| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 56
First pagePrevious page123456Next pageLast page
21.
ANALIZA ZADOVOLJSTVA GOSTOV NA DESTINACIJI MARIBOR
Blaž Zajc, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V modernem času, v katerem smo se znašli, ljudje zaradi številnih tehnoloških novosti postajamo čedalje zahtevnejši odjemalci. Podjetja, ki ne sledijo spremembam v zunanjem in notranjem okolju, se slej kot prej začnejo soočati s težavami. Dnevno nam mediji poročajo o likvidacijah in stečajih podjetij. A za vsemi propadlimi podjetji ne stoji vedno neprilagajanje okolju in spremembam v njem, včasih so za to kriva naklepna dejanja posameznikov. Tudi v turizmu se morajo truditi in v turističnih destinacijah razvijati vedno nove storitve in širiti destinacijski program z namenom, privabiti večje število turistov, kar seveda pomeni večji prihodek. Z diplomskim projektom sem se osredotočil na turistično destinacijo Maribor, natančneje na analizo zadovoljstva gostov in turistov, ki prihajajo v Maribor. S pomočjo anketnega vprašalnika sem odgovoril na številna, v začetku postavljena vprašanja in uresničil zastavljene cilje. Postavil sem si tudi štiri hipoteze, izmed katerih sem tri potrdil, eno pa zavrnil. Prišel sem do sklepa, da obiskovalci in turisti v povprečju odhajajo zadovoljni.
Keywords: turizem, turist, destinacija, zadovoljstvo, Maribor, analiza
Published: 11.11.2014; Views: 495; Downloads: 101
.pdf Full text (844,43 KB)

22.
NAČRTOVANJE IN RAZVOJ TURISTIČNE DESTINACIJE
Barbara Jurić, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem obravnavala načrtovanje in razvoj občine Šentjur. Namen diplomske naloge je orisati turistično ponudbo občine Šentjur, analizirati mnenja domačinov o razvoju turizma v njej ter prikazati njegove glavne prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti pri razvoju turizma v občini Šentjur. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Prvi del diplomske naloge zajema teoretični del načrtovanja turizma – strateški in celostni pristop, odnos in stališča turističnih vplivov, modeli načrtovanja turizma, vplivi turizma na regionalni razvoj in ključni dejavniki uspeha. Predstavljena je občina Šentjur, njen zgodovinski oris, dostopnost destinacije, stanje turizma v občini, kulturna in naravna dediščina ter ostale aktivnosti. V empiričnem delu naloge sem z analizo med domačini občine Šentjur prišla do ugotovitev, da z vidika domačinov pozitivni presegajo negativne vplive razvoja turizma, občina ima več prednosti kot pomanjkljivosti, domačini pa na občino Šentjur s turističnega vidika gledajo zelo dobro.
Keywords: občina Šentjur, razvoj turizma, zaznavanje vpliva turizma pri domačinih, kulturna in naravna dediščina, stanje turizma v občini, turistična destinacija, swot analiza turistične ponudbe.
Published: 04.11.2014; Views: 874; Downloads: 183
.pdf Full text (1,76 MB)

23.
ANALIZA PONUDBE LOKALNE GASTRONOMIJE V TURISTIČNI PONUDBI KOZJAKA
Tina Maučnik, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je razdeljeno na štiri poglavja. V prvem poglavju smo opredelili področja in opisali problem, predstavili namen, cilje, osnovne trditve, predpostavke in omejitve diplomskega dela ter predvidene metode raziskovanja. V drugem poglavju smo predstavili pojem gastronomija, njeno zgodovino, povezavo med gastronomijo in turizmom, predstavili gastronomske regije ter piramido slovenske gastronomije. V tretjem poglavju smo predstavili management turistične destinacije. V četrtem poglavju pa smo opravili raziskavo, na izbranih turističnih kmetijah in gostinskih lokalih na Kozjaku. Z rezultati, ki smo jih dobili s pomočjo anketiranja, smo pridobili potrebne informacije na osnovi katerih smo podali svoje predloge. Peto poglavje predstavlja sklep, v katerem smo povzeli glavna spoznanja iz diplomske naloge in potrdili oz. zavrgli zastavljene teze naloge.
Keywords: gastronomija, kulinarika, enologija, turistična kmetija, gostilna, turizem, turistična destinacija, lokalna gastronomija, Kozjak
Published: 02.07.2015; Views: 820; Downloads: 175
.pdf Full text (372,54 KB)

24.
PREDLOG UREDITVE SOBOŠKEGA JEZERA V TURISTIČNO TOČKO, TEMELJEČO NA PONUDBI VODNIH ŠPORTOV
Ksenija Krpič, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obsega 5 poglavij in je razdeljeno na uvodni-teoretični in praktični del. V uvodnem poglavju smo opredelili področje in opis problema, podani so bili cilji, namen in osnovna trditev ter metode raziskovanja diplomskega dela. V drugem poglavju smo opredelili pojem »turistična destinacija«, zapisali njene značilnosti, kot so: dostopnost, privlačnost itd., ter povzeli več delitev turistične destinacije (mestne, podeželske, obmorske, edinstvene, eksotične, gorske in avtentične; makro in mikro; oddaljene, glavne in motivacijske destinacije). V tretjem poglavju sledi opis destinacijskega menedžmenta. Tu smo opredelili pojem »destinacijski menedžment« in opisali njegove naloge (organizacija, marketing, razvoj človeških virov, reševanje težav, izdelava turistične strategije, spodbujanje razvoja turizma itd.). Četrto poglavje ali praktični del zajema turistično načrtovanje gramoznice Kamenšnica oz. Soboško jezero in analizo dosedanjega stanja, kjer smo ugotavljali, kaj mladi Prekmurci menijo o ureditvi gramoznice in kako bi lahko ta ureditev pripomogla k razvoju turizma v Prekmurju. V tem poglavju so tudi podani rezultati analize raziskave. Peto poglavje je namenjeno sklepnim ugotovitvam, ki smo jih skozi nalogo pridobili, bodisi pri nastajanju teoretičnega ali praktičnega dela naloge.
Keywords: gramoznica, Kamenšnica, turistična destinacija, turizem, rekreacija, destinacijski menedžment
Published: 02.07.2015; Views: 654; Downloads: 124
.pdf Full text (839,09 KB)

25.
MERJENJE IN MANAGEMENT KAKOVOSTI IN ZADOVOLJSTVA S TURISTIČNO DESTINACIJO: PRIMER DESTINACIJE MARIBOR
Tanisa Sabo Turner, 2015, master's thesis

Abstract: Globalizacija, čas v katerem živimo, je zaznamovana z nenehnimi spremembami, ki se jim ne moremo izogniti in predstavljajo edino stalnico našega življenja. Konkurenčni boj med podjetji je z vsakim dnem večji, zato je zelo pomembno, da podjetja postanejo inovativna, znajo navdušiti odjemalce in so boljša od konkurentov. Področje, ki smo ga raziskovali v magistrskem delu se navezuje na management kakovosti in zadovoljstva s turistično destinacijo Maribor. V današnjem konkurenčnem okolju predstavlja kakovost storitev najpomembnejši cilj, ki pripomore k zadovoljitvi potreb odjemalcev. Za vsako podjetje oz. destinacijo pa je pomembno tudi, da potekata proizvodnja in marketing storitev ob najmanjših možnih stroških, ob katerih se zadovoljujejo potrebe odjemalcev, kar je glavni namen managementa kakovosti.
Keywords: turistična destinacija, destinacijski managament, zadovoljstvo odjemalcev, managament kakovosti, kakovost storitev
Published: 06.08.2015; Views: 1171; Downloads: 223
.pdf Full text (2,11 MB)

26.
SONARAVNI RAZVOJ TURISTIČNE DESTINACIJE ČRNA NA KOROŠKEM
Alan Vidovič, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega seminarja je analiza možnosti razvoja turizma v občini Črna na Koroškem. V teoretičnem delu naloge prikažem smernice strategije razvoja turizma Slovenije ter strategije razvoja Mežiške doline in Črne na Koroškem s poudarkom na trajnostnem sonaravnem razvoju. Predstavljene so tudi osnovne geografske značilnosti in značilnosti turistične ponudbe obravnavane turistične destinacije. Osrednji del diplomskega seminarja predstavlja analiza dosedanjega razvoja turizma v turistični destinaciji Črna na Koroškem. Orišem vidike sonaravnega razvoja v občinski strategiji in njeno usklajenost s strategijo razvoja regije (Mežiška dolina) kot celote. Ugotavljam, da je turistična destinacija v glavnem upoštevala zakonitosti sonaravnega razvoja turizma. S pomočjo ankete analiziram zaznavanje Črnjanov o gospodarskih, socio-kulturnih in okoljskih vplivih turizma. Glavni problem je v precejšnji nezainteresiranosti domačinov glede turizma. Ob koncu prikažem tudi nekatere izzive in možnosti za nadaljnji sonaravni trajnostni razvoj turistične destinacije.
Keywords: trajnostni razvoj turizma, strategija razvoja turizma, turistična destinacija Črna na Koroškem, gospodarski, socio-kulturni in okoljski vplivi turizma, zaznavanje domačinov o učinkih turizma.
Published: 01.12.2015; Views: 661; Downloads: 92
.pdf Full text (2,75 MB)

27.
Uvajanje blagovne znamke turistične destinacije Slovenska Istra
Martina Pušnik, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu govorimo o pomenu uvajanja blagovne znamke turistične destinacije Slovenska Istra ter vključevanju lokalne skupnosti. Obravnavamo konkretne možnosti za prehod iz sezonskega na celoletni turizem. Ob tem poudarjamo pomen trajnostnega turizma in se oziramo po novih trendih v turizmu.
Keywords: Turistična destinacija, blagovna znamka turistične destinacije, lokalna skupnost, trajnostni turizem, integralni turistični proizvod
Published: 18.03.2016; Views: 629; Downloads: 95
.pdf Full text (809,12 KB)

28.
Merjenje premoženja znamke Slovenije kot turistične destinacije z vidika zaznav italijanskih in avstrijskih turistov
Klavdija Kocjančič, 2016, master's thesis

Abstract: Znamke turističnih destinacij so v preteklih letih sprožile veliko zanimanja v znanstvenih in strokovnih krogih. Razlog se skriva v dejstvu, da destinacija postaja konkurenčna entiteta, ki se nahaja v globalni tekmi za privabljanje in ohranjanje turistov, pri čemer znamčenje postaja vse pomembnejše orodje razlikovanja od konkurenčnih destinacij. Močna znamka države kot turistične destinacije predstavlja dodatno in pogosto še močnejšo tržno in promocijsko orodje kot same funkcionalne lastnosti države, saj daje državi emocionalo komponento. Magistrska naloga proučuje zunanji vidik znamke destinacije, poimenovan kot koncept premoženja znamke destinacije, ki zajema njeno ovrednotenje z vidika zaznav odjemalcev – turistov. Z analizo smo želeli pridobiti odgovor na vprašanje »Kako Slovenijo kot turistično destinacijo zaznavajo potencialni turisti iz Italije in Avstrije?« Ustreznost merjenja premoženja znamke še vedno predstavlja raziskovalni izziv, kajti v literaturi ni zaslediti enotnega merilnega instumenta. V pričujočem delu smo največkrat uporabljen štiridimenzionalni model za merjenje premoženja znamke, ki poleg elementa podobe kot osnovnega dejavnika v procesu izbire turistove destinacije, vključuje še ovrednotenje zavedanja destinacije, zaznane kakovosti ter zvestobe destinaciji, nadgradili z vključitvijo zaznane vrednosti kot dodatnega petega elementa za celovito merjenje premoženja znamke. Znotraj postavljenega konceptualnega modela smo dokazali pozitivno povezanost med posameznimi elementi in opravičili smiselnost nadaljnjega testiranja merskega modela. Rezultati empirične raziskave nakazujejo, da je ovrednoteno premoženje znamke Slovenije kot turistične destinacije višje z vidika zaznav italijanskih turistov kakor z vidika zaznav avstrijskih turistov. Italijanski turisti so ovrednotili Slovenijo kot turistično destinacijo bolje pri vseh petih analiziranih elementih, od katerih smo pri treh izmed elementov, podobi, zaznani vrednosti in zvestobi, dokazali tudi statistično značilne razlike v zaznavanju med italijansko in avstrijsko skupino turistov. Po ugotovitvah iz raziskave je pri proučevanih tujih turistih še vedno prisotno relativno nizko zavedanje Slovenije kot turistične destinacije.
Keywords: znamka, destinacijska znamka, premoženje znamke turistične destinacije, Slovenija kot turistična destinacija, italijanski turisti, avstrijski turisti.
Published: 27.05.2016; Views: 427; Downloads: 65
.pdf Full text (1,41 MB)

29.
OBLIKOVANJE PROGRAMA ŠPORTNIH PRIPRAV V SLOVENIJI PO SISTEMU "VSE IZ ENE ROKE"
Tanja Ciglar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V uvodnem (teoretičnem) delu diplomske naloge smo predstavili športni turizem ter povezanost športa in turizma, vrste športnega turizma in namen športnih priprav, opisali strategijo razvoja slovenskega turizma ter trženja športnega turizma in športnih priprav. V praktičnem okviru diplomske naloge smo s pomočjo strukturiranih intervjujev potencialnih gostov, oblikovali predlog ponudbe programa športnih priprav v Sloveniji po sistemu »vse iz ene roke« za ciljno skupino rokometašev z Bližnjega vzhoda. Z metodo SWOT, smo analizirali privlačnosti Slovenije kot športno-turistične destinacije za segment športnih priprav rokometašev. V sklepnem delu smo potrdili zastavljeno hipotezo, da ima Slovenija velik potencial, da privabi v goste rokometne ekipe z Bližnjega vzhoda na športne priprave.
Keywords: športni turizem, športne priprave, Slovenija kot destinacija športnih priprav, program športnih priprav, rokometaši z Bližnjega vzhoda
Published: 02.11.2016; Views: 380; Downloads: 69
.pdf Full text (364,09 KB)

30.
Marketing turističnih storitev ob Šmartinskem jezeru
Tadej Gombač, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Šmartinsko jezero ima potencial za razvoj turizma na svojem območju z ožjim zaledjem in prikaz le-tega je bil namen te diplomske naloge. Razvojno programski načrt turističnega območja Šmartinskega jezera z zaledjem, izdelan leta 2005 na zahtevo Zavoda Celeia, lepo prikazuje vse potenciale in predvideva njihov nastanek in razvoj. S pomočjo izvedene ankete smo opravili segmentacijo obiskovalcev jezera in jih razdelili v smiselne segmente, od katerih je najbolj prevladujoč segment družin lokalnega prebivalstva. Nadalje smo opredelili najbolj priljubljene turistične storitve, ki jih obiskovalci jezera pričakujejo ob njihovem obisku in ugotovili, da sta to neokrnjena narava in urejene sprehajalne poti. Obiskovalcem najpomembnejši viri informacij o jezeru predstavljajo dobre izkušnje prijateljev in informacije na svetovnem spletu. Jezero obiskujejo osebe vseh starostnih skupin, med katerimi je najštevilčnejša starostna skupina od 30 do 44 let. Pri primerjavi jezera z Velenjskim in Schwarzlsee jezerom smo ugotovili, da sta obe navedeni jezeri bolj razviti in obiskovalcem ponujata bistveno več, kot ponuja Šmartinsko jezero. Kljub dejstvom boljše razvitosti ostalih dveh jezer se nam investicije v Šmartinsko jezero zdijo več kot smiselne, saj smo prepričani, da bodo le te pripomogle k večji pestrosti ponudbe jezera in okolice ter s tem privabile večje število obiskovalcev.
Keywords: Šmartinsko jezero, Velenjsko jezero, Schwarzlsee, turistična destinacija, segmentiranje, marketing turistične destinacije, jezerski turizem.
Published: 04.10.2016; Views: 977; Downloads: 46
.pdf Full text (1,49 MB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica