| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 11
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
LIBERALIZACIJA V ZRAČNEM TRANSPORTU EVROPSKE UNIJE
Janja Rat, 2010, final seminar paper

Abstract: Pomen zračnega transporta se je izjemno razširil v zadnjih nekaj desetletjih. Razloga za hitro širitev sta predvsem odprava omejitev in zmanjšani stroški. Mednarodni zračni transport na splošno igra pomembno vlogo v procesu mednarodne integracije in vpliva na razvoj drugih sektorjev gospodarstva. Letalski prevozni sistem je določen s strani svoje infrastrukturne sposobnosti, regulacijskega okvira, vozil in sposobnosti. V Evropi se je v devetdesetih letih pojavil interes po liberalizaciji zračnega transporta in želja po odpravi zaščitne vloge države. Sistem regulacije ni več ustrezal povečanemu povpraševanju in visokim stroškom, saj so prevozniki nudili storitve znotraj svoje domače države v vlogi monopola. Po dereguliranju zračnega prometa v ZDA je sledila tudi Evropa. Liberalizacija se je tako izkazala za izredno učinkovito, saj je število potnikov hitro začelo naraščati, cene prevozov so padale. V Evropi velja politika odprtega neba od leta 1993, ko so bili razveljavljeni dvostranski sporazumi med članicami. Omogočen je bil dostop na trg in odpravljen monopol. Liberalizacija zračnega transporta je prinesla več pozitivnih kot negativnih učinkov, saj se zračni transport in gospodarski razvoj med seboj dopolnjujeta. Tako zračni transport zaposluje ogromno ljudi, prispeva k povečanju BDP-ja, nudi socialno-ekonomske koristi.
Keywords: zračni transport, deregulacija, liberalizacija, bilateralni sporazumi, ekonomske koristi, gospodarska rast
Published: 02.12.2010; Views: 1343; Downloads: 109
.pdf Full text (996,68 KB)

2.
ZAKONSKA UREDITEV ŽELEZNIŠKEGA TRANSPORTA V EU IN V SLOVENIJI
Jožica Nipič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljena splošna opredelitev transportnih zvrsti, med katerimi je izpostavljen železniški transport, ki se je v zadnjih letih veliko manj razvijal od drugih zvrsti transporta. Vsebina opredeljuje razvoj javne železniške infrastrukture v Sloveniji in Evropski uniji v procesu deregulacije in liberalizacije, ki ga določata Bela knjiga ter vpliv železniškega transporta na gospodarstvo. EU načrtuje, da bo v prihodnje z izpolnitvijo prioritet prometne politike, ki določajo investicije v obstoječo železniško infrastrukturo in novogradnje, vzpostavila stanje, ki bo omogočalo povečanje železniškega prevoza s preusmeritvijo potnikov in tovora s cestnih povezav in letališč na varne in zanesljive železniške proge. Zaradi preobremenjenosti cest in zračnega prostora je namreč okolje precej bolj onesnaženo, kot bi bilo zaradi okolju prijaznejšega železniškega prometa. Poseben poudarek diplomskega dela je na pravni ureditvi železniškega transporta v Sloveniji in njegova odstopanja ter uskladitve s pravnim redom EU (zakoni, uredbe, razvojni programi in projekti). Predstavljena pa je tudi politika kakovosti in okoljska politika železniškega prometa v Sloveniji.
Keywords: Ključne besede: železniški transport, javna železniška infrastruktura, Slovenija, Evropska unija, deregulacija, liberalizacija, Bela knjiga, gospodarstvo, investicije, pravna ureditev, politika kakovosti, okoljska politika.
Published: 19.11.2010; Views: 1694; Downloads: 191
.pdf Full text (1,25 MB)

3.
RAZVOJ ZRAČNEGA TRANSPORTA V EU PRIMERJALNO S ŠPANIJO
Zala Kaube, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga je namenjena predstavitvi razvoja zračnega transporta v EU in v Španiji. Prvi del naloge je teoretičen. Obravnavali smo značilnosti zračnega transporta in dogodke, ki so spremljali njegov razvoj vse do danes. V drugem delu smo analizirali pomen zračnega transporta v EU in prikazali spremembe v potniškem in tovornem transportu. Zanimal nas je tudi pomen zračnega transporta za turizem. Osrednji del naloge smo namenili razvoju zračnega transporta v Španiji. Osredotočili smo se na najprometnejše letališče Madrid Barajas International Airport in najpomembnejšo letalsko družbo Iberia. Najpomembnejše ugotovitve diplomskega dela so:  Zračni transport je v zadnjih 20 letih ena izmed najhitreje rastočih transportnih panog.  Deregulacija in liberalizacija sta najbolj vplivale na razvoj zračnega transporta v EU in ZDA.  Španija je velesila v turizmu, ki spodbuja razvoj zračnega transporta.  Iberia ohranja položaj najpomembnejšega letalskega prevoznika.  Iberia in letališče Madrid Barajas International Airport sta bila skozi zgodovino uspešna na trgu in kljub trenutnim težavam napovedujeta optimistično prihodnost.
Keywords: Ključne besede: razvoj zračnega transporta v EU, liberalizacija in deregulacija zračnega transporta, zračni transport v Španiji, zračni transport in turizem, napoved razvoja zračnega transporta.
Published: 28.01.2011; Views: 1668; Downloads: 127
.pdf Full text (1,03 MB)

4.
REFORMA NA ŽELEZNICAH EU-MODELI VSTOPA NA TRG VOZNE POTI
Uroš Fišer, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo predstavili pomen organiziranosti železniškega sistema v državah Evropske unije. Za primerjavo smo uporabili model organiziranosti železnic, v ZDA. Rešitev problema nekonkurenčnosti železnic v državah EU je v njihovem prestrukturiranje. Ob tem je treba zagotoviti enake konkurenčne pogoje med transportnimi nosilci. Poglavitnega pomena za liberalizacijo evropskih železnic je ločitev infrastrukture od prevozne dejavnosti. Oblikovala sta se dva trga: trg železniške prevozne poti in trg železniških transpornih storitev. Skupni imenovalec nove organiziranosti je, da je upravljalec infrastrukture bodisi samostojna družba v sestavi holdinga, bodisi stroškovni center, vendar z ločenim računovodstvom v enotnem železniškem podjetju. Organiziranost evropskih železnic teži k modelu, ki je vertikalno razdvojen, vendar so nekatere države še zmeraj ohranile določeno stopnjo vertikalne integracije v železniškem sektorju. Ekonomisti ponujajo tudi možnost horizontalnega razdvajanja, kar pomeni ločitev tovornega od potniškega prometa in izgradnjo vzporednih prog. Gospodarska uspešnost držav EU je v veliki meri odvisna od učinkovitosti prevoznega sistema, ki podpira trajnostno gospodarsko rast in družbeni razvoj. Transportiranje potnikov in blaga po železnici je eden glavnih instrumentov v boju proti zastojem, onesnaževanju okolja, globalnemu segrevanju in prometnim nesrečam. Železniški prevoz v Evropi je industrija, ki se orientira na prihodnost in se trudi ponuditi privlačnejši, dostopnejši, varnejši, čistejši, konkurenčnejši in bolj zanesljiv način prevoza. Inovacije in interoperabilnost so ključni dejavniki za uspeh evropskih železnic in za preskrbo industrije.
Keywords: Železniški sistemi, verikalna integracija, vloga železniških koridorjev, vertikalno razdvajanje, deregulacija železnic, evropska transportna politika, ločitev infrastrukture.
Published: 15.02.2011; Views: 1600; Downloads: 90
.pdf Full text (316,93 KB)

5.
PROCES LIBERALIZACIJE ZRAČNEGA TRANSPORTA V EU IN V DRŽAVAH SKANDINAVIJE
Danijel Kociper, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V začetnih fazah liberalizacije so na trgu letalskih storitev nastale spremembe: velikost in struktura omrežja letalskih linij sta se spremenila, prišlo je do znižanja cen, ker se je sprostil sistem oblikovanja cen, nastanek močnejšega razlikovanja storitev in uvedba novih storitev, nekatera podjetja so se specializirala za prevoze na daljših relacijah z uvedbo žariščnih letališč in njihovimi povezavami z obrobnimi letališči. Liberalizacija je ugodno vplivala na poslovanje prevoznikov. Pri nalogi upoštevamo različna izhodišča glede izvedbe procesa liberalizacije zračnega transporta v EU in v ZDA. Leta 1997 je odbor za civilno zrakoplovstvo začel odpravljati ovire v zračnem transportu ter dovolil popuste tudi na rednih linijah. Na nekaterih progah so zaradi morebitnega umika prevoznikov z majhnih trgov dovolili vstop in izstop prevoznikov. Vlada je sprožila reformo zračnega transporta, ki jo je ameriški kongres leta 1978 podprl in sprejel Zakon o deregulaciji zračnega prevoza. ZDA so bile prva država, ki je deregulirala zračni transport in kasneje so ji sledile tudi druge države. V osrednjem poglavju smo analizirali zračnega prevoznika SAS. Najprej smo predstavili prevoznika SAS, ugotovili smo, kakšni so cilji organizacije in kakšen je dolgoročni cilj prevoznika ter opisali smo poslovni področji prevoznika. Nato smo orisali razvoj prevoznika, od njegovih začetnih let do leta 2005. Pri notranji analizi smo prikazali mejnike v razvoju prevoznika, od leta 1940, do leta 2000. V nadaljevanju je opisana strategija prevoznika, kjer smo med drugim opisali tri segmente uporabnikov. Prav tako smo omenili SWOT analizo, ki pomeni prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti prevoznika. Omenili smo tudi pozicioniranje prevoznika s specifičnimi strategijami za znamko SAS in ''Snowflake''. Temu sledi opis marketinškega spleta in nov poslovni model prevoznika SAS. Pri analizi zračnega prevoznika SAS, smo odkrili, da se potrošniki večinoma odločajo za vozovnice različnih razredov predvsem na podlagi cene in točnosti, ki sta zanje najpomembnejša dejavnika. V manjši meri vpliva na odločitev za nakup vozovnic udobnost potovanja. Konkurenčna prednost prevoznika SAS je, da je najbolj točen prevoznik v Evropi. Poslovni segment je sicer v upadanju, vendar se povečujejo potovanja na turistične destinacije. Morali bi obuditi blagovno znamko ''Snowflake'' s predstavitvijo nove identitete znamke, in sicer s sloganom: biti mlad in moderen, kar bi lahko dosegli s predstavitvijo pozicioniranja nove spletne strani Snowflake.com.
Keywords: Ključne besede: Liberalizacija zračnega transporta v EU, deregulacija zračnega transporta v ZDA, analiza zračnega prevoznika SAS, GATS in zračni transport, novi poslovni model prevoznika SAS.
Published: 04.08.2014; Views: 672; Downloads: 44
.pdf Full text (1,21 MB)

6.
FINANČNE INOVACIJE V LUČI AKTUALNE FINANČNE KRIZE IN NJIHOV VPLIV NA POSLOVANJE BANK
Andrej Novak, 2013, master's thesis

Abstract: Zgodovina finančnih kriz v dvajsetem stoletju je dolga in pestra, prav tako tudi vzroki za njihov nastanek in načini za njihovo preprečevanje ter reševanje. Aktualno finančno krizo pogosto imenujemo tudi kriza drugorazrednih posojil, saj naj bi bile njen neposredni vzrok ravno težave v izpolnjevanju obveznosti drugorazrednih posojilojemalcev na ameriškem trgu. Vendar pa samo omenjeno dejstvo še ni moglo biti izključen vzrok za globalno krizo. Razvoj finančnega trga in novih finančnih produktov je namreč omogočil prenos kreditnega tveganja iz običajnih kreditnih institucij preko strukturiranih finančnih instrumentov na različne skupine investitorjev, tudi takšne, ki sicer ne bi prevzemali tovrstnih tveganj. Finančne inovacije lahko opredelimo kot novosti na finančnem področju, ki vključujejo tako nove finančne produkte kot tudi storitve oziroma procese značilne za napredne ekonomske sisteme. Značilno za moderne finančne inovacije je, da zraven ciljev kot je na primer povečanje donosnosti, bistveno vplivajo na odnos do tveganj tako na aktivni kot pasivni strani bilanc finančnih institucij. Banke kot eden izmed največjih igralcev na finančnem trgu so imele vodilno vlogo pri razvoju finančnih inovacij. Pri tem so zasledovale svoje interese kot so povečanje dobička, zmanjšanje izpostavljenosti tveganju, povečanje likvidnosti ali ustreznost regulatornih zahtevam. Namen naše raziskave je bil analizirati različne dejavnike poslovanja v ameriških bankah v obdobju od leta 2003 do leta 2011 in ugotoviti njihov vpliv na poslovanje bank iz vidika donosnosti in izpostavljenosti tveganju. Pri tem smo bili posebej pozorni na vpliv listinjenja kot ene izmed glavnih finančnih inovacij na donosnost in izpostavljenost tveganju bank ter vplivu finančne krize na poslovanje bank. V raziskavi smo kot vir podatkov uporabljali podatke iz Federal Deposit Insurance Corporation – FDIC. Za preverjanje postavljenih hipotez smo razvili in predstavili ekonometrični model s pomočjo katerega smo analizirali vpliv listinjenja na poslovanje bank. Raziskava je pokazala, da je vpliv listinjenja na donosnost pozitiven in da lahko sklepamo, da je povečevanje donosnosti bil eden glavnih ciljev uporabe listinjenja. Hkrati pa nam rezultati raziskave pokažejo, da se je izpostavljenost tveganju v bankah ob uporabi listinjenja povečala. Ekonometrični model nam je sicer pri analizi ostalih dejavnikov, ki vplivajo na poslovanje bank, dal rezultate, ki so bili pričakovani. To velja tudi za vpliv finančne krize, kjer se je pokazalo, da je vplivala na zmanjšanje donosnosti bank obenem pa tudi na zmanjšanje izpostavljenosti tveganju.
Keywords: Finančna kriza, deregulacija, globalna ekonomska neravnovesja, hipotekarna posojila, nepremičninski balon, bonitetne agencije, finančne inovacije, listinjenje, hipotekarna obveznica – MBS, zadolžnica zavarovana z dolgom - CDO, zamenjava kreditnega tveganja – CDS, bančni sistem v senci, ameriške banke, donosnost, izpostavljenost tveganju, regresijska analiza, metoda najmanjših kvadratov, Ramseyev Reset Test.
Published: 17.10.2013; Views: 1324; Downloads: 302
.pdf Full text (2,00 MB)

7.
GLOBALNE STRATEŠKE ZVEZE V ZRAČNEM TRANSPORTU
Sašo Verčko, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Korenite spremembe v zračnem transportu v ZDA so se pričele po sprejetju Zakona o deregulaciji zračnega transporta. Zakon je omogočil lažje vstopanje novih družb v panogo, gibljivost cen in prosto odločanje družb o uvajanju novih prog ali njihovi opustitvi. V Evropi je liberalizacija potekala v treh fazah. Prvi paket smernic (1988) je vzpostavil mehanizem za postopno liberalizacijo, vplival pa je na večjo fleksibilnost glede oblikovanja cen. Drugi paket je uvedel relativno liberalen način potrjevanja tarif (dvojno neodobravanje), sprejet je bil razširjen obseg pete svobode, izbira prog pa je postala bolj liberalna. Sprejem tretjega paketa smernic (1993) je letalskim prevoznikom omogočila prosto konkurenco na odprtem notranjem trgu EU (omogočanje kabotaže). Deregulacija zračnega transporta je v veliki meri vplivala na oblikovanje strateških letalskih zvez. Ena glavnih prednosti povezovanja v strateške zveze z vidika letalskih prevoznikov je v povezovanju linij, glavni učinek pa v zagotavljanju boljše storitve potnikom. Na letalskem trgu so se oblikovale tri globalne strateške zveze (STAR, SkyTeam in Oneworld). Strateška zveza Star je prva in največja globalna letalska zveza, ustanovljena leta 1997. Vstop v zvezo zahteva doseganje najvišjih standardov storitev, varnosti in tehnične infrastrukture v letalski industriji. V zvezo je včlanjenih 28 letalskih družb, ki povezujejo 1328 letališč v 195 državah in letno prepeljejo več kot 727 milijonov potnikov (Star Alliance, 2013). Cilj, ki mu članice letalske zveze Star sledijo je omogočanje tekočega in brezskrbnega potovanja. Konkurenčnost zveze Star je lahko v prihodnje dodatno okrepljena s poudarkom na kakovosti. Skupna velikost trga (vseh članic) in njen močan program zvestobe skupaj s kakovostnimi storitvami ustvarijo prepričljivo ponudbo stranki, katere na globalni ravni ni sposoben doseči nihče od konkurentov. V zvezi verjamejo, da je to pravi recept za zagotovitev povečanja konkurenčne moči strateške letalske zveze v vedno bolj zahtevnem poslovnem okolju.
Keywords: Zračni transport, zračni sporazumi, deregulacija, liberalizacija, globalna strateška zveza, letalska zveza Star
Published: 26.11.2013; Views: 724; Downloads: 76
.pdf Full text (887,38 KB)

8.
Deregulacija cen in nove oblike inercijske inflacije v tranziciji - primer dimnikarskih storitev v Sloveniji
Egon Žižmond, Matjaž Novak, 2006, original scientific article

Abstract: Pretežni del cen nemenjalnega sektorja je bil v Sloveniji v preteklosti reguliran, kar je preprečevalo normalno delovanje trga. Da bi ugotovili morebitne nove oblike inercijske inflacije, ki jih poraja deregulacija cen v tranziciji, smo zasnovali tridelni model spremljanja cen: z analizo proizvodne funkcije ugotavljamo, kako se je v obdobju po deregulaciji cen spreminjala tehnična učinkovitost proizvodnje, z analizo stroškovne funkcije proučujemo, ali so pritiski na rast stroškov endogene ali eksogene narave, z analizo tehnične opremljenosti dela pa preverjamo, ali podjetja vlagajo v tehnološki razvoj. V članku predstavljamo izsledke empirične analize o učinkih deregulacije cen dimnikarskih storitev po letu 1996 v slovenskem gospodarstvu.
Keywords: cene, inflacija, tranzicija, stroški, konkurenčnost, učinkovitost, deregulacija, Slovenija
Published: 10.07.2015; Views: 480; Downloads: 22
URL Link to full text

9.
PRAVNI VIDIKI REGULACIJE STATUSA JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE
Eva Murko, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Zgodovinsko so države članice Evropske unije samostojno regulirale delovanje prevozniških storitev v železniškem prometu. Organizacijsko so bila podjetja, ki so izvajala storitve na področju železniških prevozov, gradnje in vzdrževanja železniške infrastrukture, konstituirana kot enovite, vertikalno integrirane družbe. Trg na področju železniškega prometa je bil urejen monopolno, storitve v železniškem prometu pa so opravljali lastniki železniškega omrežja. V obdobju po letu 1991 je prišlo do deregulacije trga železniških storitev. Direktiva Sveta 91/440/EGS z dne 29. julija 1991 o razvoju železniških podjetij Skupnosti je posegla v klasično ureditev na nivoju držav članic Evropske unije in na novo definirala razmerja med lastniki javne železniške infrastrukture in podjetji, ki izvajajo prevoze po tirih. Zahtevana je bila jasna delitev med lastnikom infrastrukture, upravljavcem in prevoznimi podjetji, zlasti z namenom omejevanja monopola obratovanja prevozniških železniških družb. Deregulacija je sprožila vrsto posledic za mednarodno pravo na področju regulacije železniškega sektorja, predvsem v smislu prostega dostopa do infrastrukture držav članic in zagotavljanja nemotenega in preko mejnega izvajanja železniških prevoznih storitev. Bistvo ureditve je zagotavljanje prostega dostopa do železniške infrastrukture na področju Evropske unije za vse železniške družbe, ki izpolnjujejo zakonske pogoje. Dostop je urejen z medsebojnimi pravnimi obvezami med prevoznikom in upravljavcem infrastrukture in pogojen s plačilom uporabnine, ki je namenjena kritju dela stroškov vzdrževanja in vodenja prometa.
Keywords: transport, promet, Evropska komisija, direktiva, javna železniška infrastruktura, zakonodaja, pravo Evropske unije, deregulacija, tožba
Published: 10.12.2015; Views: 757; Downloads: 155
.pdf Full text (1,89 MB)

10.
ZAOSTROVANJE BANČNE REGULATIVE KOT ODZIV NA PROCESE V BANČNIŠTVU
Matjaž Golner, 2016, master's thesis

Abstract: POVZETEK V zgodovini je bilo veliko finančnih kriz, vendar je bila zadnja najhujša in globalno povezana. Razlog za to je v razcvetu finančnih trgov, na katerih so se razvijali in se še vedno razvijajo novi finančni produkti in instrumenti. Bančna regulativa poskuša slediti temu, vendar je vedno korak zadaj ali pa bančna industrija najde novo pot, kako se izogniti regulativi. Za nameček pa je v 70. letih prejšnjega stoletja prišlo do finančne liberalizacije oz. odpravljanja določenih omejitev. Na tak način so se odprla vrata finančni industriji po prevzemanju večjih tveganj, ki prinašajo večje dobičke. Pojavljati so se začele finančne inovacije in prav banke so imele pri tem procesu glavno vlogo. Namen inovacij je v večjem dobičku, večji likvidnosti in doseganju kapitalskih zahtev ter zmanjšanju izpostavljenosti tveganjem. Tveganja se ne zmanjšajo, ampak se prenesejo na vzporeden bančen sistem oz. bančništvo v senci. Gre za sistem, ki opravlja podobne storitve kot banke, vendar z eno veliko razliko. V tem sistemu ni regulative ali pa je manj stroga. Prav to je eden izmed glavnih razlogov za tak razcvet in vzpon, na drugi strani pa tudi za težave. Namreč prav v tem segmentu bančništva se skriva razlog za zadnjo finančno krizo. Za blažitev posledic tako obsežne in velike krize je prišlo do mednarodnega konsenza. Baselski odbor je v ta namen predstavil nov regulatorni okvir Basel III. Gre za nadgradnjo predhodnega okvirja Basla II. V magistrskem delu smo najprej predstavili proces deregulacije pred izbruhom krize, bančništvo v senci in značilnosti njegovega delovanja ter proces ponovnega zaostrovanja regulative na področju delovanja bank.
Keywords: regulativa, deregulacija, finančna liberalizacija, finančne inovacije, bančništvo v senci, Basel III, Baselski odbor
Published: 13.01.2017; Views: 713; Downloads: 61
.pdf Full text (3,79 MB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica