| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 101
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
31.
Vpliv življenjskega sloga na zdravje delavcev
Mateja Čagran, 2010, master's thesis/paper

Abstract: V magistrskem delu je predstavljeno delovno okolje, opisan je pomen promocije zdravja v delovnih organizacijah in ker sta zdravje ter varnost pri delu bistvenega pomena, je predstavljenih nekaj zakonskih zahtev s področja varnosti zaposlenih. Predstavljena je raziskava, narejena na vzorcu 109 delavcev, katere namen je bil, ugotoviti prevalenco, intenzivnost in medsebojni vpliv dejavnikov tveganja, povezanih z nezdravim načinom življenja. Z raziskavo smo želeli ugotoviti vpliv spola, socioekonomskega statusa, starosti in obolevnosti zaposlene populacije na izpostavljenost dejavnikom tveganja, povezanih z nezdravim načinom življenja. Uporabili smo kvantitativno metodologijo. Podatke smo pridobili z anketnim vprašalnikom, prirejenim za delovne organizacije, »Z zdravjem povezan vedenjski slog« (CINDI Slovenija), ki vsebuje 60 vprašanj. Vprašalnik smo obdelali s SPSS-metodo.Ugotovili smo, da se moški v povprečju bolj nezdravo prehranjujejo, v večji meri kadijo, bolj pogosto uživajo alkoholne pijače in tudi v večjih količinah ter se doma gibljejo manj kot ženske. Prav tako je bil ugotovljen večji delež moških s prekomerno telesno maso in predebelih v primerjavi z ženskami. Raziskava potrjuje, da so tudi socialno šibki bolj izpostavljeni dejavnikom tveganja ter da na izpostavljenost dejavnikom tveganja starost preiskovancev ne vpliva. Raziskava je pokazala, da osebe, pri katerih je bila v zadnjem letu ugotovljena sladkorna bolezen, uživajo suhomesnate izdelke kar dva- do trikrat tedensko v primerjavi z osebami, ki sladkorne bolezni nimajo, prav tako so preiskovanci, pri katerih je bila ugotovljena jetrna ciroza, popili štiri ali več alkoholnih pijač ob eni priložnosti in to enkrat do dvakrat na teden. Ugotovili smo tudi, da imajo preiskovanci, ki so manj telesno aktivni, povišan krvni tlak ter povišane vrednosti holesterola v krvi.Vse navedene težave bi bilo mogoče preprečiti ali vsaj bistveno omiliti s kontinuiranimi programi promocije zdravja na delovnem mestu: s programi zdravega prehranjevanja, ergonomskim urejanjem delovnega mesta, aktivno skrbjo za dvig telesne kondicije delavca, razreševanjem konfliktov na delovnem mestu, razreševanjem stresnih situacij ter z vzgajanjem kulture delovnega mesta brez alkohola in drog.
Keywords: življenjski slog, delovno okolje, dejavniki tveganja, delavci, promocija zdravja, zdravstvena vzgoja.
Published: 22.04.2011; Views: 3071; Downloads: 646
.pdf Full text (1,55 MB)

32.
Zadovoljstvo medicinskih sester v javnem zavodu kot element kakovosti
Špela Medved, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja zadovoljstvo zaposlenih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v javnem zavodu. Zadovoljstvo pri delu je pomemben element kakovosti. V teoretičnem delu predstavlja tematiko zadovoljstva pri delu, opisuje primarno zdravstveno varstvo, naloge medicinske sestre in zdravstvenega tehnika v splošni ambulanti, zdravstveno dejavnost v splošni ambulanti in kakovost dela v ambulanti splošne medicine. Obravnava dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih pri delu v splošni ambulanti, predstavlja zgodovino in razvoj Javnega zavoda Zdravstvenega doma Celje. Z raziskavo smo ugotavljali, kako so zaposleni zadovoljni z delovnimi pogoji, kakšna je medsebojna komunikacija pri izmenjavi mnenj in znanj, kakšen je pretok informacij med vodjo in zaposlenimi, kako jih nekateri motivacijski dejavniki (plača, medosebni odnosi) vodijo in spodbujajo pri delu ter ali jim dajejo zagone za nove izzive. V raziskavi je sodelovalo 48 zaposlenih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov iz splošnih ambulant Zdravstvenega doma Celje, ki zajema tudi splošne ambulante v zdravstvenih postajah Štore, Vojnik in Dobrna. Rezultati raziskave so pokazali nekatere ovire pri delu, ki posledično povzročajo nezadovoljstvo zaposlenih. Teh ovir je več in le te vplivajo na kakovostno izvedbo delovnih nalog, saj povzročajo delovne obremenitve. Nov plačni sistem ne spodbuja zaposlenih pri delu, čeprav naj bi bil pomemben motivacijski vzvod za vsakega zaposlenega. Večina zaposlenih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov bi delovno mesto zamenjalo prav zaradi nezadovoljstva s plačo. Spodbudna ugotovitev pa je, da so medosebni odnosi v zdravstvenem timu dobri in pozitivno vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih.
Keywords: delovno okolje, kakovost dela, zadovoljstvo zaposlenih, medicinska sestra, medosebni odnosi
Published: 24.12.2010; Views: 2443; Downloads: 377
.pdf Full text (2,06 MB)

33.
PRIMERJALNA ANALIZA METOD PEIL, RULA, REBA IN OWAS ZA OCENJEVANJE OBREMENITEV DELAVCA V TISKARNI
Aleksandra Vuk, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Izhodišče raziskave je vpeto v področje in tematiko ergonomije ter dejansko delovno okolje v Tiskarni Ozimek s. p., s sedežem v Ljubljani. Osnovni namen je izboljšati zdravje ter učinkovitost delavcev na specifičnih delovnih mestih. Delo se osredotoča na iskanje rešitev za olajšanje dela in prilagoditve le-tega posameznikom. Ergonomska dejavnost pripomore k lažjemu delu zaposlenih, poudarja ekonomski vidik oz. dolgoročni prihranek podjetja. Preprečuje in zmanjšuje poškodbe, invalidnost, iz socialnega vidika pa dviguje zadovoljstvo zaposlenih. Posamezni sklopi orišejo delovno okolje, predstavijo teze, štiri ergonomske metode PEIL, RULA, REBA in OWAS in analizirajo tri delovna mesta v tiskarni. Na podlagi različnih primerjalnih analiz, skozi statistične zapise postopkov izberejo najprimernejšo. Vrednotenje upošteva izbrana delovna mesta, preko tega pa so predlagane modelne rešitve izboljšav. Sledi vrednotenje tez v zaključku. Namen diplomskega dela je na podlagi izsledkov analiz omenjenih metod izpostaviti potencialne vzroke povečanega števila obolenj oziroma ergonomskih neustreznosti delovnega mesta, ki zahtevajo strokoven pristop ter konkretne ukrepe, ki upoštevajo tudi možne vplive notranjega in zunanjega okolja.
Keywords: ergonomija, delovno okolje, PEIL, RULA, REBA, OWAS
Published: 03.03.2011; Views: 3781; Downloads: 765
.pdf Full text (3,88 MB)

34.
UČINKOVITOST IZBRANIH PODROČIJ ZAČETNEGA OPISMENJEVANJA
Sanja Podgoršek, Nejc Lamper, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Učenci se v prvem razredu devetletne osnovne šole srečujejo s procesom opismenjevanja. Pri tem imajo nekateri učenci več težav, nekateri manj. Prav to je razlog, da učitelji pri samem začetku opismenjevanja učencem ponudimo vrsto nalog, ki lahko izboljšajo njihove spretnosti in sposobnosti, ki so potrebne za branje in pisanje. Cilj najine diplomske naloge je bil prepoznati težave in nepravilnosti, ki se pojavljajo pri začetnem opismenjevanju. Posebej pozorna sva bila na napredek osnov pisanja pri grafomotoriki, vidnem razločevanju in sposobnosti sledenja navodilom. Raziskavo sva izvedla v štirih oddelkih prvega razreda dveh mariborskih šol. Najina opažanja sva si beležila na v naprej pripravljen kontrolni list in jih kasneje analizirala in vnesla v tabele. Pri najinem raziskovanju so se pri učencih pojavile predvidene težave, ki pa so jih do drugega preverjanja večinoma izboljšali ali celo odpravili.
Keywords: Ključne besede: začetno opismenjevanje, osnove pisanja, grafomotorika, vidno razločevanje, sposobnost sledenja navodilom, učenčevo delovno okolje
Published: 23.05.2011; Views: 1941; Downloads: 379
.pdf Full text (11,68 MB)

35.
UGOTAVLJANJE OSEBNIH SKUPINSKIH IN ORGANIZACIJSKIH POTREB V PODJETJU
Martina Fekonja, 2011, final seminar paper

Abstract: Zadovoljevanje osebnih, skupinskih in organizacijskih potreb je ključ do uspešnega poslovanja organizacije. Zadovoljni in motivirani zaposleni so glavni vir obstoja organizacije. Na trgu obstaja veliko potreb, te potrebe pa se s časom spreminjajo. Pomembno je, da se posamezniki in organizacije prilagajajo potrebam, ki nastajajo in jih tudi zadovoljujejo. Potrebe se razlikujejo med samimi potrebami v organizaciji in potrebami zaposlenih. Za uspešno poslovanje je potrebno medsebojno prilagajanje in poznavanje potreb. Če so potrebe zadovoljene, se občuti tudi zadovoljstvo zaposlenih. Samo zadovoljni posamezniki uspešno prispevajo k rasti, razvoju, napredku in samo uspešni posameznik bo lahko učinkovit. Poznamo veliko načinov, kako lahko merimo zadovoljstvo, eden izmed teh je tudi vprašalnik za merjenje zadovoljstva. Iz njega, glede na skupno povprečno vrednost, izvemo, kakšna je stopnja zadovoljstva zaposlenih. Motivacijske teorije opredeljujejo potrebe ljudi. Vsaka teorija ni primerna za vsako organizacijo. Organizacije, teorije izbirajo glede na profil zaposlenih. Poznamo veliko načinov, s katerimi motiviramo zaposlene. Spodbujamo jih lahko z nagrajevanjem (denarno in nedenarno), s pohvalami, s čestitanjem za dosežke, z izkazovanjem zaupanja, z motivacijskimi karticami, … itd.
Keywords: potrebe, motivacijske teorije, motivacijski dejavniki, zadovoljstvo zaposlenih, zadovoljstvo vodij, motivacija, spodbude, spodbudno delovno okolje in prostor
Published: 04.08.2011; Views: 1466; Downloads: 97
.pdf Full text (871,65 KB)

36.
POSLEDICE ODVISNOSTI OD ALKOHOLA V BOLNIKOVI DRUŽINI IN DELOVNEM OKOLJU
Sanja Šobar, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Odvisnost od alkohola je danes ena najbolj razširjenih tipov zasvojenosti. Ljudje alkohol uživajo še vedno preveč, tako za zabavo kot za sprostitev. Še vedno so premalo poučeni o varnem in odgovornem uživanju alkohola ter se ne zavedajo kakšne so lahko posledice prekomernega pitja alkohola. V diplomskem delu smo predstavili posledice odvisnosti od alkohola, ki se pojavljajo v bolnikovem okolju. Opisali smo odvisnost od alkohola ter dejavnike, ki vplivajo na odvisnost. Posebno poglavje smo namenili posledicam odvisnosti od alkohola, ki se kažejo na vseh področjih, tako telesnem, duševnem, kot tudi družinskem, delovnem področju in vsakdanjem življenju. Prav tako smo predstavili načine zdravljenja alkoholizma, ki so na voljo in vlogo medicinske sestre pri zdravljenju alkoholizma. V empiričnemu delu smo predstavili rezultate raziskave, ki smo jo izvedli v Klubu zdravljenih alkoholikov v Skupini za zdrav način življenja Šentjur v letu 2010. Rezultate smo pridobili z anonimnim anketnim vprašalnikom, ki je vseboval 24 vprašanj odprtega in zaprtega tipa. Želeli smo ugotoviti na kakšen način so se kazale posledice odvisnosti od alkohola pri anketiranih ter kako se anketirani počutijo po zdravljenju v družini in delovnem okolju. Rezultati raziskave so pokazali, da so posledice odvisnosti od alkohola na delovnem mestu in v družini vsekakor vplivale na anketirane ter, da se anketirani po zdravljenju počutijo bistveno močnejše in enako sprejete tako na delovnem mestu kot v družini.
Keywords: odvisnost od alkohola, alkohol, posledice, zdravljenje, družina, delovno okolje.
Published: 27.09.2011; Views: 2933; Downloads: 335
.pdf Full text (732,66 KB)

37.
VZPOSTAVITEV IN OBVLADOVANJE PROIZVODNJE, OBRATOVANJA IN VZDRŽEVANJA V DRUŽBI »HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI«
Damjan Požun, 2011, specialist thesis

Abstract: V delu je obravnavan nastanek osnovne operativno tehnične strukture iz katere se je v nadaljevanju razvila organizacijska struktura, ki omogoča celovito obvladovanje proizvodnje, obratovanja in vzdrževanja v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi. Za dosego tega cilja je potreben sistematičen pristop, ki mora biti prisoten skozi cel proces nastanka objekta in sicer od načrtovanja, izgradnje do obratovanja hidroelektrarne. Ključnega pomena za dosego tega cilja je pravočasna vključenost operativnega osebja v sam proces izgradnje ter v nadaljevanju obratovanje in vzdrževanje. Z izgradnjo HE Boštanj oz. HE Blanca je na spodnji Savi že nastala veriga hidroelektrarn, ki je že podvržena zakonitostim verižnega obratovanja brez posadke. Temu ustrezno je potrebno prilagoditi število osebja kakor tudi organizacijsko strukturo. Ta je odvisna od obratovalnih razmer na eni strani po drugi strani je pa potrebno zagotoviti osebje za izvedbo vzdrževalnih aktivnosti. Posledica tega je nastanek optimalne organizacijske strukture – službe obratovanja in vzdrževanja, ki združuje področje obratovanja in vzdrževanja. ter se je sposobna prilagajati vsem obratovalnim in vzdrževalnim razmeram.
Keywords: Proizvodnja, Obratovanje, Vzdrževanje, Delovna mesta, Delovno okolje, Hidroelektrarna
Published: 04.10.2011; Views: 1603; Downloads: 155
.pdf Full text (3,54 MB)

38.
Vpliv okolja na opravljanje težkega dela na področju varstvoslovja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Anja Žvab, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Poznavanje vpliva okoljskih dejavnikov ima veliko vlogo pri opravljanju težkega dela v ekstremnih razmerah, saj je priprava na delo neke vrste upravljanje z nevarnostmi. Pri tem pa je pomembno, da se v naprej ustrezno pripravimo, da bi lahko zadano nalogo opravili brez poškodb ter da bomo znali pravilno ukrepati tudi v izrednih razmerah. Pogosto pride do nesreč zaradi človeka samega, ker ima pomanjkljivo znanje, je slabo fizično pripravljen, lahko tudi podcenjuje svoje sposobnosti ali pa je neustrezno zaščiten. Pomembno je, da se vsak delavec in nadrejeni zavedajo, da je izrednega pomena aklimatizacija, načrtovani potek dela in fizična pripravljenost, saj delavci, ki naredijo nekaj zase in so v dobri psihofizični pripravljenosti, opravljajo težko delo lažje in brez večjega napora. Med samim opravljanjem dela se jim mora omogočiti odmor, da zaužijejo zadostno količino tekočine, da ne bi prišlo do dehidracije. Nasprotno od vročine je mraz, kateri ne predstavlja tako velikega tveganja kot vročina, saj se lahko večslojno oblečemo, kar pa nas lahko vodi do izgube spretnosti. Nevarnost za nastanek poškodb je večja le na izpostavljenih delih telesa kot so roke in deli obraza. Pomemben je tudi tempo delo, saj se telo, medtem ko delamo, že samo segreva. Tako kot se ljudje razlikujejo pri prenašanju vročinskega stresa in mraza, se razlikujejo tudi pri toleranci nadmorske višine. Za delo na nadmorski višini je potrebno čim boljše psihofizično stanje. V času bivanja na visoki nadmorski višini prihaja do pojava višinske bolezni. Tudi izguba tekočine z dihanjem je dvakrat večja, zato je velika možnost, da dehidriramo. Vsak, ki dela v ekstremnem okolju, mora biti dobro fizično in psihično pripravljen, skbeti za zadosten vnos tekočine med samim delom in imeti optimalno prehrano. Vsak delavec mora stalno vzdrževati svojo moč na optimalni stopnji, saj mu le ta pomaga pri opravljanju nalog, da ne pride do neželenih nesreč pri opravljanju dela.
Keywords: varstvoslovje, poklici, poklicna izpostavljenost, delovno okolje, vplivi, toplotne razmere, toplotna obremenitev, toplotna obremenjenost, vročina, vročinski stres, hladne razmere, aklimatizacija, nadmorska višina, diplomske naloge
Published: 08.08.2012; Views: 1212; Downloads: 233
.pdf Full text (467,82 KB)

39.
40.
Search done in 0.32 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica