoju kompetenc potovalne agencije na področju hitrega odzivanja na posebne želje odjemalcev pri kreiranju storitev, ki jih ni možno zlahka udejanjiti z uporabo obstoječih spletnih platform. Magistrsko delo predstavlja v teoretičnem delu konceptualni model transformacije potovalnih agencij v prihodnosti na podlagi omenjenih smeri razvoja ob upoštevanju spremenjenega vedenja odjemalcev/turistov in hitrih sprememb v tehnologiji. Empirični del predstavlja preverjanje konceptualnega modela v praksi slovenskih specializiranih vhodnih potovalnih agencij. Model smo glede na njegovo strukturo preverjali s treh vidikov: 1) z vidika potovalnih agencij, 2) z vidika destinacijskih organizacij in 3) z vidika odjemalcev. Na podlagi analize rezultatov smo oblikovali konkretne predloge, kako v praksi udejaniti konceptualni model transformacije slovenskih malih vhodnih potovalnih agencij. Hkrati smo oblikovali še priporočila za obstoječe in novo nastajajoče potovalne agencije v Sloveniji, ki razmišljajo o specializaciji in delovanju v okviru slovenskih turističnih destinacij.
Keywords: potovalne agencije, ključne kompetence, turistična destinacija, vhodni turizem, konceptualni model
Published: 15.12.2016; Views: 552; Downloads: 61
.pdf Full text (9,36 MB)

37.
VEDENJE IN PREFERENCE IGRALCEV GOLFA
Valerija Lajhar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Pomembno je, da podjetje ve, kdo so njegovi odjemalci, da pozna njihovo vedenje, da jim lahko ponudi izdelek, s katerim bo zadovoljilo njihove potrebe in jim olajšalo odločanje za nakup. V teoretičnem delu smo predstavili odjemalce, ki so najpomembnejša sestavina ožjega marketinškega okolja. Velikokrat namesto besede odjemalec zasledimo pojma potrošnik in porabnik. Ugotovili smo, da na vedenje odjemalcev vplivajo notranji in zunanji dejavniki. V zvezi z vedenjem odjemalcev smo predstavili proces odločanja, s katerim lahko vplivamo na odločitve odjemalcev. V sklopu praktičnega dela smo predstavili golf igrišče Zlati grič, ki se nahaja v destinaciji Rogla-Pohorje, ki jo sestavljajo kraji Zreče, Slovenske Konjice, Vitanje in Oplotnica. Izvedli smo raziskavo o vedenju in preferencah igralcev golfa. V praktičnem delu so s pomočjo tabel in različnih grafikonov predstavljeni rezultati anketiranja, ki smo ga izvedli prek spletne ankete in na golf igrišču Zlati grič. Sklepni del projekta zajema ugotovitve in predloge, ki se nanašajo na golf igrišča.
Keywords: Vedenje porabnikov, odjemalec, destinacija Rogla-Pohorje, golf igrišče
Published: 10.11.2016; Views: 392; Downloads: 76
.pdf Full text (1,38 MB)

38.
VPLIV PRIREDITEV NA PROMOCIJO DESTINACIJE MARIBOR - POHORJE
Nika Mernik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom Vpliv prireditev na promocijo destinacije Maribor - Pohorje se ukvarja s vprašanjem vpliva najpomembnejših prireditev destinacije Maribor - Pohorje (Festival Lent, Festival Maribor, Festival Stare trte, Festival Borštnikovo srečanje, Martinovanje in Čarobni december), njihove promocije ter promocije same destinacije doma in v tujini. Diplomska naloga temeljito predstavlja promocijsko strategijo destinacije Maribor - Pohorje ter išče povezave med njenimi teoretičnimi cilji ter praktičnimi dejstvi, ki smo jih pridobili s pomočjo izvajanja intervjujev na terenu s ključnimi akterji organizacije in promocije prireditev. Ključne ugotovitve intervjujev so predstavljene najprej posamično za vsako prireditev posebej, nato pa so predstavljene še skupne ugotovitve, za katere smo naredili SWOT analizo. Na podlagi ugotovitev opravljene raziskave lahko trdimo, da tradicionalne, kakovostne in atraktivne prireditve z razvito lastno identiteto skozi svoj obstoj (organizacijo, promocijo, izvedbo in podobno) pozitivno vplivajo na promocijo same destinacije Maribor - Pohorje in na ustvarjanje njene pozitivne podobe v zavesti obiskovalcev prireditev.
Keywords: prireditve, promocija, destinacija, Maribor - Pohorje
Published: 23.09.2016; Views: 1023; Downloads: 267
.pdf Full text (655,03 KB)

39.
Brendiranje turistične destinacije - Posavje
Marko Ogorelc, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je smiselno razdeljeno v dva sklopa, prvi del je teoretični, drugi pa raziskovalni. V prvem delu smo opisovali osnove turističnih znamk in destinacijskega brendinga. Opisali smo tudi organizacijski sistem delovanja turistične destinacije v sklopu turistične znamke oz. brenda. V sklopu smo podali tudi svoje kritično mnenje in predloge, glede na izbrano temo. V nadaljevanju smo z vidika brendiranja kvalitativno in kvantitativno ocenili stanje slovenskega turizma. V zadnjem delu pa smo izvedli raziskavo, tako med zainteresirano javnostjo kot tudi turističnimi deležniki na izbrani destinaciji. Raziskavo smo izvedli s pomočjo anket in polstrukturiranih intervjujev. Rezultate raziskave smo analizirali in grafično predstavili. Na koncu diplomskega dela pa smo podali še smernice, ki bi jih izbrana destinacija morala upoštevati, ko bi se lotili projekta ustvarjanja turistične znamke.
Keywords: destinacijski management, turistična znamka, destinacijski brending, turistična destinacija, brendiranje
Published: 23.09.2016; Views: 867; Downloads: 142
.pdf Full text (1,75 MB)

40.
IZZIVI RAZVOJA TRAJNOSTNEGA TURIZMA NA TURISTIČNIH KMETIJAH V PRLEKIJI
Jožica Vohar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Turistične kmetije so eden izmed pomembnih razvojnih kreatorjev turizma v Prlekiji. V diplomski nalogi smo najprej pojasnili pojme trajnostni razvoj ter na kratko obdelali njegove komponente, ki so pomembne in potrebne za uspešen razvoj turistične destinacije. V nadaljevanju smo na kratko obravnavali prostor podeželja, še posebej iz vidika turizma na podeželju ter razčlenili kakšna je povezava med trajnostnim razvojem in turizmom na podeželju. Predmet naše obravnave je bila destinacija Prlekija, znotraj katere je bila opravljena podrobna analiza turističnih kmetij in vinotočev. Poudarek naše raziskave je bil sicer na turističnih kmetijah, v analizo pa smo vključili tudi tri vinotoče, saj so oboji pomemben deležnik pri razvoju turizma na podeželju. V empiričnem delu smo predstavili rezultate anketnih vprašalnikov, ki smo jih opravili na enaindvajsetih turističnih kmetijah in na treh vinotočih. Rezultate anketnih vprašalnikov smo ustrezno analizirali in jih tudi grafično prikazali. V zaključku naloge smo podali ustrezne predloge za izboljšanje trenutnega stanja na turističnih kmetijah in vinotočih v Prlekiji.
Keywords: trajnostni razvoj, podeželje, turizem na podeželju, turistična destinacija Prlekija, turistične kmetije
Published: 18.10.2016; Views: 814; Downloads: 132
.pdf Full text (2,42 MB)

Search done in 0.32 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica