| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 19
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Analiza delovnih procesov v finančno-računovodski službi Študentskih domov Univerze v Mariboru
Maja Petek, 2021, master's thesis

Abstract: Javni zavodi so posebne vrste organizacij in sodijo med proračunske uporabnike državnega in občinskih proračunov, njihova ustanovitev, delovanje, nadzor in prenehanje je opredeljeno z Zakonom o zavodih. V prvem delu magistrskega dela so teoretično proučeni javni zavodi in aktivnosti, povezane z njihovimi delovanji, v drugem delu magistrskega dela pa so proučeni in analizirani izbrani delovni procesi in naloge finančno-računovodske službe Študentskih domov Univerze v Mariboru, podane ugotovitve o racionalni in optimalni organiziranosti delovnih procesov in podani predlogi za morebitne izboljšave na posameznih področjih delovnih procesov. Dobra organiziranost delovnih procesov in razporeditev nalog, ki se opravljajo v finančno-računovodski službi, ter znanje, ki ga imajo zaposleni, je ključnega pomena za učinkovito in uspešno delo v računovodstvu, dodano vrednost pa povečujejo še dobri sodobni informacijski sistemi. V današnjem sodobnem razvitem poslovnem svetu ima najpomembnejšo vlogo informacijska tehnologija, brez katere si poslovanja in vodenja organizacij ni več mogoče zamisliti, prav tako pa je izrednega pomena v računovodski službi. Dober informacijski sistem računovodstvu nudi zadostno podporo, da lahko v vsakem trenutku na preprost in hiter način dostopajo do vseh potrebnih podatkov na enem mestu, jih razvrščajo, premeščajo in tako vsem uporabnikom zagotavljajo kakovostne informacije, ki so potrebne za vodenje in odločanje na vseh ravneh. Ti tehnološko razviti programi omogočajo, da lahko računovodje zmanjšajo obseg dela, ki ga je bilo do zdaj treba opraviti ročno, posledično pa skrajšajo čas, ki je bil potreben za opravljanje posameznih nalog, zmanjšajo porabo pisarniškega materiala ter, kar je najpomembneje, zmanjšujejo tveganja napak, ki se lahko pojavijo pri ročnih vnosih v evidence.
Keywords: javni zavod, proračunski uporabnik, računovodstvo javnega zavoda, delovni procesi, organiziranost
Published: 15.04.2021; Views: 278; Downloads: 70
.pdf Full text (2,69 MB)

2.
Vpliv uvedbe nove informacijske rešitve na izvajanje delovnih procesov v družbi sž-vit
Aljaž Vidovič, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Informacijske rešitve so dandanes nepogrešljivi del pri poslovanju podjetij. Podjetja si preko njih zagotavljajo konkurenčnost na trgu. Z uvedbami novih informacijskih rešitev podjetja poskrbijo za lažji in hitrejši pregled vseh faz poslovanja. Naš namen je bil, da v teoretičnem delu predstavimo namen, vrste in način uvedbe informacijskih rešitev v podjetju. V praktičnem delu diplomskega seminarja smo predstavili podjetje Slovenske železnice in njene odvisne družbe, še posebej SŽ-Vleka in tehnika, katero bo uvedba novih informacijskih rešitev najbolj zadevala. V praktičnem delu smo predstavili težave obstoječega informacijskega sistema in poiskali vzroke za uvedbo novih informacijskih rešitev. V nadaljevanju so predstavljene organizacijska struktura programa Maximo in SAP ter pozitivne spremembe, ki jih uvedba teh rešitev prinaša na področju vzdrževanja, proizvodnje, prodaje, nabave in skladiščno materialnega poslovanja.
Keywords: informacijske rešitve, informacijski sistem, delovni procesi, Slovenske železnice.
Published: 30.10.2019; Views: 591; Downloads: 50
.pdf Full text (1,24 MB)

3.
IZBOLJŠAVA DELOVNIH PROCESOV PO PRIPOJITVI PODJETJA
Iztok Pečak, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi smo preučili posledice združevanja dveh podjetij, ki uporabljata različen tehnološki pristop za proizvodnjo pisemskih pošiljk. S podrobnim posnetkom stanja obeh podjetij pred združitvijo in po njej smo želeli najprej preučiti, na kakšen način lahko izboljšamo delovne procese. Predlagane izboljšave smo nato vpeljali v prakso in na koncu ugotavljali, ali je to izboljšalo produktivnost. Pridobili smo podatke z vseh delovnih nalogov v obeh podjetij v kritičnem mesecu pred združitvijo ter iskali vzroke za nedoseganje pogodbenih rokov in povečanje števila nadur. S pomočjo posnetka stanja v ARIS-u ter posnetka delovnih nalogov pred združitvijo podjetij smo poiskali ozka grla in jih poskušali odpraviti s prerazporeditvijo delovnih nalog in kombinacijo različnih tehnoloških pristopov. Na koncu smo pridobili podatke z vseh delovnih nalogov po združitvi podjetij in ugotavljali uspešnost izboljšave delovnih procesov glede na posnetek stanja pred združitvijo podjetij.
Keywords: Poslovni in delovni procesi, Modeliranje poslovnih in delovnih procesov, Prenova poslovnih in delovnih procesov
Published: 24.11.2016; Views: 565; Downloads: 88
.pdf Full text (2,48 MB)

4.
KRITIČNA ANALIZA PREJETIH NAPOTNIC NA CENTER ZA OTROŠKO IN PREVENTIVNO ZOBOZDRAVSTVO, UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Tanja Grabnar, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi so v teoretičnem delu najprej opisani poslovni oz. delovni procesi v organizaciji na splošno in načini za njihovo prenovo. Nato so na kratko opisani procesi, ki se izvajajo na Centru za otroško in preventivno zobozdravstvo (v nadaljevanju COPZ), predstavljena so še pravila napotitev s primarne na sekundarno oz. terciarno raven. Ker smo se odločili, da bomo izbrane procese prenovili po principih vitkosti oz. s pomočjo metode SMED, smo le-te podrobneje opisali. Opisali smo tudi vpeljavo vitkosti v zobozdravstveno dejavnost. Analiza obstoječega stanja je razdeljena na dva dela. V prvem smo analizirali število prejetih napotnic v letih, ki smo jih izbrali za obravnavo, ter vse pripadajoče podatke, ki smo jih z analizo pridobili. Zanimale so nas predvsem čakalne dobe po stopnjah nujnosti, kakšni so najpogostejši vzroki napotitev, kolikšen del prejetih napotnic je nepravilno/nepopolno izpolnjenih in iz katerih delov oz. regij prejmemo največ napotnic. V drugem delu smo izbrane delovne procese podrobneje opisali,jih grafično predstavili ter izpostavili »zamude«, tako organizacijske kot časovne, do katerih prihaja zaradi trenutnega zaporedja izvajanja procesov. V zadnjem delu smo predstavili prenovljene in združene procese po principih vitkosti, ki smo jim logično prerazporedili in odstranili nepotrebne aktivnosti. S tem smo skrajšali čas izvajanja, zmanjšali možnost napak in razbremenili sodelujoče zaposlene v procesu. Glede števila napotitev smo predlagali ukrepe, za katere predvidevamo, da bi zmanjšali število prejetih napotnic na COPZ glede na izračunan trend naraščanja. Hkrati smo predstavili še predloge za zmanjšanje števila nepravilno/nepopolno izpolnjenih napotnic.
Keywords: zdravstvo, delovni procesi, napotitve, čakalne dobe, vitko razmišljanje
Published: 05.10.2016; Views: 674; Downloads: 22
.pdf Full text (3,08 MB)

5.
VPLIV SPREMINJANJA STRATEGIJE PODJETJA NA STRATEGIJO INFORMACIJSKE PODPORE PROCESOV V MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETJIH
Iztok Jenko, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Magistrsko delo obravnava medsebojni vpliv spreminjanja strategije podjetja na samo strategijo informacijske podpore procesov v malih in srednje velikih podjetjih (MSP). Majhna in srednje velika podjetja morajo v globalnem poslovnem svetu stalno prilagajati svoje delovne in poslovne procese, da dosegajo konkurenčnost in možnost preživetja na trgu. Če želijo to dosegati, morajo poleg reorganizacij razmišljati tudi o uvedbi takšnega informacijskega sistema, ki bo lahko sledil stalnim spremembam delovnih procesov v malih podjetjih, ki so na globalnem trgu izredno izpostavljena. Za učinkovito uvedbo ERP-sistemov in informacijske podpore procesov v majhnih in srednje velikih podjetjih se kaže potreba po opredelitvi metodologije, ki podrobno opredeljuje ključne procese, da bo podjetje lahko dosegalo svoje cilje in preživelo v poslovnem svetu. Raziskava je potekala na primeru MSP s področja proizvodnje in upravljanja električne energije iz obnovljivih virov energije.
Keywords: - Mala in srednje velika podjetja (MSP), - delovni procesi - poslovni procesi, - prenova, - storitveno naravnana arhitektura, - proizvodnja energije  
Published: 01.07.2016; Views: 693; Downloads: 56
.pdf Full text (2,73 MB)

6.
VLOGA MEDNARODNIH PISARN PRI IZVAJANJU MOBILNOSTI ERASMUS-MEDNARODNA PRIMERJAVA
Katja Balajc, 2014, master's thesis

Abstract: Študentska mobilnost v zadnjih letih postaja vse pomembnejši del študija, o čemer priča vedno večje število študentov, ki se odločajo za mobilnost. V nalogi bomo predstavili program mobilnosti Erasmus, vlogo mednarodnih pisarn pri izvajanju mobilnosti v okviru mobilnosti Erasmus in jih med seboj primerjali. Primerjali smo mednarodne pisarne Univerze v Mariboru, Univerze v Portu in Ekonomske univerze v Krakovu. V teoretičnem delu naloge bomo predstavili program mobilnosti Erasmus. Spoznali bomo organizacijo mednarodnih pisarn na omenjenih univerzah in kako potekajo delovni procesi oziroma aktivnosti v primerjanih mednarodnih pisarnah. V raziskovalno empiričnem delu naloge bomo s pomočjo strukturiranega intervjuja, ki smo ga izvedli med zaposlenimi v izbranih mednarodnih pisarnah, primerjali značilnosti delovanja in organiziranosti mednarodnih pisarn ter delovnih procesov oziroma delovnih aktivnosti, ki potekajo v mednarodnih pisarnah. Še posebej nas zanimajo procesi, povezani s prijavno-sprejemnim postopkom, v okviru mobilnosti Erasmus. Na podlagi teoretičnih spoznanj, pridobljenih spoznanj iz empiričnega dela naloge ter lastnih izkušenj bomo podali predloge za izboljšanje izvajanja procesov, povezanih z izvajanjem programa mobilnosti Erasmus, s poudarkom na izvajanju prijavno-sprejemnih postopkov. Z nalogo tako želimo predstaviti vlogo mednarodnih pisarn med izvajanjem prijavno-sprejemnih postopkov tekom mobilnosti Erasmus in podati predloge za izboljšanje delovnih procesov in aktivnosti v mednarodnih pisarnah.
Keywords: Erasmus, mednarodna pisarna, mednarodna primerjava, prijavno-sprejemni postopek, organiziranost, delovni procesi
Published: 17.07.2014; Views: 988; Downloads: 106
.pdf Full text (1,13 MB)

7.
RAZVOJ REŠITVE ZA SLEDENJE DELOVNIM PROCESOM V PROIZVODNJI
Matic Remše, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V proizvodnih procesih se vsakodnevno soočajo s težavami zaradi nepravilnih podatkov pri analiziranju delovnih procesov. Napačni podatki ali neizpolnjeni normativi načrtovanega dela, posledično povrzočajo kadrovske težave in negativno vplivajo tudi na finančni uspeh podjetij. Diplomska naloga se osredotoča na delovne procese srednje velikega podjetja, ki se ukvarja s specializiranim barvanjem plastičnih materialov, ki jih vsakodnevno srečujemo v beli tehniki oziroma v domačem gospodinjstvu. Rešitev nudi časovno hitrejše beleženje dela vseh procesov v izbranem podjetju, s tem pa tudi hitrejši digitalni pregled nad vso statistiko delovnih procesov in izvajanjem dela. V delovnem okolju so podatki pomembni pri hitrih poslovnih odločitvah, ukrepih in iskanju možnih izboljšav, od katerih je odvisna kvaliteta proizvoda. Nabor razvitih funkcionalnosti prav tako nudi lažje obračunavanje ur, dopustov in bolniških odsotnosti z dela ter vodenje statistike uspešnosti dela pri opravljanju posameznih delovnih nalog.
Keywords: delovni procesi v proizvodnji, elektronske analize delovnih načrtov, statistike opravljenih del
Published: 18.09.2013; Views: 795; Downloads: 91
.pdf Full text (4,21 MB)

8.
KONVERGENCA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE IN TRADICIONALNE TELEVIZIJSKE PRODUKCIJE
Boris Koren, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V zadnjih letih sta pojav in nezadržno širjenje rabe HD tehnologije sprožila precej sprememb pri nakupu nove opreme in sistemov. Tako se je tudi v letu 2009 začel vzpon pri prehodu s klasične TV produkcije na datotečni način produkcije. S pojavom HD kamer pa se je pojavilo vprašanje, kako in na kateri medij shraniti posnete vsebine. Večina proizvajalcev se je odločila za shranjevanje na spominske kartice, s čimer je izginila potreba po VTR magnetoskopih, ki so bili tradicionalno orodje za branje in pisanje na magnetni trak. Da lahko uspešno preidemo na sodoben datotečni prenos avdio in video vsebin, moramo poleg osnov TV slike poznati tudi osnove IT tehnologije. Obe tehnologiji se pri današnji produkciji avdio in video vsebin močno prepletata. Največ vprašanj pri prehodu na novi sistem se pojavlja pri ravnanju z avdio in video datotekami in njihovem prehajanju med posameznimi produkcijskimi sklopi, torej praktično na vseh stopnjah produkcijskega procesa (zajem, produkcija, montaža, predvajanje, arhiviranje itd.). Skrbno načrtovanje in podroben opis teh procesov sta zato ključna za uspešno izrabo vseh prednosti, ki jih ponuja nova tehnologija. Zato je nujno natančno razumeti vse stopnje procesa.
Keywords: Hibridna A/V IT tehnologija, Pomnilniška enota, Delovni procesi, Predvajalni in snemalni video strežniki, Quantel
Published: 15.07.2013; Views: 858; Downloads: 95
.pdf Full text (10,72 MB)

9.
IZBOLJŠANJE VODENJA DELOVNIH NALOGOV
Kristjan Pesek, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Trendi poslovanja in nenehne spremembe ter vplivi okolja, konkurentov in spreminjajočih se želja in potreb odjemalcev, podjetjem narekujejo, da so fleksibilna in se znajo spremembam hitro in uspešno prilagajati. V nasprotnem primeru lahko podjetje zaostane za svojimi konkurenti in ogrozi svoj položaj na trgu ter obstoj. Poznavanje poslovnih procesov je eden izmed ključnih dejavnikov uspešnega prilagajanja tržnim razmeram in ustvarjanja konkurenčne prednosti. Veliko podjetij svojih poslovnih procesov ne pozna dovolj dobro, kar lahko povzroči nepotrebne zastoje pri izvajanju le-teh, nezadovoljstvo strank, nezadovoljstvo zaposlenih in stroške, ki jih prinaša zastarelost določenega procesa. Pomembno je, da podjetja obvladujejo poslovne procese, jih sproti analizirajo in preverjajo, ter skušajo nenehno izboljševati. Vloga informacijske tehnologije na poslovne procese je zelo velika. Poslovni procesi postajajo čedalje bolj kompleksni, zato je potrebno, da so ustrezno tehnološko in informacijsko podprti. Nekega kompleksnejšega procesa si brez informacijske podpore že skoraj težko zamislimo. Informacijska tehnologija je prinesla kar nekaj pomembnih izboljšav, v smislu avtomatizacije poslovnih procesov, poenostavitve izvajanja ter velikih prihrankov časa. Seveda je to mogoče le, če so v času implementacije pravilno načrtovani in ustrezno nadzorovani. V podjetju Štefan Pesek, s. p., Popravilo viličarjev, se že nekaj časa srečujejo s problemom zapisovanja in vodenja delovnih nalogov. Predlagana sprememba poslovnega procesa bi podjetju prinesla predvsem številne prednosti, ki se nanašajo na organizacijo in na zaposlene, ki so zadolženi za izvajanje procesa.
Keywords: poslovni procesi, prenova poslovnih procesov, vloga informatike, izboljšanje poslovnih procesov, delovni nalogi
Published: 14.12.2012; Views: 1360; Downloads: 109
.pdf Full text (1,78 MB)

10.
INTEGRACIJA "GOOGLE APPS" V SISTEM ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIH PROCESOV "BONITA STUDIO"
Jernej Krajnčan, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo raziskali integracijo Googlovih aplikacij v sistem za upravljanje poslovnih procesov Bonita Studio. Najprej smo opredelili poslovni proces ter predstavili standard BPMN, Bonita Studio in Googlove aplikacije. Potem smo izvedli integracijo Googlovih dokumentov v Bonita Studio in rešitev v nastajanju spremljali skozi življenjski cikel. Faze cikla so modeliranje, simulacija, implementacija, izvajanje, spremljanje in optimizacija. Skozi njih smo prišli do rezultatov, ki smo jih v zaključku analizirali in z nastalimi ugotovitvami potrdili oziroma ovrgli na začetku postavljene hipoteze.
Keywords: Delovni tokovi, poslovni procesi, Google pisarniška orodja, Google API, BPMN, Bonita
Published: 26.11.2012; Views: 1703; Downloads: 174
.pdf Full text (3,37 MB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica