| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 101
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
21.
22.
EKONOMSKI UČINKI PRI UVEDBI ERGONOMSKIH UKREPOV
Klavdija Kimovec, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljeno ter raziskano medsebojno prepletanje ergonomije z ekonomijo v podjetjih. Področje dela je usmerjeno v pomen ergonomskih ukrepov ter njihov vpliv na poslovanje podjetja. Raziskovanje je osredotočeno na pomanjkanje ergonomskih ukrepov pri rutinsko monotonem delu za tekočim trakom. Pri delavcih v proizvodnji so prisotne preobremenitve, te vplivajo na fizično in psihično stanje zaposlenih, kar se nato odraža na ekonomskem področju podjetja. Prikazane so negativne posledice za podjetja, do katerih prihaja zaradi pomanjkanja ergonomije, oziroma pozitivni učinki na poslovanje podjetja ob večjem poudarku na tem področju. Na danem primeru smo predstavili prenovo podjetja, kakšne so možne rešitve za izboljšanje sedanjega stanja ter omejitve, s katerimi se pri tej prenovi sooča podjetje. Vloga vodilnih v podjetju na tem področju je zelo pomembna, zato smo se osredotočili tudi na problematiko, kako tem osebam predstaviti pomen ergonomije z ekonomskega stališča. S pomočjo raziskave smo prikazali stanje v podjetjih na ergonomskem področju, kakšna je povezava med delovnim okoljem in delovnim učinkom, kako se s tem soočajo v podjetjih ter ali podjetja izboljšujejo delovne razmere. Iskali smo ustrezne metode, kako izboljšati ozaveščenost o pomembnosti primernega delovnega okolja in njegovih vplivih na ekonomske učinke poslovanja. S pomočjo znanja na področju ekonomije smo predstavili posledice pomanjkanja ergonomije v podjetjih ter možne preventivne ukrepe, ki bi pripomogli k izboljšanju delovnih razmer v proizvodnji in posledično tudi k boljšemu ekonomskemu učinku podjetja.
Keywords: ergonomski ukrepi ekonomski učinki ergonomija delovnega okolja monotono delo v proizvodnji delovno okolje v podjetju racionalizacija dela delovne razmere
Published: 22.07.2009; Views: 2297; Downloads: 273
.pdf Full text (7,59 MB)

23.
VPLIV OKOLJA NA KONTROLORJA TEHNIČNIH PREGLEDOV
Uroš Grabec, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava problematiko delovnega okolja v podjetjih. Osredotočeno je na preučevanje vpliva okolja na delo kontrolorjev tehničnih pregledov AMZS — PE Kranj. Ti so vsakodnevno izpostavljeni številnim dejavnikom, ki pomembno vplivajo na njihovo počutje, zdravje in varnost pri delu. Ti dejavniki so predvsem toplotno udobje, razsvetljava, izpušni plini in hrup. V podjetju AMZS se zavedajo, da je zdravo in varno okolje bistvenega pomena za uspešno delo zaposlenih, zaradi česar periodično izvaja meritve, z namenom ugotavljanja škodljivih vplivov na zaposlene. Zadnje meritve so pokazale, da je stanje v okviru predpisanih standardov. Kljub temu je potrebno ves čas delovnega procesa strmeti za izboljšanje stanja, zaradi česar so v sklepnem delu diplomske naloge navedeni tudi predlogi za izboljšanje.
Keywords: - Delovno okolje - Varnost in zdravje zaposlenih - Kontrolorji tehničnih pregledov - Škodljivi dejavniki okolja
Published: 01.12.2009; Views: 1526; Downloads: 147
.pdf Full text (4,57 MB)

24.
OBLIKOVALSKI IN ERGONOMSKI VIDIKI RAZVOJA FOTOAPARATA
Gregor Harih, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Fotoaparat je naprava za zajemanje svetlobe. Od njenega izuma, do danes se je na osnovi stalnega razvoja, nove tehnike in tehnologije precej spremenila. Zraven zagotavljanja glavne funkcije je potrebno, da razvojni inženir oblikuje fotoaparat po principih industrijskega oblikovanja in ergonomije. Z upoštevanjem teoretičnih in praktičnih priporočil ter na osnovi antropometričnih tabel je mogoče doseči obliko, ki bo uporabnikom vizualno všeč ter bo omogočala enostavno in preprosto uporabo z malo utrujanja in brez poškodb uporabnika. V kolikor so principi industrijskega oblikovaja in ergonomije ustrezno zajeti v razvojni fazi, se ustvari dodatna vrednost fotoaparata, ki izboljša konkurenčnost izdelka na tržišču.
Keywords: delovno okolje, razdelitev fotoaparatov, zrcalno-refleksni fotoaparat, camera obscura, ergonomija, inženirsko oblikovanje, konstrukcijska priporočila, izbira materiala, antropometrija, računalniška orodja
Published: 04.01.2010; Views: 2108; Downloads: 154
.pdf Full text (18,38 MB)

25.
ANALIZA VPLIVA ZNAČILNIH DEJAVNIKOV NA UGODJE V DELOVNEM PROSTORU
Matjaž Senica, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljen vpliv različnih dejavnikov na ugodje v delovnem prostoru (fizikalne škodljivosti: toplotne razmere — mikroklima, osvetljenost, hrup, vibracije,…, kemične škodljivosti: prah, hlapi, plini, nevarne snovi in biološke škodljivosti: mikroorganizmi, favna in flora). Opisana je tudi zakonodaja na področju varnosti in zdravja pri delu. Predvsem pa je poudarek na periodičnih preiskavah - meritvah fizikalnih in kemičnih škodljivosti v delovnem okolju, za katere imamo v podjetju Sinet d.o.o. Hrastnik dovoljenje in katere tudi opravljamo. V eksperimentalnem delu je opisana izvedba meritev fizikalnih in kemičnih škodljivosti v invalidski delavnici podjetja Sinet d.o.o.. Podatki meritev so analizirani, narejena je primerjava z normativi oziroma mejnimi vrednostmi in podana končna ocena razmer. Za primer neustreznosti delovnih razmer, so navedeni ukrepi za preprečevanje ali zmanjšanje izpostavljenosti fizikalnim oziroma kemičnim vplivom.
Keywords: delovno okolje, toplotne razmere, osvetljenost, hrup, prah, meritve, varnost in zdravje
Published: 19.02.2010; Views: 2613; Downloads: 368
.pdf Full text (1,80 MB)

26.
OSEBNOSTNA RAST KOT POSLEDICA STRESA V DELOVNEM OKOLJU
Majida Garibović, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava pojmovanje stresa v vsakdanjem življenju, vire in posledice stresa. Predstavi različne definicije in vrste stresa. V nadaljevanju je podrobneje predstavljeno pojmovanje stresa v delovnem okolju in njegove posledice, predstavitev načinov za obvladovanje in premaganje stresa, njegova vloga v življenju posameznika in delovanju organizacije. Velikokrat se niti ne zavedamo, da živimo s stresom in ne prepoznamo njegovih posledic, saj veliko število posameznikov živi v zmoti, da stres doživljamo občasno v življenju, zato so podrobneje predstavljeni viri in posledice stresa. Namreč stres doživljamo tudi takrat, ko vznemirjenja niso velika npr. branje črne kronike, vendar prav tako ne smemo zanemariti tovrstnih vznemirjenj in njihovega vpliva na psihično in fizično zdravje. Vendar pa stres lahko doživljamo tudi v pozitivnem smislu. Z različnimi metodami odpravljanja stresa izboljšamo medsebojne odnose v delovnem okolju in družini, povečamo učinkovitost in kakovost opravljenega dela, kar posledično vpliva na našo samopodobo in osebnostno rast. Torej stres je v določenih primerih dobrodošel, saj nas motivira in nas potiska naprej,da se osebnostno razvijamo da raziskujemo tudi druga znanja, modrosti, vede, ki vplivajo na odnos in sprejemanje stresorjev oziroma postanemo kreatorji svojih življenj.
Keywords: stres, vrste stresa, posledice stresa, delovno okolje, soočanje s stresom in osebnostna rast
Published: 23.11.2010; Views: 1769; Downloads: 221
.pdf Full text (438,20 KB)

27.
STRES NA DELOVNEM MESTU X BANKE
Matjaž Trtnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Namen tega diplomskega dela je predstaviti dejstva o prisotnosti stresa na delovnem mestu v X banki, ki sem jih pridobil s pomočjo raziskave v konkretni organizaciji. Cilj dela je zajeti različna poglavja in področja izbrane teme, jih preučiti in oceniti obstoječe stanje v podjetju, ter na podlagi zbranih podatkov podati predloge za izboljšave. Diplomsko delo sestavlja osem poglavij, kot celoto pa bi ga lahko razdelil na tri dele: V prvem, teoretičnem delu, bom za boljše razumevanje pojava stresa v delovnem okolju s pomočjo literature predstavil nekaj temeljnih pojmov, ki ga opredeljujejo. Drugi, praktični del tega diplomskega dela bom začel z opredelitvijo problema, ciljev raziskave, postavitvijo nekaterih delovnih hipotez ter metodologijo raziskave. V nadaljevanju se ta drugi del nanaša na predstavitev konkretnih rezultatov izvedene ankete. Osredotočil se bom na šest področij, ki so me pri pridobivanju informacij in podatkov od anketirancev najbolj zanimala. Temu delu sledi tretji, najprej s povzetkom raziskave, ugotovitvami in analizo obstoječega stanja. Zadnje poglavje diplomskega dela vsebuje zaključke s predlogi za izboljšave, ki bi po mojem mnenju lahko pripomogli k izboljšanju obstoječega stanja. Stres je v sodobnih časih postal naravno stanje vsakdanjega življenja, zato s tem diplomskim delom želim prispevati k čimbolj optimalnemu zavedanju in razumevanju tega pojava. Po mojem mnenju je namreč prav to prvi in zelo pomemben korak k njegovemu učinkovitemu obvladanju.
Keywords: stres, delovno okolje, stresor, delovna storilnost, obvladovanje stresa
Published: 20.08.2010; Views: 1594; Downloads: 158
.pdf Full text (2,37 MB)

28.
PRIMERJAVA KAKOVOSTI DELOVNEGA OKOLJA MED MALIM PODJETJEM IN MEDNARODNO USTANOVO
Urša Marinšek Šrot, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Kakovost delovnega okolja kroji človeško eksistenco na več ravneh življenja. Kakovost delovnega okolja je tesno povezana s preživljanjem prostega časa, oboje pa ključno vpliva na naše življenje. S to diplomsko nalogo želimo raziskati, s pomočjo anketnega vprašalnika, kakšna je kakovost delovnega okolja v gospodarski organizaciji in kakšna v negospodarski organizaciji. Ali se delovne naloge v eni in drugi bistveno razlikujejo, ali so v eni ali drugi boljše. Sama sem zaposlena v negospodarski organizaciji, in sicer v Mednarodni ustanovi — fundaciji za razminiranje in pomoč žrtvam min (ITF), primerjava kakovosti delovnega okolja pa bo opravljena s podjetjem Svetina&Lazar, ki je gospodarska organizacija in ima približno enako število zaposlenih kot ITF. V teoretičnem delu diplomske naloge bomo videli kateri so dejavniki, ki pomembno vplivajo na kakovost delovnega okolja, te pa bomo obširneje opisali ter interpretirali. Rezultati ankete so nam pokazali, da se kakovost delovnega okolja na določenih elementih med organizacijama razlikuje. Elementi, kot so delovni čas, strokovno izpopolnjevanje in več časa za družino, so bolje ocenjeni v podjetju Svetina&Lazar. Elementi kot so čas za malico, sistem koriščenja in plačila nadur, doživljanje kolektiva, pohvala za delo pa so bolje ocenjeni v ITF. Na podali rezultatov raziskave kakovosti delovnega okolja lahko potrdimo naslednje: kakovost delovnega okolja je v gospodarski organizacij na enaki ravni kot v negospodarski organizaciji.
Keywords: Kakovost delovnega okolja, Organizacija, Kultura organizacije, Delovno okolje
Published: 26.08.2010; Views: 1430; Downloads: 91
.pdf Full text (1,01 MB)

29.
ČUSTVENA INTELIGENCA PRI VODENJU LJUDI V PROFITNI IN NEPROFITNI ORGANIZACIJI
Jasna Močnik, 2010, master's thesis

Abstract: Vse bolj se zavedamo pojma čustvene inteligence in njenega pomena. V ospredje prihaja človek s svojim delovanjem, s svojimi čustvi in upravljanjem z njimi. Vse bolj ugotavljamo tudi sami pri sebi, da slavni inteligenčni kvocient (IQ) ali umska inteligenca ni več dovolj za uspešnot pri delu in uspešnem upravljanju s človeškimi resursi. Organizacije, ki se zavedajo pomembnosti čustvene inteligence, se aktivno vključujejo v raziskave posameznikove osebnosti, posameznikova reagiranja na svoja čustva in čustva drugih. Tudi zaposleni v taki organizaciji, so o tem bolj obveščeni in se bolj zavedajo pomena čustvene inteligence. Magistrska naloga je razdeljena na dva dela. Prvi del je teoretični del, kjer so opredeljeni osnovni pojmi, definicije čustvene inteligence in vodenja ljudi. Drugi, empirični del, pa je raziskovalno delo na podlagi anketnega vprašalnika. Raziskavo sem opravila v profitni in neprofitni organizaciji in analize rezultatov med seboj primerjala. Anketni vprašalnik je bil objavljen na gostujoči splatni strani, kjer so se direktno shranjevali odgovori. Anketiranci so po e-pošti prejeli povazavo na vprašalnik, kjer so direktno s kliki odgovarjali na vprašanja. Anketrianje na tak način se mi zdi izredno praktično in ekonomično, saj dandanes ljudem nenehno primanjkuje časa. Predvidevam, če bi anketo pošiljala v fizični obliki, bi bila odzivnost slabša in časovno daljša. Prišla sem do ugotovitev, da je čustvena inteligenca na delovnem mestu in pri vodenju ljudi izredno pomembna. Pri postavljanju hipotez in njihovem dokazovanju, se je izkazalo, da obstajajo močne povezave med čustveno inteligentnim vodjo in poslovno klimo v podjetju, med čustvenim inteligentnim vodjo in vplivom čustvene inteligence v organizaciji ter pomenom čustvene inteligence na delovnem mestu in zadovoljstvom na delovnem mestu, tako v profitni kot v neprofitni organizaciji. Če povzamem rezultate raziskave, bi lahko trdila, da organizacija, ki nima posluha za čustva zaposlenih, ne more biti enako uspešna, kot organizacija ki le-tega ima. Lepo in prijetno je priti v službo, kjer se kolektiv med seboj razume, kjer vodja svoje zaposlene razume, jih posluša in poskuša razumeti. Tudi kadar se srečujemo s problemi v organizaciji, jih je lažje reševati, če obstaja medsebojno razumevanje in zaupanje. Namen magistrskega dela je identifikacija za uspeh ključnih elementov čustvene inteligence, kaj pomeni, če ima organizacija čustveno inteligentnega vodjo, kakšnega vodjo si zaposleni želijo, pomen osebne rasti posameznika, kaj za zaposlene pomeni čustvena inteligenca na delovnem mestu in zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu glede na stopnjo čustvene inteligence vodje. Čustvena inteligenca je bistvena sestavina uspešnosti in zadovoljstva pri delu. Zavedanje in nadzorovanje lastnih čustev ter dojemljivost za občutke drugih pomembno vplivata na kakovost dela in življenja. Naša čustva so zelo inteligentna in koristi čustvene pismenosti so večplastne. V eksplozivni fazi se ne odzivamo več nagonsko. Sami izberemo svoj odziv. Velik uspeh v življenju dosežemo, če se naučimo vrednotiti svoja čustva in delati z njimi. Čustva imajo v človeškem življenju veliko vlogo. So način spoznavanja samega sebe in predstavljajo vez med nami in svetom, ki nas obdaja. Ko se naučimo razpoznati svoja čustva, se naučimo veliko o sebi.
Keywords: čustvena inteligenca, čustva, osebnost, vodenje, delovno okolje, medosebni odnosi
Published: 19.08.2010; Views: 3463; Downloads: 665
.pdf Full text (914,02 KB)

30.
IZOBRAŽEVANJE KOT FUNKCIJA KVALITETE DELOVNEGA ŽIVLJENJA V ZAVAROVALNICI TRIGLAV, D.D.
Iztok Šekoranja, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava izobraževanje kot funkcijo kvalitete delovnega življenja na primeru Zavarovalnice Triglav s poudarkom na motivaciji za izobraževanje, ki je pogoj za uspešno izobraževanje tako udeležencev kot izvajalcev izobraževanj. Tako teoretični del prikazuje splošno teorijo motiva in motivacije, uporabo teorij pri motivaciji za izobraževanje, kvaliteto delovnega življenja in vseživljenjsko učenje. Raziskovalni del temelji na analizi stanja na področju izobraževanja v izbrani organizaciji na osnovi aktivne udeležbe zaposlenih v izbrani organizaciji. Na osnovi analizirane literature in lastnega empiričnega dela v zadnjem poglavju potrjujem hipoteze povezane z izobraževanjem glede; vpliva izobraževanja na kvaliteto delovnega življenja, večje podpore delovnega okolja vpliva na večjo motivacijo za izobraževanje in ugodnejših izhodiščnih psiho-socialnih dejavnikov,ki vplivajo na večjo motivacijo za izobraževanje posameznika.
Keywords: izobraževanje, motivacija, delovno okolje, vseživljenjsko učenje
Published: 26.08.2010; Views: 1874; Downloads: 141
.pdf Full text (1,52 MB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica